HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

 

< vorige pagina / previous page: (5.) N.-Brabant.


Prov. Noord-Brabant: pagina 6. / page 6.

CASEMBROOT

en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name.

Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa van personen en families
wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen, vooral welbekend door publicaties,
genealogie en heraldiek over oude adellijke families van Europa.
A surname with various spelling since the middle ages in Europe of persons and families
living in cities and towns with various occupations, especially well-known because of publications,
genealogy and heraldry concerning old noble families of Europe.

CASEMBROOT, met alle spellingvariaties / with all spellingvariations:

17e–18e eeuw; 17th–18th century.

=========================================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Betr.: Doopgetuige 'CASENBROOT' in de plaats Steenbergen, provincie Noord-Brabant in 1608:
Bron: ISIS / website http://isis.archboz.nl > Regionaal Historisch Centrum Bergen op Zoom./
Doopboek Ned.Herv. Steenbergen 1597-1620; Archief: DTB-Ste, inventarisnummer 9;
Doop-, trouw- en begraafboeken Steenbergen. /

Details: ... Casenbroot, getuige op woensdag 30 januari 1608 te Steenbergen.
Folio: 57. / Voornaam dopeling: Lijsbeth. Achternaam dopeling: ...
Voornaam getuige 1: David. Achternaam getuige 1: van Nieudorp.
Voornaam getuige 2: ... Achternaam getuige 2: Casenbroot.

Historisch Centrum Het Markiezenhof => www.markiezenhof.nl
• DTB archiefnr.903; inv.9, Registernaam NH doopboek 1597-1620, inv.9.

Code: BOZ214000012; herv., pag.57, kind: Lijsbeth.
[mijn transcriptie: verm.:]
"Den 30 January 1608.
V[ader]: Een vendrich Van Cap[itey]n [?:Sour]brant. / kind: Lysbeth.
Get[uygen]: [?:De] Cap[itey]ns vrou; David van Nieudorp; Cap[itey]n Casenbroot."

======================================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Bron: Stadsarchief Breda (Provincie Noord-Brabant); website Isis Stadsarchief Breda
> www.isis.breda.nl/

achternaam: Casembroot / voornaam: Nn / datum: 11 september 1616 / plaats: Breda /
vermelding: begravene / afbeelding: ---.
details: Nn Casembroot, begravene op zondag 11 september 1616 Breda. Plaats: Breda. /
Bron: GA [= Gemeentearchief] Breda. / DTB-nr: Afd.III-8, 25, folio:27. Begraafdatum: 1616-09-11.
Soort bron: bg / Naam begravene: NN Casembroot. / Anders: NN /
Relatie: kind van / Naam relatie: NN Casembroot. /
Opmerkingen: Begraven in de Grote Kerk tussen 1554 en 1643.
Hij was kapitein en zijn kind werd begraven in de kerk

en bij de uitvaart werd er gebruik gemaakt van een baarkleed en er werd overgeluid.
(Bron: Begraafposten rekeningen Grote kerk 1616-1617. / Archief: III-8 inventarisnummer 25.
Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Breda.)

========================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Bron: website > http://www.bhic.nl/site/index.php?naam=home/database/isis
Details: Peter Casembroot;
ondertrouw op zondag 28 oktober 1618 Heusden
[= Provincie Noord-Brabant.]
Man: afkomstig van Amsterdam.
Peter Casembroot met Soetgen van Rottermont; ondertrouw op 28 okt 1618 Heusden.
Bron: • Heusden, Kerckeboek van Huw. Geboden 1590-1639
(Streekarchief van het Land van Heusden en Altena)
Collectie DTB (de Kruijff 5 fol 54r)
De datum, gegeven voor het gaan van de proclamatien
is veelal de datum van de eerste proclamatie.
• Op fol 1r staat: Register der namen welke binnen huesden
beginnen anno 1590 die in juni getrouwd sijn.
• Bovenaan fol 46r staat het volgende:
Register van die persoonen dewelcke in onse kercke alhier tot Heusden getrouwdt
ofte geproclamiert zijn tsedert April int jaer 1615.
• Bovenaan fol 58r staat de mededeling:
Sijn volgens de ordre op nieuws voor de kerkeraad verschenen
ende in ondertrouw opgenomen dese navolgende personen.

   Partners: • Soetgen van Rottermont.
   Bron: Hdn-DTB 1546-1810
Archief: DTB Heusden inventarisnummer diverse Retroacta van de Burgerlijke Stand.

-----------------

Details: Soetgen van Rottermont, geboren te 's Gravenhage.
Vrouw: afkomstig van 's Gravenhage
Peter Casembroot met Soetgen van Rottermont, ondertrouw op 28 okt 1618 Heusden
   Partners: • Peter Casembroot.
   Bron: Hdn-DTB 1546-1810.
Archief: DTB Heusden inventarisnummer diverse Retroacta van de Burgerlijke Stand.

Betreft: Hdn-DTB 1546-1810.
DTB Heusden inventarisnummer diverse Retroacta van de Burgerlijke Stand
Doordat in dit bestand vele door de computer gegenereerde data zitten is het onmogelijk
hieruit een bestelling te doen en moet u zich wenden tot
het Streekarchief "Het Land van Heusden en Altena te Heusden" te Heusden.

=====================================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Bron: Stadsarchief Breda (Provincie Noord-Brabant); website Isis Stadsarchief Breda
> http://www.isis.breda.nl/

details betreft => Anna ROMIN, vrouw van kapt. CASENBROOT.
meter op zondag 13 jan.1619 Breda. plaats Breda. Bron: GA Breda. Gezindte: WA. DTB-nr.89, fol.:20.
Naam kind, voornaam: Louis. Datum doop: 1619-01-13 (= 13 jan.1619.) man/vrouw: m.
Naam vader: Samson Hochede. naam moeder Cateline de la Lice.
Naam peter Martin Spirin. Naam meter: Anne Romin (Vrouw van Kapt. Casenbroot).
Opmerkingen: Waals Geref. Gem. A-Z. Bron: Dopen Waalse geref. 1607-1810.
Archief: IV-9. / inventarisnr.89. Collectie DTB Breda.

