HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

< vorige pagina / previous page:
Prov.N.-Holland: p.7.


Prov. N.-Holland: p.8.

CASEMBROOT

en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name.

 

Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa van personen en families
wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen, vooral welbekend door publicaties,
genealogie en heraldiek over oude adellijke families van Europa.
A surname with various spelling since the middle ages in Europe of persons and families
living in cities and towns with various occupations, especially well-known because of publications,
genealogy and heraldry concerning old noble families of Europe.

 

=================================================================================

PROVINCIE NOORD-HOLLAND; vermeld op afzonderlijke pagina's de gemeenten:
Alkmaar, Amsterdam, Enkhuizen, Haarlem, Wieringen, Zaanstad.
N.B.: Amsterdam is de hoofdstad van NEDERLAND;
Haarlem is de hoofdstad van de provincie Noord-Holland.

PROVINCE NORTH-HOLLAND; mentioned on separate pages the municipalities:
Alkmaar, Amsterdam, Enkhuizen, Haarlem, Wieringen, Zaanstad.
Note: Amsterdam is the capitalcity of the NETHERLANDS;
Haarlem is the capitalcity of the province North-Holland.

 

Noord-Holland (North-Holland): startpagina/-page

- Noord-Holland (N.-Holland): index-pagina/-page  /     N.-Holland.1.   

N.-Holland.2.   /   N.-Holland.3.   /    N.-Holland.4.   /    N.-Holland.5.

N.-Holland.6.   /   N.-Holland.7.   /    N.-Holland.8.   /    N.-Holland.9.

• N.-Holland: Gemeente (municipality of): Alkmaar: startpagina/-page      

Alkmaar: index        /       Alkmaar: 1.

• N.-Holland: Gemeente (municipality of): Amsterdam: startpagina/-page  

Amsterdam: index     /      Amsterdam: 1.

• N.-Holland: Gemeente (municipality of): Enkhuizen: startpagina/-page

Enkhuizen: index      /       Enkhuizen: 1.

• N.-Holland: Gemeente (municipality of): Haarlem: startpagina/-page  

Haarlem: index          /         Haarlem: 1.

• N.-Holland: Gemeente (municipality of): Wieringen: startpagina/-page  

Wieringen: index     /      Wieringen: 1.

• N.-Holland: Gemeente (municipality of): Zaanstad: startpagina/-page   

Zaanstad: index     /        Zaanstad: 1.

 


CASEMBROOT : CAASEMBROOD – KAZENBROOT;
familienaam met spellingvariaties.

N.-Holland (The Netherlands): Nederlandse archiefbronnen / Dutch Archivesources:

• http://www.genlias.nl
http://www.archiefalkmaar.nl
http://www.haarlem.digitalestamboom.nl

http://www.noordhollandsarchief.org

Zie ook / See also website http://www.haarlem.digitalestamboom.nl

Zie verder pagina's op deze website met de stambomen; zie ook archiefwebpagina's, zoals:/
See further other pages on this website with the familytrees; see also archivewebpages, such as:
(in Dutch: Bibliotheek = Library; thema-lijsten / theme-lists (literatuur, etc. /literature, etc.)
http://www.archiefalkmaar.nl/thema.htm

Bijzonderheden over copyright van de archieven, zie vnd. websites en voorts de website:
Nationaal Archief (v./h. Algemeen Rijksarchief, oude afkorting ARA) te Den Haag:
http://www.archieven.nl=================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak III. / familybranch III.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kaasenbrood, 14 juli 1813 huw. in Heemskerk, prov. Noord-Holland
:
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (zie: Moeder bruidegom)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen Toegangnr: 358. Inventarisnr: 50.
Gemeente: Heemskerk. / Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 4. Datum: 14-07-1813.
Bruidegom Bancras Beentjes. Leeftijd: 20. Geboorteplaats: Heemskerk.
Bruid Emerentia Boon. Leeftijd: 24. Geboorteplaats: Assendelft.

Vader bruidegom Jan Beentjes. Moeder bruidegom Antje Kaasenbrood.
Vader bruid Cornelis Boon. Moeder bruid Neeltje Cornelisdr de Jong.
Nadere informatie: beroep Bg.[=bruidegom]: dagloner.
===================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak III. / familybranch III.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kaasenbrood, 5 mei 1816 huw. in Heemskerk, prov. Noord-Holland
:
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (zie: Moeder bruidegom)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen Toegangnr: 358. Inventarisnr: 50.
Gemeente: Heemskerk. / Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 3. Datum: 05-05-1816.
Bruidegom Pieter Beentjes. Leeftijd: 20. Geboorteplaats: Heemskerk.
Bruid Jannetje Kuijs. Leeftijd: 19. Geboorteplaats: Castricum.

Vader bruidegom Jan Beentjes. Moeder bruidegom Antje Kaasenbrood.
Vader bruid Jan Kuijs. Moeder bruid Geertje Dekker.
Nadere informatie: beroep Bg.[=bruidegom]: tuinknecht; beroep Bd.[=bruid]: boerenmeid.
================================================================================

CASEMBROOT - Wieringen (Prov. N.-Holland, The Netherlands)
• Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kasenbrood, 5 juli 1818 huw. Gemeente: Wieringen, prov. Noord-Holland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Moeder bruidegom)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 358.137.
Gemeente: Wieringen. / Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 10. Datum: 05-07-1818.

Bruidegom Jan Kooij. Leeftijd: 63. Geboorteplaats: –. [= circa *1754.]
Bruid Sijtje Botter. Leeftijd: 44. Geboorteplaats: –.
[= circa *1773.]
Vader bruidegom Jan Kooij. Moeder bruidegom Maartje Kasenbrood. [=X voor ca 1754.]
Vader bruid Pieter Botter. Moeder bruid Aaltje Broers. [=X voor ca 1773.]
Nadere informatie beroep bg.[=bruidegom]: zeeman; weduwnaar van Aaltje Staaltjes.

CASEMBROOT - Wieringen (Prov. N.-Holland, The Netherlands)
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Betreft: huwelijk van een dochter van Jan Kooij, stiefdochter van Maartje Kasenbrood;
zie verder => Kasenbrood, 5 juli 1818 huw. Gemeente: Wieringen, prov. Noord-Holland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 39 Gemeente: Enkhuizen
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 38 Datum: 08-09-1816.
Bruidegom Willem van Dijk Leeftijd: 24  Geboorteplaats: Enkhuizen. [= circa *1791.]
Bruid Maartje Jans Kooi  Leeftijd: 21 Geboorteplaats: -. [= circa *1794.]
Vader bruidegom Arend van Dijk Moeder bruidegom Gerritje Eijes
Vader bruid Jan Kooij Moeder bruid Aaltje Germens Staaltjes
Nadere informatie beroep bg.: schipper.

CASEMBROOT - Wieringen (Prov. N.-Holland, The Netherlands)
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Betreft: huwelijk van een kleindochter van Jan Kooij, stiefdochter van Maartje Kasenbrood;
zie verder => Kasenbrood, 5 juli 1818 huw. Gemeente: Wieringen, prov. Noord-Holland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 59 Gemeente: Hoorn.
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 71. Datum: 05-12-1847.
Bruidegom Anne Pieters Brandenburg. Leeftijd: 32  Geboorteplaats: Gorredijk. [= circa *1815.]
Bruid Aaltje van Dijk.  Leeftijd: 27 Geboorteplaats: Enkhuizen. [= circa *1820.]
Vader bruidegom Pieter Pieters Brandenburg. Moeder bruidegom Jitke Sjoerds.
Vader bruid Willem van Dijk. Moeder bruid Maartje Kooij.
Nadere informatie beroep bg.: schipper; beroep vader bd.: schipper.

CASEMBROOT - Wieringen (Prov. N.-Holland, The Netherlands)
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Betreft: 1e huwelijk van een kleindochter van Jan Kooij, stiefdochter van Maartje Kasenbrood;
zie verder => Kasenbrood, 5 juli 1818 huw. Gemeente: Wieringen, prov. Noord-Holland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 59 Gemeente: Hoorn.
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 20. Datum: 13-05-1849.
Bruidegom Gerrit Snoek. Leeftijd: 28.  Geboorteplaats: Hoorn. [= circa *1820.]
Bruid Gerritje van Dijk.  Leeftijd: 27 Geboorteplaats: Enkhuizen. [= circa *1821.]
Vader bruidegom Gerrit Bastiaan Snoek. Moeder bruidegom Anna Graffé.
Vader bruid Willem van Dijk. Moeder bruid Maartje Kooij.
Nadere informatie beroep bg.: stadsbode; beroep vader bd.: schipper.

CASEMBROOT - Wieringen (Prov. N.-Holland, The Netherlands)
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Betreft: 2e huwelijk van een kleindochter van Jan Kooij, stiefdochter van Maartje Kasenbrood;
zie verder => Kasenbrood, 5 juli 1818 huw. Gemeente: Wieringen, prov. Noord-Holland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 59 Gemeente: Hoorn.
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 48. Datum: 28-08-1863.
Bruidegom Hendrik Peterson. Leeftijd: 46. Geboorteplaats: Amsterdam. [= circa *1816.]
Bruid Gerritje van Dijk.  Leeftijd: 41. Geboorteplaats: Enkhuizen. [= circa *1821.]
Vader bruidegom Simon Peterson. Moeder bruidegom Catharina Elisabeth Kuelman.
Vader bruid Willem van Dijk. Moeder bruid Maartje Kooij.
Nadere informatie beroep bg.: kleermaker; beroep vader bd.: schipper;
weduwe van Gerrit Snoek.

CASEMBROOT - Wieringen (Prov. N.-Holland, The Netherlands)
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Betreft: huwelijk van een zoon van Jan Kooij, stiefzoon van Maartje Kasenbrood;
zie verder => Kasenbrood, 5 juli 1818 huw. Gemeente: Wieringen, prov. Noord-Holland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 39 Gemeente: Enkhuizen
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 51. Datum: 24-11-1816.
Bruidegom Germen Kooij Leeftijd: 19. Geboorteplaats: Wieringen [= circa *1797.]
Bruid Johanna Maria Rijnards  Leeftijd: 24. Geboorteplaats: Enkhuizen. [= circa *1788.]
Vader bruidegom Jan Kooij Moeder bruidegom Aaltje Germens Staaltjes
Vader bruid Karel Rijnards Moeder bruid Ida de Ringh
Nadere informatie beroep bg.: schippersknecht; beroep bruid: werkster.

