HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

 

< vorige pagina / previous page: (6.) N.-Brabant.


Prov. Noord-Brabant: pagina 7. / page 7.

CASEMBROOT

en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name.

Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa van personen en families
wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen, vooral welbekend door publicaties,
genealogie en heraldiek over oude adellijke families van Europa.
A surname with various spelling since the middle ages in Europe of persons and families
living in cities and towns with various occupations, especially well-known because of publications,
genealogy and heraldry concerning old noble families of Europe.

CASEMBROOT, met alle spellingvariaties / with all spellingvariations:

periode 1700–1800 / period 1700–1800

 

=========================================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Bron: ONA, Oud-Notariële archieven te Bergen op Zoom;
betreft akten diverse plaatsen in de provincie Noord-Brabant;

Historisch Centrum Het Markiezenhof => www.markiezenhof.nl
Beschrijving: Inventaris nr.: 370/M. de Pottere / Aktenummer: 10 / Microfiche: 1393 / Folio: /
Datum: 08/02/1700 (= 8 febr.1700.) Soort akte: Procuratie (Vermogensrecht), /
Trefwoorden: DAGELIJKS LEVEN, nalatenschap, GELDZAKEN, incasso, / Vermelde personen:
Sophia Casembroot, comparant, /
Jacob Silla,
overleden, advocaat-fiscaal van de generaliteit , /
Antonia Casembroot, comparant, /
Wouter van Segwaert,
overleden, meester , commies van de generaliteitsfinanciën van de generaliteitsfinanciën , /
Jacob Kasembroot, overleden, /
Johanna Beerents,
, / N. van der Hulst, , /
Staten Generaal, , / weesmeesters, , Amsterdam, /
Joachim van Hal, getuige, klerk bij De Pottere , / Joost IJsack Eerligh, getuige, /
Onroerend goed: , Moskou, / Bijzonderheden: - //

==================================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Bron: ONA, Oud-Notariële archieven te Bergen op Zoom;
betreft akten diverse plaatsen in de provincie Noord-Brabant;

Historisch Centrum Het Markiezenhof => www.markiezenhof.nl
Beschrijving: Inventaris nr.: 363/M. de Pottere / Aktenummer: 51 / Microfiche: 1357 / Folio: /
Datum: 14/08/1700 (= 14 aug.1700.) / Soort akte: Testament (Familie- en erfrecht), /
Vermelde personen:
Sophia Casembroot, comparant, Bergen op Zoom, /
Jacob Silla,
overleden, advocaat-fiscaal , Bergen op Zoom, /
Antonia Casembroot,
, /
Wouter van Segwaert,
overleden, commies van de financiën , /
Anna van Segwaert, , / Adriana van Segwaert, , / Anthonia van Segwaert, , /
Nicolaes van Fernij, getuige, Bergen op Zoom, /
Adrianus van Bommel, getuige, Bergen op Zoom, //
Onroerend goed: / Bijzonderheden: /
============================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Bron: Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) > www.bhic.nl
Betr.: Civiele zaken, archiefstukken in Noord-Brabant. /
Datering in de jaren 1677 – 1703.
Informatie over onderstaande beschrijving. Toegangsnummer: 19.
Archieftitel: Raad van Brabant, 1586 - 1811.
10. Civiele procesdossiers 1678 - 1707, inventarisnrs 788.2000 - 788.2999.
kenmerken Raad van Brabant, 1586 - 1811.
Inventarisnr.788 .2900.  Cornelis de Lange, oud-schepen van Fijnaart,
contra Charlotte van Ledenberg, weduwe De Casembroot:
betaling schulden. Datering 1703.

=================================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Bron: ONA, Oud-Notariële archieven te Bergen op Zoom;
betreft akten diverse plaatsen in de provincie Noord-Brabant;

Historisch Centrum Het Markiezenhof => www.markiezenhof.nl
Beschrijving: Inventaris nr.: 320/J. Drabbe / Aktenummer: 85 / Microfiche: 1285 / Folio: /
Datum: 29/08/1704 (= 29 aug.1704.) / Soort akte: Procuratie (Vermogensrecht), /
Trefwoorden: ONROEREND GOED, (ver)koop, GELDZAKEN, waardepapieren, /
Vermelde personen:
Wouter van Zegwaart, overleden, / Lidia van Crajestijn, overleden, /
Walterus van Lantschot,
overleden, / Bartholomeus van Zegwaard, , schepen , Dordrecht, /
Isaac Gerritssen Kraajestein, , / erfgenamen van Wouter van Landschot, , /
Johan Stouters,
getuige, Bergen op Zoom, / Theodorus Drabbe, getuige, Bergen op Zoom, /
Adriana Zegwaert, comparant, / Willem Berzet, , kapitein , / Anna van Zegwaart, , /
Albert Casembroot, , kapitein , / Anthonia Maria van Zegwaart, , //
Onroerend goed: zaailand, Oud Bonaventura, // Bijzonderheden: - //

