HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

< vorige pagina / previous page


Prov. Utrecht

CASEMBROOT

en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name.

Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa van personen en families
wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen, vooral welbekend door publicaties,
genealogie en heraldiek over oude adellijke families van Europa.
A surname with various spelling since the middle ages in Europe of persons and families
living in cities and towns with various occupations, especially well-known because of publications,
genealogy and heraldry concerning old noble families of Europe.

=========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U118a2, aktenr. 3, d.d. 27-01-1700.
Aktesoort: Codicil. / Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Charlotte van Ledenbergh.
Naam echtgenote eerste partij: wed. Johan de Casembroot.
Woonplaats eerste partij: Utrecht.
Samenvatting inhoud akte: legaat f 250,- per jaar voor kleindochter
Charlotte Regina de Casembroot zolang haar vader: Johan de Casembroot leeft
.
Verwijzingen: codicil d.d. 7-2-1699 voor notaris Th. Vosch van Avesaet.

=========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte:inv.nr. U113a2, aktenr. 381, d.d. 23-04-1700.
Aktesoort: Schuldbekentenis. / Notaris C. DE COOLE, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Pieter Martel. Beroep eerste partij: francen backer.
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Leonardt de Casembrood.
Samenvatting inhoud akte: f 900,- vanwege lening voor aankoop huis De Prins te Utrecht.

==========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U118a2, aktenr. 16, d.d. 27-04-1700.
Aktesoort: Huur en verhuur. / Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: erven [ Johan de Casembroot en: Charlotte van Ledenbergh: ]
Naam eerste partij: Johan de Casembroot. / Naam eerste partij: vordere erfgenamen.
Naam tweede partij: Jacob Gysbertsen Grotenhuysen.
Naam echtgenote tweede partij: x Merrichje Hendricks.
Soort onroerend goed: dertien mergen wey- en hoylant.
Gerecht onroerend goed: Gerverscop.

================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten. > Akte: inv.nr. U118a2, aktenr. 17, d.d. 27-04-1700.
Aktesoort: Huur en verhuur. / Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: erven [ Johan de Casembroot en: Charlotte van Ledenbergh: ]
Naam eerste partij: Johan de Casembroot. / Naam eerste partij: vordere erfgenamen.
Naam tweede partij: Tonis Gerritsen vant Oudegeyn.
Soort onroerend goed: twaelff mergen wey- en bouwlant
Gerecht onroerend goed: Hermelerweert.


 

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten. > Akte: inv.nr. U118a2, aktenr. 23, d.d. 05-06-1700.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Cornelia de Casembroot.
Naam tweede partij: Louis de Casembroot.
Samenvatting inhoud akte: om belening te regelen met hofstede c.a. in Fynaart.
Bijzonderheden: medeërfgename van ouders
Johan de Casembroot en: Charlotte van Ledenbergh.

=========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten. > Akte: inv.nr. U118a2, aktenr. 24, d.d. 05-06-1700.
Aktesoort: Procuratie: Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Johan de Casembroot. (in akte: heer van ter Moer.)
Naam eerste partij: Louis de Casembroot. (in akte: heer van Willige Langeraeck.)
Naam eerste partij: Johan Adolph van Renesse;
Naam echtgenote eerste partij: x Adriana de Casembroot.
Naam eerste partij: Cornelia de Casembroot. (in akte: Jonckvrouwe.)
Naam tweede partij: Adriaen Voorhoff
.
Beroep tweede partij: procureur; Woonplaats tweede partij: Sevenbergen.
Samenvatting inhoud akte: om onroerend goed in Zevenbergen en Fynaart
te beheren en om te procederen.

Bijzonderheden: medeërfgenamen van hun ouders
Johan de Casembroot en Charlotte van Ledenbergh
(in akte: in hun leven: heer en vrouwe van Rhynesteyn, etc.)

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten. > Akte: inv.nr. U118a2, aktenr. 39, d.d. 05-06-1700.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Cornelia de Casembroot [= dochter en *)]
Naam tweede partij: [= de heer:] NN Martini.
Samenvatting inhoud akte: om obligatie te transporteren.
Bijzonderheden: [= *)] medeërfgename van moeder Charlotte van Ledenbergh,
in leven wed. Johan de Casembroot.
Bijzonderheden: alleen door comparante ondertekend.
[= handtekening: Cornelia De Casembroot]

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten> > Akte: inv.nr. U118a2, aktenr. 29, d.d. 17-06-1700.
Aktesoort: Overdracht. / Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Cornelis Jansen Vermeulen.
Woonplaats eerste partij: Willige Langeraeck.
Naam tweede partij: Leonard de Casembroot.
Samenvatting inhoud akte: van aktie van koop.
Soort onroerend goed: huysinge en hoffstede met vyff mergen lants.
Belendingen onroerend goed: ow: de kinderen van Jacob Gerritse Vuyren;
ww: Leonard de Casembroot.
Gerecht onroerend goed: Willige Langeraeck.
Bijzonderheden: op d.d. 16-3-1700 verkocht Aefjen Abrahams Hogendoorn
: en Maria Claas, wonende beide te Schoonhoven.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U118a2, aktenr. 42, d.d. 06-10-1700.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Johan de Casembroot:
Naam eerste partij: Johan de Casembroot, zoon
Beroep eerste partij: raad in de vroetschap en thesaurier der stadt: Utrecht.
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot, zoon
Beroep eerste partij: ontfanger vant ander deel der generaele middelen van: de provincie Utrecht.
Naam eerste partij: Louis de Casembroot, zoon. / Beroep eerste partij: capitain.
Naam eerste partij: Joost Taats van Amerongen
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Anna de Casembroot, dochter
Beroep eerste partij: comparerende ter staten van Utrecht en ordinaris: gedeputeerde.
Naam eerste partij: Johan Adolph van Renesse
Naam echtgenote eerste partij: x Adriana de Casembroot, dochter
Beroep eerste partij: canonick ten Dom t' Utrecht en capitain.
Naam eerste partij: Johanna de Casembroot, dochter.
Naam eerste partij: Cornelia de Casembroot, dochter.
Naam tweede partij: Leonardus Adolphy van Weenegem
Beroep tweede partij: notaris, procureur en rentmeester. / Woonplaats tweede partij: Sluys.
Samenvatting inhoud akte: tot verkoop en transport van onroerende goederen in: Zeeuws-Vlaanderen.
Bijzonderheden: goederen worden gespecificeerd.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten. > Akte: inv.nr. U118a2, aktenr. 43, d.d. 06-10-1700.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Johan de Casembroot:
Naam eerste partij: Johan de Casembroot, zoon
Beroep eerste partij: raad in de vroetschap en thesaurier der stadt: Utrecht.
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot, zoon
Beroep eerste partij: ontfanger vant ander deel der generale middelen van de: provincie Utrecht.
Naam eerste partij: Louis de Casembroot, zoon. / Beroep eerste partij: capitain.
Naam eerste partij: Joost Taats van Amerongen
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Anna de Casembroot, dochter
Beroep eerste partij: comparerende ter staten van Utrecht en ordinaris: gedeputeerde.
Naam eerste partij: Johan Adolph van Renesse
Naam echtgenote eerste partij: x Adriana de Casembroot, dochter
Beroep eerste partij: canonick ten Dom t' Utrecht en capitain.
Naam eerste partij: Johanna de Casembroot, dochter.
Naam eerste partij: Cornelia de Casembroot, dochter.
Naam tweede partij: Leonardus Adolphy van Weenegem
Beroep tweede partij: notaris en procureur. / Woonplaats tweede partij: Sluys.
Samenvatting inhoud akte: om onroerende goederen in Zeeuws-Vlaanderen te beheren.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten. > Akte: inv.nr. U118a2, aktenr. 47, d.d. 17-11-1700.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Johan de Casembroot
Beroep eerste partij: raad en thesaurier der stadt Utrecht.
Naam eerste partij: Louis de Casembroot.
Naam eerste partij: Johan Adolph van Renesse
Naam echtgenote eerste partij: x Adriana de Casembroot
Beroep eerste partij: domheer ten Dom t' Utrecht.
Naam eerste partij: Cornelia de Casembroot.
Naam eerste partij: Johanna de Casembroot.
Naam tweede partij: Joost Taats van Amerongen.
Naam tweede partij: Leonard de Casembroot.
Samenvatting inhoud akte: om hofstede c.a. te Tedingerbroek,
banne van Stompwyk, te verkopen en transporteren.

Bijzonderheden: constituanten en geconstitueerden zyn erfgenamen van hun ouders
Johan de Casembroot en Charlotte van Ledenbergh, in leven echtelieden.

[In literatuur 20e eeuw: Tedingerbroek is een polder ten oosten van Voorburg onder Stompwijk,
deels onder Delft. / De plaats Stompwijk is een voormalige gemeente in de provincie Zuid-Holland,
met Veur verenigd tot de gemeente Leidschendam. / Zie ook later in literatuur tot heden betreft:
Gemeente Leidschendam-Voorburg.]

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten. > Akte: inv.nr. U107a1, aktenr. 227, d.d. 26-02-1701.
Aktesoort: Borgtocht. / Notaris: W. VAN GARTSEN, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot. [= Heer van Rijnesteijn.
handtekening: L. De Casembroot Tot Rijnesteijn.]
Naam tweede partij: N.N. [= mogelijk in deze akte met:
handtekening (achternaam moeilijk leesbaar vermoedelijk bijv.: Verliac.)].
Beroep tweede partij: solliciteur militair. Woonplaats tweede partij: 's Gravenhage.
Samenvatting inhoud akte: voor Francois baron de Visouse inzake restitutie van: f 3500,-.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U118a2, aktenr. 94, d.d. 02-07-1701.
Aktesoort: Koop en verkoop. / Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Johan de Casembroot:
Naam eerste partij: Johan de Casembroot, zoon.
Beroep eerste partij: raad in de vroetschap en thesaurier der stadt Utrecht.
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot, zoon.
Naam eerste partij: Joost Taats van Amerongen;
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Anna de Casembroot, dochter.
Naam eerste partij: onmondige kinderen van
Joost Taats van Amerongen en Anna de Casembroot.

