HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

 

< vorige pagina / previous page:
Prov.N.-Holland; p.5.


Prov. N.-Holland: p.6.

CASEMBROOT

en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name.

 

Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa van personen en families
wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen, vooral welbekend door publicaties,
genealogie en heraldiek over oude adellijke families van Europa.
A surname with various spelling since the middle ages in Europe of persons and families
living in cities and towns with various occupations, especially well-known because of publications,
genealogy and heraldry concerning old noble families of Europe.

=========================================================================

PROVINCIE NOORD-HOLLAND; vermeld op afzonderlijke pagina's de gemeenten:
Alkmaar, Amsterdam, Enkhuizen, Haarlem, Wieringen, Zaanstad.
N.B.: Amsterdam is de hoofdstad van NEDERLAND;
Haarlem is de hoofdstad van de provincie Noord-Holland.

PROVINCE NORTH-HOLLAND; mentioned on separate pages the municipalities:
Alkmaar, Amsterdam, Enkhuizen, Haarlem, Wieringen, Zaanstad.
Note: Amsterdam is the capitalcity of the NETHERLANDS;
Haarlem is the capitalcity of the province North-Holland.

 

Noord-Holland (North-Holland): startpagina/-page

- Noord-Holland (N.-Holland): index-pagina/-page  /     N.-Holland.1.   

N.-Holland.2.   /   N.-Holland.3.   /    N.-Holland.4.   /    N.-Holland.5.

N.-Holland.6.   /   N.-Holland.7.   /    N.-Holland.8.   /    N.-Holland.9.

• N.-Holland: Gemeente (municipality of): Alkmaar: startpagina/-page      

Alkmaar: index        /       Alkmaar: 1.

• N.-Holland: Gemeente (municipality of): Amsterdam: startpagina/-page  

Amsterdam: index     /      Amsterdam: 1.

• N.-Holland: Gemeente (municipality of): Enkhuizen: startpagina/-page

Enkhuizen: index      /       Enkhuizen: 1.

• N.-Holland: Gemeente (municipality of): Haarlem: startpagina/-page  

Haarlem: index          /         Haarlem: 1.

• N.-Holland: Gemeente (municipality of): Wieringen: startpagina/-page  

Wieringen: index     /      Wieringen: 1.

• N.-Holland: Gemeente (municipality of): Zaanstad: startpagina/-page   

Zaanstad: index     /        Zaanstad: 1.

 


CASEMBROOT : diverse schrijfwijzen.

Uit de gegevens "Index oud-notariële archieven van Noord-Holland"
dankzij de medewerking van vrijwillig[st]ers in het archief te Haarlem,
een omvangrijk kaartsysteem aanwezig bij het Noord-Hollands Archief 
(Rijksarchief van Noord-Holland) te Haarlem; de kaarten met de naam
Casembroot (diverse schrijfwijzen C... of K...) zijn genoteerd en eerder
gepubliceerd, verspreid in familiekring. Bij deze laatste archiefbewerking
zijn in totaal dertig archiefkaarten geteld. Deze archiefbronnen zijn
zoveel mogelijk genoteerd bij de juiste families indien bekend.

========================================================================


Van de adellijke familie (de) CASEMBROOT volgen twee notariële aktes in de zeventiende eeuw,
de eerste akte te Enkhuizen in 1644 en de tweede akte te Naarden in 1682: Noord-Holland.

• 6 sept. 1644: [...= geen voornaam] Casenbroot, commies-generaal (over de legerschepen).
Hij is vermeld in een notariële akte bij het Rijksarchief te Haarlem, zie verder oud-notarieel archief te Haarlem, (band-nr.) 981, (aktenr.) A; 47. / ONA-981 = Akte gepasseerd te Enkhuizen, Notaris Reijer Claesz. Sampson, periode 22 mei 1644 – 15 aug. 1645 (RAH filmcassette 884). Bron: Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem; ONA, index (kaartsysteem: kleur geel).

De volgende tekst is overgenomen van de stamboom van de adellijke familie (de) Casembroot,
waaruit blijkt dat de notariële hierboven vermelde commies-generaal (over de legerschepen)
een zoon is van de echtelieden: Jan Leonard de Casembroot, Raadsheer in den Hogen Raad
van Holland (+ 1637 's-Gravenhage) en Anna Schadé; tevens kleinzoon van de hierboven
vermelde Leonard de Casembroot en Cornelia van Poppe.

=>
Casenbroot, commies-generaal (over de legerschepen): identiek aan Jan CASEMBROOT,
ook vermeld als Jan de CASEMBROOT, Commissaris Generaal van de Schepen;
> Mr. Johan CASEMBROOT, advocaat, hij trouwde met Cornelia Musch.

Schepenzegel (1651) van Jan CASEMBROOT, hij was onder andere Schepen te Rotterdam 1651–1652, ook bekend als Mr. Johan CASEMBROOT, advocaat, ['van Delft'], gehuwd te 's-Gravenhage op 26 mei 1638 met Cornelia MUSCH, dochter van Jan Jacobsz. MUSCH, koopman in haring, enz., en van Maritge Cornelisdochter, echtelieden wonende te Huize 'de Moerinne', Haringvliet ZZ te Rotterdam.

