HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

 

< vorige pagina / previous page: (3.) N.-Brabant.


Prov. Noord-Brabant: pagina 4. / page 4.

==============================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Vindplaats: Brabants Historisch Informatie Centrum > http://www.bhic.nl
Details: Leonardus Benjamin de Casembroot Eemans;
geboren te 's Gravenhage.
Man; geboren te 's Gravenhage; overleden te Heusden,
begraven op 18 dec 1777 te Heusden
, begraven: - f 30.-.
beroep: luitenant-kolonel, woonplaats: Oosterhout.
Betaald 116-15-0; begraven in de kerk in het koor in een grote kelder
bedekt met een zerk waarop staat Andries Boxel,
met consent van mevrouw Turnhout.
Hij diende in het leger van de staat en luitenant
effectief onder het regiment van generaal-majoor Aarsen van Sommelsdijk.

Leonardus Benjamin de Casembroot Eemans
met Helena van Sprangh:
ondertrouw op 29 nov 1775 Oosterhout, huwelijk Oosterhout,
attestatie voor het huwelijk gegeven op [zondag] 17 dec 1775 Heusden,
aan impost werd betaald 60. [= f 60.-.]

Bronnen:
Heusden, Register impost op begraven,
1760-1811 (Streekarchief Land van Heusden en Altena)
Collectie DTB (de Kruijff 15 fol 71v)
Heusden, Kerkerekeningen
1761-1781 (Streekarchief Land van Heusden en Altena)
Stadsarchief Heusden (E 324)
Heusden, Het middel op het trouwen,
1760-1782 (Streekarchief Land van Heusden en Altena)
Collectie DTB (de Kruijff 12 fol 31)
Bij de uitwerking van dit trouwboek zijn de bedragen van de impost
vermeld in de tekst bij het huwelijk (ondertrouw);
de verwijzijng naar de bron staat altijd bij de bruidegom en wel onder F7.
Heusden, Kerckeboek van Huw. Geboden 1709-1795
(Streekarchief Land van Heusden en Altena)
Collectie DTB (de Kruijff 7 fol 187) des Doops
Heusden, begraven 1736-1786 (ref)
(Streekarchief Land van Heusden en Altena)
Kerkvoogdij Nederduits Gereformeerde Gemeente (KV 26 pag 440).


  Bron: Hdn-DTB 1546-1810. / Archief: DTB Heusden inventarisnummer
diverse Retroacta van de Burgerlijke Stand.
– De voor het begraven genoemde bedragen zijn een totaal;
voor de samenstellende bedragen raadplege men het origineel.
– De bedragen genoemd bij de begraafplaats duiden op de betaalde impost;
de bedragen genoemd in de tekst werden aan de kerk betaald.
– Tussen 18 oktober 1747 en 20 februari werden diverse Engelse soldaten,
en vrouwen en kinderen van Engelse soldaten begraven zonder vermelding van hun namen;
deze heb ik in dit bestand niet ingevoerd.
– Ook de in april 1748 begraven Hannoverse soldaten
zonder vermelding van hun naam heb ik evenmin opgenomen.
– Het in de tekst gebruikte bezittelijk voornaamwoord "haar"
moet veelal worden verstaan als "hun".
  –  Partners: • Helena van Sprangh.
• Maria Catharina Kaaks.

----------------------------------------------------------

Details Hermanus Rom, geboren te Gorkum
Man, geboren Gorkum, beroep: gaarder en hoofdgaarder, woonplaats: Heusden
Hij was hoofdgaarder van 's Lands onbeschreven middelen alhier.
van 's Lands beschreven middelen.
Hermanus Rom met Cornelia Susanna Marcus: ondertrouw op 10 mrt 1785 Amsterdam
huwelijk Amsterdam, attestatie voor het huwelijk gegeven Heusden, aan impost werd betaald 60.
aan impost werd betaald 30.
• Hermanus Rom met Helena van Sprangh
ondertrouw op 6 sep 1793 Heusden, huwelijk op 23 sep 1793 Heusden.


Bronnen:
– Heusden, Kerckeboek van Huw. Geboden 1709-1795 (Streekarchief Land van Heusden en Altena)
Collectie DTB (de Kruijff 7 fol 202) des Doops
– Heusden, Kerckeboek van Huw. Geboden 1709-1795 (Streekarchief Land van Heusden en Altena)
Collectie DTB (de Kruijff 7 fol 226) des Doops
– Heusden, Het middel op het trouwen, 1783-1805 (Streekarchief Land van Heusden en Altena)
Collectie DTB (de Kruijff 13 fol 4)
– Heusden, Het middel op het trouwen, 1783-1805 (Streekarchief Land van Heusden en Altena)
Collectie DTB (de Kruijff 13 fol 19)
Ouders: • Joan Rom.

   Partners: • Helena van Sprangh / • Cornelia Susanna Marcus.
   Kinderen: • Joan Jacob Rom. / • Hendrik Merkus Rom. / • Johan Jacob Rom. / • Johan Jacob Rom.
Bron: Hdn-DTB 1546-1810. / Archief: DTB Heusden inventarisnummer
diverse Retroacta van de Burgerlijke Stand.

========================================================================

================================================================

<= CASEMBROOT: Caasembrood - Kazenbroot, alle locaties/ all locations

<= CASEMBROOT, NL startpagina/-page 1: Nederland / the Netherlands

- Noord-Brabant (North-Brabant): startpagina/-page

- Noord-Brabant (N.-Brabant): index   /   N.-Brabant: 1.

N.-Brabant 2.  /   N.-Brabant 3.   /   N.-Brabant 4.   /   N.-Brabant 5.

N.-Brabant 6.  /   N.-Brabant 7.   /   N.-Brabant 8.   /   N.-Brabant 9.

=> CASEMBROOT, NL startpagina/-page prov.: Noord-Holland

============================================================

home