Naam eerste partij: Cornelia de Casembroot, dochter.
Naam eerste partij: Johanna de Casembroot, dochter.
Naam eerste partij: Louis de Casembroot, zoon.
Naam eerste partij: Johan Adolph van Renesse;
Naam echtgenote eerste partij: x Adriana de Casembroot, dochter.
Naam tweede partij: Cornelis de Booth.
Soort onroerend goed: 1/12, 1/36 en 1/48 deel van de aanwassen.
Belendingen onroerend goed: nw en ow [= ten noordwesten en ten oostwesten]:
St Marienwegen.
Gerecht onroerend goed: Cadsant.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U118a2, aktenr. 121, d.d. 27-10-1701
Aktesoort: Huwelijkse voorwaarden. / Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot.
Naam assistent eerste partij: ass.: Johan de Casembroot, broer
Beroep assistent: raad ende thesaurier der stadt Utrecht.
Naam assistent eerste partij: ass.: Joost Taats van Amerongen, zwager
Beroep assistent: comparerende en ordinaris gedeputeerde van de staten van Utrecht.
Naam tweede partij: Alpheda Henrina van Luchtenburch.
Naam assistent tweede partij: ass.: Sophia de Pauw, moeder
Naam echtgenote assistent: wed. Jonathan van Luchtenburch
Beroep assistent: in leven secretaris van de staten van Utrecht
Woonplaats assistent: Utrecht.
Naam assistent tweede partij: ass.: Johan van Luchtenburch, broer
Beroep assistent: domheer t' Utrecht.

============================================================================

VOC - Opvarenden, website nationaalarchief.nl, vocopvarenden.nationaalarchief.nl,
=> http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/detail.aspx?ID=1642173
detailgegevens van: Jan de Casembroot, uit Uijtrecht (= Utrecht):
Datum indiensttreding 15-12-1700 (= 15 dec.1700) / Datum uit dienst 15-01-1702 (= 15 jan.1702).
Functie bij indiensttreding: Sergeant (= onderofficier, heeft meestal het bevel over de militairen aan boord).
Uitgevaren met het schip: Kattendijk. / Maandbrief: Nee. / Schuldbrief: Ja.
(... De schuldbrief was veelal op naam gesteld, maar overdraagbaar en werd aan de toonder
uitbetaald. Bij onvoldoende saldo werd de transportbrief bij voorrang voldaan, na de maandbrief.
In het soldijboek wordt alleen vermeld dat er een schuldbrief is en ook de terugbetaling, ...) /
Datum uit dienst: 15-01-1702 / Reden uit dienst: Overleden / Waar uit dienst: Azie. //
Gegevens van de vaart: Schip: Kattendijk; Kamer: Amsterdam. / Inventarisnummer 5488 / Folio 9,
DAS- en reisnr: 1846.3. / Datum vertrek: 15-12-1700. / Kaap: 05-04-1701, 27-04-1701,
Aankomst 26-06-1701 Batavia. // Verdere details DAS- en reisnr: 1846.3. => www.inghist.nl
=> http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DAS/detailVoyage/92906
Details of voyage 1846.3 from Texel to Batavia. / Number 1846.3, Name of ship: KATTENDIJK.
Master: Broek, Jacob / Tonnage 759 / Type of ship built: 1694. / Yard: Zeeland. / Chamber: Amsterdam. /
Date of departure 15 Dec.1700, place of departure Texel. / Cape, arrival – departure 5 Apr.1701 – 27 Apr.1701. /
Date of arrival at destination 26 Jun.1701, place of arrival: Batavia.  (Next homeward voyage: 6062.3). //

=================================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U118a2, aktenr. 141, d.d. 19-03-1702
Aktesoort: Huur en verhuur. / Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot.
Naam tweede partij: Cornelis Jansen de Groot.
Soort onroerend goed: huysinge c.a. en hoffstede met 22 mergen lants.
Gerecht onroerend goed: Jutphaes Nedereynd, omtrent huyze Rynesteyn.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U83b25, aktenr. 23, d.d. 06-05-1702.
Aktesoort: Schuldbekentenis. / Notaris: N. VONCK, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Reynout Gerard Tuyl van Seroskerken.
Naam tweede partij: Leonardt de Casembroot.
Samenvatting inhoud akte: f 5.000,- vanwege lening.
Bijzonderheden: kwitantie op 11-04-1720 door
Hillegonda Geertruydt van Berg, wed. Leonardt de Casembroot.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U78a7, aktenr. 142, d.d. 25-06-1702.
Aktesoort: Koop en verkoop. / Notaris: H. VYANDT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Aelbrecht Nicolaes baron van Schagen.
Beroep eerste partij: bewinthebber wegens ridderschappe en edelen van Holland
van de VOC in Noort Holland.

Naam tweede partij: Johan Adolph de Renesse.
Naam echtgenote tweede partij: gehuwd met Adriana de Casembroot.
Woonplaats tweede partij: Utrecht.
Soort onroerend goed: ridderhoffstad en huysinge met 40 margen lants c.a.
Naam onroerend goed: Lockhorst. / Soort onroerend goed: heetvelt.
Gerecht onroerend goed: Leusden.
Bijzonderheden: leenroerig aan de abdy van Sinte Paulus te Utrecht
met erfpacht wegens de Heyligenberch.
Bijzonderheden: verkoper behoudt recht van overdrift en overpad
van de Schuttershoeff naar de Heyligerbergerbrug en Besteygerseweg.

Bijzonderheden: vrywaring van fideï-commis en lyftocht.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a1, aktenr. 50, d.d. 10-07-1702.
Aktesoort: Schuldbekentenis. / Notaris: J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Vincent Maximiliaen van Lochorst.
Beroep eerste partij: raad in de vroedschap en schepen.
Woonplaats eerste partij: Utrecht.
Naam tweede partij: Leonard de Casembroot.
Beroep tweede partij: ontvanger vant eene deel der generale middelen
's lands van Utrecht.
Samenvatting inhoud akte: f 5000,- vanwege lening.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U118a2, aktenr. 154, d.d. 23-07-1702.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Louis de Casembroot.
Naam tweede partij: Leonardus Adolphi van Wynegom.
Woonplaats tweede partij: Sluys.
Samenvatting inhoud akte: om voor de respectievelyke leenhoven
land te Cadzand te belasten met f 6000,- ten behoeve van zyn zuster
: Cornelia de Casembroot.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U141a1, aktenr. 14, d.d. 09-01-1703.
Aktesoort: Scheiding. / Notaris: W. VERWEY, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Joost Taats van Amerongen.
Naam echtgenote eerste partij: laatst wedr. Anna de Casembroot.
Beroep eerste partij: comparerende ter staten van Utregt.
Naam tweede partij: onmondige kinderen
Joost Taats van Amerongen en Anna de Casembroot.

Naam voogd tweede partij: voogd: Leonard de Casembroot.
Naam voogd tweede partij: Jan Adolph van Renesse.
Soort onroerend goed: 12,5 mergen weyland naar de kinderen.
Gerecht onroerend goed: Vreeswyck, Kleyn Vuylkoop.
Soort onroerend goed: 1 mergen naar de kinderen.
Gerecht onroerend goed: Vreeswyck, de Wiers.
Soort onroerend goed: 13 mergen lands naar de kinderen.
Soort onroerend goed: 12 mergen lands naar de kinderen.

Gerecht onroerend goed: Hermelerweert.
Soort onroerend goed: huys met 5 mergen boomgaard
en weyland naar de kinderen. Naam onroerend goed: Leyenbergh.

Gerecht onroerend goed: Schonauwen.
Soort onroerend goed: leengoed naar de kinderen.
Gerecht onroerend goed: eyland van Casant, lande van Vlaanderen.
Soort onroerend goed: negen gemeten negen roeden.
Gerecht onroerend goed: Zuydsanden.
Verwijzingen: huw. voorwaarden 19-2-1692 voor notaris H. Vyandt.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U141a1, aktenr. 15, d.d. 25-01-1703.
Aktesoort: Huwelijkse voorwaarden. / Notaris: W. VERWEY, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Joost Taats van Amerongen. [= Heer van Natewisch; toekomende bruidegom],
Beroep eerste partij: comparerende ter staten van Utregt.
Naam assistent eerste partij: ass.: Jan de Casembroot, zwager. [= Heer van Ter Moere.]
Naam assistent eerste partij: Leonard de Casembroot, zwager. [= Heer van Rijnesteijn.]
Naam assistent eerste partij: Louis de Casembroot, zwager.[= Heer van Willige Langeraack.]
Naam assistent eerste partij: Jan Adolph van Renesse, zwager.[= Heer van Lokhorst.]

Naam tweede partij: Jeanne Borre van Amerongen.
[= Jonkvrouwe, toekomende bruid] Woonplaats tweede partij: Utregt.
Naam assistent tweede partij: ass.: Frederik Borre van Amerongen, zwager.
[= Heer van Karsbergen.] Beroep assistent: geëligeerde raad ter staten van Utregt.
Naam assistent tweede partij: Diderik Borre van Amerongen, neef.[= Heer van Sandenburgh.]
Beroep assistent: comparerende ter staten [= prov.Utregt] en hooftofficier Utregt [= stad Utregt.]

===============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U93a44, aktenr. 33, d.d. 05-03-1703.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris: H. VAN WOUDENBERGH, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Johan de Casembroot,
zoon van + Johan de Casembroot
[= in sijn leven Heer van: Ter Moer / Rijnesteijn / Willige Langerack].
Naam echtgenote eerste partij: x Susanna Ploos van Amstel.
Beroep eerste partij [= Heer van Ter Moere]: hoochheemraet
van den Leckendyck benedensdams, schepen en raad van Utrecht.
Naam tweede partij: Marten Heerma. /
Beroep tweede partij: stadtsbode tot Sluys [= Sluis in Vlaanderen].
Samenvatting inhoud akte: tot transport voor het leenhof van Cadsand
van land aan notaris
Johannis Muyttingh.
[= Notaris en Ontvanger van de parochie van Cadsand.]

[In literatuur 20e eeuw: Zie trefwoorden: Lek, div. uiteenzettingen;
Lekdijk-Benedendams; Lekdijk-Bovendams; Lek en IJsel; etc.
Betreft Lekdijk-Benedendams: zie ook Lek.]

