HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

 

< vorige pagina / previous page: N.Br.; index.

 

=====================================================================

• website: www.regionaalarchiefwestbrabant.nl/
0600 Stadsbestuur Zevenbergen, 1485-1810 / INVENTARIS /
2 Stukken en series van bijzondere aard / 2.5. Belastingen /
2.5.1 Bemoeiingen met de landsfinanciën /
2.5.1.4 Buitengewone lasten en contributies /
2.5.1.4.2 Weekgelden / 2.5.1.4.2.3 Andere stukken /
1852.Afschrift van een rekest van burgemeesters en schepenen van Terheijden
aan de Raad van State, bezwaar makende tegen de aanslag der inwoners van
Terheijden, die land onder Zevenbergen gebruiken, in de weekgelden aldaar;
met minuut van het antwoord van de magistraat, 1585. 2 stukken.

162. 1585 (voor 18 december) De burgemeesters en schepenen van Terheijden
geven aan de raad (van de prins van Oranje) te kennen, dat de ingezetenen van hun dorp,
die onder Zevenbergen land gebruiken, aldaar worden aangeslagen in de weekgelden,
die geheven worden voor de ruiterij van Breda. Daar het hier personele lasten betreft,
waarin de inwoners van Terheijden in hun eigen dorp reeds dragen,
verzoeken zij mandement tegen die van Zevenbergen.
Eenvoudig gelijktijdig afschrift. (inv.nr. 1852).

163. 18 dec.1585. Lenaert Casembroot en Zeeter Imoza, commissarissen
uit de raad (van de prins van Oranje), zenden het rekest der inwoners van Terheijden
ter fine van bericht aan de magistraat van Zevenbergen.
Een voudig gelijktijdig afschrift. (inv.nr. 1852).

164. 1585 (na 18 december) De schout, de burgemeesters en de schepenen
van Zevenbergen geven bericht op het rekest van Terheijden,
waarin deze remonstreren tegen de aanslag in de weekgelden van hen,
die te Terheijden wonen en land onder Zevenbergen gebruiken.
Minuut. (inv.nr. 1852).

===============================================


Bron: Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) > website www.bhic.nl
(opm.: Per 1 januari 2005 is het BHIC te 's-Hertogenbosch ontstaan uit een fusie tussen drie archieven:
het Rijksarchief in Noord-Brabant, het Streekarchief Langs Aa en Dommel, het Streekarchief Brabant Noord Oost.)

Overige archiefindexen, etc., van [mogelijk] relaties fam. (de) Casembroot, in Noord-Brabant:
Informatie over onderstaande beschrijving. Toegangsnummer: 19. Archieftitel: Raad van Brabant, 1586 - 1811.
09. Civiele procesdossiers 1652 - 1677, inventarisnrs 788.1000 - 788.1999. kenmerken: Raad van Brabant, 1586 - 1811.
Inv.788 .1254.  Charles Druart, auditeur krijgsraad in Willemstad, als gemachtigde van
Adriaan, heer van der Mijle, Alblas, Bakkum, Dubbeldam, gouverneur van Willemstad,
als man van Petronella van Wassenaer,

contra Bartholomeus de Glind, schout, en Hendrik Tielen, en Dirk van Baarsenburg,
burgemeesters van Willemstad: som geld. Datering 1660.

================================================================

Bron: Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) > website www.bhic.nl
(opm.: Per 1 januari 2005 is het BHIC te 's-Hertogenbosch ontstaan uit een fusie tussen drie archieven:
het Rijksarchief in Noord-Brabant, het Streekarchief Langs Aa en Dommel, het Streekarchief Brabant Noord Oost.)

Overige archiefindexen, etc., van [mogelijk] relaties fam. (de) Casembroot, in Noord-Brabant:
Informatie over onderstaande beschrijving. Toegangsnummer: 19. Archieftitel: Raad van Brabant, 1586 - 1811
09. Civiele procesdossiers 1652 - 1677, inventarisnrs 788.1000 - 788.1999. kenmerken Raad van Brabant, 1586 - 1811.
Inv.788 .1450. Louis de Voocht, burgemeester van Arnhem en gecommitteerde in generaliteitsrekenkamer,
en Kasper van Kinschot, secretaris rekenkamer van Holland,
contra Ernst van Ossenbrugge, ruiter in compagnie
van Willem prins van Nassau, stadhouder van Friesland, en classis van Bergen op Zoom en Tholen:
schaking en daarop gevolgd huwelijk van Catharina de Voocht. Datering 1664.

