HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

 

< vorige pagina / previous page:
Prov. N.-Holland: start


Prov. N.-Holland: index

CASEMBROOT

en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name.

 

Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa van personen en families
wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen, vooral welbekend door publicaties,
genealogie en heraldiek over oude adellijke families van Europa.
A surname with various spelling since the middle ages in Europe of persons and families
living in cities and towns with various occupations, especially well-known because of publications,
genealogy and heraldry concerning old noble families of Europe.

 

PROVINCIE NOORD-HOLLAND; vermeld op afzonderlijke pagina's de gemeenten:
Alkmaar, Amsterdam, Enkhuizen, Haarlem, Wieringen, Zaanstad.
N.B.: Amsterdam is de hoofdstad van NEDERLAND;
Haarlem is de hoofdstad van de provincie Noord-Holland.

PROVINCE NORTH-HOLLAND; mentioned on separate pages the municipalities:
Alkmaar, Amsterdam, Enkhuizen, Haarlem, Wieringen, Zaanstad.
Note: Amsterdam is the capitalcity of the NETHERLANDS;
Haarlem is the capitalcity of the province North-Holland.

 

Noord-Holland (North-Holland): startpagina/-page

- Noord-Holland (N.-Holland): index-pagina/-page  /     N.-Holland.1.   

N.-Holland.2.   /   N.-Holland.3.   /    N.-Holland.4.   /    N.-Holland.5.

N.-Holland.6.   /   N.-Holland.7.   /    N.-Holland.8.   /    N.-Holland.9.

• N.-Holland: Gemeente (municipality of): Alkmaar: startpagina/-page      

Alkmaar: index        /       Alkmaar: 1.

• N.-Holland: Gemeente (municipality of): Amsterdam: startpagina/-page  

Amsterdam: index     /      Amsterdam: 1.

• N.-Holland: Gemeente (municipality of): Enkhuizen: startpagina/-page

Enkhuizen: index      /       Enkhuizen: 1.

• N.-Holland: Gemeente (municipality of): Haarlem: startpagina/-page  

Haarlem: index          /         Haarlem: 1.

• N.-Holland: Gemeente (municipality of): Wieringen: startpagina/-page  

Wieringen: index     /      Wieringen: 1.

• N.-Holland: Gemeente (municipality of): Zaanstad: startpagina/-page   

Zaanstad: index     /        Zaanstad: 1.

 

===============================================================================


CASEMBROOT : alle spellingvariaties "Caasembroot" – "Kazenbroot";
all spellingvariations "Caasembroot" – "Kazenbroot".

Uit de gegevens "Index oud-notariële archieven van Noord-Holland" (in bewerking) dankzij de medewerking van vrijwillig[st]ers; een omvangrijk kaartsysteem aanwezig bij het Noord-Hollands Archief  te Haarlem. Deze oude archiefbronnen zijn door mij bestudeerd voor de genealogiepagina's van mijn voorouders, naamgenoten en hun relaties; zowel adellijke als niet-adellijke families en personen, genealogisch onderzoek in bewerking.

De hiernavolgende tekst is overgenomen van de stamboom van de adellijke familie (de) Casembroot, waaruit blijkt dat de notariële aktes te Enkhuizen in 1575 en 1579 betrekking hebben op II-C. Jacob (de) Casembroot, ook onder andere genaamd Jaques Casenbroodt en Jacques Casenbroot.

II-C = Jacob de CASEMBROOT (ook o.a. genaamd Jacques of Jaques CASEMBROOT),
(zoon van Leonard CASEMBROOT, Doctor in de Regten en eerste Burgemeester der stad Brugge, xx Godelieve BREST), * geb. 5 januari 1543, Schepen en Thesaurier (= Tresorier) van Brugge en Commies Generaal van Vlaanderen [over de Hulptroepen van Vlaanderen]; door de Hertog van Alba ingedaagd zijnde, werd hij omstreeks 1573-1574 gedwongen uit te wijken naar Holland = Noordelijke Nederlanden, alwaar hij zich waarschijnlijk vermoedelijk vestigde te Amsterdam; hij is overleden te Amsterdam ca. 1600 - 1620. Hij was twee keer gehuwd; kreeg in totaal zeventien kinderen uit twee huwelijken. Jacob [de] Casembroot trouwde eerst in Vlaanderen in of omstreeks 1569 met 1e:
(Jonkvrouwe) Anthonia Wynckelman, (ook genaamd Wijnckelman, Anthonette of Antoinette Wynckelman, dochter van Bernard Wynckelman, Ridder, Raadsheer van Brugge, Schepen & Thesaurier (= Tresorier) der Stad Brugge, en van Anthonette Spingel, ook genaamd Antonia Jansdr. Pringheel), uit dit eerste huwelijk zijn acht kinderen vermeld, niet alle namen zijn bekend; hij trouwt 2e met: Barbara Domicle; uit dit tweede huwelijk zijn negen kinderen vermeld, waarvan niet alle namen bekend zijn. Volgens de Nederlandse adelsboeken is deze familietak na enkele generaties in mannelijke lijn uitgestorven.

 

De oudste aktes in Noord-Holland zijn gepasseerd bij notarissen te Enkhuizen in de zestiende eeuw,
hieronder betreft een van de oudste familietakken van de adellijke familie (de) Casembroot,
met diverse schrijfwijzen van deze familienaam:

• 16 nov. 1575 Enkhuizen: Jaques Casenbroodt, koopman: plaatsnaam Brugge (België).
Hij is vermeld in een notariële akte bij het Rijksarchief te Haarlem, zie verder oud-notarieel archief te Haarlem,
(band-nr.) 814 = Not.arch.nr.814, (aktenr.) A; 179. / ONA-814 = Akte gepasseerd te Enkhuizen,
Notaris Gerbrant Reijersz. Cloetenius; periode 2 sept.1575 - 2 juli 1576 (RAH filmcassette 105).
Bron: Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem; ONA, index (kaartsysteem).

• 24 mei 1579 Enkhuizen: Jacques Casenbroot.
Hij is vermeld in een notariële akte gepasseerd te Enkhuizen, zie verder oud-notarieel archief te Haarlem,
(band-nr.) 821, (aktenr.) A; 324. / ONA-821 = Akte gepasseerd te Enkhuizen,
Notaris Willem Cornelisz. in 't Wijnhuis; periode 1578–1583 (met klapper RAH filmcassette 879).
Bron: Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem; ONA, index (kaartsysteem).

===========================================================================

• In 1582 Grootebroek: Op 25 Maart 1582 (civ.) getrouwd te Grootebroek:
Jan Jansz. Casenbroot x Trijn Gerryts. [...].
Bron: www.den-braber.nl/vpnd/nh/grootebroek_dtbciv.html
NHA-Haarlem, inv.15a. DTB Grootebroek CIV, schepentrouwboek 1582-1592 (15a).

======================================================================

<= CASEMBROOT: Caasembrood - Kazenbroot, alle locaties/ all locations

<= CASEMBROOT, NL startpagina/-page 1: Nederland / the Netherland

=> Volgende pagina / Next page: prov.: Prov. N.-Holland.1. 

======================================================================

=> Volgende provincie / Next province: Overijssel.

===============================================

home