HOME

CONTACT: EMAIL

All rights reserved. Copyright © M.C. Deden-Kazenbroot, auteur. / author.
Deze website wordt regelmatig vernieuwd. Voordat u verder gaat zie eerst: copyright, disclaimer, privacy.
This website is updated regularly. Before you continue see first: copyright, disclaimer, privacy.< vorige pagina / previous page


Prov. Noord-Holland:
> Amsterdam.

CASEMBROOT
en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name.


Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa van personen en families
wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen, vooral welbekend door publicaties,
genealogie en heraldiek over oude adellijke families van Europa.
A surname with various spelling since the middle ages in Europe of persons and families
living in cities and towns with various occupations, especially well-known because of publications,
genealogy and heraldry concerning old noble families of Europe.

 

=================================================================================

PROVINCIE NOORD-HOLLAND / PROVINCE NORTH-HOLLAND

Dit is de startpagina familienaam Casembroot in Amsterdam.
This is the startpage familyname Casembroot in Amsterdam.

PROVINCIE NOORD-HOLLAND; de volgende gemeenten zijn op afzonderlijke pagina's:
Alkmaar, Amsterdam, Enkhuizen, Haarlem, Wieringen, Zaanstad.

PROVINCE NORTH-HOLLAND; the following municipalities are on separate pages:
Alkmaar, Amsterdam, Enkhuizen, Haarlem, Wieringen, Zaanstad.


> Provincie Noord-Holland: pagina 2. / Provincie Noord-Holland: pagina 3.

> Provincie Noord-Holland: pagina 4. / Provincie Noord-Holland: pagina 5.

> Provincie Noord-Holland: pagina 6. / Provincie Noord-Holland: pagina 7.

> Provincie Noord-Holland: pagina 8. / Provincie Noord-Holland: pagina 9.

> Provincie Noord-Holland: Alkmaar. / Prov. Noord-Holland: Amsterdam.

> Prov. Noord-Holland: Enkhuizen. / Prov. Noord-Holland: Haarlem.

> Prov. Noord-Holland: Wieringen. / Prov. Noord-Holland: Zaanstad.

===========================================================================


CASEMBROOT: CAASEMBROOD - KAZENBROOT

EN ANDERE SCHRIJFWIJZEN IN DE REGIO AMSTERDAM,
PROVINCIE NOORD-HOLLAND.

===========================================================================


1468-1750, Stadsarchief Amsterdam, prov. Noord-Holland:
CASENBROOT / KASZENBROOT / KASZENBROOTS.

Indexen op Familienamen en Voornamen van de partijen
voorkomende in de Inbrengregisters der Weeskamers.
(samengesteld door: J.G. Kamp, oct.1954, e.v.)


1468-1611, Amsterdam, vanaf (index klapper) Nr.1. Toeg[ang] nr.5073.
Index op de familienamen van de partijen voorkomende in de Inbrengregisters
der Weeskamer [index klappers] Nrs. 1 t/m 10.
• Nr.1, begint met: Index Familienamen, periode 1468-1486.
Fol. 1-331: filmnr.4985; [vervolg] Fol.331-473v.: film 4986(begin).
• Nr.2, betreft de periode 1486-1507.
• Nr.3, betreft de periode maart 1509-juli 1529.

• [klapper Nr.1. index familienamen. Nr.3, betreft maart 1509-juli 1529:
Casenbroot, Claes : 3/50. / Kaszenbroot, Claes Egbertsz. : 3/92.v. //

• [klapper] Nr.4, index voornamen. Nr.3, periode maart 1509 - juli 1529:
linker kolom: Claes Egberts Kaszenbroots; rechter kolom: Evertge Alberts; 3/50, 3/92.v.
linker kolom: Claes Casenbroot Egbertsz; rechter kolom: Evertje Allertsdr; 3/92.v., 3/50.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hieronder overige familienamen uit klapper Nr.1, periode 1468-1611,
voor algemene geschiedenis en/of voor familiegeschiedenis voorouders:

• Koesvelt, Arent Jan : 8/205.bis. /
• Coesvelt, Arent Jans, Coesvelt, [Coesvelt], Gheryt Jansz : 10/187, 10/195. //
• Moere, v.d. Meedert : 6/290.v. //
• Pancras, Geryt : 4/93. / Pancras, Cornelis Willemsz : 3/120.v., Pancras, Jacob Willemsz : 3/50.v.,
• Pancras, Mr Bruyn Jacops : 3/196.v. / Pancras, Mr Willem Gheryts, & Mr Bruyn G[..] Jan : 5/128.,
• Pancras, Jan Geryts : 5/266. / Pancras, Bartholt Jansz alias : 8/235. /
• Pancras, Mr Willem Gheryts Pancras : 9/291.v. & [Pancras], Jan Gheryt Elberts : 9/297. /
• Pancras, Ael Cornelisd[ochte]r : 10/142.v. //

[klapper] Nr.2, betreft Index familienamen periode 1611-1643,
geen familienamen zoals Casembroot - Kazenbroot, incl. varianten.

[klapper] Nr.3, betreft Index familienamen periode 1643-1656,
geen familienamen zoals Casembroot - Kazenbroot, incl. varianten.
Voor mijn kwartierstaat uit die klapper overgenomen,
[klapper] Nr.3, betreft nrs 26 t/m 29, periode juni 1643 t/m apr.1656,
• Stickers, Jannetje, 27/254.v. > nr 27, film 5000 (midden). //

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bij het Stadsarchief Amsterdam, zijn in de studiezaal, vervolg index klappers,
uit de periode 1701-1750 klappers met indexen familienamen betreft
namen van erfgenamen in [klapper] Nr.16, en erflaters in [klapper] Nr.17.
Hieronder volgt een selectie uit [klapper] Nr.16, familienamen van erfgenamen,
voor algemene geschiedenis en/of familiegeschiedenis voorouders/relaties:

• Periode 1701-1750, [klapper] Nr.16. Index Erfgenamen:
Archief toegang nr.5073., inv.nr.872, erfgenamen 1701-1710,
nrs. 40, nr.41 (fol.1-318.v.), nr.42. / toegang 5073: 872, betreft:
"Alphabeth Register der Erfgenaamen van Aš 1701 tot Aš 1710,
beyde incluys." / Daarna in die klapper Nr.16, arch.5073,
inv.873 : Erfgenamen 1711-1720, nr.42, 43, 44, 45.
Hierna volgt een selectie overgenomen voor verdere studie:
• Castricum, Pieter, van. / > Reg.43, folio 111.verso. //

- - - - -

• Periode 1721-1730, arch 5073, inv.nr.874., nrs. 45, 46, 47.
(ook interessant zie verder in archief, veel familienamen).

- - - - - - -

• Periode 1731-1740, arch. 5073, inv.nr.875, nrs. 47, 48, 49, 50. /
Reg.nr.47. / Folio 60.verso - 449.verso, film 5013 (begin midden),
• Habighorst, Casper Hendrik / [= Reg.Nr.47, zie Folio] Nr.193. //

- - - - - - - - -

• Periode 1741-1750, arch.5073, inv.nr.876, nrs. 50, 51, 52.
nr.50 = film 5015 (midden/eind),
nr.51 = folio nummers 1-408 = film 5016, folio nummers 408v.-500 = film 5017 (begin),
nr.52 = film 5017 (midden/eind). //

Hieronder een selectie uit periode 1741-1750, erfgenamen:
• Castricum, Christoffel, van / > Reg.50, folio 293.verso. /
• Castercom, Christoffel / > Reg.52, folio 4. /
• Keer, Andries Pietersz, van / > Reg.51, folio 332. /
• Havekot, Wouter Jansz. ten / > Reg.52, folio 48. /
• Pielat, Philippus / > Reg.52, folio 47. /
• Pool, Jan / > Reg.51, folio 103.verso. /
• Pool, Johannes / > Reg.52, folio 317.verso. //

=====================================================================

De hierna vermelde persoon, resp. familie in die periode te Amsterdam,
is (nog) niet aangetroffen in de archieven van de adel.fam. De CASEMBROOT.
Het onderzoek te Amsterdam en elders is nog in bewerking niet afgerond, volgt.