 

===================================================================


17e eeuw: G. CASEMBROOT, kapitein in Garnizoen te Naarden,
vermeld in archieven als kapitein de periode 1674 - 1682.

Bron: Nationaal Archief (v/h ARA: Algemeen Rijksarchief)/ Rijksarchief van Zuid-Holland,
DTB & B.St.-indexen, etc. (datumvolgorde 1655–1900) plaats Rijswijk,
DTB-Nederd.Geref.=Ned.Herv.kerk:

DTB-boek: R.1.; p.209.: datum 1-1-1674. = Den 1 Januari getrout
Godewaart Casenbroot, cappiteyn van dienste dezer Landen
tegenwoordigh in Garnizoen tot Naarden, met Machteline Sas, j.d.,
beiden van 's-Gravenhage.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

DTB-boek: R.1.; p.246.: datum 28 nov.1677 = Den 28 November 1677 getrouwt
de Heer Godewart Kasembrood, weduwnaar, capiteyn van dienste dezer Landen,
met juffrou Dorothea Snoek, woonende tot Schoonhoven
en gaven attestatien van 's-Gravenhage en Schoonhoven.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hieronder uit de collectie oud-notarieel archief betreft Naarden, provincie Noord-Holland;
heeft betrekking op een van de leden uit het adellijke geslacht; zie ook de archiefbronnen:
Godewaart Casenbroot, ook Godewart Kasembrood.

• 1 juni 1682: [... = geen voornaam] Casembroot, kapitein Garnizoen Naarden.

Hij is vermeld in een notariële akte bij het Rijksarchief te Haarlem, zie verder oud-notarieel
archief te Haarlem, (band-nr.) 3710, (aktenr.) A; 26. / ONA-3710 =
Akte gepasseerd te Naarden, Notaris Joan Bosch, periode: jaartal 1682
(RAH originele akte aanwezig aldaar te Haarlem).
Bron: Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem; ONA, index (kaartsysteem).

=============================================================

========================================================================


CASEMBROOT in diverse plaatsen van West-Friesland, Prov. N.-Holland:

Families en personen vermeld met diverse schrijfwijzen 17e eeuw C of K spellingvariaties.
Indien mogelijk zijn de gezinnen of voornamen bij elkaar, vermeld in notariële aktes te Enkhuizen.


17e eeuw, notariële aktes te Enkhuizen:
CASENBROOT, KASENBROOD, KASENBROOT.

• 1 febr. 1663: Cornelis Jacobsz. Casenbroot de jonge,
(plaatsnaam: Enkhuizen).

Hij is vermeld in een notariële akte bij het Rijksarchief te Haarlem,
zie verder oud-notarieel archief te Haarlem, (band-nr.) 3710, (aktenr.) A; 138. /
ONA-1068 = Akte gepasseerd te Enkhuizen, Notaris Cornelis van Duyvenvoorde,
zie periode 20 mei 1661 – 27 januari 1676. / RAH, Rijksarchief van Noord-Holland
te Haarlem, filmcassette 147). Bron: Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem;
ONA, index (kaartsysteem).

• 12 januari 1664: Cornelis Jacobsz. Kasenbroot,
plaatsnaam: Enkhuizen.
Op index-kaart: "att." = akte betr.: attestatie.
(Voor bijzonderheden zie deze notariële akte.)

Hij is vermeld in een notariële akte bij het Rijksarchief te Haarlem,
zie verder oud-notarieel archief te Haarlem, (band-nr.) 3710, (aktenr.) A; 5. /
ONA-1139. = Akte gepasseerd te Enkhuizen, Notaris Sirp Ouckama,
zie periode 1664––1665 (met klapper). / RAH, Rijksarchief van Noord-Holland
te Haarlem, filmcassette 161). Bron: Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem;
ONA, index (kaartsysteem).

• 23 mei 1679: Cornelis Jacobsz. Kasenbrood,
plaatsnaam: Enkhuizen.

Op index-kaart is ook vermeld: Gehuwd met Antjen Thijs.
Stiefvader van Cornelisjen Jans.

Hij is vermeld in een notariële akte bij het Rijksarchief te Haarlem,
zie verder oud-notarieel archief te Haarlem, (band-nr.) 3710, (aktenr.) A; 78. /
ONA-1127. = Akte gepasseerd te Enkhuizen, Notaris Johan Meun,
zie periode: jaartal 1679. / RAH, Rijksarchief van Noord-Holland
te Haarlem, filmcassette 888). Bron: Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem;
ONA, index (kaartsysteem).

------------------------------------------------


17e eeuw, notariële aktes te Enkhuizen: CASENBROOT,
KAASENBROOD, KAASENBROOT, KAE(S)EN BRODT,
KEESENBROODT, KESENBROOT.

