HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

 

< vorige pagina / previous page: (4.) N.-Brabant.


Prov. Noord-Brabant: pagina 5. / page 5.

 

==============================================================

 

ZIE HIERONDER OVER DIEDEN & MAASAKKER periode 1519 - 1875:
> In literatuur, 20e eeuw: Altforst is een dorpje onder Appeltern (prov. Gelderland).
> Appeltern is een gemeente in Gelderland: aan de rivier de Maas, ten zuiden van Druten.


=======================================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Toegangsnummer: 283. Archieftitel: Heerlijkheid Dieden, 1519 - 1875.
1. Heerlijkheid Dieden, 1519 - 1875.
/ kenmerken: Heerlijkheid Dieden, 1519 - 1875.
Inventarisnummer 18. Verhandeling van belastbare goederen van heerlijkheid voor betalingen
20e en de 40e penning, verschuldigd door Leonard Casembrood wegens goederen en rechten,
door hem van graaf De Merode voor 55.000 gulden gekocht, met kwijting.
Datering 1775. Omvang 1 stuk. / Vindplaats Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Informatie over onderstaande beschrijving (gevonden via website http://www.archieven.nl/)
Betr.: Leonard de CASEMBROOT, o.a. in Provincie Noord-Brabant.
kenmerken: 283 Heerlijkheid Dieden, 1519 - 1875.
Korte inhoud: Heerlijkheid met hoge jurisdictie,
gelegen in het ambt Maas en Waal van het hertogdom Gelre.
Vindplaats origineel: Locatie Den Bosch. Omvang: 0.12 m dozen.
Vindplaats: Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).
Dit archief is gevormd door de volgende archiefvormers: Heerlijkheid Dieden, 1440 - 1798.

kenmerken: Heerlijkheid Dieden, 1519 - 1875. Inleiding.
De heerlijkheid Dieden strekte zich uit over het grondgebied van
de voormalige gemeente Dieden-Demen-en-Langel,
welke in 1923 door Ravenstein werd geannexeerd.
Zij omvatte het grondgebied van de polder van Dieden en van het gelijknamige dorp.
Ofschoon aan de Zuidoever van de Maas gelegen, behoorde de heerlijkheid (polder en dorp) vroeger
tot het landelijk district van Tusschen Maas en Waal ressorterend onder
het kwartier van de Betuwe van het hertogdom Gelre en vorstendom Zutphen.
Sedert 1806 / 07 behoort dit gedeelte tot het gebied van de latere provincie Noord-Brabant.
Aan de heerlijkheid Dieden was naast de hoge justitie het patronaatsrecht verbonden.
Volgens Van der Aa werd zij in 1409 door Reinoud van Gelre aan de Heer van Arkel gegeven.
Later kwam zij aan de Heer van Rossum en in 1440 aan Dirk van Bronkhorst, heer van Batenburg,
waaraan zij door Arnoud V van Gelre voor 6000 goudguldens werd verpand.
Daarna kwam Dieden in het bezit van de Van Megen's en in 1587 van de familie Van Gent.
In 1724 wordt de heerlijkheid door Matthias Lambertus Singendonck
van freule Sophia Emilia Maria Baronesse van Gent gekocht.
Diens dochter Isabella Adelheid Singendonck huwde met Leonard de Casembroot,
heer van Ter Meer,
[? = ter Moer of Ter Moere: provincie Zeeland]
die in 1775 de heerlijkheid Maasakker en het recht van de wind in de dorpen Altforst en Appeltern
had gekocht van de Graven De Brias en De Merode, die laatstgenoemde heerlijkheid ieder voor de helft bezaten.
Volgens oude archivalische gegevens waren er van dit gebied twee heren,
namelijk de hertog van Kleef en de hertog van Gelder.
Het eerste bezit kwam voort uit een overdracht van de stift Xanten in 1444
door de aartsbisschop van Keulen aan de hertog van Kleef,
het tweede vermoedelijke uit een vroegmiddeleeuwse deling
door de aartsbisschop of diens rechtsvoorganger met de voogd van het stift.

Als rentmeester, admodiateur of administrateur zijn bekend
Jan van Haeften (1604-1630), Hubert van Ossche (1630), Roelof van der Heijden (1658),
Gerard Schats (1699-1711), Swaen (1731), W. Verkuyl (1731),
Pocijn (1738) en D. van Aalst te Hees bij Nijmegen.

Verwijzing naar archiefstukken uit dit archief geschiedt door (volledig):
Brabants Historisch Centrum, archief heerlijkheid Dieden, inv.nr . . .,
of (verkort): BHC, heerlijkheid Dieden, inv.nr . . .

