HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

< vorige pagina / previous page

Prov. Overijssel

 

 

 

======================================================================

 

Informatie over onderstaande beschrijving, gevonden via website http://www.archieven.nl
19e eeuw: Familie De CASEMBROOT.
Toegangsnummer: 263. / Archieftitel: E.D. Eijken, Inventaris van de verzameling handschriften
toebehorende aan de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis.
12. Andere aantekeningen. / 12.3. Biografie, genealogie en wapenkunde
kenmerken: Aantekeningen van J.B. van IJsseldijk betreffende de families
Van Alkemade, Van Bevervoorde, De Casembroot, Nassou en Westreenen.
Datering:
19e eeuw. / NB: Volgens een aantekening ontleend aan manuscripten,
die in het bezit van de families
Sasse en Wolsen waren.
=> Inventarisnummers 962. / 963. / 964. / 965. / 966.
Omvang:
5 omslagen. / Vindplaats: Historisch Centrum Overijssel (HCO) te Zwolle.
Zie verder op website http://www.historischcentrumoverijssel.nl

===============================================================

http://www.kazenbroot.nl/Marianne-heraldiek08.html

(> Album A....................[? Armorial ], van Dirk Uitenhage de Mist [?].
in de Bijdragen tot de Geschiedenis van Overijssel 1883, pag.308.:

• Johannes van Casembroot; hij studeert in 1633 te Leiden,
later luitenant kolonel en Commandant van Sluis, waar hij in 1658 overlijdt,
vermoedelijk de zoon van Samuel en Anna Romeyns.

==============================================================

(De) CASEMBROOT, CASENBROODT, CASENBROOT, CASENBROTIUS

STUDENTEN IN AMSTERDAM, DEVENTER, LEIDEN, UTRECHT, etc.

(Opnieuw samengesteld door M.C. Deden-Kazenbroot.)

Zie ook Navorscher, 1888 blz.177 betr. de academies te Leiden en Utrecht
incl. aantekeningen over de academies te Amsterdam en Deventer:

LEIDEN: In het Album van de Akademie te Leiden, studentenregister.
In dit album is de spelling bij afwisseling Casenbroot, Casenbroodt,
Casembroot. Op een persoon na (= [als laatstgenoemde]
Leonard Willem de Casembroot)
steeds zonder: de.
{N.B. = Studentenregister inschrijvingen periode 1575 - 1875}
UTRECHT: In het Album der Utrechtsche Akademie studentenregister.
{N.B. = Studenten vermeld in de jaren 1676, 1739, 1823.}

1823 Academie te Utrecht:
Edouard Cornelis De CASEMBROOT
Nav.1888, blz.177 = Edouard Cornelis de C., geboren te Utrecht;
Rechtsgeleerdheid, 9 Juni 1823.
Hij was een leerling van het Athenaeum te Amsterdam,
en kwam te Utrecht als Candidaat in de Letteren.
{N.B. = J. de C.; wsch. J. de Casembroot.}

1824 Academie te Leiden:
Eduard Cornelis CASEMBROOT
Nav.1888, blz.177 = Eduard Cornelis C., van Utrecht, 21 jaar;
Rechtsgeleerdheid, 23 Sept. 1824.
Hij verbleef er twee achtereenvolgende jaren.
{N.B. = Eduard Cornelis Casembroot, student inschr. blz.1264.
Uit: 'de Illustere School' te Deventer, periode 1630–1878.
Eduardus Cornelius Casembroot, van Utrecht;
studeerde eveneens te Deventer van 1820–1822,
zie blz.265:
d.d. 18 juli 1822 vermeld met de opmerking: "rec. 1823,
Leidam profectus".}

============================================================

Zwolle, haven/harbour.
(Photo D. Deden, 2007; coll.: M.C. Deden-Kazenbroot.)