=========================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Bron: Stadsarchief Breda (Provincie Noord-Brabant); website Isis Stadsarchief Breda
> http://www.isis.breda.nl/

achternaam: Casembroot / voornaam: Nn / datum: 15 april 1619 / plaats: Breda /
vermelding: begravene / afbeelding: ---. //
details: Nn Casembroot, begravene op maandag 15 april 1619 Breda. Plaats: Breda. /
Bron: GA [= Gemeentearchief] Breda. /
DTB-nr: Afd.III-8, 28, folio:25v. Begraafdatum: 1619-04-15. Soort bron: bg /
Naam begravene: NN Casembroot. / Anders: NN /
Relatie: kind van / Naam relatie: NN Casembroot. /
Opmerkingen: Begraven in de Grote Kerk tussen 1554 en 1643.
Hij was kapitein en zijn kind werd begraven in de kerk

en bij de uitvaart werd er gebruik gemaakt van een baar
en een baarkleed en er werd overgeluid.
(Bron: Begraafposten rekeningen Grote kerk 1619-1620. /
Archief: III-8 inventarisnummer 28.
Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Breda.)

==========================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Bron: ONA, Oud-Notariële archieven te Bergen op Zoom; betreft akten
diverse plaatsen in de provincie Noord-Brabant;

(incl. toelichting online zoeken d.m.v. Atlantis-database) Historisch Centrum Het Markiezenhof
=> www.markiezenhof.nl
Beschrijving: Inventaris nr.: 51/J. van Wesel / Aktenummer: 104 / Microfiche: Folio: 1-181/
Datum: 1635.
/ Soort akte: Afrekening (Vermogensrecht), / Trefwoorden:
LEVENSMIDDELEN, dranken, CULTUUR, beeldende kunst, GEZONDHEIDSZORG, overlijden,
DAGELIJKS LEVEN, nalatenschap, DAGELIJKS LEVEN, onenigheid,
DAGELIJKS LEVEN, verklaring, persoon,
DAGELIJKS LEVEN, begrafenisgebruiken, JUSTITIE, notariaat, GELDZAKEN, betaling, /
Vermelde personen: (...) / Niclaes Casembroot, , burgemeester , Brugge, / (...) //
Onroerend goed:
, Walle (?), / , Hologne-sur-Geer, /
3 bunder meers alias Vroumeersch, , / , Harelbeke, / , Leiden, / , Rheinberg, /
huis De Vergulde Bot, Venusstraat te 's-Gravenhage, /
, Melsen, /
huis De Drij Molkens, , /
, Hoge Zwaluwe, / , Dendermonde, /
, Korte Houtstraat te 's-Gravenhage, / , het Noordeinde te 's-Gravenhage, /
de Engelse Kerk, 's-Gravenhage, /
Bijzonderheden:
Gedeeltelijk Franstalig; data 1631 t/m 1635; bevat diverse zegels.
Origineel opgeborgen in omslag 51a.

========================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Bron: website Isis Stadsarchief Breda > http://www.isis.breda.nl/

Details: Aeltjen Janssen / bruid op maandag 16 mei 1639 Breda / Plaats: Breda / Bron: GA Breda
DTB-nr: IV-9 nr. 34, folio: 20 / Datum ondertrouw: 1639-00-00 / Datum huwelijk: 1639-05-16
Naam BRUIDEGOM: Jan Bolderick / Naam BRUID: Aeltjen Janssen / Weduwe: wed.
Naam vorige echtgenoot bruid: Issaackop Beijmer
Opmerkingen: De man was Corporaal onder Kapitein Kasembroot.
Bron: Klapper NH trouwregister Grote Kerk Breda. / Bron: Trouwen nh Grote Kerk 1637-1646
Archief: IV-9 inventarisnummer 34 / Collectie DTB Breda

=======================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Bron: ONA, Oud-Notariële archieven te Bergen op Zoom; betreft akten diverse plaatsen
in de provincie Noord-Brabant;

(incl. toelichting online zoeken d.m.v. Atlantis-database) Historisch Centrum Het Markiezenhof
=> www.markiezenhof.nl
Beschrijving: Inventaris nr.: 39/J. van Wesel / Aktenummer: 55 / Microfiche: Folio: 149 /
Datum: 09/04/1644. (= 9 apr.1644.)

Soort akte: Procuratie (Vermogensrecht), Trefwoorden: JUSTITIE, conclusie,
Vermelde personen:
Hugo van der Mast, comparant, auditeur-militair , Bergen op Zoom, /
Jacob van der Mast, , solliciteur , 's-Gravenhage, / Anna van Morgan, , /
Charles Morgan, overleden, gouverneur , / ... Scotte, , raadsheer , /
... Casembroot, , commies,
/ Michiel Stevenssen, getuige, beenhouwer , /
Frederick Stevenssen, getuige, beenhouwer , / Raad van State, , /
Onroerend goed: / Bijzonderheden: //

=====================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
(www.bhic.nl, Notaris- en schepenakten.) Index schepenprotocol Grave (7041.260). / Datering: 5 dec.1647. Plaats: Grave. / Toegangsnr.7041, Inventarisnr.260. / (akte) 409. / Beschrijving: De gasthuismeester Reymondt van Deutecom machtigt Jacob Cornelissen in zijn zaak voor het gerecht van Herpen betreffende het beslag van jonker Wassenburch. / Schepenen (stad Grave): Casembroot en dr Francely. (> tekst: Doctor Francely.) / Pagina 265, scan > bhic.nl. //