CASEMBROOT - Wieringen (Prov. N.-Holland, The Netherlands)
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Betreft: huwelijk van een kleinzoon van Jan Kooij, stiefzoon van Maartje Kasenbrood;
zie verder => Kasenbrood, 5 juli 1818 huw. Gemeente: Wieringen, prov. Noord-Holland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 39 Gemeente: Enkhuizen
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer:16 Datum: 29-04-1838
Bruidegom Jan Kooij Leeftijd: 18 Geboorteplaats: Enkhuizen
Bruid Guurtje Mantel  Leeftijd: 20 Geboorteplaats: Andijk
Vader bruidegom Germen Kooij Moeder bruidegom Johanna Maria Reijnharts
Vader bruid Jan Mantel Moeder bruid Aafje Bruul
Nadere informatie beroep bg.: arbeider; beroep bruid: dienstbode; beroep vader bd.: timmerman;
grootouders bruidegom vermeld bruidegom Jan Kooij.

CASEMBROOT - Wieringen (Prov. N.-Holland, The Netherlands)
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/ Betreft: 1e huwelijk van een achterkleinzoon van Jan Kooij, stiefzoon van Maartje Kasenbrood; zie verder => Kasenbrood, 5 juli 1818 huw. Gemeente: Wieringen, prov. Noord-Holland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 39 Gemeente: Enkhuizen
Soort akte: Huwelijksakte  Aktenummer: 29 Datum: 09-10-1862
Bruidegom Germen Kooij Leeftijd: 23 Geboorteplaats: Enkhuizen [= circa *1838.]
Bruid Johanna Sjoerts Leeftijd: 20 Geboorteplaats: Zwaag [= circa *1841.]
Vader bruidegom Jan Kooij Moeder bruidegom Guurtje Mantel
Vader bruid Bruin Sjoerts Moeder bruid Grietje de Boer
Nadere informatie beroep bg.[=bruidegom]: schippersknecht.

CASEMBROOT - Wieringen (Prov. N.-Holland, The Netherlands)
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/ Betreft: 2e huwelijk van een achterkleinzoon van Jan Kooij, stiefzoon van Maartje Kasenbrood; zie verder => Kasenbrood, 5 juli 1818 huw. Gemeente: Wieringen, prov. Noord-Holland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 39 Gemeente: Enkhuizen
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 10 Datum: 26-04-1866
Bruidegom Germen Kooij Leeftijd: 27 Geboorteplaats: Enkhuizen. [= circa *1838.]
Bruid Frederika Stookebrand Leeftijd: 27 Geboorteplaats: Enkhuizen. [= circa *1838.]
Vader bruidegom Jan Kooij Moeder bruidegom Guurtje Mantel
Vader bruid NN NN Moeder bruid Elisabeth Stookebrand
Nadere informatie beroep bg.[=bruidegom]: schippersknecht;
weduwnaar van Johanna Sjoerts; moeder van de bruid ook gen. Elisabeth Brand.

CASEMBROOT - Wieringen (Prov. N.-Holland, The Netherlands)
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Betreft: huwelijk van Elisabeth Kooij een van de dochters uit het 2e huwelijk van een achterkleinzoon van Jan Kooij, stiefzoon van Maartje Kasenbrood; zie verder => Kasenbrood, 5 juli 1818 huw. Gemeente: Wieringen, prov. Noord Holland /
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 39 Gemeente: Enkhuizen / Soort akte: Huwelijksakte  Aktenummer: 16 Datum: 21-03-1889 / Bruidegom Wouter van Marle Leeftijd: 27 Geb.plaats: Enkhuizen. [= c.*1861.] / Bruid Elisabeth Kooij Leeftijd: 19 Geb.plaats: Enkhuizen. [= c.*1869.]
Vader bruidegom Cornelis van Marle Moeder bruidegom Klaasje Lub.
Vader bruid Germen Kooij Moeder bruid Frederika Stookebrand
Nadere informatie beroep bg.[=bruidegom]: visser; beroep vader bd.: visser.

CASEMBROOT - Wieringen (Prov. N.-Holland, The Netherlands)
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Betreft: huwelijk van Aafje Kooij een van de dochters uit het 2e huwelijk van een achterkleinzoon van Jan Kooij, stiefzoon van Maartje Kasenbrood; zie verder => Kasenbrood, 5 juli 1818 huw. Gemeente: Wieringen, prov. Noord-Holland /
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief / Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 39 Gemeente: Enkhuizen / Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 40 Datum: 02-10-1890 / Bruidegom Jacob Veen Leeftijd: 21 Geb.plaats: Hoogkarspel. [= c.*1869.] / Bruid Aafje Kooij Leeftijd: 17 Geb.plaats: Enkhuizen. [= c.*1873.]
Vader bruidegom Hendrik Veen Moeder bruidegom Hillegonda Kok
Vader bruid Germen Kooij Moeder bruid Frederika Stookebrand.
Nadere informatie beroep bg.[=bruidegom]: verver; beroep vader bg.: vrachtrijder; beroep vader bd.[=bruid]: visser.

CASEMBROOT - Wieringen (Prov. N.-Holland, The Netherlands)
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Betreft: huwelijk van Albertus Kooij een zoon uit het 2e huwelijk van een achterkleinzoon van Jan Kooij, stiefzoon van Maartje Kasenbrood; zie verder => Kasenbrood, 5 juli 1818 huw. Gemeente: Wieringen, prov. Noord-Holland
/ Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief / Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 39 Gemeente: Enkhuizen / Soort akte: Huwelijksakte  Aktenummer: 15 Datum: 26-04-1900. / Bruidegom Albertus Kooij Leeftijd: 23 Geb.plaats: Enkhuizen.[= c.*1876.] / Bruid Stijntje Keizer Leeftijd: 26 Geb.plaats: Enkhuizen. [= c.*1873.]
Vader bruidegom Germen Kooij Moeder bruidegom Frederika Stookebrand.
Vader bruid Wouter Keizer Moeder bruid Stijntje de Groot.
Nadere informatie beroep bg.[=bruidegom]: visser; beroep vader bg.: visser;
beroep vader bd.[=bruid]: vishandelaar.

CASEMBROOT - Wieringen (Prov. N.-Holland, The Netherlands)
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Betreft: huwelijk van een achterkleinzoon van Jan Kooij, stiefzoon van Maartje Kasenbrood; zie verder => Kasenbrood, 5 juli 1818 huw. Gemeente: Wieringen, prov. Noord-Holland /
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief / Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 39 Gemeente: Enkhuizen. / Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 6 Datum: 17-02-1876.
Bruidegom Johannes Kooij. Leeftijd: 27 Geboorteplaats: Enkhuizen. [= circa *1848.]
Bruid Antje Haas. Leeftijd: 26 Geboorteplaats: Bovenkarspel. [= circa *1839.]
Vader bruidegom Jan Kooij Moeder bruidegom Guurtje Mantel
Vader bruid Pieter Haas. Moeder bruid Aaltje de Haas.
Nadere informatie beroep bg.[=bruidegom]: jager; beroep vader bd.[= bruid]: arbeider.


==================================================================================

CASEMBROOT - Wieringen (Prov. N.-Holland, The Netherlands)
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kasenbrood, 21 jan. 1821 huw. Gemeente: Wieringen, prov. Noord-Holland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Moeder bruid)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 358.137.
Gemeente: Wieringen. / Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 1. Datum: 21-01-1821.
Bruidegom Jan Koster. Geboorteplaats: –.
Bruid Dieuwertje Bont. Geboorteplaats: –.
Vader bruidegom Cornelis Koster. Moeder bruidegom Aafje Timmer.
Vader bruid Cornelis Bont. Moeder bruid Maartje Kasenbrood.
Nadere informatie beroep Bg.[=bruidegom]: zeeman;
beroep Bd.[= Bruid]: naaister; beroep moeder Bd.[= Bruid]: naaister.

CASEMBROOT - Wieringen (Prov. N.-Holland, The Netherlands)
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Casembroot, 11-02-1882; overl. in de gemeente: Utrecht, prov. Utrecht.
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Moeder van de overledene).
Archieflocatie Het Utrechts Archief. / Algemeen Toegangnr: 481. Inventarisnr: 459.
Gemeente: Utrecht.. / Soort akte: Overlijdensakte. Aktenummer: 237. Datum: 11-02-1882.

Overledene: Dieuwertje Bont. Geslacht: V. / Overlijdensdatum: 10-02-1882.
Leeftijd: 85 jaar. Overlijdensplaats: Utrecht. [= geb.: circa * 1796.]
Vader Cornelis Bont. Moeder Maartje Casembroot.
Partner: Jan Cornelis Koster. Relatie: weduwe van.


========================================================================

CASEMBROOT - Wieringen (Prov. N.-Holland, The Netherlands)
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kasenbrood, 29 apr. 1821 huw. Gemeente: Wieringen, prov. Noord-Holland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Moeder bruidegom)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 358.137.
Gemeente: Wieringen. / Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 10. Datum: 29-04-1821.
Bruidegom Pieter Bakker. Leeftijd 36. Geboorteplaats: Wieringen.
Bruid Janna Hendrik Jans ten Bokkel. Leeftijd 30. Geboorteplaats: –.

Vader bruidegom Jan Bakker. Moeder bruidegom Geertje Kasenbrood.
Vader bruid Hendrik Jan ten Bokkel. Moeder bruid Trijntje Jans Witte.
Nadere informatie beroep Bg.[=bruidegom]: dagloner; beroep Bd.[= Bruid]: dienstmeid.
========================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.a. = A / familybranch IV.a. = A.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kaasenbrood, 26 okt. 1822 huw. in Schoorl, prov. Noord-Holland
:
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom, Vader bruidegom)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 111.
Gemeente: Schoorl. / Soort akte: Huwelijksakte. Aktenummer: 6. Datum: 26-10-1822.
Bruidegom Hendrik Kaasenbrood. Leeftijd: 22. Geboorteplaats: (Bergen)
Bruid Anna Groen. Leeftijd: 22. Geboorteplaats: (Haringkarspel)

Vader bruidegom Jacob Kaasenbrood. Moeder bruidegom Guurtje Kager.
Vader bruid Arien Groen. Moeder bruid Maartje Siemonsdr Romeijn.
Nadere informatie: beroep bruidegom boerenknecht; beroep bruid boerenmeid;
beroep vader bruid: watermolenaar.