• 24 december 1654: Pieter Jacobsz. Kesenbroot.
Op index-kaart is ook vermeld: deb.
Hij is vermeld in een notariële akte bij het Rijksarchief te Haarlem,
zie verder oud-notarieel archief te Haarlem, (band-nr.) 3710, (aktenr.) A; 7451. /
ONA-986. = Akte gepasseerd te Enkhuizen, Notaris Reijer Claesz. Sampson,
zie periode: Januari 1653 – December 1654. / RAH, Rijksarchief van Noord-Holland
te Haarlem, film 132). Bron: Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem;
ONA, index (kaartsysteem).

• 15 februari 1657: (bij) Piett Jacopsoon Kesenbroot,
plaatsnaam: Enkhuizen.
Op index-kaart is ook vermeld: get. (= getuige;
betr. vermoedelijk getuige, (bij of is daar vermeld by ? = zie akte).

Hij is vermeld in een notariële akte bij het Rijksarchief te Haarlem,
zie verder oud-notarieel archief te Haarlem, (band-nr.) 3710, (aktenr.) A; 18. /
ONA-960. = Akte gepasseerd te Enkhuizen, Notaris Cornelis Tjallis,
zie periode: 3 januari 1657 – 19 februari 1661. / RAH, Rijksarchief van Noord-Holland
te Haarlem, filmcassette 128). Bron: Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem;
ONA, index (kaartsysteem).

• 19 / 23 juli 1658: Pieter Jacobsz. Casenbroot,
stuurman van een haringboot.
.
Hij is vermeld in een notariële akte bij het Rijksarchief te Haarlem,
zie verder oud-notarieel archief te Haarlem, (band-nr.) 3710, (aktenr.) A; 34. /
ONA-1067. = Akte gepasseerd te Enkhuizen, Notaris Cornelis van Duyvenvoorde,
zie periode: 12 januari 1658 – 20 mei 1661. / RAH, Rijksarchief van Noord-Holland
te Haarlem, filmcassette 147). Bron: Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem;
ONA, index (kaartsysteem).

• 3 december 1659: Pieter Jacobsz. Kaasenbroot,
plaatsnaam: Enkhuizen
.
Op index-kaart is ook vermeld: Gehuwd met Doetge Teeuwis.
Hij is vermeld in een notariële akte bij het Rijksarchief te Haarlem,
zie verder oud-notarieel archief te Haarlem, (band-nr.) 3710, (aktenr.) A; 170. /
ONA-1047. = Akte gepasseerd te Enkhuizen, Notaris Simon Wijbrantsz. Semeyns,
zie periode: 15 april 1655 – Juni 1660. / RAH, Rijksarchief van Noord-Holland
te Haarlem, filmcassette 886). Bron: Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem;
ONA, index (kaartsysteem).

• 1 februari 1663: Pitter Jacopsoon Kae(s)en Brodt,
(plaatsnaam: Enkhuizen).

Op index-kaart is ook vermeld: get. (= getuige).
Hij is vermeld in een notariële akte bij het Rijksarchief te Haarlem,
zie verder oud-notarieel archief te Haarlem, (band-nr.) 3710, (aktenr.) A; 138. /
ONA-1068. = Akte gepasseerd te Enkhuizen, Notaris Cornelis van Duyvenvoorde,
zie periode: 20 mei 1661 – 27 januari 1676. / RAH, Rijksarchief van Noord-Holland
te Haarlem, filmcassette 147). Bron: Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem;
ONA, index (kaartsysteem).

• 30 oktober 1664: Pieter Jacobsz. Kaasenbrood,
plaatsnaam: Enkhuizen.

Op index-kaart is ook vermeld: get. (= getuige).
Hij is vermeld in een notariële akte bij het Rijksarchief te Haarlem,
zie verder oud-notarieel archief te Haarlem, (band-nr.) 3710, (aktenr.) A; 276. /
ONA-1123. = Akte gepasseerd te Enkhuizen, Notaris Johan Meun,
zie periode: 16 oktober 1660 – 22 oktober 1667. / RAH, Rijksarchief van Noord-Holland
te Haarlem, filmcassette 157). Bron: Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem;
ONA, index (kaartsysteem).

• 30 november 1669: Pieter Jacobsz. Keesenbroodt,
straat- en plaatsnaam: Romeinstraat, Enkhuizen.

Hij is vermeld in een notariële akte bij het Rijksarchief te Haarlem,
zie verder oud-notarieel archief te Haarlem, (band-nr.) 3710, (aktenr.) A; 85. /
ONA-1134. = Akte gepasseerd te Enkhuizen, Notaris Johan Meun,
zie periode: Juni 1668 – Oktober 1670, met klapper.. / RAH, Rijksarchief van Noord-Holland
te Haarlem, filmcassette 889). Bron: Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem;
ONA, index (kaartsysteem).

------------------------------------------------


17e eeuw, notariële aktes te Enkhuizen:
KAASENBROOT, KASENBROOT

• 27 december 1687: Gerrit Pietersz. Kasenbroot,
van beroep korenmeter, plaatsnaam Enkhuizen.