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Bron: www.bhic.nl, > Stamboom > Notaris- en schepenakten > Schepenprotocollen / Grave / 1642-1662 / Protocol van akten van overdracht en diverse andere akten. / Index schepenprotocol Grave (7041.260.) / Datering: 15 mei 1648. / Pagina 294-295. / Plaats: Grave. / Toegangsnr.7041. / Inventaris.nr.260. / (acte nr.) 456. / Beschrijving: Johanna van Kerpen [sic] weduwe van Godevaert van Steenhuys gewezen heer van Oploo met haar momboir vest Jacob Caesembroot, schepen, en Maria van Kerpen [sic] e.l. (= echtelieden) het huis, erf en hof met de Bornputh [sic] en de andere gerechtigheden en servituten daartoe behorende achter de grote kerk, aan de ene zijde naast het huis en erf genaamd Fryburch, aan de andere zijde naast het erf van Anthoni van Sittart, achter schiedend op de hutten achter het nieuw werk en voor aan de gemene straat, met geen andere lasten 's heren poortchijns à twee stuivers, zeven gulden vier stuivers geestelijke pacht betaald aan de rentmeester van ZH. Scholtis, schepenen [onleesbaar]. / Scan: Akte inzien www.bhic.nl. // scan register. / (transcr.MCDK) Betreft 2 scans, scan-pag.294 is tekst blz.149v., scan-pag.295 is tekst blz.150. > Jacob Caesembroot, schepen van de stad Grave, geen handtekeningen in deze akte. //

=====================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Bron: ONA, Oud-Notariële archieven te Bergen op Zoom;
betreft akten diverse plaatsen in de provincie Noord-Brabant;

(incl. toelichting online zoeken d.m.v. Atlantis-database) Historisch Centrum Het Markiezenhof
=> www.markiezenhof.nl
Beschrijving: Inventaris nr.: 73/G. Stempel / Aktenummer: 85 / Microfiche: 458 / Folio: /
Datum: 17/05/1649 (= 17 mei 1649.) / Soort akte: Procuratie (Vermogensrecht), Trefwoorden:
GELDZAKEN, incasso, GELDZAKEN, waardepapieren, / Vermelde personen:
Hercules van Arckel, comparant, wijntavernier , Bergen op Zoom, /
Willem Boeijens, , Bergen op Zoom, / Dierck van Schelluijne, , notaris , 's-Gravenhage, /
... Casembroodt, , solliciteur , / ... Meijer, , luitenant onder De Ronau , /
Dierck Maendacker, getuige, / Franchois Baxster, getuige, /

Onroerend goed: / Bijzonderheden: /

=================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Zie verder deze website www.kazenbroot.nl
=> www.kazenbroot.nl/Casembroot.NLZHRotterdam1.html

Datum: 29 mei 1650 Rotterdam, doopgetuige: Jacob Casenbroot.
(BRON: DIGITALE STAMBOOM GEMEENTEARCHIEF ROTTERDAM DTB 1604 – 1754)
CASENBROOT, dopen in Rotterdam 29 mei 1650:
Dopeling: Leenaert van Haer. / Vader: Wijllem van Haer. / Moeder: Leonora Casenbroot.
Getuigen: Cornelis van Haer, Jacob Casenbroot.
Plaats: Rotterdam. Datum doop: 29-05-1650. Bron: DTB Rotterdam
inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 146.

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Zie verder deze website www.kazenbroot.nl => www.kazenbroot.nl/Casembroot.NLZHRotterdam1.html
Datum: 14 dec.1650 Rotterdam: Jacob Casembroot, schepen en servysmeester der stad Grave.
Aktesoort: machtiging of procuratie. / Datum: 14/12/1650. [=14 dec.1650.]. Archiefsoort: Oud Notarieel Archief Rotterdam. / Inventarisnummer: 154. / Aktenummer: 521. / Aktenummer/Blz. 521/835. / Notaris Adriaan Kieboom.
Inhoud: Lambrechts van Erckelens, wijncoper, machtigt Jacob Casembroot, schepen en servysmeester der stad Grave, om van Franchois van Iperseel, wijncoper in den Hage, 279 gld te eisen en zonodig beslag te leggen op deze gelden, berustend bij Gijsbrecht Lambrechts, coopman te Grave. //