===================================================================

CASEMBROOT - Wieringen (Prov. N.-Holland, The Netherlands)
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kasenbrood, 17 nov. 1822 huw. Gemeente: Wieringen, prov. Noord-Holland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Moeder bruid)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen Toegangnr: 358. Inventarisnr: 358.137.
Gemeente: Wieringen. / Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 12. Datum: 17-11-1822.
Bruidegom IJsbrand Schagen. Leeftijd 25. Geboorteplaats: Texel.
Bruid Geertje Bont. Leeftijd 28. Geboorteplaats: Hippolytushoef.

Vader bruidegom Willem Schagen. Moeder bruidegom Roelofje Veen.
Vader bruid Cornelis Bont. Moeder bruid Maartje Kasenbrood.
Nadere informatie beroep Bg.[=bruidegom]: dagloner; beroep Bd.[= Bruid]: naaister;
beroep vader Bg.[=bruidegom]: zeeman.
========================================================================

CASEMBROOT - Wieringen (Prov. N.-Holland, The Netherlands)
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kasenbrood, 1 dec. 1822 huw. Gemeente: Wieringen, prov. Noord-Holland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Moeder bruidegom)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen Toegangnr: 358. Inventarisnr: 358.137.
Gemeente: Wieringen. / Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 13. Datum: 01-12-1822.
Bruidegom Jacob Bakker. Leeftijd 31. Geboorteplaats: Hippolytushoef.
Bruid Antje Bakker. Leeftijd 21. Geboorteplaats: Wieringen.

Vader bruidegom Jan Bakker. Moeder bruidegom Geertje Kasenbrood.
Vader bruid Jan Evertsz Bakker. Moeder bruid Trijntje de Vries.
Nadere informatie beroep Bg.[=bruidegom]: bakker; beroep Bd.[= Bruid]: dienstmeid.
========================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.a. = A / familybranch IV.a. = A.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kazenbroot, 4 mei 1823 huw. in Schoorl, prov. Noord-Holland

Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom, Vader bruidegom)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 111.
Gemeente: Schoorl. / Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 5 Datum: 04-05-1823.
Bruidegom Hendrik Kazenbroot. Leeftijd: 23 Geboorteplaats: (Bergen)
Bruid Erckjen Driessen. Leeftijd: 26 Geboorteplaats: (Groet)

Vader bruidegom Jacob Kazenbroot. Moeder bruidegom Guurtje Kager.
Vader bruid Gerrit Driessen. Moeder bruid Hilletje Vaske.
Nadere informatie: beroep bg.[=bruidegom]: landbouwer;
beroep bruid: boerenmeid; beroep vader bd.[=bruid]: wagenmaker.
=====================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.a. = A / familybranch IV.a. = A.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kaasenbrood, 27 jan.1825 huw. in Uitgeest, prov. Noord-Holland

Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruid, Vader bruid)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 358.123.
Gemeente: Uitgeest. / Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 1. Datum: 27-01-1825.
Bruidegom Gerrit Noom. Leeftijd: 26. Geboorteplaats: Krommeniedijk.
Bruid Margaretha Kaasenbrood. Leeftijd: 18. Geboorteplaats: Bergen.

Vader bruidegom Pieter Noom. Moeder bruidegom Maartje Willems Schuijtemaker.
Vader bruid Jacoba Kaasenbrood. Moeder bruid Maartje Hendriksdr. Binning.
Nadere informatie: beroep bg.[=bruidegom]: landbouwer;
beroep bg.[=bruidegom]: landbouwer.
=====================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak III. / familybranch III.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Pancras Kaas en Brood, 30 apr. 1826 huw. in Heemskerk, prov. Noord-Holland
:
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (zie: Moeder bruid)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen Toegangnr: 358. Inventarisnr: 50.
Gemeente: Heemskerk. / Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 3. Datum: 30-04-1826.
Bruidegom Jan Hageman. Leeftijd: 28. Geboorteplaats: Castricum.
Bruid Grietje Beentjes. Leeftijd: 24. Geboorteplaats: Heemskerk.

Vader bruidegom Jan Hageman. Moeder bruidegom Neeltje Nijman.
Vader bruid Jan Beentjes. Moeder bruid Antje Pancras Kaas en Brood.
(
Mijn opmerking betreft patroniem Pancras voor de familienaam Kaas en Brood:
Pancras is de voornaam (RK-doopnaam) van de vader van mw Antje Beentjes – Kaas en Brood
(ook o.a.: Kaasenbrood), een spellingvariatie van de familienaam van de moeder van de bruid.)
============================================================================

CASEMBROOT - Wieringen (Prov. N.-Holland, The Netherlands)
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kaasenbrood, 24 september 1829 huw. in Den Helder, prov. Noord-Holland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Moeder bruidegom)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen Toegangnr: 385 Inventarisnr: 33.
Gemeente: Den Helder. / Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 39 Datum: 24-09-1829
Bruidegom Dirk Moen. Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Wieringen. [=*c.1804/5.]
Bruid Ariaantje Breet. Leeftijd: 26 Geboorteplaats: Den Helder. [=*c.1803/4.]
Vader bruidegom Jan Moen. Moeder bruidegom Dieuwertje Kaasenbrood.
Vader bruid Jacob Breet. Moeder bruid Jannetje Kuijt.
Nadere informatie beroep bg.[=bruidegom]: schilder; Erk. 1 kind.

========================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.a. = A / familybranch IV.a. = A.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kazenbrood, 2 mei 1830, huw. in Assendelft, prov. Noord-Holland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruid, Vader bruid)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 11.
Gemeente: Assendelft. / Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 9 Datum: 02-05-1830.
Bruidegom Cornelis van der Laan. Leeftijd: 21. Geboorteplaats: Assendelft.
Bruid Bavonia Kazenbrood. Leeftijd: 20 Geboorteplaats: Bergen (N.H.).
Vader bruidegom Lourens Dirkse van der Laan . Moeder bruidegom Neeltje Cornelise Keper.
Vader bruid Jacob Kazenbrood . Moeder bruid Maartje Hendrikse Benning.
Nadere informatie: beroep bg [=bruidegom]: veehouder;
beroep vader bg. [bruidegom]: broodbakker
.
========================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak III. / familybranch III.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kaasenbrood, 5 mei 1833, huw. in Heemskerk, prov. Noord-Holland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Moeder bruidegom)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 50.
Gemeente: Heemskerk. / Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 2. Datum: 05-05-1833.
Bruidegom Petrus Beentjes. Leeftijd: 37. Geboorteplaats: Heemskerk.
Bruid Maria Heesterbeek. Leeftijd: 41. Geboorteplaats: Alkmaar.

Vader bruidegom Jan Beentjes. Moeder bruidegom Antje Kaasenbrood.
Vader bruid Hubertus Heesterbeek. Moeder bruid Margaretha Heezelman.
Nadere informatie: [bruidegom] weduwnaar van Jannetje Kuijs.
Beroep Bg.[=bruidegom]: dagloner; beroep Bd.[=bruid]: dienstbode;
beroep vader Bd.[=bruid]: timmerman.
=====================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.a. = A / familybranch IV.a. = A.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kaasenbrood, 2 februari 1834, huw. in Schoorl, prov. Noord-Holland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Bruidegom; Vader bruidegom)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 111.
Gemeente: Schoorl. / Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 4. Datum: 02-02-1834.
Bruidegom Pancratius Kaasenbrood. Leeftijd: 35. Geboorteplaats: (Bergen).
Bruid Johanna Daan. Leeftijd: 25. Geboorteplaats: (Warmenhuizen).

Vader bruidegom Jacob Kaasenbrood. Moeder bruidegom Guurtje Kager.
Vader bruid Pieter Daan. Moeder bruid Dieuwertje Roozendaal.
Nadere informatie: beroep bruidegom boer;
beroep bruid boerenmeid; beroep vader bruid werkman.
================================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kaasenbrood, 8 februari 1835, huw. in Velsen, prov. Noord-Holland
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. Algemeen Toegangnr: 358.
Inventarisnr: 358.127. Gemeente Velsen. Huwelijksaktenr.3. Datum 08-02-1835.
Bruidegom Cornelis Kaptijn Leeftijd: 29 Geboorteplaats: Haarlem
Bruid Grietje Kaasenbrood Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Velsen
Vader bruidegom Jan Kaptijn Moeder bruidegom Aaltje van Raaphorst
Vader bruid Roelof Pancras Kaasenbrood Moeder bruid Aagje Jansz Roos
Nadere informatie beroep Bg.: boerenknecht; beroep Bd.: dienstbaar;
familienaam vader van de bruidegom ook
Capteijn.
> Website Kennemerland Velsen Akte Jaar 1835 Nummer 3.
Bruidegom: Cornelis Kaptijn, Haarlem, 29, boerenknecht.
Vader Jan Kaptijn. Moeder Aaltje van Raaphorst.
Bruid: Grietje Kaasenbrood, Velsen, 24, dienstbaar.
Vader Roelof Pancras Kaasenbrood. Moeder Aagje Roos.
Plaats Velsen. Huwelijksdatum 08-02-1835.
Opmerkingen: Fn. Vg. ook Capteijn.