Op index-kaart is ook vermeld:
att. (= attestatie, betreft een getuigeverklaring).

Hij is vermeld in een notariële akte bij het Rijksarchief te Haarlem,
zie verder oud-notarieel archief te Haarlem, (band-nr.) 3710, (aktenr.) A; 76. /
ONA-1164. = Akte gepasseerd te Enkhuizen, Notaris Jan Bosman,
zie periode: 1685–1688. / RAH, Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem,
filmcassette 166). Bron: Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem;
ONA, index (kaartsysteem).

• 2 oktober 1697: + Gerrit Kaasenbroot,
plaatsnaam Enkhuizen.

Op index-kaart is ook vermeld:
vader van: Sijbrand -, Pieter -, [zie verder: 51,]).

Hij is vermeld in een notariële akte bij het Rijksarchief te Haarlem,
zie verder oud-notarieel archief te Haarlem, (band-nr.) 3710, (aktenr.) A; 50. /
ONA-1187. = Akte gepasseerd te Enkhuizen, Notaris Petrus Agricola,
zie periode: 1697–1698. / RAH, Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem,
filmcassette 892). Bron: Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem;
ONA, index (kaartsysteem).

• 2 oktober 1697: Sijbrand Gerritsz. Kaasenbroot,
plaatsnaam Enkhuizen.

Op index-kaart is ook vermeld:
zoon van Gerrit Kaasenbroot + [zie verder: 51,]).

Hij is vermeld in een notariële akte bij het Rijksarchief te Haarlem,
zie verder oud-notarieel archief te Haarlem, (band-nr.) 3710, (aktenr.) A; 50. /
ONA-1187. = Akte gepasseerd te Enkhuizen, Notaris Petrus Agricola,
zie periode: 1697–1698. / RAH, Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem,
filmcassette 892). Bron: Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem;
ONA, index (kaartsysteem).

• 2 oktober 1697: Pieter Gerritsz. Kaasenbroot,
plaatsnaam Enkhuizen.

Op index-kaart is ook vermeld:
zoon van Gerrit Kaasenbroot + [zie verder: 51,]).

Hij is vermeld in een notariële akte bij het Rijksarchief te Haarlem,
zie verder oud-notarieel archief te Haarlem, (band-nr.) 3710, (aktenr.) A; 50. /
ONA-1187. = Akte gepasseerd te Enkhuizen, Notaris Petrus Agricola,
zie periode: 1697–1698. / RAH, Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem,
filmcassette 892). Bron: Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem;
ONA, index (kaartsysteem).

Hieronder een fragment, samenvatting uit de notariële akte van onderzoek
door M.Ch. Deden-Kazenbroot in 1981 bij het Rijksarchief van Noord-Holland
te Haarlem; ONA, Oud-Notarieel Archief, Haarlem, notariële aktescollectie
in band nr.1187, tijdvak 1697–1698, aktenr. A, 50.:
Betreft akte d.d. 2 oktober 1697. Notaris Petrus Agricola, notaris te Enkhuizen.
Uit de tekst van deze akte het volgende (gedeeltelijk in modern Nederlandse taal vertaald):
Op 2 oktober 1697 compareerden voor notaris: "Petrus Agricola, Notaris tot Enchuijsen,
voogden Sr. Jan van Loosen en Aarnout van Leeuwen van 't Aalmoesseniershuys deses Stads"
(Aalmoezeniershuis in Enkhuizen) inzake de minderjarige zoon van Gerrid Kaasenbroot:
"Sijbrand Gerridsz. soontje van Gerrid Kaasenbroot", en Pieter Gerridsz. Kasenbroot
meerderjarige zoon van genoemde G.K. (= Gerrid of Gerrit Kaasenbroot),
mitsgaders Aaltjen Pieters meerderjarige dochter inzake erfg. (= erfgename)
van overleden "moeje en suster genaamt Ydemoer Pieters in leven huijsvrouw van
Jan Jeronimusz. Coperslager", allen wonende binnen Enkhuizen.
Deze akte is ondertekend door onder andere Pieter Gerridsz. Kasenbroot,
met daarbij diens merk: (door: Pieter Gerridsz. Kasenbroot).

--------------------------------------------------------------------------------

Zie ook aktenr.51. indien vermeld op de index-kaarten
van het Oud-Notarieel Archief te Haarlem, RANH
> Rijksarchief van Noord-Holland.

Voorlopige conclusie: Gerrit Kaasenbroot,
ook vermeld als Gerrid Kaasenbroot, overleden voor 2 oktober 1697,
hij heeft twee wettige zonen die beiden in Enkhuizen wonen:
de meerderjarige Pieter en de minderjarige Sijbrand.


De voogden van het minderjarige zoontje Sijbrand zijn:
Sr. Jan van Loosen en Aarnout van Leeuwen,
voogden van het Aalmoezeniershuis van Enkhuizen.