========================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Bron: www.bhic.nl, > Stamboom > Notaris- en schepenakten > Schepenprotocollen / Cuijk / 1643-1654 / Protocol van akten van overdracht en diverse andere akten. / Index schepenprotocol Cuijk (7040.402) / Datering: 11-9-1653 (= 11 sep.1653.) / Pagina 389-390. / Soort akte: Verkoop. / Plaats: Cuijk. / Toegangsnr.7040. / Inventaris.nr.402. / (acte nr.) 286. Jacop Casembrood mede namens Maria van Kerpen zijn echtgenote, ook namens Jhr Eijso Hunninga van Oostwolt en Johanna van Kerpen zijn echtgenote, idem Davidt Gillissen en Alitgen van Kerpen, verkopen aan: Mattheus Vermaesen en Griettie Kempen, een huis en hof, belend Hendrick Thomassen, de straat, de Maas en Hendrick Jacops. / scan register. / (transcr.MCDK) Betreft een boek met stempel kantlijn links: OUD-ARCHIEF IN NOORDBRABANT. / (2 scans > scan-390 = p.389 blz.213, en vervolg tekst > scan-391 = p.390, ongenummerd blz.213verso.) Geen handtekeningen. /
(MCDK, [Zie tekst in akte kantlijn Gepr. [=? afk.v. gepasseerde akte], betreft verder in de originele akte, de familienaam Casembrood, zie letter m dat lijkt ook op letter n, d, lijkt dt, vergelijken met concept-transcr.tekst.)
"Jacop Casenbroodt (?: Casembrood), Schepen der Stadt Grave, soo voor hem selve, alsmede in qualiteijt als last ende procuratie hebbende van Juff[vrouw]e Maria van Kerpen desselfs huijsvr[ouw] mede in qualiteijt als last ende procuratien hebbende van den wel-Ed[e]le Jo[nkhee]r Eijso: Hunninga; van Oostwolt ende Juff[rouw]e Johanna van Kerpen; huijden [? = heden] vermogens procuratie gepasseert voor den Notaris Herman[?] ?:Geijsweijts residerende tot Grave,, in dato den derden Maij xvi. drie en vijfttich [= 3 mei 1653.], ons Schepenen gebleken, [..?] David Gillis ende Alitgen van Kerpen. Huijden hebben: aende: Richters hand?- gestedicht geves? ende opgedragen aen ende ..en beh.ders van Mattheuws Vermaesen ende Griettije Kempen sijn huijsvr. [?De huund.. erven huijs en hoff onder desen Gerechten gelegen, metter eender zijde benevens Hendrick Thomassen [pag.389, vervolgtekst pag.390: blz.213verso.] Erff, metter ander zijde benevens de gemeyne [= gemeenschappelijke] straet, [? Achende metten eenen Eijnde aenden Oever van de Maes ende metten lesten eijnde ?op? Hendrick Jacops erff genaamd Erff, vrij Erff ende hebbende de voors[egde] comparent het voors[..] Huijs de Hoff, alsoo voor op gedragen ende nae me.? hens? halen? ende m?d?, daer op ?ertdesen? als recht was?, ?... Ten behoeve van de voorsz. Mattheuws Vermaesen ede Griettije Kempen sijn huijsvr. / ?uin Erven, alsoo dat het vonnisse gewesen is [?, ende voorsz?, soo geloofen? de voorsz comparanten het voorsz huijs en Hoff, Inde de dach te were ... vrije voor ende ?teijden aende seijde die hun de? sen ?techen staet? ende come?will ende allen ?tal lange ende voorco?men geheelt voor-aff te doen, alles sonder arregelisse aldus geschiedt ten overstaen van Jan Verheijen? ende Hendrick Wijnen?, Schepenen der Hooft-bancke van Cuijck desen elffde September 1653. //

====================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
(www.bhic.nl, Notaris- en schepenakten.) Index schepenprotocol Cuijk (7040.402). / Datering: 16-3-1654 (16 maart 1654.) / Plaats: Cuijk. / Toegangsnr.7040, Inventarisnr.402. / Soort akte: Verkoop. (akte nr.) 298. / Beschrijving: Johan van Rijmsdijck en Jacop Casembroodt, burgemeesters en provisoren van het St Catharina Gasthuis te Grave, verkopen aan: Jan Claessen en Driesken, een bouwhof te Haps op de Eng; eertijds eigendom van: Jan Aerts; belend Jhr Hunninga, het Hetelers en de straat. /
Pagina 402, scan > bhic.nl, in de tekst is onderaan de pagina geschreven 402, zie scan 403. De tekst begint met: de namen van de burgemeesters van Grave: Johan van Rijmsdijck en Jacop Caesenbroodt. //

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Bron: ONA, Oud-Notariële archieven te Bergen op Zoom; betreft akten diverse plaatsen in de provincie Noord-Brabant; Historisch Centrum Het Markiezenhof www.markiezenhof.nl / Beschrijving: Inventaris nr.: 80/G. Stempel / Aktenummer: 125 / Microfiche: 521 / Folio: / Datum: 18/12/1656 (= 18 dec.1656.) / Soort akte: Attestatie (Semi-processuele zaken), Trefwoorden: RAMPEN, overstroming, ONROEREND GOED, eigendom, ONROEREND GOED, erfscheiding, / Vermelde personen: Marchelis Smeulders, comparant, gezworen landmeter , organist , Bergen op Zoom, / ... van der Lee, requirant, rentmeester , / , , markiezin , Bergen op Zoom, / Dierck Jacobssen de Klerck, , Oudenbosch, / David Janssen, getuige, kleermaker , Bergen op Zoom, / Jean de Buiz, getuige, /
Onroerend goed:
buitengors, Nieuw Gastel, / gors Casembroodt, , Belending / gors Hellemons, , Belending. / Bijzonderheden: //

====================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
(bron: www.bhic.nl, Notaris- en schepenakten.) Index notarieel protocol Beers (7040.465.) /
Datering: 26-07-1657 (= 26 juli 1657.) Plaats: Beers. / Toegangsnr.7040, Inventarisnr.465. / Betreft: (aktenummer) 28. Johan de Jongh, schout en rentmeester van Grave, en zijn echtgenote Johanna Pierlincx, kinderen en erfgenamen van de ontvanger Johan Pierlincx zaliger, verkopen aan Jacop Caesembroodt, burgemeester van Grave, hun huis in de Borchstraet, genaamd het Hooge Huijs. / Vrij huis en erf dacht men. / Men ontdekt echter achteraf dat op 1 april 1623 door hun vader zaliger op het huis pandrechten zijn verleend aan Lenaert Sijmons, schoenmaker, en zijn vrouw Lijsken Geerits, wegens een huis gelegen in de Roghstraet, nu toebehorende aan Hendrick Dorpmans. Dit "ter weerborge" voor mogelijke aanspraken door Pieter Hack en anderen. / Om de burgemeester [= Jacop Caesembroodt.] voor alle claims te vrijwaren stellen de comparanten tot "contra weerborge" hun boerderij te Beers als onderpand beschikbaar. / Soort akte: Transport met waarborg. / Pagina 060. / scan, akte inzien www.bhic.nl, in de originele tekst, verkoop van een huis binnen de stad Grave. De naam van de koper is 3x vermeld: Jacop Caesembroodt, daarna wsch.: Borgemr. Casembrood, en tenslotte wsch.: Borgemr. Casembroodt. / Borgemr. is afkorting van Borgemeester. //