===============================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kaasenbrood, 13 oktober 1841, huw. in Velsen, prov. Noord-Holland
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. Algemeen Toegangnr: 358.
Inventarisnr: 358.127. Gemeente Velsen. Huwelijksaktenr.10. Datum 13-10-1841.
Bruidegom Pancras Kaasenbrood. Leeftijd: 29. Geboorteplaats: Velsen.
Bruid Aaltje Traan. Leeftijd: 24. Geboorteplaats: Velsen
Vader bruidegom Roelof Parcrasse Kaasenbrood. Moeder bruidegom Agie Jansz Roos.
Vader bruid Jan Traan. Moeder bruid Aagje Limmen.
Nadere informatie beroep Bg.[= bruidegom]: arbeider; beroep vader Bd.[= bruid]: tapper.
> Website Kennemerland Velsen Akte Jaar 1841 Nummer 10.
Bruidegom: Pancras Kaasenbrood, Velsen, 29, arbeider.
Vader Roelof Kaasenbrood. Moeder Agie Roos.
Bruid: Aaltje Traan, Velsen, 24.
Vader Jan Traan. Moeder Aagje Limmen.
Plaats Velsen. Huwelijksdatum 13-10-1841.

==========================================================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > www.genlias.nl/
Casembroot, de / (> 21 september 1843 huw. gemeente Utrecht, provincie Utrecht.)
Detail resultaat: (Bruid) / Bron Burgerlijke stand - Huwelijk / Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481 / Inventarisnr: 954 / Gemeente: Utrecht
Soort akte: Huwelijksakte / Aktenummer: 265 / Datum: 21-09-1843
Bruidegom Carel Willem E.C. de Geer / Leeftijd: 22 / Geboorteplaats: Haarlem
Bruid Eleonora Adriana de Casembroot / Leeftijd: 23 / Geboorteplaats: Twello
Vader bruidegom Jean Florent A. de Geer / Moeder bruidegom Regina Catharina Huijghens
Vader bruid Leonard de Casembroot / Moeder bruid Adriana Johanna Neukirhen (Nijvenheim) /

(Mijn opm.: De bruidegom is geboren in de plaats Haarlem, provincie Noord-Holland.
Zie ook CBG, voor publicaties adellijke families in Nederland, websites zoals www.cbg.nl,
betreft de spelling van namen vanaf vroeger eeuwen tot heden => www.meertens.knaw.nl/)


=========================================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kaasenbrood, 11 februari 1844, huw. in Velsen, prov. Noord-Holland
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. Algemeen Toegangnr: 358.
Inventarisnr: 358.127. Gemeente Velsen. Huwelijksaktenr.4. Datum 11-02-1844.
Bruidegom Joannes Kaasenbrood. Leeftijd: 30. Geboorteplaats: Veelsen.[=Velsen.]
Bruid Willemijntje Alders. Leeftijd: 28. Geboorteplaats: Velsen.
Vader bruidegom Roelof Kaasenbrood. Moeder bruidegom Aagje Janse Roos.
Vader bruid Leendert Alders. Moeder bruid Trijntje Reijers.
Nadere informatie beroep Bg.[= bruidegom]: werkman; beroep vader Bd.[= bruid]: landman.
> Website Kennemerland Velsen Akte Jaar 1844 Nummer 4.
Bruidegom: Joannes Kaasenbrood, Velsen, 30, werkman.
Vader Roelof Kaasenbrood. Moeder Aagje Roos.
Bruid: Willemijntje Alders, Velsen, 28.
Vader Leendert Alders. Moeder Trijntje Reijers.
Plaats Velsen. Huwelijksdatum 11-02-1844.

=========================================================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > www.genlias.nl/
Casembroot, de / (> 11 juni 1844, huw. gemeente Sint Maartensdijk, provincie Zeeland)
Detail resultaat: (Vader bruidegom) / Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Zeeuws Archief / Algemeen Toegangnr: 25.118 / Gemeente: Sint Maartensdijk /
Soort akte: Huwelijksakte / Aktenummer: 5 / Datum: 11-06-1844
Bruidegom Jean Louis de Casembroot / Leeftijd: 26 / Geboorteplaats: Tholen /
Bruid Cornelia Anna van der Burcht van Lichtenbergh / Leeftijd: 22 / Geboorteplaats: Bloemendaal /
Vader bruidegom Samuel Otto de Casembroot / Moeder bruidegom Wilhelmina de Haan
Vader bruid Willem Frederik van der Burcht van Lichtenbergh / Moeder bruid Maria Steendijk //

(Mijn opm.:) De bruid is geboren op 6 augustus 1821, plaats Bloemendaal, provincie Noord-Holland,
geboorte-aktenr.8r, Kennemerland, Bloemendaal, zie verder => http://haarlem.digitalestamboom.nl/


=========================================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kaasenbrood, 1 februari 1846, huw. in Velsen, prov. Noord-Holland
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. Algemeen Toegangnr: 358.
Inventarisnr: 358.127. Gemeente Velsen. Huwelijksaktenr.1. Datum 01-02-1846.
Bruidegom Simon Kaasenbrood. Leeftijd: 29. Geboorteplaats: Velsen.
Bruid Margaretha Carolina Spiegeler. Leeftijd: 25. Geboorteplaats: Freeren (Hanover).
Vader bruidegom Roelof Kaasenbrood. Moeder bruidegom Aagie Roos.
Vader bruid Johan Henrich Spiegeler. Moeder bruid Gesina Maria Termeer.
Nadere informatie beroep Bg.[= bruidegom]: arbeider; beroep Bd.[= bruid]: dienstbode.

===============================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak III. / familybranch III.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kaas en Brood, 29 april 1849 huw. in Castricum, prov. Noord-Holland
:
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (zie: Moeder bruid)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen Toegangnr: 358. Inventarisnr: 31.
Gemeente: Castricum. / Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 1. Datum: 29-04-1849.
Bruidegom Jacob Brakenhoff. Geboorteplaats: (Castricum).
Bruid Grietje Beentjes. Leeftijd: 46. Geboorteplaats: (Heemskerk).

Vader bruidegom Jan Franszoon Brakenhoff. Moeder bruidegom Jantje Molenaar.
Vader bruid Jan Beentjes. Moeder bruid Antje Kaas en Brood.
Nadere informatie: beroep bruidegom landbouwer; weduwnaar van Neeltje Kuijs;
beroep bruid boerin; weduwe van Jan Hageman.
=====================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Uit Archiefbron / From Archivesource > http://www.haarlem.digitalestamboom.nl/
Bron: Kennemerland. Velsen. Akte Jaar 1849 Nummer 29.
Plaats Velsen. Geboortedatum 12-05-1849.
Kind: Agatha Sophia Kaasenbrood; datum
12-05-1849; bron geboorte; rol Kind; plaats Velsen.
Vader: Simon Kaasenbrood. Moeder: Margaretha Carolina Spiegeler.
=========================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.a. = A / familybranch IV.a. = A.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kaasenbrood, 28 april 1850 huw. in Uitgeest, prov. Noord-Holland

Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Moeder bruidegom)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 358.123.
Gemeente: Uitgeest. / Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 8. Datum: 28-04-1850.
Bruidegom Pieter Noom. Leeftijd: 21. Geboorteplaats: -.
Bruid Kniertje Hoogland. Leeftijd: 22. Geboorteplaats: -.

Vader bruidegom Gerrit Noom. Moeder bruidegom Grietje Kaasenbrood.
Vader bruid Jan Hoogland. Moeder bruid Antje Holland.
Nadere informatie: beroep bg.[=bruidegom]: landbouwer;
beroep vader bg.: landbouwer; beroep moeder bd.[=bruid]: landbouwster.
================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.a. = A / familybranch IV.a. = A.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kazenbroot, 5 mei 1850 huw. in Schoorl, prov. Noord-Holland

Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Bruidegom; Vader bruidegom)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 111.
Gemeente: Schoorl. / Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 6. Datum: 05-05-1850.
Bruidegom Jacob Kazenbroot. Leeftijd: 25 Geboorteplaats: Schoorl.
Bruid Elizabet Praat. Leeftijd: 25. Geboorteplaats: Schoorl.

Vader bruidegom Hendrik Kazenbroot. Moeder bruidegom Erkje Driessen.
Vader bruid Arie Praat. Moeder bruid Elizabet van Esch.
Nadere informatie: beroep bg.[=bruidegom]: verver/glazenmaker;
beroep vader bg.: arbeider; beroep vader bd.[=bruid]: landman.
================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.a. = A / familybranch IV.a. = A.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kaasenbrood, 24 april 1853 huw. in Assendelft, prov. Noord-Holland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Moeder bruidegom)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 11.
Gemeente: Assendelft. / Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 9. Datum: 24-04-1853.
Bruidegom Willem Noom. Leeftijd: 19 Geboorteplaats: Uitgeest.
Bruid Neeltje Boon. Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Assendelft.

Vader bruidegom Gerrit Noom. Moeder bruidegom Margaretha Kaasenbrood.
Vader bruid Hendrik Baartzoon Boon. Moeder bruid Jannetje Bloedjes.
Nadere informatie: beroep bg.[=bruidegom]: veehouder;
beroep vader bg.: veehouder; beroep vader bd.[=bruid]: veehouder.
==================================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Uit Archiefbron / From Archivesource: http://www.haarlem.digitalestamboom.nl
Plaats Bloemendaal [= prov.Noord-Holland.]; Overlijdensdatum 02-10-1853. [= 2 okt.1853.]
Bron: Kennemerland Bloemendaal. Akte Jaar 1853. Nummer 16r.
Overledene: Jan Hora Siccama. / Leeftijd: 51 jr.
Vader: Marco Hilarius Hora Siccama; Moeder: Amelia Carolina Falck.
weduwe/weduwnaar: Henriette Otteline de Casembroot.
Plaats: Bloemendaal. Datum overlijden: 02-10-1853 (Bloemendaal).
[Geboorteplaats =] Groningen.


========================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Uit Archiefbron / From Archivesource: http://www.haarlem.digitalestamboom.nl
Plaats Velsen; Geboortedatum 27-12-1853. / Bron: Kennemerland Velsen Akte Jaar 1853 Nummer 91.
Agatha Kaasenbrood; datum 27-12-1853; bron geboorte; rol Kind; plaats Velsen.
Kind: Agatha Kaasenbrood. / Vader: Pancras Kaasenbrood; Moeder: Alida Traan.
======================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kaasenbrood, 14 februari 1856, huw. in Velsen, prov. Noord-Holland
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. Algemeen Toegangnr: 358.
Inventarisnr: 358.127. Gemeente Velsen. Huwelijksaktenr.6. Datum 14-02-1856.
Bruidegom Joannes Krane. Leeftijd: 65. Geboorteplaats: Velsen.
Bruid Roelofje Kaasenbrood. Leeftijd: 38. Geboorteplaats: Velsen.
Vader bruidegom Barend Krane. Moeder bruidegom Marijtje Haver.
Vader bruid Roelof Kaasenbrood. Moeder bruid Aagje Janse Roos.
Nadere informatie beroep Bg.[= bruidegom]: landbouwer;
weduwnaar van
Cornelia Kommer.