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U118a2, aktenr. 192, d.d. 13-04-1703.
Aktesoort: Koop en verkoop. / Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Louis de Casembroot.
[= Heer van Willige Langeraeck, etc.].
Naam tweede partij: Cornelia de Casembroot, zuster.
Soort onroerend goed: sestich gemeten lant.
Gerecht onroerend goed: eylant van Cadsant.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U122a2, aktenr. 259, d.d. 22-10-1703.
Aktesoort: Protest. / Notaris P. VAN LIENDER, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Johan Carel Ploos van Amstel.
Beroep eerste partij: raed in de vroedschap en oud schepen van Utrecht
Naam eerste partij: Johan de Casembrood. Naam echtgenote eerste partij: x Susanna Ploos van Amstel.
Beroep eerste partij [= Heer van Ter Moere]: raad in de vroedschap en schepen van Utrecht.
Naam eerste partij: Maria Elisabet Ploos van Amstel. Naam eerste partij: Francina Agatha Ploos van Amstel.
Samenvatting inhoud akte: het begraven van moeder Anna Regina van Bodek,
in leven wed. Gerard Ploos van Amstel, houdt geen aanvaarding van de nalatenschap in.
[Handtekeningen van vnd. partijen, o.a.: J. De Casembroot
(in de tekst = Johan de Casembrood; geen handtekening van zijn echtgenote Susanna).]
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U118a2, aktenr. 245, d.d. 01-04-1704.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Johan Adolph van Renesse.
Naam echtgenote eerste partij: geh. met Adriana de Casembroot.
Beroep eerste partij: canonick ten Dom t' Utrecht ende capitain.
Naam tweede partij: zyn echtgenote.
Samenvatting inhoud akte: om prebende in het Domkapittel te verkopen,
en om al zyn zaken waar te nemen.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U132a1, aktenr. 125, d.d. 27-09-1704.
Aktesoort: Schuldbekentenis. / Notaris: A. VAN MEERWYK, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Pïeter du Quesne. [= Heer van Lichtenberg.]
Naam echtgenote eerste partij: x Maria Odilia de Gruyter. [= Vrouwe van Lichtenberg.]
Naam tweede partij: Leonard d' Casembroot. [= Heer van Rijnesteijn, etc.]
Samenvatting inhoud akte: f 600,- wegens lening.
[Handtekeningen alleen van de eerste partij, getuigen en notaris.]
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten. > Akte: inv.nr. U114a6, aktenr. 28, d.d. 03-01-1705.
Aktesoort: Koop en verkoop. / Notaris: J. WANTENAAR, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Calob Willis:
Naam eerste partij: Conde Willis, zoon.

Woonplaats eerste partij: Amsterdam.
Naam eerste partij: Abigell Willis, dochter.
Naam eerste partij: onmondige kinderen van Abigell Willis.
Naam eerste partij: Cornelis Schouten.
Naam echtgenote eerste partij: x Maria Willis, dochter.

Woonplaats eerste partij: buyten de Waartpoort.
Naam eerste partij: Willem Symonsen ( Wilhelmes van Hugelenburgh )
Naam echtgenote eerste partij: x Johanna Willis, dochter.

Woonplaats eerste partij: Woerden.
Naam eerste partij: Henrick Willis, zoon.
Naam eerste partij: Griettien Willis, dochter.

Naam tweede partij: Leonard de Casembroet tot Rynensteyn.
Soort onroerend goed: camere met erff.
Ligging onroerend goed: Bagynhoff, hoeck Bagynesteechien.
Belendingen onroerend goed: voor: de glaesmaecker van Baarn;
ene zyde: Bagynesteechien;
andere zyde: de uitganck van Jacob van Laeckervelt, advocaet.
Gerecht onroerend goed: Utrecht.

Bijzonderheden: Griettien Willis is innocent.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U118a2, aktenr. 296-1, d.d. 10-01-1705.
Aktesoort: Schuldbekentenis. / Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Cornelis Pietersen Hogenveen.
Naam tweede partij: Johanna de Casembroot.
Samenvatting inhoud akte: f 1102.19 st. wegens pachtschuld,
waarvan f 300,- te betalen over zes weken.

Bijzonderheden: medeërfgenaam van zyn vader Pieter Jansz Hogenveen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U118a2, aktenr. 297, d.d. 10-01-1705.
Aktesoort: Huur en verhuur. / Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Johanna de Casembroot.
Naam tweede partij: Cornelis Pietersz Hogenveen
.
Soort onroerend goed: huysinge ende hofstede
met achtien mergen wey-, hoy- en henniplant.

Gerecht onroerend goed: Gerverscop.
Soort onroerend goed: ses mergen.
Gerecht onroerend goed: Breudyck.
Soort onroerend goed: vier mergen.
Gerecht onroerend goed: Gerverscop.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U118a2, aktenr. 312, d.d. 06-03-1705.
Aktesoort: Huwelijkse voorwaarden. / Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot.
Naam assistent eerste partij: ass.: Louis de Casembroot, broer.
Beroep assistent: lieutenant collonell en capitain.
Naam assistent eerste partij: ass.: Reynold Gerard van Tuyll van Serooskercken, neef.
Beroep assistent: gecommitteerde ter admiraliteyt vant Noorderquartier.

Naam tweede partij: Hillegunda Geertruyd van Bergen.
Naam assistent tweede partij: ass.: Francois van Bergen, vader.
Beroep assistent: raad ordinaris in den hove van Utrecht.
Woonplaats assistent: Utrecht
Naam assistent tweede partij: ass.: Jacob van Dam, neef.
Beroep assistent: gewesen consul in Smirna.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U141a1, aktenr. 26, d.d. 04-05-1705.
Aktesoort: Testament. / Notaris: W. VERWEY, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Joost Taats van Amerongen.
Beroep eerste partij: comparerende ter staten van Utregt.
Naam tweede partij: kinderen uit eerste huwelyk:
Naam tweede partij: Gerard Godard Taats van Amerongen.
Naam tweede partij: Frederik Batavadurus Taats van Amerongen.
Beroep tweede partij: capitain.
Naam tweede partij: Zeguald Taats van Amerongen.
Naam tweede partij: kinderen by Anna de Casembroot:
Naam tweede partij: Anna Charlotte Taats van Amerongen.
Naam tweede partij: Jeanne Taats van Amerongen.
Naam tweede partij: Josina Antonia Taats van Amerongen.
Naam tweede partij: Leonard Taats van Amerongen.

Soort onroerend goed: ridderhoffstad met 4 mergen boomgaard naar Gerard Godard Taats van Amerongen.
Naam onroerend goed:
Natewisch.
Soort onroerend goed: weerd naar Gerard Godard Taats van Amerongen. / Naam onroerend goed: Duynensenweerd.
Soort onroerend goed: huys met 0,5 van het veen, boomgaard en 2 mergen land

naar Gerard Godard Taats van Amerongen. / Naam onroerend goed: den Duynen.
Gerecht onroerend goed: Amerongen, Coornwaard.
Soort onroerend goed: 13 mergen bouwland naar Gerard Godard Taats van Amerongen.
Gerecht onroerend goed: Amerongen, Coornwaard.
Soort onroerend goed: 12 mergen binnedyk naar Gerard Godard Taats van Amerongen.
Belendingen onroerend goed: by huize Natewisch.
Soort onroerend goed: 27 à 28 mergen naar Frederik Batavadurus en Zeguald Taats van Amerongen.
Naam onroerend goed: Cockewaard.

Gerecht onroerend goed: Maurik, carspel Amerongen.
Soort onroerend goed: huysingh, boomgaard en hofstede,groot 30 mergen
naar Frederik Batavadurus en Zeguald Taats van Amerongen.
Ligging onroerend goed: Schoordyk.
/ Gerecht onroerend goed: Maurik.
Soort onroerend goed: 4,5 mergen bouwland naar Frederik Batavadurus en Zeguald
: naar Frederik Batavadurus en Zeguald Taats van Amerongen.
Gerecht onroerend goed: Ravesway, Nederbetuwe.
Soort onroerend goed: groven, smalen en krytenden tiend
: naar kinderen by Anna de Casembroot.
Gerecht onroerend goed: Emenes Buytendyk.
Verwijzingen: scheiding 21-1-1692 [voor notaris H. Vyandt].
Verwijzingen: scheiding 9-1-1703 [voor notaris H. Vyandt].
Verwijzingen: acte 30-4-1679 voor notaris A. van Ossenberch.

Bijzonderheden: met voogdystelling over kinderen by Anna de Casembroot
: op Leonard de Casembroot en Johan Adolph van Renesse.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten. > Akte: inv.nr. U78a8, aktenr. 82, d.d. 28-01-1706.
Aktesoort: Huwelijkse voorwaarden. / Notaris: H. VYANDT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Carel Gustaff de Buddenbroeck
Beroep eerste partij: capiteyn
Naam assistent eerste partij: ass.: Caspar Frederick de Buddenbroeck, broer.
Naam tweede partij: Maria Elisabeth Ruysch.
Naam assistent tweede partij: ass.: Frederica Ruysch.
Naam echtgenote assistent: wed. Francois de Ram.
Woonplaats assistent: Utrecht.
Naam assistent tweede partij: ass.: Leonard de Casembroot.

==============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte inv.nr. U93a50, aktenr. 26, d.d. 19-03-1706
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden / Notaris H. VAN WOUDENBERGH, UTRECHT
Uittreksel: / Naam eerste partij: Jan Corneliss de Groot Woonplaats eerste partij: Oudenryn
Naam tweede partij: Dirckie Jans Achtersloot
Naam assistent tweede partij: ass.: Philippus van den Bosch, zwager.
==============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U118a2, aktenr. 307, d.d. 31-03-1706.
Aktesoort: Verklaring. / Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot.
Samenvatting inhoud akte: dat het hem niet gelegen komt
voogdy uit te oefenen over
de kinderen van overleden broer
Johan de Casembroot en Susanna Ploos van Amstell.

Verwijzingen: testament d.d. 30-3-1706 voor notaris S. Knoll te 's-Gravenhage.
Bijzonderheden: niet gepasseerd.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte inv.nr. U78a8, aktenr. 113, d.d. 12-11-1706.
Aktesoort Procuratie. / Notaris H. VYANDT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Joost Casper de Renesse en Maria de Cupere, in leven echtelieden:
Naam eerste partij: Johan Adolph van Renesse
Beroep eerste partij: canonick in den capittule ten Dom te Utrecht
Naam eerste partij: Christiaen Diderick van Renesse
Beroep eerste partij: der Duytsen ordens ridder en commandeur tot Schoten
en canonick in den capittule ten Dom te Utrecht
Naam tweede partij: Abraham van Gilst. Beroep tweede partij: secretaris van Berchambacht
Samenvatting inhoud akte: tot beheer van alle goederen te Bergambacht e.o.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten. > Akte: inv.nr. U83b29, aktenr. 55, d.d. 30-11-1706.
Aktesoort: Schuldbekentenis. / Notaris: N. VONCK, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Vincent Maximiliaen van Lokhorst.
Naam tweede partij: Leonardt de Casembroot.
Samenvatting inhoud akte: f 5.000,- vanwege lening.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten >Akte: inv.nr. U118a2, aktenr. 391, d.d. 14-12-1706.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Zusanna Ploos van Amstel. / Naam echtgenote eerste partij:
wed. Johan de Kasembroot.
[= in sijn leven Heer van ter Moere.]
Beroep eerste partij: in leven raad in de vroetschap van Utrecht
en gecommitteerde ter generaliteyt reeckencamer.

Naam eerste partij: onmondige zoon van Johan de Kasembroot [= Heer van ter Moere.].
Naam voogd eerste partij: voogd: Leonard de Casembroot. [= Heer van Reynesteyn.]
Naam voogd eerste partij: voogd: Joost Taats van Amerongen. [= Heer van Natewisch.]
Naam voogd eerste partij: voogd: Johan Adolph van Renesse. [= Heer van Lochorst.]
Naam tweede partij: Leonardus Adolphi van Wynegum.
Beroep tweede partij: penninghmeester van de watering van Cadsant.
Samenvatting inhoud akte: om perceel in Cadzand te verkopen en transporteren.

