HOME

CONTACT: EMAIL

All rights reserved. Copyright ©1963-2016: M.C. Deden-Kazenbroot, auteur. / author.
Deze website wordt regelmatig vernieuwd. Voordat u verder gaat zie eerst: copyright, disclaimer, privacy.
This website is updated regularly. Before you continue see first: copyright, disclaimer, privacy.

 

< vorige pagina / previous page

Prov. Gelderland, pagina 1. / page 1.

<= CASEMBROOT: Caasembrood - Kazenbroot, alle locaties/ all locations

<= CASEMBROOT, NL startpagina/-page 1: Nederland / the Netherlands

<= CASEMBROOT, NL startpagina/-page prov.: Gelderland

<= CASEMBROOT, NL.prov. Gelderland: index-pagina / index-page

=> CASEMBROOT, NL.prov. Gelderland: pagina 1 / page 1

=> CASEMBROOT, NL startpagina/-page prov.: Groningen

================================================================

Prov. Gelderland, pagina 1. / page 1.

==========================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
In 1656. => Johan Casembroot c.s.
Informatie over onderstaande beschrijving: Toegangsnummer: 0370.
Archieftitel: Heren en graven van Culemborg.
2. Inventaris. / 2.1. Het archief van de Heeren en Graven van Culemborg
2.1.2. Stukken van zakelijken aard. / 2.1.2.2. In het bijzonder
2.1.2.2.1. Gelderland. / 2.1.2.2.1.1. Het graafschap Culemborg
2.1.2.2.1.1.3. De leenkamer van Culemborg. / 2.1.2.2.1.1.3.2. Leenprocessen
 kenmerken: Heren en graven van Culemborg.
Inventarisnr.4838. Verbaal van het proces van
Gilles van Ledenberg
tegen Johan Casembroot c.s.
over een leen te Houten. Datering 1656. Omvang 1 omslag.
Vindplaats Gelders Archief: website www.geldersarchief.nl.

Extra info: Archiefbron, via website www.archieven.nl
Informatie over onderstaande beschrijving: Toegangsnummer: 0370.
Archieftitel: Heren en graven van Culemborg.
2. Inventaris. / 2.4. Bijlagen. / 2.4.2. Regestenlijst.
 kenmerken: Heren en graven van Culemborg.
Inventarisnr.92 . I. Willaem, graaf van Heynegouwen en Holland etc.,
erkent verkocht te hebben aan
heer Willaem van Duvenvorde, heer van Oesterhout, en Hubrecht den Schenck
de heerlijkheden van den Goye en van Haghensteine,
nl. Gaspaerde, Everdinghe, Gobertinghe, Tulle ende Wale, Honswiic en Jaersvelt,
zooals wijlen jonkvrouwe Margriete ze van hem hield,
behalve het huis ten Goye en het gericht van Houten en ten Goye,
die Ghisebrecht Uten Goye van hem houdt.
Datering: 1333 April 13 [des Dinxdaechs na Beloken Paeschdach]
NB: a. Oorspr. (Inv. no. 6441), met het geschonden ruiterzegel van den oorkonder.
Gedrukt: Voet, blz. 682.
b. Gevidimeerd in den brief van 1386 Maart 17. Reg. no. 318.
c. Gevidimeerd in den brief van 1504 Januari 18. Reg. no. 2790.
d. Afschriften in Inv. no. 6489.
e. Gecoll. Afschrift van 1605 in Inv. no. 6489.
Vindplaats Gelders Archief: website > www.geldersarchief.nl.

============================================================


Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Casembrood, Casembroodt, Casembroot, Casenbroot,
de Casembroot, de Casembroot Emants.

UIT DE COLLECTIE GELDERSE HUWELIJKEN: index, zie ook website www.cbg.nl
(Bron: CBG, Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag, microfichenr.218: trouwen ref. 1581–1811,
diverse plaatsen in de provincie Gelderland, Rijksarchief Gelderland te Arnhem;
deze collectie is niet zonder fouten in/uit vroeger eeuwen, doch wel een betrouwbare bron
waaruit enkele gegevens zijn overgeschreven en voor deze website-pagina Gelderland
en voor de andere relevante pagina's overgetypt door M.Ch. Deden-Kazenbroot.)

Provincie Gelderland, kerkelijke huwelijken gevonden in de periode 1679 – 1768:
In de plaatsen: Arnhem, Breedevoort, Nijmegen, Zutphen, diverse DTB-collecties.

============================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.

1694-1708, in Arnhem: Antonetta Casembroot.
Arnhem 1694–1708 ref.: ned.herv.-trouwboek; 855.
Zie ook / See also: website www.familysearch.org

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.

28 Dec.1703, in Arnhem: Antoinetta Casembroot, x Gabriel Meulenbeeck.
Zie ook / See also: website www.familysearch.org
Archiefbron / Source Information: Batch No.: M901739.
Dates: 1694–1750. / Source Call No.: 0108633. Type: Film.
IGI; International Genealogical Index / Continental Europe.
Manuscript (on film) Title: Kerkelijke registers, 1581–1845.
Dutch Reformed parish registers of the Sint Eusebius and Sint Walburgis
Churches of Arnhem, Gelderland. The Netherlands.
Filmnotes FHL INTL Film 108633: Trouwen bk 150; 1694–1709.
• 28 dec 1703 Marriage: Nederlands Hervormde Kerk,
in Arnhem, prov. Gelderland, Netherlands.
Gabriel MEULENBEECK: male; Antonetta CASEMBROOT: spouse.

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.

14 Jun.1711, in Arnhem & in Oosterbeek: Antoinetta Kasenbrood,
x Jonker Zeger van Lawick / Zeger van Lawik, vaandrig.
Ned.Herv.huw.-kerk in prov. Gelderland, Nederland:

Zie ook / See also: website www.familysearch.org
Archiefbron / Source Information: Batch No.: M901737.
Dates: 1671–1715. / Source Call No.: 0108631. Type: Film.
IGI; International Genealogical Index / Continental Europe.
Manuscript (on film) Title: Kerkelijke registers, 1581–1845.
Dutch Reformed parish registers of the Sint Eusebius and Sint Walburgis
Churches of Arnhem, Gelderland. The Netherlands.
Filmnotes FHL INTL Film 108631: Trouwen bk 136; 1708–1724.
14 jun. 1711, in Arnhem: Antoinetta Kasenbrood,
Marriage: Nederlands Hervormde Kerk, Arnhem, prov. Gelderland, Netherlands.
Zeger VAN LAWICK: male; Antonetta CASENBROOT: spouse.
N.B.: Zie ook in Oosterbeek. / Note: See also in Oosterbeek.

1711, in Oosterbeek: Antoinetta Kasenbrood,
met att. [= attestatie] van Arnhem.
Oosterbeek 1711; ref.: ned.herv.-trouwboek. //
(DTB.Geref.kerk-huw.) uit: de Marne, jrg.1975, blz.25.
14 jun.1711 Geref. Huw. Register van Oosterbeek, Gld.:
Jonker Zeger van Lawik, vaandrig, Antoinetta Kasenbrood,
met attestatie van Arnhem. //

13 Dec.1727: Huwelijk Peter Keer, x Antonetta Casembroot.
Zie ook / See also: website www.familysearch.org
Archiefbron / Source Information: Batch No.: M901739.
Dates: 1694–1750. / Source Call No.: 0108633. Type: Film.
IGI; International Genealogical Index / Continental Europe.
Manuscript (on film) Title: Kerkelijke registers, 1581–1845.
Dutch Reformed parish registers of the Sint Eusebius and Sint Walburgis
Churches of Arnhem, Gelderland. The Netherlands.
Filmnotes FHL INTL Film 108633: Trouwen bk 152; 1724–1739.
13 dec. 1727: Marriage: Nederlands Hervormde Kerk,
Arnhem, prov. Gelderland, Netherlands.
Peter KEER: male; Antonetta CASEMBROOT: spouse.

============================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.