=============================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Uit Archiefbron / From Archivesource: http://www.haarlem.digitalestamboom.nl
Plaats Velsen; Geboortedatum 02-02-1860. / Bron: Kennemerland Velsen Akte Jaar 1860 Nummer 16.
Adrianus Kaasenbrood; datum 02-02-1860; bron geboorte; rol Kind; plaats Velsen:
Kind: Adrianus Kaasenbrood. / Vader: Pancras Kaasenbrood; Moeder: Alida Traan.
======================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.a. = A / familybranch IV.a. = A.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kazenbrood, 6 mei 1860 huw. in Assendelft, prov. Noord-Holland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Moeder bruid)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 11.
Gemeente: Assendelft. / Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 11 Datum: 06-05-1860.
Bruidegom Gerrit Kroon. Leeftijd: 29 Geboorteplaats: Assendelft.
Bruid Cornelia van der Laan. Leeftijd: 25 Geboorteplaats: Assendelft.

Vader bruidegom Gerrit Kroon. Moeder bruidegom Grietje Al.
Vader bruid Cornelis van der Laan. Moeder bruid Bavonia Kazenbrood.
Nadere informatie: beroep bg.[=bruidegom]: veehouder;
beroep vader bg.: veehouder; beroep vader bd.[=bruid]: broodbakker.

====================================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > www.genlias.nl/
de Casembroot, 31 mei 1860 huw.: gemeente Groningen, prov. Groningen.

Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> Moeder bruidegom)
Archieflocatie Groninger Archieven. Algemeen: Gemeente Groningen.
Soort akte: Huwelijksakte. Aktenummer: 143. Datum: 31-05-1860.
Bruidegom Leonard Wilhelm Gijsbert de Roo.
Geboortedatum: 17-09-1834. Geboorteplaats: Klundert.
Bruid Hermina Sophia Maria Baart de la Faille.
Geboortedatum: 10-04-1839. Geboorteplaats: Naarden.

Vader bruidegom Dirk Willem de Roo.
Moeder bruidegom Johanna Catharina de Casembroot.
Vader bruid Petrus Baart de la Faille. Moeder bruid Sophia Wilhelmina Fredzess.
Nadere informatie: beroep bruidegom doctor in letteren, leeftijd 25 jaar;
beroep vader bruidegom predikant; bruid 21 jaar;
beroep vader bruid luitenant kolonel. //

(Mijn opm.: De bruid is geboren in de plaats Naarden, provincie Noord-Holland.)

=======================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.a. = A / familybranch IV.a. = A.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kasembrood, 28 april 1861 huw. in Assendelft, prov. Noord-Holland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Moeder bruidegom)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 11.
Gemeente: Assendelft. / Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 15 Datum: 28-04-1861.
Bruidegom Jacobus van der Laan. Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Assendelft.
Bruid Guurtje Koning. Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Assendelft.

Vader bruidegom Cornelis van der Laan. Moeder bruidegom Bavonia Kasembrood.
Vader bruid Klaas Koning. Moeder bruid Marijtje Borst.
Nadere informatie: beroep bg.[=bruidegom]: veehouder;
beroep vader bg.: broodbakker; beroep vader bd.[=bruid]: veehouder.

==================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.a. = A / familybranch IV.a. = A.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kaasenbrood, 1 maart 1862 huw. in Heemskerk, prov. Noord-Holland

Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Moeder bruidegom)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen: Toegangnr: 358. Inventarisnr: 50.  
Gemeente: Heemskerk. / Soort akte: Huwelijksakte. Aktenummer: 1. Datum: 01-03-1862.
Bruidegom Pieter Noom. Leeftijd: 33 Geboorteplaats: Uitgeest.
Bruid Dieuwertje Rijke. Leeftijd: 28 Geboorteplaats: Akersloot
.
Vader bruidegom Gerrit Noom. Moeder bruidegom Grietje Kaasenbrood.
Vader bruid Jan Rijke. Moeder bruid Klaasje Stuifbergen.
Nadere informatie: weduwnaar van Kniertje Hogeland.
Beroep Bg.[=bruidegom]: dagloner; beroep vader Bd.[=bruid]: dagloner.
================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.a. = A / familybranch IV.a. = A.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kazenbroot, 4 mei 1863 huw. in Schoorl, prov. Noord-Holland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> Bruidegom; Vader bruidegom)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 111.
Gemeente: Schoorl. / Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 8 Datum: 04-05-1863.
Bruidegom Jacobus Kazenbroot. Leeftijd: 27 Geboorteplaats: Schoorl
Bruid Catarina Molenaar. Leeftijd: 29 Geboorteplaats: Schoorl

Vader bruidegom Bankras Kazenbroot. Moeder bruidegom Jannetje Daan.
Vader bruid Pieter Molenaar. Moeder bruid Maartje Berger
Nadere informatie: beroep bg.[=bruidegom]: landbouwer;
beroep moeder bg.: boerin; moeder van de bruidegom ook: Johanna.
==============================================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > www.genlias.nl/
Casembroot, de / 11 september 1863, huwelijk Sint Maartensdijk, provincie Zeeland.

Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> Moeder bruid)
Archieflocatie Zeeuws Archief / Algemeen Toegangnr: 25.118 / Gemeente: Sint Maartensdijk
Soort akte: Huwelijksakte / Aktenummer: 16 / Datum: 11-09-1863
Bruidegom Jacob Sipkes / Leeftijd: 41 / Geboorteplaats: Amsterdam
Bruid Otteline Wilhelmine Was / Leeftijd: 21 / Geboorteplaats: Sint Maartensdijk
Vader bruidegom Pieter Sipkes / Moeder bruidegom Catharina van der Wissel
Vader bruid Marinus Was / Moeder bruid Constance Justine Charlotte de Casembroot //

(Mijn opm.: De bruidegom is geboren in de plaats Amsterdam, provincie Noord-Holland.)

==============================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.a. = A / familybranch IV.a. = A.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kaasenbrood, 8 mei 1864 huw. in Assendelft, prov. Noord-Holland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Moeder bruid)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 11.
Gemeente: Assendelft. / Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 11. Datum: 08-05-1864.
Bruidegom Baart Al. Leeftijd: 34 Geboorteplaats: Assendelft.
Bruid Jannetje van der Laan. Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Assendelft.

Vader bruidegom Jan Al. Moeder bruidegom Trijntje Keizer.
Vader bruid Cornelis van der Laan. Moeder bruid Bavonia Kaasenbrood.
Nadere informatie: beroep bg.[=bruidegom] : veehouder;
beroep vader bg.: veehouder; beroep vader bd.[=bruid]: broodbakker.
==================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.a. = A / familybranch IV.a. = A.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kazenbrood, 8 mei 1864 huw. in Assendelft, prov. Noord-Holland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Moeder bruid)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 11.
Gemeente: Assendelft. / Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 12. Datum: 08-05-1864.
Bruidegom Jan Kroon. Leeftijd: 41. Geboorteplaats: Assendelft.
Bruid Maartje van der Laan. Leeftijd: 33. Geboorteplaats: Assendelft.

Vader bruidegom Gerrit Kroon. Moeder bruidegom Grietje Al.
Vader bruid Cornelis van der Laan. Moeder bruid Bavonia Kazenbrood.
Nadere informatie: beroep bg.[=bruidegom]: veehouder;
beroep moeder bg.: veehoudster; beroep vader bd.[=bruid]: broodbakker.
=================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.a. = A / familybranch IV.a. = A.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kaasenbrood, 8 mei 1864 huw. in Uitgeest, prov. Noord-Holland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Moeder bruid)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 358.123.
Gemeente: Uitgeest. / Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 4. Datum: 08-05-1864.
Bruidegom Baltus Baltus. Leeftijd: 29. Geboorteplaats: -. [=*c.1834.]
Bruid Maria Noom. Leeftijd: 25. Geboorteplaats: -. [=*c.1838.]

Vader bruidegom Pieter Baltus. Moeder bruidegom Klaasje Pater.
Vader bruid Gerrit Pietersz. Noom. Moeder bruid Margaretha Kaasenbrood.
Nadere informatie: beroep bg.[=bruidegom]: boerenknecht.
===============================================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > www.genlias.nl/
Casembroot, de / 29 augustus 1866, huw. gemeente Sint Maartensdijk, prov. Zeeland

Detail resultaat: (Moeder bruid) / Bron Burgerlijke stand - Huwelijk / Archieflocatie :
Zeeuws Archief / Algemeen Toegangnr: 25.118 / Gemeente: Sint Maartensdijk
Soort akte: Huwelijksakte / Aktenummer: 15 / Datum: 29-08-1866
Bruidegom Jakob Wolter Adriaan Wanrooij / Leeftijd: 22 / Geboorteplaats: Kwadijk
Bruid Petronella Jacoba Was / Leeftijd: 22 / Geboorteplaats: Sint Maartensdijk
Vader bruidegom Wolter Adriaan Wanrooij / Moeder bruidegom Tanna Wilhelmina Was
Vader bruid Marinus Was / Moeder bruid Constance Justine Charlotte de Casembroot //

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mijn opm.: De bruidegom is geboren in de plaats Kwadijk, provincie Noord-Holland.
Voor meer details verder nagaan in de akte en vergelijken met andere archiefbronnen;
betreft de voormalige gemeente Kwadijk, ten noordoosten van Purmerend;
tot 1970 was Kwadijk een zelfstandige gemeente; => http://nl.wikipedia.org/wiki/Kwadijk
Kwadijk is een dorp in de gemeente Zeevang => http://nl.wikipedia.org/wiki/Zeevang
http://nl.wikipedia.org/wiki/Waterland_(regio)

===========================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.a. = A / familybranch IV.a. = A.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kaasenbrood, 9 februari 1868 huw. in Assendelft, prov. Noord-Holland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Moeder bruidegom)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 11.
Gemeente: Assendelft. / Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 4 Datum: 09-02-1868.
Bruidegom Cornelis van der Laan. Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Assendelft.
Bruid Elisabet Veenboer. Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Assendelft.

