HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

< vorige pagina / previous page


===================================================

PROVINCIE UTRECHT, incl. hoofdstad Utrecht;
PROVINCE UTRECHT, incl. capitalcity Utrecht.

 

INDEX VOORNAMEN / INDEX FIRST NAMES:

 

?: ... ..=> ? / NN / nn = geen voornaam vermeld of bekend (soms, familienaam: ?.)
?: ... ..=> ? / NN / nn = no first name mentioned or known (sometimes, surname: ?.)

... Schout Casembroot (vader/father, in Rhenen, beroep Schout /profession Schout.) (Utr.: p.1.)
zie hierna / see below, Reijnier Casembroot: ~ ged./bapt.30 Apr.1645 in Rhenen.) (Utr.: p.1.)

NN Casenbrooth, [betr.: Heere van Rijnesteijn.], (= Johan Casenbrooth): 8 dec.1671. (Utr.: p.1.)

J. de C. (?: J. de Casembroot, in publ. Navorscher, 1888, p.177): Acad.Utrecht:1676. (Utr.: p.1.)

N.N. [= Charlotte van Ledenbergh.] wed.: Johan Casenbroot (Hr.v. Rijnestein); 7 mei 1681. (Utr.: p.1.)
[Charlotte van Ledenbergh, wed.v.] Johan Casenbroot (Heer van Rijnesteijn etc.); 7 mei 1681. (Utr.: p.1.)
N.N. [= Charlotte van Ledenbergh.] wed.: Johan Casembrooth (Hr.v. Rynesteijn): 7 jun.1686. (Utr.: p.1.)
NN. [= Charlotte van Ledenberch.) wed.: Johan Casembroot (Heer v. Rhijnesteijn): 6 mrt.1688. (Utr.: p.1.)

A

Adriana de Casembroot (d.v. Johan de Casembroot x Charlotte van Ledenberch): 5 nov.1691. (Utr.: p.1.)
Adriana de Casembroot (zuster v. Anna, Johan, en Leonard de Casembroot): 5 nov.1691. (Utr.: p.1.)
Adriana de Casembroot (toekomende bruid; handtek.: Adriana De Casembroot.): 5 nov.1691. (Utr.: p.1.)
Adriana de Casembroot (toekomende bruid; Johan A. de Renesse: a.s. bruidegom): 5 nov.1691. (Utr.: p.1.)
Adriana de Casembroot, e.v. Jan A. de Renesse: zie 6 nov.1691; betr. testament: 26 jan.1707. (Utr.: p.1.)
Adriana de Casembroot, x J.A. de Renesse; test. (kinderen; betr. Cadsant, Lochorst): 26 jan.1707. (Utr.: p.1.)
Adriana de Casembroot (d.v. Johan de C., +, en Charlotte van Ledenberch, wed.): 4 mei 1692. (Utr.: p.1.)
Adriana de Casembroot (echtgenote van: Johan Adolph de Renesse): 4 mei 1692. (Utr.: p.1.)
Adriana de Casembroot, dochter (e.v. Johan Adolph de Renesse); not.akte: 14 nov.1694. (Utr.: p.1.)
Aelbert Caesenbroot, mede-erfgenaam v. oom: Jacob Casembroot, zijn nalatenschap: 19 febr.1691. (Utr.: p.1.)
Aelbert Caesenbroot, vnd.: (beroep: Capitain, v. een Compagnie Voetknechten...): 19 febr.1691. (Utr.: p.1.)
Aelbert Caesenbroot, vnd.: (beroep: Capitain, ... ten dienste deeser Landen.): 19 febr.1691. (Utr.: p.1.)
Anna de Casembroot (d.v. Johan de Casembroot x Charlotte van Ledenberch): 19 febr.1692. (Utr.: p.1.)
Anna de Casembroot (zuster v. Adriana, Johan, en Leonard de Casembroot): 19 febr.1692. (Utr.: p.1.)
Anna de Casembroot (toekomende bruid; handtek.: Anna De Casembroot.): 19 febr.1692. (Utr.: p.1.)
Anna de Casembroot (toek. bruid; Joost Taets van Amerongen: a.s. bruidegom.): 19 febr.1692. (Utr.: p.1.)
Anna de Casembrooth; x: Joost Taets van Amerongen (Heer v. Nattewisch); o.tr.21 febr.1692. (Utr.: p.1.)
Anna de Casembroot (d.v. Johan de C., +, en Charlotte van Ledenberch, wed.): 4 mei 1692. (Utr.: p.1.)
Anna de Casembroot (echtgenote van: Joost Taets van Amerongen): 4 mei 1692. (Utr.: p.1.)
Anna de Casembroot, dochter (e.v. Joost Taets van Amerongen); not.akte: 14 nov.1694. (Utr.: p.1.)
Jhr. mr. Auguste François Charles de Casembroot (Middelburg 17 dec.1906 – Utrecht 10 febr.1965)
(x Sophie Constance barones van der Feltz, 1908–2001; [genealogie/genealogy: Van der Feltz.])