1707-1710 in Zutphen: Walburg Casembroodt.
Zuphen 1707–1710 ref.: ned.herv.-trouwboek; 17.
Zie ook / See also: website www.familysearch.org

(Bron/Source: www.genealogiedomein.nl,
Nederduits Gereformeerde Gemeente Zutphen,
Doopboek 1700-1725 (R.B.S. 1877) Tijdvak 1711-1715,
> Casembroodt, Caesembroot, Kaesembroot, Vrolikhart.

Walburg C/K(a/e)sembroo(dt/t): gehuwd, rol: moeder:

Walburg Casembroodt, x Cornelis Vrolikhart, (echtelieden),
ged.17 apr.1712 zoon Cornelis Vrolikhart.

Walburg Caesembroot, x Cornelis Vrolikhart,
ged.3 sep.1713 dochter Erkenraet Marija Vrolikhart.

Walburg Kaesembroot, x Cornelis Vrolikhart,
ged.10 apr.1715 dochter Johanna Catarina Vrolikhart.

===========================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.

10 Jun.1716 in Almen: Huwelijk Goduart Casembrood, en Margarita Halling.
Goduart Casembrood, Heere van Craienstein, jongman van Utregt, x 10jun1716:
juf: Margarita Halling, j.d. v. Dordregt, getrouwd op attestatie van Dordregt; /
getrouwd te Almen (Nederduits Geref. Kerk; dtb tr. Almen/Gorssel, prov.Gld. NL.) //
(bron/source, familysearch, via zoekakten.nl, scanafb.65/443, tekst-pag.338.,
=> https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9WK-2QB2?i=64&wc=SMHS-44C%3A1292637101%2C347260401%2C347391401%3Fcc%3D2038506&cc=2038506 //
24 mei 1716 te Dordrecht in de Ned.Herv.kerk, (zoekakten.nl/ndx4all.php?id=0505 , jaar 1717 > 474/488 (snel zoeken) Gereformeerd: boek 27, Augustijnenkerk, Dordrecht, index-pagina) familysearch.org , scanafb.480 van 632, trouwen kerkboek Ned.Herv. kerk te Dordrecht, (bruidspaar) : "Sondagh den 24 Meij 1716.
(bruidegom) Goduart Casembroot Heere van Craeijesteijn Jongman van Utregt woonende tot Zutphen; met:
(bruid) Jonkv.e: Margrita Hallincg Jonge dogter van Dordregt woont bij de Groote kerk." / bron/source => https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QJ-89Q8-4?i=479&wc=SMM2-T36%3A1292923701%2C345829902%2C347500001%3Fcc%3D2037907&cc=203790 //

10 Jun.1716 in Almen: Huwelijk Goduart Casembrood, en Margarita Halling.
Huwelijksdatum: 10 jun.1716. Huwelijksplaats: Almen. Kerkelijke gemeente: Almen.
Bruidegom: Goduart Casembrood. / Bruid: Margarita Halling.
Kerkelijke gezindte: Nederduits Gereformeerd. / Toegangsnr: 0176 Retroacta Burgerlijke Stand.
Inv.nr:776, pag.119, volgnummer op pagina: 9. / (Bron: geldersarchief.nl, Personen (Gelders Archief) //

Mijn opm., betreft spelling achternaam Halling, kan foutief vermeld zijn in indexen : Hassing.
Dordrecht en Utrecht in oude aktes: Dordregt en Utregt. / Ned.Herv. v/h Nederduits Geref. Kerk.

(transcr./vert.MCDK) Goduart Casembrood, Heere van Craienstein, jongman van Utrecht,
en
juf: Margarita Halling, jonge dochter van Dordrecht, getrouwd op attestatie van Dordrecht;
x10jun1716 (kerk) te Almen; dtb tr.10jun1716 Nederduits Geref.Kerk (Ned.Herv.) Almen/Gorssel, Gld.

=============================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.

Betreft:
LEONARD de CASEMBROOT, Heer van Termoer,
Hoog-heemraad van de Lekkendyk beneden Dams 1739,
Ritmeester van een Compagnie Paarden ten dienste van deze Staat 1745, Majoor 1749.
Hy is geboren den 9 Nov. 1717, en getrouwt den 9 April 1754 met
Isabella Adelhyd Singendonk, Douairiere van Reynoud Gerard van Tuyl van Serooskerken,
Raad ter Admiraliteit op de Maze.
//

Uit CBG-dossiers en overige stamboomgegevens fam. (de) CASEMBROOT
in vroeger eeuwen in de regio van NIJMEGEN in de provincie GELDERLAND:
• Plaatsnaam HERNEN, gemeente WIJCHEN, provincie GELDERLAND:
Bijzonderheden over de Havezathe "de Hagert".
Betreft een ouderwetsch boerenhuis, bekend door de eigenaren/bewoners:
Familie CASEMBROOT. Deze havezate "de Hagert" was op die locatie
van ca 16e tot 19e eeuw (tegenover een ander gebouw genaamd: de Hof te Leur).
Hernen is een dorpje onder Bergharen in Gelderland, aan de weg naar Wijchen
- met een oud groot kasteel met torens bekend als 't Kasteel "Hernen".

Bergharen is ten N.O. van Batenburg, op een zandrug (bewoners in Bergharen, Hernen en Leur);
Batenburg is een stadje aan de rivier de Maas ten Z. van Druten; bekend vanwege de bouwval
van het oude kasteel aldaar- door de Fransen in brand gestoken in 1794.
De gemeente Wijchen komt ook voor met andere schrijfwijzen zoals Wiechen en Wychen:
gelegen in het Rijk van Nijmegen, ten zuidwesten van de stad Nijmegen.
Het kasteel in Wijchen, later raadhuis, was gebouwd voor een dochter van Prins Willem:
prinses Emilia (gemalin van Emanuel, prins van Portugal).

Zie ook genealogiepublicaties (CBG, Den Haag) Emilia van Nassau (1569–1629) x (RK: Nov)1597:
Emanuel van Portugal (1568-1638), dochter uit het huwelijk van Willem van Oranje (1533-1584)
en Anna van Saksen (1544-1577). Uit het huwelijk van "Emanuel x Emilia" zijn nakomelingen bekend.
Ook veel dank aan het NGV te Weesp (voorheen Naarden): collecties genealogie, heraldiek, literatuur.

Informatie over de plaats Hernen in de provincie Gelderland, via website http://www.archieven.nl/
Toegangsnummer: 0486. / Archieftitel: Familie Singendonck. / kenmerken: Familie Singendonck.
17. Akten van approbatie van de verkoop van de tienden in Hernen door het klooster Camp,
afgegeven door de bisschop van Tricarico en de pater-generaal van de Cisterciënzerorde.
Datering 1624, 1636. (N.B.: Gemerkt 2 en 3.). / Omvang 2 charters.
Vindplaats Gelders Archief te Arnhem: http://www.geldersarchief.nl

Informatie over onderstaande beschrijving, via website http://www.archieven.nl
Toegangsnummer: 0486. / Archieftitel: Familie Singendonck. / kenmerken: Familie Singendonck.
19. Eigendomsbewijs voor dr. Johannes de Bisschop te Haarlem van de grove en smalle tienden in
de heerlijkheid Hernen, afkomstig van het klooster Alden Camp, 1626. Met akten betreffende
deze overdracht. / Datering 1626. (N.B.: Getransfigeerd en gemerkt.). / Omvang 3 charters.
Vindplaats Gelders Archief te Arnhem: http://www.geldersarchief.nl

Het dorp Leur in oude rechterlijke archieven; website http://www.archieven.nl/
onder andere: Informatie over onderstaande beschrijving: Toegangsnummer: 0172.
Archieftitel: ORA Leur. 2. Inventaris. 2.2. Contentieuse rechtspraak.
kenmerken: ORA Leur. 39. Stukken betreffende een geschil tussen de
Ontvanger van de impost te Nijmegen en verschillende inwoners van Leur,
over betaling van de 25e en 50e penning. Datering 1665.
NB: Hierin lijsten met namen van personen die impost verschuldigd zijn.
Omvang 1 omslag. Vindplaats: Gelders Archief te Arnhem:
zie ook website http://www.geldersarchief.nl

Informatie over onderstaande beschrijving, zie website http://www.archieven.nl
  Toegangsnummer: 0486. / Archieftitel: Familie Singendonck. / kenmerken: Familie Singendonck.
29. Eigendomsbewijs voor Matthias Lambertus Singendonk, vrijheer van Dieden,
burgemeester van Nymegen, raad- en rekenmeester van de Domeinen van
koning Willem, etc., van de grove en smalle tienden onder Leur, afkomstig van
Arnold Frans Schade van Westrum, heer van Domzelaer, en diens vrouw
Catharina Maria de Wijs. / Datering: 1729. / Omvang 1 charter. /
Vindplaats Gelders Archief te Arnhem: http://www.geldersarchief.nl

Via website http://www.archieven.nl over de plaats Hernen in Gelderland;
betreft informatie in de archieven; procesdossiers bij het Gelders Archief:
ORA - Ammerzoden: betreft P. van Loenen, richter en dijkgraaf van Ammerzoden.
Datering 1760. Gedaagde: P. van Loenen, richter en dijkgraaf van Ammerzoden.
Eiser: J.F. Mauritsz. rentmeester, J.F. baron de Steenhuys, vrijheer van Hernen, enz.