Nog een erfgename genoemd:
de meerderjarige Aaltjen Pieters, wonende in Enkhuizen.
Zij is – kennelijk de enige – erfgename van wijlen "moeje en suster":
Ydemoer Pieters, in leven huisvrouw van Jan Jeronimusz. Coperslager.

========================================================

Wervershoof, West-Friesland, prov. Noord-Holland, families:
(Petri) CASENBROOD / CASENBROOT / KASENBROOT (BACKER).

Hieronder kopie van Index-pagina DTB: Dopen-Trouwen-Begraven boek
archief RANH: Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem, Nederland:

In de collectie DTB-Kerkregisters van Wervershoof
zijn bij het het Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem
verschillende families vermeld met allerlei spellingvariaties
van de geslachtsnaam CASENBROOT,
waaronder ook enkele personen met patroniem Petri [= Latijn]:
sedert de zeventiende eeuw bekend met patroniem Petri
en tevens CASENBROOD, CASENBROOT, KASENBROOT
(in een situatie ook gevonden met aliasnaam BACKER).

Wervershoof indexen, rkath. kerk huwelijken, spelling: CAASENBROOD.
Deze gegevens ter vergelijking met de andere resultaten zoals scans vpnd.nl,
• 9 jan.1679: Lijsbeth Pieters Caasenbrood, x Nicolaus Joannes Kortekris.
11 okt.1682: Petrus Petri Caasenbrood, x Margaretha Petri.
19 mei 1698: Joannes Petrus Caasenbrood, x Reinildis Bartlomei.
9 feb.1699: Meijnardus Petri Caasenbrood, x Catharina Corneli Wit:?.

Hieronder is vermeld met het oudste bekende echtpaar te Wervershoof,
gevonden in het R.Kath. trouwboek van Wervershoof, boek-nummer 4,

=> website http://vpnd.nl, provincie Noord-Holland, plaats Wervershoof,
h
ttp://vpnd.nl/bronnen/nh/wervershoof/wervershoof_trrk_1658-1684.pdf
=> bron vpnd.nl, Wervershoof, RK trouwboek 1635-1657) Anno 1649.
• 3 feb.1649 R.Kath. huw. te Wervershoof, prov.Noord-Holland:
Februar, 3.: Petrus Petri, et [= en] Cunera Meinardi;
test. [RK-huw. getuigen]: Meinarda Laurantij, et Catharina Petri. //


Foto's in Wervershoof, West-Friesland, Provincie Noord-Holland.
Photo's in Wervershoof, West-Friesland, Province North-Holland (The Netherlands).
(Photo's by D. Deden; coll. M.Ch. Deden-Kazenbroot, The Netherlands.)


Medemblik, gebouw de Kaaswaag in Noord-Holland, The Netherlands.
(Photo D. Deden; coll.: M.Ch. Deden-Kazenbroot, The Netherlands.)

R.Kath.kerk Werenfridus te Wervershoof, Noord-Holland;
R.Cath.church Werenfridus in Wervershoof in West-Friesland,
Prov. North Holland, The Netherlands.
(Photo D. Deden, 2005; coll.: M.Ch. Deden-Kazenbroot.)

Hieronder betreft nakomelingen van de echtelieden Petrus Petri en Cunera Meinardi
(vermoedelijk foutief Martini) sedert 1650 vermeld bij het dopen van hun kinderen
in de RK-doopboeken van Wervershoof, Noord-Holland.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


fam. CASENBROOT - PETRI:

Wervershoof: RK-doopinschrijving op 10 maart 1650 van Petrus (doopgetuige Anna Joannis);
Petrus is het oudstbekende kind en zoon van de echtelieden Petrus Petri en Cunera Meinardi
(met doorhaling van het patroniem Martini), locatie L.D.: vermoedelijke geboortelocatie van
deze zoon en woonadres van het gezin Petri–Meinardi. (RANH: RK-doopboek 4 Wervershoof;
coll. M.Ch. Deden-Kazenbroot.)

http://vpnd.nl/bronnen/nh/wervershoof/wervershoof_trrk_1658-1684.pdf
=> bron vpnd.nl, Wervershoof, RK trouwboek 1658-1684) Anno 1682.
11 Octob.: Petrij Petri Casenbroot, et [= en] Margareta Petri;
test. [RK-huw. getuigen]: Margareta Petri et Anna Guilielmi. //

Petrus Petri volgt hierna als Petrus Petri CASENBROOT,
gehuwd met Margareta Petri,

echtelieden te St Anna, vermeld in het RK doopboek van Wervershoof
bij dopen van een kind in 1684.

1e kind, het enige kind en zoon uit het huwelijk
Petrus Petri CASENBROOT x Margareta Petri:
Petrus 9 april 1684 / Vader Petrus Petri Casenbroot, moeder Margareta Petri /
Doopget. Elizabetha Petri / St Anna = bijzonderheden locatie.