B

C

Charlotte van Ledenbergh => NN. wed.: Johan Casenbroot (Hr.v. Rijnestein); 7 mei 1681. (Utr.: p.1.)
Charlotte van Ledenbergh, wed.: Johan Casenbroot (Heer van Rijnesteijn etc.); 7 mei 1681. (Utr.: p.1.)
Charlotte van Ledenbergh => NN. wed.: Johan Casembrooth (Hr.v. Rynesteijn): 7 jun.1686. (Utr.: p.1.)
Charlotte van Ledenberch, wed.v. Johan Casembroot (Hr.v. Rhijnesteijn, etc.); 31 aug.1686. (Utr.: p.1.)
Charlotte van Ledenberch => NN. wed.: Johan Casembroot (Heer v. Rhijnesteijn): 6 mrt.1688. (Utr.: p.1.)
Charlotte van Ledenberch, wed.v. Johan Casembroot (Heer v. Rhijnesteijn): 6 mrt.1688. (Utr.: p.1.)
Charlotte van Ledenberch, wed.v. Joh.de Casembroot; ouders v. Adriana de C.: 5 nov.1691. (Utr.: p.1.)
Charlotte van Ledenberch, wed.v. Joh.de Casembroot; ouders v. Adriana de C.: 4 mei 1692. (Utr.: p.1.)
Charlotte van Ledenberch, wed.v. Joh.de Casembroot; ouders v. Adriana de C.: 4 mei 1692. (Utr.: p.1.)
Charlotte van Ledenberch, wed.v. Johan de Casembroot; ouders v. Anna de C.: 29 jan.1692. (Utr.: p.1.)
Charlotte van Ledenberch, wed.v. Johan de Casembroot; ouders v. Cornelia de C.: 4 mei 1692. (Utr.: p.1.)
Charlotte van Ledenberch, wed.v. Johan de Casembroot; ouders v. Johanna de C.: 4 mei 1692. (Utr.: p.1.)
Charlotte van Ledenberch, wed.v. Johan de Casembroot; ouders v. Johan de C.: 4 mei 1692. (Utr.: p.1.)
Charlotte van Ledenberch, wed.v. Johan de Casembroot; ouders v. Leonard de C.: 4 mei 1692. (Utr.: p.1.)
Charlotte van Ledenberch, wed.v. Johan de Casembroot; ouders v. Louis de C.: 4 mei 1692. (Utr.: p.1.)
Ch. van Ledenberch (wed..v. Johan de Casembroot), voogd v. Cornelia & Johanna: 4 mei 1692. (Utr.: p.1.)
Charlotte van Ledenberch (wed.v. Johan de Casembroot) woonplaats Utrecht: 14 nov.1694. (Utr.: p.1.)
Charlotte van Ledenberch, wed.v. Johan de Casenbroot; betr. not.akte in Utr.: 28 okt.1696. (Utr.: p.1.)
Charlotte van Ledenberch, wed.v. Johan d' Casenbroot; betr. not.akte in Utr.: 28 okt.1696. (Utr.: p.1.)
Charlotte van Ledenberch (wed.v. Johan de Casembroot) woonplaats Utrecht: 7 febr.1699. (Utr.: p.1.)
Charlotte van Ledenberch (wed.v. Johan de Casembroot) woonplaats Utrecht: 27 jan.1700. (Utr.: p.1.)
Charlotte Regina de Casembroot, d.v. Johan (z.v. +: Johan - x Ch.van Ledenbergh): 7 febr.1699. (Utr.: p.1.)
Charlotte Regina de Casembroot, d.v. Johan (z.v. +: Johan - x Ch.van Ledenbergh): 27 jan.1700. (Utr.: p.1.)
Charlotte Regine de Casembroot, d.v.: + Johan de C., x Susanna Ploos van Amstel.: 27 apr.1708. (Utr.: p.1.)
Cornelia Dorothea Ruysch van Wayesteyn (bruid v.: Leonard de Casembroot): 29 jan.1692. (Utr.: p.1.)
Cornelia Dorothea Ruysch tot Wajensteyn; x L. de Casembroot; De Bilt (Utr.): 14 febr.1692. (Utr.: p.1.)
Cornelia de Casembroot (d.v. Johan de C., +, en Charlotte van Ledenberch, wed.): 4 mei 1692. (Utr.: p.1.)
Cornelia de Casembroot (d.v. + Johan de C., x Charlotte van Ledenberch, wed.): 14 nov.1694. (Utr.: p.1.)
Cornelia Dorothea Ruysch, e.v. Leonard de Casembroot; vermeld in een testament: 3 jun.1692. (Utr.: p.1.)