[Mijn opmerking: In oude literatuur 20e eeuw. Ammersooien, vroeger Ammerzoden,
gemeente in de provincie Gelderland, aan de rivier de Maas, ten zuiden van Zalt-Bommel,
ook voorheen geschreven als Ammersooi; ook bekend door het middeleeuwse kasteel
van de 'Arkels', kasteel Ammersooien uit de veertiende eeuw, later nonnenklooster.]

Via website http://www.archieven.nl / Familie Singendonck:
Informatie over onderstaande beschrijving
Toegangsnummer: 0486. / Archieftitel: Familie Singendonck. / kenmerken: Familie Singendonck
1. Stukken betreffende huwelijksvoorwaarden van leden der
familie Singendonck en aanverwante geslachten. /
Datering: 1662-1794.
/ NB. Huwelijksvoorwaarden van:
Johan Dierquens en Elisabeth van Bebber, 1662,
mr. Cornelis Gerard Fagel en Elisabeth Dierquens, 1693,
mr.Matthias Lambertus Singendonck en Maria Mackay, 1717,
mr. Matthias Lambertus Singendonck en Agnes Hoeufft, 1723,
mr. Nicolas ten Hove en Maria Françoise Fagel, 1725,
mr. Johan Dierquens en Elisabeth Agneta Fagel, 1731,
Coenraad Diderik Neomagus Singendonck, heer van Dieden,
en Elisabeth Bonifiacia Dierquens, 1765,
mr. Willem Carel Dierquens en Maria Suzanna Fagel, 1773,
Johan Matthias Singendonck, heer van Dieden,
en Maria Wilhelmina Christina Elizabeth van der Brugghen, 1794.
Omvang: 1 omslag. /
Vindplaats: Gelders Archief te Arnhem: http://www.geldersarchief.nl

-----------

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Zie website http://www.archieven.nl betreft Heerlijkheid Dieden (N.Br.):
Inventaris met 41 nummers; 283. Heerlijkheid Dieden, 1519–1875.
Korte inhoud: Heerlijkheid met hoge jurisdictie,
gelegen in het ambt Maas en Waal van het hertogdom Gelre.
Vindplaats origineel: Locatie Den Bosch. / Omvang: 0.12 m dozen.
Vindplaats: Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) 's-Hertogenbosch;
website http://www.bhic.nl/ Hieronder fragment uit de: Inleiding.
In 1724 wordt de heerlijkheid door Matthias Lambertus Singendonck
van freule Sophia Emilia Maria Baronesse van Gent gekocht.
Diens dochter Isabella Adelheid Singendonck huwde met Leonard de Casembroot,
heer van Ter Meer, [? = Ter Moer]
die in 1775 de heerlijkheid Maasakker en het recht van de wind
in de dorpen Altforst en Appeltern had gekocht van
de Graven De Brias en De Merode,
die laatstgenoemde heerlijkheid ieder voor de helft bezaten.

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
(Zie tevens informatie via vnd. website betreft Heerlijkheid Maasakker (prov. Noord-Brabant):
Toegangsnummer: 386. / Archieftitel: Heerlijkheid Maasakker, 1519 - 1875.
Inleiding. De heerlijkheid Maasakker behoorde vroeger tot
het landelijk district van Tusschen Maas en Waal, ressorterend onder
het kwartier van de Betuwe van het hertogdom Gelre en het vorstendom Zutphen.
Sedert 1806/1807 behoort het tot het gebied van de huidige provincie Noord-Brabant.
De heerlijkheid Maasakker omvatte hoofdzakelijk onbewoonde landerijen
(165 bunder) en het huis Maasakker.
In 1775 kwam de heerlijkheid in het bezit van de heer van Dieden
(zie de inleiding bij het archief van deze heerlijkheid).
In 1724 werd de heerlijkheid Dieden door Matthias Lambertus Singendonck
van freule Sophia Emilia Maria Baronesse van Gent gekocht.
Diens dochter Isabella Adelheid Singendonck huwde met Leonard de Casembroot,
heer van ter Meer, [? = heer van ter Moer] die in 1775 de heerlijkheid Maasakker
en het recht van de wind in de dorpen Altforst en Appeltern had gekocht
van de Graven De Brias en De Merode, die laatstgenoemde heerlijkheid ieder voor de helft bezaten.
Volgens oude archivalische gegevens waren er van dit gebied twee heren,
namelijk de hertog van Kleef en de Hertog van Gelder.
Het eerste bezit kwam voor uit een overdracht van de stift Xanten in 1444
door de aartsbisschop van Keulen aan de hertog van Kleef,
het tweede vermoedelijk uit een vroegmiddeleeuwse deling
door de aartsbisschop of diens rechtsvoorganger met de voogd van het stift.
Verwijzing naar archiefstukken uit dit archief geschiedt door (volledig):
Brabants Historisch Centrum, archief van de heerlijkheid Maasakker, inv. nr . . . ,
of (verkort): BHC, heerlijkheid Maasakker, inv. nr . . .

-----------

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.

• BREEDEVOORT: (...) Casembrood, kolonel.
Breedevoort 1679–1767 ref.: ned.herv.-trouwboek; 857.

Het volgende gevonden via website www.archieven.nl / Informatie over onderstaande beschrijving
Toegangsnummer: 0136 / Archieftitel: ORA Bredevoort / 1. Inleiding / kenmerken:
De heerlijkheid Bredevoort werd sedert 1612 in pandschap bezeten door de Prinsen van Oranje.
In 1697 werd zij afgestaan aan Willem III en is sedert dien aan zijn opvolgers gebleven.
De Heer stelde aan: een drossaard of richter, die een verwalter of stadhouder onder zich had,
een stadhouder en landschrijver, en een advocaat-fiscaal, welke laatste de
breuken- en crimineele zaken vervolgde 1 . / Voetnoot 1 Tegenw. Staat deel XIII blz. 419.
Voor meer info zie www.archieven.nl, Vindplaats Gelders Archief www.geldersarchief.nl.

Op 25 mei 1753 is collonel de Casembrood vermeld: transcriptie: copyright S. Stroet.
Genealogie in de Achterhoek; datum 2 sept.2007. blz.9.; website www.genealogiedomein.nl
Nederduits Gereformeerde Gemeente BREDEVOORT. Trouwboek periode 1736–1833.
Deze aantekening is geen huwelijk van collonel de Casembrood / kolonel Casembrood.

============================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.

7 Apr.1754 in Arnhem: Leonard de Casembroot, majoor.
Arnhem 1750–1760 ref.: ned.herv.-trouwboek; 295.

Zie ook / See also: website www.familysearch.org
Archiefbron / Source Information: Batch No.: M917792..
Dates: 1716-1768. / Source Call No.: 0108631. Type: Film.
IGI; International Genealogical Index / Continental Europe.
Manuscript (on film) Title: Kerkelijke registers, 1581–1845.
Dutch Reformed parish registers of the Sint Eusebius and Sint Walburgis
Churches of Arnhem, Gelderland. The Netherlands.
Filmnotes FHL INTL Film 108631: Trouwen bk 139; 1750-1760.
07 apr.1754 Marriage: Nederlands Hervormde Kerk,
in Arnhem, prov. Gelderland, Netherlands.
Leonard de Casembroot: male.
Isabella Adelheijd van Lingendonk:
spouse.