===========================================================

Bron: Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) > website www.bhic.nl
(opm.: Per 1 januari 2005 is het BHIC te 's-Hertogenbosch ontstaan uit een fusie tussen drie archieven:
het Rijksarchief in Noord-Brabant, het Streekarchief Langs Aa en Dommel, het Streekarchief Brabant Noord Oost.)

Overige archiefindexen, etc., van [mogelijk] relaties fam. (de) Casembroot, in Noord-Brabant:
Informatie over onderstaande beschrijving. Toegangsnummer: 19. Archieftitel: Raad van Brabant, 1586 - 1811.
09. Civiele procesdossiers 1652 - 1677, inventarisnrs 788.1000 - 788.1999. kenmerken Raad van Brabant, 1586 - 1811.
Inv.788 .1487. François Poppe, equipagemeester college Admiraliteit van Rotterdam,
als man van Charlotte van Kinschot /
Caspar van Kinschot, advocaat, als mede-erfgenamen van Josina van Kinschot, in leven weduwe
Cornelis de Jonge, in leven heer van Oosterland en Heer -Jansland en raad in Hoge Raad van Holland /
Catarina Sweerd de Weerd, weduwe Caspar van Kinschot, in leven raad in Hof van Holland,

contra Diederik van Hoogendorp, drost en dijkgraaf van Steenbergen:
naasting van hoeve in Kruisland. Datering 1665.

========================================================

Bron: Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) > website www.bhic.nl
(opm.: Per 1 januari 2005 is het BHIC te 's-Hertogenbosch ontstaan uit een fusie tussen drie archieven:
het Rijksarchief in Noord-Brabant, het Streekarchief Langs Aa en Dommel, het Streekarchief Brabant Noord Oost.)

Overige archiefindexen, etc., van [mogelijk] relaties fam. (de) Casembroot, in Noord-Brabant:
Informatie over onderstaande beschrijving. Toegangsnummer: 19. Archieftitel: Raad van Brabant, 1586 - 1811.
09. Civiele procesdossiers 1652 - 1677, inventarisnrs 788.1000 - 788.1999. kenmerken Raad van Brabant, 1586 - 1811.
Inv.788 .1525 . Ferdinand graaf van Merode en Montfoort
contra Caspar van Kinschot, advocaat Raad van Brabant in Den Haag:
openbare verkoop op heerlijkheid Oirschot wegens schuld van
Maximiliaan van Merode, markies van Deinze en van Jean de Merode, baron van Houffalize. Datering 1666.

==============================================================

Bron: Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) > website www.bhic.nl
(opm.: Per 1 januari 2005 is het BHIC te 's-Hertogenbosch ontstaan uit een fusie tussen drie archieven:
het Rijksarchief in Noord-Brabant, het Streekarchief Langs Aa en Dommel, het Streekarchief Brabant Noord Oost.)

Overige archiefindexen, etc., van [mogelijk] relaties fam. (de) Casembroot, in Noord-Brabant:
Informatie over onderstaande beschrijving. Toegangsnummer: 19. Archieftitel: Raad van Brabant, 1586 - 1811.
09. Civiele procesdossiers 1652 - 1677, inventarisnrs 788.1000 - 788.1999. kenmerken Raad van Brabant, 1586 - 1811.
Inv.788 .1614 . Hendrik Druif, raad in Hoge Raad van Holland /
Cornelis Fannius, raad in Hof van Holland / Lucas Occo, advocaat in Amsterdam,
als executeurs-testamentair van Anna van Renesse, in leven vrouwe van Assendelft,

contra Dirk Swaans cum suis,
allen bezitters en gebruikers moeren onder Rijsbergen, Etten en Zundert:
eigendom van die moeren. Datering 1668.

=============================================================================

Bron: Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) > website www.bhic.nl
(opm.: Per 1 januari 2005 is het BHIC te 's-Hertogenbosch ontstaan uit een fusie tussen drie archieven:
het Rijksarchief in Noord-Brabant, het Streekarchief Langs Aa en Dommel, het Streekarchief Brabant Noord Oost.)