[In deze akte is het woord kinderen doorgehaald en vervangen door het woord 'soon'
zonder vermelding van de naam van deze nog onmondige=minderjarige zoon van wijlen
de Heer van ter Moere: Johan de Kasembroot (zoals vermeld in dit document).
Akte met handtekeningen van o.a.: Susanna Ploos van Amstel vrouw van ter Moere,
L. De Casembroot Tot Rijnesteijn, J. Taets van Amerongen (1706), J.A. van Renesse.]

[In literatuur over Zeeland, 20e eeuw: Cadzand, zie Kadzand. > Kadzand, Cadzand, in 't Land van Kadzand,
N.W. deel v. Westelijk Zeeuws Vlaanderen. / De gemeente Kadzand werd bij de bevrijding verwoest.
De oude naam was Casant, aldaar uitspraak: Kezand of Kazand (dus niet: cad, cat, kad, kat).
]

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U118a2, aktenr. 405, d.d. 26-01-1707.
Aktesoort: Testament. / Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Adolph van Renesse.
Naam echtgenote eerste partij: x Adriana de Casembroot.
Woonplaats eerste partij: Utrecht.
Naam tweede partij: de kinderen.
Soort onroerend goed: leengoederen - naar de oudste zoon -
Gerecht onroerend goed: Cadsant.

Verwijzingen: huw. voorwaarden d.d. 5-11-1691 voor notaris H. Vyandt.
Bijzonderheden: op last van lyftocht langstlevende.
Bijzonderheden: langstlevende zal disponeren over de ridderhofstad Lochorst.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U144a1, aktenr. 62, d.d. 02-02-1707.
Aktesoort: Openbare verkoping. / Notaris: J. WOERTMAN, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Beernt van Bekum.
Naam tweede partij: Jan Petersz van Oudenallen.
Naam assistent tweede partij: borg: Willem Kelfkens.
Naam tweede partij: Leonard de Casembroot
.
Soort onroerend goed: huysinge, hoffstede en bouwhuys met 33 mergen
boomgaerden, bouw- en weylanden. / Naam onroerend goed: Cauwenhoven.
Belendingen onroerend goed: naast: Ceulhorst.
Gerecht onroerend goed: 't Hoochland by Amersfoort.
Soort onroerend goed: ses dammitten wey- en hoyland.
Naam onroerend goed: de Cortecamp.
Ligging onroerend goed: Eem. / Gerecht onroerend goed: Cleyne Slagen.

[In oude literatuur 20e eeuw (betr. vermoedelijk vnd. Ceulhorst):
Keulhorst (zie ook Coelhorst), buurt onder Hoogland ten westen van Den Ham, bij Amersfoort.
Waarschijnlijk wordt dan bedoeld met vnd. Hoochland by Amersfoort: de plaats
Hoogland, ten noordoosten van de plaats Amersfoort in de provincie Utrecht.]

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten. > Akte: inv.nr. U118a2, aktenr. 427, d.d. 25-04-1707.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Louis de Casembroot.
Naam tweede partij: Jacob de Vries.
Beroep tweede partij: advocaet hove van Utrecht.
Samenvatting inhoud akte: om van Willem van Zyll,
secretaris en gadermeester van Willige Langerak, verantwoording te eisen.
Bijzonderheden: Louis de Casembroot als ambachtsheer van Willige Langerak.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten. > Akte: inv.nr. U118a2, aktenr. 463, d.d. 10-12-1707.
Aktesoort: Borgtocht. / Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Adriaen Verschoor. / Woonplaats eerste partij: Haestrecht.
Naam eerste partij: Bastiaen van Wyngaerden. / Woonplaats eerste partij: Cabau.
Naam tweede partij: Louis de Casembroot.
Samenvatting inhoud akte: voor Jodocus van Wyngaerden,
geh. met Mindrana Verschoor, en na diens overlyden, voor zyn weduwe,
inzake uitoefening van het ambt van schout en gadermeester van Willige Langerak.

Bijzonderheden: Louis de Casembroot is: Louis heer van Willige Langerak.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten. > Akte: inv.nr. U139a2, aktenr. 54, d.d. 20-01-1708.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris: J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Charlotte Reginae de Casembroot.
Naam tweede partij: Leonard Adolplicum van Weningem.
Samenvatting inhoud akte: om het leenhof Termoer te verheffen.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten. > Akte: inv.nr. U139a2, aktenr. 73, d.d. 24-04-1708.
Aktesoort: Ontslag. / Notaris: J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Louis de Casembroot.
Beroep eerste partij: luitenant collonel en capitein van de guardes.
Naam tweede partij: Charlotte Regine de Casembroot.
Samenvatting inhoud akte: van goederen uit fideicommissair verband.
Verwijzingen: codicil Charlotte van Ledenberg in leven wed. van NN van Rynesteyn
7-2-1699 voor notaris Th. Vosch van Avesaet.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten. > Akte: inv.nr. U139a2, aktenr. 74, d.d. 25-04-1708.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris: J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Louis de Casembroot.
Beroep eerste partij: luitenant collonel en capiteyn in de gardes.
Naam tweede partij: Leonard de Casembroot.
Samenvatting inhoud akte: tot het waarnemen van zaken
in de boedel van Johan de Casembroot.

==============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten. > Akte: inv.nr. U139a2, aktenr. 75, d.d. 27-04-1708.
Aktesoort: Scheiding. / Notaris: J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Susanna Ploos van Amstel.
Naam echtgenote eerste partij: wed. Johan de Casembroot.
Beroep eerste partij: in leven raad in de vroetschap.
Naam tweede partij: Charlotte Regine de Casembroot, dochter.
Samenvatting inhoud akte: nalatenschap Johan de Casembroot, met name de
fideicommissaire goederen uit de nalatenschap van Charlotte van Ledenberg, zyn moeder.

Verwijzingen: testament Charlotte van Ledenberg
7-2-1699 voor notaris Th. Vosch van Avesaet.

==============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a2, aktenr. 80, d.d. 19-05-1708.
Aktesoort: Goedkeuring. / Notaris: J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Leonard de Kasembroot. [= Heer van Rynesteijn.]
Naam eerste partij: kinderen van Anna de Casembroot. [= +: zie hierna: Taets van Amerongen.]
Naam voogd eerste partij: voogd: Joost Taets van Amerongen, vader. [= Heer van Natewisch.]
Naam echtgenote voogd: wedr. Anna de Casembroot. Beroep voogd: comparerende ter Staten.
Naam eerste partij: Johan Adolph van Renesse. [= Heer vande Lockhorst.]
Naam echtgenote eerste partij: x Adriana de Casembroot.
Beroep eerste partij: gecommitteerde raad ter admiraliteit.
Naam eerste partij: Johanna de Casembroot. Naam eerste partij: Cornelia de Casembroot
.
Samenvatting inhoud akte: scheiding tussen
Susanna Ploos van Amstel wed. Johan de Casembroot [= Heer van Ter Moer.]
en: Charlotte Regina de Casembroot.
[= de enige nagelaten dochter van:
Johan de Casembroot, in zijn leven Heer van Ter Moer.]

Verwijzingen: scheiding 27-4-1708 voor notaris J. van den Doorslag.

[Handtekeningen van o.a.: L. De Casembroot Tot Rijnesteijn, J. Taets van Amerongen (1708),
J.A. van Renesse, Johanna De Casembroot, Cornelia De Casembroot.]

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten. > Akte: inv.nr. U118a2, aktenr. 506, d.d. 27-07-1708.
Aktesoort: Huwelijkse voorwaarden. / Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Bernard van Duderbergh.
Naam tweede partij: Cornelia de Casembroot.