======================================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Vindplaats: ISIS > http://isis.archboz.nl/SISIS.DLL > Regionaal Historisch Centrum Bergen op Zoom.
Details: Antonia Kasenbrood
getuige bij dopen op vrijdag 11 dec. 1705 te Bergen op Zoom

Dopeling (wettig kind, geslacht vr.): Voornamen dopeling: Antonia Jacoba
Achternaam dopeling: Oijnders.
Voornaam vader: Samuel. / Achternaam vader: Oijnders.
Voornaam moeder: Johanna. / Achternaam moeder: Uijlenbroek.
Voornaam getuige 1: Jan. / Achternaam getuige 1: Wou, van.
Voornaam getuige 2: Cornelis. / Achternaam getuige 2: Uijlenbroek.
Voornaam getuige 3: Antonia. / Achternaam getuige 3: Kasenbrood.
Voornaam getuige 4: Elsken. / Achternaam getuige 4: Uijlenbroek.
Bron: Doopoek NH Bergen op Zoom 1695-1712.
Archief: DTB-BoZ inventarisnummer 22.
Doop-, trouw- en begraafboeken Bergen op Zoom. //

getypte index en scan > Historisch Centrum Het Markiezenhof => www.markiezenhof.nl
BOZ210000033_158 (158 van 263) NH doopboek 1695-1712, blz.311.
Bergen op Zoom; jaar 1705: Den 11 December:

vader: Samuel Oijnders. / moeder: Johanna Uijlenbroek. / kind: Antonia Jacoba.
Getuigen: Jan van Wou, Cornelis Uijlenbroek, Antonia Kasenbrood, Elsken Uijlenbroek.

===================================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Bron: ONA, Oud-Notariële archieven te Bergen op Zoom;
betreft akten diverse plaatsen in de provincie Noord-Brabant;

Historisch Centrum Het Markiezenhof => www.markiezenhof.nl
Beschrijving: Inventaris nr.: 390/L. van Sambeeck / Aktenummer: 56 / Microfiche: 1524 / Folio: /
Datum: 29/08/1713 (= 29 aug.1713.) / Soort akte: Overdracht (Vermogensrecht), /
Trefwoorden: GELDZAKEN, waardepapieren, verkoop, / Vermelde personen:
Anthonia Maria van Segwaart, comparant, Bergen op Zoom, /
Albert Kasenbroodt, overleden, kapitein , Bergen op Zoom, /
Josias Eckaert, , rentmeester , Breda, / stad, , Breda, / schepenen, , Breda, /
Michiel de Pottere, , notaris , Bergen op Zoom, /
Daniel van Berlekom, getuige, klerk van Van Sambeeck , / Abraham Cortsma, getuige, /
Onroerend goed: / Bijzonderheden: /

=====================================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Vindplaats: ISIS > http://isis.archboz.nl/SISIS.DLL > Regionaal Historisch Centrum Bergen op Zoom.
Details: Anthonia Anna de Kasenbrood.
bruid op zaterdag 18 augustus 1714 te Bergen op Zoom.

Ondertrouwdatum: 18-08-1714 [= 18 aug.1714.]. / Trouwdatum: 02-09-1714 [= 2 sep.1714.]
Voornaam van de bruidegom: Jacob Willem. Achternaam van de bruidegom: Brugghen, van der
Geboorte-, woonplaats bruidegom: geboren te Nijmegen, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom.
Beroep van bruidegom: vaandeldrager onder Rensen.
Voornaam van de bruid: Anthonia Anna. Achternaam van de bruid: Kasenbrood, de
Geboorte-, woonplaats bruid: geboren te 's-Gravenhage, wonende te Bergen op Zoom.
 Bron: Trouwboek NH Bergen op Zoom 1713-1733 [NH = Ned.Herv.].
Archief: DTB-BoZ inventarisnummer 34 / Doop-, trouw- en begraafboeken Bergen op Zoom.

=> Historisch Centrum Het Markiezenhof => www.markiezenhof.nl
Archiefnr.31. / Inv.34. / Code: BOZ210000045. / hervormd. / inzien van het register:
[transcriptie geschreven tekst > BOZ210000045_020 (20 van 265)].
1714 / Den 18 Aug. / [kantlijn links] getrout den 2 September 1714 /
Jacob Willem van der Brugghen J:M: [= Jonge Man, niet eerder gehuwd]
Nimwegen , vaandrager onder Regement van de Heer Collonel Rensen /
in garnisoen alhier / met /
Anthonia Anna de Kasenbrood J:D: [= Jonge Dochter, niet eerder gehuwd] /
uyt 's Graven Hage en alhier woon: /
• Alles is welbevonden. /

===============================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Vindplaats: Brabants Historisch Informatie Centrum > http://www.bhic.nl
Details: Albertina Anthonia van der Bruggen,
gedoopt op woensdag 15 januari 1716 Bergen op Zoom

Dopeling: Albertina Anthonia. / Achternaam: Bruggen, van der
Voornaam vader: Jacob Willem. / Achternaam vader: Bruggen, van der
Voornaam moeder: Anthonia Anna. / Achternaam moeder: Casembroot, de
Voornaam getuige 1: Anthonia Maria. / Achternaam getuige 1: Segwaert
Relatie getuige 1: Weduwe van de Casembroot. {Bron: http://isis.archboz.nl}
Gezindte: NH. / Inventaris: dtb-23. Doopdatum: 15-01-1716. / Geslacht: v
w/o w. /  Bron: Bergen op Zoom dopen 1627-1810
Archief: DTB Bergen op Zoom inventarisnummer 2-9,11-13,15-18,38-39,41
Retroacta van de Burgerlijke Stand.
{Website ISIS http://isis.archboz.nl > Bron: Doopboek NH Bergen op Zoom 1713-1728;
Archief: DTB-BoZ inventarisnummer 23; Doop-, trouw- en begraafboeken Bergen op Zoom.)

