HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

 

 

< vorige pagina/ previous page:
Index namen/names in Drenthe

Prov. Drenthe

CASEMBROOT

en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name.Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa van personen en families
wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen, vooral welbekend door publicaties,
genealogie en heraldiek over oude adellijke families van Europa.
A surname with various spelling since the middle ages in Europe of persons and families
living in cities and towns with various occupations, especially well-known because of publications,
genealogy and heraldry concerning old noble families of Europe.

 

 

PROVINCIE DRENTHE / PROVINCE DRENTHE

 

Betreft: Jhr. Mr. A.F.C. de Casembroot
(Middelburg 17 dec. 1906 – Utrecht 10 febr. 1965);

vermeld in de archiefstukken van het Drents Archief te Assen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

(Archiefbron/Archivesource: website www.archieven.nl/)
> archieven; inventaris; Gratama 1714-1995;
= 660 beschreven archiefstukken; Drents archief:
2. Inventaris.
2.1. Eerste afdeling:
Stukken van persoonlijke aard betr. leden van de familie Gratama
en de daaraan verwante families.
2.1.2. Stukken betreffende de familie Gratama.
2.1.2.41. Henriette Elise Gratama (Xj.1), 1902-1989.
(Zij huwde in 1926 Arie van der Boon, 1886-1961.)
Kenmerken: Gratama.
> Inv.340. Bij de familie Van der Boon ingekomen brieven, 1929-1979.
N.B.:

Afzenders diverse personen, onder andere:
(kopie van brief aan) A.F.C. de Casembroot, Middelburg, 1960.
Omvang: 1 omslag.
Vindplaats: Drents Archief te Assen.

Er zijn nog meer archiefstukken van de familie Van der Boon-Gratama,
zoals hieronder vermeld, te vinden op deze website www.archieven.nl
> Inv.337. Stukken betreffende de benoeming van Arie van der Boon
tot lid van verdienste van het Nederlandsche Roode Kruis, afdeling
Rolde, 1951, en de toekenning van de bronzen legpenning van het
Koningin Wilhelminafonds aan H.E. van der Boon-Gratama, 1963.
Omvang: 2 stukken.
Vindplaats: Drents Archief te Assen.
> Inv.342. Stukken betreffende schenkingen van werk
van Arie van der Boon aan het Musée de Chartres, 1966,
en het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen, 1967.
Omvang: 1 omslag.
Vindplaats: Drents Archief te Assen.

Hieronder een fragment van de genealogische bijzonderheden van deze familie in Drenthe
op voornoemde website > www.archieven.nl
Zie ook: Inleiding over de familie Gratama (een van oorsprong oud-Friese naam).
De genealogienummers hieronder zijn ook zoals op deze website.
Uit dit gedeelte van deze genealogie blijkt, dat voornoemde Arie van der Boon
vermeld is met beroep: kunstschilder.

IXc. Mr. Jan Albert Willinge Gratama, geb. Assen 1 maart 1819, ovl. Assen 29 nov. 1886;
advocaat en procureur te Assen, redacteur/eigenaar Prov. Drentsche en Asser Courant.
Tr. Meppel 18 mei 1845
Johanna Jacoba Kniphorst, geb. Meppel 8 febr. 1822, ovl. Assen 21 mei 1898,
dochter van mr. Gerhardus Lambertus Kniphorst en Maria Hendrika Hofstede.
Uit dit huwelijk behalve een jong gestorven zoon:
1. Sibrand, volgt Xg.
2. Maria Hendrika Willinge Gratama, geb. Assen 15 febr. 1848, ovl. Assen 18 maart 1915.
Tr. Assen 1 juni 1871 dr. Abraham van Hasselt, geb. Sneek 30 maart 1846, ovl. Assen 5 mei 1898,
zoon van dr. Sjoerd Folkert van Hasselt en Dorothea Lydia Louise van der Loeff;
phil. nat. dr., directeur van de Rijks HBS te Assen.
3. Gerhardus Lambertus, volgt Xh.
4. Johanna Gezina Gratama, geb. Assen 19 mei 1852, ovl. Assen 15 april 1938.
5. Aafko Willinge, volgt Xi.
6. Jacob Gratama, geb. Assen 30 mei 1856, ovl. Marseille 1917.
7. Aleida R oelina Gratama, geb. Assen 13 sept. 1858, ovl. Assen 27 sept. 1942.
8. Marius Hendrik, volgt Xj.
9. Lubberta Matthia Gratama, tweeling met voorgaande,
geb. Assen 16 maart 1861, ovl. Assen 15 juni 1876.

