HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

 

 

<= vorige pagina / previous page
NL startpagina 1 / startpage 1:
Nederland / the Netherlands

Prov. Drenthe

CASEMBROOT

en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name.Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa van personen en families
wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen, vooral welbekend door publicaties,
genealogie en heraldiek over oude adellijke families van Europa.
A surname with various spelling since the middle ages in Europe of persons and families
living in cities and towns with various occupations, especially well-known because of publications,
genealogy and heraldry concerning old noble families of Europe.

 

PROVINCIE DRENTHE / PROVINCE DRENTHE

Drenthe is een van de drie provincies in het noordoosten van Nederland.
Drenthe is one of the three provinces in the northeast of The Netherlands.

Vanwege mijn hobby genealogie is de geschiedenis van Nederland en andere landen belangrijk;
over de kolonie Frederiksoord in de Gemeente Westerveld (met twee Nationale Parken in
Zuidwest-Drenthe) en vanaf eind 18e eeuw over de Maatschappij van Weldadigheid,
voor meer bijzonderheden zie websites zoals:
http://www.mvwfrederiksoord.nl
http://www.weldadigheid.nl
http://www.dekoloniehof.nl


De 'Gerard Adriaan van Swieten Bosbouwschool' aan de overkant van een Vrijboer-hoeve:
Majoor van Swietenlaan te Frederiksoord, Provincie Drenthe. Hier was van 1888 tot 1902
een bosbouwschool gevestigd, daarna was dit pand tot 1975 het kantoor voor de landelijk
bekende Maatschappij van Weldadigheid;  links daarvan is het Museum "De Koloniehof",
Koningin Wilhelminalaan 87-89 te Frederiksoord, zie website: www.dekoloniehof.nl

Zie ook verder de website van het Drents Archief te Assen > http://www.drenlias.nl
met onder meer de volgende informatie:

"Nieuws: DrenLias is op 12 januari 2006 weer aangevuld met gegevens uit de notariële akten.
Het gaat om de akten van notaris H.H.A. Sluis te Vledder (1835-1842).
De ruim 600 akten bevatten 2378 persoonsvermeldingen.
Met name de akten met transacties van kolonisten uit Frederiksoord zijn interessant
voor genealogen met voorouders in de Maatschappij van Weldadigheid.
Met de gegevens uit de notarisakten in DrenLias kunnen onderzoekers makkelijk vinden
of een voorouder bijvoorbeeld een testament heeft laten opmaken, of onroerend goed
heeft aangekocht. De echte akten zijn in te zien in het Drents Archief.
Het is ook mogelijk om kopieën van de akten te bestellen bij het Drents Archief."

=======================================================================

<= CASEMBROOT: Caasembrood - Kazenbroot, alle locaties/ all locations

<= CASEMBROOT, NL startpagina/-page 1: Nederland / the Netherlands

=> CASEMBROOT, NL startpagina/-page prov.: Drenthe

=> CASEMBROOT, NL.prov. Drenthe: index-pagina / index-page

=> CASEMBROOT, NL.prov. Drenthe: pagina 1 / page 1

=> CASEMBROOT, NL startpagina/-page prov.: Flevoland

==================================================================================

home

 

W