Naam assistent tweede partij: ass.: Leonard de Casembroot, broer.
Naam assistent tweede partij: ass.: Joost Taats van Amerongen, zwager.
Beroep assistent: gecommitteerde ter staten van Utrecht.
Naam assistent tweede partij: ass.: Johan Adolph van Renesse, zwager.
Beroep assistent: gecommitteerde ter admiraliteyt op de Mase tot Rotterdam.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten. > Akte: inv.nr. U139a2, aktenr. 93, d.d. 17-08-1708.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris: J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Charlotte Regine de Casembroot.
Naam tweede partij: N.N.
Samenvatting inhoud akte: om te verheffen het leenhof en heerlijkheid van Termoer.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U144a1, aktenr. 140, d.d. 29-08-1708.
Aktesoort: Schuldbekentenis. / Notaris: J. WOERTMAN, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Sophia de Pauw, in leven wed.: Jonathan van Luchtenburgh:
Naam eerste partij: Cornelis van Luchtenburgh.
Beroep eerste partij: thesaurier ten Dom.
Naam eerste partij: Sophia Alida van Luchtenburgh, onmondig.
Naam eerste partij: Anna van Luchtenburgh.
Naam eerste partij: Pieter van 's Gravensande.
Naam echtgenote eerste partij: x Alpheda Louisa van Luchtenburgh.
Beroep eerste partij: ontfanger convoyen en licenten.
Woonplaats eerste partij: Eyndhoven.
Naam tweede partij: Leonard de Kasembroot. [= Heer van Reynesteyn.]
Naam echtgenote tweede partij: wedr. Alpheda Hermina van Luchtenburgh.
Samenvatting inhoud akte: de rente van f 2000,- , door Sophia de Pauw aan
Alpheda Hermina van Luchtenburgh gedonateerd.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a2, aktenr. 103, d.d. 13-10-1708.
Aktesoort: Koop en verkoop. / Notaris: J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot.
Naam eerste partij: Jan van Oudenallen. Beroep eerste partij: burgemeester tot Emmenes buytendyck.
Naam tweede partij: Maurits Cornelis Nierop.
Beroep tweede partij: ontfanger generael van de xxe en xle penning.
Soort onroerend goed: huysinge en de hofstede c.a. groot 33 mergen.
Naam onroerend goed: Cauwenhoven.
Belendingen onroerend goed: naest Coelhorst.
Gerecht onroerend goed: Hooglandt bij Amersfoort.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a2, aktenr. 123, d.d. 18-12-1708.
Aktesoort: Voogdbenoeming. / Notaris: J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot.
Naam echtgenote eerste partij: x Hillegonda Geertruyd van Bergen.
Naam tweede partij: langstlevende.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a2, aktenr. 144, d.d. 25-03-1709.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris: J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Suzanna Ploos van Amstel. Naam echtgenote eerste partij: wed. Johan de Casembroot.
Beroep eerste partij: in leven raad in de vroetschap.
Naam tweede partij: Adriaen Voorhof Beroep tweede partij: notaris en procureur.
Woonplaats tweede partij: Sevenbergen.
Samenvatting inhoud akte: tot beheer goederen.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U93a56, aktenr. 27, d.d. 02-04-1709.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris: H. VAN WOUDENBERGH, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Francois van Bergen. / Naam eerste partij: Aletta van Bergen. /
Naam eerste partij: Maria Elisabeth van Bergen. /
Naam eerste partij: Leonard d Casembroot;
Naam echtgenote eerste partij: x Hillegonda Geertruydt van Bergen.
Naam tweede partij: Willem van Bergen, broer.
Samenvatting inhoud akte: tot verkoop van een actie in de VOC.
Bijzonderheden: beide partyen zyn intestate erfgenamen
van hun vader: Francois van Bergen.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akt: inv.nr. U93a56, aktenr. 35, d.d. 14-04-1709.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris: H. VAN WOUDENBERGH, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Francois van Bergen. / Naam eerste partij: Aletta van Bergen. /
Naam eerste partij: Maria Elisabeth van Bergen. /
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot tot Rynesteyn;
Naam echtgenote eerste partij: x Geertruyd van Bergen.
Naam tweede partij: Willem van Bergen, broer.
Samenvatting inhoud akte: tot transport van actie in de VOC.
Bijzonderheden: beide partyen zyn intestate erfgenamen
van hun vader: Francois van Bergen.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a2, aktenr. 151, d.d. 20-04-1709.
Aktesoort: Koop en verkoop. / Notaris: J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Claes Leendertsz Duys.
Woonplaats eerste partij: Willige Langeraeck.
Naam tweede partij: Leonard de Casembroot.
Samenvatting inhoud akte: roerende goederen waaronder koeien en paarden.
Bijzonderheden: verrekening opbrengst met achterstallige huur.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U150a1, aktenr. 4, d.d. 02-05-1709.
Aktesoort: Protest. / Notaris: G. MARTHENS, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Susanna Ploos van Amstel. Naam echtgenote eerste partij: wed. Johan Casembroot.
Naam eerste partij: Maria Elisabeth Ploos van Amstel, zuster.
Naam eerste partij: Francina Agatha Ploos van Amstel, zuster.
Woonplaats eerste partij: Utrecht.
Samenvatting inhoud akte: begraven van broer Johan Carel Ploos van Amstel
: geschiedt zonder aanvaarding nalatenschap.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U118a2, aktenr. 561, d.d. 16-05-1709.
Aktesoort: Huwelijkse voorwaarden. / Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Antony Godin.
Beroep eerste partij: canonick St. Marien t' Utrecht.
Naam assistent eerste partij: ass.: Carel Godin, broer.
Beroep assistent: capitain ter admiraliteyt in Zeeland.
Naam assistent eerste partij: ass.: Pieter Godin, broer.
Beroep assistent: capitain.
Naam assistent eerste partij: ass.: Ferdinand van Hattingh, oom.
Beroep assistent: raad in de vroetschap en thesaurier van Utrecht.
Naam assistent eerste partij: ass.: David Martens, oom.
Beroep assistent: oud- consul tot Marssilje.
Naam tweede partij: Maria Elisabeth van Bergen.
Naam assistent tweede partij: ass.: Francois van Bergen, broer.
Beroep assistent: advocaet hove van Utrecht.
Naam assistent tweede partij: ass.: Willem van Bergen, broer.
Beroep assistent: advocaet hove van Utrecht.
Naam assistent tweede partij: ass.: Leonard de Casembroot, zwager.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U93a56, aktenr. 60, d.d. 06-06-1709.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris: H. VAN WOUDENBERGH, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Francois van Bergen
Naam eerste partij: Aletta van Bergen
Naam eerste partij: Maria Elisabeth van Bergen
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot
Naam echtgenote eerste partij: x Hillegonda Geertruyd van Bergen.
Naam tweede partij: Willem van Bergen, broer
Samenvatting inhoud akte: tot het innen van uitdeling op actiën in de VOC
Bijzonderheden: beide partyen zyn intestate erven van hun vader Francois van Bergen.

================================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U118a2, aktenr. 590, d.d. 23-09-1709.
Aktesoort: Protest. / Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot. Beroep eerste partij: raad in de vroetschap van Utrecht
Naam eerste partij: onmondige kinderen van Joost Taats van Ammerongen en Anna de Casembroot
Naam voogd eerste partij: voogd: Joost Taats van Amerongen, vader.
Naam echtgenote voogd: wed. Anna de Casembroot. Beroep voogd: comparerende ter staten van Utrecht.
Naam eerste partij: Johan Adolph van Renesse. Naam echtgenote eerste partij: x Adriana de Casembroot.
Naam eerste partij: Johan Bernard van Duderbergh. Naam echtgenote eerste partij: x Cornelia de Casembroot.
Beroep eerste partij: major.
Naam eerste partij: Johanna de Casembroot.
Samenvatting inhoud akte: het regelen van zaken in verband met overlyden van
Louis de Casembroot, gevallen by Blausies, geschiedt zonder aanvaarding van de nalatenschap.

================================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a2, aktenr. 189, d.d. 08-10-1709.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris: J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Beernd van Beeckum.
Naam tweede partij: Jacob Woertman. Beroep tweede partij: procureur.
Samenvatting inhoud akte: om te procederen namens
Leonard de Casembroot en Jan Petersz van Oudenaller
tegen Maurits Cornelis van Nyrop.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U118a2, aktenr. 605, d.d. 19-11-1709.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: beneficiaire erven Louis de Casembroot:
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot. Beroep eerste partij: raed in de vroetschap van Utrecht.
Naam eerste partij: onmondige kinderen van Joost Taats van Amerongen en Anna de Casembroot
Naam voogd eerste partij: voogd: Joost Taats van Amerongen, vader.
Naam echtgenote voogd: [wedr.] Anna de Casembroot.
Beroep voogd: comparerende ter staten van Utrecht.
Naam eerste partij: Johan Adolph van Renesse.
Naam echtgenote eerste partij: x Adriana de Casembroot.
Beroep eerste partij: comparerende ter staten van Utrecht.
Naam eerste partij: Johan Bernard van Dudenbergh.
Naam echtgenote eerste partij: x Cornelia de Casembroot.
Beroep eerste partij: majoor.
Naam eerste partij: Johanna de Casembroot.
Naam tweede partij: Mattys van Lobbrecht. Beroep tweede partij: procureur geregte van Utrecht.
Samenvatting inhoud akte: om te procederen inzake interinement van beneficie van inventaris.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U93a58, aktenr. 1, d.d. 08-01-1710.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris: H. VAN WOUDENBERGH, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Aletta van Bergen. / Naam eerste partij: Francois van Bergen
Naam eerste partij: Anthoni Godin. Naam echtgenote eerste partij: x Maria Elisabeth van Bergen
Naam eerste partij: Leonard d Casembroot.
Naam echtgenote eerste partij: x Hillegonda Geertruyd van Bergen.
Naam tweede partij: Willem van Bergen, broer
Samenvatting inhoud akte: om by de rekenkamer in Amsterdam
personele quotisatie van nalatenschap Francois van Bergen, vader, te laten splitsen.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U118a3, aktenr. 25, d.d. 14-03-1710.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Francois van Bergen en Maria Elisabeth van Dam:
Naam eerste partij: Aletta van Bergen, dochter
Naam eerste partij: Francois van Bergen, zoon
Naam eerste partij: Willem van Bergen, zoon
Naam eerste partij: Anthony Godin
Naam echtgenote eerste partij: x Maria Elisabeth van Bergen, dochter
Naam eerste partij: Leonard de Casembrood.
Naam echtgenote eerste partij: x Hillegonda Geertruyd van Bergen, dochter.
Naam tweede partij: Henric van Zevender. Beroep tweede partij: notaris 's hoofs van Utrecht.
Woonplaats tweede partij: Amersfoort.
Samenvatting inhoud akte: tot openbare verkoop van drie morgen bos onder Hoogland.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U118a3, aktenr. 47, d.d. 12-05-1710.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: beneficiaire erven Louis de Casembroot:
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot. Beroep eerste partij: raad in de vroetschap van Utrecht.
Naam eerste partij: kinderen Joost Taats van Amerongen en Anna de Casembroot
Naam voogd eerste partij: voogd: Joost Taets van Amerongen, vader.
Beroep voogd: comparerende ter staten van Utrecht.
Naam eerste partij: Johan Adolph van Renesse.
Naam echtgenote eerste partij: x Adriana de Casembroot.
Beroep eerste partij: comparerende ter staten van Utrecht.
Naam eerste partij: Johanna de Casembroot.
Naam eerste partij: Johan Bernard van Duderbergh.
Naam echtgenote eerste partij: x Cornelia de Casembroot.
Beroep eerste partij: major.
Naam tweede partij: Adriaen Voorhoff.
Beroep tweede partij: notaris en procureur. Woonplaats tweede partij: Sevenbergen.
Samenvatting inhoud akte: om voor gerecht van Zevenbergen perceel aan te brengen,
vanwege de XXe penning.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a3, aktenr. 45, d.d. 28-06-1710.
Aktesoort: Huur en verhuur. / Notaris: J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Johanna de Casembroot.
Naam tweede partij: Willem Cornelisz van Rossum.
Naam tweede partij: Gysbertje Gerrits Verwoert.
Naam echtgenote tweede partij: wed. Cornelis Jansz van Rossum.
Soort onroerend goed: sestien mergen wey en hoyland.
Gerecht onroerend goed: Maerssenbroeck.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U118a3, aktenr. 54, d.d. 01-08-1710.
Aktesoort: Koop en verkoop. / Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Louis de Casembroot:
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot
Naam eerste partij: kinderen Joost Taats van Amerongen en Anna de Casembroot
Naam voogd eerste partij: voogd: Joost Taats van Amerongen, vader
Beroep voogd: comparerende ter staten van Utrecht
Naam eerste partij: Johan Adolph van Renesse
Naam echtgenote eerste partij: x Adriana de Casembroot
Beroep eerste partij: comparerende ter staten van Utrecht
Naam eerste partij: Johan Bernard van Duderbergh
Naam echtgenote eerste partij: x Cornelia de Casembroot
Beroep eerste partij: major
Naam eerste partij: Johanna de Casembroot
Naam tweede partij: Paulus Arnt. / Beroep tweede partij: coopman.
Woonplaats tweede partij: Sevenbergen.