(bron: www.archieven.nl, vindplaats: BHIC. / Notaris- en schepenakten.) Index schepenprotocol Grave (7041.260.) / Datering: 26 jan.1656. Plaats: Grave. / Toegangsnr.7041, Inventarisnr.260. / Betreft: (aktenummer) 766. Johan de Jongh, scholtis van Grave, en Johanna Pierlingh, e.l. [= echtelieden] transporteren aan Johan Maximiliaen Pierlingk een obligatie van drieduizend gulden, slaande op de provincie Gelderland, dd 2 januari 1649 en getekend A. Sluijsken, waarmee de scholtis betaald heeft drie aanparten die zijn zwager Pierlinck heeft in de bouwhof te Beers. Substituut scholtis W. Wouters Vogelvangers, Jacob Croeser MD die het Beernts zal aandienen. //

(bron: www.archieven.nl, vindplaats: BHIC; index schepenprotocol Grave. 7041.260.) / Datering: 16 jan.1652. Pagina: 398-399. Plaats: Grave. / Toegangsnr.7041, Inv.nr.260. / Betreft: scan (akten) 594. Hendrick Simonssen kleermaker uit kracht van procuratie van Jan Broen en Catharina Janssen van Buegen e.l. [= echtelieden] voor notaris de Meyer en getuigen dd 19 december 1651, schepenen gebleken, vest uit naam van zijn principale constituanten Hendrick Dorpman het huis en erf in de Rogstraat, aan de ene zijde naast het erf van Leonora Visschers, aan de andere zijde naast het erf van Jan van Nuys, achter schietend op het erf van Abraham Martini en voor aan de gemene straat, met geen andere lasten dan 's heren poortchijns, derdehalf malder rogge betaald met drie gulden tien stuivers aan het schoenmakersgilde, 22 1/2 stuivers aan ZH, aan het gasthuis 7 1/2 stuivers, met als waarborg het hoge huis in de Borchstraet gekomen van de erfgenamen van Pierlinck. / Scholtis, schepenen Jacob Casembroot en Christoffel van Calsbeeck. //

(bron: www.archieven.nl, vindplaats: BHIC; index schepenprotocol Grave. 7041.260.) / Datering: 23 apr.1667. / Plaats: Grave. / Toegangsnr.7041, Inv.nr.261. / Betreft: scan (akten) 200. Hendrick Dorpman en Pieternella Diepenbroeck e.l. [= echtelieden] vesten Leonart Dorpmans het huis en erf in de Rogstraat, aan de ene zijde naast het erf van Leonara Vissers, aan de andere zijde naast het erf van de erfgenamen van Jan van Nuys, achter schietend op het erf van Abraham Martini en voor aan de gemene straat, met geen andere lasten dan 's heren poortchijns, derdehalf malder rogge betaald met drie gulden 10 stuivers aan het schoenmakersgilde, 22 1/2 stuivers aan ZH, aan het gasthuis 7 1/2 stuivers. Substituutscholtis, schepenen Wassenbergh en Wiericx. //

(bron: www.archieven.nl, vindplaats: BHIC; index schepenprotocol Grave. 7041.260.) / Datering: 23 apr.1667. / Plaats: Grave. / Toegangsnr.7041, Inv.nr.261. / Betreft: scan (akten) 201. Leonart Dorpmans vest dominus Daniel Nicolai het bovenstaande huis met de lasten als boven omschreven verkocht voor vijftienhonderdvijftig gulden. Substituutscholtis, schepenen Wassenbergh en Wiericx. //

(bron: www.archieven.nl, vindplaats: BHIC; index schepenprotocol Grave. 7041.260.) / Datering: 2 jul.1667. / Plaats: Grave. / Toegangsnr.7041, Inv.nr.260. / Betreft: scan (akten) 794. De gebroeders Leonart Dorpmans en Henrick Dorpmans vesten Johan van Rijmsdijck, burgemeester en ontvanger van de convooien en licenten van Grave, en Poulina van Swijten een rente van zestig gulden losbaar met 1000 gulden, de eerste pacht te vervallen op 1 juli 1657, uit het huis en erf in de Rogstraat, aan de ene zijde naast het erf van Leonora Vissers, aan de andere zijde het erf van de erfgenamen van Jan van Nuijs, achter schietend aan het erf van Abraham Martijn en voor aan de gemene straat, met geen andere lasten dan 's heren poortchijns, tweeëntwintig stuivers 8 denier geestelijke pacht, drie gulden tien stuivers aan het schoenmakersgilde en zeven stuivers acht penningen aan het Catharina gasthuis. Scholtis, schepenen Vogelvangers en Croesers. 26 juni 1656. Doorgehaald; in de marge: de weduwe Rijmsdijck heeft gemeld door ds Nicolai predikant te Beers als eigenaar van dit huis te zijn betaald. //

=====================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Informatie over onderstaande beschrijving: Toegangsnummer: 7156.
Archieftitel: Stadsbestuur Grave, 1290 - 1810.
2. Lijst Varia / kenmerken: Stadsbestuur Grave, 1290 - 1810.
V.89. Akte van veiling door momboren van de kinderen
van wijlen de weduwe van rentmeester Casembroot.
Datering 1662. / Omvang 1 stuk.
Vindplaats Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

=================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Informatie over onderstaande beschrijving: Toegangsnummer: 7156.
Archieftitel: Stadsbestuur Grave, 1290 - 1810.
2. Lijst Varia / kenmerken: Stadsbestuur Grave, 1290 - 1810.
V.785. Kwitanties en afrekening betreffende de momboiren van de kinderen
van burgemeester Caesembroot.
Datering 1662 en 1669. / Omvang 3 stukken. Openbaar vanaf: 2009.
Vindplaats Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

==================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Informatie over onderstaande beschrijving: Toegangsnummer: 7156.
Archieftitel: Stadsbestuur Grave, 1290 - 1810.
2. Lijst Varia / kenmerken: Stadsbestuur Grave, 1290 - 1810.
V.104. Rekeningen (kwitanties) van burgemeester Jacob
voor de magistraat vanwege verschotten en verteringen.
Datering 1666. / NB: Bijlagen rekening 1666??. / Omvang 1 lias. Openbaar vanaf: 2009.
Vindplaats Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).