> Literatuur, 20e eeuw: Dieden is een dorpje aan de Z. Maasoever onder Ravestein, ten N.W. daarvan,
in de provincie Noord-Brabant, tegenover Batenburg en Appeltern in 't Land van Maas en Waal.
Vroeger vermeld als zelfstandige gemeente: Dieden, Demen en Langel.

ZIE VERDER HIERONDER OVER MAASAKKER: voorts datumvolgorde vanaf 1775, e.v.

=======================================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc./ Genealogy, familytrees, etc.
Informatie over onderstaande beschrijving (gevonden via website http://www.archieven.nl/)
Betr.: Leonard de CASEMBROOT o.a. in Provincie Noord-Brabant.
De familienamen (ook met titel Baron): Baron de Casembrood; Baron de Casembroodt;
Casembroodt; de Casembrood; de Casembroot.
Inleiding = Informatie over onderstaand archief: Toegangsnummer: 386.
Archieftitel: Heerlijkheid Maasakker, 1519 - 1875. /
Inventaris: Heerlijkheid Maasakker, 1519 - 1875.
 
Inleiding: De heerlijkheid Maasakker behoorde vroeger tot het landelijk district van
Tusschen Maas en Waal, ressorterend onder het kwartier van de Betuwe
van het hertogdom Gelre en het vorstendom Zutphen.
Sedert 1806/1807 behoort het tot het gebied van de huidige provincie Noord-Brabant.
De heerlijkheid Maasakker omvatte hoofdzakelijk onbewoonde landerijen (165 bunder)
en het huis Maasakker.
In 1775 kwam de heerlijkheid in het bezit van de heer van Dieden
(zie de inleiding bij het archief van deze heerlijkheid).

In 1724 werd de heerlijkheid Dieden door Matthias Lambertus Singendonck
van freule Sophia Emilia Maria Baronesse van Gent gekocht.

Diens dochter Isabella Adelheid Singendonck huwde met Leonard de Casembroot,
heer van ter Meer,
[? = ter Moer of Ter Moere: provincie Zeeland]
die in 1775 de heerlijkheid Maasakker en het recht van de wind
in de dorpen Altforst en Appeltern had gekocht van de Graven De Brias en De Merode,
die laatstgenoemde heerlijkheid ieder voor de helft bezaten.
Volgens oude archivalische gegevens waren er van dit gebied twee heren,
namelijk de hertog van Kleef en de Hertog van Gelder.
Het eerste bezit kwam voor uit een overdracht van de stift Xanten
in 1444 door de aartsbisschop van Keulen aan de hertog van Kleef,
het tweede vermoedelijk uit een vroegmiddeleeuwse deling door
de aartsbisschop of diens rechtsvoorganger met de voogd van het stift.

Verwijzing naar archiefstukken uit dit archief geschiedt door (volledig):
Brabants Historisch Centrum, archief van de heerlijkheid Maasakker, inv. nr . . . ,
of (verkort): BHC, heerlijkheid Maasakker, inv. nr . . .

Informatie over onderstaande beschrijving
(Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), zie website http://www.bhic.nl/)
[opmerking: Per 1 januari 2005 is het BHIC ontstaan uit een fusie tussen het Rijksarchief in Noord-Brabant,
het Streekarchief Langs Aa en Dommel en het Streekarchief Brabant Noord Oost]:


Toegangsnummer: 386. Archieftitel: Heerlijkheid Maasakker, 1519 - 1875.
kenmerken: Heerlijkheid Maasakker, 1519 - 1875.
Inventarisnr.1. Akte van belening door Johan hertog van Kleef voor
Johan van Elderen heren Walterssoon met heerlijkheid Maasacker.
Datering: 16 november 1519.
Omvang 1 charter.
Vindplaats Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

kenmerken: Heerlijkheid Maasakker, 1519 - 1875.
Inventarisnr.1.A.  Akte van belening door Willem hertog van Gulik, Gelre, Kleef en Berg,
voor Eustachius van Brimeu, graaf van Megen, met heerlijkheid Maasacker.
Datering 19 september 1540. Omvang 1 charter. /
Vindplaats Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

kenmerken: Heerlijkheid Maasakker, 1519 - 1875
Inventarisnr.1 .B. 
Akte van belening door Karel V als hertog van Gelre
van Eustachius van Brimeu, graaf van Megen, met 2 lenen;
10 morgen land onder Appeltern en recht van wind en gemaal in Appeltern en Altforst.
Datering 28 september 1545. Omvang 1 charter. /
Vindplaats Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