• [klapper Nr.1. index familienamen. Nr.3, betreft maart 1509-juli 1529:
Casenbroot, Claes : 3/50. / Kaszenbroot, Claes Egbertsz. : 3/92.v. //
• [klapper] Nr.4, index voornamen. Nr.3, periode maart 1509 - juli 1529:
linker kolom: Claes Egberts Kaszenbroots; rechter kolom: Evertge Alberts; 3/50, 3/92.v.
linker kolom: Claes Casenbroot Egbertsz; rechter kolom: Evertje Allertsdr; 3/92.v., 3/50.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Periode 1509-1529 zie boven, daarna volgen de namen uit Nederland's Adelsboek,
uitg. Centraal Bureau voor Genealogie, genealogie familienaam: De CASEMBROOT.
In vroeger eeuwen bestond nog geen vaste spelling in archieven, varianten C/K,
voor verdere studie van deze naam en de verschillende personen en families,
hetgeen niet altijd bewijs zal kunnen opleveren van familieverwantschap
zoals met de adel. familie betreft adelsboeken in Europa, met name
Nederland en België, zie verder ook archief Hoge Raad van Adel,
websites > www.hogeraadvanadel.nl, en www.cbg.nl.
Zie ook websites van de archieven in België,
ter vergelijking met o.a. DTB-registers,
op de site van CBG zie info buitenland,
> onder andere archieven in België.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Periode na 1529 tot 1575 te Amsterdam en elders in Nederland, is in bewerking.
In ieder geval volgen daarna rond 1575 de vermeldingen in de noordelijke Nederlanden
van de vanuit de zuiderlijke Nederlanden (zie ook archief België) de archiefstukken
betrekking hebbende op de adel.fam. De CASEMBROOT, toen nog zonder: De,
met de vele spellingsvarianten C/K, in archieven van Nederland tot de 19de eeuw.
Zie verder websites zoals hierboven vermeld info bij www.cbg.nl.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De volgende tekst is overgenomen van de stamboom van de adellijke familie (de) Casembroot,
waaruit blijkt dat de notariële aktes te Enkhuizen in 1575 en 1579 betrekking hebben op
II-C. Jacob (de) Casembroot, ook onder andere Jaques Casenbroodt en Jacques Casenbroot.

II-C = Jacob de CASEMBROOT (ook o.a. genaamd Jacques of Jaques CASEMBROOT),
(zoon van Leonard CASEMBROOT, Doctor in de Regten en eerste Burgemeester der stad Brugge,
xx Godelieve BREST),

* geboren 5 januari 1543, Schepen en Thesaurier (= Tresorier) van Brugge
en Commies Generaal van Vlaanderen [over de Hulptroepen van Vlaanderen];
door de Hertog van Alba ingedaagd zijnde, werd hij omstreeks 1573-1574
gedwongen uit te wijken naar Holland = Noordelijke Nederlanden,
alwaar hij zich waarschijnlijk vermoedelijk vestigde te Amsterdam;
hij is overleden te Amsterdam ca. 1600 - 1620.

Hij was twee keer gehuwd;
kreeg in totaal zeventien kinderen uit twee huwelijken.

Jacob [de] Casembroot trouwde eerst in Vlaanderen in of omstreeks 1569 met 1e:
(Jonkvrouwe) Anthonia Wynckelman
(ook genaamd Wijnckelman, Anthonette of Antoinette Wynckelman,
dochter van Bernard Wynckelman, Ridder, Raadsheer van Brugge,
Schepen & Thesaurier (= Tresorier) der Stad Brugge,
en van Anthonette Spingel (Springel?), ook genaamd Antonia Jansdr. Pringheel).
Uit dit eerste huwelijk zijn acht kinderen bekend,
echter niet alle namen zijn vermeld
in de vele oude genealogische overzichten van vroeger eeuwen.


