HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.< vorige pagina / previous page


Prov. Noord-Holland:
Zaanstad.

CASEMBROOT
en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name.

 

Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa van personen en families
wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen, vooral welbekend door publicaties,
genealogie en heraldiek over oude adellijke families van Europa.

A surname with various spelling since the middle ages in Europe of persons and families
living in cities and towns with various occupations, especially well-known because of publications,
genealogy and heraldry concerning old noble families of Europe.

=================================================================================

PROVINCIE NOORD-HOLLAND; de volgende gemeenten zijn op afzonderlijke pagina's:
Alkmaar, Amsterdam, Enkhuizen, Haarlem, Wieringen, Zaanstad.

PROVINCE NORTH-HOLLAND; the following municipalities are on separate pages:
Alkmaar, Amsterdam, Enkhuizen, Haarlem, Wieringen, Zaanstad.


> Provincie Noord-Holland: pagina 2. /
Provincie Noord-Holland: pagina 3.

> Provincie Noord-Holland: pagina 4. / Provincie Noord-Holland: pagina 5.

> Provincie Noord-Holland: pagina 6. / Provincie Noord-Holland: pagina 7.

> Provincie Noord-Holland: pagina 8. / Provincie Noord-Holland: pagina 9.

> Provincie Noord-Holland: Alkmaar. / Prov. Noord-Holland: Amsterdam.

> Prov. Noord-Holland: Enkhuizen. / Prov. Noord-Holland: Haarlem.

> Prov. Noord-Holland: Wieringen. / Prov. Noord-Holland: Zaanstad.

====================================================================

CASEMBROOT: CAASEMBROOD - KAZENBROOT

EN ANDERE SCHRIJFWIJZEN IN DE REGIO ZAANSTAD,
PROVINCIE NOORD-HOLLAND.

=======================================================================

Informatie voor genealogie / Information for genealogy:

• Dit is een nieuwe gemeente in de provincie Noord-Holland > website http://www.zaanstad.nl
Gemeentehuis is in Zaandijk, het postbusadres in Zaandam.
Betr.: Assendelft, Koog aan de Zaan, Krommenie, Westzaan, Wormerveer, Zaandam, Zaandijk.
Het Gemeentearchief van Zaanstad is in Koog aan de Zaan > www.zaanstad.nl/gemeentearchief
> Zie ook op deze website het overzicht van de archieven, o.a.

• archief-nr.2.5.3.4. Geschiedenis: Zaandam:
Czaar Peterhuisje, 1917–1970, PA-295, inventaris, 0,60 m.

• archief-nr.2.8.3. Rooms-Katholieke kerk: Assendelft:
Parochie Sint Odulphus, 1631–1977, KA-015, plaatsingslijst, 8,40 m.

• archief-nr.2.8.5. Evangelisch-Lutherse kerk: Zaandam:
Evangelisch-Lutherse Gemeente, 1642–1919 (1955), KA-014, inventaris, 3,01 m.

Zie ook website Beeldbank Zaanstad van het Gemeentearchief Zaanstad http://zaanstad.pictura-dp.nl
daarbij o.a. gevonden bij een afbeelding de volgende informatie:

• Subrubrieken: div. topografie / Trefwoorden: molens / Plaats: Zaandijk
Nadere aanduiding periode: Omstreeks / Beginjaar: 1825 / Rubrieken: topografie afbeeldingen
Beschrijving: Zaandijk / Het Gekroonde Blauwselvat / Blauwselmolen
afbeelding van een houtsnee cliché / zie tekst onder afbeelding
Toevoeging:
Windbrief aan Jan Roos, d.d. 22 juni 1741, maar de molen was reeds gangbaar 1 juli 1738.
Voor de eerste maal daarna aangetroffen in het testament van Guurtje Cornelis Meijn,
echtgenote van Jan Roos
te Zaandijk, d.d. 8 juni 1756.
Zij vermaakt o.a. aan haar neef Cornelis Meijn 1/4 in de blauwselmakerij, c.a. te Zaandijk, achter de kerk.
Dit bedrijf werd gedreven in ,Societeit', met een kapitaal van f. 76.000,-, dus een zaak van importantie.
In 1786 werd 1/4 part in deze onderneming geschat op f. 20.000,-.
De molen is in 1827 gesloopt en naar Texel gebracht.
Stond bewesten de Nieuwe Vaart, achter de Ned. Herv. Kerk.
Fotonummer: 21.06400.