Van LINGENDONK => (Van) SINGENDONK / SINGENDONCK.
Zie ook hieronder / See also below: website www.familysearch.org
Archiefbron / Source: Family Group Record => SINGENDONCK
Fam.: Matthias Lambertus SINGENDONCK x Agneta Catharina HOEFFT:
24 May 1723 / 24 Mei 1723: Married / Gehuwd: place / plaats: Utrecht,
prov. Utrecht, Netherlands.
(husband's name) Matthias Lambertus SINGENDONCK:
born / geb. 13 Aug.1678, place / plaats: Nijmegen, prov. Gelderland, Netherlands;
died / ov. 9 Feb.1742, place / plaats: Nijmegen, prov. Gelderland, Netherlands.
(wife's name) Agneta Catharina HOEFFT:
born / geb. 17 Mar.1689 / 17 Maart 1689, place / plaats: Utrecht, prov. Utrecht, Netherlands;
died / ov. 3 Aug.1758, place / plaats: Utrecht, prov. Utrecht, Netherlands.
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen vermeld met familienaam SINGENDONCK.
From this marriage three children are mentioned with surname SINGENDONCK.
Nr.1. (female: daughter / dochter) Maria Anna SINGENDONCK,
born / geb. abt / circa 1724; christened / gedoopt: 30 Nov.1724,
place/plaats Nijmegen, prov. Gelderland, Netherlands.
Nr.2. (female: daughter / dochter) Isabella Adelheid SINGENDONCK,
born / geb. 24 Jun.1726, place / plaats Nijmegen, prov. Gelderland, Netherlands.

Nr.3. (male: son / zoon) Coenraad Diederik Neomagus SINGENDONCK,
born / geb. 05 Jul.1727, place / plaats Nijmegen, prov. Gelderland, Netherlands.
christened / gedoopt: 8 Jul.1727, place / plaats Nijmegen, prov. Gelderland, Netherlands.
died / overleden: 23 Nov.1792, place / plaats: Dieden Ender Ravestein,
prov. North Brabant / Noord-Brabant, Netherlands.

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Zie ook stamboom (de) Casembroot: Anna de CASEMBROOT,
gedoopt op 24 Juli 1661 te Utrecht, overleden aldaar op 12 september 1700,
zij huwde te Utrecht 9 maart 1692 met:
Joost Taets van Amerongen, Heer van Natewisch,
hij was wsch. geboren in 1649, overleden op 12 mei 1735 te Utrecht,
weduwnaar van Anna de Casembroot (hij was eerder gehuwd met
Emmerentia Geertruid van Zuylen, Vrouwe van Natewisch),
zoon van Jacob Taets van Amerongen (*1620–Utrecht 12.06.1686)
en Anna van Rijsenburch (+ 12.06.1686 Utrecht).

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Leonard de CASEMBROOT is een broer van onder andere:
Maria Elizabeth de CASEMBROOT, geboren den 20 Juny 1715,
overleden in 1767; is gehuwt met Mr Justinus de Beyer, Heer van Hulsen,
Canunnik van het Dom-capittel te Utrecht 1729, Burgemeester der Stad Nymegen,
en Gedeputeerde ter Vergaderinge van de Staten van Gelderland.
Zie hunne kinderen in de Genealogie van: Van DAM. Generatie 13.
Fam. de Beyer. Het volgende overgenomen uit CBG-dossiers/archiefbronnen:
mr. Justinus de Beyer, Heer van Hulzen (ook geschreven als Hulsen),
geboren op 8 januari 1705 te Nijmegen
(zoon van Jacob de Beyer, burgemeester van Nijmegen, en Geertruida Cuper);
promoveerde in de rechten in 1729 Universiteit Utrecht,
vervulde diverse uiteenlopende bestuursfuncties o.m. gemeente Nijmegen;
tr. 1734 Maria Elisabeth de Casembroot (1715–1767).

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.

Zie ook / See also: website www.familysearch.org
Maria Elisabeth de Casembroot: female.
geboren circa 1723 / born about 1723
(plaats / place = ?: Nijmegen, prov. Gelderland, Netherlands.)

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.

1704-1739 in Nijmegen:
Maria Elisabet de Casembroot.
Nijmegen 1704–dec.1739 ref.: ned.herv.-trouwboek; 4402.

Zie website / See website www.familysearch.org
circa / about 1744: Marriage: in Nijmegen, prov. Gelderland, Netherlands.
in Arnhem, prov. Gelderland, Netherlands => Justinus de Beijer: male;
* geboortedatum circa 1719 / date of birth about 1719

Maria Elisabeth de Casembroot:
spouse, female.
of Nijmegen / van Nijmegen, prov. Gelderland, Netherlands.


Meer archiefbronnen bijvoorbeeld / More archivesources for instance:
http://www.dbnl.org/tekst/_jaa003191901_01/_jaa003191901_01_0014.htm
=> DBNL, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1919.
=>> Levensbericht van H.D.J. van Schevichaven 1827-1918. [p.51.]: (....) Boeken (......)
"Het Journaal van Mr. Justinus de Beyer, Heer van Hulzen, over de jaren 1743-1764."
(Arnhem 1906), de memoires van een landjonker, tevens lid van de Nijmeegsche vroedschap,
die op zijn kasteeltje bij Hatert woonde. (...) Sedert de oprichting zat Van Schevichaven
in bet bestuur der vereeniging Gelre. (...). Nijmegen. J. Prinsen Jlz."

Publicatie (boek); auteur SCHEVICHAVEN, H.D.J. VAN: (titel):
Journaal van Mr. Justinus de Beyer, Heer van Hulzen 1743-1767.
Gouda Quint, Arnhem, Nederland, 1906. (1 ed., 356 pagina's met illustraties,
groot formaat 8vo., Nederlands, Frans. / Uitgebreid achttiende eeuws journaal
van De Beyer, Gelders aristocraat. / Index. Bibliogr.)

Gevonden via zoekmachine www.google.nl: = website: www.gaypnt.demon.nl/straatnamen
STRATENLIJST GEMEENTE NIJMEGEN (tijdvak 1880–2009)
Letter y of ij (de Beyer of => http://www.gaypnt.demon.nl/straatnamen/toelichting.html
=> http://www.gaypnt.demon.nl/straatnamen/H.html
Toen diens kleinzoon Mr. Leonard de Beyer, in 1792, een hypotheek nam op de bezitting,
... (uit het Journaal van Mr. Justinus De Beyer)" (Hendriks 1987) .. /
=> http://www.gaypnt.demon.nl/straatnamen/V.html
... met Theodora Hermina Vos, eigenaar De Winkelsteeg met den daarbij behoorenden
bouwhof 'het Vosken' worden in 1793 verkocht aan Mr. Leonard de Beyer. ... /

Het volgende is gevonden, trefwoord Hatert, via website www.archieven.nl
Huis Hatert / J. Belonje, 1978 / Auteur: J. Belonje / Titel: Huis Hatert.
Artikel in De Brabantse Leeuw: tijdschrift voor genealogie, jrg. 27 (1978) p. 146-156
Illustraties ills./ Annotatie noten / Toegangsnummer 1142 / Inventarisnummer T86.1978
Vindplaats Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC): website http://www.bhic.nl

============================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Uit de collectie 'Wolters', microfiches bij het Centraal Bureau voor Genealogie
(CBG te Den Haag, zie website http://www.cbg.nl/); Huwelijken van Militairen
van de samensteller dhr H.J. Wolters: huwelijksinschrijvingen, trouwdata, etc.,
diverse plaatsen, o.a. Nijmegen in de provincie Gelderland (met index):

Trouwen van Militairen, Nijmegen (met index), 1714–1810:
Van de index familienamen bij bruiden of overige personen:
verder geen bijzonderheden te Nijmegen.
Index, familienaam bruidegoms:
Casembroot, blz.149.;
de Casembroot Emants,
blz.106.;
Kaasenbrood: zie Casembroot, blz.149.