D

E

F

G

Goduwaert Casembroot, beroep: Capitain (= v.d.Comp.,in dienst der Nederlanden): 1 apr.1675. (Utr.: p.1.)
Goduart Casembroot, capitain (tek.: G. Casembroot; broer v. Jacobus Casembroot): 5 mei 1683. (Utr.: p.1.)
Goduart & Jacobus Casembroot, broers; (nalatenschap tante Johanna van Kerpen): 5 mei 1683. (Utr.: p.1.)
Goduart Casembroot, capt. (zn .v. +: Leonart Casembroot, x Johanna Hagens): 5 mei 1683. (Utr.: p.1.)
Goduart Casembroot, capitain (kleinzn.v. +: Jacob Casembroot, burgemeester): 5 mei 1683. (Utr.: p.1.)
Godard de Casembroot, capitain (tek.: G. Casembroot), betr.: lening, (not.akte): 11 jan.1686. (Utr.: p.1.)
Goduart Casembroot, beroep: capitain; vermeld in not.akte: procuratie (Utrecht): 10 mei 1687. (Utr.: p.1.)
Goduart Casembroot, capiteyn; betr.: lening; not.akte: schuldbekentenis: 27 jul.1687. (Utr.: p.1.)
Godard de Casembroot, capitain (handtekening: G. Casembroot.): 27 dec.1688. (Utr.: p.1.)
Godard de Casembroot, capitain (tekst in akte: Goduard de Casembroot.): 27 dec.1688. (Utr.: p.1.)
Godard de Casembroot (in akte: Capitain van een Compagnie Voetknechten...): 27 dec.1688. (Utr.: p.1.)
Godard de Casembroot (in akte: Capitain, ... ten dienste deser Landen): 27 dec.1688. (Utr.: p.1.)
Godard de Casembroot, capitain (...deser Landen; handtek.: G. Casembroot.): 18 nov.1689. (Utr.: p.1.)

H

Hillegunda Geertruyd van Bergen, e.v. L. de Casembroot; aktes Amsterdam, o.a.: 11 dec.1688. (Utr.: p.1.)
Hillegunda Geertruyd van Bergen, e.v. Leonard de Casembroot; not.akte in Utr.: 13 apr.1713. (Utr.: p.1.)