Overige archiefindexen, etc., van [mogelijk] relaties fam. (de) Casembroot, in Noord-Brabant:
Informatie over onderstaande beschrijving. Toegangsnummer: 19. Archieftitel: Raad van Brabant, 1586 - 1811.
09. Civiele procesdossiers 1652 - 1677, inventarisnrs 788.1000 - 788.1999. kenmerken Raad van Brabant, 1586 - 1811.
Inv.788 .1936. Jan de Voogt, ontvanger goederen toebehorend aan kinderen van
Yvonne Marie de Chantraine alias Broussaut, weduwe van
Willem van Levin alias Famars, in leven heer van Mont Sint-Aldegonde, wonend in Bergen op Zoom,

contra Anna Rockelfing, weduwe Jacques Cabellaeu:
terugbetaling opbrengst van ammanie Klemskerke en Bredenhoek (Bretene in België?) over 1659 - 1662,
toebehoord hebbend aan Margriet Elisabeth de Grijse, 1e echtgenote van Cabellaeu, gestorven in Maastricht.
Datering 1675.

==============================================================================


Betr.: Civiele zaken, archiefstukken in Noord-Brabant. / Datering in de jaren 1677 – 1703.
Overige archiefindexen, etc., van [mogelijk] relaties fam. (de) Casembroot, in Noord-Brabant:

Informatie over onderstaande beschrijving. Toegangsnummer: 19. Archieftitel: Raad van Brabant, 1586 - 1811.
10. Civiele procesdossiers 1678 - 1707, inventarisnrs 788.2000 - 788.2999. kenmerken Raad van Brabant, 1586 - 1811.
Inv.788 .2486. Cornelis van Koevenhoven, oud-burgemeester van Grave,
contra George Johan baron van Weede, vrijheer van Balgoij, heer van Walenburg, gouverneur van Grave:
huur voor perceel grasland. Datering 1689.
============================================================================


Betr.: Civiele zaken, archiefstukken in Noord-Brabant. / Datering in de jaren 1677 – 1703.
Overige archiefindexen, etc., van [mogelijk] relaties fam. (de) Casembroot, in Noord-Brabant:

Informatie over onderstaande beschrijving. Toegangsnummer: 19. Archieftitel: Raad van Brabant, 1586 - 1811.
10. Civiele procesdossiers 1678 - 1707, inventarisnrs 788.2000 - 788.2999. kenmerken Raad van Brabant, 1586 - 1811.
Inv.788 .2511. Voogden over 2 minderjarige kinderen van Nicolaas Bloos, in leven stadhouder van Fijnaart,
contra verdere crediteuren stadhouder Bloos: eis van preferentie. Datering 1690.
=============================================================================

Betr.: Civiele zaken, archiefstukken in Noord-Brabant. / Datering in de jaren 1677 – 1703.
Overige archiefindexen, etc., van [mogelijk] relaties fam. (de) Casembroot, in Noord-Brabant:

Informatie over onderstaande beschrijving. Toegangsnummer: 19. Archieftitel: Raad van Brabant, 1586 - 1811.
10. Civiele procesdossiers 1678 - 1707, inventarisnrs 788.2000 - 788.2999. kenmerken Raad van Brabant, 1586 - 1811.
Inv.788 .2699.  Petronella baronesse van Wassenaer, weduwe Van der Mijle,
contra Jan van Mechelen in Ruigenhil:
schadevergoeding wegens niet tijdig ontruimen van gepachte land
en belemmeren van nieuwe pachter om zijn pacht aan te vangen.
Datering 1695.
===================================================================

 

==================================================================

<= CASEMBROOT: Caasembrood - Kazenbroot, alle locaties/ all locations

<= CASEMBROOT, NL startpagina/-page 1: Nederland / the Netherlands

- Noord-Brabant (North-Brabant): startpagina/-page

- Noord-Brabant (N.-Brabant): index   /   N.-Brabant: 1.

N.-Brabant 2.  /   N.-Brabant 3.   /   N.-Brabant 4.   /   N.-Brabant 5.

N.-Brabant 6.  /   N.-Brabant 7.   /   N.-Brabant 8.   /   N.-Brabant 9.

=> CASEMBROOT, NL startpagina/-page prov.: Noord-Holland

===========================================================

home