Hij trouwt 2e met: Barbara Domicle.
U
it dit tweede huwelijk zijn negen kinderen bekend,
waarvan ook niet alle namen vermeld zijn.

Volgens de Nederlandse adelsboeken is deze familietak II.-C. Jacob [de] Casembroot
na enkele generaties in mannelijke lijn uitgestorven.

============================================================

17e eeuw / 17th century:
Amsterdam & Zaandam in N.-Holland

CASENBROD / KASENBROODT

In Zaandam, ten noorden van Amsterdam, Noord-Holland, in 1652.
In Zaandam, north of Amsterdam, North-Holland, in 1652:
• 5-1-1652 = 1 Mei 1652 / 1st May 1652 (Zaandam): Unknown man, age not mentioned in archive;
Luth. church in Zaandam: "Johannes Jurriaenss KASENBROODT (probably from Neurenberg,
also mentioned as Nuerenberg > city in Germany), in notary public archive 5757 A 268. /
In Dutch language, index archive: "Johannes Jurriaenss Kasenbroodt van Neurenberg,
[met adres / with address] Vinkepad te Zaandam, oudste en voorstander van de Lutherse
gemeente te Zaandam.

Inhoud tekst / text: Corn[eli]s Jacopsz Kleijn notaris tot Saandam
= Cornelis Dircxz. Kleijn.
{Not.arch. 5757 = Zaandam > Notaris Cornelis Dirxz. Kleijn in Zaandam..
Betr.: Allerhande Akten. Periode 1641 – Jun.1655. > Filmcassette 787. /
Concerns various documents in collection 5757 Cornelis Dirxz. Kleijn,
notary public in Zaandam, prov. North Holland:archivematerial:
film-cassette 787
> Rijksarchief van Noord-Holland in Haarlem, The Netherlands);
getuige / witness: Johannes Jurriaenss Kasen-broodt van Neurenburgh,
inz. / concerning: Martijns gemeente tot Amsterdam.
w.g. / signature:
Jann Jurian Casenbrod
van Nuerenburgh.
 

=======================================================================

 

17e - 19e eeuw / 17th - 19th century

Archiefbron / Archive source website Gemeentearchief Amsterdam.

PARTICULIER ARCHIEF inventaris 76. FAMILIE DE GRAEFF.

(Pag.33 op pdf van 63) betreft BANCRIS KAASENBROOD:
2.1.21. GERRIT GERRITSZ, 1741-1811, TR. CHRISTINA VAN HERZEELE, 1748-1798.
424. Transportbrief van land bij Heemskerk, door Bancris Kaasenbrood aldaar. 1768 februari 16.

Mijn opm.: Gerrit Gerritsz = ook onder andere vermeld in DTB-doopregisters:
Gerrit de Graaff, Vrijheer van Zuid-Polsbroek, Purmerland en Ilpendam
(z.v. Gerrit de Graaff, Vrijheer van Zuidpolsbroek, etc., en vrouwe Elisabet/Elizabeth Lestevenon)
gehuwd met Christina van Herzeele. Uit dit huwelijk kinderen te Amsterdam (onder andere)
(zie verder de website Stadsarchief Amsterdam; coll.: DTB)
• (zoon) Gerrit, gedoopt 28 febr.1766 Amsterdam (Herv., Westerkerk),
z.v.: Gerrit de Graeff, Vrijheer van Zuid-Polsbroek, en Christina van Herzeele;
getuigen: de heer R.G. Martens; vrouwe Elisabeth Lestevenon weduwe van (2
de heer mr. Gerrit de Graeff / Geertruid de Petersen geboren de Graeff
'Vrouwe Geertruijd Joanna de Petersen geboren de Graeff'.
Vervangt vrouwe Elisabeth Lestevenon.

• (dochter) Maria Johanna, gedoopt 14 aug.1768 Amsterdam (Herv., Westerkerk),
d.v.: Gerrit de Graaff, Vrijheer van Zuid-Polsbroek, Purmerland en Ilpendam,
en Christina van Herzeele; getuigen: Pieter Isaac Ernst de Petersen;
Maria Johanna du Peijrou huisvrouw van R.G. Martens.