===========================================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
kenmerken: Heerlijkheid Maasakker, 1519 - 1875
Inventarisnr.10. 
Akte van verkoop door Engelbert F.F. graaf de Bryas voor
Leonard Baron de Casembrood
van: hem toebehorende 1⁄2 van goederen en rechten,
leenroerig van Kleefse Leenkamer, met machtiging tot verkoop van
Frederik van Pruisen, als hertog van Kleef
. / Datering 3 april 1775.
Vindplaats Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

-------------------------------------------------------------------------

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
kenmerken: Heerlijkheid Maasakker, 1519 - 1875
Inventarisnr.11. 
Akte van verkoop door Balthazar Philiph de Merode voor
Leonard Baron de Casembroodt
van: hem toebehorende 1⁄2 van goederen en rechten,
leenroerig van Kleefse Leenkamer met machtiging tot verkoop van
Frederik van Pruisen, als hertog van Kleef. / Datering 3 april 1775.
Vindplaats Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

-------------------------------------------------------------------------

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
kenmerken: Heerlijkheid Maasakker, 1519 - 1875
Inventarisnr.12. 
Akte van overdracht door mr Herman J. Heshusius,
als gemachtigde van graven De Merode en De Bryas,  voor
Leonard de Casembrood
van: leengoed Maasacker, verkocht voor 110.000 gulden
Datering 26 december 1775. Omvang 1 stuk.
Vindplaats Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).
-------------------------------------------------------------------------

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
kenmerken: Heerlijkheid Maasakker, 1519 - 1875
Inventarisnr.1 .C. 
Akte van belening, verleden voor Leenhof
vorstendom Gelre en graafschap Zutphen, door stadhouder van de lenen van
Leonard de Casembroot
en Isabella Adelheid Singendonck, echtelieden,
met 2 lenen:
10 morgen land tussen Maas en Waal in Apeltern,
met aanwas tot 1⁄2 van de Maas; recht van gemaal (en wind) binnen
Apeltern
en Altforst van welke lenen afstand is gedaan door
Balthazar Philippus, graaf van Merode en
Engelbert Frederik Ferdinand, graaf van Brias
.
Datering 21 maart 1776. Omvang 1 charter.
Vindplaats Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).
-------------------------------------------------------------------------

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
kenmerken: Heerlijkheid Maasakker, 1519 - 1875.
Inventarisnr.2. 
Akte van belening door Frederik, Koning van Pruisen, als hertog van Kleef
van Leonard de Casembroot met: heerlijkheid en leengoed Maasacker, onder Appeldorn
met daaraan verbonden en nader omschreven rechten, verkregen van de graven Van Merode en Brias.
Datering 8 december 1777. Omvang 1 charter.
Vindplaats Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).
-------------------------------------------------------------------------

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
kenmerken: Heerlijkheid Maasakker, 1519 - 1875.
Inventarisnr.3
. Akte van belening, verleden voor Leenhof van Gelre, door stadhouder-lenen van
Charlotte Maria de Casembroot
met: 2 halve lenen in 10 morgen land als in inventarisnr 1c;
recht van gemaal en wind in inventarisnr 1c,
door haar geërfd van haar broer bovengenoemd. / Datering 24 december 1782.
Omvang 1 charter. / Vindplaats Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).
-------------------------------------------------------------------------

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
kenmerken: Heerlijkheid Maasakker, 1519 - 1875.
Inventarisnr.4.
Akte van belening door Frederik, koning van Pruisen, als hertog van Kleef
van Herman Jacob Heshausen met: 1⁄2 heerlijkheid Maasacker en dit als leendrager
voor Vrouwe Isabella Adelheid van Singendonck.
Datering 1 april 1783. Omvang 1 charter. / Vindplaats Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).
-------------------------------------------------------------------------

kenmerken: Heerlijkheid Maasakker, 1519 - 1875
Inventarisnr.5. 
Akte van belening door Frederik, koning van Pruisen, als hertog van Kleef
van W.H. Roschet met: 1⁄2 heerlijkheid Maasacker en dit als leendrager voor
Vrouwe Casembroodt, weduwe Johan Carl van Barchman Wuytiers
. / Datering 1 april 1783.
Omvang 1 charter. Vindplaats Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).
-------------------------------------------------------------------------

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
kenmerken: Heerlijkheid Maasakker, 1519 - 1875.
Inventarisnr.6.
Akte van belening, verleden voor leenhof van Gelre,
door stadhouder-lenen van Vrouwe Isabella Adelheid Singendonck
met: 2 halve lenen en wel in 10 morgen land als in inventarisnr 1c; recht van gemaal en wind als boven,
door haar geërfd van haar echtgenoot Leonard de Casembrood. / Datering 29 juli 1784.
Omvang 1 charter. / Vindplaats Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).
-------------------------------------------------------------------------