10. Anna Theodora Geertruida Gratama, geb. Assen 6 maart 1863, ovl. Assen 24 juni 1924.
Tr. Assen 21 febr. 1889 Petrus Swaters van Schaumburg,
geb. Gorinchem 15 sept. 1862, ovl. Assen 14 sept. 1937,
zoon van Joseph Wijnand Theodoor Swaters van Schaumburg en Talea Gebina Smidt;
luitenant ter zee tweede klasse, directeur N.V. Asser Bronwaterleiding.
11. Coenraad Wolter Gratama (R.O.N.), geb. Assen 5 jan. 1866, ovl. Amsterdam 29 mei 1957;
commissaris van politie te Den Helder.
Tr. Arnhem 23 nov. 1912 Johanna Cornelia Henrietta van den Berg,
geb. Haarlem 3 mei 1870, ovl. Haarlem 4 aug. 1937,
dochter van Johannes Cornelis Hendrik van den Berg en Marie Louise Pauline Stoete
(en weduwe van Everhardus Johannes Gerhard te Roller).

(Zie boven genealogienummer IXj.1. > genoteerd bij de naam: Henriette Elise Gratama.):
Xj. Marius Hendrik Gratama, geb. Assen 16 maart 1861, ovl. Hummelo 2 sept. 1919;
directeur Provinciale Drentsche en Asser Courant.
Tr. Den Haag 26 juli 1901
Sara Anna Cornelia Carsten, geb. Den Haag 27 sept. 1868, ovl. Assen 11 febr. 1935,
dochter van dr. Berend Carsten en Henriette Elise Engelkens.
Uit dit huwelijk:
1. Henriette Elise Gratama, geb. Assen 4 mei 1902, ovl. Assen 27 april 1989.
Tr. Assen 5 aug. 1926
Arie van der Boon
, geb. Doesburg 30 sept. 1886, ovl. Rolde 24 maart 1961,
zoon van Johannes Engelbertus van der Boon en Maria Elisabeth van 't Haaff;
kunstschilder.


-------------------------------------------------------------------------

Zie voorts: Drents Archief te Assen.
> www.drentsarchief.nl

Informatie over onderstaand archief.
Toegangsnummer: 0296
Archieftitel: Feltz, van der.
Genealogie van de Nederlandse tak van het geslacht Van der Feltz.

Van de familie Van der Feltz bestaan genealogieën in Nederland's Adelsboek, de laatste in jaargang 82 (1992).
Deze zijn verre van volledig en hebben bovendien een verschillende nummering van generaties. Daarnaast bestaat
een Genealogie van het geslacht Van der Feltz door L.C. baron van der Feltz (Den Haag 1891), die vrijwel volledig
- maar in détail onnauwkeurig - is maar uiteraard niet verder gaat dan het jaar 1890. Deze uitgave is nooit in de handel
geweest en daardoor niet zeer toegankelijk.
Om toch een goed begrip te krijgen van de familie zoals die uit de archiefstukken te voorschijn komt, volgt hieronder
een genealogie die tot 1890 de opsomming van L.C. van der Feltz volgt en daarna die uit de état présent van het
Adelsboek van 1992. Als nummering van de generaties is die van het Adelsboek van 1992 gebruikt. De gegevens
gaan niet verder dan die van het Adelsboek 1992. Wie in dat jaar in het Adelsboek als student vermeld werd,
wordt nu, zes jaar later, niet meer als zodanig aangemerkt.
Assen, juli 1998 / FB.

Hieronder is een fragment (v./a. generatie X. beperkt tot rechtstreekse 'stamreeks') v/a. nr.VIII.
tot generatie XVI.f.1. Sophie Constance barones van der Feltz, echtgenote en later weduwe van:
jhr.mr. Auguste François Charles de Casembroot (1906–1965)

(Ook daarbij interessante bijzonderheden over: 'Groot Horstwijck', vermeld vanaf generatie-nr.VIII.)

VIII. Matthijs Wolf van der Feltz, ovl. tussen 23 juni 1619 en 4 aug. 1620,
officier infanterie in Spaanse dienst te Groenlo 1606-1619, laatst luitenant-kolonel 1618-1619,
landdrost van het graafschap Rietberg (Westfalen) 1618-ovl.
Tr. 1e (huw. voorw. 1 april) 1598 Margaretha Haller von Hallerstein,
dochter van Wolf Dietrich Haller von Hallerstein en Margaretha von Berla.
Tr. 2e Theodorica van Buerse, ovl. 9 feb. 1636, vrouwe van Groot Horstwijck,
dochter van ridder Jurrien van Buerse en Aleid Stecke, weduwe van de kapitein Willem Bentinck.
Zij wordt beleend met Groot Horstwijk als weduwe Bentinck op 25 jan. 1605 en met haar tweede man
op 23 juni 1619.
Uit het eerste huwelijk:
VIII.1. Jurriën George, volgt IX.