Petrus Petri volgt ook hierna als Petrus Petri CASENBROOT,
gehuwd met Cornelia (Neel) Jacobi,

echtelieden te St Anna, vermeld in het RK doopboek van Wervershoof
bij het dopen van drie kinderen in het tijdvak 1686 t/m 1690.

1e kind, enig bekende dochter uit het huwelijk
Petrus Petri CASENBROOT x Cornelia (Neel) Jacobi:
Cunera 21 nov.1686 / Vader Petrus Petri Casenbroot, moeder Cornelia Jacobi /
Doopget. Elizabetha Petri / St Anna = bijzonderheden locatie.
(Betreft voornaam moeder: Cornelia = Neel.)

2e kind, eerste en oudste zoon uit het huwelijk
Petrus Petri CASENBROOT x Cornelia (Neel) Jacobi:
Jacobus 10 nov.1688 / Vader Petrus Petri Casenbroot, moeder Cornelia Jacobi /
Doopget. Elizabetha Petri / St Anna = bijzonderheden locatie.
(Betreft voornaam moeder: Cornelia = Neel.)

3e kind, tweede en jongste zoon uit het huwelijk
Petrus Petri CASENBROOT x Cornelia (Neel) Jacobi:
Jacobus 12 april 1690 / Vader Petrus Petri Casenbroot, moeder Cornelia Jacobi /
Doopget. Afra Petri / St Anna = bijzonderheden locatie.
(Betreft voornaam moeder: Cornelia = Neel.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


fam. CASENBROOT - JACOBI:

Wervershoof: RK-doopinschrijving op 20 januari 1652 van Meinardus
(doopgetuige Anna Joannis);
Meinardus is bekend als het tweede kind en zoon van de echtelieden
Petrus Petri en Cunera Meinardi vermeld met de locatie St Anna:
vermoedelijke geboortelocatie van deze zoon en woonadres van het
gezin Petri–Meinardi. (RANH: RK-doopboek 4 Wervershoof;
coll. M.Ch. Deden-Kazenbroot.)

http://vpnd.nl/bronnen/nh/wervershoof/wervershoof_trrk_1658-1684.pdf
=> bron vpnd.nl, Wervershoof, RK trouwboek 1658-1684) Anno 1677.
11 Januarii: Meinardus Petri, et [= en] Hildegundis Jacobi;
RK-huw. getuigen: Margareta Petri et Anna Pauli. //

Meinardus Petri volgt hierna als Meinardus Petri CASENBROOT,
gehuwd met Hildegundis Jacobi, echtelieden vermeld met locatie
WH in het RK doopboek van Wervershoof: dopen van zeven kinderen
in de periode 1677 t/m 1691. //

Meinardus Petri CASENBROOT x Hildegundis Jacobi:
Meinardus Petri / Meinardus Petri CASENBROOT x Hildegundis Jacobi;
betr. Dopen van 7 kinderen in 1677 t/m 1691. /
Locatie = WH (verm.: afk.v. Wervershoof) //

Hieronder zeven kinderen RK gedoopt te Wervershoof in West-Friesland,
Provincie Noord-Holland, vijf zoons en twee dochters van de echtelieden:

Meinardus Petri / Meinardus Petri CASENBROOT
x Hildegundis Jacobi:

1e kind, oudste zoon: Joannes 10 nov.1677.
Vader Meinardus Petri, moeder Hildegundis Jacobi /
Doopget. Elizabetha Petri / WH = Bijz. afk.v. locatie //

2e kind, tweede zoon: Joannes 21 nov.1680.
Vader Meinardus Petri Casenbroot, moeder Hildegundis Jacobi /
Doopget. Elizabetha Jacobi / WH = Bijz.: afk.v. locatie //

3e kind, derde zoon: Jacobus 13 dec.1682.
Vader Meinardus Petri Casenbroot, moeder Hildegundis Jacobi /
Doopget. Elizabetha Jacobi / WH = Bijz.: afk.v. locatie //

4e kind, vierde zoon: Joannes 5 febr.1685.
Vader Meinardus Petri Casenbroot, moeder Hildegundis Jacobi /
Doopget. Maria Jacobi / WH = Bijz.: afk.v. locatie //

5e kind, oudste dochter: Emerentiana 11 apr.1686.
Vader Meinardus Petri Casenbroot, moeder Hildegundis Jacobi /
Doopget. Maria Jacobi / WH = Bijz.: afk.v. locatie //

6e kind, vijfde zoon: Petrus 10 nov.1689.
Vader Meinardus Petri Casenbroot, moeder Hildegundis Jacobi /
Doopget. Anna Simonis Cuijpers / WH = Bijz.: afk.v. locatie //

7e kind, tweede dochter: Cunera 24 okt.1691.
Vader Meinardus Petri Casenbroot, moeder Hildegundis Jacobi /
Doopget. Margareta Petri / WH = Bijz.: afk.v. locatie. //

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Hermannus Petri:

Wervershoof: RK-doopinschrijving
11 maart 1654: Hermannus (doopgetuige Anna Joannis).
Hermannus is bekend als het derde kind en zoon van de echtelieden
Petrus Petri en Cunera Meinardi (doorhaling van het patroniem Martini)
vermeld met de locatie St Anna: vermoedelijke geboortelocatie
van deze zoon en woonadres van het gezin Petri–Meinardi.
(RANH: RK-doopboek 4 Wervershoof; coll. M.Ch. Deden-Kazenbroot.)