====================================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Vindplaats: Brabants Historisch Informatie Centrum > http://www.bhic.nl
Details: Dirck Willem van der Bruggen,
gedoopt op woensdag 24 februari 1717 Bergen op Zoom

Dopeling: Dirck Willem. / Achternaam: Bruggen, van der
Voornaam vader: Jacob Willem. / Achternaam vader: Bruggen, van der
Voornaam moeder: Anthonia Anna. / Achternaam moeder: Casembroot, de

Voornaam getuige 1: Jacoba Sophia. / Achternaam getuige 1: Casembroot, de
Gezindte: NH. / Inventaris: dtb-23 Doopdatum: 24-02-1717 Geslacht: m
w/o w. / Bron: Bergen op Zoom dopen 1627-1810
Archief: DTB Bergen op Zoom inventarisnummer 2-9,11-13,15-18,38-39,41
Retroacta van de Burgerlijke Stand.

{Website ISIS http://isis.archboz.nl > Bron: Doopboek NH Bergen op Zoom 1713-1728;
Archief: DTB-BoZ inventarisnummer 23; Doop-, trouw- en begraafboeken Bergen op Zoom.)

=======================================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Bron: ONA, Oud-Notariële archieven te Bergen op Zoom;
betreft akten diverse plaatsen in de provincie Noord-Brabant;

Historisch Centrum Het Markiezenhof => www.markiezenhof.nl //
• Beschrijving: Inventaris nr.: 433/F. Bolcoel / Aktenummer: 6 / Microfiche: 1658 / 1659. / Folio: /
Datum: 17/02/1720 (= 17 febr.1720.) / Soort akte: Scheiding (Familie- en erfrecht), /
Trefwoorden: NIJVERHEID EN HANDEL, edelmetaal, DAGELIJKS LEVEN, nalatenschap,
meubels, keukengerei, sieraden, GELDZAKEN, waardepapieren, SCHEEPVAART, schip, type, //
Vermelde personen:
... van de Moer, , / Fredrik Sas, , / weduwe van ... Roels, , / Leendert de Light, , /
, , vader van het gasthuis , / ... Badoux, , / Jan Francois, , / Laros de Backer, , /
... Kersseboom, , / Jan Morel, , / Cornelis Segers, , / (...) / ... Kasembroot, / (...). //
Onroerend goed:
huis De Granaten, Noordzijde Haven, / Sonnema, , / huis De Witte Swaen, Zuidzijde Haven, /
huis Den Ouden Watermolen, Moeregrebstraat, /
huis Valkenburg (twee huisjes), Noordzijde Haven hoek Havenstraat, /
huis Sint Eloy, Bosstraat, / damschuit, , / huis De Keers, , / huis Het Hof van Gelder, , /
huis De Drije Morianen, , / huis 't Molentje, , / huis De Witte Leeuw, Zuidzijde Haven, //
Bijzonderheden: - //

========================================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Bron: Stadsarchief Breda / Isis Stadsarchief Breda website http://www.isis.breda.nl
Details: Louyse Eleonore de Casembroot; doop op zondag 12 febr.1741 Breda.
Plaats: Breda. Bron: GABreda. Gezindte: WA. / DTB-nr: 89, fol: 88.
Naam kind: Louyse Eleonore. Datum doop: 1741-02-12. Man/Vrouw: v.
Naam vader: Jean Louys de Casembroot. Naam moeder: Anne Constance Marguerite Cau.
Naam peter: Iman Cau. / Opmerkingen: Waals Geref. Gem. A-Z
   (Bron: Dopen Waalse geref. 1607-1810. / Archief: IV-9 inventarisnummer 89
Collectie DTB Breda.)

====================================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Bron: Stadsarchief Breda / Isis Stadsarchief Breda website http://www.isis.breda.nl
Details: Jean Louys de Casembroot; doop op zondag 18 december 1746 Breda.
Plaats: Breda. Bron: GABreda. Gezindte: WA. / DTB-nr: 89, fol: 92
Naam kind: Jean Louys. Datum doop: 1746-12-18. Man/Vrouw: m
Naam vader: Jean Louys de Casembroot. Naam moeder: Anne Constance Marguerite Cau.
Opmerkingen: Waals Geref. Gem. A-Z
     ( Bron: Dopen Waalse geref. 1607-1810. Archief: IV-9 inventarisnummer 89
Collectie DTB Breda.)