CAASENBROOD / CAASENBROOT / KAASENBROOD / KAASENBROOT,
familienaam met spellingvariaties C-K; family name with spellingvariations C-K.
IV-A. (ex III.-A.4.) Cornelis KAASENBROOD, beurtschipper Amsterdam–Zwolle;
skipper of a marketboat in Amsterdam with a regular (goods) service to Zwolle.

Hieronder informatie voor verder onderzoek in provincie Overijssel, Nederland.
Below information for further research in province Overijssel, the Netherlands.

III.-A.4. Cornelis KAASENBROOD, geboren/born ± 1743 in Amsterdam
(zoon van Jan KAASENBROOD / son of Jan KAASENBROOD, in Amsterdam).
Hij volgt IV.-A. woonde in Amsterdam met zijn gezin, echtgenote en twee kinderen.
III.-A.4. / IV.-A. Cornelis KAASENBROOD lived in Amsterdam with his family, wife and two children.
Hij is overleden in / Cornelis KAASENBROOD deceased in Amsterdam 28 maart 1830 / 28th March 1830,
leeftijd [ruim] 86 jaar / age 86 years old; weduwnaar van / widower of: Anna Elisabeth BURGERS.

Cornelis KAASENBROOD huwde te Amsterdam, vermeld in DTB-registers op 22 mei 1778 /
ondertr. 29 mei 1778 (DTB, nr.623, p.126, p.148) [* zie hierna: huw.16-06-1778 Amsterdam]:
Anna Elisabeth BURGERS (overleden voor 28 mrt.1830 / deceased before 28th March 1830).


Huwelijk 16 juni 1778 te Amsterdam: Cornelis KAASENBROOD x Anna Elisabeth BURGERS.
De volgende aanvullende informatie van dhr. G.L. Kaasenbrood (betreft het archiefonderzoek
door de Gemeentearchivaris, Dr. Wilhelmina C. Pieterse van de Gemeentelijke Archiefdienst
van Amsterdam; brief van 17 februari 1977, no. I 77.224 I/j, onderwerp: Kaasenbrood):
"29 mei 1778. Ondertrouw van Cornelis Kaasenbrood (van Amsterdam, hervormd,
oud 26 jaar, wonend op de Haarlemmerdijk, geassisteerd door zijn vader Jan Kaasenbroot);
en Anna Elisabet Burgers (van Amsterdam, hervormd, oud 24 jaar, wonend in de Wijdesteeg,
geassisteerd door haar vader Frans Burgers). / Het huwelijk werd op 16 juni in de Oude Kerk
voltrokken." [= kerkelijk huwelijk op 16 juni 1778 te Amsterdam].
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend, een zoon en een dochter:
(IV.-A.1.) Jan, zoon van: Cornelis Kaasenbrood en Anna Elisabet Burgers;
gedoopt 4 apr.1779 religie Hervormd, Westerkerk, Amsterdam, doopgetuigen:
Jan Kaasenbrood en Diewertje Kaasenbrood; pastor Herman Hubert;
bron nr.112, p.392 (folio 194v ) nr.8. / Doopregisters http://stadsarchief.amsterdam.nl/
(IV.-A.2.) Elsje, dochter van: Cornelis Caasenbroot en Anna Elisabeth Burgers;
gedoopt 19 nov.1780 religie Hervormd, Eilandskerk, Amsterdam, doopgetuigen:
Frans Burgers en Sara van Goor; pastor Theodoor Isaäcus van Essen;
bron nr.116, p.396 (folio 198v ) nr.3. / Doopregisters http://stadsarchief.amsterdam.nl/

Anna Elisabet(h) Burgers, echtgenote van Cornelis Caasenbroot/Kaasenbrood/Kaasenbroot:
zij is waarschijnlijk gedoopt te Amsterdam; de naam van haar vader is ook bij de andere
kinderen in Amsterdam vermeld als Frans Burgers, haar moeder is hieronder vermeld als
Elsje Wiellik (voornaam met spellingvariaties op andere datums als Elsie, Elsje; de familienaam
met spellingvariaties: Wielling, Wiellik, Willag, Willick, Willik, Willink (van 1747 t/m 1762):