I

J

J. de Casembroot, man, 11apr.1655-1apr.1706; Vroedschap lid stad Utrecht 1684-1706. (Utr.: p.1.)
Jacob Casembroot, beroep schout tot Rhenen, vader/father; 30 Apr.1645. (Utr.: p.1.)
Jacob Casembroot, beroep schout tot Rhenen, x Hillegonda van Wyck; not.akte; 6 okt.1648. (Utr.: p.1.)
Jacob Casembroot, +, in leven burgemr. (vader v.: Leonart Casembroot, capitain): 5 mei 1683. (Utr.: p.1.)
Jacob Casembroot, +, in leven burgemr. (vader v. Leonart x Johanna Hagens): 5 mei 1683. (Utr.: p.1.)
Jacob Casembroot, +, in leven burgemr. (opa v. Goduart Casembroot, capitain): 5 mei 1683. (Utr.: p.1.)
Jacob Casembroot, +, in leven burgemr. (opa v. Jacobus Casembroot): 5 mei 1683. (Utr.: p.1.)
Jacobus Casembroot (handtek.: idem; broer v. Goduart Casembroot, capitain): 5 mei 1683. (Utr.: p.1.)
Jacobus & Goduart Casembroot, broers; (nalatenschap tante Johanna van Kerpen): 5 mei 1683. (Utr.: p.1.)
Jacobus Casembroot (zn .v. +: Leonart Casembroot, capt., x Johanna Hagens): 5 mei 1683. (Utr.: p.1.)
Jacobus Casembroot (kleinzoon v. +: Jacob Casembroot, burgemeester): 5 mei 1683. (Utr.: p.1.)
Jacob Casembroot, baljuw van Batavia; vermeld in not. akte, in stad Utrecht: 17 dec.1687. (Utr.: p.1.)
Jacob Casembroot, baljuw van Batavia; (betr.: 18(17) dec.1687): 20 dec.1687. (Utr.: p.1.)
Jacob Casembroot, baljuw van Batavia; (in de akte = Jacob Casenbroot.): 20 dec.1687. (Utr.: p.1.)
Jacob Casembroot, +, betr. zijn mede-erfgenaam, neef: Aelbert Caesenbroot: 19 febr.1691. (Utr.: p.1.)
Jan de Casembroot, uit Uijtrecht, sergeant, VOC-schip Kattendijk; uit dienst/overl.: 15 jan.1702. (Utr.: p.2.)
Johan Casembroot, c.s., betr. (arch.: Culemborg, Gld.): een leen te Houten (Utr.), 1656. (Utr.: p.1.)
Johan Casembroot, betr. (Nederhorst): lenen v. hofstede v. Abcoude (Utr.), 6 dec.1656. (Utr.: p.1.)
Johan Kaesembroot, etc., betreft: rakende de capelle van Zuylen (Utr.), datum: 1660.?. (Utr.: p.1.)
Johan Casembrooth, Heere van Reijnesteijn, voogd v. A.E. van Rheede...: 29 okt.1664. (Utr.: p.1.)
Johan Casembrooth/Casenbrooth, heer van Rynesteyn, testamentaire voogd: 1665/6/8. (Utr.: p.1.)
Johan Casembrooth, Heer van Rhynestijn & Williche Langerack, voogd; 19 jun.1665. (Utr.: p.1.)
Johan Kasembroot, heer van Rijnesteijn, betr.1 archiefstuk in arch.Rotterdam, datum: 1667. (Utr.: p.1.)
Johan Casembroot, Heere van Rijnesteijn, voogd v. Anna E. van Rheede: 5 jul.1667. (Utr.: p.1.)
Johannes Casembroot, 13 jr., v. Utrecht, stud. inschr. Academie, Leiden: 1 okt.1668. (Utr.: p.1.)
NN Casenbrooth, [betr.: Heere van Rijnesteijn.], (= Johan Casenbrooth): 8 dec.1671. (Utr.: p.1.)
Johan Casenbroot (Heere van Rynesteyn & Willige Langenrack), Utr.: 22 mei 1674. (Utr.: p.1.)
Johan Casembroot (Heer van Rijnesteijn, Willige Langeraeck), Utr.: 18 aug.1674. (Utr.: p.1.)
Johan Casenbroot (Heer van Rhijnesteijn, Willige Langerack), Utr.: 27 aug.1674. (Utr.: p.1.)
Johan Casenbrood (Heer van Rijnesteijn, etc.), arrestant; Utr.: 26 sept.1674. (Utr.: p.1.)
Johan Casembrooth (Heer van Reynesteyn, Willige Langeraeck), Utr.; 25 mei .1675. (Utr.: p.1.)
J. de C. (?: J. de Casembroot, in publ. Navorscher, 1888, p.177): Acad.Utrecht:1676. (Utr.: p.1.)