> Onder deze afbeelding = Blauwselmolen "het Gekroonde Blauwselvat"
noot 1) "Toen aan Gebrs Vredenduin, molenmakers te Zaandijk, de bouw of reparatie van
een molen op Texel werd opgedragen, schopte een der timmerlieden, Klaas Kuyper,
tegen een klein blokje hout aan; volgens een andere lezing vond hij er kinderen mede
spelende. Het bleek een houtsnee cliché te zijn van de molen "het Gekroonde Blauwsel-
vat". Hij nam het mede naar huis en heeft het zo toevallig ontdekte relikwie aan mij ge-
schonken. Het is o.a. voorzien van een meer voorkomende voorstelling van een Zaan-
dijks dorpswapen, nl. een zilveren stokvis op een rood veld. – Een goede voorstelling
van deze molen geeft ook een der prenten die uitgegeven zijn ter herinnering aan de
watersnood van 1825."

==============================================================

Molen "De Bleeke Dood", meelmolen gebouwd in 1656,
Lagedijk 28 te Zaandijk, gemeente Zaanstad, provincie
Noord-Holland; eigenaar Vereniging De Zaansche Molen.
(Foto D. Deden, 2006; coll.: M.Ch.Deden-Kazenbroot.)

=================================================================================

CASENBROD / KASEN-BROODT / KASENBROODT

In Zaandam, ten noorden van Amsterdam, Noord-Holland, in het jaar 1652.
In Zaandam, north of Amsterdam, North-Holland,
in the year 1652:
• 5-1-1652 = 1 Mei 1652 / 1st May 1652 (Zaandam): Unknown man, age not mentioned in archive;
Luth. church in Zaandam: "Johannes Jurriaenss KASENBROODT (probably from Neurenberg,
also mentioned as Nuerenberg > city in Germany), in notary public archive 5757 A 268. /
In Dutch language, index archive: "Johannes Jurriaenss Kasenbroodt van Neurenberg,
[met adres / with address] Vinkepad te Zaandam, oudste en voorstander van de Lutherse gemeente
te Zaandam.

Inhoud tekst / text: Corn[eli]s Jacopsz Kleijn notaris tot Saandam = Cornelis Dircxz. Kleijn.
{Not.arch. 5757 = Zaandam > Notaris Cornelis Dirxz. Kleijn in Zaandam..
Betr.: Allerhande Akten. Periode 1641 – Jun.1655. > Filmcassette 787. /
Concerns various documents in collection 5757 Cornelis Dirxz. Kleijn, notary public in Zaandam,
prov. North Holland:archivematerial: film-cassette 787 > Rijksarchief van Noord-Holland in Haarlem,
The Netherlands); getuige / witness:
Johannes Jurriaenss[oon] Kasen-broodt van Neurenburgh
, inz. /
concerning: Martijns gemeente tot Amsterdam.
w.g. / signature:
Jann Jurian Casenbrod
van Nuerenburgh.

More information concerning the Lutheran church, etc., in Zaandam (Dutch/English)/
Meer informatie betreffende de Lutherse kerk, etc., in Zaandam (Nederlands/Engels):
Egodocuments in the Netherlands from the sixteenth to the nineteenth century.
For example, see below (in Dutch). Egodocumenten van Noord-Nederlanders voor 1814.
Bijvoorbeeld, zie verder website > http://www.egoducument.net/EGODOC.htm

"144. 1.1. Georgius Henricus Petri.
1.2. Giessen (Duitsland), 23 september 1644 - Amsterdam, 28 december 1703.
1.3. Studeerde te Straatsburg en Utrecht. In 1672 proponent te Medemblik,
vanaf 1673 luthers predikant te Zaandam.
Publiceerde gelegenheidsgedichten en stichtelijke verzen.
2.1. GA Zaanstad, bibl. 00.782 (Honig 1159).
2.2. 20 x 15,5; 16 p. (almanak).
2.3. (Omslag) Comptoir Almanach van wijlen Georgius Henricus Petri
Luter predicant te Saandam 1678.
3.1. Dagboek.
4.1. 9 januari 1678 - april 1679.
4.2. Aantekeningen in almanak, betreffende huwelijken en andere familie-aantekeningen,
preken, het weer, ontvangen en afgelegde bezoeken, aankopen, een mogelijk beroep naar Den Haag,
straffen voor het plunderen van pachtershuizen bij een oproer, uitgaven voor een scholier.
5.2. Van der Aa, XV, 233; NNBW, V, 495."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