Deze zoon Hermannus is -waarschijnlijk- jong gestorven, zie hieronder
het dopen van zoon Hermannus 24 november 1660 RK Wervershoof.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


fam. KORTEKNIE - C/KASENBROOT:

Wervershoof: RK-doopinschrijving
20 maart 1656: Elizabetha (doopgetuige Margaretha Petri.)
Elizabetha is bekend als het vierde kind, enige dochter van de echtelieden
Petrus Petri en Cunera Meinardi, vermeld met de locatie St Anna:
vermoedelijke geboortelocatie van deze dochter en woonadres
van het gezin Petri – Meinardi. (RK-doopboek 4 Wervershoof.)

Elizabetha volgt hierna als echtgenote van Nicolaus Joannis KORTEKNIE,
zijn familienaam is bij zijn huwelijk: KORTE-KNIE; later spellingvariaties.
De familienaam CORTEKNIE of KORTEKNIE is ook bekend in vroeger
eeuwen in de provincie Zeeland, vermoedelijk van Noord-Beveland.

http://vpnd.nl/bronnen/nh/wervershoof/wervershoof_trrk_1658-1684.pdf
=> => bron vpnd.nl, Wervershoof, RK trouwboek 1658-1684)
9 Januarii 1679: Nicolaus Jo[ann]is Korte-knie,
et[= en] : Elizabeth Petri Casen-broot.
Test.[= RK-huw.getuigen]:
Margar[eta] Petri et Divera Dodonis. //

Elizabetha Petri / Elizabetha Petri CASENBROOT / Elizabetha Petri KASENBROOT,

drie zoons en vier dochters (incl. een tweeling, dochters gedoopt 26 juni 1683)
gedoopt in de jaren 1678 tot en met 1687 vermeld met (geb./woon-)locaties St Anna:

1e kind, oudste dochter: Divera 19 nov.1678.
Vader Nicolaus Joannis, moeder Elizabetha Petri Casenbroot /
Doopget. Divera Joannis / St Anna = bijzonderheden locatie. //
(m.i. doopgetuige vermoedelijk familie van de vader;
voornaam dochter genoemd verm. naar vaderszijde familie,
en de dochter heeft dezelfde voornaam als de doopgetuige)

2e kind, oudste zoon: Joannes 19 aug.1680.
Vader Nicolaus Joannis Kortekris, moeder Elizabetha Petri Casenbroot /
Doopget. Edeltrudis Joannis / St Anna = bijzonderheden locatie. //
(m.i. doopgetuige waarschijnlijk familie van de vader
voornaam zoon vermoedelijk genoemd naar opa vaderszijde)


3e kind, tweede zoon: Petrus 26 mei 1682.
Vader Nicolaus Joannis Kortekris, moeder Elizabetha Petri /
Doopget. Hildegundis Jacobi / St Anna = bijzonderheden locatie. //
(m.i. doopgetuige vermoedelijk familie van de moeder;
voornaam gedoopte zoon naar opa moederszijde)


4e kind, tweede dochter: Afra 26 juni 1683.
Vader Nicolaus Joannis Kortekris, moeder Elizabetha Petri Casenbroot /
Doopget. Susanne Joannis / St Anna = bijzonderheden locatie. //
gemini = een van de tweeling dochters (alfabetische volgorde)
(m.i. doopgetuige vermoedelijk familie van de vader,
dochter mogelijk genoemd naar vaderszijde)


5e kind, derde dochter: Cunera 26 juni 1683.
Vader Nicolaus Joannis Kortekris, moeder Elizabetha Petri Casenbroot /
Doopget. Divera Joannis / St Anna = bijzonderheden locatie. //
gemini = een van de tweeling dochters (alfabetische volgorde)
(m.i. doopgetuige waarschijnlijk familie van de vader,
dochter is derhalve mogelijk genoemd naar vaderszijde)


6e kind, derde zoon: Petrus 19 aug.1685.
Vader Nicolaus Joannis Kortekris, moeder Elizabetha Petri Kasenbroot /
Doopget. Walburgis Petri / St Anna = bijzonderheden locatie. //
(m.i. doopgetuige waarschijnlijk familie van de moeder,
zoon vermoedelijk genoemd naar opa moederszijde)


7e kind, vierde dochter: Anna 19 okt.1687.
Vader Nicolaus Joannis Kortekris, moeder Elizabetha Petri Casenbroot /
Doopget. Cornelia Jacobi / St Anna = bijzonderheden locatie. //
(m.i. doopgetuige waarschijnlijk familie van de moeder,
dochter mogelijk genoemd naar familie moederszijde)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


fam. KASENBROOT (BACKER) - JOANNIS:

Wervershoof: RK-doopinschrijving op 3 maart 1658 van Joannes
(doopgetuige Reinildis Jacobi.) /
Joannes is bekend als het vijfde kind, vierde zoon van de echtelieden
Petrus Petri en Cunera Martini (kennelijk foutief patroniem Martini, zie elders)
vermeld met de locatie St Anna: vermoedelijke geboortelocatie van deze dochter
en woonadres van het gezin Petri–Meinardi (ook foutief Martini).
(RANH: RK-doopboek 4 Wervershoof; coll. M.Ch. Deden-Kazenbroot.)