Mijn opmerking: Een zoon uit het huwelijk van het echtpaar Emants x (de) Casembroot
is vermeld dubbele familienaam: de Casembroot Emants (zie ook DTB dopen Den Haag).
Hij is hierna vermeld als: Leonard Benjamin de Casembroot Emants (spellingvariaties):

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Nijmegen, blz.106: Jaartal 1761:
22 febr.1761: Leonard Benjamin de Casembroot Emants,
luitenant in het tweede batt.[= battaljon] van luit.-generaal de Villegas;
met: Maria Catharina Kaecks.
Op datum 10 maart getrouwd [= in 1761].

============================================================

• NIJMEGEN: Leonard Benjamijn de Casembroot Emants, luit. [= luitenant]
Nijmegen 1755–1764 ref.: ned.herv.-trouwboek; 794.
Zie ook / See also: website www.familysearch.org

============================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.

ARNHEM: (...) Casenbroot.
Arnhem 1760–1768
ref.: ned.herv.-trouwboek; 40.
Zie ook / See also: website www.familysearch.org

============================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.

Het volgende is ook gevonden, trefwoord Hatert, via website www.archieven.nl
Informatie over onderstaande beschrijving: Toegangsnummer: 2001-03
Archieftitel: St. Catharinae gasthuis te Arnhem / 2. Inventaris
2.2. Financieel beheer van het gasthuis / 2.2.4. Rentebrieven en andere inschulden
kenmerken: St. Catharinae gasthuis te Arnhem.
724 Eigendomsbewijs voor het gasthuis van een obligatie, groot 1100 gulden,
ten laste van de Unie, afkomstig van Justinus de Beyer, heer van Hulsen,
en zijne vrouw Maria Elisabeth de Casembroot.
Datering 1762. / Met een bijbehoorend stuk / Omvang 1 omslag.
Vindplaats Gelders Archief: website http://www.geldersarchief.nl

Trefwoord Beyer, betreft: Familie De Beyer; gevonden via website www.archieven.nl
Informatie over onderstaand archief ( Gelders Archief ) Toegangsnummer: 0518 /
Archieftitel: Familie De Beyer / kenmerken: 0518 Familie De Beyer / Titel inventaris 0518
- Schilfgaarde, A.P. van, Inventaris van het archief van de familie De Beyer (Arnhem, 1966) /
Omvang ,7 meter portefeuilles, staand / ,12 meter standaardarchiefdozen, staand /
Opmerking Inv. nr. 9, Opgave van de gemeentearchivaris van Nijmegen
betreffende acten over het geslacht Beyer, 1451-1807. //
Inv. nr. 82, Enige charters m.b.t. familie Beyer, 15e en 16e eeuw. /
Vindplaats Gelders Archief = www.geldersarchief.nl
Dit archief is gekenmerkt door de volgende rubrieken: 18 Huizen, Families, Personen /
18.02 Families => Beyer, de -, Familie. //

============================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Uit de collectie 'Wolters', microfiches bij het Centraal Bureau voor Genealogie
(CBG te Den Haag, zie website http://www.cbg.nl/); Huwelijken van Militairen
van de samensteller dhr H.J. Wolters: huwelijksinschrijvingen, trouwdata, etc.,
diverse plaatsen, o.a. Nijmegen in de provincie Gelderland (met index):

Trouwen van Militairen, Nijmegen (met index), 1714–1810:
Van de index familienamen bij bruiden of overige personen:
verder geen bijzonderheden te Nijmegen.
Index, familienaam bruidegoms:
Casembroot, blz.149.;
de Casembroot Emants,
blz.106.;
Kaasenbrood: zie Casembroot, blz.149.

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Nijmegen, blz.149: Jaartal 1787:

14 januari 1787: Johannes Kaasenbrood, corp.[= corporaal]
onder de grenadierscomp.[= compagnie] van colonel commandant de Bonan
in garnisoen alhier [= te Nijmegen];

met: Johanna Pietronella Klingers, alhier [= te Nijmegen].
Op attestatie van 's-Hertogenbosch [= provincie Noord-Brabant].
Op datum 28 januari getrouwd in 1787:
Den 14 January 1787; Sept.28 Jan.1787 met daarboven een merkteken;
Rijksarchief Arnhem; Trouwboek Ned.Herv.-Gemeente Nijmegen 1780-1790.

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Zie: Brabants Historisch Informatie Centrum > http://www.bhic.nl

Details: Johannis Kaasenbroeck: Vader op woensdag 11 maart 1789 's-Hertogenbosch
GEDOOPT: 11-3-1789 NG in de Grote Kerk te 's-Hertogenbosch.
KIND: Helena Hendrika; geslacht: v; wettig: ja
VADER: Johannis Kaasenbroeck. MOEDER: Johanna Pieternella Kleugers.
Getuige 1 (Peter): Hendriek Smiet. Getuige 3 (Meter): Lena van Bronseweijk.
Bron: Stadsarchief 's-Hertogenbosch register 74
Bron: 's-Hertogenbosch Grote Kerk NG dopen, 1686-1810
Archief: DTB 's-Hertogenbosch inventarisnummer 72-75
Retroacta van de Burgerlijke Stand.

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Zie geboorteplaats bruid: website GENLIAS database > http://www.genlias.nl

Detail resultaat: (Moeder bruid) / Bron: Burgerlijke stand - Huwelijk.
Archieflocatie: Zeeuws Archief. Algemeen: Toegangnr: 25.128.
Gemeente: Vlissingen. Soort akte: Huwelijksakte. Aktenummer: 37. Datum: 27-07-1814.
Bruidegom: Levinus Labout. Geboortedatum: 03-10-1791.
Leeftijd: 22. Geboorteplaats: Vlissingen.
Bruid: Helena Hendrika Kaasenbroek. Geboortedatum: 11-03-1789.
Leeftijd: 25. Geboorteplaats: 's-Hertogenbosch.
Vader bruidegom: Petrus Petrus Paulus Labout.
Moeder bruidegom: Magdalena Johanna de Kok.
Vader bruid: Joannis Kaasenbroek.
Moeder bruid: Piternella Klengers.

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Moeder bruid)
Archieflocatie Zeeuws Archief   Algemeen Toegangnr: 25.128
Gemeente: Vlissingen Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 21 Datum: 13-05-1835.
Bruidegom Adrianus Snoeij
Leeftijd: 61 Geboorteplaats: Middelburg
Bruid Helena Hendrika Kaasenbroeck
Leeftijd: 46 Geboorteplaats: 's-Hertogenbosch
Vader bruidegom Willem Snoeij Moeder bruidegom Pieternella Schaap
Vader bruid Johannis Kaasenbroeck Moeder bruid Johanna Pieternella Klingers
Nadere informatie:
Bgm wdnr [= Bruidegom is weduwnaar] van Maria Naerebout,
Bruid weduwe van Levinus Labout.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

================================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/

de Casembroot, + overlijdensdatum 22 juli 1813 in Nijmegen, prov. Gelderland
Detail resultaat: Bron: Burgerlijke stand - Overlijden (Moeder)
Archieflocatie: Gelders Archief. Algemeen: Toegangnr: 0207. Inventarisnr: 1264.
Gemeente: Nijmegen. Soort akte: Overlijdensakte. Aktenummer: 260.
Aangiftedatum: 23-07-1813.
/ Overledene: Marie Elisabeth Henriette de Beijer.
Geslacht: V. / Overlijdensdatum: 22-07-1813. Leeftijd: 78. Overlijdensplaats: Nijmegen.
Vader: Justinus de Beijer. Moeder: Maria Elisabeth de Casembroot.
Nadere informatie: dooppl.[= doopplaats]: Nijmegen. Beroep overl.: rentenier;
beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld.
========================================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
de Casembroot, 27 sept. 1824 huw. in Gorssel, prov. Gelderland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruid, Vader bruid)
Archieflocatie Gelders Archief. Algemeen Toegangnr: 0207. Gemeente: Gorssel.
Soort akte: Huwelijksakte. Aktenummer: 17. Datum: 27-09-1824.
Bruidegom Rijk van Rees. Geboortedatum: 04-06-1797. Geboorteplaats: (Nijmegen).
Bruid Jacoba Elbertina de Casembroot. Geboortedatum: 25-08-1805.
Geboorteplaats: (Wijk bij Duurstede).
Vader bruidegom Otto van Rees.
Moeder bruidegom Jacoba Hendrika Harlingh.
Vader bruid Leonard de Casembroot.
Moeder bruid Adriana Johanna brnes van Neukirchen.
Nadere informatie: beroep bg.[=bruidegom] hoogleraar;
beroep bruid: zonder beroep;

beroep vader bg.: raadslid; beroep moeder bg.: rentenierster;
beroep vader bd.[=bruid]: ambtenaar;
beroep moeder bd.: -; moeder van de bruid ook: Nijvenheim.