Uit het tweede huwelijk:
VIII.2. Margaretha van der Feltz.
Tr. Kampen 1641 Albert van der Hell, burgemeester van Kampen 1634,
gedeputeerde namens Overijssel in de Staten-Generaal,
vermeld als overleden in 1654, weduwnaar van Barbara van Berenstein.
VIII.3. Dorothea Margaretha van der Feltz, dochter tot Horstwijck.
Tr. Kampen 4 okt. 1646 Hendrick Voorne, vaandrig onder de kapitein Neukirchen.

IX. Jurriën George van der Feltz, geb. [1599], ovl. voor of in 1634,
met zijn vader vertrokken uit Luxemburg en in Staatse militaire dienst getreden, laatst kapitein.
Tr. [1625] zijn stiefzuster Anna Bentinck, ovl. tussen 15 juli 1662 en 9 juli 1664,
dochter van Willem Bentinck en Theodorica van Buerse.
(Zij hertr. 1634 Reinold Huinga, kapitein en commandeur van Groenlo.)
Zij wordt na het overlijden van haar moeder beleend met Groot-Horstwijck op 20 jan. 1637.
Uit dit huwelijk:
IX.1. Willem Diederich van der Feltz, heer van Groot-Horstwijck bij overdracht van zijn moeder op 9 juli 1664,
kornet in Statendienst, gesneuveld als kapitein 1675.
IX.2. Herman, volgt X.

X. Herman van der Feltz, geb. omstreeks 1632, ovl. 16 mei 1689, begraven te Groenlo; officier, laatst kapitein in het Staatse leger,
beleend met Groot-Horstwijck (Nettelhorst, Laren) 18 nov. 1675.
Tr. omstreeks 1677 Johanna Philippina Charlotta van den Strijdhorst, vrouwe van Holtney en Pallant,
dochter van Hendrik van den Strijdhorst en N.N.; (zij tr. 2e Groenlo 10 aug. 1690 Antonius Clumper
en tr. 3e Huissen 31 maart 1706 Barthold van Eck, tot Eck).
Uit dit huwelijk vier kinderen, o.a.:
X.1. George Willem, volgt XI.

XI. George Willem van der Feltz, ged. (geref.) Borculo 26 juni 1681, gesneuveld bij Malplaquet (Henegouwen) 11 sept. 1709;
officier, laatst luitenant-kolonel in Staatse dienst, beleend met Groot Horstwijck.
Tr. Diepenheim 19 nov. 1698 Elisabeth Judith van Hoevell van Nijenhuis, geb. 1672, ovl. huis Peckedam, Diepenheim 28 sept. 1713,
dochter van Roelof van Hoevell van Nijenhuis en Elisabeth Christine Bentinck.
Uit dit huwelijk zeven kinderen, o.a.:
XI.2. Herman Roelof Wolf, volgt XII.

XII. Herman Roelof Wolf van der Feltz, geb. huis Westerflier, Diepenheim 11 nov. 1700, ovl. huis Vredeveld, Assen 23 april 1781;
gegoed te Assen, officier infanterie in Statendienst tot 18 jan. 1739, lid Etstoel van Drenthe 1746-1781, gedeputeerde 1767-1779,
Tr. Bellingwolderschans 18 jan. 1739 Louisa Isabella des H.R.R. barones van Imhoff, geb. Leer 15 okt. 1715, ovl. Zwolle 23 mei 1786,
begr. Assen, dochter van Willem Hendrik baron van Imhoff en Isabella Sophia Boreel.
Uit dit huwelijk vijf kinderen, o.a.:
XII.5. Warmold Albertinus, volgt XIII.b.

XIII.b. Warmold Albertinus van der Feltz, ged. huis Vredeveld, Assen 28 okt. 1753, ovl. Zaltbommel 15 aug. 1838;
officier cavalerie in Statendienst 1771-, laatst luitenant 1779-(1787), wijnkoper, richter en burgemeester van Zaltbommel
tijdens de Bataafs-Franse tijd, lid raad (1817)-ovl. en wethouder 1827-ovl. van Zaltbommel.
Tr. 1e Zaltbommel 17 sept. 1786 Gertruida Johanna Thooft, geb. Zaltbommel 6 juni 1751, ovl. Zaltbommel 17 april 1806,
dochter van Cornelis Isaac Thooft en Catherine van den Branden.
Tr. 2e IJsselstein 12 okt. 1807 Reinhardina Catharina van Son, geb. Den Haag 30 aug. 1770, ovl. Zaltbommel 8 okt. 1810,
dochter van Matthijs Hendrik van Son en Anna Jouw.
Uit het eerste huwelijk drie kinderen, o.a.:
XIII.b.3. Gustaaf Willem, volgt XIV.b.

