HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

< vorige pagina / previous page
Prov. Utrecht

CASEMBROOT

en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name.


Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa van personen en families
wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen, vooral welbekend door publicaties,
genealogie en heraldiek over oude adellijke families van Europa.
A surname with various spelling since the middle ages in Europe of persons and families
living in cities and towns with various occupations, especially well-known because of publications,
genealogy and heraldry concerning old noble families of Europe.


====================================================


Domkerk en Domtoren in de stad Utrecht.
(Foto D. Deden, 2006; coll.: M.Ch. Deden-Kazenbroot.)

 

• Utr.: Prov. Utrecht: startpagina / startpage: Utrecht

pagina / page: Utrecht: index.

p. Utrecht 1. / periode ....... - 1700; period ....... - 1700.

p. Utrecht 2. / periode 1700 - 1720; period 1700 - 1720.

p. Utrecht 3. / periode 1720 - 1740; period 1720 - 1740.

p. Utrecht 4. / periode 1740 - 1750; period 1740 - 1750.

p. Utrecht 5. / periode 1740 - 1750; period 1740 - 1750.

p. Utrecht 6. / periode 1750 - 1760; period 1750 - 1760.

p. Utrecht 7. / periode 1760 - 1770; period 1760 - 1800.

p. Utrecht 8. / periode 1800 - 1900; period 1800 - 1900.

p. Utrecht 9. / periode 1900 - .......; period 1900 - ........

 


Paleis Soestdijk, gemeente Baarn, provincie Utrecht.
(Foto D. Deden, sept.2006; coll.: M.Ch.Deden-Kazenbroot.)

==========================================================================

Zie verder op deze website, stambomen: Casembroot (vervolg Utrecht: blz. Index) /
See further on this website, familytrees: Casembroot (continued Utrecht: page Index):

> CASEMBROOT - Utrecht (The Netherlands): Index

=============================================

home