Uit de archiefcollectie Kwijtscheldingen (bron Stadsarchief Amsterdam) onder andere:

• jaartal 1755: kopers: kinderen François de Witt echtgenoot Alida Johanna de Graaf;
Elizabeth Lestevenon wed. Gerrit de Graaff. / perceel: 1/3 in 2 huizen en erven;
straat: Prinsengracht tussen Leidsestraat en Nieuwe Spiegelstraat.

• jaartal 1766: koper: Francois de With. / perceel: huis en erf;
straat: Keizersgracht oostzijde tussen Leidsestraat en Nieuwe Spiegelstraat.

• jaartal 1768: koper: Sara Catharina Mooij wed. Ernst de Petersen.
perceel: huis en erf. / straat: Herengracht zuidzijde het zevende huis
van de Vijzelstraat ('"Nieuwe Vijzelstraat").

• jaartal 1785: koper: Geertruij Johanna de Graaf wed. Jan de Petersen.
perceel: huis, stal en erf. / straat: Herengracht tussen Vijzelstraat en Koningsplein.

• jaartal 1786: koper: Jan de Petersen. / perceel: huis en erf.
straat: Herengracht zuidzijde het zevende huis van de Vijzelstraat ("Nieuwe Vijzelstraat").


Zie vanaf Pag.43 (op pdf. p.5 van 63)
ANDERE HEERLIJKHEDEN EN HEERLIJKE RECHTEN.
Pag. 44 (op pdf p.6 van 63)
Tienden onder Langerak, zuidelijk van de Lek, beleend vanwege
LEONARD DE CASEMBROOT, Heer van Rijnesteyn en Wil.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bron: zie website Gemeentearchief Amsterdam.
Bron: toegangsnr.147: Archief van Jan Dominicus CROESE (periode 1771–1809).

L. de Casembroot
is vermeld 2x in deze Inventaris > pdf, versie 19.1, april 2006:
Betreft wsch. Jhr. Leonard de Casembroot (1772–1832) en zijn tweede echtgenote:
Hij huwde 1e 1796 met: Johanna Catherina de Mamouchet van Westrenen (1769–1800);
hertr. 1801: Adriana Johanna van Neukirchen genaamd Nijvenheim (1783–1835);
zie ook publicaties zoals Nederland's Adelsboek, o.a. familienaam DE CASEMBROOT
(copyright CBG, Centraal Bureau voor Genealogie > website http://www.cbg.nl/).

Bron: toegangsnr.147: Archief van Jan Dominicus CROESE,
commissionair in effecten en directeur der Assurantie Sociëteit.
Periode 1771–1809.

J.D. Croese werd gedoopt in de Amstelkerk te Amsterdam op 24 juni 1764 als tweede zoon uit het huwelijk van:
Eduard Croeze (1727–1777), commissionair, makelaar, en Ana Clementia Genieta (1732–1801)
[kantoor, na zijn overlijden voortgezet onder de naam van weduwe E. Croese & Compagnie;
gevestigd aan de Herengracht over de Nieuwe Spiegelstraat, in de Nieuwe Doelenstraat, Amsterdam;
de oudste zoon Hendrik (1762) was deelgenoot in deze zaak]; het gezin woonde op de Herengracht
tussen Berg- en Oude Leliestraat, later op de Prinsengracht bij de Vijzelstraat in Amsterdam.

Inventarisnr.56 = Notariële machtiging van Croese
door A.J. van Nijkerken, echtgenote van L. de Casembroot,
tot verkoop van 41 [=eenenveertig] obligaties, bedragend de som van fl.42.000,-.
1 omslag 180101-01-1801.

Inventarisnr.30 = Brieven aan Croese van L. de Casembroot.
1 omslag 1803–1805.

Enkele aanvullende gegevens, voor verdere studie periode met name: ca.1801–ca.1805/1806.