Johan Kasenbroot (Heere van Rijnesteijn.), Utr.; 29 dec.1677. (Utr.: p.1.)
Johan Casenbroot, heer van Rynesteyn, (in Univ.-Bibl.Amsterdam), Utr.; 1678. (Utr.: p.1.)
Johan Casenbroot (Heere van Rijnesteijn) , Utr.; (2 arch.stukken): 21 mrt.1678. (Utr.: p.1.)
Johan de Casembroodt (Here van Rijnesteijn etc.: "J: de Casembroot"), 8 jan.1679. (Utr.: p.1.)
Johan De Casembroot (zoon van Johan de Casembroot, heer van Rynesteyn), 1680. (Utr.: p.1.)
Johan de Casembroot, heer van Rynesteyn (betr. zoon: Johan De Casembroot), 1680. (Utr.: p.1.)
Johan Casembroot (Heer van Ter Moer; vnd. zoon: "J. De Casembroot"), 26 jan.1681. (Utr.: p.1.)
Johan de Casembroot (vnd. zoon: "J. De Casembroot"), schoonzoon v..., 26 jan.1681. (Utr.: p.1.)
Johan Casembroot, raet in de vroetschap, schepen v. Utrecht (Hr.v. Ter Moer): 1 nov.1686. (Utr.: p.1.)
Johan Casembroot (Heere v. Ter Moer; tek.: J. De Casembroot van Ter Moere): 1 nov.1686. (Utr.: p.1.)
Johan Casembroot, raet in de vroetschap ende schepen van Utrecht: 31 mei 1687. (Utr.: p.1.)
Johan Casembroot (Heere v. Ter Moer; tek.: J. De Casembroot.): 31 mei 1687. (Utr.: p.1.)
Johan Casembroot (Heer van Ter Moer; vnd. zoon: "J. De Casembroot"), 12 mrt.1689. (Utr.: p.1.)
Johan Casembroot (Heer van Ter Moer; vnd. zoon: "J. De Casembroot"), 23 okt.1689. (Utr.: p.1.)
(N.N. wed.v.) Johan Casenbroot (Heer van Rijnestein); [inz.Willigen Langerak] 7 mei 1681. (Utr.: p.1.)
[Charlotte van Ledenbergh, wed.v.] Johan Casenbroot (Heer van Rijnesteijn etc.); 7 mei 1681. (Utr.: p.1.)
(N.N. wed.v.) Johan Casembrooth (Heere van Rynesteijn); in not.akte v. buren: 7 jun.1686. (Utr.: p.1.)
[Charlotte van Ledenberch, wed.v.] Johan Casembroot (Hr.v. Rhijnesteijn, etc.); 31 aug.1686. (Utr.: p.1.)
(N.N. wed.v.) Johan Casembroot (Heer v. Rhijnesteijn); in not.akte v. buren: 6 mrt.1688. (Utr.: p.1.)
Johan de Casembroot (Heer van Ter Moer; vnd. zoon: handtek.: J. De Casembroot.), 13 jul.1689. (Utr.: p.1.)
Johan Casembroot (Heer van Ter Moer; vnd. zoon: handtek.: J. De Casembroot.), 17 febr.1690. (Utr.: p.1.)
Johan Casembroot (Heer van Ter Moer; vnd.zn.), broer van Leendert Casembroot: 17 febr.1690. (Utr.: p.1.)
Johan Casembroot (in akte: Heer van Ter Moer; betr. vnd.: "J. De Casembroot"), 18 febr.1690. (Utr.: p.1.)
Johan Casembroot (Heer van Ter Moer; vnd.zn.), broer van Leendert Casembroot: 18 febr.1690. (Utr.: p.1.)
Johan de Casembroot (Heere van Ter Moer; etc.; tek.: J. De Casembroot.) won. Utr.: 17 mrt.1690. (Utr.: p.1.)
Johan de Casembroot (Heere van Ter Moere.), raet in de vroetschap van Utrecht: 9 dec.1690. (Utr.: p.1.)
Johan Casembroot (Johan de Casembroot, Heere van Ter Moere): 9 dec.1690. (Utr.: p.1.)
[Charlotte van Ledenberch, wed.v.] Johan de Casembroot; ouders v. Adriana de C.: 5 nov.1691. (Utr.: p.1.)
Johan de Catembroot=Casembroot (handtek.: J. De Casembroot van Ter Moere): 5 nov.1691. (Utr.: p.1.)
Johan de Casembroot (broer v. Adriana, Anna, en Leonard de Casembroot): 5 nov.1691. (Utr.: p.1.)
[Charlotte van Ledenberch, wed.v.] Johan de Casembroot; ouders v. Leonard de C.: 29 jan.1692. (Utr.: p.1.)