(Zie ook andere aktes in genlias, etc., ter vergelijking met achternamen
o.a. => Adriana Johanna barones van Neukirchen genaamd Nijvenheim.)

================================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/

Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Moeder)
Archieflocatie Gelders Archief. Algemeen Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 400
Gemeente: Arnhem. Soort akte: overlijden. Aktenummer: 832.
Aangiftedatum: 20-11-1876
. (= 20 nov.1876.)
Overledene: Johanna Adriana brnes de Geer. (= barones de Geer.) /
Geslacht: V / Overlijdensdatum: 18-11-1876. (= 18 nov.1876.) /
Leeftijd: 32. (= 32 jaar. oud.) / Overlijdensplaats: Arnhem.
Vader Carel Willem Emile Catharinus baron de Geer.
Moeder Eleonore Adriana de Casembroet. (= de Casembroot.) //
Nadere informatie: geboorteplaats: Zeist; beroep overl.: zonder beroep;
beroep vader: zonder beroep; beroep moeder: geen beroep vermeld.
===============================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/

Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Moeder).
Archieflocatie Gelders Archief. Algemeen Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 5556.
Gemeente: Doetinchem Stad. Soort akte: overlijden. Aktenummer: 23.
Aangiftedatum: 10-04-1884.

Overledene: Johanna Amelia Hora Siccama. Geslacht: V
Overlijdensdatum: 10-04-1884. Leeftijd: 39 jaar. Overlijdensplaats: Doetinchem-Stad.
Vader Johan Hora Siccama. / Moeder Henrietta Otteline de Casembroot.
Partner: Carl Gottlieb Philipp Schwartz. Relatie: echtgenote.
Nadere informatie: geboortepl: Utrecht; oud 39 jaar;
beroep overl.: zonder beroep;
wed.v. Jacob Pompeus Hovij;
beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: zonder beroep.

[Uit literatuur betr. de plaatsnaam Doetinchem, is oude spelling van: Deutekom;
gemeente in de Achterhoek aan de Oude IJsel. / Zie ook: Ambt-Doetinchem.]
==============================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
de Casembroot, 30 oktober 1888 huw. in Nijmegen, prov. Gelderland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Moeder bruidegom)
Archieflocatie Gelders Archief. Algemeen Toegangnr: 0207. Inventarisnr: 1117.
Gemeente: Nijmegen. Soort akte: Huwelijksakte. Aktenummer: 172. Datum: 30-10-1888.
Bruidegom Leonard Wilhelm Gijsbert de Roo.
Geboortedatum: 17-09-1834. Geboorteplaats: Klundert.
Bruid Diederika Jacoba Catharina Constance de Man.
Geboortedatum: 30-07-1844. Geboorteplaats: Nieuwer Amstel.
Vader bruidegom Dirk Willem de Roo.
Moeder bruidegom Johanna Catharina de Casembroot.
Vader bruid Dirk Jacob de Man.
Moeder bruid Catharina Constantia Blanckers Pasqué.
Nadere informatie: beroep bruidegom: ambtenaar;
weduwnaar van: Hermina S.M. Baart de la Faille;
beroep bruid: zonder beroep; weduwe van: Roeland Everwijn.
beroep vader bruidegom: geen beroep vermeld;
beroep moeder bruidegom: geen beroep vermeld;
beroep vader bruid: geen beroep vermeld;
beroep moeder bruid: geen beroep vermeld.

=======================================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
de Casembroot, 29 juni 1905, huw. in Rheden, prov. Gelderland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruid, Vader bruid)
Archieflocatie Gelders Archief. Algemeen Toegangnr: 0207.
Inventarisnr: 8664. Gemeente: Rheden.
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 66. Datum: 29-06-1905.
Bruidegom Johannes Adrianus Pott. Leeftijd: 37. Geboorteplaats: Barsingerhorn.
Bruid Helena Suzanna Cornelia de Casembroot. Leeftijd: 32. Geboorteplaats: Tholen.
Vader bruidegom Pieter Pott. / Moeder bruidegom Neeltje Tromp.
Vader bruid Samuel Otto de Casembroot.
Moeder bruid Adriana Maatje Isebree Moens.
Nadere informatie: beroep bg. (bruidegom): landmeter; beroep bruid: zonder beroep;
beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: zonder beroep;
beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: zonder beroep.
==========================================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/

de Casembroot, 9 apr.1906, overlijden in Arnhem, prov. Gelderland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Overlijden.
Archieflocatie Gelders Archief. Algemeen Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 8071
Gemeente: Arnhem.
Soort akte: overlijden Aktenummer: 285
Aangiftedatum: 10-04-1906.
/ Overledene: Otteline Wilhelmine Was.
Geslacht: V / Overlijdensdatum: 09-04-1906. Leeftijd: 64. Overlijdensplaats: Arnhem.
Vader: Marinus Was. Moeder Constance Justine Charlotte de Casembroot
Partner: Jacob Sipkes. Relatie: weduwe.
Nadere informatie: geboortepl: Sint Maartensdijk; beroep overl.: zonder beroep;
beroep vader: predikant; beroep moeder: zonder beroep.
=============================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/

de Casembroot, 9 jul.1907, overlijden in Renkum, prov. Gelderland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Overlijden.
Archieflocatie Gelders Archief. Algemeen Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 7882.
Gemeente: Renkum.
Soort akte: overlijden Aktenummer: 78.
Aangiftedatum: 10-07-1907.
/ Overledene: Adriana Maatje Isebree Moens.
Geslacht: V / Overlijdensdatum: 09-07-1907. Leeftijd: 62 jr. Overlijdensplaats: Renkum.
Vader: Jan Isebree Moens. / Moeder Suzanna Cornelia de Kater.
Partner: Samuel Otto de Casembroot. / Relatie: weduwe.
Nadere informatie: geboortepl: Zierikzee; beroep overl.: zonder beroep;
beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld. //

==========================================================

Hieronder drie foto's in Elburg, provincie Gelderland, herfst 2005.
Below three photo's in Elburg, province Gelderland, autumn 2005.


(Photo's D. Deden, dec.2005; coll. M.Ch. Deden-Kazenbroot.)