========================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Betreft website van het Nationaal Archief te Den Haag, www.gahetna.nl,
Indexen, Hof van Holland: Decreten, Datum decreet: 1670-01-12 (d.d.12 jan.1670.) /
Vaste URL http://proxy.handle.net/10648/f59b2ca6-57df-102d-8b87-005056a23d00
Datum decreet 1670-01-12 (= d.d.12 jan.1670.) / Decreet Onwillig
Namen impetranten Johan Casembroot, Heer van Reijnesteijn, wonende te Utrecht
Namen eigenaren Adriaen Cornelissn Hockenberch (Hoeckenberch),
bouwman wonende in de jurisdictie van Zevenbergen
Namen opposanten Adriaen Cornelissn Hoeckenberch (Hoeckenberch),
bouwman wonende in de jurisdictie van Zevenbergen
Namen kopers Johan Casembroot, impetrant
Onroerend- en roerend goed Over de dwersdijck in de grote Zonzeelsche Polder:
4 Buijnders en enige roeden, met Huis en schuur met toebehoren,
en de verschenen pachtpenningen.
Verwijzing akte 3409/1670/001
Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3409.
=> http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/index/eadid/3.03.01.01/inventarisnr/3409.

Betreft collectie kaarten in archieven; info www.gahetna.nl, betreft Kaarten Hingman:
Archiefinventaris 4.VTH. / J.H. Hingman, Nationaal Archief, Den Haag. (c) 1871. //
=> URL = http://proxy.handle.net/10648/9486b26d-1360-46ca-9b64-97c734861251
Een selectie zoekresultaten betreft de Zonzeelschen polder, in Noord-Brabant.
Inv.nr.1181. Kaart van de buitenlanden aan de rivier de Mark aan het nieuwe veer
buiten den Zonzeelschen polder. / 11 Mei 1661. Afmetingen 0.55 - 0.32 m.
Schaal van 40 Bredasche roeden = 0.136 m. Vervaardigd door Christoffel Verhoff.
Manuscript. Zie Nassause Domeinraad inv.nr.1027, folio 225. //
Inv.nr.1736. Kaart van den Royalen-polder, Elderensland, Oude- en Nieuwelandsche polders,
Zwaluwsche, Groote Zonzeelsche en Amalia-polders. 22 Juni 1811. (....). //
Inv.nr.1815.. Kaart van het bedijkte Krauwelsgors, Hazeldonk en Hokkenberg
voor den Zonzeelschen polder en dien van Zevenbergen. 15 Sept.1718. (...). //
Inv.nr.1820. Kaart van den grooten Zonzeelschen polder. 1766. (...). //
Inv.nr.1830. Kaart van landen in den Zonzeelschen polder onder Hooge Zwaluwe
"omme daeruyt te bespeuren, hoe die best van water cunnen ontlast worden".
26 April 1622. (...). //


====================================================

In de jaren 1670 - 1680 komt de achternaam Casembroot
ook voor in de vestingstad Grave in Noord-Brabant,
vermeld in een dossier met oude genealogische aantekeningen
over de [adellijke] familie (de) Casembroot
bij Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag
(hieronder van div. aantekeningen door J.C.J. Kazenbroot.):

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Betreft: ondertrouw te Grave, Noord-Brabant 3 dec. 16...
[=?: fout; mogelijk voor 1670, bijv.: 1667, of 1670.]

Leonard Casembroot, j.m.,
Luitenant van de camp van Capitein Jamblin in garnizoen te Vlissingen,
en: Johanna Hagens, j.d. van Grave.
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen te Grave vermeld in de jaren 1672, 1677, 1679:
1.) Maria, gedoopt te Grave den 10 Jan.1672;
ouders: (vader) Leonard Casembroot, (moeder) Johanna Hagens.
2.) Jacoba, gedoopt den 24 Jan.1677;
ouders: (vader) Leonard Casembroot, (moeder) Johanna Hagens.
3.) Casparus, gedoopt den 17 Febr.1679;
ouders: (vader) Leonard Casembroot, (moeder) Johanna Hagens.

==================================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Vindplaats Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).
Betreft kenmerken: Johan de Casembroot.
Datering 1635 - 1675. Voornaam Johan. Achternaam de Casembroot.
Betreft kenmerken: Reinier de Casembroot. 
Datering 1635 - 1675. Voornaam Reinier. Achternaam de Casembroot.
Betreft kenmerken: Samuel de Casembroot.
Datering 1635 - 1675. Voornaam Samuel. Achternaam de Casembroot.
Plaats: Delft, Amsterdam, Asperen, Claeckenberg, Bennebroek, Den Haag, Heemstede,
Risoir, Roermond, Lanho, Rossum, Leeuwarden, Utrecht, Stakenbroek. /
Toegangsnummer 19 Raad van Brabant, 1586 - 1811.  /
Inventarisnummer 819. Vonnisnummer 3386.
Vindplaats Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).
Geraadpleegd vnd. 3 zaken via website www.archieven.nl >
inventaris(7334): kenmerken: Raad van Brabant, 1586–1811.
Inv.819: Vonnissen civiele en criminele zaken, vonnisnrs 2978–4126.
Datering: 1635–1675.

Toegangsnr.19. Archieftitel: Raad van Brabant, 1586–1811.
07. Rechtspraak civiele zaken, inv.nrs.624–787 en 789–995 en 997–1015.
(Dit archiefstuk kan in origineel worden geraadpleegd, volgens richtlijnen website BHIC.
Vindplaats: Locatie Den Bosch, toegangsnr.19, inv.nr.819.)

[In literatuur 20e eeuw over een aantal plaatsen in de volgende provincies:
Leeuwarden in Friesland; Rossum in Gelderland; Roermond in Limburg;
Amsterdam, Bennebroek, Heemstede, in N.-Holland.
Utrecht stad in prov. Utrecht; Asperen, Delft, Den Haag in Z.-Holland.]