Johan de Casembroot: + wijlen (Hr.v. Rynesteyn, Ter Moer en Willige Langeraek): 29 jan.1692. (Utr.: p.1.)
Johan de Casembroot, raet in de vroetschap van Utrecht (J. De Casembroot.): 29 jan.1692. (Utr.: p.1.)
[Charlotte van Ledenberch, wed.v.] Johan de Casembroot; ouders v. Leonard de C.: 29 jan.1692. (Utr.: p.1.)
[Charlotte van Ledenberch, wed.v.] Johan de Casembroot, ouders v. Anna de C.: 19 febr.1692. (Utr.: p.1.)
Johan Casembroot & Leonard Casembroot; notariële akte in de stad Utrecht: 2 mrt.1692. (Utr.: p.1.)
[Charlotte van Ledenberch, wed.v.] Johan de Casembroot, ouders v. Adriana de C.: 4 mei 1692. (Utr.: p.1.)
[Charlotte van Ledenberch, wed.v.] Johan de Casembroot, ouders v. Anna de C.: 4 mei 1692. (Utr.: p.1.)
[Charlotte van Ledenberch, wed.v.] Johan de Casembroot, ouders v. Cornelia de C.: 4 mei 1692. (Utr.: p.1.)
[Charlotte van Ledenberch, wed.v.] Johan de Casembroot, ouders v. Johan de C.: 4 mei 1692. (Utr.: p.1.)
[Charlotte van Ledenberch, wed.v.] Johan de Casembroot, ouders v. Johanna de C.: 4 mei 1692. (Utr.: p.1.)
[Charlotte van Ledenberch, wed.v.] Johan de Casembroot, ouders v. Leonard de C.: 4 mei 1692. (Utr.: p.1.)
[Charlotte van Ledenberch, wed.v.] Johan de Casembroot, ouders v. Louis de C.: 4 mei 1692. (Utr.: p.1.)
[Charlotte van Ledenberch, wed.J.de C.], moeder, voogd v. 2 onmondige dochters: 4 mei 1692. (Utr.: p.1.)
Johan de Casembroot (z.v. Johan de C., +, en Charlotte van Ledenberch, wed.): 4 mei 1692. (Utr.: p.1.)
Johan de Casembroot (borg) & Gerard Ploos van Amstel; akte betr. een lening: 9 jun.1692. (Utr.: p.1.)
Johan de Casembroot, zwager v.: Johan Carel Ploos van Amstel tot Oudegeyn: 9 jun.1692. (Utr.: p.1.)
[Charlotte van Ledenberch (woonplaats Utrecht), wed.v.] Johan de Casembroot: 14 nov.1694. (Utr.: p.1.)
Johan de Casembroot, raet en schepen van Utrecht, zoon; not.akt: procuratie: 14 nov.1694. (Utr.: p.1.)
Johan de Casembroot (z.v. Johan de C., +, en Charlotte van Ledenberch, wed.): 14 nov.1694. (Utr.: p.1.)
[Charlotte van Ledenberch, wed.v.] Johan de Casenbroot; betr. not.akte in Utr.: 28 okt.1696. (Utr.: p.1.)
[Charlotte van Ledenberch, wed.v.] Johan d' Casenbroot; betr. not.akte in Utr.: 28 okt.1696. (Utr.: p.1.)
[Charlotte van Ledenberch (woonplaats Utrecht) wed.v.] Johan de Casembroot: 7 febr.1699. (Utr.: p.1.)
[Charlotte van Ledenberch (woonplaats Utrecht) wed.v.] Johan de Casembroot: 27 jan.1700. (Utr.: p.1.)
Johan de Casembroot, z.v.: + Johan de Casembroot, x Ch. van Ledenbergh, wed.: 27 jan.1700. (Utr.: p.1.)
[Susanna Ploos van Amstel, wed.v.] Johan de Casembroot (raad: vroetschap): 27 apr.1708. (Utr.: p.1.)
[Susanna Ploos van Amstel, wed.v.] Johan de Casembroot (d. Charlotte R.): 27 apr.1708. (Utr.: p.1.)
Johanna de Casembroot (d.v. Johan de C., +, en Charlotte van Ledenberch, wed.): 4 mei 1692. (Utr.: p.1.)
Johanna de Casembroot (d.v. Johan de C., +, en Charlotte van Ledenberch, wed.): 14 nov.1694. (Utr.: p.1.)
Johanna Hagens, wed. Leonart Casembroot (z.v.: + Jacob Casembroot, burgem.): 5 mei 1683. (Utr.: p.1.)
Johanna Hagens, wed. Leonart Casembroot (ouders v.: Goduart & Jacobus): 5 mei 1683. (Utr.: p.1.)

