HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

 

< vorige pagina / previous page:
Prov.N.-Holland; p.4.


Prov. N.-Holland: p.5.

CASEMBROOT

en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name.

 

Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa van personen en families
wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen, vooral welbekend door publicaties,
genealogie en heraldiek over oude adellijke families van Europa.
A surname with various spelling since the middle ages in Europe of persons and families
living in cities and towns with various occupations, especially well-known because of publications,
genealogy and heraldry concerning old noble families of Europe.

===============================================================================

PROVINCIE NOORD-HOLLAND; vermeld op afzonderlijke pagina's de gemeenten:
Alkmaar, Amsterdam, Enkhuizen, Haarlem, Wieringen, Zaanstad.
N.B.: Amsterdam is de hoofdstad van NEDERLAND;
Haarlem is de hoofdstad van de provincie Noord-Holland.

PROVINCE NORTH-HOLLAND; mentioned on separate pages the municipalities:
Alkmaar, Amsterdam, Enkhuizen, Haarlem, Wieringen, Zaanstad.
Note: Amsterdam is the capitalcity of the NETHERLANDS;
Haarlem is the capitalcity of the province North-Holland.

 

Noord-Holland (North-Holland): startpagina/-page

- Noord-Holland (N.-Holland): index-pagina/-page  /     N.-Holland.1.   

N.-Holland.2.   /   N.-Holland.3.   /    N.-Holland.4.   /    N.-Holland.5.

N.-Holland.6.   /   N.-Holland.7.   /    N.-Holland.8.   /    N.-Holland.9.

• N.-Holland: Gemeente (municipality of): Alkmaar: startpagina/-page      

Alkmaar: index        /       Alkmaar: 1.

• N.-Holland: Gemeente (municipality of): Amsterdam: startpagina/-page  

Amsterdam: index     /      Amsterdam: 1.

• N.-Holland: Gemeente (municipality of): Enkhuizen: startpagina/-page

Enkhuizen: index      /       Enkhuizen: 1.

• N.-Holland: Gemeente (municipality of): Haarlem: startpagina/-page  

Haarlem: index          /         Haarlem: 1.

• N.-Holland: Gemeente (municipality of): Wieringen: startpagina/-page  

Wieringen: index     /      Wieringen: 1.

• N.-Holland: Gemeente (municipality of): Zaanstad: startpagina/-page   

Zaanstad: index     /        Zaanstad: 1.

 


CASEMBROOT : diverse schrijfwijzen.

Uit de gegevens "Index oud-notariële archieven van Noord-Holland" (in bewerking)
dankzij de medewerking van vrijwillig[st]ers in het archief te Haarlem, een omvangrijk
kaartsysteem aanwezig bij het Noord-Hollands Archief  te Haarlem.

De oudste aktes in Noord-Holland zijn gepasseerd bij notarissen te Enkhuizen
in de zestiende eeuw, hieronder betreft een van de oudste familietakken van de
adellijke familie (de) Casembroot (diverse schrijfwijzen van deze familienaam):

• 16 nov. 1575 Enkhuizen: Jaques Casenbroodt, koopman: plaatsnaam Brugge (België).
Hij is vermeld in een notariële akte bij het Rijksarchief te Haarlem, zie verder oud-notarieel archief te Haarlem,
(band-nr.) 814 = Not.arch.nr.814, (aktenr.) A; 179. / ONA-814 = Akte gepasseerd te Enkhuizen,
Notaris Gerbrant Reijersz. Cloetenius; periode 2 sept.1575 - 2 juli 1576 (RAH filmcassette 105).
Bron: Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem; ONA, index (kaartsysteem).

• 24 mei 1579 Enkhuizen: Jacques Casenbroot.
Hij is vermeld in een notariële akte gepasseerd te Enkhuizen, zie verder oud-notarieel archief te Haarlem,
(band-nr.) 821, (aktenr.) A; 324. / ONA-821 = Akte gepasseerd te Enkhuizen, Notaris Willem Cornelisz. in 't Wijnhuis;
periode 1578–1583 (met klapper RAH filmcassette 879). Bron: Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem; ONA,
index (kaartsysteem).

