HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

 

< vorige pagina / previous page: (2.) N.-Brabant.


Prov. Noord-Brabant: pagina 3. / page 3.

CASEMBROOT

en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name.

Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa van personen en families
wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen, vooral welbekend door publicaties,
genealogie en heraldiek over oude adellijke families van Europa.
A surname with various spelling since the middle ages in Europe of persons and families
living in cities and towns with various occupations, especially well-known because of publications,
genealogy and heraldry concerning old noble families of Europe.

==============================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Nijmegen, blz.149: Jaartal 1787:

14 januari 1787: Johannes Kaasenbrood, corp.[= corporaal]
onder de grenadierscomp.[= compagnie]
van colonel commandant de Bonan in garnisoen alhier [= te Nijmegen];

met: Johanna Pietronella Klingers, alhier [= te Nijmegen].
Op attestatie van 's-Hertogenbosch [= provincie Noord-Brabant].
Op datum 28 januari getrouwd in 1787:
Den 14 January 1787; Sept.28 Jan.1787 met daarboven een merkteken;
Rijksarchief Arnhem; Trouwboek Ned.Herv.-Gemeente Nijmegen 1780-1790.

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Zie: Brabants Historisch Informatie Centrum > http://www.bhic.nl

Details: Johannis Kaasenbroeck: Vader op woensdag 11 maart 1789 's-Hertogenbosch
GEDOOPT: 11-3-1789 NG in de Grote Kerk te 's-Hertogenbosch.
KIND: Helena Hendrika; geslacht: v; wettig: ja
VADER: Johannis Kaasenbroeck. MOEDER: Johanna Pieternella Kleugers.
Getuige 1 (Peter): Hendriek Smiet. Getuige 3 (Meter): Lena van Bronseweijk.
Bron: Stadsarchief 's-Hertogenbosch register 74
Bron: 's-Hertogenbosch Grote Kerk NG dopen, 1686-1810
Archief: DTB 's-Hertogenbosch inventarisnummer 72-75
Retroacta van de Burgerlijke Stand.

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Zie geboorteplaats bruid: website GENLIAS database > http://www.genlias.nl

Detail resultaat: (Moeder bruid) / Bron: Burgerlijke stand - Huwelijk.
Archieflocatie: Zeeuws Archief. Algemeen: Toegangnr: 25.128.
Gemeente: Vlissingen. Soort akte: Huwelijksakte. Aktenummer: 37. Datum: 27-07-1814.
Bruidegom: Levinus Labout. Geboortedatum: 03-10-1791.
Leeftijd: 22. Geboorteplaats: Vlissingen.
Bruid: Helena Hendrika Kaasenbroek. Geboortedatum: 11-03-1789.
Leeftijd: 25. Geboorteplaats: 's-Hertogenbosch.
Vader bruidegom: Petrus Petrus Paulus Labout.
Moeder bruidegom: Magdalena Johanna de Kok.
Vader bruid: Joannis Kaasenbroek.
Moeder bruid: Piternella Klengers.

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Moeder bruid)
Archieflocatie Zeeuws Archief   Algemeen Toegangnr: 25.128
Gemeente: Vlissingen Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 21 Datum: 13-05-1835.
Bruidegom Adrianus Snoeij
Leeftijd: 61 Geboorteplaats: Middelburg
Bruid Helena Hendrika Kaasenbroeck
Leeftijd: 46 Geboorteplaats: 's-Hertogenbosch
Vader bruidegom Willem Snoeij Moeder bruidegom Pieternella Schaap
Vader bruid Johannis Kaasenbroeck Moeder bruid Johanna Pieternella Klingers
Nadere informatie:
Bgm wdnr [= Bruidegom is weduwnaar] van Maria Naerebout,
Bruid weduwe van Levinus Labout.

============================================================

<= CASEMBROOT: Caasembrood - Kazenbroot, alle locaties/ all locations

<= CASEMBROOT, NL startpagina/-page 1: Nederland / the Netherlands

- Noord-Brabant (North-Brabant): startpagina/-page

- Noord-Brabant (N.-Brabant): index   /   N.-Brabant: 1.

N.-Brabant 2.  /   N.-Brabant 3.   /   N.-Brabant 4.   /   N.-Brabant 5.

N.-Brabant 6.  /   N.-Brabant 7.   /   N.-Brabant 8.   /   N.-Brabant 9.

=> CASEMBROOT, NL startpagina/-page prov.: Noord-Holland

========================================================

home