====================================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Regionaal Archief West-Brabant; website http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl/

2.2. Rechtspraak in burgerlijke zaken.
Inventaris van het Archief van de Schepenbank van Fijnaart, 1598–1810 (1811)
(---. Reglement inzake civiele zaken binnen Fijnaart en Heijningen, 1694.)
322. Walburgh Casembroot, weduwe van Cornelis Vrolijckhert,
tegen: Hendrik Boenders, inzake reparatie van een boerderij, 1749.  1 omslag.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Archiefbron/Archivesource
Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord
> www.streekmuseumhw.nl/

• 1752: Casembroot, Walburg, erfgename, weduwe van Cornelis Vrolijkhert,
gewoond hebbende te Dordt [= Dordrecht];
zij verkoopt in Oud-Heinenoord de boerderij "West Leeuwenstein" en land aan erfgen.:
Pieter W.L. van der Sijde
, zie aldaar.
[= zie verder bij die persoonsgegevens, etc.].
(bron: Particulier Archief, nr.1. Jaartal 1752.)
====================================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Bron: Stadsarchief Breda / Isis Stadsarchief Breda website http://www.isis.breda.nl
Details: Louiza Eleonore de Casembroot; begravene op zaterdag 10 december 1757 Breda.
Plaats: Breda. Bron: GA Breda. DTB-nr: 55, folio: 19 r. / Begraafdatum: 1757-12-10
Datum overlijden: 1757-12-06 [= 6 december 1757.] Soort bron: bg/ov
Naam begravene: Louiza Eleonore de Casembroot. / Man/Vrouw: vr
Opmerkingen: Begraven hervormde Grote Kerk Breda 1745-1769; Jonkvrouw.
      (Bron: Begraafposten rekeningen Grote Kerk 1757-1759
Archief: IV-9 inventarisnummer 55. / Collectie DTB Breda.)

=====================================================================

nagaan stamboom fam. (de) Casembroot:? 2 aktes:

Bron: Stadsarchief Breda / Isis Stadsarchief Breda website http://www.isis.breda.nl
Details: Joanna Catharina de Casembroot; doop op maandag 23 mei 1763 Breda.
Plaats: Breda. Bron: GA Breda. Gezindte: rk. DTB-nr: 10, fol: 68
Naam kind: Joanna Catharina. Datum doop: 1763-05-23. Man/Vrouw: v.
Naam vader: Joannes de Casembroot. Naam moeder: Agnetis Pick.
Naam peter: Antonius Chiron. Naam meter: Catharina Pick. Naam getuige 4: Petronella Luijks.
Opmerkingen: RK Brugstraat 1758-1781 ouders van Breda.
    (Bron: Dopen rk Brugstraat 1758-1781. Archief: IV-9 inventarisnummer 10
Collectie DTB Breda.)

Bron: Stadsarchief Breda / Isis Stadsarchief Breda website http://www.isis.breda.nl
Details: Joanna Catharina Kasenbrood; meter op woensdag 26 okt.1796 Breda.
Plaats: Breda. Bron: GABreda. Gezindte: rk. / DTB-nr: 11, fol: 179.
Naam kind: Joanna Catharina. Datum doop: 1796-10-26. . Man/Vrouw: v.
Naam vader: Joannes Klijn. Naam moeder: Maria Pick.
Naam peter: Franciscus van de Vijver.
Naam meter: Joanna Catharina Kasenbrood.
Naam getuige 4: Elisabeth Hergel.
Bron: RK Dopen Brugstraat 1782-1811. Archief: IV-9. / inv.nr.11.
Collectie DTB Breda.)