============================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
(Uit Archiefbron / From Archivesource: http://www.haarlem.digitalestamboom.nl
Kaasenbrood, 24 augustus 1911 huw. in Haarlem, prov. Noord-Holland

Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Moeder bruidegom)
Kennemerland, Haarlem; akte jaar 1911, nummer 318.
Bruidegom Hermanus Franciscus Mattheus Regter.
Leeftijd: 22. Geboorteplaats: Nieuwer Amstel. / Beroep zincograaf.
Bruid Johanna Hoogboom. Leeftijd: 24. Geboorteplaats: Nijmegen.
Vader bruidegom Petrus Franciscus Regter.
Moeder bruidegom Cornelia Maria Kaasenbrood.
Vader bruid Cornelis Willem Antonius Hoogboom.
Moeder bruid Willemina Verbraeck.
==============================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
(Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > www.genlias.nl/)
Kaasenbrood, 22 oktober 1914, huw. in Rheden, prov. Gelderland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruid, Vader bruid)
Archieflocatie Gelders Archief. Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 9124 Gemeente: Rheden
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 103 Datum: 22-10-1914.
Bruidegom Peter Johannes Henricus Josephus Wellen
Leeftijd: 32 Geboorteplaats: Bemmel, beroep steenbakker.
Bruid Alida Kaasenbrood.
Leeftijd: 28 Geboorteplaats: 's-Gravenhage, zonder beroep.
Vader bruidegom Theodorus Nicolaas Albertus Wellen
Moeder bruidegom Jacoba Anna Bartha Maria Hermsen.
Vader bruid Johannes Kaasenbrood.
Moeder bruid Adriana van Rooijen.
Nadere informatie betreft de ouders:
beroep vader bruidegom: geen beroep vermeld;
beroep moeder bruidegom: geen beroep vermeld;
beroep vader bruid: zonder beroep;
beroep moeder bruid: zonder beroep. //

De ouders bruidegom = Wellen x Hermsen (zie genlias.nl.)
bron: Huw.aktenr.79, 's-Hertogenbosch, 2 jul.1880
(archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum)
bruidegom Theodorus Nicolaas Albertus Wellen,
geb.23 sep.1842 te Elst, (= prov.Gld.)
zoon van: Peter Theodoor Wellen, Johanna Wilhelmina Aalbers;
bruid Jacoba Anna Bartha Maria Hermsen,
geb.16 nov.1850 te Bemmel, (= prov.Gld.)
dochter van: Gerardus Hermsen, Maria Hendrika Aalbers. //

vader bruidegom = Theodorus Nicolaas Albertus Wellen:
bron: Overlijdensaktenr.29, gemeente Bemmel, aktedatum 28 maart 1887,
genlias.nl, archieflocatie Gelders Archief, overleden man:
Theodorus Nicolaas Albertus Wellen, oud 44 jaar, landbouwer,
geboorteplaats Bemmel, overleden op 27 maart 1887 te Bemmel,
zoon van Peter Theodoor Wellen, landbouwer,
en van Johanna Willemina Aalbers, zonder beroep.
De overledene is echtgenoot van:
Jacoba Anna Bartha Maria Hermsen. //

moeder bruidegom = Jacoba Anna Bartha/Bertha Maria Hermsen, weduwe:
bron: Overlijdensaktenr.836, gemeente Arnhem, aktedatum 11 dec.1912,
genlias.nl, archieflocatie Gelders Archief, overleden vrouw:
Jacoba Anna Bertha Maria Hermsen, oud 62 jaar, zonder beroep,
geboorteplaats Bemmel, overleden op 10 december 1912 te Arnhem,
dochter van Gerhardus Hermsen, geen beroep vermeld,
en van Henriette Aalbers, geen beroep vermeld.
De overledene is weduwe van:
Theodorus Nicolaas Albertus Wellen. //

moeder bruidegom = Jacoba Anna Bartha/Bertha Maria Hermsen, weduwe:
bron: Overlijdensaktenr.94, gemeente Bemmel, aktedatum 16 dec.1912,
genlias.nl, archieflocatie Gelders Archief, overleden vrouw:
Jacoba Anna Bertha Maria Hermsen, oud 62 jaar, zonder beroep,
geboorteplaats Bemmel, overleden op 10 december 1912 te Arnhem,
dochter van Gerhardus Hermsen, geen beroep vermeld,
en van Henriette Aalbers, geen beroep vermeld.
De overledene is elders overleden, weduwe van:
Theodorus Nicolaas Albertus Wellen. //

- - - - - - - - - - - -

Grootouders vaderszijde:

grootvader vaderszijde bruidegom = Peter Theodoor Wellen:
bron: Overlijdensaktenr.58, gemeente Bemmel, aktedatum 15 apr.1875,
genlias.nl, archieflocatie Gelders Archief, overleden man:
Peter Theodor Wellen, oud 70 jaar, beroep landbouwer,
geboorteplaats Whijler (Duitsland), overleden te Bemmel 15 apr.1875,
zoon van Theodor Wellen, geen beroep vermeld,
en van Wilhelmina Koerwinkel, geen beroep vermeld.
De overledene is echtgenoot van: Johanna Willemina Aalbers. //

grootmoeder vaderszijde bruidegom = Joanna Wilhelmina Aalbers, weduwe:
bron: Overlijdensaktenr.36, gemeente Bemmel, aktedatum 9 apr.1880,
genlias.nl, archieflocatie Gelders Archief, overleden vrouw:
Joanna Wilhelmina Aalbers, oud 75 jaar, beroep zonder, doopplaats Bemmel,
overlijdensplaats Bemmel, overlijdensdatum 8 apr.1880, dochter van:
Nicolaas Aalbers, geen beroep vermeld, Bertha Gerritsen, geen beroep vermeld.
De overledene is weduwe van: Peter Theodor Wellen. //

Grootouders moederszijde:
Huw.aktenr.20, gemeente Huissen, 29 okt.1840 (genlias.nl, archieflocatie Gelders Archief.)
bruidegom Gerardus Hermzen, geboren op 20 feb.1808 te Huissen, arbeider,
zoon van Joannes Hermzen, tabaksplanter, Joanna Aalders, geen beroep vermeld;
bruid Maria Hendrica Aalbers, geboren op 17 sep.1811 te Bemmel, zonder beroep,
dochter van Nicolaas Aalbers, geen beroep vermeld, Bartje Gerritsen, landbouwster. //

grootvader moederszijde bruidegom = Ger(h)ardus/Gradus Hermsen:
bron: Overlijdensaktenr.30, gemeente Bemmel, aktedatum 28 feb.1879,
genlias.nl, archieflocatie Gelders Archief, overleden man:
Gradus Hermsen, oud 71 jaar, beroep landbouwer, doopplaats Huissen,
overlijdensdatum 27-02-1879 (= 27 febr.1879), overlijdensplaats Bemmel,
zoon van: Johannes Hermsen, geen beroep vermeld,
en van: Johanna Aalders, geen beroep vermeld.
De overledene is echtgenoot van: Maria Hendrika Aalbers. //

grootmoeder moederszijde bruidegom = Maria Hendrika Aalbers, wed.v. G.Hermsen:
bron: Overlijdensaktenr.29, gemeente Bemmel, aktedatum 15 mrt.1883,
genlias.nl, archieflocatie Gelders Archief, overleden vrouw:
Maria Hendrika Aalbers, oud 71 jaar, beroep zonder, geboorteplaats Bemmel,
overlijdensdatum 14-03-1883 (= 14 maart 1883), overlijdensplaats Bemmel,
dochter van: Nicolaas Aalbers, beroep landbouwer,
en van: Bertha Gerritsen, zonder beroep.
De overledene is weduwe van: Gradus Hermsen. //

- - - - - - - - - - - - - - - - -

vader v. grootvader moederszijde bruidegom = Joannes Hermsen:
bron: Overlijdensaktenr.15, gemeente Huissen, aktedatum 29 mrt.1850,
genlias.nl, archieflocatie Gelders Archief, overleden man:
Joannes Hermsen, geboren op 3 april 1777 te Huissen, beroep arbeider,
overleden op 27 maart 1850 te Huissen, zoon van:
Gerrit Hermsen, geen beroep vermeld,
en van Gertrudis Schrijver, geen beroep vermeld.
De overledene is weduwnaar van: Joanna Aalders. //

moeder v. grootvader moederszijde bruidegom = Joanna Aalders, e.v. J.Hermsen:
bron: Overlijdensaktenr.21, gemeente Huissen, aktedatum 16 mrt.1844,
genlias.nl, archieflocatie Gelders Archief, overleden vrouw:
Joanna Aalders, geboren op 27 juli 1787 te Huissen, geen beroep vermeld,
overleden op 15 maart 1844 te Huissen, dochter van:
Peter Aalders, geen beroep vermeld,
en van Aleida Oversteeg, geen beroep vermeld.
De overleden is echtgenote van: Joannes Hermsen. //

vader v. grootmoeder moederszijde bruidegom = Nicolaas Aalbers:
bron: Overlijdensaktenr.13, gemeente Bemmel, aktedatum 12 feb.1840,
genlias.nl, archieflocatie Gelders Archief, overleden man:
Nicolaas Aalbers, oud 68 jaar, doopplaats Bemmel, beroep grondeigenaar,
overlijdensdatum 11 februari 1840, overlijdensplaats Bemmel,
zoon van: Willem Aalbers, geen beroep vermeld,
en van: Jacoba Hoogveld, geen beroep vermeld.
De overleden is echtgenoot van: Bartje Gerritsen. //