XIV.b. Jhr. mr. Gustaaf Willem van der Feltz, geb. Zaltbommel 15 nov. 1793, ovl. Epe 7 aug. 1870;
schoolopziener 8e district Gelderland, burgemeester van Gameren, daarna Epe, notaris te Epe,
lid Provinciale Staten van Gelderland, dijkgraaf van de Veluwe.
Tr. Bemmel 30 sept. 1813 Theodora Elisabeth Mossel, geb. Grissee (Java) 3 jan. 1796, ovl. Epe 20 nov. 1862,
dochter van Pieter Christiaan Willem Mossel, resident te Grissee, en Johanna Henriette Frederika de Vignon.
G.W. van der Feltz werd bij K.B. van 20 aug. 1867 nr. 68 tot de Nederlandse adelstand verheven met het predikaat jonkheer.
Zijn zoons werden bij K.B. van 21 jan. 1882 nr. 15 ingelijfd in de Nederlandse adel met de titel van baron op alle wettige afstammelingen,
met uitzondering van de jongste die toen al overleden was. (Diens zoons zijn achteraf in 1901 alsnog ingelijfd, zie XVe.)

Uit dit huwelijk o.a.:
XIV.b.6 . Jacobus, volgt XVc.

XV.c. Mr. Jacobus baron van der Feltz (O.O.N.), geb. Epe 13 nov. 1825, ovl. huis Dijkhof, Twello 21 nov. 1904;
rechter te Assen, burgemeester van Voorst, lid Gedeputeerde Staten van Gelderland.
Tr. 1e Arnhem 8 nov. 1850 jkvr. Anna Christina Mollerus, geb. Utrecht 31 juli 1819, ovl. Assen 1 juli 1866,
dochter van jhr. Cornelis Adriaan Mollerus en Johanna Geertruida Juliana van de Wetering.
Tr. 2e Balk in Gaasterland 4 juni 1869 jkvr. Albertina Constantia van Swinderen,
geb. huis Rijs, Balk 16 juli 1835, ovl. huis Dijkhof, Twello 5 okt. 1914,
dochter van jhr. Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen en Constantia Johanna barones Rengers.

Kinderen uit twee huwelijken van: XV.c. Jacobus van der Feltz,
uit het tweede huwelijk x jkvr. Albertina Constantia van Swinderen, o.a.:
XV.c.15. Theodoor Eliza Jacobus, volgt XVI.f.
[N.B.: 2 oudere kinderen, geboren in 1872 en 1874, vermeld geboren te: huis Dijkhof, Twello.
]
> XVI.f. Theodoor Eliza Jacobus baron van der Feltz,
geb. Twello 28 okt. 1880, ovl. Teuge 14 nov. 1951; gemeenteontvanger van Elst 1908-1909.
Tr. Steenwijk 2 okt. 1907
Salcoba Tromp Meesters, geb. Steenwijk 22 nov. 1882, ovl. Den Haag 7 april 1963,
dochter van Jan Tromp Meesters en Sophie Constance van der Muelen.
Uit dit huwelijk:
1. Sophie Constance barones van der Feltz, geb. Elst (Gld) 7 dec. 1908.
Tr. Gorssel 14 sept. 1932
jhr. mr. Auguste François Charles de Casembroot (C.O.N., R.N.L.),
geb. Middelburg 17 dec. 1906, ovl. Utrecht 10 feb. 1965,
zoon van jhr. mr. Eduard August Otto de Casembroot en Margaretha Adriana Wagtho;
burgemeester van Westkapelle 1932-1940 en 1946-1948,
Commissaris der Koningin in Zeeland
1948-ovl."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bron: 0296 Feltz, van der. / Datering 1769-1852. / Titel inventaris 0296 - Familie Van der Feltz.
Omvang 3 dozen. / Opmerking In kopievorm. / Vindplaats Drents Archief.

Enkele afkortingen betreffende onderscheidingen in vnd. fragment-genealogie Van der Feltz.

> zie boven bij generatienr. XV.c.: afkorting
O.O.N.:
O. = Officier; O.N. = Orde van Oranje-Nassau (ingesteld 1892).

> zie boven bij echtgenoot van nr. XVI.f.1.: afkortingen C.O.N., R.N.L.:
C. = Commandeur; O.N. = Orde van Oranje-Nassau (ingesteld 1892).
R. = Ridder > N.L. = Orde van de Nederlandse Leeuw (ingesteld 1815).


======================================================================

<= CASEMBROOT: Caasembrood - Kazenbroot, alle locaties/ all locations

<= CASEMBROOT, NL startpagina/-page 1: Nederland / the Netherlands

=> CASEMBROOT, NL startpagina/-page prov. Drenthe

=> CASEMBROOT, NL.prov. Drenthe: index-pagina / index-page

=> CASEMBROOT, NL.prov. Drenthe: pagina 1 / page 1

=> CASEMBROOT, NL startpagina/-page prov.: Flevoland

========================================================================

home