=================================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Gevonden via website http://www.archieven.nl
Betreft: Casembroot, Johan de. / Datering 1633 - 1676;
Voornaam: Johan; Achternaam: de Casembroot.
Plaats: Fijnaart, Langerak. / Toegangsnummer: 19 Raad van Brabant, 1586 - 1811.
Inventarisnummer 829. (*). / Vonnisnummer: 8342.
Vindplaats: Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
• Toegangsnummer: 19. / Archieftitel: Raad van Brabant, 1586 - 1811
07. Rechtspraak civiele zaken, inventarisnrs 624 - 787 en 789 - 995 en 997 - 1015.
 kenmerken: inventaris(7334) / Raad van Brabant, 1586 - 1811.
voetnoot: *) 829. Vonnissen in 'communicatoire' zaken, vonnisnrs 7260 - 8347.
Datering 1633 - 1676.

NB: Schriftelijk gevoerde, niet-openbare processen in criminele en civiele zaken
Vindplaats: Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) http://www.bhic.nl

===============================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Betreft kenmerken: Johan de Casembroot.
Datering 1676 - 1786. Voornaam: Johan. Achternaam: de Casembroot.
Plaats: Rijnestein, Sluis, Utrecht. / Toegangsnummer 19. Raad van Brabant, 1586 - 1811. /
Inventarisnummer 834. Vonnisnummer 10218.
Vindplaats Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).
Geraadpleegd vnd. laatstvermelde zaak via website www.archieven.nl
> inventaris(7334): kenmerken: Raad van Brabant, 1586–1811.
Inv.834: Vonnissen in civiele Vlaamse zaken, vonnisnrs 10184–10457.
Datering 1676–1786.
NB: Raad trad hier op als gedelegeerd rechter van Staten-Generaal
voor appelzaken uit Zeeuws-Vlaanderen.

Vindplaats Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).
Toegangsnr.19.
Archieftitel: Raad van Brabant, 1586–1811.
07. Rechtspraak civiele zaken, inv.nrs.624–787 en 789–995 en 997–1015.
(Dit archiefstuk kan in origineel worden geraadpleegd, volgens richtlijnen website BHIC.
Vindplaats: Locatie Den Bosch, toegangsnr.19, inv.nr.834.)

================================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Betr.: Civiele zaken, archiefstukken in Noord-Brabant. /
Datering in de jaren 1677 – 1703.
Informatie over onderstaande beschrijving. Toegangsnummer: 19.
Archieftitel: Raad van Brabant, 1586 - 1811.
09. Civiele procesdossiers 1652 - 1677, inventarisnrs 788.1000 - 788.1999.
kenmerken Raad van Brabant, 1586 - 1811.
Inventarisnr.788 .1989. Matheus Puts, deurwaarder Raad van Brabant in Den Haag,
voor Johan de Casenbroot, heer van Willige Langerak,
curator boedel van Hendrik van Westwesel,
contra Nicolaas Bloos, stadhouder van Fijnaart:
in beslagname dieren van wijlen Hendrik van Westwesel wegens achterstallige dijkschotten.
Datering 1677.
=================================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Betr.: Civiele zaken, archiefstukken in Noord-Brabant. /
Datering in de jaren 1677 – 1703.
Informatie over onderstaande beschrijving. Toegangsnummer: 19.
Archieftitel: Raad van Brabant, 1586 - 1811.
10. Civiele procesdossiers 1678 - 1707, inventarisnrs 788.2000 - 788.2999.
kenmerken Raad van Brabant, 1586 - 1811.
Inventarisnr.788 .2132. Maljaart van den Busse, burgemeester in Sluis, contra
Charlotte van Ledenberg, weduwe Johan de Casembroot,
in leven heer van Rijnestein, in Utrecht:
landerijen. Datering 1681.
================================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Bron: website Isis Stadsarchief Breda > http://www.isis.breda.nl/
Details: Adriana => Adriana Casembroot / gedoopt op zaterdag 26 juli 1681 Ginneken. /
Plaats: Ginneken.
Bron: GA Breda. Gezindte: NG. / DTB-nr: 116 / 116a; fol: 10 v. / Naam kind: Adriana. /
Datum doop: 1681-07-26.
Datum geboorte: -. / man/vrouw: v. / Naam vader: Goduart Casembroot. /
Naam moeder: Dorothea Snouck.
Naam peter: Johan Middelhoven. / Naam getuige 2: Naam meter: Theodora van Os.
Naam getuige 4: -. Code 1: - Code 2: -. / Opmerkingen: vader was kapitein.
Bron: Ginneken-Bavel NH dopen, 1660-1810. /
Archief: DTB Ginneken-Bavel inventarisnummer 116-117. /
Retroacta van de Burgerlijke Stand. Bron: Dopen nh Ginneken 1660-1710.
Archief: IV-9 inv.nr.116a. / Collectie DTB Breda.
===================================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Informatie over onderstaande beschrijving: Toegangsnummer: 7156.
Archieftitel: Stadsbestuur Grave, 1290 - 1810.
2. Lijst Varia / kenmerken: Stadsbestuur Grave, 1290 - 1810. / Varia V.781.
V.781.a. Twee stukken betreffende proces van
Maria Florissen weduwe van Willem Deckers
(en erven burgmeester Casenbroot)
contra de magistraat voor Raad Brabant.
Datering (1686??). / Openbaar vanaf: 2009.
Vindplaats Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