~ doopnaam Anna Elizabeth, gedoopt op 2 juni 1754, religie Hervormd, Nieuwe kerk;
dochter van: (vader) Frans Burgers, en (moeder) Elsje Wiellik; (Hervormde kerk doopgetuigen:
Jan Burgers en Maria Elizabeth Kuijper; pastor Johannes Calkoen; bron 54 p.358 (folio 179v) nr.2.;
Doopregisters http://stadsarchief.amsterdam.nl/ (Zie andere datums deze doopgetuigen spellingvariaties:
Jan Burgers; zijn echtgenote (van 1747 t/m 1760): Maria Elisabet Kuijper, Maria Elisbeth Kuijper,
Maria Elizabeth Kuijper, Maria Elijesabet Kuijpers, Maria Elisabeth Kuijpers. (niet te verwarren met
haar naamgenoten met dezelfde voornamen, achternaam, in Amsterdam voor 1811).

Cornelis KAASENBROOD (of CAASENBROOT, KAASENBROOT, etc.) is waarschijnlijk geboren
en gedoopt te Amsterdam, de voornaam van zijn vader is: Jan, dezelfde achternaam als Cornelis.
In de doopregisters van Amsterdam zijn twee kinderen te vinden met voornaam Cornelis, in de
jaren 1749 en 1752; in 1749 zoon van Jan KORNELISZ KASENBROODT, in 1752 zoon van
Jan CORNELISZ KAASENBROOD (met hoofdletters geschreven: patroniem als achternaam
zijn namelijk vermeld bij de familienamen, alleen Jan is te vinden bij de voornamen).
1752 kind met doopnaam Cornelis, zoon van Jan CORNELISZ KAASENBROOD en
Grietje SIJMONS LOOTS; gedoopt op 19 jan.1752; doopgetuigen Sijmon ALBERTS LOOTS
en Ariaantje JANSZ; pastor Ernestus Philippus G. van ESSEN; religie Hervormd; Noorderkerk;
bron 82 p.199 (folio 99) nr.2. / Doopregisters Amsterdam http://stadsarchief.amsterdam.nl/

Uit archiefonderzoek blijkt, dat de achternaam LOOTS ook voorkomt in de provincie Overijssel,
zoals vermeld op website wiewaswie.nl, met oudste aktedatum 1807, moeder bruid: Aagje Loots,
logementhoudster in Zwolle, huw.aktenr.5 datum 26 jan.1832, bruidspaar in Zwolle, Overijssel,:
bruidegom: Johannes Bernardus Scheuer, orgelmaker (zoon van Johan Christoff Scheuer, orgelmaker,
en Johanna Hendrika Eek), bruid: Antje ten Zweege, geboren te Zwolle donderdag 12 november 1807
(dochter van: Egbert ten Zweege, en Aagje Loots, logementhoudster).

Een selectie uit volgende burgerlijke standakte indexen op de site wiewaswie.nl,
Archief, erfgoedinstelling Historisch Centrum Overijssel, aktedatum 2 maart 1864,
plaats: Ommen, Stad; betreft de overleden man: Jan LOOTS, beroep kolonist,
leeftijd 50 jaren, overleden in de plaats Ommerschans (Ommen, Stad),
overlijdensdatum woensdag 2 maart 1864, relatie: Pieternella Adriana van Hoeve.
Jan was geboren in Amsterdam, zoon van: Jacobus Loots en Neeltje van Velsen;
zijn geboortedatum: ± 1814
. (Familie van Cornelis KAASENBROOD:?)

Cornelis KAASENBROOD, in leven Oud Beurtschipper op Zwolle, overleed in de ouderdom van
ruim 86 jaren, volgens de overlijdensannonce te Amsterdam op 28 maart 1838 (collectie CBG)
en de overlijdensakte op 30 maart 1838 van de gemeente Amsterdam, prov.NH, Nederland
.