Vader bruidegom Cornelis van der Laan. Moeder bruidegom Bavonia Kaasenbrood.
Vader bruid Jan Pieterszoon Veenboer. Moeder bruid Fijtje Kroon.
Nadere informatie: beroep bg.[=bruidegom]: kastelein;
beroep vader bg.: broodbakker; beroep vader bd.[=bruid]: veehouder.
=================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.a. = A / familybranch IV.a. = A.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kaasenbrood, 24 mei 1868 huw. in Assendelft, prov. Noord-Holland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Moeder bruidegom)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 11.
Gemeente: Assendelft. / Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 16 Datum: 24-05-1868.
Bruidegom Hendrik Noom. Leeftijd: 27. Geboorteplaats: Uitgeest.
Bruid Neeltje Jak. Leeftijd: 28. Geboorteplaats: Assendelft.

Vader bruidegom Gerrit Noom. Moeder bruidegom Margaretha Kaasenbrood.
Vader bruid Pieter Jak. Moeder bruid Willempje van Dijk.
Nadere informatie: beroep bg.[=bruidegom]: dienstbaar; beroep vader bd.[=bruid]: wever.
============================================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
de Casembroot, 22 oktober 1868; huw. in Enkhuizen, prov. Noord-Holland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Moeder bruid)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen Toegangnr: 358. Inventarisnr: 39.
Gemeente: Enkhuizen. / Soort akte: Huwelijksakte. Aktenummer:36. Datum: 22-10-1868.
Bruidegom Jacobus Petrus Sprenger van Eijk. Leeftijd: 26. Geboorteplaats: Hilvarenbeek.
Bruid Louise Cornelia Elisabeth de Roo. Leeftijd: 27. Geboorteplaats: Enkhuizen.
Vader bruidegom Jacob Johannes Sprenger van Eijk. Moeder bruidegom Wilhelmina Carolina Heshusius.
Vader bruid Dirk Willem de Roo. Moeder bruid Johanna Catharina de Casembroot.
Nadere informatie: beroep bg.[=bruidegom]: ontvanger der registratie en domeinen;
beroep vader bg.[=bruidegom]: predikant; beroep vader bd.[=bruid]: emeritus predikant.
==============================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.a. = A / familybranch IV.a. = A.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kazenbroot, 19 november 1868 huw. in Schoorl, prov. Noord-Holland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Bruid; Vader bruid)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 111.
Gemeente: Schoorl. / Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 14 Datum: 19-11-1868.
Bruidegom Klaas Dekker. Leeftijd: 28. Geboorteplaats: Akersloot.
Bruid Guurtje Kazenbroot. Leeftijd: 23. Geboorteplaats: Schoorl
.
Vader bruidegom Maarten Dekker. Moeder bruidegom Maartje Jans.
Vader bruid Bancras Kazenbroot. Moeder bruid Jannetje Daan.
Nadere informatie: beroep bg.[=bruidegom]: boerenbedrijf; beroep vader bg.: landman;
beroep moeder bd.[=bruid]: boerin; moeder van de bruid ook Johanna.
====================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.a. = A / familybranch IV.a. = A.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kazenbroot, 25 april 1869, huw. in Schoorl, prov. Noord-Holland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Bruidegom; Vader bruidegom)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 111.
Gemeente: Schoorl. / Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 4 Datum: 25-04-1869.
Bruidegom Cornelis Kazenbroot. Leeftijd: 30 Geboorteplaats: Schoorl.
Bruid Hendrica de Wit. Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Wormer
.
Vader bruidegom Bankras Kazenbroot. Moeder bruidegom Jannetje Daan.
Vader bruid Evert de Wit. Moeder bruid Teunisje Hille.
Nadere informatie: beroep bg.[=bruidegom]: landman;
beroep moeder bg.[=bruidegom]: boerin.
====================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.a. = A / familybranch IV.a. = A.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kaasenbrood, 1 mei 1869, huw. in Wijdewormer, prov. Noord-Holland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Moeder Bruidegom)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 358.140.
Gemeente: Wijdewormer. / Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 7. Datum: 01-05-1869.
Bruidegom Dirk van der Laan. Leeftijd: 30. Geboorteplaats: Assendelft.
Bruid Jacoba Heudikhuijzen. Leeftijd: 30.Geboorteplaats: Wijdewormer.

Vader bruidegom Cornelis van der Laan. Moeder bruidegom Baronia Kaasenbrood.
Vader bruid Johannes Judocus Heudikhuijzen. Moeder bruid Elizabet Roet.
Nadere informatie: beroep bg.[=bruidegom]: landbouwer;
beroep vader bruidegom: broodbakker; beroep vader bd.[=bruid]: veehouder.

Mijn opm.MCDK: voornaam moeder bruidegom in andere archiefbronnen: Bavonia, ook Buvonia.
Zie ook spellingvariaties familienaam van de moeder bruidegom op deze webpagina & www.genlias.nl
========================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kaasenbrood, 29 juli 1869 huw. in Velsen, prov. Noord-Holland

Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruid, vader bruid).
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen: Toegangnr: 358. Inventarisnr: 358.127.
Gemeente: Velsen. / Soort akte: Huwelijksakte. Aktenummer: 24. Datum: 29-07-1869.
Bruidegom Ludovicus Andreas Boogmans. / Leeftijd: 26. Geboorteplaats: Den Helder.
Bruid Agatha Sophia Kaasenbrood. / Leeftijd: 20. Geboorteplaats: Velsen.
Vader bruidegom Ludovicus Joannes Andreas Boogmans. Moeder bruidegom Johanna Louisa Assing.
Vader bruid Simon Kaasenbrood. Moeder bruid Margaretha Carolina Spiegeler.
Nadere informatie: beroep bg.[=bruidegom]: timmerman; beroep vader bg.: arbeider;
beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bd.[=bruid]: arbeider.
======================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kaasenbrood, 27 april 1870 huw. in Nieuwer-Amstel, prov. Noord-Holland

Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruid, vader bruid).
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen: Toegangnr: 358. Inventarisnr: 87.  
Gemeente: Nieuwer-Amstel. / Soort akte: Huwelijksakte. Aktenummer: 25. Datum: 27-04-1870.
Bruidegom Petrus Franciscus Regter. / Leeftijd: 38. Geboorteplaats: Amsterdam.
Bruid Cornelia Maria Kaasenbrood. / Leeftijd: 24. Geboorteplaats: Velsen.
Vader bruidegom Joannes Bernardus Regter. Moeder bruidegom Aaltje Beijer.
Vader bruid Simon Kaasenbrood. Moeder bruid Margaretha Carolina Spiegeler.
Nadere informatie: beroep bg.[=bruidegom]: smid; weduwnaar van Susanna Christina Meij;
beroep bruid: dienstbode; beroep vader bd.[=bruid]: werkman.
====================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Uit Archiefbron / From Archivesource: http://www.haarlem.digitalestamboom.nl
Kaasenbrood, 11 januari 1871 huw. in Haarlem, prov. Noord-Holland

Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Bruidegom; Vader bruidegom)
Kennemerland, Haarlem; akte jaar 1871, nummer 6.
Bruidegom Rudolf Kaasenbrood. Leeftijd: 26. Geboorteplaats: Velsen. Beroep: koopman.
Bruid Johanna Westerhoven. Leeftijd: 23. Geboorteplaats: Haarlem.
Vader bruidegom Pancras Kaasenbrood. Moeder bruidegom Alida Traan.
Vader bruid Teunis Westerhoven. Moeder bruid Christina van der Goes.
====================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.a. = A / familybranch IV.a. = A.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kaasenbrood, 23 april 1871 huw. in Assendelft, prov. Noord-Holland

Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Moeder bruid)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 11.
Gemeente: Assendelft. / Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 9 Datum: 23-04-1871.
Bruidegom Simon Veenboer. Leeftijd: 22. Geboorteplaats: Assendelft.
Bruid Hendrika van der Laan. Leeftijd: 20. Geboorteplaats: Assendelft.

Vader bruidegom: Jan Veenboer. Moeder bruidegom: Fijtje Kroon.
Vader bruid: Cornelis van der Laan. Moeder bruid: Buvonia Kaasenbrood.
Nadere informatie: beroep bruidegom koopman; beroep vader bruidegom veehouder;
voogd van deen toeziend voogd van debd. [= van de bruid].
==================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.a. = A / familybranch IV.a. = A.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kazenbroot, 28 april 1872 huw. in Schoorl, prov. Noord-Holland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Bruidegom; Vader bruidegom)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 111.
Gemeente: Schoorl. / Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 5 Datum: 28-04-1872.
Bruidegom Petrus Kazenbroot. Leeftijd: 34. Geboorteplaats: Schoorl.
Bruid Geertje Bijl. Leeftijd: 24. Geboorteplaats: Schoorl.

Vader bruidegom Bankras Kazenbroot. Moeder bruidegom Jannetje Daan.
Vader bruid Arie Bijl. Moeder bruid Willemijntje Dapper.
Nadere informatie: beroep bg.[=bruidegom]: landman; beroep moeder bd.[=bruid]: boerin.
=================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.a. = A / familybranch IV.a. = A.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kaasenbrood, 9 februari 1873 huw. in Assendelft, prov. Noord-Holland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Moeder bruidegom)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 11.
Gemeente: Assendelft. / Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 3. Datum: 09-02-1873.
Bruidegom Pancras van der Laan. Leeftijd: 24. Geboorteplaats: Assendelft.
Bruid Aagtje Al. Leeftijd: 39. Geboorteplaats: Assendelft.