De hiernavolgende tekst is overgenomen van de stamboom van de adellijke familie (de) Casembroot,
waaruit blijkt dat de notariële aktes te Enkhuizen in 1575 en 1579 betrekking hebben op II-C. Jacob
(de) Casembroot, ook onder andere genaamd Jaques Casenbroodt en Jacques Casenbroot.

II-C = Jacob de CASEMBROOT (ook o.a. genaamd Jacques of Jaques CASEMBROOT),
(zoon van Leonard CASEMBROOT, Doctor in de Regten en eerste Burgemeester der stad Brugge,
xx Godelieve BREST),
* geb. 5 januari 1543, Schepen en Thesaurier (= Tresorier) van Brugge en Commies Generaal
van Vlaanderen [over de Hulptroepen van Vlaanderen]; door de Hertog van Alba ingedaagd zijnde, werd hij omstreeks
1573-1574 gedwongen uit te wijken naar Holland = Noordelijke Nederlanden, alwaar hij zich waarschijnlijk
vermoedelijk vestigde te Amsterdam; hij is overleden te Amsterdam ca. 1600 - 1620. Hij was twee keer gehuwd;
kreeg in totaal zeventien kinderen uit twee huwelijken. Jacob [de] Casembroot trouwde eerst in Vlaanderen in of
omstreeks 1569 met 1e:
(Jonkvrouwe) Anthonia Wynckelman, (ook genaamd Wijnckelman, Anthonette of Antoinette Wynckelman,
dochter van Bernard Wynckelman, Ridder, Raadsheer van Brugge, Schepen & Thesaurier (= Tresorier) der Stad Brugge,
en van Anthonette Spingel, ook genaamd Antonia Jansdr. Pringheel), uit dit eerste huwelijk zijn acht kinderen vermeld,
niet alle namen zijn bekend;
hij trouwt 2e met: Barbara Domicle; uit dit tweede huwelijk zijn negen kinderen vermeld, waarvan niet alle namen bekend zijn. Volgens de Nederlandse adelsboeken is deze familietak na enkele generaties in mannelijke lijn uitgestorven.

 

Vervolg van oudste aktes zijn gepasseerd te Enkhuizen in 1575 en 1579: de hiernavolgende akte
is gepasseerd in 1581 eveneens te Enkhuizen, de oudste aktes in Noord-Holland zijn gepasseerd bij notarissen te Enkhuizen in de zestiende eeuw; hieronder betreft een van de oudste familietakken van de adellijke familie (de) Casembroot (met diverse schrijfwijzen):

• 15 augustus 1581 Enkhuizen: Mr. Leonardt Casenbroot, commissaris te 's-Gravenhage.
Hij is vermeld in een notariële akte bij het Rijksarchief te Haarlem, zie verder oud-notarieel archief te Haarlem, (band-nr.) 815,
(aktenr.) A; 706. / ONA-815 = Akte gepasseerd te Enkhuizen, Notaris Gerbrant Reijersz. Cloetenius; periode: jaartal 1578
(met klapper, RAH filmcassette 878). Bron: Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem; ONA, index (kaartsysteem).
(Mijn opm.: Indien akte onvindbaar, zie kaartsysteem en andere gegevens van bijv. vnd. notaris in notariële klapper.)

De hiernavolgende tekst is overgenomen van de stamboom van de adellijke familie (de) Casembroot,
waaruit blijkt dat de notariële aktes te Enkhuizen in 1575 en 1579 betrekking hebben op II-C. Jacob
(de) Casembroot, ook onder andere genaamd Jaques Casenbroodt en Jacques Casenbroot.
In de akte van 1578 wordt zijn oudere broer vermeld, meer elders op deze website.