Soort onroerend goed: vyff bunderen een gemet weylant.
Belendingen onroerend goed: ow en nw: mevrouw NN van der Stay en NN van den Bogaert;
: ww: wegh door de polders; zw: Andries van Charlois.
Gerecht onroerend goed: Sevenbergen, in de Oostmeeren en Westmeeren.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a3, aktenr. 54, d.d. 28-08-1710.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris: J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Charlotte de Ledenberg, in leven wed. Johan de Casembroot.
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot. Beroep eerste partij: raad in de vroetschap.
Naam eerste partij: Cornelia de Casembroot.
Naam echtgenote eerste partij: geh. met Johan Bernard van Doederberg. Beroep eerste partij: major.
Naam eerste partij: cum suis (de verdere erfgenamen).
Naam tweede partij: Nicolaes van Leeuwen. Beroep tweede partij: advocaet.
Naam tweede partij: Jan van Swanenburg. Beroep tweede partij: notaris. Woonplaats tweede partij: Leyden.
Samenvatting inhoud akte: om achterstallige huur te ontvangen van Jan Jacobsz Burg.
Verwijzingen: huurakte 4-4-1706 voor notaris S. Knoll te 's-Gravenhage.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte inv.nr. U139a3, aktenr. 62, d.d. 04-10-1710.
Aktesoort Huur en verhuur. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Johan Adolph baron van Renesse (in akte: Heer van Lockhorst.)
Beroep eerste partij: comparerende ter staten
Naam tweede partij: Johannes Henricksz. Naam echtgenote tweede partij: x Petronella Alberts
Naam assistent tweede partij: borg: Geertjen Henricks. Naam echtgenote assistent: wed. Albert Teunisz
Woonplaats assistent: Leusden
Naam assistent tweede partij: borg: Wulphert Henricksz. Woonplaats assistent: Hooglandt
Soort onroerend goed: erf met landeryen. Naam onroerend goed: Lockhorst.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U118a3, aktenr. 75, d.d. 04-11-1710.
Aktesoort: Testament. / Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Cornelia de Casembroot.
Naam echtgenote eerste partij: geh. met Johan Bernard van Dudenbergh.
Beroep eerste partij: major.
Naam tweede partij: kinderen van Leonard de Casembroot.
Naam tweede partij: kinderen van Anna de Casembroot en Joost Taats van Amerongen.
Naam tweede partij: kinderen van Adriana de Casembroot en Johan Adolph van Renesse.
Bijzonderheden: op last van lyftocht voor haar echtgenoot.
Bijzonderheden: Johanna de Casembroot krygt lyftocht aan kwart van de
: nalatenschap na overlyden van testatrice en haar echtgenoot.
Bijzonderheden: met uitsluiting van Charlotta Regina de Casembroot.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte inv.nr. U139a3, aktenr. 79, d.d. 17-11-1710
Aktesoort Procuratie. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Johan Adolph van Renesse (in akte: Heer van Lockhorst.)
Beroep eerste partij: comparerende ter staten
Naam tweede partij: Adriaen Voorhof. Beroep tweede partij: notaris en procureur
Woonplaats tweede partij: Sevenbergen (in akte; betr. N.Br.)
Samenvatting inhoud akte: om hoeve en landeryen in de Aremberger polder onder Zevenbergen
te transporteren aan Marinus Adriaensz van Engelen.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a3, aktenr. 94, d.d. 10-01-1711.
Aktesoort: Huur en verhuur. / Notaris: J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot.
Beroep eerste partij: raad in de vroedschap.
Naam tweede partij: Cornelis Jansz de Groot.
Soort onroerend goed: hofstede, huysinge met 22 mergen lands.
Belendingen onroerend goed: omtrent de ridderhofstad Rynesteyn.
Gerecht onroerend goed: Nedereynd van Jutphaes.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a3, aktenr. 96, d.d. 17-01-1711.
Aktesoort: Huur en verhuur. / Notaris: J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Johanna de Casembroot tot Rynesteyn.
Naam tweede partij: Henrick Willemsz van Leeuwen
Soort onroerend goed: seven mergen soo wey als hoyland
Gerecht onroerend goed: Breudyckervelt.

==============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte inv.nr. U139a3, aktenr. 108, d.d. 16-03-1711
Aktesoort Akkoord. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Johan Adolf baron van Renesse (in akte: Heer van Lockhorst.)
Beroep eerste partij: comparerende ter staten
Naam tweede partij: Willem Jansz. Naam echtgenote tweede partij: x Neeltje Aerts
Samenvatting inhoud akte: over een scheisloot tussen de hofsteden Lockhorst en Schuttershoef
en over ontruiming door de tweede party : van Lockhorst
(in akte: Lockhorst, zie ook latere spelling: Lokhorst, bij Leusden in de prov. Utrecht.)
===================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a3, aktenr. 109, d.d. 18-03-1711.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris: J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Leonard de Casembroot.
Naam eerste partij: Susanna Agnes van Juchen.
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Leonard de Casembroot. Beroep gemachtigde: raad in de vroetschap.
Naam tweede partij: Willem van Bergen. Beroep tweede partij: advocaat. Woonplaats tweede partij: Amsterdam.
Samenvatting inhoud akte: om van de WIC achterstallige gage van L. de Casembroot te ontvangen.
Verwijzingen: procuratie 17-3-1711 voor notaris Pieter van Steelant te Delft.

==============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a3, aktenr. 112, d.d. 30-03-1711.
Aktesoort: Goedkeuring. / Notaris: J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Susanna Ploos van Amstel.
Naam echtgenote eerste partij: wed. Johan de Casembroot.
Beroep eerste partij: in leven raed in de vroedschap.

Samenvatting inhoud akte: van verkoop van landeryen onder Zevenbergen
door Adriaen Voorhof, notaris en procureur te Zevenbergen,
aan Adriaen Noteboom en Pieter van Alphen,
procuratie tot verdere verkoop van landeryen onder Zevenbergen.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a3, aktenr. 125, d.d. 09-06-1711.
Aktesoort: Koop en verkoop. / Notaris: J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Susanna Ploos van Amstel.
Naam echtgenote eerste partij: wed. Johan de Casembroot.
Beroep eerste partij: in leven raad in Utrecht
.
Naam tweede partij: Pieter Schoenmaker. Woonplaats tweede partij: Sevenbergen.
Soort onroerend goed: acht bunderen wey en saeylandt.
Gerecht onroerend goed: Sevenbergen.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U126a3, aktenr. 11, d.d. 12-09-1711.
Aktesoort: Kwitantie. / Notaris: A. DUERKANT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Dirk Heerman
Naam tweede partij: Leonard de Casembrood
Samenvatting inhoud akte: voor restant aflossing obligatie van f 2800,- t.l.v.
Louis de Casembrood.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a3, aktenr. 137, d.d. 14-09-1711.
Aktesoort: Overdracht. / Notaris: J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: NN Doederberg.
Naam echtgenote eerste partij: x Cornelia de Casembroot.
Beroep eerste partij: major.

Naam tweede partij: N.N. / Naam echtgenote tweede partij: wed. NN van Zuydlandt.
Samenvatting inhoud akte: obligatie op de watering van Cadzand.
Verwijzingen: procuratie 13-8-1710 voor Nicolaes Somer,
secretaris van de gedeputeerde te velde voor Bethune.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U129a3, aktenr. 30, d.d. 27-10-1711.
Aktesoort: Schuldbekentenis. / Notaris: E. VERRYKEN, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Pieter Martel. Beroep eerste partij: bakker. Woonplaats eerste partij: Utrecht.
Naam tweede partij: Leonard de Casembroot. Beroep tweede partij: raad ende schepen van Utrecht.
Samenvatting inhoud akte: f 300,- wegens lening.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U118a3, aktenr. 200, d.d. 27-01-1712.
Aktesoort: Voogdbenoeming. / Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Reynold Gerard van Tuyll van Serooskerken
Naam echtgenote eerste partij: geh. met Ysabella Agneta Hoeuft
Beroep eerste partij: geeligeerde raad ter staten van Utrecht
Naam tweede partij: Diderick Hoeuft
Naam tweede partij: Leonard de Casembroot
Samenvatting inhoud akte: over na te laten onmondige kinderen en erfgenamen
Bijzonderheden: indien comparant na zyn echtgenote overlydt.
==============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a3, aktenr. 162, d.d. 15-02-1712
Aktesoort: Huur en verhuur. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: NN Doederberg. Beroep eerste partij: major
Naam tweede partij: NN grave van Kniphuysen. Beroep tweede partij: plenipotentiaris van de staten generael
Soort onroerend goed: huysinge met meubilen
Ligging onroerend goed: Boodestraet. Gerecht onroerend goed: Utrecht.

[Mijn opm. = akte 5 pagina's; de major van een Regiment als huurder;
echtgenoot van Cornelia de Casembroot: in deze akte niet vermeld.]

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a3, aktenr. 176, d.d. 09-04-1712.
Aktesoort: Huur en verhuur. / Notaris: J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Johanna de Casembroot tot Rynesteyn.
Naam tweede partij: Cornelis Pietersz Hogeveen.

Soort onroerend goed: huysinge en hofstede met 18 mergen landt. Gerecht onroerend goed: Gerwerscoop.
Soort onroerend goed: ses mergen. Gerecht onroerend goed: Breudyck.
Soort onroerend goed: vier mergen. Gerecht onroerend goed: Gerwerscoop.

================================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a3, aktenr. 177, d.d. 12-04-1712.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris: J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Johan de Casembroot en Charlotta van Ledenberg in leven echtelieden:
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot. Beroep eerste partij: raad in de vroetschap.
Naam eerste partij: Joost Taets van van Amerongen. Naam echtgenote eerste partij: wed. van Anna de Casembroot.
Beroep eerste partij: comparerende ter staten.
Naam eerste partij: Johan Adolph van Renesse. Naam echtgenote eerste partij: x Adriana de Casembroot.
Beroep eerste partij: comparerende ter staten.
Naam eerste partij: Johanna de Casembroot.
Naam eerste partij: Johan Bernard van Doederberg. Naam echtgenote eerste partij: x Cornelia de Casembroot.
Beroep eerste partij: major.
Naam eerste partij: Charlotta de Casembroot, ( dochter van Johan de Casembroot).
Naam tweede partij: Ignace Joseph de L' Espes.
Beroep tweede partij: decan tot Gent en canonick Brugge.
Samenvatting inhoud akte: in de zaak over de nalatenschap van
: Marie Louise Romeins, wed. Joffe de Blois en Frederick Romeins
voor de hoge raad van Mechelen.