Vader bruidegom Cornelis van der Laan. Moeder bruidegom Bavonia Kaasenbrood.
Vader bruid Jan Klaaszoon Al. Moeder bruid Trijntje Keijzer.
Nadere informatie: beroep bg.[=bruidegom]: veehoudersknecht;
beroep bruid: veehoudster; weduwe van
Jacob Gaal.
==================================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
de Casembroot, 21 augustus 1873 huw. in Enkhuizen, prov. Noord-Holland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Moeder bruid)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen Toegangnr: 358. Inventarisnr: 39.
Gemeente: Enkhuizen. / Soort akte: Huwelijksakte. Aktenummer:32. Datum: 21-08-1873.
Bruidegom Hendrik Bleijenberg. Leeftijd: 32. Geboorteplaats: Zwolle.
Bruid Johanna Jacoba de Roo. Leeftijd: 30. Geboorteplaats: Enkhuizen.
Vader bruidegom Hendrik Bleijenberg. Moeder bruidegom Antoinetta Friederica Strauss.
Vader bruid Dirk Willem de Roo. Moeder bruid Johanna Catharina de Casembroot.
Nadere informatie: beroep bg.[=bruidegom]: predikant Hervormde Gemeente;
beroep vader bd.[=bruid]: emeritus predikant.
===========================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.a. = A / familybranch IV.a. = A.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kaasenbrood, 20 nov.1873 huw. in Wijk aan Zee en Duin, prov. Noord-Holland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Moeder bruid)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 358.142.
Gemeente: Wijk aan Zee en Duin. / Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 9. Datum: 20-11-1873.
Bruidegom Johannes Bierman. Leeftijd: 21. Geboorteplaats: Wijk aan Zee en Duin.
Bruid Geertje Noom. Leeftijd: 29. Geboorteplaats: Uitgeest.

Vader bruidegom Peter Bierman. Moeder bruidegom Everdina Lakens.
Vader bruid Gerrit Pietersz Noom. Moeder bruid Margareta Kaasenbrood.
Nadere informatie: beroep bg.[=bruidegom]: arbeider; beroep bd.[=bruid]: dienstbode.
===========================================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
de Casembroot, 28 april 1875 huw. in Bergen op Zoom, prov. Noord-Brabant
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> Vader bruid, Bruid)
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum.
Algemeen Toegangnr: 50.014. Inventarisnr: 547. Gemeente: Bergen op Zoom.
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 29. Datum: 28-04-1875.
Bruidegom Louis Christiaan Vervooren. Geboorteplaats: Haarlem.
Bruid Maria Augusta Wilhlmina [=Wilhelmina] de Casembroot.
Geboorteplaats: 's-Gravenhage.

Vader bruidegom Johannes Vervooren. Moeder bruidegom Helena Louisa Wilhelmina Oziemblowskij.
Vader bruid Eduard Auguste Otto de Casembroot. Moeder bruid Magdalena Rueck.

http://www.bhic.nl/site/ > Bron: BS-H Bergen op Zoom 1811-1921
Archief: BS Huwelijken inventarisnummer diverse. / Burgerlijke Stand 1811-1918 (1922)
Info als boven en voorts: Opmerkingen: Bruidegom geboren circa 1853. / Bruid geboren circa 1857.

=========================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Uit Archiefbron / From Archivesource: http://www.haarlem.digitalestamboom.nl
Bron: Kennemerland Velsen Akte Jaar 1877 Nummer 79.
Plaats Velsen; Geboortedatum  20-04-1877. [= 20 apr.1877.] / Velsen [=*plaats].
Agatha Christina Kaasenbrood;
datum
20-04-1877; bron geboorte; rol Kind; plaats Velsen.
Kind: Agatha Christina Kaasenbrood. / Vader: Rudolf Kaasenbrood; Moeder: Johanna Westerhoven.
===========================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kaasenbrood, 21 juni 1877 huw. in Velsen, prov. Noord-Holland

Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom, vader bruidegom).
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen: Toegangnr: 358. Inventarisnr: 358.127. 
Gemeente: Velsen. / Soort akte: Huwelijksakte. Aktenummer: 26. Datum: 21-06-1877.
Bruidegom Johannes Kaasenbrood. / Leeftijd: 30. Geboorteplaats: Schoten.
Bruid Adriana van Rooijen. / Leeftijd: 24. Geboorteplaats: IJsselstein.
Vader bruidegom Pancras Kaasenbrood. Moeder bruidegom Alida Traan.
Vader bruid Pieter van Rooijen. Moeder bruid Margaretha Catharina Mulder.
Nadere informatie: beroep bg.[=bruidegom]: smid; beroep moeder bruidegom: winkelierster.
beroep vader bd.[=bruid]: hoepelmaker.
=========================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.a. = A / familybranch IV.a. = A.
Uit Archiefbron / From Archivesource: http://www.haarlem.digitalestamboom.nl
Betr.: een van de eerdere huwelijken van bruidegom Johannes van Duijnhoven:
hij is de eerste echtgenoot van
Hermina Kazenbroot.
Van Duijnhoven, 27 november 1878; huw. in Haarlem, prov. Noord-Holland.

Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Bruidegom)
Kennemerland, Haarlem; akte jaar 1878, nummer 289.
Bruidegom Johannes van Duijnhoven.
Leeftijd: 35. Geboorteplaats: Haarlemmerliede. Beroep: landbouwer.
Opm.: Bruidegom is weduwnaar van Theodora Wiethoop.
Bruid Antje Dam. Leeftijd: 33. Geboorteplaats: Limmen. 
Vader bruidegom Hendrik van Duijnhoven. Moeder bruidegom Willemijntje Mos.
Vader bruid Willem Dam. Moeder bruid Maartje Putte.
======================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kaasenbrood, 22 juli 1880 huw. in Velsen, prov. Noord-Holland

Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom, vader bruidegom).
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen: Toegangnr: 358. Inventarisnr: 358.127. 
Gemeente: Velsen. / Soort akte: Huwelijksakte. Aktenummer: 20. Datum: 22-07-1880.
Bruidegom Hendrik Kaasenbrood. / Leeftijd: 22. Geboorteplaats: Velsen.
Bruid Helena Meijer. / Leeftijd: 20. Geboorteplaats: Haarlem.
Vader bruidegom Simon Kaasenbrood. Moeder bruidegom Margaretha Carolina Spiegeler.
Vader bruid Hendrik Jacob Meijer. Moeder bruid Maria Serné.
Nadere informatie: beroep bg.[=bruidegom]: arbeider; beroep vader bd.[=bruid]: arbeider.
=============================================================================

CASEMBROOT - Wieringen (Prov. N.-Holland, The Netherlands)
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Casembroot, 11-02-1882; overleden in de gemeente: Utrecht, prov. Utrecht.
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Moeder van de overledene).
Archieflocatie Het Utrechts Archief. / Algemeen Toegangnr: 481. Inventarisnr: 459.
Gemeente: Utrecht.. / Soort akte: Overlijdensakte. Aktenummer: 237. Datum: 11-02-1882.

Overledene: Dieuwertje Bont. Geslacht: V. / Overlijdensdatum: 10-02-1882.
Leeftijd: 85 jaar. Overlijdensplaats: Utrecht. [= geb.: circa * 1796.]
Vader Cornelis Bont. Moeder Maartje Casembroot.
Partner: Jan Cornelis Koster. Relatie: weduwe van.

============================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.a. = A / familybranch IV.a. = A.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl
Kazenbroot, 15 juni 1882; huw. in Weesp, prov. Noord-Holland

Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Bruidegom; Vader bruidegom)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen Toegangnr: 358. Inventarisnr: 358.132.
Gemeente: Weesp. / Soort akte: Huwelijksakte. Aktenummer: 17. Datum: 15-06-1882.
Bruidegom Hendrikus Adrianus Kazenbroot. / Leeftijd: 22. Geboorteplaats: Assendelft.
Bruid Alida Helena Schmidt. / Leeftijd: 20. Geboorteplaats: Weesp.
Vader bruidegom Jacob Kazenbroot.  Moeder bruidegom Elisabeth Praat.
Vader bruid Johannes Schmidt. Moeder bruid Klara Helena de Vries.
Nadere informatie: beroep bg.[=bruidegom]: schildersknecht;
beroep vader bg.[=bruidegom]: schilder; beroep vader bd.[=bruid]: werkman.

==========================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kaasenbrood, 23 augustus 1883 huw. in Velsen, prov. Noord-Holland

Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruid, vader bruid).
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen: Toegangnr: 358. Inventarisnr: 358.127. 
Gemeente: Velsen. / Soort akte: Huwelijksakte. Aktenummer: 21. Datum: 23-08-1883.
Bruidegom Johannes Petrus van der Veldt. / Leeftijd: 26. Geboorteplaats: Bloemendaal.
Bruid Agatha Kaasenbrood. / Leeftijd: 29. Geboorteplaats: Velsen.
Vader bruidegom Johannes van der Veldt. Moeder bruidegom Johanna Susetta Handgraaf.
Vader bruid Pancras Kaasenbrood. Moeder bruid Alida Traan.
Nadere informatie: beroep bg.[=bruidegom]: arbeider; beroep moeder bd.[= bruid]: herbergierster.
=======================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Uit Archiefbronnen / From Archivesources: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
http://www.haarlem.digitalestamboom.nl
Kaasenbrood, 4 februari 1885 huw. in Bloemendaal, prov. Noord-Holland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Bruidegom; Vader bruidegom)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief.  / Algemeen: Toegangnr: 358. Inventarisnr: 22.
Gemeente: Bloemendaal. / Soort akte: Huwelijksakte. Aktenummer: 2. Datum: 04-02-1885.
Bruidegom Adrianus Kaasenbrood. / Leeftijd: 25. Geboorteplaats: Velsen. Beroep: timmerman.
Bruid Catharina van der Veldt. / Leeftijd: 22. Geboorteplaats: Bloemendaal.
Vader bruidegom Pancras Kaasenbrood. Moeder bruidegom Alida Traan.
Vader bruid Johannes van der Veldt. Moeder bruid Johanna Susette Handgraaf.
========================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kaasenbrood, 20 augustus 1885 huw. in Velsen, prov. Noord-Holland

Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom, Vader bruidegom).
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen: Toegangnr: 358. Inventarisnr: 358.127. 
Gemeente: Velsen. / Soort akte: Huwelijksakte. Aktenummer: 23. Datum: 20-08-1885.
Bruidegom Gerardus Kaasenbrood. / Leeftijd: 27. Geboorteplaats: Velsen.
Bruid Maria Wilhelmina Ruijsenaars. / Leeftijd: 26. Geboorteplaats: Velsen.
Vader bruidegom Pancras Kaasenbrood. Moeder bruidegom Alida Traan.
Vader bruid Gerardus Ruijsenaars. Moeder bruid Maria Voorting.
Nadere informatie: beroep bg.[=bruidegom]: arbeider; beroep vader bd.[=bruid]: arbeider.
=========================================================================

Casembroot (de): Genealogie, stambomen, etc. / Genealogy, familytrees, etc.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > www.genlias.nl/
Casembroot, de / 30 oktober 1888, huw. Nijmegen, provincie Gelderland

Detail resultaat: (Moeder bruidegom) / Bron Burgerlijke stand - Huwelijk /
Archieflocatie: Gelders Archief / Algemeen Toegangnr: 0207 / Inventarisnr: 1117 /
Gemeente: Nijmegen / Soort akte: Huwelijksakte / Aktenummer: 172 / Datum: 30-10-1888
Bruidegom Leonard Wilhelm Gijsbert de Roo /
Geboortedatum: 17-09-1834 (= 17 sep.1834) / Geboorteplaats: Klundert /
Bruid Diederika Jacoba Catharina Constance de Man /
Geboortedatum: 30-07-1844 (= 30 jul.1844) / Geboorteplaats: Nieuwer Amstel /
Vader bruidegom Dirk Willem de Roo / Moeder bruidegom Johanna Catharina de Casembroot
Vader bruid Dirk Jacob de Man / Moeder bruid Catharina Constantia Blanckers Pasqué /
Nadere informatie beroep Bg.[= bruidegom]: ambtenaar; beroep Bd.[= bruid]: zonder beroep;
beroep vader Bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder Bg.: geen beroep vermeld;
beroep vader Bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder Bd.: geen beroep vermeld;
weduwnaar van Hermina S.M. Baart de la Faille; weduwe van Roeland Everwijn //

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mijn opm.: De bruid is geboren in de plaats Nieuwer Amstel, provincie Noord-Holland.
Info voormalige gemeente Nieuwer-Amstel => http://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwer-Amstel
Vanaf 1964 nieuwe gemeentenaam:Amstelveen => http://nl.wikipedia.org/wiki/Amstelveen
Gemeente Amstelveen, provincie Noord-Holland => http://www.amstelveen.nl/
Archieven => https://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/archiefbank/printversie/5502.nl.pdf

==============================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.a. = A / familybranch IV.a. = A.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kazenbroot, 15 april 1894 huw. in Alkmaar, prov. Noord-Holland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Bruidegom; Vader bruidegom)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 4.
Gemeente: Alkmaar. / Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 32 Datum: 15-04-1894.
Bruidegom Cornelis Kazenbroot. Leeftijd: 55. Geboorteplaats: Schoorl.
Bruid Cornelia Boots. Leeftijd: 47. Geboorteplaats: Schoorl.

Vader bruidegom Bankras Kazenbroot. Moeder bruidegom Jannetje Daan.
Vader bruid Cornelis Boots. Moeder bruid Niesje Tesselaar.
Nadere informatie: beroep bg.[=bruidegom] landman, weduwnaar van Hendrica de Wit;
beroep bruid kasteleines, weduwe van
Cornelis Beekman.
===========================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kaasenbrood, 8 november 1894 huw. in Velsen, prov. Noord-Holland

Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom, Vader bruidegom).
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen: Toegangnr: 358. Inventarisnr: 358.127. 
Gemeente: Velsen. / Soort akte: Huwelijksakte. Aktenummer: 56. Datum: 08-11-1894.
Bruidegom Leonardus Kaasenbrood. / Leeftijd: 45. Geboorteplaats: Velsen.
Bruid Anna Granneman. / Leeftijd: 30. Geboorteplaats: Haarlemmermeer.
Vader bruidegom Joannes Kaasenbrood. Moeder bruidegom Wilhelmina Aalders.
Vader bruid Hermanus Granneman. Moeder bruid Cornelia Verheem.
Nadere informatie: beroep bg.[=bruidegom]: tapper;
beroep bd.[=bruid]: dienstbode; beroep vader bd.[=bruid]: landbouwer.

=========================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.a. = A / familybranch IV.a. = A.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kazenbroot, 24 april 1895 huw. in Schoorl , prov. Noord-Holland

Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Bruid; Vader bruid)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 111.
Gemeente: Schoorl. / Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 3 Datum: 24-04-1895.
Bruidegom Johannes Delis. Leeftijd: 23. Geboorteplaats: Bergen.
Bruid Jannetje Kazenbroot. Leeftijd: 23. Geboorteplaats: Schoorl.

Vader bruidegom Jan Delis. Moeder bruidegom Maria Schaaper.
Vader bruid Cornelis Kazenbroot. Moeder bruid Hendrica de Wit.
Nadere informatie: beroep bg.[=bruidegom]: landbouwer;
beroep vader bg.: landbouwer; beroep vader bd.[=bruid]: landman.
===========================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kaasenbrood, 6 juni 1895 huw. in Velsen, prov. Noord-Holland

Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom, Vader bruidegom).
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen: Toegangnr: 358. Inventarisnr: 358.127. 
Gemeente: Velsen. / Soort akte: Huwelijksakte. Aktenummer: 27. Datum: 06-06-1895.
Bruidegom Pancras Johannes Kaasenbrood. / Leeftijd: 23. Geboorteplaats: Velsen.
Bruid Tjitske Jelles Bottema. / Leeftijd: 26. Geboorteplaats: Oldeboorn.
Vader bruidegom Rudolf Kaasenbrood. Moeder bruidegom Johanna Westerhoven.
Vader bruid Jelle Johannes Bottema. Moeder bruid Rigtje Freerke de Jong.
Nadere informatie: beroep bg.[=bruidegom]: metselaar; beroep bd.[=bruid]: dienstbode;
beroep vader bg.[=bruidegom]: stoker; beroep vader bd.[=bruid]: landbouwer.

===========================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.a. = A / familybranch IV.a. = A.
Uit Archiefbron / From Archivesource: http://www.haarlem.digitalestamboom.nl
Kazenbroot, 27 augustus 1896; huw. in Haarlem, prov. Noord-Holland

Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Bruid; Vader bruid)
Kennemerland, Haarlem; akte jaar 1896, nummer 333. (Opmerking: Huwelijk per volmacht.)
Bruidegom Johan Jacobus Hoogeboom.
Leeftijd: 25. Geboorteplaats: Haarlem. Beroep: spoorweg ambtenaar.
Bruid Elisabeth Kazenbroot.
Leeftijd: 30. Geboorteplaats: Assendelft.
Vader bruidegom Johannes Jacobus Hoogeboom. Moeder bruidegom Maria Elisabeth Zwitser.
Vader bruid Jacob Kazenbroot. Moeder bruid Elisabeth Pruot.
(Mijn opmerking: Familienaam van moeder bruid is juister: Praat.)
====================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.a. = A / familybranch IV.a. = A.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kazenbroot, 12 januari 1898 huw. in Egmond-Binnen, prov. Noord-Holland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Bruid; Vader bruid)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 38.
Gemeente: Egmond-Binnen. / Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 2 Datum: 12-01-1898.
Bruidegom Pieter Orij. Leeftijd: 26. Geboorteplaats: Egmond-Binnen.
Bruid Maartje Kazenbroot. Leeftijd: 32. Geboorteplaats: Schoorl.

Vader bruidegom Pieter Orij. Moeder bruidegom Aagje Duineveld.
Vader bruid Jacobus Kazenbroot. Moeder bruid Trijntje Molenaar.
Nadere informatie: beroep bg.[=bruidegom]: landbouwer;
beroep vader bg.[=bruidegom]: landbouwer.
====================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.a. = A / familybranch IV.a. = A.
Uit Archiefbron / From Archivesource: http://www.haarlem.digitalestamboom.nl
Kazenbroot, 10 augustus 1898; huw. in Haarlem, prov. Noord-Holland

Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Bruidegom; Vader bruidegom)
Kennemerland, Haarlem; akte jaar 1898, nummer 254.
Bruidegom Pancratius Kazenbroot.
Leeftijd: 33. Geboorteplaats: Assendelft. Beroep: schilder.
Bruid Johanna van Bavel.
Leeftijd: 24. Geboorteplaats: Zevenbergen.
Vader bruidegom Jacob Kazenbroot. Moeder bruidegom Elisabeth Praat.
Vader bruid Aart van Bavel. Moeder bruid Dingena van Aalst.
(Mijn opmerking: Zevenbergen = provincie Noord-Brabant.)
====================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.a. = A / familybranch IV.a. = A.
Uit Archiefbron / From Archivesource: http://www.haarlem.digitalestamboom.nl
Kazenbroot, 29 november 1899; huw. in Haarlem, prov. Noord-Holland

Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Bruid; Vader bruid)
Kennemerland, Haarlem; akte jaar 1899, nummer 447.
Bruidegom Johannes van Duijnhoven. / Leeftijd: 56.
Geboorteplaats: Haarlemmerliede en Spaarnwoude. / Beroep: landbouwer.
Bruid Hermina Kazenbroot. / Leeftijd: 48. Geboorteplaats: Assendelft.
Vader bruidegom Hendrik van Duijnhoven. Moeder bruidegom Willemijntje Mos.
Vader bruid Jacob Kazenbroot. Moeder bruid Elizabeth Praat.
Opm.: Bruidegom is weduwnaar van Antje Dam.
====================================================================


======================================================================

<= CASEMBROOT: Caasembrood - Kazenbroot, alle locaties/ all locations

<= CASEMBROOT, NL startpagina/-page 1: Nederland / the Netherland

<= Vorige pagina prov. / Previous page, prov.: N.-Holland.7.

=> Volgende pagina prov. / Next page prov.: N.-Holland.9.

======================================================================

=> Volgende provincie / Next province: Overijssel.

================================================

home