=====================================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Bron: Stadsarchief Breda / Isis Stadsarchief Breda website http://www.isis.breda.nl
Details: Jean Louis de Kasenbroot; relatie op vrijdag 16 juni 1769 Breda.
Plaats: Breda. Bron: GA Breda. DTB-nr:60, folio: 32 v. Begraafdatum: 1769-06-16.
Datum overlijden: 1769-06-12. Soort bron: bg/ov. [= begraven 16 jun.1769 / overlijden 12 jun.1769.]
Naam begravene: Anna Constatina Margritha Cau.
vrouw; huisvrouw van: Jan Louis de Kasenbroot.
Opmerkingen: Begraven hervormde Grote Kerk Breda 1745-1769.
Bron: Begraafposten rekeningen Grote Kerk 1767-1769.
Archief: IV-9, inv.nr.60. / Collectie DTB Breda.
=====================================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Bron: Stadsarchief Breda / Isis Stadsarchief Breda website http://www.isis.breda.nl
Details: Jean Louis de Casembrood; bruidegom op zondag 28 april 1771 Breda.
Plaats: Breda. Bron: GA Breda. DTB-nr: 90 en 91, folio: 091 en 134. Gezindte bij wettelijk huwelijk: WA.
Datum ondertrouw: 1771-00-00 ? / Datum huwelijk: 1771-04-28
Naam BRUIDEGOM: Jean Louis de Casembrood.
Weduwnaar: wedn. Geboorteplaats bruidegom: Utrecht. Woonplaats bruidegom: Breda.
Naam BRUID: Louise Cornelie Elizabeth Clunder.
Jongedochter: jd. Geboorteplaats bruid: Breda. Woonplaats bruid: Breda
Opmerkingen: Deze personen zijn op genoemde datum thuis getrouwd door Mr.le Sueur (Predikant)
geassisteerd door Mr.van den Kieboom (Ouderling) en Mr.Oukoop (Diaken).
Dit was geauthoriseerd door een Acte van de Eerbiedwaardige Magistraat gedateerd 1771-04-25.
Copie ondertrouwboek (1681-1779) en trouwboek (1758-1807) van de Waals Gereformeerde kerk Breda.
      (Bron: Trouwen/Ondertrouw Waals geref 1607-1810. Archief: IV-9 inventarisnummer 90-92.
Collectie DTB Breda.)
=====================================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Bron: Stadsarchief Breda / Isis Stadsarchief Breda website http://www.isis.breda.nl
Details: Leonard de Casembroot; doop op zondag 25 oktober 1772 Breda.
Plaats: Breda. Bron: GABreda. Gezindte: WA. / DTB-nr: 89, fol: 116.
Naam kind: Leonard. / Datum doop: 1772-10-25.
Datum geboorte: 1772-10-22 [= 22 okt.1772
.]. Man/Vrouw: m
Naam vader: Jean Louis de Casembroot. Naam moeder: Louise Cornelie Elisabeth Clunder.
Opmerkingen: Waals Geref. Gem. A-Z.   (Bron: Dopen Waalse geref. 1607-1810.
Archief: IV-9 inventarisnummer 89. Collectie DTB Breda.)
=====================================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Bron: Stadsarchief Breda / Isis Stadsarchief Breda website http://www.isis.breda.nl
Details: Guilaume Louis de Casembroot; doop op zondag 29 januari 1775 Breda.
Plaats: Breda. Bron: GABreda. Gezindte: WA. / DTB-nr: 89, fol: 118
Naam kind: Guilaume Louis. Datum doop: 1775-01-29.
Datum geboorte: 1775-01-23 = 23 jan.1775
.]. Man/Vrouw: m
Naam vader: Jean Louis de Casembroot. Naam moeder: Louise Cornelie Elisabeth Clunder.
Opmerkingen: Waals Geref. Gem. A-Z.   (Bron: Dopen Waalse geref. 1607-1810.
Archief: IV-9 inventarisnummer 89. Collectie DTB Breda.)

=================================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Vindplaats: Brabants Historisch Informatie Centrum > http://www.bhic.nl
Details: Helena van Sprangh, geboren te Heusden. / Vrouw: geboren te Heusden, woonplaats: Heusden.
Leonardus Benjamin de Casembroot Eemans met Helena van Sprangh
ondertrouw op 29 nov 1775 Oosterhout, huwelijk Oosterhout
attestatie voor het huwelijk gegeven op 17 dec 1775 Heusden, aan impost werd betaald 60. [= f 60.-.]
Hermanus Rom met Helena van Sprangh:
ondertrouw op 6 sep 1793 Heusden, huwelijk op 23 sep 1793 Heusden
Partners:
Leonardus Benjamin de Casembroot Eemans;
Hermanus Rom. /  Kinderen: Johan Jacob Rom.
Bron: Hdn-DTB 1546-1810
Archief: DTB Heusden inventarisnummer diverse Retroacta van de Burgerlijke Stand.
=================================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Bron: Stadsarchief Breda / Isis Stadsarchief Breda website http://www.isis.breda.nl
Details: Samuel Otto de Casembroot; doop op zondag 18 februari 1776 Breda.
Plaats: Breda. Bron: GABreda. Gezindte: WA. / DTB-nr: 89, fol: 120
Naam kind: Samuel Otto. Datum doop: 1776-02-18. Datum geboorte: 1776-02-09. Man/Vrouw: m
Naam vader: Jean Louis de Casembroot. Naam moeder: Louise Cornelie Elisabeth Clunder
Opmerkingen: Waals Geref. Gem. A-Z.  (Bron: Dopen Waalse geref. 1607-1810.
Archief: IV-9 inventarisnummer 89. Collectie DTB Breda.)
=====================================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Bron: Stadsarchief Breda / Isis Stadsarchief Breda website http://www.isis.breda.nl
Details: Willem Lodewijk de Casembroot; begravene op woensdag 18 december 1776 Breda.
Plaats: Breda. Bron: GA Breda. DTB-nr: 64, folio: 28 v
Begraafdatum: 1776-12-18. Datum overlijden: 1776-12-15. Soort bron: bg/ov
Naam begravene: Willem Lodewijk de Casembroot. Man/Vrouw: m
Relatie: kind van. Naam relatie: Louis de Casembroot.
Opmerkingen: begraven hervormde Grote Kerk Breda 1769-1811.
Louis was Luitenant-generaal. Bron: Begraafposten rekeningen Grote Kerk 1775-1777
Archief: IV-9 inventarisnummer 64. Collectie DTB Breda.
=====================================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Bron: Stadsarchief Breda / Isis Stadsarchief Breda website http://www.isis.breda.nl
Details: Louis de Casembroot; begravene op woensdag 3 september 1777 Breda.
Plaats: Breda. Bron: GA Breda. DTB-nr: 64, folio: 38 v
Begraafdatum: 1777-09-03. Datum overlijden: 1777-08-30. Soort bron: bg/ov
Naam begravene: Louis de Casembroot. Man/Vrouw: m
Opmerkingen: begraven hervormde Grote Kerk Breda 1769-1811
Hij was Luitenant-generaal en Kolonel. (Bron: Begraafposten rekeningen Grote Kerk 1775-1777
Archief: IV-9 inventarisnummer 64. Collectie DTB Breda.)