My note for genealogy concerning Georgius Henricus PETRI:
No family connections are known to the other families PETRI or CASENBROOT, etc.,
in the Netherlands or elsewhere.
Mijn aantekening voor genealogie betreffende Georgius Henricus PETRI:
Geen familierelaties zijn bekend met andere families PETRI of CASENBROOT, etc.,
in Nederland of elders.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

N.B.: In literatuur is vermeld als de West-Zaandamse Lutherse gemeente (vanaf 1642).
De straatnaam Vinkepad is in de vorige eeuwen ook bekend met spellingvariaties zoals Vinckepat,
Vinkepat, Vinkenpat in Westzaandam. Volgens oude archiefbronnen later de Vinkestraat aldaar.

====================================================================

In het museum Czaar Peterhuisje in Zaandam, gemeente Zaanstad,
is een van de oudste houten huizen in Nederland uit de 17e eeuw;
hier verbleef Czaar Peter de Grote toen hij in de Zaanstreek
scheepsbouw bestudeerde in 1697: Diploma Scheepstimmerman.
(Foto D. Deden, 2004; collectie M.Ch. Deden-Kazenbroot.)

=====================================================================

CASEMBROOT / KASENBROOD: te Westzaan & Wieringen.

WESTZAAN, Noord-Holland, notariële akte in 1735:
Jacob KASENBROOD (van Wieringen).

• 23 mei 1735: Jacob Kasenbrood, plaatsnaam Wieringen (= prov. N.-H.).
Hij is vermeld in een notariële akte bij het Rijksarchief te Haarlem,
zie verder oud-notarieel archief te Haarlem,
(band-nr.) 3710, (aktenr.) A; 137. / ONA-5439 = Akte gepasseerd te Westzaan,
Notaris Sijmon Jongewaert, zie periode 1734 – 3 sept.1735 (met klapper). /
RAH, Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem, filmcassette 743).
Bron: Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem; ONA, index (kaartsysteem).
(Zie elders op deze website de stambomen familienaam Casembroot: Wieringen.)

==========================================================

====================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak III. / familybranch III.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kaasenbrood, 14 juli 1813 huw. in Heemskerk, prov. Noord-Holland
:
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (zie: Moeder bruidegom)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen Toegangnr: 358. Inventarisnr: 50.
Gemeente: Heemskerk. / Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 4. Datum: 14-07-1813.
Bruidegom Bancras Beentjes. Leeftijd: 20. Geboorteplaats: Heemskerk.
Bruid Emerentia Boon. Leeftijd: 24. Geboorteplaats: Assendelft.

Vader bruidegom Jan Beentjes. Moeder bruidegom Antje Kaasenbrood.
Vader bruid Cornelis Boon. Moeder bruid Neeltje Cornelisdr de Jong.
=========================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.a. = A / familybranch IV.a. = A.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kazenbrood, 2 mei 1830, huw. in Assendelft, prov. Noord-Holland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruid, Vader bruid)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 11.
Gemeente: Assendelft. / Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 9 Datum: 02-05-1830.
Bruidegom Cornelis van der Laan. Leeftijd: 21. Geboorteplaats: Assendelft.
Bruid Bavonia Kazenbrood. Leeftijd: 20 Geboorteplaats: Bergen (N.H.). (A.-IV.a.7.)
Vader bruidegom Lourens Dirkse van der Laan . Moeder bruidegom Neeltje Cornelise Keper.
Vader bruid Jacob Kazenbrood . Moeder bruid Maartje Hendrikse Benning. (A.-IV.a.)
Nadere informatie: beroep bg [=bruidegom]: veehouder;
beroep vader bg. [bruidegom]: broodbakker
.
========================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.a. = A / familybranch IV.a. = A.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kaasenbrood, 24 april 1853 huw. in Assendelft, prov. Noord-Holland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Moeder bruidegom)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 11.
Gemeente: Assendelft. / Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 9 Datum: 24-04-1853.
Bruidegom Willem Noom. Leeftijd: 19 Geboorteplaats: Uitgeest.
Bruid Neeltje Boon. Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Assendelft.