Inventarisnr.35 = Brieven aan Croese en aan zijn zwager mr. F.J.C. Roelans
van de familie D.A. van Romondt te Utrecht en Zeist.
1 omslag 1803–1805.

Inventarisnr.85 = Renversaal betreffende twaalf obligaties ten laste van de Bataafse Republiek,
door C.G. Barchman Wuijtiers als onderpand aan de wed. J.J. de Haas geb. Mijnssen gegeven.
1 omslag
1804–01-01-1804.

Inventarisnr.54 = Notarieel afschrift van een arrest van het Hof van Holland d.d. 30 maart 1792,
waarbij E. 't Hoen, J. van Bruggen en A. van Ketwich aangesteld worden tot gekwalificeerden
van alle geïnteresseerden en houders van obligaties in de negotiatieten
behoeve van diverse planters in Suriname, opgericht door W.C. Deutz.
Tevens een afschrift van 1805 inzake het beheer van het kasgeld van genoemde negotiatie.
(J.D. Croese was commissaris van deze maatschappij.)
1 omslag.

Inventarisnr.77 = Appointement van schepenen waarbij zij mr. C. Hagen en mr. W.H. van der Meulen
committeren ten einde de persoon van J.D. Croese te representeren,
diens boedel onder zich te slaan en te custadiëren, etc.
1 omslag 180501-01-1805.

Inventarisnr.64 = Aantekeningen en afschriften betreffende de desolate boedel van Croese
[= J.D. Croese] gemaakt door mr. P. van der Poll.
1 omslag 1806–1810.

===============================================================

Archiefbron = http://gemeentearchief.amsterdam.nl/archieven/oi/printversie/183.pdf
=> zie verder voor meer recentelijke gegevens de nieuwe website => http://stadsarchief.amsterdam.nl

In het part.archief van de familie Van der Poll, inv.183 bij het Stadsarchief Amsterdam; betr. o.a.: De Casembroot.
(versie pdf 21.2., datum 13 juni 2006.) / pag.158: Nr.4.1.1.10.1. Heraldiek. / pag.159 is archiefstuk 2352.:

Aantekeningen betreffende heraldische en genealogische gegevens uit het Museum van Gijn te Dordrecht
van de familie Van de Poll en andere families. / 1 stuk. / N.B.: Netscher, Bonn, Van Reenen, Van Bleyswijk,
De Casembroot, Bosch, Graefland, Keerkirchen, Hapert.

Overige relevante gegevens in dit particuliere archief van de familie Van der Poll, inv.183 bij het Stadsarchief Amsterdam
(versie pdf 21.2., datum 13 juni 2006.); interessant en relevant betr. voorouders Casembroot te Heemskerk, later vermeld
te Velsen, betreft fam. Casembroot, spellingvariaties van Caasenbrood tot Kazenbroot, waaronder de voorouders van de
auteur mw. M.Ch. Deden-Kazenbroot; zakelijke relaties zoals woningen, hofstedes, boerderijen, etc., verhuurders betr.
onder andere familieleden Van de Poll, [om verder na te gaan de volgende archiefstukken]:

pag.183: Nr.6.4.2. Tekeningen, prenten en silhouetten.
• 2838. Plattegrond van ca.1750 van Huis en hofstede te Spijk van mr. Jan van de Poll (geb.1721.) /
Afschrift, 1 stuk 1960–1960.

pag.191: Nr.8. Stukken waarvan het verband met het archief niet gebleken is.
• 2918. Reisjournaal van een vakantie in Parijs van [ Pieter Rendorp, 1759-1814. ] / 1 deel, 1776–1777.
N.B.: Woont onder Velsen op de buitenplaats Schoonenberg [ bij zijn moeder Anna Maria Dedel. ]

pag.178: Nr.5.2. Hoofdtak AC (fam. Van de Poll.) / 5.2.1. Tak AC, XVc.:
• Jacobus Salomon van de Poll (1771–1817) x Françoise Margaretha van Weede (1773–1840)
• 2658. Bul wegens zijn promotie tot doctor in de Rechten aan de Universiteit van Leiden. /
1 charter 1792–1792. / N.B.: Met zegel in doosje (oud nr.4.).
• 2659. Nummer van de Haarlemsche Courant van 18 nov.1813 met vermelding van
Jacobus Salomon van de Poll (1771–1817) als stadsbestuurslid. / 1 stuk 1813–1813.
• 2660. Postuum afschrift van de grafrede voor de teraardebestelling van zijn oudste dochter
Anna Maria van de Poll (1794–1817).
Met aantekeningen van F. van de Poll. [ca.1920.] / 3 stukken 1818–1818.

