HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

< vorige pagina / previous page:
Prov.N.-Holland; p.6.


Prov. N.-Holland: p.7.

CASEMBROOT

en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name.

 

Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa van personen en families
wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen, vooral welbekend door publicaties,
genealogie en heraldiek over oude adellijke families van Europa.
A surname with various spelling since the middle ages in Europe of persons and families
living in cities and towns with various occupations, especially well-known because of publications,
genealogy and heraldry concerning old noble families of Europe.

=================================================================================

PROVINCIE NOORD-HOLLAND; vermeld op afzonderlijke pagina's de gemeenten:
Alkmaar, Amsterdam, Enkhuizen, Haarlem, Wieringen, Zaanstad.
N.B.: Amsterdam is de hoofdstad van NEDERLAND;
Haarlem is de hoofdstad van de provincie Noord-Holland.

PROVINCE NORTH-HOLLAND; mentioned on separate pages the municipalities:
Alkmaar, Amsterdam, Enkhuizen, Haarlem, Wieringen, Zaanstad.
Note: Amsterdam is the capitalcity of the NETHERLANDS;
Haarlem is the capitalcity of the province North-Holland.

 

Noord-Holland (North-Holland): startpagina/-page

- Noord-Holland (N.-Holland): index-pagina/-page  /     N.-Holland.1.   

N.-Holland.2.   /   N.-Holland.3.   /    N.-Holland.4.   /    N.-Holland.5.

N.-Holland.6.   /   N.-Holland.7.   /    N.-Holland.8.   /    N.-Holland.9.

• N.-Holland: Gemeente (municipality of): Alkmaar: startpagina/-page      

Alkmaar: index        /       Alkmaar: 1.

• N.-Holland: Gemeente (municipality of): Amsterdam: startpagina/-page  

Amsterdam: index     /      Amsterdam: 1.

• N.-Holland: Gemeente (municipality of): Enkhuizen: startpagina/-page

Enkhuizen: index      /       Enkhuizen: 1.

• N.-Holland: Gemeente (municipality of): Haarlem: startpagina/-page  

Haarlem: index          /         Haarlem: 1.

• N.-Holland: Gemeente (municipality of): Wieringen: startpagina/-page  

Wieringen: index     /      Wieringen: 1.

• N.-Holland: Gemeente (municipality of): Zaanstad: startpagina/-page   

Zaanstad: index     /        Zaanstad: 1.

 


CASEMBROOT : diverse schrijfwijzen.

Uit de gegevens "Index oud-notariële archieven van Noord-Holland" (in bewerking)
dankzij de medewerking van vrijwillig[st]ers in het archief te Haarlem, een omvangrijk kaartsysteem aanwezig bij het Noord-Hollands Archief  (Rijksarchief van Noord-Holland) te Haarlem; de kaarten met de naam Casembroot (diverse schrijfwijzen C... of K...) zijn genoteerd en eerder gepubliceerd, verspreid in familiekring. Bij deze laatste archiefbewerking zijn in totaal dertig archiefkaarten geteld. Deze archiefbronnen zijn zoveel mogelijk genoteerd bij de juiste families indien bekend.

======================================================================

 


CASEMBROOT : diverse schrijfwijzen.

WESTZAAN, Noord-Holland, notariële akte in 1735:
Jacob KASENBROOD (van Wieringen).

• 23 mei 1735: Jacob Kasenbrood, plaatsnaam Wieringen (= prov. N.-H.).
Hij is vermeld in een notariële akte bij het Noord-Hollands Archief
te Haarlem; zie verder oud-notarieel archief te Haarlem, (band-nr.) 3710,
(aktenr.) A; 137. / ONA-5439 = Akte gepasseerd te Westzaan,
Notaris Sijmon Jongewaert, zie periode 1734 – 3 sept.1735 (met klapper).
RAH, Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem, filmcassette 743).
Bron: Noord-Hollands Archief te Haarlem; ONA, index (kaartsysteem).
(Zie elders op deze website div. stambomen, Casembroot: Wieringen.)

======================================================================

Jacoba van Gheel–Casenbroot, Vrouwe van Spanbroek, etc.,
zij werd begraven in de Nederlands-Hervormde kerk te Spanbroek in Noord-Holland op 19 september 1737:
De Hoogh geboorene Vrouwe Jacoba Casenbroot, Vrouwe van Spanbroek, etc.etc., echtgenote van
Daniel van Gheel, Vrijheer van Spanbroek en Spierdijk, etc.etc. (hij werd begraven aldaar op 21 april 1739).
N.B.: In literatuur & diverse genealogische publicaties bijzonderheden over het Rombout Verhulst's monument
voor de kolonel Daniel van Gheel in de kerk te Spanbroek.
Hij was collonel van een regiment paarden
ten dienste van de State der Vereenigde Nederlanden en commandeur van de stad Naarden.

In het jaar 1737 te Naarden: "Den 19 September aangevinge gedaan van Lijk van de wel Edele vrouwe
Jacoba Casenbroot, Vrouwe van Spanbroek, etc., tot Naarden overleden, als gehorende onder
de Classis van: fl. 30:0:0."
(Bron: RANH-Haarlem, DTB-Naarden; coll.: M.Ch. Deden-Kazenbroot.)

-----------------------------

Overige bijzonderheden met betrekking tot Spanbroek in Noord-Holland.

1744. Dopeling: ~ Jan Abraham,
zoon van Jan Meijn, Heer van Spanbroek, en Amelia van Notten;
doopgetuigen o.a.: Alida Meijn.

In archiefcollectie Kwijtscheldingen te Amsterdam;
zie familienaam Van Gheel, voorts o.a.:

1756. Jan Meijn, heere van Spanbroek.
Amstel: tussen Keizersgracht en Herengracht.

De naam Jan Meijn (zonder vermelding van: heere van Spanbroek)
is ook vermeld als volgt:

1708. Jan Meijn.
huis; Keizersgracht bij de Reestraat.

1743. Jan Meijn.
stal, huis en erven; Keizersgracht zuidzijde: tussen Vijzelstraat en Regulaarsgracht.

De familienaam Van Notten is ook vermeld
in 1758 en 1760 : in voornoemde archiefcollectie te Amsterdam.

 

=========================================================================

<= CASEMBROOT: Caasembrood - Kazenbroot, alle locaties/ all locations

<= CASEMBROOT, NL startpagina/-page 1: Nederland / the Netherland

<= Vorige pagina prov. / Previous page, prov.: N.-Holland.6.

=> Volgende pagina prov. / Next page prov.: N.-Holland.8.

===================================================================

=> Volgende provincie / Next province: Overijssel.

================================================

home