Vader bruidegom Gerrit Noom. Moeder bruidegom Margaretha Kaasenbrood. (A.-IV.a.5.)
Vader bruid Hendrik Baartzoon Boon. Moeder bruid Jannetje Bloedjes.
Nadere informatie: beroep bg.[=bruidegom]: veehouder;
beroep vader bg.: veehouder; beroep vader bd.[=bruid]: veehouder.
==================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.a. = A / familybranch IV.a. = A.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kazenbrood, 6 mei 1860 huw. in Assendelft, prov. Noord-Holland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Moeder bruid)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 11.
Gemeente: Assendelft. / Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 11 Datum: 06-05-1860.
Bruidegom Gerrit Kroon. Leeftijd: 29 Geboorteplaats: Assendelft.
Bruid Cornelia van der Laan. Leeftijd: 25 Geboorteplaats: Assendelft.

Vader bruidegom Gerrit Kroon. Moeder bruidegom Grietje Al.
Vader bruid Cornelis van der Laan. Moeder bruid Bavonia Kazenbrood. (A.-IV.a.7.)
Nadere informatie: beroep bg.[=bruidegom]: veehouder;
beroep vader bg.: veehouder; beroep vader bd.[=bruid]: broodbakker.
====================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.a. = A / familybranch IV.a. = A.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kasembrood, 28 april 1861 huw. in Assendelft, prov. Noord-Holland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Moeder bruidegom)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 11.
Gemeente: Assendelft. / Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 15 Datum: 28-04-1861.
Bruidegom Jacobus van der Laan. Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Assendelft.
Bruid Guurtje Koning. Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Assendelft.

Vader bruidegom Cornelis van der Laan. Moeder bruidegom Bavonia Kasembrood. (A.-IV.a.7.)
Vader bruid Klaas Koning. Moeder bruid Marijtje Borst.
Nadere informatie: beroep bg.[=bruidegom]: veehouder;
beroep vader bg.: broodbakker; beroep vader bd.[=bruid]: veehouder.
==================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.a. = A / familybranch IV.a. = A.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kaasenbrood, 8 mei 1864 huw. in Assendelft, prov. Noord-Holland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Moeder bruid)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 11.
Gemeente: Assendelft. / Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 11. Datum: 08-05-1864.
Bruidegom Baart Al. Leeftijd: 34 Geboorteplaats: Assendelft.
Bruid Jannetje van der Laan. Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Assendelft.

Vader bruidegom Jan Al. Moeder bruidegom Trijntje Keizer.
Vader bruid Cornelis van der Laan. Moeder bruid Bavonia Kaasenbrood. (A.-IV.a.7.)
Nadere informatie: beroep bg.[=bruidegom] : veehouder;
beroep vader bg.: veehouder; beroep vader bd.[=bruid]: broodbakker.
==================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.a. = A / familybranch IV.a. = A.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kazenbrood, 8 mei 1864 huw. in Assendelft, prov. Noord-Holland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Moeder bruid)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 11.
Gemeente: Assendelft. / Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 12. Datum: 08-05-1864.
Bruidegom Jan Kroon. Leeftijd: 41. Geboorteplaats: Assendelft.
Bruid Maartje van der Laan. Leeftijd: 33. Geboorteplaats: Assendelft.

Vader bruidegom Gerrit Kroon. Moeder bruidegom Grietje Al.
Vader bruid Cornelis van der Laan. Moeder bruid Bavonia Kazenbrood. (A.-IV.a.7.)
Nadere informatie: beroep bg.[=bruidegom]: veehouder;
beroep moeder bg.: veehoudster; beroep vader bd.[=bruid]: broodbakker.
=================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.a. = A / familybranch IV.a. = A.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kaasenbrood, 9 februari 1868 huw. in Assendelft, prov. Noord-Holland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Moeder bruidegom)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 11.
Gemeente: Assendelft. / Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 4 Datum: 09-02-1868.
Bruidegom Cornelis van der Laan. Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Assendelft.
Bruid Elisabet Veenboer. Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Assendelft.