=================================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U144a2, aktenr. 141, d.d. 27-09-1712.
Aktesoort: Kwitantie. / Notaris: J. WOERTMAN, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot.
Beroep eerste partij: raad in de vroetschap en schepen van Utrecht.
Naam tweede partij: Ludolph de With.
Samenvatting inhoud akte: voor f 300,- wegens pacht van perceel in de Breudyck,
: verschuldigd door Steven Sweren van Rossum.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte inv.nr. U113a3, aktenr. 364, d.d. 18-01-1713
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden / Notaris C. DE COOLE, UTRECHT
Uittreksel: / Naam eerste partij: Cornelis Jansz de Groot
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Geertie Dircx Craykampt
Woonplaats eerste partij: Jutphaes
Naam tweede partij: Cornelia Jans van Drogenbroeck Woonplaats tweede partij: Jutphaes
Naam assistent tweede partij: ass.: Anthony Bouman, zwager
Bijzonderheden: de bruid heeft toestemming van moeder: Jannigye Jans van Drogenbroeck.
Bijzonderheden: de bruidegom heeft drie onmondige kinderen.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a4, aktenr. 27, d.d. 22-02-1713.
Aktesoort: Testament. / Notaris: J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Johanna de Casembroot. Woonplaats eerste partij: Utrecht.
Naam tweede partij: Leonard de Casembroot.
Naam tweede partij: Adriana de Casembroot.
Naam echtgenote tweede partij: geh. met Johan Adolph van Renesse.
Naam tweede partij: Cornelia de Casembroot.
Naam echtgenote tweede partij: geh. met Johan Bernhard Duderbergh. Beroep tweede partij: major.
Naam tweede partij: kinderen van Anna de Casembroot by Joost Taets van Amerongen.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U143a3, aktenr. 26, d.d. 18-03-1713.
Aktesoort: Openbare verkoping. / Notaris: N. BRONCKHORST, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Francois Willem Ruysch.
Naam echtgenote eerste partij: x Catharina van Heemsingh.
Beroep eerste partij: lieutenant ten dienste der Vereenigde Nederlanden.
Naam eerste partij: de onmundige kinderen van
Johan Gysbert Ruysch en Isabella Margareta van Zyl, in leven echtelieden.
Naam voogd eerste partij: voogd: Willem de Ridder.
Naam tweede partij: Cornelis de Booth.
Naam assistent tweede partij: borg: Leonard de Casembroot.
Naam assistent tweede partij: Rudolph Leusden.
Beroep assistent: professor medicinae. Woonplaats assistent: Utrecht.
Soort onroerend goed: huysinge, bassecourt, hoff, stallinge ende koetshuys met huysinge annex.
Ligging onroerend goed: Breedestraat. / Belendingen onroerend goed: achter: Lange Lauwerstraat;
: ow: wed. van Gideon Cruydenier, ww: Baxensteegje.
Gerecht onroerend goed: Utrecht.
Verwijzingen: procuratie 6-3-1713 voor het gerecht van Oudewater.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U118a3, aktenr. 288, d.d. 13-04-1713.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Francois van Bergen. Beroep eerste partij: advocaet hove van Utrecht.
Naam eerste partij: Aletta van Bergen.
Naam eerste partij: Antony Godin. Naam echtgenote eerste partij: x Maria Elisabeth van Bergen.
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot.
Naam echtgenote eerste partij: x Hillegunda Geertruyd van Bergen.
Naam tweede partij: Willem van Bergen.
Beroep tweede partij: advocaet hove van Hollant. Woonplaats tweede partij: Amsterdam.
Samenvatting inhoud akte: tot verkoop van hun derde deel van f 3000,-
aan actien in de VOC te Hoorn.
Verwijzingen: overeenkomst d.d. 11-12-1688 etc. voor notaris I. van den Kerkhoven te Amsterdam.
Bijzonderheden: constituanten en geconstitueerde zyn intestate erfgenamen van
Francois van Bergen,
die zyn inleg in overeenkomst van lyfrente by overleving,
belegd had ten lyve van Catharina van Royesteyn.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte inv.nr. U156a1, aktenr. 38, d.d. 24-04-1713
Aktesoort Overdracht / Notaris G. BREDIE, UTRECHT / Uittreksel:
Naam eerste partij: Cornelis de Groot Woonplaats eerste partij: Nedereynt van Jutphaes
Naam tweede partij: Gerrit de Groot (In akte: zijn broeder.)
Samenvatting inhoud akte: van vee en roerende goederen tot zyn gebruik.
(In akte getuigen: Evert Craycampt (handtekening: Evert Evertse Craycamt),
Jan Droogenbroeck (handtekening: Jan van Drogenbroek).
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a5, aktenr. 1, d.d. 05-01-1714.
Aktesoort: Codicil. / Notaris: J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Cornelia de Casembroot.
Naam echtgenote eerste partij: geh. met Johan Bernhard van Duderberg.
Beroep eerste partij: major.
Naam tweede partij: Leonard Taets van Amerongen, neef.
Soort onroerend goed: hoeve lands met huysinge: c.a. groot 75 gemeeten.
Ligging onroerend goed: Boerendyck.
Soort onroerend goed: negen gemeeten en enige roeden.
Gerecht onroerend goed: Ouden Finaert.

Verwijzingen: testament 4-11-1710 voor notaris Th. Vosch van Avesaet.
Bijzonderheden: met approbatie van Johan Bernhard van Duderberg.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U118a3, aktenr. 370, d.d. 05-02-1714.
Aktesoort: Akkoord. / Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: beneficiaire erven Louis de Casembroot:
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot.
Naam eerste partij: kinderen Joost Taets van Amerongen en Anna de Casembroot.
Naam voogd eerste partij: voogd: Joost Taets van Amerongen, vader.
Naam eerste partij: Johan Adolph van Renesse n.u.
Naam eerste partij: Johan van Duderberg n.u., Beroep eerste partij: major.
Naam eerste partij: Johanna de Casembroot.
Naam eerste partij: Judocus van Wyngaerden.
Beroep eerste partij: schout en gadermeester van Willige Langerak.
Naam tweede partij: Willem van Zyl. Beroep tweede partij: secretaris van de Nipoort.
Naam tweede partij: Johan Ooms. Beroep tweede partij: advocaet hove van Hollant.
Samenvatting inhoud akte: over afrekenen van ongelden van Willige Langerak.
Bijzonderheden: Willem van Zyl draagt over kooppenningen van
hof, Kerksteeg, Willige Langerak, aan eerste party.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U118a3, aktenr. 377, d.d. 16-04-1714.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Aletta van Bergen.
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot.
Naam echtgenote eerste partij: x Hillegunda Geertruyd van Bergen.
Naam eerste partij: Antony Godin.
Naam echtgenote eerste partij: x Maria Elisabeth van Bergen.
Naam tweede partij: Francois van Bergen, broer. Beroep tweede partij: advocaet.
Samenvatting inhoud akte: om uitdeling te innen by de VOC.
Bijzonderheden: medeërfgenamen van vader Francois van Bergen.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U118a3, aktenr. 397, d.d. 18-07-1714.
Aktesoort: Ontslag. / Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot.
Naam tweede partij: Adriaen Verschoor. Woonplaats tweede partij: Haestrecht.
Samenvatting inhoud akte: uit borgtocht voor Jodocus van Wyngaerden,
inzake beheer als schout en gadermeester van Willige Langerak.
Verwijzingen: borgtocht d.d. 25-11-1707 voor notaris Th. Vosch van Avesaet.
Verwijzingen: borgtocht d.d. 10-12-1707 voor notaris Th. Vosch van Avesaet.
Bijzonderheden: niet gepasseerd.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a5, aktenr. 48, d.d. 20-08-1714.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris: J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot
Beroep eerste partij: raad in de vroetschap en gecommitteerde in de raad van staten.
Naam eerste partij: Joost Taets van Amerongen.
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Anna de Casembroot
Beroep eerste partij: comparerende ter staten van Utrecht
Naam eerste partij: Johan Adolph van Renesse.
Naam echtgenote eerste partij: x Adriana de Casembroot
Beroep eerste partij: comparerende ter staten van Utrecht
Naam eerste partij: Johanna de Casembroot
Naam eerste partij: Johan Bernard van Duderbergh.
Naam echtgenote eerste partij: x Cornelia de Casembroot
Beroep eerste partij: major
Naam tweede partij: Johannes van Weenegen. Beroep tweede partij: notaris en procureur.
Woonplaats tweede partij: Sluys, Vlaenderen.
Samenvatting inhoud akte: om landeryen en goederen in Cadzand, Zuidlande en Sluis te beheren.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U118a4, aktenr. 45, d.d. 05-08-1715.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Aletta van Bergen
Naam eerste partij: Leonardt de Casembroot.
Naam echtgenote eerste partij: x Hillegonda Geertruyd van Bergen
Naam eerste partij: Anthony Godin.
Naam echtgenote eerste partij: x Maria Elisabeth van Bergen
Naam tweede partij: Francois van Bergen, broer
Samenvatting inhoud akte: om by de VOC uitdeling op acties te innen.
Bijzonderheden: medeërfgenamen van vader Francois van Bergen.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U144a3, aktenr. 171, d.d. 05-08-1715.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris: J. WOERTMAN, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot
Beroep eerste partij: raad in de vroetschap van Utrecht
Naam tweede partij: Maurits Cornelis Nierop.
Samenvatting inhoud akte: tot transport van perceel te Hoogland
aan Johan Fredrick Teckman.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U118a4, aktenr. 53, d.d. 05-10-1715.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Francois van Bergen.
Beroep eerste partij: advocaet voor den hove van Utrecht.
Naam eerste partij: Aletta van Bergen
Naam eerste partij: Antoni Godin.
Naam echtgenote eerste partij: x Maria Elisabeth van Bergen
Naam eerste partij: Leonard de Casembroodt.
Naam echtgenote eerste partij: x Hillegunda Geertruyd van Bergen
Naam tweede partij: Cornelis Bors van Waveren
Beroep tweede partij: gecommitteerde raedt van de staten van Hollant,
schepen en raedt van Amsterdam.
Samenvatting inhoud akte: om, met overige belanghebbenden,
overeenkomst van overleving op actie VOC te dissolveren en de actie te verkopen.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U110a10, aktenr. 64, d.d. 26-02-1716.
Aktesoort: Afstand. / Notaris: H. VAN HEES, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Leonard de Casembrood.
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Cornelia Dorothea Ruysch.
Beroep eerste partij: raad in de vroedschap van Utrecht en gecommitteerde in den rade van staten
Naam tweede partij: Maria Elisabeth Ruysch.
Naam echtgenote tweede partij: geh. met Carel Gustaf van Bodenbroeck.
Beroep tweede partij: capitain
Samenvatting inhoud akte: van lyftocht aan huis, hofstede en land
onder het Overeind van Jutfaas.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U110a10, aktenr. 65, d.d. 26-02-1716.
Aktesoort: Schuldbekentenis. / Notaris: H. VAN HEES, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Carel Gustaf van Bodenbroeck.
Naam echtgenote eerste partij: x Maria Elisabeth Ruysch.
Beroep eerste partij: capiteyn.
Naam tweede partij: Leonard de Casembrood.
Beroep tweede partij: raad in de vroedschap van Utrecht en gecommitteerd in den rade van staten.
Samenvatting inhoud akte: f 40,- jaarlyks inzake van afstand van lyftocht.
Verwijzingen: afstand d.d. 26-2-1716 voor notaris H. van Hees.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U158a1, aktenr. 43, d.d. 23-03-1716
Aktesoort: Procuratie. / Notaris: I. VAN RUNNENBURGH, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Susanna Ploos van Amstel
Naam echtgenote eerste partij: wed. Johan de Casembroot
Beroep eerste partij: in leven raad in de vroedschap van Utrecht
en gedeputeerde ter generaliteitsreeckencamer in den Hage
Naam tweede partij: Jacob van den Doorslag
Beroep tweede partij: notaris en procureur hove van Utrecht
Samenvatting inhoud akte: tot overdracht van 2 obligaties ten laste van staten van Utrecht
en een obligatie ten laste van staten van Holland en West Friesland
Samenvatting inhoud akte: om uit opbrengst schuld aan + NN Lidt, burgemeester, te voldoen.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a6, aktenr. 56, d.d. 20-08-1716
Aktesoort: Procuratie. / Notaris: J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Johan Bernhard van Duderberg
Naam echtgenote eerste partij: x Cornelia de Casembroot
Beroep eerste partij: lt colonel
Naam tweede partij: NN van Moesbergen
Naam tweede partij: NN Meulenaer
Naam tweede partij: NN Stevens
Samenvatting inhoud akte: om zaken van constituant als geinteresseerde
in de polder van Cadzand waar te nemen.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a6, aktenr. 66, d.d. 30-09-1716
Aktesoort: Procuratie. / Notaris: J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot
Naam echtgenote eerste partij: x Hillegonda Geertruyt van Bergen, dochter Francois van Bergen
Naam tweede partij: Pieter van Dam.
Samenvatting inhoud akte: om huis in Amsterdam te transporteren naar
: Rombout de Greef, en om kooppenningen te ontvangen.
Verwijzingen: koopakte, 12-08-1716, voor notaris Th. Brooks te Amsterdam.
Bijzonderheden: met approbatie van de verkoop door
Willem van Bergen en Henrick van de Burgh.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a6, aktenr. 71, d.d. 29-10-1716.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris: J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot
Naam echtgenote eerste partij: x Hillegonda Geertruyd van Bergen
Beroep eerste partij: raad in de vroetschap van Utrecht
Naam tweede partij: Pieter van Dam.
Samenvatting inhoud akte: om arrest op goederen van NN de Munnick,
door Willem van Bergen, te approberen, en om in Amsterdam te procederen.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U118a4, aktenr. 137, d.d. 02-12-1716
Aktesoort: Testament. / Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Francois van Bergen.
Beroep eerste partij: advocaat voor den hove van Utrecht
Naam tweede partij: Aletta van Bergen, zuster
Naam tweede partij: Maria Elisabeth van Bergen, zuster
Naam echtgenote tweede partij: geh. met [ Anthony Godin ]
Naam tweede partij: Hillegunda Geertruydt van Bergen, zuster.
Naam echtgenote tweede partij: geh. met [ Leonard de Casembroot ]
Verwijzingen: superscriptie d.d. 23-12-1713 voor notaris Th. Vosch van Avesaet.
Bijzonderheden: met uitsluiting van broer Willem van Bergen en zyn nakomelingen
Bijzonderheden: Aletta van Bergen krygt lyftocht aan de hele nalatenschap
Bijzonderheden: Aletta van Bergen mag hofstede De Geer,
ook als deze niet aan haar wordt toegescheiden, zonder toestemming verkopen.
Bijzonderheden: met benoeming van, over de minderjarige erfgenamen,
[
Anthony Godin ] en [ Leonard de Casembroot ] tot voogden.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U118a4, aktenr. 138, d.d. 02-12-1716.
Aktesoort: Testament. / Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Aletta van Bergen.
Naam tweede partij: Francois van Bergen, broer.
Beroep tweede partij: advocaat hove van Utrecht.
Naam tweede partij: Maria Elisabeth van Bergen, zuster.
Naam echtgenote tweede partij: geh. met [ Anthony Godin ].
Naam tweede partij: Hillegunda Geertruydt van Bergen, zuster.
Naam echtgenote tweede partij: geh. met [ Leonard de Casembroot ].
Verwijzingen: superscriptie d.d. 23-12-1713 voor notaris Th. Vosch van Avesaet.
Bijzonderheden: Francois van Bergen krygt de lyftocht aan de hele nalatenschap.
Bijzonderheden: met uitsluiting van broer Willem van Bergen en zyn nakomelingen.
Bijzonderheden: met benoeming van [ Anthony Godin ] en [ Leonard de Casembroot ] tot voogden.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a6, aktenr. 88, d.d. 14-01-1717.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris: J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Johan Bernhard van Duderberg.
Naam echtgenote eerste partij: x Cornelia de Casembroot.
Beroep eerste partij: lt colonel.
Naam tweede partij: Johan Faure.
Beroep tweede partij: borgemeester en penningmeester
van den Fynaert en: annexe polders.
Samenvatting inhoud akte: om voor het leenhof van Bergen op Zoom
verheffing van leenhoeve te verzoeken.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U150a4, aktenr. 12, d.d. 25-09-1717.
Aktesoort: Codicil. / Notaris: G. MARTHENS, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Susanna Ploos van Amstel.
Naam echtgenote eerste partij: wed. [ Johan van Casembroot.].
Woonplaats eerste partij: Utrecht, Nieuwegraght.
Samenvatting inhoud akte: prelegaten aan zusters.
Bijzonderheden: met benoeming van Leonard de Casembrood tot executeur.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U150a4, aktenr. 13, d.d. 30-09-1717.
Aktesoort: Codicil. / Notaris: G. MARTHENS, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Susanna Ploos van Amstel.
Naam echtgenote eerste partij: wed. [ Johan van Casembroot.].
Woonplaats eerste partij: Utrecht, Nieuwegraght.
Samenvatting inhoud akte: legaten aan zusters en anderen.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a6, aktenr. 155, d.d. 27-10-1717.
Aktesoort: Verzegeling. / Notaris: J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Susanna Ploos van Amstel, douariere van Termoer.
Naam voogd eerste partij: ex. test.: Leonard de Casembroot.
Beroep voogd: raed en schepen van Utrecht.
Samenvatting inhoud akte: van kabinet en kamer in het sterfhuis.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a6, aktenr. 156, d.d. 30-10-1717.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris: J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot.
Naam echtgenote eerste partij: x Hillegonda Geertruydt van Bergen.
Naam tweede partij: Pieter van Dam.