De Wieringen-Amsterdam familietak IV.-A. Cornelis KAASENBROOD;
Wieringen-Amsterdam familybranch IV.-A. Cornelis KAASENBROOD:
zie ook webpagina / see also webpage: Casembroot.NL.NH.Amsterdam.

Aanvullende informatie bij het CBG, NGV, de gemeentes Amsterdam, Wieringen, etc.:
Zie ook elders op deze website families op het eiland Wieringen met familienamen
Casembroot, alle spellingvariaties C/K (fam. IV.-A.): Casembroot.NL.NH.Wieringen.
See also elsewhere on this website families on the island Wieringen with familynames
Casembroot, all spellingvariations C/K (fam. IV.-A.): Casembroot.NL.NH.Wieringen.

IJsselmeer, the Netherlands.
(Photo D. Deden, coll.: M.C. Deden-Kazenbroot.)

Beurtvaart => http://nl.wikipedia.org/wiki/Beurtvaart

http://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Binnenvaart

Over de geschiedenis van het IJsselmeer => http://nl.wikipedia.org/wiki/IJsselmeer
About the history of the IJsselmeer (in English) http://en.wikipedia.org/wiki/IJsselmeer
IJsselmeer is also known in English as: IJssel-lake, http://en.wikipedia.org/wiki/Zuiderzee_Works

Het IJsselmeer.
The great lake IJsselmeer, in previous centuries known as: Zuiderzee,
in very old atlasses mentioned with variations of spelling S or Z, etc.
(Photo D. Deden, coll.: M.C.Deden-Kazenbroot, the Netherlands.)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Kampen, Overijssel, the Netherlands.
(Photo D. Deden, coll.: M.C. Deden-Kazenbroot.)

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
(Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/)
Huwelijk van de schoonouders vanJohanna Wilhelmina KAASENBROOD
sedert 5 februari 1919 de echtgenote van Hein AERGELO uit Zwolle:

Detail resultaat: (Bruidegom) Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel. Algemeen: Toegangnr: 123
Inventarisnr: 123.07482 Gemeente: Kampen
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 95 Datum: 17-08-1876
Bruidegom Karel Aergelo Geboorteplaats: Zwolle
Bruid Dievertje Witteveen Geboorteplaats: Kampen
Vader bruidegom Hein Aergelo Moeder bruidegom Maria Hoenders
Vader bruid Geerlof Witteveen Moeder bruid Alijda Weijers
Nadere informatie: 1 kind gewettigd;
bruidegom: 33 jaar.; [= geb.1842]; bruid: 27 jaar. [= 1848].

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
(Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/)
Kaasenbrood, 5 februari 1919, huw. in Zutphen, prov. Gelderland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruid, Vader bruid)
Archieflocatie Gelders Archief. Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 9156 Gemeente: Zutphen
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 8 Datum: 05-02-1919.
Bruidegom Hein Aergelo.
Leeftijd: 41 = geb.1877. Geboorteplaats: Zwolle.
Bruid Johanna Wilhelmina Kaasenbrood.
Leeftijd: 37 = geb.1881. Geboorteplaats: Velsen.
Vader bruidegom Karel Aergelo.
Moeder bruidegom Dievertje Witteveen.
Vader bruid Johannes Kaasenbrood.
Moeder bruid Adriana van Rooijen.
Nadere informatie: beroep bruidegom: wasscherijknecht;
beroep bruid: zonder beroep;
beroep vader bruidegom: geen beroep vermeld;
beroep moeder bruidegom: geen beroep vermeld;
beroep vader bruid: zonder beroep;
beroep moeder bruid: zonder beroep.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Archiefonderzoek / Archive-research, prov. Overijssel, the Netherlands:

De achternaam Rooijen komt ook in de Naamsaannemingsregisters in Overijssel,
gemeente Steenwijkerwold, jaar 1812, aktenummer 374, voornaam: Beene van,
leeftijd onbekend, oude naam Rooijen, aangenomen naam Rooijen.
(bron/source: Historisch Centrum Overijssel, the Netherlands.)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Kampen is ook belangrijk voor de geschiedenis van Schokland;
Kampen is also important for the history of Schokland.