=========================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
(Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > www.genlias.nl/)
Kaasenbrood, 14 november 1918, huw. in Rheden, prov. Gelderland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruid, Vader bruid)
Archieflocatie Gelders Archief. Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 9125 Gemeente: Rheden
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 151 Datum: 14-11-1918.
Bruidegom Joannes Hubertus van de Weert.
Leeftijd: 65 Geboorteplaats: Rijckholt.
Bruid Catharina Kaasenbrood.
Leeftijd: 40. Geboorteplaats: Velsen.
Vader bruidegom Joannes Hubertus van de Weert.
Moeder bruidegom Maria Schrijnemaekers.
Vader bruid Johannes Kaasenbrood.
Moeder bruid Adriana van Rooijen.
Nadere informatie: beroep bruidegom: landbouwer;
weduwnaar van Maria Cornelia Theunissen;
weduwnaar van Christina Hubertina Goessen.
beroep bruid: zonder beroep;
beroep vader bruidegom: geen beroep vermeld;
beroep moeder bruidegom: geen beroep vermeld;
beroep vader bruid: zonder beroep;
beroep moeder bruid: zonder beroep.

22 Nov.1882, betreft het eerste huwelijk van J.J. van de Weert:
(genlias.nl/) Huw.aktenr.0, gemeente Gronsveld, prov. Limburg:
bruidegom Joannes Hubertus van de Weert, geb.23 juni 1853 te Rijckholt,
zoon van Joannes Hubertus van de Weert, Maria Schrijnemaekers;
bruid Maria Cornelia Theunissen, geb.27 okt.1832 te Gronsveld,
dochter van Lambertus Theunissen, Maria Catharina Prevoes. //

6 Nov.1907, betreft het tweede huwelijk van J.J. van de Weert:
(genlias.nl/) Huw.aktenr.0, gemeente Gronsveld, prov. Limburg:
bruidegom Joannes Hubertus van de Weert, geb.23 jun.1853 te Rijckholt,
zoon van Joannes Hubertus van de Weert, Maria Schrijnemaekers;
bruid Christina Hubertina Goessen, geb.22 sep.1840 te Gronsveld,
dochter van Jacobus Hubertus Goessen, Maria Anna Louisa Lousberg.
Nadere info, de bruidegom is weduwnaar v.: Maria Cornelia Theunissen;
de bruid is weduwe v.: Johannes Hubertus Pinckers. //

1 feb.1845, ouders v.: Joannes Hubertus van de Weert, e.v. Catharina Kaasenbrood:
(genlias.nl/) Huw.aktenr.0, gemeente Rijckholt, prov. Limburg:
bruidegom Joannes Hubertus van de Weert, geb.9 dec.1822 te Gronsfeld,
zoon van Gerardus Theodorus van de Weert, Maria Ludovica van den Boorn;
bruid Maria Schrijnemaekers, geboorteplaats Rijckholt,
dochter van Gaspard Schrijnemaekers, Maria Dupont. //

15 okt.1817, grootouders vaderszijde vnd. echtgenoot v. Catharina Kaasenbrood:
(genlias.nl/) Huw.aktenr.0, gemeente Gronsveld, prov. Limburg:
bruidegom Gerardus Theodorus van de Weert, geboorteplaats Gronsveld,
zoon van Joannes van de Weert, Maria Agnes Wijnandts;
bruid Maria Anna Ludovica van den Boorn, geboorteplaats Gronsveld,
dochter van Michael van den Boorn, Elisabetha Vrancken.
Nadere informatie: Bgm en Brg waarschijnlijk geb. te Lanaken (België)
en te Gronsveld. //

1873 en 1882, moederszijde vnd. echtgenoot v. Catharina Kaasenbrood:

11-12 jul.1873, overleden vrouw: Maria Catharina Prevoes,
zij is overleden op 11 juli 1873 te Gronsveld, leeftijd 75,
echtgenote van Lambert Theunissen.
Ouders overledene: Willem Prevoes, Maria Theelen.
(bron genlias, overl.aktenr.25, Gronsveld, akte 12 jul.1873.)

11 jul.1882, overleden man: Lambert Theunissen,
hij is overleden op 11 juli 1882 te Gronsveld, leeftijd 80,
weduwnaar van Maria Catharina Prevoes.
Ouders overledene: Lambert Theunissen, Catharina Pluijmakers.
(bron genlias, overl.aktenr.25, Gronsveld, akte 11 jul.1882.) //

1900, Gronsveld, Limburg, aktedatum 26 dec.1900, genlias.nl,
overleden vrouw Maria Cornelia Theunissen, leeftijd 68,
overleden 25 dec.1900 te Gronsveld, dochter van:
Lambertus Theunissen en Maria Catharina Prevoes.
De overledene is echtgenote v.: Joannes Hubertus Van De Weerdt. //

==============================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
(Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > www.genlias.nl/)
Kaasenbrood, 5 februari 1919, huw. in Zutphen, prov. Gelderland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruid, Vader bruid)
Archieflocatie Gelders Archief. Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 9156 Gemeente: Zutphen
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 8 Datum: 05-02-1919.
Bruidegom Hein Aergelo.
Leeftijd: 41 Geboorteplaats: Zwolle.
Bruid Johanna Wilhelmina Kaasenbrood.
Leeftijd: 37 Geboorteplaats: Velsen.
Vader bruidegom Karel Aergelo. /
Moeder bruidegom Dievertje Witteveen.
Vader bruid Johannes Kaasenbrood. /
Moeder bruid Adriana van Rooijen.
Nadere informatie: beroep bruidegom: wasscherijknecht;
beroep bruid: zonder beroep;
beroep vader bruidegom: geen beroep vermeld;
beroep moeder bruidegom: geen beroep vermeld;
beroep vader bruid: zonder beroep;
beroep moeder bruid: zonder beroep.

Extra info ouders bruidegom, Karel Aergelo, en Dievertje Witteveen:
Huw.aktenr.95. Gemeente Kampen, prov.Overijssel, 17 aug.1876 (genlias)
bruidegom Karel Aergelo, leeftijd 33, arbeider, geboorteplaats Zwolle,
zoon van: Hein Aergelo, en Maria Hoenders;
bruid Dievertje Witteveen, leeftijd 27, geboorteplaats Kampen,
dochter van: Geerlof Witteveen, lichtwachter, en Alijda Weijers.
Nadre informatie betreft: 1 kind gewettigd. //

15 apr.1909 gemeente Zwolle, provincie Overijssel:
genlias.nl, Burgerlijke stand, overlijdensaktedatum 15 apr.1909.
Overledene: Dievertje Witteveen. / archieflocatie:
Historisch Centrum Overijssel. //

6-7 dec.1910 gemeente Doornspijk, provincie Gelderland:
betreft overlijdensaktenr.62, archieflocatie Gelders Archief:
Karel Aergelo, geboorteplaats Zwolle, beroep stadsomroeper,
hij is overleden te Doornspijk op 6 december 1910,
zoon van Hein Aergelo, geen beroep vermeld,
en van Marie Hoenders, geen beroep vermeld;
Karel Aergelo is weduwnaar van
Dievertje Witteveen. / (bron genlias.nl.)

Mijn opmerking betreft deze familienamen, zoals Hoenders,
in andere aktes ook vermeld als Koenders. (zie genlias.nl.) //

============================================================

============================================================

<= CASEMBROOT: Caasembrood - Kazenbroot, alle locaties/ all locations

<= CASEMBROOT, NL startpagina/-page 1: Nederland / the Netherlands

<= CASEMBROOT, NL startpagina/-page prov.: Gelderland

<= CASEMBROOT, NL.prov. Gelderland: index-pagina / index-page

=> CASEMBROOT, NL.prov. Gelderland: pagina 1 / page 1

=> CASEMBROOT, NL startpagina/-page prov.: Groningen

===================================================

home