K

L

L. de Casembroot, man, 11okt1657-29mrt1719; Vroedschap lid stad Utrecht 1709-1719. (Utr.: p.1.)
Leonard (de) Casembroot (+ 1604), betr.: onderhandelingen, Unie van Utrecht. (Utr.: p.1.)
Leonard Casembroot (+ 1604), archief Ned.Herv.Kerk (Utr.), betr.Gouda 1589. (Utr.: p.1.)
Leonard Casembroot (+ 1604), archief Ned.Herv.Kerk (Utr.), betr.2x Rotterdam 1594. (Utr.: p.1.)
Leonard Casembroot (+ 1604), archief Ned.Herv.Kerk (Utr.), betr.Amsterdam 1595. (Utr.: p.1.)
Leonard Casembroot, 12 jr., v. Utrecht, stud. inschr. Academie, Leiden: 28 Apr.1670. (Utr.: p.1.)
Leonart Casembroot, in leven beroep: capitain, zijn wed.: Johanna Hagens; 5 mei 1683. (Utr.: p.1.)
Leonart Casembroot x Johanna Hagens, ouders v.: Goduart Casembroot, capt.: 5 mei 1683. (Utr.: p.1.)
Leonart Casembroot x Johanna Hagens, ouders v.: Jacobus Casembroot: 5 mei 1683. (Utr.: p.1.)
Leonard de Casembroot, Heer van Rijnesteijn (vermeld in akte: 1e get.): 31 aug.1686. (Utr.: p.1.)
Leonard de Casembroot (tek.: Leonardt De Casembroot Tot Rijnesteijn.): 31 aug.1686. (Utr.: p.1.)
Leonard de Casembroot (e.v. H.G. van Bergen), aktes Amsterdam, o.a.: 11 dec.1688. (Utr.: p.1.)
Leonard de Casembroot, e.v. Hillegunda Geertruyd van Bergen, zie o.a.: 11 dec.1688. (Utr.: p.1.)
Leonard de Casenbroot (Leonard van Casenbroot, Heere van Reijnesteijn, etc.): 19 mei 1689. (Utr.: p.1.)
Leonard de Casembroot (e.v. H.G. van Bergen), => Amsterdam, aktes o.a.: 13 apr.1713. (Utr.: p.1.)
Leonard de Casembroot, e.v. Hillegunda Geertruyd van Bergen; zie o.a.: 13 apr.1713. (Utr.: p.1.)
Leendert Casembroot (handtek.: L. De Casembroot Tot Rijnesteijn.), 17 febr.1690. (Utr.: p.1.)
Leendert Casembroot (Heer van Rijnesteijn.), broer van Johan Casembroot: 17 febr.1690. (Utr.: p.1.)
Leendert Casembroot (in akte: Heer van Rijnest[e]ijn), 18 febr.1690. (Utr.: p.1.)
Leendert Casembroot (Heer van Rijnest[e]ijn.), broer van Johan Casembroot: 18 febr.1690. (Utr.: p.1.)
Leonard de Casembroot (Heere van Rynesteyn): 5 nov.1691. (Utr.: p.1.)
Leonard de Casembroot (handtekening: L. De Casembroot Tot Rijnesteijn): 5 nov.1691. (Utr.: p.1.)
Leonard de Casembroot (broer v. Adriana. Anna, en Johan de Casembroot): 5 nov.1691. (Utr.: p.1.)
Leonard de Casembroot (Jhr., handtek.: Leonardt De Casembroot Tot Rijnesteijn.): 29 jan.1692. (Utr.: p.1.)
Leonard de Casembroot (toek. bruidegom; Cornelia D. Ruysch van Wayesteyn, bruid): 29 jan.1692. (Utr.: p.1.)
Leonard de Casembroot (bruidegom) Heer van Rijnesteyn; tr.(n.herv) De Bilt (Utr.): 14 febr.1692. (Utr.: p.1.)
Leonard de Casembroot; x Cornelia Dorothea Ruysch tot Wajensteyn; De Bilt (Utr.): 14 febr.1692. (Utr.: p.1.)
Leonard de Casembroot (broer v. Adriana. Anna, en Johan de Casembroot): 19 febr.1692. (Utr.: p.1.)
Leonard Casembroot & Johan Casembroot; notariële akte in de stad Utrecht: 2 mrt.1692. (Utr.: p.1.)
Leonard de Casembroot (z.v. Johan de C., +, en Charlotte van Ledenberch, wed.): 4 mei 1692. (Utr.: p.1.)
Leonard de Casembroot, e.v. Cornelia Dorothea Ruysch; vermeld in een testament: 3 jun.1692. (Utr.: p.1.)
Leonard de Casembroot (z.v. Johan, +, en Charlotte van Ledenberch, wed.): 14 nov.1694. (Utr.: p.1.)
Leonard de Casembroot; vermeld als voogd over Maria Elisabeth Ruysch: 19 jan.1699. (Utr.: p.1.)
Leonard de Casembroot, z.v.: + Johan de Casembroot, x Ch. van Ledenbergh, wed.: 7 febr.1699. (Utr.: p.1.)
Leonard de Casembrooth, ontfanger [= ontvanger] der generale middelen, not.akte: 28 jul.1699. (Utr.: p.1.)
Louis de Casembroot (z.v. Johan de C., +, en Charlotte van Ledenberch, wed.): 4 mei 1692. (Utr.: p.1.)
Louys de Casembroot, capiteyn (handtekening: Louis de Casembroot): 27 febr.1694. (Utr.: p.1.)
Louys de Casembroot, capiteyn (Heere van Willige Langeraeck); betr. lening: 27 febr.1694. (Utr.: p.1.)
Louis de Casembroot, capt. (z.v. Johan, +, en Charlotte van Ledenberch, wed.): 14 nov.1694. (Utr.: p.1.)