====================================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Vindplaats: Brabants Historisch Informatie Centrum > www.bhic.nl
Details: (kind: Henrietta van Wilmsdorff) dopen op zondag 15 maart 1778
gedoopt: 15-3-1778 NG in de Grote Kerk te 's-Hertogenbosch
kind: Henriëtta Wilhelmina Jacoba Antonia; geslacht: v / wettig: ja.
vader: Willem Anne van Wilmsdorff. / moeder: Anna Henriëtta van der Brugghen //
getuige 1 (peter): Willem Meijners. /
getuige 2 (meter): Sara Maria Henriëtte van Wilmsdorff
(huisvrouw van vnd. getuige 1.) /
Bijz. get.1 en 2.: Gepresenteert worden door: Frans Heurn en zijn huijsvrouw. /
getuige 3: Anna Antonia Casembroot (weduwe van der Brugghen). /
Bron: Stadsarchief 's-Hertogenbosch register inv.74. /  
Bron: 's-Hertogenbosch Grote Kerk NG dopen, 1686-1810.
Archief: DTB 's-Hertogenbosch inventarisnummer 72-75. /
Retroacta van de Burgerlijke Stand.
//

============================================================

nagaan stamboom fam. (de) Casembroot in 1763 / Kasenbrood in 1796;
gegevens aangevuld met de andere families hieronder datumvolgorde:

Bron: Stadsarchief Breda / Isis Stadsarchief Breda website www.isis.breda.nl
Details: Adrianus Pick, bruidegom; Ida Offermans, bruid; in mei 1738 Breda.
Plaats: Breda. Bron: GA Breda. DTB-nr: III-95 nr.194, folio:98.
Gezindte bij wettelijk huwelijk: R.K. Waterstraat. / Datum huwelijk: 1738-05-00.
Naam BRUIDEGOM: Adrianus Pick. / Naam BRUID: Ida Offermans.
Opmerkingen: Getuigen bij huwelijk zijn: Joanna Stoops, en Catharina Stedehouwers.
Trouwboek 1713-1810, L-R bak 296. / Bron: Dopen rk Waterstraat 1713-1814;
Archief: III-95, inventarisnummer 194; Parochie Maria Hemelvaart te Breda.

Bron: Stadsarchief Breda / Isis Stadsarchief Breda website www.isis.breda.nl
Details: Joanna Catharina de Casembroot; doop op maandag 23 mei 1763 Breda.
Plaats: Breda. Bron: GA Breda. Gezindte: rk. DTB-nr: 10, fol: 68
Naam kind: Joanna Catharina. Datum doop: 1763-05-23. Man/Vrouw: v.
Naam vader: Joannes de Casembroot. Naam moeder: Agnetis Pick.
Naam peter: Antonius Chiron. Naam meter: Catharina Pick. Naam getuige 4: Petronella Luijks.
Opmerkingen: RK Brugstraat 1758-1781 ouders van Breda.
Bron: Dopen rk Brugstraat 1758-1781. Archief: IV-9 inventarisnummer 10; collectie DTB Breda.

Bron: Stadsarchief Breda / Isis Stadsarchief Breda website www.isis.breda.nl
Details: Catharina Pick; moeder op zaterdag 16 mei 1767 Breda.
Plaats: Breda. Bron: GA Breda. Gezindte: rk. DTB-nr: 10, fol: 113.
Naam kind: Theodorus. Datum doop: 1767-05-16. [= 16 mei 1767.]. Man/Vrouw: m.
Naam vader: Theodorus Ketelaars. Naam moeder: Catharina Pick.
Naam peter: Paulus Prieken. Naam meter: Ida Offermans.
Opmerkingen: RK Brugstraat 1758-1781; onwettig kind, doch gewettigd bij volgend huwelijk
vader van Bronse bij Maastricht, moeder van Breda.
Bron: Dopen rk Brugstraat 1758-1781. Archief: IV-9 inventarisnummer 10; collectie DTB Breda.