Vader bruidegom Cornelis van der Laan. Moeder bruidegom Bavonia Kaasenbrood. (A.-IV.a.7.)
Vader bruid Jan Pieterszoon Veenboer. Moeder bruid Fijtje Kroon.
Nadere informatie: beroep bg.[=bruidegom]: kastelein;
beroep vader bg.: broodbakker; beroep vader bd.[=bruid]: veehouder.
=================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.a. = A / familybranch IV.a. = A.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kaasenbrood, 24 mei 1868 huw. in Assendelft, prov. Noord-Holland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Moeder bruidegom)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 11.
Gemeente: Assendelft. / Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 16 Datum: 24-05-1868.
Bruidegom Hendrik Noom. Leeftijd: 27. Geboorteplaats: Uitgeest.
Bruid Neeltje Jak. Leeftijd: 28. Geboorteplaats: Assendelft.

Vader bruidegom Gerrit Noom. Moeder bruidegom Margaretha Kaasenbrood. (A.-IV.a.5.)
Vader bruid Pieter Jak. Moeder bruid Willempje van Dijk.
Nadere informatie: beroep bg.[=bruidegom]: dienstbaar; beroep vader bd.[=bruid]: wever.
=====================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.a. = A / familybranch IV.a. = A.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kaasenbrood, 23 april 1871 huw. in Assendelft, prov. Noord-Holland

Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Moeder bruid)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 11.
Gemeente: Assendelft. / Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 9 Datum: 23-04-1871.
Bruidegom Simon Veenboer. Leeftijd: 22. Geboorteplaats: Assendelft.
Bruid Hendrika van der Laan. Leeftijd: 20. Geboorteplaats: Assendelft.

Vader bruidegom: Jan Veenboer. Moeder bruidegom: Fijtje Kroon.
Vader bruid: Cornelis van der Laan. Moeder bruid: Buvonia Kaasenbrood. (A.-IV.a.7.)
Nadere informatie: beroep bruidegom koopman; beroep vader bruidegom veehouder;
voogd van deen toeziend voogd van debd. [= van de bruid].
==================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.a. = A / familybranch IV.a. = A.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kaasenbrood, 9 februari 1873 huw. in Assendelft, prov. Noord-Holland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Moeder bruidegom)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 11.
Gemeente: Assendelft. / Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 3. Datum: 09-02-1873.
Bruidegom Pancras van der Laan. Leeftijd: 24. Geboorteplaats: Assendelft.
Bruid Aagtje Al. Leeftijd: 39. Geboorteplaats: Assendelft.

Vader bruidegom Cornelis van der Laan. Moeder bruidegom Bavonia Kaasenbrood. (A.-IV.a7.)
Vader bruid Jan Klaaszoon Al. Moeder bruid Trijntje Keijzer.
Nadere informatie: beroep bg.[=bruidegom]: veehoudersknecht;
beroep bruid: veehoudster; weduwe van
Jacob Gaal.
==========================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.a. = A / familybranch IV.a. = A.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl
Kazenbroot, 15 juni 1882; huw. in Weesp, prov. Noord-Holland

Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Bruidegom; Vader bruidegom)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen Toegangnr: 358. Inventarisnr: 358.132.
Gemeente: Weesp. / Soort akte: Huwelijksakte. Aktenummer: 17. Datum: 15-06-1882.
Bruidegom Hendrikus Adrianus Kazenbroot. / Leeftijd: 22. Geboorteplaats: Assendelft.
Bruid Alida Helena Schmidt. / Leeftijd: 20. Geboorteplaats: Weesp.
Vader bruidegom Jacob Kazenbroot.  Moeder bruidegom Elisabeth Praat.
Vader bruid Johannes Schmidt. Moeder bruid Klara Helena de Vries.
Nadere informatie: beroep bg.[=bruidegom]: schildersknecht;
beroep vader bg.[=bruidegom]: schilder; beroep vader bd.[=bruid]: werkman.

==========================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.a. = A / familybranch IV.a. = A.
Uit Archiefbron / From Archivesource: http://www.haarlem.digitalestamboom.nl
Kazenbroot, 27 augustus 1896; huw. in Haarlem, prov. Noord-Holland

Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Bruid; Vader bruid)
Kennemerland, Haarlem; akte jaar 1896, nummer 333. (Opmerking: Huwelijk per volmacht.)
Bruidegom Johan Jacobus Hoogeboom.
Leeftijd: 25. Geboorteplaats: Haarlem. Beroep: spoorweg ambtenaar.
Bruid Elisabeth Kazenbroot. (A.-VI.c.8.)
Leeftijd: 30. Geboorteplaats: Assendelft.
Vader bruidegom Johannes Jacobus Hoogeboom. Moeder bruidegom Maria Elisabeth Zwitser.
Vader bruid Jacob Kazenbroot. Moeder bruid Elisabeth Pruot. (A.-VI.c.)
(Mijn opmerking: Familienaam van moeder bruid is juister: Praat.)
====================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.a. = A / familybranch IV.a. = A.
Uit Archiefbron / From Archivesource: http://www.haarlem.digitalestamboom.nl
Kazenbroot, 10 augustus 1898; huw. in Haarlem, prov. Noord-Holland

Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Bruidegom; Vader bruidegom)
Kennemerland, Haarlem; akte jaar 1898, nummer 254.
Bruidegom Pancratius Kazenbroot. (A.-VI.c.7.=A.-VII.d.)
Leeftijd: 33. Geboorteplaats: Assendelft. Beroep: schilder.
Bruid Johanna van Bavel.
Leeftijd: 24. Geboorteplaats: Zevenbergen.
Vader bruidegom Jacob Kazenbroot. Moeder bruidegom Elisabeth Praat. (A.-VI.c.)
Vader bruid Aart van Bavel. Moeder bruid Dingena van Aalst.
(Mijn opmerking: Zevenbergen = provincie Noord-Brabant.)
====================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.a. = A / familybranch IV.a. = A.
Uit Archiefbron / From Archivesource: http://www.haarlem.digitalestamboom.nl
Kazenbroot, 29 november 1899; huw. in Haarlem, prov. Noord-Holland

Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Bruid; Vader bruid)
Kennemerland, Haarlem; akte jaar 1899, nummer 447.
Bruidegom Johannes van Duijnhoven. / Leeftijd: 56.
Geboorteplaats: Haarlemmerliede en Spaarnwoude. / Beroep: landbouwer.
Bruid Hermina Kazenbroot. / Leeftijd: 48. Geboorteplaats: Assendelft. (A.-VI.c.1.)
Vader bruidegom Hendrik van Duijnhoven. Moeder bruidegom Willemijntje Mos.
Vader bruid Jacob Kazenbroot. Moeder bruid Elizabeth Praat. (A.-VI.c.)
Opm.: Bruidegom is weduwnaar van Antje Dam.
====================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.a. = A / familybranch IV.a. = A.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kazenbroot, 30 april 1907 huw. in Assendelft, prov. Noord-Holland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Moeder bruidegom)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 11
Gemeente: Assendelft. / Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 7 Datum: 30-04-1907.
Bruidegom Maarten Dekker. Leeftijd: 27 Geboorteplaats: Schoorl
Bruid Regina de Jong. Leeftijd: 26 Geboorteplaats: Akersloot

Vader bruidegom Klaas Dekker. Moeder bruidegom Guurtje Kazenbroot
Vader bruid Klaas de Jong. Moeder bruid: Pluintje ook genaamd Pleuntje Kroon.
Nadere informatie: beroep bg.[=bruidegom]: arbeider; beroep vader bg.: arbeider;
beroep vader bd.[=bruid]: zeildoekwever.
=====================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.a. = A / familybranch IV.a. = A.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kazenbroot, 21 april 1910 huw. in Zuid-Scharwoude, prov. Noord-Holland

Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Bruid; Vader bruid)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen: Toegangnr: 358. Inventarisnr: 358.154.
Gemeente: Zuid-Scharwoude. / Soort akte: Huwelijksakte. Aktenummer: 4. Datum: 21-04-1910.
Bruidegom Willem Raake. Leeftijd: 65. Geboorteplaats: Oudkarspel.
Bruid Hermina Kazenbroot. Leeftijd: 59. Geboorteplaats: Assendelft.

Vader bruidegom Adolph Raake. Moeder bruidegom Antje Bos.
Vader bruid Jacob Kazenbroot. Moeder bruid Elizabet Praat.
Nadere informatie: beroep bg.[=bruidegom]: landbouwer;
weduwnaar van
Cornelia Boots; weduwnaar van Anna Maria Bakker;
weduwe van
Johannes van Duijnhoven.
=====================================================================

======================================================================

Zie verder op deze website, stambomen: Casembroot, in provincie Overijssel.
See further on this website, familytrees: Casembroot, in province Overijssel.

> CASEMBROOT - prov. Overijssel (The Netherlands)

============================================

home