LEONARD de CASEMBROOT (zoon van Leonard CASEMBROOT,
Doctor in de Regten en eerste Burgemeester der stad Brugge, xx Godelieve BREST)
,
in zyn jonkheit Pensionaris der Stad Brugge, en wegens Vlaanderen in den jare 1573 en 1582
ter Vergaderinge van de Raad van Staten gecommiteert, en in 't zelve jaar 1582 door ordre
Konings van Spanjen geciteert en gecondemneert; edog is naar Holland geweeken, en aldaar
door Prins Willem den Eersten en de Staten Generaal tot Raadsheer in 't Hof Provinciaal
aangestelt, en is verscheiden Ambassaden gebruikt geweest. Hy stierf als President van
den zelven Rade in 's Hage, en is aldaar in Maart 1604 in de Grote Kerk begraven,
na dat hy by zijn Huisvrouwe Cornelia van Poppe verwekt hadde 9 kinderen.
Overige bijzonderheden, uit geschiedenisboeken en encyclypedieën:
Leonard de CASEMBROOT, Ned. jurist en diplomaat, overleden in 1604.
Betreft Leonard de CASEMBROOT: circa 1560 pensionaris en vervolgens Burgemeester
van Brugge. Hij week tijdens Alva uit naar het noorden [= vertrokken uit Vlaanderen,
thans België, naar de Noordelijke Nederlanden = thans Nederland]. In 1573 raadsheer
en 1598 voorzitter van het Hof van Holland; nam deel aan de onderhandelingen over
de Unie van Utrecht. Hij koos de zijde van Oldenbarnevelt tegen Leicester.

===========================================================================


CASEMBROOT in diverse plaatsen van West-Friesland, Prov. N.-Holland:

Families en personen vermeld met diverse schrijfwijzen 16e - 17e eeuw C of K spellingvariaties.
Indien mogelijk zijn de gezinnen of voornamen bij elkaar, vermeld in notariële aktes te Enkhuizen.

16e eeuw, notariële aktes te Enkhuizen: CASENBROODT.

• 25 juni 1578: Jan Henricksz. Casenbroodt, plaatsnaam Grootebroek (= prov. N.-H.).
Hij is vermeld in een notariële akte bij het Rijksarchief te Haarlem, zie verder oud-notarieel archief te Haarlem,
(band-nr.) 3710, (aktenr.) A; 30. / ONA-815 = Akte gepasseerd te Enkhuizen, Notaris Gerbrant Reijersz. Cloetenius,
zie periode: jaartal 1578 (met klapper, zie datum 25 juni 1578). / RAH, Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem,
filmcassette 878). Bron: Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem; ONA, index (kaartsysteem).

• 2 januari 1590: Jan Casenbroodt, plaatsnaam Bovenkarspel (= prov. N.-H.).
Hij is vermeld in een notariële akte bij het Rijksarchief te Haarlem, zie verder oud-notarieel archief te Haarlem,
(band-nr.) 3710, (aktenr.) A; 682. / ONA-817 = Akte gepasseerd te Enkhuizen, Notaris Gerbrant Reijersz. Cloetenius,
zie periode 17 mrt 1583 – 15 febr. 1590 (met klapper, zie datum 2 januari 1590 in jaartal 1590). /
RAH, Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem, filmcassette 106).
Bron: Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem; ONA, index (kaartsysteem).

============================================================================

• In 1582 Grootebroek: Op 25 Maart 1582 (civ.) getrouwd te Grootebroek:
Jan Jansz. Casenbroot x Trijn Gerryts. [...].
Bron: www.den-braber.nl/vpnd/nh/grootebroek_dtbciv.html
NHA-Haarlem, inv.15a. DTB Grootebroek CIV, schepentrouwboek 1582-1592 (15a).

====================================================================

<= CASEMBROOT: Caasembrood - Kazenbroot, alle locaties/ all locations

<= CASEMBROOT, NL startpagina/-page 1: Nederland / the Netherland

<= Vorige pagina prov. / Previous page, prov.: N.-Holland.4.

=> Volgende pagina prov. / Next page prov.: N.-Holland.6.

====================================================================

=> Volgende provincie / Next province: Overijssel.

================================================

home