Bron: Stadsarchief Breda / Isis Stadsarchief Breda website www.isis.breda.nl
Details: Johannes van Gool, bruidegom; Angenes Pik, bruid; ondertr./tr. in 1773 Breda.
Plaats: Breda. Bron: GA Breda. DTB-nr: 45, folio: 176. Datum ondertrouw: 1773-10-21. [= 21 okt.1773.]
Datum huwelijk: 1773-11-07. [ = 7 nov.1773.] /
Naam BRUIDEGOM: Johannes van Gool, weduwnaar, geboorte- en woonplaats bruidegom: Breda.
Naam BRUID: Angenes Pik, jd [= jongedochter], geboorte- en woonplaats bruid: Breda.
Opmerkingen: Getuigen bij huwelijk zijn niet vermeld. / Trouwboek Grote Kerk 1711-1783, Gerr.-Hel. /
Bron: Trouwen nh Grote Kerk 1762-1783. / Archief: IV-9 inventarisnummer 45 / Collectie DTB Breda.

Bron: Stadsarchief Breda / Isis Stadsarchief Breda website www.isis.breda.nl
Details: Agnetha Pick, moeder op woensdag 6 maart 1776 Breda.
Plaats: Breda. Bron: GABreda. Gezindte: rk. / DTB-nr: 10, fol: 353.
Naam kind: Joannes Godefridus. Datum doop: 1776-03-06. [= 6 maart 1776.]. Man/Vrouw: m.
Naam vader: Joannes van Gool. Naam moeder: Agnetha Pick.
Naam peter: Godefridus van Gool. Naam meter: Ida Offermans, weduwe van Adrianus Pick.
Opmerkingen: RK Dopen Brugstraat 1758-1781; ouders uit Breda.
Bron: Dopen rk Brugstraat 1758-1781. / Archief: IV-9. / inv.nr.10. Collectie DTB Breda.

ron: Stadsarchief Breda / Isis Stadsarchief Breda website www.isis.breda.nl
Details: Agnetis Pick, moeder; Anna Maria Pick; meter; datum vrijdag 14 dec.1781 Breda.
Plaats: Breda. Bron: GABreda. Gezindte: rk. / DTB-nr: 10, fol: 456.
Naam kind: Anna Maria. Datum doop: 1781-12-14. [= 14 dec.1781.]. Man/Vrouw: v.
Naam vader: Joannes van Gool. Naam moeder: Agnetis Pick.
Naam peter: Theodorus Ketelaars. Naam meter: Anna Maria Pick.
Opmerkingen: RK Dopen Brugstraat 1758-1781; ouders uit Breda. /
Bron: Dopen rk Brugstraat 1758-1781. / Archief: IV-9. / inv.nr.11. Collectie DTB Breda.

Bron: Stadsarchief Breda / Isis Stadsarchief Breda website www.isis.breda.nl
Details: Anna Maria Pick; moeder op woensdag 26 november 1788 Breda.
Plaats: Breda. Bron: GABreda. Gezindte: rk. / DTB-nr: 11, fol: 73.
Naam kind: Maria Joanna. Datum doop: 1788-11-26. [= 26 nov.1788.]. Man/Vrouw: v.
Naam vader: Joannes Klijn. Naam moeder: Anna Maria Pick.
Naam peter: Joannes van Gool. Naam meter: Maria Klijn. Naam getuige 4: Catharina Kock.
Opmerkingen: RK Dopen Brugstraat 1782-1810; ouders uit Breda. /
Bron: RK Dopen Brugstraat 1782-1811. A rchief: IV-9. / inv.nr.11. / Collectie DTB Breda.

Bron: Stadsarchief Breda / Isis Stadsarchief Breda website www.isis.breda.nl
Details: Anna Maria Pick; moeder op maandag 6 sep.1790 Breda.
Plaats: Breda. Bron: GABreda. Gezindte: rk. / DTB-nr: 11, fol: 93.
Naam kind: Cornelia. Datum doop: 1790-09-06. [= 6 sep.1790.]. Man/Vrouw: v.
Naam vader: Joannes Klijn. Naam moeder: Anna Maria Pick.
Naam peter: Henricus Peters. Naam meter: Cornelia Gouverneur. Naam getuige 4: Catharina Kock.
Opmerkingen: RK Dopen Brugstraat 1782-1810; vader uit Briel, moeder uit Breda.
Bron: RK Dopen Brugstraat 1782-1811. Archief: IV-9. / inv.nr.11. / Collectie DTB Breda.

Bron: Stadsarchief Breda / Isis Stadsarchief Breda website http://www.isis.breda.nl
Details: Joanna Hergel, meter op  maandag 25 febr.1793 Breda.
Plaats: Breda. Bron: GABreda. Gezindte: rk. / DTB-nr: 11, fol: 128.
Naam kind: Joanna Philippina. Datum doop: 1793-02-25. Man/Vrouw: v.
Naam vader: Petrus Maas. Naam moeder: Dorothea Gram.
Naam peter: Philippus Maas. Naam meter: Joanna Hergel.
Opmerkingen: RK Dopen Brugstraat 1782-1810; vader cannonier uit Princenhage, moeder uit Zwolle.
Bron: RK Dopen Brugstraat 1782-1811. Archief: IV-9. / inv.nr.11. / Collectie DTB Breda.