=====================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
(bron: www.bhic.nl, Notaris- en schepenakten.) Index notarieel protocol Grave (7128.15.) /
Datering: 31-5-1686 (= 31 mei 1686.) Plaats: Grave. / Toegangsnr.7128., Inventarisnr.15. /
Betr.: 132. Beschrijving: Diderik van Holthuysen / weduwnaar van Aleyda de Graeff /
en Stephania Casenbroot [tekent zelf Casembroot.] / weduwe van Gualter van Riemsdyk
in leven burgemeester van Grave / met de notaris als momboir beloven tot zekerheid van het
moederlijk goed van de voorkinderen van Diderik de helft van de boedel uit Dideriks eerste
huwelijk, gelet op het feit dat de nalatenschap nog niet gespecificeerd kan worden; /
stellen tevens huwelijksvoorwaarden vast. /
Getuigen ds [tekent zelf Nic. van] Ardenne predikant te Grave
en Willem van den Haselenberg. //

=====================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
(bron: www.bhic.nl, Notaris- en schepenakten.) Index notarieel protocol Grave (7128.15.) /
Datering: 29-9-1687 (= 29 sep.1687.) Plaats: Grave. / Toegangsnr.7128., Inventarisnr.15. /
Betr.: 72. Beschrijving: de gebroeders Paulus en Evert Smetser verklaren op verzoek van
Anna Cloben weduwe van Henderik Pyl, (...). / Getuigen: Albert Casenbroot (tekent zelf
Casembroot.) vaandrig, en Antonius van de Gronde IUD. //

=====================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
website Isis Stadsarchief Breda > http://www.isis.breda.nl/

Details: Henrick Janssen / begravene op zaterdag 7 februari 1688 Breda
Plaats: Breda / Bron: GA Breda / DTB-nr: Afdeling III-8, 860, / folio: 26
Begraafdatum: 1688-02-07 / Soort bron: bg / Naam begravene: Henrick Janssen
Opmerkingen: Begraafboeken Breda Kleine Kerk 1544-1704
Soldaat onder Kapitein Kaesenbroot, "geherquebuseert.
Gebruik van baarkleed. / Bron: Begraafposten rekeningen Kleine kerk 1686-1689
Archief: III-8 inventarisnummer 860 / Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Breda

=========================================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Betr.: Civiele zaken, archiefstukken in Noord-Brabant. / Datering in de jaren 1677 – 1703.

Informatie over onderstaande beschrijving. Toegangsnummer: 19.
Archieftitel: Raad van Brabant, 1586 - 1811.
10. Civiele procesdossiers 1678 - 1707, inventarisnrs 788.2000 - 788.2999.
kenmerken Raad van Brabant, 1586 - 1811.
Inventarisnr.788 .2488.  Charlotte van Ledenberg,
weduwe van Johan de Casenbroot, heer van Rijnestein, Willige Langerak,

contra andere crediteuren van wijlen Nicolaas Bloos, in leven stadhouder van Fijnaart:
eis van preferentie. Datering 1689.
======================================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Bron: Regionaal Historisch Centrum Bergen op Zoom; Atlantis Notariële en Rechterlijke Akten.
Inventaris nr.: 227. /. Ch. van der Mast / Aktenummer: 5. Microfiche: 1030.
Datum: 27/03/1690. (= 27 mrt.1690.)

Soort akte: Procuratie (Vermogensrecht), Trefwoorden: GELDZAKEN, incasso,
GELDZAKEN, waardepapieren, /
Vermelde personen: Fredrick Buijdens, comparant, ontvanger,
oud burgemeester van 's lands middelen, Bergen op Zoom, /
Pieter Raecx, advocaat, 's-Gravenhage, / de weeskamer, Amsterdam, /
Jacob Casenbroot, overleden, baljuw, Batavia,
/
Pieter Boucher, getuige, / Johannus van der Mast, getuige, // .

==========================================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
(bron: www.bhic.nl, Notaris- en schepenakten.) Index notarieel protocol Grave (7128.16.) /
Datering: 8-4-1690 (= 8 apr.1690.) Plaats: Grave. / Toegangsnr.7128., Inventarisnr.16. /
Betr.: 137. Beschrijving: Diderik van Goduard Casenbroot (tekent zelf Casembroot.)
kapitein onder het regiment van de generaal majoor Wede / machtigt zijn zwager,
schepen Dirk van Holthuijsen , , in al zijn zaken. / Getuigen: schepen Jeremias Blom
en Peter Meuleman ontvanger van 's lands convoijen en licenten. //

=====================================================


Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Betr.: Civiele zaken, archiefstukken in Noord-Brabant. / Datering in de jaren 1677 – 1703.
Een civiele zaak voor de Schepenbank in de plaats Waalwijk in 1692:

Informatie over onderstaande beschrijving. Toegangsnummer: 048. Archieftitel: Schepenbank, Waalwijk.
2. Inventaris.
2.2. Handhaving van de rechtsorde. 2.2.1. Contentieuze zaken en boedelbeheer. Civiele zaken. kenmerken:
Schepenbank, Waalwijk. Civiele processtukken als bijlagen bij de rol.
Inventarisnr.290. Theodora Snoeck, weduwe van capiteyn Casenbroot,
contra Gerardt van den Heuvel.
Datering 1692. / Oude Orde: inv.290. Vindplaats Gemeentearchief Waalwijk.
http://www.waalwijk.nl/gemeentearchief, bezoekadres Raadhuisplein 5, 5141 KG Waalwijk.
========================================================================

==================================================================

<= CASEMBROOT: Caasembrood - Kazenbroot, alle locaties/ all locations

<= CASEMBROOT, NL startpagina/-page 1: Nederland / the Netherlands

- Noord-Brabant (North-Brabant): startpagina/-page

- Noord-Brabant (N.-Brabant): index   /   N.-Brabant: 1.

N.-Brabant 2.  /   N.-Brabant 3.   /   N.-Brabant 4.   /   N.-Brabant 5.

N.-Brabant 6.  /   N.-Brabant 7.   /   N.-Brabant 8.   /   N.-Brabant 9.

=> CASEMBROOT, NL startpagina/-page prov.: Noord-Holland

===========================================================

home

 

All rights reserved. Copyright © 1963–2010:
Marianne Christina
Deden-Kazenbroot,
auteur / author.

disclaimer