HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

< vorige pagina / previous page:
Prov.N.-Holland; p.3.


Prov. N.-Holland: p.4.

CASEMBROOT

en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name.

 

Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa van personen en families
wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen, vooral welbekend door publicaties,
genealogie en heraldiek over oude adellijke families van Europa.
A surname with various spelling since the middle ages in Europe of persons and families
living in cities and towns with various occupations, especially well-known because of publications,
genealogy and heraldry concerning old noble families of Europe.

 

=================================================================================

PROVINCIE NOORD-HOLLAND; vermeld op afzonderlijke pagina's de gemeenten:
Alkmaar, Amsterdam, Enkhuizen, Haarlem, Wieringen, Zaanstad.
N.B.: Amsterdam is de hoofdstad van NEDERLAND;
Haarlem is de hoofdstad van de provincie Noord-Holland.

PROVINCE NORTH-HOLLAND; mentioned on separate pages the municipalities:
Alkmaar, Amsterdam, Enkhuizen, Haarlem, Wieringen, Zaanstad.
Note: Amsterdam is the capitalcity of the NETHERLANDS;
Haarlem is the capitalcity of the province North-Holland.

 

Noord-Holland (North-Holland): startpagina/-page

- Noord-Holland (N.-Holland): index-pagina/-page  /     N.-Holland.1.   

N.-Holland.2.   /   N.-Holland.3.   /    N.-Holland.4.   /    N.-Holland.5.

N.-Holland.6.   /   N.-Holland.7.   /    N.-Holland.8.   /    N.-Holland.9.

• N.-Holland: Gemeente (municipality of): Alkmaar: startpagina/-page      

Alkmaar: index        /       Alkmaar: 1.

• N.-Holland: Gemeente (municipality of): Amsterdam: startpagina/-page  

Amsterdam: index     /      Amsterdam: 1.

• N.-Holland: Gemeente (municipality of): Enkhuizen: startpagina/-page

Enkhuizen: index      /       Enkhuizen: 1.

• N.-Holland: Gemeente (municipality of): Haarlem: startpagina/-page  

Haarlem: index          /         Haarlem: 1.

• N.-Holland: Gemeente (municipality of): Wieringen: startpagina/-page  

Wieringen: index     /      Wieringen: 1.

• N.-Holland: Gemeente (municipality of): Zaanstad: startpagina/-page   

Zaanstad: index     /        Zaanstad: 1.


CASEMBROOT : diverse schrijfwijzen.

Uit de gegevens "Index oud-notariële archieven van Noord-Holland" (in bewerking)
dankzij de medewerking van vrijwillig[st]ers in het archief te Haarlem, een omvangrijk kaartsysteem
aanwezig bij het Noord-Hollands Archief  (Rijksarchief van Noord-Holland) te Haarlem; de kaarten
met de naam Casembroot (diverse schrijfwijzen C... of K...) zijn genoteerd en eerder gepubliceerd,
verspreid in familiekring. Bij deze laatste archiefbewerking zijn in totaal dertig archiefkaarten geteld.
Deze archiefbronnen zijn zoveel mogelijk genoteerd bij de juiste families indien bekend.

========================================================================

 

Van de adellijke familie (de) CASEMBROOT volgen twee notariële aktes in de zeventiende eeuw,
de eerste akte te Enkhuizen in 1644 en de tweede akte te Naarden in 1682: Noord-Holland.

• 6 sept. 1644: [...= geen voornaam] Casenbroot, commies-generaal (over de legerschepen).
Hij is vermeld in een notariële akte bij het Rijksarchief te Haarlem, zie verder oud-notarieel archief te Haarlem,
(band-nr.) 981, (aktenr.) A; 47. / ONA-981 = Akte gepasseerd te Enkhuizen, Notaris Reijer Claesz. Sampson,
periode 22 mei 1644 – 15 aug. 1645 (RAH filmcassette 884). Bron: Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem;
ONA, index (kaartsysteem: kleur geel).

De hiernavolgende tekst is overgenomen van de stamboom van de adellijke familie (de) Casembroot,
waaruit blijkt dat de notariële hierboven vermelde commies-generaal (over de legerschepen)
een zoon is van de echtelieden:
Jan Leonard de Casembroot, Raadsheer in den Hogen Raad van Holland (+ 1637 's-Gravenhage)
en Anna Schadé.
(Jan Casembroot x Cornelia Musch: is een kleinzoon van Leonard [de] Casembroot en Cornelia van Poppe).

Vnd. [...]
CASENBROOT, commies-generaal (over de legerschepen) is identiek aan Jan CASEMBROOT:
ook vermeld als Jan de CASEMBROOT, Commissaris Generaal van de Schepen:
= Mr. Johan CASEMBROOT, advocaat, hij trouwde met Cornelia Musch.

Schepenzegel (1651) van Jan CASEMBROOT,
hij was onder andere Schepen te Rotterdam 1651–1652,
ook bekend als Mr. Johan CASEMBROOT, advocaat, ['van Delft'],
gehuwd te 's-Gravenhage op 26 mei 1638 met Cornelia MUSCH,
dochter van Jan Jacobsz. MUSCH, koopman in haring, enz.,
en van Maritge Cornelisdochter,
echtelieden wonende te Huize 'de Moerinne',
Haringvliet ZZ te Rotterdam.

===============================================================

17e eeuw: G. CASEMBROOT, kapitein in Garnizoen te Naarden,
vermeld in archieven als kapitein de periode 1674 - 1682.

Bron: Nationaal Archief (v/h ARA: Algemeen Rijksarchief)/ Rijksarchief van Zuid-Holland,
DTB & B.St.-indexen, etc. (datumvolgorde 1655–1900) plaats Rijswijk,
DTB-Nederd.Geref.=Ned.Herv.kerk:

DTB-boek: R.1.; p.209.: datum 1-1-1674. = Den 1 Januari getrout
Godewaart Casenbroot, cappiteyn van dienste dezer Landen
tegenwoordigh in Garnizoen tot Naarden, met Machteline Sas, j.d.,
beiden van 's-Gravenhage.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

DTB-boek: R.1.; p.246.: datum 28 nov.1677 = Den 28 November 1677 getrouwt
de Heer Godewart Kasembrood, weduwnaar, capiteyn van dienste dezer Landen,
met juffrou Dorothea Snoek, woonende tot Schoonhoven
en gaven attestatien van 's-Gravenhage en Schoonhoven.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hieronder uit de collectie oud-notarieel archief betreft Naarden, provincie Noord-Holland;
heeft betrekking op een van de leden uit het adellijke geslacht; zie ook de archiefbronnen:
Godewaart Casenbroot, ook Godewart Kasembrood.

• 1 juni 1682: [... = geen voornaam] Casembroot, kapitein Garnizoen Naarden.

Hij is vermeld in een notariële akte bij het Rijksarchief te Haarlem, zie verder oud-notarieel
archief te Haarlem, (band-nr.) 3710, (aktenr.) A; 26. / ONA-3710 =
Akte gepasseerd te Naarden, Notaris Joan Bosch, periode: jaartal 1682
(RAH originele akte aanwezig aldaar te Haarlem).
Bron: Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem; ONA, index (kaartsysteem).

==================================================================

======================================================================

<= CASEMBROOT: Caasembrood - Kazenbroot, alle locaties/ all locations

<= CASEMBROOT, NL startpagina/-page 1: Nederland / the Netherland

<= Vorige pagina prov. / Previous page, prov.: N.-Holland.3.

=> Volgende pagina prov. / Next page prov.: N.-Holland.5.

======================================================================

=> Volgende provincie / Next province: Overijssel.

================================================

home