 

M

N

O

P

Q

R

R. Casembroot (+ 1604), betr.: archiefstuk (aan zijn neef), jaartal: 1641 .(Utr.: p.1.)
Reijnier Casembroot (~ ged./bapt.30 Apr.1645 in Rhenen; vader/father: Schout Casembroot.). (Utr.: p.1.)

S

Schout (= Jacob Casembroot.) Casembroot, vader/father; 30 Apr.1645. (Utr.: p.1.)
Sophie Constance barones van der Feltz (1908-2001), wed.v. Jhr.mr. A.F.C. de Casembroot.
Susanna Ploos van Amstel, wed.v. Johan de Casembroot (d. Charlotte R.): 27 apr.1708. (Utr.: p.1.)
Susanna Ploos van Amstel, wed.; moeder v. Charlotte Regine de Casembroot: 27 apr.1708. (Utr.: p.1.)

T

U

V

W

X

Y, IJ

Z

=============================================================================

• Utr.: Prov. Utrecht: startpagina / startpage: Utrecht

p. Utrecht: index-pagina / index-page

p. Utrecht 1. / periode ....... - ca.1700; period ....... - c.1700.

p. Utrecht 2. / periode ca1700 - 1720; period c.1700 - 1720.

p. Utrecht 3. / periode 1720 - 1740; period 1720 - 1740.

p. Utrecht 4. / periode 1740 - 1750; period 1740 - 1750.

p. Utrecht 5. / periode 1740 - 1750; period 1740 - 1750.

p. Utrecht 6. / periode 1750 - 1760; period 1750 - 1760.

p. Utrecht 7. / periode 1760 - 1770; period 1760 - 1800.

p. Utrecht 8. / periode 1800 - 1900; period 1800 - 1900.

p. Utrecht 9. / periode 1900 - .......; period 1900 - ........

Zie verder op deze website, stambomen: Casembroot (vervolg Utrecht: blz.1.) /
See further on this website, familytrees: Casembroot (continued Utrecht: page 1.):

=> CASEMBROOT - Utrecht (The Netherlands): 1.

==============================================

< CASEMBROOT: Caasembrood - Kazenbroot, alle locaties/ all locations

< CASEMBROOT, NL startpagina/-page 1: Nederland / the Netherlands

> CASEMBROOT, NL startpagina/-page prov.: Zeeland

HOME