HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

< vorige pagina / previous page


Prov. Groningen

 

CASEMBROOT

en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name.

 

 

Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa van personen en families
wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen, vooral welbekend door publicaties,
genealogie en heraldiek over oude adellijke families van Europa.
A surname with various spelling since the middle ages in Europe of persons and families
living in cities and towns with various occupations, especially well-known because of publications,
genealogy and heraldry concerning old noble families of Europe.

 

 


================================================================================

DEZE STARTPAGINA PROV. GRONINGEN IS IN BEWERKING
THIS STARTPAGE PROV. GRONINGEN IS UNDER CONSTRUCTION

zie verder op de volgende pagina's / see further on the next pages

=> GENEALOGIE IN GRONINGEN / GENEALOGY IN GRONINGEN

======================================================================

<= CASEMBROOT: Caasembrood - Kazenbroot, alle locaties/ all locations

<= CASEMBROOT, NL startpagina/-page 1: Nederland / the Netherlands

=> CASEMBROOT, NL startpagina/-page prov.: Groningen

=> CASEMBROOT, NL.prov. Groningen: index-pagina / index-page

=> CASEMBROOT, NL.prov. Groningen: pagina 1 / page 1

=> CASEMBROOT, NL startpagina/-page prov.: Limburg

================================================================================

home