pag.178: Nr.5.2. Hoofdtak AC (fam. Van de Poll.) / Nr.5.2.3. Tak AC, XVIId.
• Jacobus Salomon Hendrik van de Poll (1837–1880) x (1e) Maria Magdalena Neervoort (1831–1873),
x (2e) Cornelia Neervoort (1841–1887)

• 2662. Veilingcatalogi en veilingkaarten van twee buitenhuizen, Rozenstein en Roos en Beek,
vier boerderijen, Groot Beekvliet, Welgelegen, 't Huis te Speijk, en Werk en Rust,
en 29 percelen weiland in de gemeente Velsen
uit de nalatenschap van Jacobus Salomon Hendrik van de Poll. / 1 omslag 1880–1880.

Archiefbron = http://gemeentearchief.amsterdam.nl/archieven/oi/printversie/183.pdf
=> zie verder voor meer recentelijke gegevens de nieuwe website => http://stadsarchief.amsterdam.nl

==============================================================

STUDENTEN IN AMSTERDAM, DEVENTER, LEIDEN, UTRECHT, etc.

(Opnieuw samengesteld door M.Ch. Deden-Kazenbroot.)

Geraadpleegde archieven, bronnen en literatuur, o.a.: CBG dossiers betr. fam. (de) Casembroot,
krantenknipsels, e.d.; Koninklijke Bibliotheek, publicaties over universiteiten in Nederland;
albums en inschrijvingsregisters studenten periode 16e - 19e eeuw.
Zie ook Nav. 1888 = Navorscher jaargang 1888, blz. 176 - 177. Betreft: Leiden en Utrecht.

Navorscher, 1888 blz.177 betr. de academies te Leiden en Utrecht
incl. aantekeningen over de academies te Amsterdam en Deventer:

1823 Academie te Utrecht: Edouard Cornelis De CASEMBROOT
Nav.1888, blz.177 = Edouard Cornelis de C., geb. te Utrecht;
Rechtsgeleerdheid, 9 Juni 1823. Hij was een leerling van het Athenaeum te Amsterdam,
en kwam te Utrecht als Candidaat in de Letteren.
(N.B. = J. de C.; wsch. J. de Casembroot.)

1824 Academie te Leiden: Eduard Cornelis CASEMBROOT
Nav.1888, blz.177 = Eduard Cornelis C., van Utrecht, 21 j.;
Rechtsgeleerdheid, 23 Sept. 1824. Hij verbleef er twee achtereenvolgende jaren.
(N.B. = Eduard Cornelis Casembroot, student inschr. blz.1264.
Uit: 'de Illustere School' te Deventer, periode 1630–1878.
Eduardus Cornelius Casembroot, van Utrecht;
studeerde eveneens te Deventer van 1820–1822, zie blz.265:
d.d. 18 juli 1822 vermeld met de opmerking: "rec. 1823, Leidam profectus".)

=====================================================

=====================================================


<= CASEMBROOT: Caasembrood - Kazenbroot, alle locaties/ all locations

<= CASEMBROOT, NL startpagina/-page 1: Nederland / the Netherlands

=> CASEMBROOT, NL startpagina/-page: Amsterdam (prov.N.-H.)

=> CASEMBROOT, NL Amsterdam (prov.N-H.): index-pagina / index-page

=> CASEMBROOT, NL Amsterdam (prov.N.-H.): pagina 1 / page 1

=> CASEMBROOT, NL startpagina/-page: Enkhuizen (prov.N.-H.)

=======================================================

home