Bron: Stadsarchief Breda / Isis Stadsarchief Breda website http://www.isis.breda.nl
Details: Joanna Catharina Kasenbrood; meter op woensdag 26 okt.1796 Breda.
Plaats: Breda. Bron: GABreda. Gezindte: rk. / DTB-nr: 11, fol: 179.
Naam kind: Joanna Catharina. Datum doop: 1796-10-26. . Man/Vrouw: v.
Naam vader: Joannes Klijn. Naam moeder: Maria Pick.
Naam peter: Franciscus van de Vijver. Naam meter: Joanna Catharina Kasenbrood.
Naam getuige 4: Elisabeth Hergel. / Bron: RK Dopen Brugstraat 1782-1811.
Archief: IV-9. / inv.nr.11. / Collectie DTB Breda.

Bron: Stadsarchief Breda / Isis Stadsarchief Breda website www.isis.breda.nl
Details: Jan Klijn, bruidegom, weduwnaar;  Maria Canoy, weduwe; ondertr./tr. in 1804 Breda.
Plaats: Breda. Bron: GA Breda. DTB-nr: 106, folio:208 en 209 r en r.  Datum ondertrouw: 1804-04-21
[= 21 apr.1804.] / Datum huwelijk: 1804-05-06. [= 6 mei 1804.] /
Naam BRUIDEGOM: Jan Klijn, weduwnaar, geboorteplaats: den Briel, woonplaats: Breda.
Naam BRUID: Maria Canoy, weduwe, geboorteplaats: Besooijen, woonplaats: Breda.
Naam vorige echtgenote bruidegom: Johanna Maria Pik. / Naam vorige echtgenoot bruid: Johannes Prots.
Bron: Trouwen schepenen Breda 1802-1805; Archief: IV-9, inventarisnummer 106. Collectie DTB Breda.

Bron: Stadsarchief Breda / Isis Stadsarchief Breda website www.isis.breda.nl
Details (zie bruidegom): Joannes Klijn, bruidegom; Maria Canoij, bruid, weduwe;
RK huw. zondag 6 mei 1804 Breda.
/ Plaats: Breda. Bron: GA Breda. DTB-nr: III-105 nr.98, folio:148.
Gezindte bij wettelijk huwelijk: RK. / Datum huwelijk: 1804-05-06.
Naam BRUIDEGOM: Joannes Klijn. / Naam BRUID: Maria Canoij, weduwe.
Getuigen bij huwelijk zijn : Maria Platuijt, en Cornelia Bavelers. /
Bron: Trouwen rk Nieuwstraat 1693-1812; Archief: III-105, inventarisnummer 98.
Parochie Hl. Antonius te Breda.

Bron: Stadsarchief Breda / Isis Stadsarchief Breda website www.isis.breda.nl
Details (zie bruid): Joannes Klein, bruidegom; Maria Canoij, bruid, weduwe;
RK huw. zondag 6 mei 1804 Breda.
/ Plaats: Breda. Bron: GA Breda. DTB-nr: III-105 nr.98, folio:148.
Gezindte bij wettelijk huwelijk: RK. / Datum huwelijk: 1804-05-06.
Naam BRUIDEGOM: Joannes Klijn. / Naam BRUID: Maria Canoij, weduwe.
Getuigen bij huwelijk zijn : Maria Platuit, en Cornelia Bavelers. /
Bron: Trouwen rk Nieuwstraat 1693-1812; Archief: III-105, inventarisnummer 98.
Parochie Hl. Antonius te Breda.


================================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc./ Genealogy, familytrees, etc.
Bron: Stadsarchief Breda / Isis Stadsarchief Breda website http://www.isis.breda.nl
Details: Jean Louis de Casembroot; doop op zondag 11 februari 1798 Breda.
Plaats: Breda. Bron: GABreda. Gezindte: WA. / DTB-nr: 89, fol: 144
Naam kind: Jean Louis. Datum doop: 1798-02-11. Datum geboorte: 1798-01-30. Man/Vrouw: m
Naam vader: Leonard de Casembroot. Naam moeder: Jeanne Catherine Mamuchet de Westrenen
Naam meter: Louise Cornelie Elisabeth Clunder (Grootmoeder vadersz)
Opmerkingen: Waals Geref. Gem. A-Z. (Bron: Dopen Waalse geref. 1607-1810.
Archief: IV-9 inventarisnummer 89. Collectie DTB Breda.)


===============================================================

===============================================================

<= CASEMBROOT: Caasembrood - Kazenbroot, alle locaties/ all locations

<= CASEMBROOT, NL startpagina/-page 1: Nederland / the Netherlands

- Noord-Brabant (North-Brabant): startpagina/-page

- Noord-Brabant (N.-Brabant): index   /   N.-Brabant: 1.

N.-Brabant 2.  /   N.-Brabant 3.   /   N.-Brabant 4.   /   N.-Brabant 5.

N.-Brabant 6.  /   N.-Brabant 7.   /   N.-Brabant 8.   /   N.-Brabant 9.

=> CASEMBROOT, NL startpagina/-page prov.: Noord-Holland

========================================================

home