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
kenmerken: Heerlijkheid Maasakker, 1519 - 1875
Inventarisnr.36.
  Belening nalatenschap Leonard de Casembroot,
voor zover vruchtgenot heerlijkheid, door zijn weduwe.
Datering 1718 - 1784. / Vindplaats Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).
-------------------------------------------------------------------------

kenmerken: Heerlijkheid Maasakker, 1519 - 1875
Inventarisnr.7. 
Akte van belening door Frederik, koning van Pruisen, als hertog van Kleef
van Willem Leendert de Fockert met: andere 1⁄2 heerlijkheid en leengoed Maasacker en dit als leendrager voor
Vrouwe Singendonck, weduwe Leonard Casembroodt. / Datering 21 september 1784.
Omvang 1 charter. / Vindplaats Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).
-------------------------------------------------------------------------

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
kenmerken: Heerlijkheid Maasakker, 1519 - 1875
Inventarisnr.13.
Akte van machtiging door koning Frederik van Pruisen, als hertog van Kleef,
voor Vrouwe Casembroodt geboren Singendonck tot uitgift in achterleen van: 2 halve lenen als boven.
Datering 11 mei 1785. / Omvang 1 stuk. Vindplaats Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).
-------------------------------------------------------------------------

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
kenmerken Heerlijkheid Maasakker, 1519 - 1875
Inventarisnr.14.
Akte van machtiging als boven voor beide wederhelften.
Datering 11 mei 1785. / Omvang 1 stuk. / Vindplaats Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).
-------------------------------------------------------------------------

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
kenmerken: Heerlijkheid Maasakker, 1519 - 1875
Inventarisnr.8.
Akte van belening door Frederik, koning van Pruisen, als hertog van Kleef
van Willem Leendert de Fockert met: 1⁄2 leen als in inventarisnr 1c,
en dit in opvolging als leendrager van Herman Jacob Heshausen
voor Vrouwe Singendonck, weduwe Leonard Casembroodt, met volmacht op W.L. de Fockert.
Datering 1787. NB: 1 charter en 1 stuk. / Vindplaats Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).
-------------------------------------------------------------------------

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
kenmerken: Heerlijkheid Maasakker, 1519 - 1875.
Inventarisnr.38.
Memorie van successie voor Johan M. Singendonck
van nalatenschap Isabella A. Singendonck weduwe Casembrood.
Datering 1794. Omvang 1 stuk. / Vindplaats Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).
-------------------------------------------------------------------------

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
kenmerken: Heerlijkheid Maasakker, 1519 - 1875
Inventarisnr.39
. Brieven van zaakwaarnemer Jonas in Cleve over kosten
belening heerlijkheid voor J.M. Singendonck. / Datering 1794 - 1798. /
Vindplaats Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).
-------------------------------------------------------------------------

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
kenmerken: Heerlijkheid Maasakker, 1519 - 1875.
Inventarisnr.40
. Staat van beleningen van Kleef voorzover Maasacker,
met verhandeling over toepassing leenrecht in geval van collaterale successie, gelijktijdig uittreksel.
Datering 18e eeuw.  NB: Collaterale successie = erfenis die op zijtak overgaat. Omvang 1 stuk.
Vindplaats Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).
-------------------------------------------------------------------------

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
kenmerken: Heerlijkheid Maasakker, 1519 - 1875
Inventarisnr.9
. Akte van belening door Frederik Wilhelm, koning van Pruisen, als hertog van Kleef
van J.M. Singendonck met: heerlijkheid Maasacker, door hem geërfd van
Isabella Adelheid van Singendonck, weduwe Casembroodt.
Datering 20 juni 1797. Omvang 1 charter. / Vindplaats Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).
-------------------------------------------------------------------------

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
kenmerken: Heerlijkheid Maasakker, 1519 - 1875.
Inventarisnr.44. 
Akte van belening door Frederik van Pruisen, hertog van Kleef
van J.M. Singendonck met leen Maasacker, gelijktijdige vertaling.
Datering 1797. Omvang 1 stuk.
Vindplaats Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).
==============================================================

=============================================================

<= CASEMBROOT: Caasembrood - Kazenbroot, alle locaties/ all locations

<= CASEMBROOT, NL startpagina/-page 1: Nederland / the Netherlands

- Noord-Brabant (North-Brabant): startpagina/-page

- Noord-Brabant (N.-Brabant): index   /   N.-Brabant: 1.

N.-Brabant 2.  /   N.-Brabant 3.   /   N.-Brabant 4.   /   N.-Brabant 5.

N.-Brabant 6.  /   N.-Brabant 7.   /   N.-Brabant 8.   /   N.-Brabant 9.

=> CASEMBROOT, NL startpagina/-page prov.: Noord-Holland

======================================================

home