HOME

CONTACT: EMAIL

All rights reserved. Copyright ©1963-2016: M.C. Deden-Kazenbroot, auteur. / author.
Deze website wordt regelmatig vernieuwd. Voordat u verder gaat zie eerst: copyright, disclaimer, privacy.
This website is updated regularly. Before you continue see first: copyright, disclaimer, privacy.

< vorige pagina / previous pageProv. Gelderland

CASEMBROOT

en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name.


Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa van personen en families
wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen, vooral welbekend door publicaties,
genealogie en heraldiek over oude adellijke families van Europa.
A surname with various spelling since the middle ages in Europe of persons and families
living in cities and towns with various occupations, especially well-known because of publications,
genealogy and heraldry concerning old noble families of Europe.


Hieronder voorbeelden familienamen C/K / Below examples surnames C/K:

 


INDEX FAMILIENAMEN / INDEX FAMILY NAMES: CASEMBROOT
met spellingvariaties C./K.; with spelling-variations C./K.: Caasembrood > Kazenbroot.
Met veel personen en/of families C./K.; with many persons and/or families C./K.:


?:

? (...) Casembrood, kolonel: in ned.herv.kerktrouwboek Breedevoort (in 1679–1767):
.......... (Dit is geen huwelijk van / This is no marriage of: kolonel Casembrood.)

? (...) de Casembrood, collonel: in ned.herv.kerktrouwboek Breedevoort (in 1679–1767):
........(Dit is geen huwelijk van / This is no marriage of: collonel de Casembrood.)

? (...) Casenbroot: in.herv.kerktrouwboek Arnhem (in 1760–1768).

A

Alida Kaasenbrood x Peter J. H. J. Wellen: huw.22 okt.1914 Rheden.
Antonetta Casembroot x Gabriel Meulenbeeck: ned.herv.kerk.huw.28 dec.1703 Arnhem.
Antonetta Casenbroot x Zeger van Lawick: ned.herv.kerk.huw.14 jun.1711 Arnhem.
Antoinetta Kasenbrood (met att.v.Arnhem) bruid: ref.: ned.herv. trouwboek 1711 Oosterbeek.
Antoinetta Kasenbrood x Jonker Zeger van Lawik: geref.kerk.huw.14 jun.1711 Oosterbeek.
Antonetta Casembroot (wed. Lauwik) x Peter Keer: ned.herv.huw.13 dec.1727 Arnhem.

B

C

Catharina Kaasenbrood x Joannes Hubertus van de Weert: huw.14 nov.1918 Rheden.
Constance Justine Charlotte de Casembroot:
moeder in + akte: 9/10 apr.1906 Arnhem.
Cornelia Maria Kaasenbrood en Petrus Franciscus Regter: ouders in huw.akte 24 aug.1911 bruidegom: Hermanus Franciscus Regter x Johanna Hoogboom, 24 jr., geboorteplaats Nijmegen (dochter van Cornelis Willem Antonius Hoogboom en Willemina Verbraeck).

D

E

Eleonore Adriana de Casembroet: moeder in + akte 18/20 nov.1876 Arnhem.

F

G

Goduart Casembrood, Heere van Craienstein, jongman van Utrecht, en juf: Margarita Halling, jonge dochter van Dordrecht, getrouwd op attestatie van Dordrecht; x10jun1716 (kerk) te Almen; dtb tr.10jun1716 Nederduits Geref.Kerk (Ned.Herv.) Almen/Gorssel, Gld.

H

Helena Suzanna Cornelia de Casembroot x Johannes A. Pott: huw.29 jun.1905 Rheden.
Henrietta Otteline de Casembroot: moeder in + akte 10 apr.1884 Doetinchem-Stad.

I

Isabella Adelheid van Lingendonk => I.S. (van) Singendonck / (van) Singendonk
Isabella Adelheid Singendonck:
•geb. ca.1724, ~ ged.30 nov.1724 Nijmegen.
Isabella A. van Lingendonk x Leonard de Casembroot: kerk.huw.7 apr.1754 Arnhem.