Schokland. (Photo D. Deden, coll.: M.C. Deden-Kazenbroot.)

Schokland is nu in de provincie Flevoland, Nederland;
Schokland is now in the province Flevoland, the Netherlands.


Schokland. (Photo M.C. Deden-Kazenbroot.)

Zie ook / See also => links - index bronnen / sources

=> Index bronnen 1811 Schokland, achternamen / surnames

=================================================================

In mijn kwartierstaat familie in Overijssel, zie voorouders en familie van mijn grootmoeder,
vader's moeder - en haar eerste huwelijk - echtgenoot met achternaam SWART. /
In my pedigree family in Overijssel, see ancestors and family of my grandmother,
father's mother - and her first marriage - husband with surname SWART.

http://www.kazenbroot.nl/KAZENBROOT.MCh.anc.03fm.html

Fam. SWART, genealogisch overzicht ouders Cornelis Swart (1872-1906).
=> Willem SWART x Maria Engelina HARKEMA
(bron genlias.nl, archieflocatie Noord-Hollands Archief, huw.aktenummer reg.10;fol.6v.)
Gemeente Amsterdam, huw.datum 5 november 1856,
bruidegom Willem Swart, leeftijd 29, beroep schuitenvoerder, geboorteplaats Amsterdam,
zoon van: (vader) Johannes Swart, en (moeder) Anna Maria Tieman, beroep: kruiersaffaire doende;
bruid Maria Engelina Harkema, leeftijd 28, beroep dienstbode, geboorteplaats Amsterdam,
dochter van: Willemina Harkema. //

Uit het huwelijk van Willem SWART en Maria Engelina HARKEMA,
zijn de volgende nakomelingen bekend (bron website www.genlias.nl/ )

(kind, zoon) Willem SWART, geboren circa 1861 te Amsterdam;
hij is overleden.

11 Sep.1884, gemeente Amsterdam (bron genlias, huw.aktenr. reg.22;fol.43v.)
bruidegom Willem Swart, leeftijd 23, beroep zadelmaker, geboorteplaats Amsterdam,
zoon van: Willem Swart, beroep schuitenvoerder, en Maria Engelina Harkema;
bruid Johanna Reef, leeftijd 25, beroep dienstbode, geboorteplaats Delden, Ambt [Ambt Delden],
dochter van: Jan Hendrik Reef, en Hendrika Peper. //

Details familie voorouders Johanna Reef, echtgenote van Willem Swart (datumvolgorde)

=> 18-20 Okt.1827 gemeente Delden, Ambt [Ambt Delden] provincie Overijssel, Nederland,
(genlias.nl, archieflocatie: Historisch Centrum Overijssel, overlijdensaktenr.47,
aktedatum 20 okt.1827; overleden man: Hermannus Reef, leeftijd 44, beroep landbouwer,
geboren te Wierden, overlijdensdatum 18 okt.1827, overlijdensplaats Aselo (Delden, Ambt);
vader Hendrik Reef, moeder Johanna Lubbers. / Partner: Johanna ter Bekke, relatie: echtgenoot. //

=> 16-19 Sep.1834 gemeente Delden, Ambt (genlias, overlijdensaktenr.49, aktedatum 16 Sep.1834.)
overleden man: Hendrik Reef, leeftijd 95, beroep landbouwer, geboren te Goor,
hij is overleden op 16 sep.1834, overlijdensplaats: Aselo (Delden, Ambt),
vader Hermannus Reef, moeder Maria Goorhuis. /
De overledene is weduwnaar van: Johanna Lubbers. //