Joannes volgt hierna als volgt:

Joannes Petri KASENBROOT (alias Jan BACKER) x Afra Joannis,
echtelieden te St Anna in 1686, zie verder hierna.

Hieronder het gezin Joannes Petri KASENBROOT
(alias: Jan BACKER)
x Afra Joannis, echtelieden te St Anna,
in het RK doopregister van Wervershoof op 28 februari 1686.
Uit dit huwelijk is een kind, een dochter gedoopt aldaar:

1e kind, dochter: Cunera 28 febr.1686.
vader Joannes Petri Kasenbroot, moeder Afra Joannis /
doopget. Cornelia Jacobi / Bijzonderheden locatie = St Anna. //


Hierboven een fragment van een pagina uit het R.-Katholieke Doopboek 4 van Wervershoof.
In het jaartal 1659 vermeld met naburige locaties bij Wervershoof: Oostwoude, etc., conform
de indeling van de Republiek van 1648 tot 1795 in het Graafschap Holland: Westfriesland,
met o.a. Dregterland: betr. de steden Hoorn, Enkhuizen, Medemblik, alsmede vele dorpen
waaronder Oostwoude, Wervershoof en omgeving. (RANH: Doopboek 4 Wervershoof,
DTB Prov. Noord-Holland, Haarlem: coll. DTB-kopieën M.Ch. Deden-Kazenbroot.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wervershoof: RK-doopinschrijving op 24 november 1660 van Hermannus
(doopgetuige Catharina Joannis).
Hermannus is bekend als het zesde kind, vijfde zoon van de echtelieden
Petrus Petri en Cunera Meinardi, vermeld met de locatie St Anna:
vermoedelijke geboortelocatie van deze zoon en woonadres van
het gezin Petri–Meinardi. (RANH: RK-doopboek 4 Wervershoof;
coll. M.Ch. Deden-Kazenbroot.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wervershoof: RK-doopinschrijving op 21 april 1663 van Theodorus
(doopgetuige Gertrudis Simonis).
Theodorus is bekend als het zevende kind, zesde zoon van de echtelieden
Petrus Petri en Cunera Meinardi, vermeld met de locatie St Anna:
vermoedelijke geboortelocatie van deze zoon en woonadres
van het gezin Petri–Meinardi. (RANH: RK-doopboek 4 Wervershoof;
coll. M.Ch. Deden-Kazenbroot.)

Theodorus Petri CASENBROOT x Afra Petri:
Theodorus Petri CASENBROOTx Afra Petri.
Betr. Dopen van 2 kinderen: in 1690 en 1693.
Locatie = St Anna, Onderdijck

Hieronder is vermeld het gezin Theodorus Petri CASENBROOT
x Afra Petri = twee kinderen RK gedoopt te Wervershoof, twee zonen;
in 1690 locatie St Anna en in 1693 locatie Onderdijck:

1e kind, oudste zoon: Petrus 4 nov.1690.
Vader Theodorus Petri Casenbroot, moeder Afra Petri /
Doopget. Elizabetha Henrici / St Anna = bijzonderheden locatie. //

2e kind, tweede zoon: Joannes 23 jan.1693.
Vader Dirck (= Theodorus) Petri Casenbroot, moeder Afra Petri /
Doopget. Anna Joannis / Onderdijck = bijzonderheden locatie. //

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ook gevonden: vermeld te Wervershoof als volgt:

Hieronder het gezin Jacobus Petri CASENBROOT
x Reinilde Bartholome, echtelieden vermeld te St Anna,
in het doopregister RK Wervershoof op 30 augustus 1699.
Uit dit huwelijk is een kind, een dochter gedoopt:

1e kind, dochter: Agnes 30 aug.1699.
Vader Jacobus Petri Casenbroot, moeder Reinilde Bartholome /
Doopget. Sebastia Pauli / Bijzonderheden locatie = St Anna //
(Betreft de voornaam : Agnes = Niesje. )

============================================

=============================================================

<= CASEMBROOT: Caasembrood - Kazenbroot, alle locaties/ all locations

<= CASEMBROOT, NL startpagina/-page 1: Nederland / the Netherland

<= Vorige pagina prov. / Previous page, prov.: N.-Holland.5.

=> Volgende pagina prov. / Next page prov.: N.-Holland.7.

==============================================================

=> Volgende provincie / Next province: Overijssel.

================================================

home