J

Jacoba Elbertina de Casembroot x Rijk van Rees: huw.27 sept.1824 Gorssel, Gld.
Johanna Catharina de Casembroot:
moeder in huw.akte 30 okt.1888 Nijmegen.
Johanna Wilhelmina Kaasenbrood x Hein Aergelo:
huw.5 febr.1919 Zutphen.
Johan Casembroot:
in Culemborg 1656.
Johannes Casembroot => Johannes Kaasenbrood, corp., x Johanna Pietronella Klingers (te Nijmegen, met att.v.'s-Hertogenbosch): huw.14 jan./28 jan.1787 (ned.herv.) Nijmegen.
Johannes A. Pott x Helena Suzanna Cornelia de Casembroot: huw.29 jun.1905 Rheden.
Johannes Kaasenbrood, vader van bruid Alida – : huw.22 okt.1914 Rheden.
Johannes Kaasenbrood, vader van bruid Catharina – : huw.14 nov.1918 Rheden.
Johannes Kaasenbrood, vader van bruid Johanna Wilhelmina – : huw.5 febr.1919 Zutphen.

K

L

Leonard de Casembroot, majoor: in Arnhem (in 1750–1760).
Leonard de Casembroot, majoor, x I.S. van Lingendonk: kerk.huw.7 apr.1754 Arnhem.
Leonard B. de Casembroot Emants, x Maria C. Kaecks: 22 febr./10 mrt.1761 Nijmegen.
Leonard de Casembroot, vader bruid Jacoba Elbertina – : 27 sept.1824 in Gorssel, Gld.

M

Maria Catherina Kaecks => Leonard Benjamin/Benjamijn de Casembroot Emants.
Maria Elisabet de Casembroot / Maria Elisabeth de Casembroot

Maria Elisabet de Casembroot: (in 1704–dec.1739) => Maria Elisabeth de Casembroot.
Maria Elisabeth de Casembroot: in Nijmegen (in 1704–dec.1739): *c.1723.
Maria Elisabeth de Casembroot, e.v. Justinus de Beyer, heer van Hulsen: in Arnhem 1762.
Maria Elisabeth de Casembroot x J. de Beyer: ouders in + akte 22/23 jul.1813 Nijmegen.

N

O

P

Peter J. H. J. Wellen x Alida Kaasenbrood: huw.22 okt.1914 Rheden.

Q

R

Rijk van Rees x Jacoba Elbertina de Casembroot: huw.27 sept.1824 Gorssel, Gld.

S

Samuel Otto de Casembroot: vader bruid Helena S. C. –, huw.29 jun.1905 Rheden.

T

U

V

W

Walburg Casembroodt: > nederd.geref.(ned.herv.) gemeente trouwboek, Zutphen (in 1707–1710).
Walburg C/K(a/e)sembroo(dt/t): (nherv.) doopboek Zutphen, tijdvak 1711-1715, predikant C.Vrolikhart:
Walburg Casembroodt, x Cornelis Vrolikhart, (echtelieden), ged.17 apr.1712 zoon Cornelis Vrolikhart.
Walburg Caesembroot, x Cornelis Vrolikhart, ged.3 sep.1713 dochter Erkenraet Marija Vrolikhart.
Walburg Kaesembroot, x Cornelis Vrolikhart, ged.10 apr.1715 dochter Johanna Catarina Vrolikhart.

X

Y, IJ

Z


================================================================

<= CASEMBROOT: Caasembrood - Kazenbroot, alle locaties/ all locations

<= CASEMBROOT, NL startpagina/-page 1: Nederland / the Netherlands

<= CASEMBROOT, NL startpagina/-page prov.: Gelderland

=> CASEMBROOT, NL.prov. Gelderland: index-pagina / index-page

=> CASEMBROOT, NL.prov. Gelderland: pagina 1 / page 1

=> CASEMBROOT, NL startpagina/-page prov.: Groningen

======================================================

home