=> 20 Aug.1853 gemeente Delden, Ambt (bron genlias, huw.aktenr.16.)
bruidegom Jan Hendrik Reef, leeftijd 34, beroep landbouwer, geboorteplaats Delden,
zoon van: Hermannus Reef, en Janna ter Bekke, beroep landbouwster;
bruid Jenneken Rottink, leeftijd 28, geboorteplaats Delden, Ambt [Ambt Delden],
dochter van: Jan Hendrik Rottink, beroep landbouwer, en Engele Groothuis, beroep landbouwster. //

=> 9-12 Jan.1857 gemeente Delden, Ambt (genlias, overlijdensaktenr.2, aktedatum 12 Jan.1857.)
overleden vrouw: Jenneken Rottink, leeftijd 32, geboren te Delden, Ambt; overleden op 9 Jan.1857,
overlijdensplaats Azelo (Delden, Ambt), vader Jan Hendrik Rottink, moeder Engele Groothuis;
de overleden vrouw is echtgenote van: Jan Hendrik Reef. //

=> 14 Mei 1858 gemeente Delden, Ambt [Ambt Delden] (bron genlias, huw.aktenr.8.)
bruidegom Jan Hendrik Reef, leeftijd 39, beroep landbouwer, geboorteplaats Delden,
zoon van: Hermannus Reef, en Janna ter Bekke;
bruid Hendrika Peper, leeftijd 28, geboorteplaats Delden, Ambt, [Ambt Delden],
dochter van: Gerrit Jan Peper, en Elisabeth Haarhuis.
Nadere informatie: (bruidegom) weduwnaar van: Jenneken Rottink. //

=> 16-17 Jul.1861 gemeente Borne (genlias, overlijdensaktenr.54, aktedatum 17 Jul.1861.)
overleden man: Frederik Fisschedijk, leeftijd 42, beroep metselaar, geboren te Delden,
overleden op 16 Jul.1861, overlijdensplaats Bornerbroek (Born), vader: Berend Fisschedijk;
moeder: niet bekend. / Partner: Maria Perik, relatie: echtgenoot. //

=> 9 Sep.1864 gemeente Delden, Ambt [Ambt Delden] (genlias, huw.aktenr.17.)
bruidegom Jan Hendrik Reef, leeftijd 45, beroep landbouwer, geboorteplaats Delden, Ambt;
zoon van: Hermannus Reef, en Janna ter Bekke;
bruid Janna Maria Pierik, leeftijd 40, geboorteplaats Borne,
dochter van: Antonie Pierik, en Janna Tijhuis.
Nadere informatie: (bruidegom) weduwnaar van: Hendrika Peper;
(bruid) ook Maria Perik, weduwe van: Fredrik Fisschedijk. //

=> => 12-15 Apr.1873 gemeente Delden, Ambt (genlias.nl, archieflocatie Historisch Centrum Overijssel,
overlijdensaktenr.16, aktedatum 15 Apr.1873.) overleden man: Jan Hendrik Reef, leeftijd 54, beroep landbouwer,
geboren te Delden, Ambt; overleden op 12 Apr.1873, overlijdensplaats Azelo (Delden, Ambt),
vader Jan Hendrik Reef, moeder Johanna ter Beek. / Partner: Jenne Rottink, relatie weduwnaar. /
Nadere informatie: later weduwnaar van: Henrika Peper en Maria Pierik. //

Vervolg / Continued: => http://www.kazenbroot.nl/KAZENBROOT.MCh.anc.03fm.html

================================================================

<= CASEMBROOT: Caasembrood - Kazenbroot, alle locaties/ all locations

<= CASEMBROOT, NL startpagina/-page 1: Nederland / the Netherlands

<= CASEMBROOT, NL startpagina/-page prov.: Overijssel

<= CASEMBROOT, NL.prov. Overijssel: index-pagina / index-page

=> CASEMBROOT, NL.prov. Overijssel: pagina 1 / page 1

=> CASEMBROOT, NL startpagina/-page prov.: Utrecht

==============================================================

home