HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

< vorige pagina / previous page:
Prov.N.-Holland; p.2.


Prov. N.-Holland: p.3.

CASEMBROOT

en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name.

 

Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa van personen en families
wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen, vooral welbekend door publicaties,
genealogie en heraldiek over oude adellijke families van Europa.
A surname with various spelling since the middle ages in Europe of persons and families
living in cities and towns with various occupations, especially well-known because of publications,
genealogy and heraldry concerning old noble families of Europe.

 

==============================================================================

PROVINCIE NOORD-HOLLAND; vermeld op afzonderlijke pagina's de gemeenten:
Alkmaar, Amsterdam, Enkhuizen, Haarlem, Wieringen, Zaanstad.
N.B.: Amsterdam is de hoofdstad van NEDERLAND;
Haarlem is de hoofdstad van de provincie Noord-Holland.

PROVINCE NORTH-HOLLAND; mentioned on separate pages the municipalities:
Alkmaar, Amsterdam, Enkhuizen, Haarlem, Wieringen, Zaanstad.
Note: Amsterdam is the capitalcity of the NETHERLANDS;
Haarlem is the capitalcity of the province North-Holland.

 

Noord-Holland (North-Holland): startpagina/-page

- Noord-Holland (N.-Holland): index-pagina/-page  /     N.-Holland.1.   

N.-Holland.2.   /   N.-Holland.3.   /    N.-Holland.4.   /    N.-Holland.5.

N.-Holland.6.   /   N.-Holland.7.   /    N.-Holland.8.   /    N.-Holland.9.

• N.-Holland: Gemeente (municipality of): Alkmaar: startpagina/-page      

Alkmaar: index        /       Alkmaar: 1.

• N.-Holland: Gemeente (municipality of): Amsterdam: startpagina/-page  

Amsterdam: index     /      Amsterdam: 1.

• N.-Holland: Gemeente (municipality of): Enkhuizen: startpagina/-page

Enkhuizen: index      /       Enkhuizen: 1.

• N.-Holland: Gemeente (municipality of): Haarlem: startpagina/-page  

Haarlem: index          /         Haarlem: 1.

• N.-Holland: Gemeente (municipality of): Wieringen: startpagina/-page  

Wieringen: index     /      Wieringen: 1.

• N.-Holland: Gemeente (municipality of): Zaanstad: startpagina/-page   

Zaanstad: index     /        Zaanstad: 1.


CASEMBROOT : diverse schrijfwijzen.

Uit de gegevens "Index oud-notariële archieven van Noord-Holland" (in bewerking) dankzij de medewerking van vrijwillig[st]ers in het archief te Haarlem, een omvangrijk kaartsysteem aanwezig bij het Noord-Hollands Archief  (Rijksarchief van Noord-Holland) te Haarlem; de kaarten met de naam Casembroot (diverse schrijfwijzen C... of K...) zijn genoteerd en eerder gepubliceerd, verspreid in familiekring. Bij deze laatste archiefbewerking zijn in totaal dertig archiefkaarten geteld. Deze archiefbronnen zijn zoveel mogelijk genoteerd bij de juiste families indien bekend.

 

Vervolg van oudste aktes zijn gepasseerd te Enkhuizen in 1575 en 1579, de hiernavolgende akte is gepasseerd in 1581 eveneens te Enkhuizen, de oudste aktes in Noord-Holland zijn gepasseerd bij notarissen te Enkhuizen in de zestiende eeuw; hieronder betreft een van de oudste familietakken van de adellijke familie (de) Casembroot, met diverse schrijfwijzen van deze familienaam:

• 15 augustus 1581 Enkhuizen: Mr. Leonardt Casenbroot, commissaris te 's-Gravenhage.
Hij is vermeld in een notariële akte bij het Rijksarchief te Haarlem, zie verder oud-notarieel archief te Haarlem, (band-nr.) 815, (aktenr.) A; 706. / ONA-815 = Akte gepasseerd te Enkhuizen, Notaris Gerbrant Reijersz. Cloetenius; periode: jaartal 1578 (met klapper, RAH filmcassette 878). Bron: Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem; ONA, index (kaartsysteem).
(Mijn opm.: Indien akte onvindbaar, zie kaartsysteem en andere gegevens van bijv. vnd. notaris in notariële klapper.)

 

De hiernavolgende tekst is overgenomen van de stamboom van de adellijke familie (de) Casembroot, waaruit blijkt dat de notariële aktes te Enkhuizen in 1575 en 1579 betrekking hebben op II-C. Jacob (de) Casembroot, ook onder andere genaamd Jaques Casenbroodt en Jacques Casenbroot. In de akte van 1578 wordt zijn oudere broer vermeld, meer elders op deze website.
LEONARD de CASEMBROOT (zoon van Leonard CASEMBROOT, Doctor in de Regten en eerste Burgemeester der stad Brugge, xx Godelieve BREST), in zyn jonkheit Pensionaris der Stad Brugge, en wegens Vlaanderen in den jare 1573 en 1582 ter Vergaderinge van de Raad van Staten gecommiteert, en in 't zelve jaar 1582 door ordre Konings van Spanjen geciteert en gecondemneert; edog is naar Holland geweeken, en aldaar door Prins Willem den Eersten en de Staten Generaal tot Raadsheer in 't Hof Provinciaal aangestelt, en is verscheiden Ambassaden gebruikt geweest. Hy stierf als President van den zelven Rade in 's Hage, en is aldaar in Maart 1604 in de Grote Kerk begraven, na dat hy by zijn Huisvrouwe Cornelia van Poppe verwekt hadde 9 kinderen. Overige bijzonderheden, uit geschiedenisboeken en encyclypedieën: Leonard de CASEMBROOT, Ned. jurist en diplomaat, overleden in 1604. Betreft Leonard de CASEMBROOT: circa 1560 pensionaris en vervolgens Burgemeester van Brugge. Hij week tijdens Alva uit naar het noorden [= vertrokken uit Vlaanderen, thans België, naar de Noordelijke Nederlanden = thans Nederland]. In 1573 raadsheer en 1598 voorzitter van het Hof van Holland; nam deel aan de onderhandelingen over de Unie van Utrecht. Hij koos de zijde van Oldenbarnevelt tegen Leicester.

===================================================

 

===============================================================================

======================================================================

<= CASEMBROOT: Caasembrood - Kazenbroot, alle locaties/ all locations

<= CASEMBROOT, NL startpagina/-page 1: Nederland / the Netherland

<= Vorige pagina prov. / Previous page, prov.: N.-Holland.2.

=> Volgende pagina prov. / Next page prov.: N.-Holland.4.

======================================================================

=> Volgende provincie / Next province: Overijssel.

================================================

home