Samenvatting inhoud akte: om te procederen tegen Rombout de Greef.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a6, aktenr. 157, d.d. 02-11-1717.
Aktesoort: Ontzegeling. / Notaris: J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Susanna Ploos van Amstel, douariere van Termoer.
Naam voogd eerste partij: ex. test.: Leonard de Casembroot.
Samenvatting inhoud akte: van kabinet en kamer in het sterfhuis.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten. > Akte: inv.nr. U139a6, aktenr. 179, d.d. 18-12-1717.
Aktesoort: Schuldbekentenis. / Notaris: J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Cornelis de Booth.
Naam echtgenote eerste partij: x Charlotta Wilhelmina van Arkel.
Naam tweede partij: Leonard de Casembroot.
Beroep tweede partij: raad in de vroetschap van Utrecht.
Samenvatting inhoud akte: f 5000,- vanwege lening.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U150a4, aktenr. 18, d.d. 19-01-1718.
Aktesoort: Ontslag. / Notaris: G. MARTHENS, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Charlotta Regina de Casembroot.
Naam voogd eerste partij: q.q.: Jacob van den Doorslag. Beroep voogd: notaris en procureur.
Naam tweede partij: Leonard de Casembroot. Beroep tweede partij: raad in de vroedschap van Utrecht.
Samenvatting inhoud akte: van het executeurschap over de nalatenschap van
Suzanna Ploos van Amstel, wed. Johan de Casembroot.
Verwijzingen: procuratie 24-12-1717 voor notaris W. de Boer te Emmerik.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U150a4, aktenr. 19, d.d. 19-01-1718.
Aktesoort: Kwitantie. / Notaris: G. MARTHENS, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Maria Elisabeth Ploos van Amstel.
Naam eerste partij: Francina Agatha Ploos van Amstel.
Naam eerste partij: Charlotta Maria de Casembroot.
Naam voogd eerste partij: voogd: Leonard de Casembroot.
Beroep voogd: raed in de vroedschap van Utrecht.
Naam tweede partij: Charlotta Regine de Casembroot.
Naam gemachtigde tweede partij: q.q.: Jacob van den Doorslag.
Beroep gemachtigde: notaris.
Samenvatting inhoud akte: voor uitkering legaten uit de nalatenschap van
Susanna Ploos van Amstel, wed. Johan de Casembroot.
Verwijzingen: codicil 25-9-1717 voor notaris G. Marthens.
Verwijzingen: codicil 30-9-1717 voor notaris G. Marthens.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U150a4, aktenr. 20, d.d. 16-02-1718.
Aktesoort: Openbare verkoping. / Notaris: G. MARTHENS, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Charlotta Regina de Casembroot,
dochter van: Johan de Casembroot en Susanna Ploos van Amstel.
Naam tweede partij: Johan Adolph van Renesse.

Naam gemachtigde tweede partij: q.q.: Antonis Verwey.
Naam assistent tweede partij: borg: Cornelis van Spithoven.
Naam assistent tweede partij: Willem Verwey.
Soort onroerend goed: huysinge. / Ligging onroerend goed:
wz Nieuwegraft tusschen de Wittevrouwebrugge en: Plompentoorn.
Belendingen onroerend goed: ene zyde: heer van Lockhorst; andere zyde: David Richard.
Gerecht onroerend goed: Utrecht.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a7, aktenr. 19, d.d. 04-03-1718.
Aktesoort: Huwelijkse voorwaarden. / Notaris: J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Louis van Hardenbroeck.
Beroep eerste partij: capitain ter zee.
Naam tweede partij: Jeanne Charlotte van Renesse.
Naam assistent tweede partij: ass.: Johan Adolph van Renesse, vader.
Naam echtgenote assistent: x Adriana de Casembroot, moeder.
Beroep assistent: gedeputeerde der staten.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U159a1, aktenr. 200, d.d. 16-11-1718.
Aktesoort: Overdracht. / Notaris: J. VREEM, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Johan Bernard van Doedelbergh. [zijn handtekening: J.B. van Duderberg.]
Naam echtgenote eerste partij: x Cornelis[=Cornelia] de Casenbrood.
[haar handtekening = Cornelia:De:Casembroot:van:Duderberg.]
Beroep eerste partij: luytenant collonel.
[= in 't Regiment van den Heer Overste Malparade ten dienste deser Lande.]
Naam tweede partij: Joost Taets van Amerongen. [=Heere van Natewisch.]
Samenvatting inhoud akte: van 2 obligaties ten laste van de generale middelen van: Utrecht.
Bijzonderheden: Cornelia de Casenbrood is mede-erfgename van ouders:
Johan de Casenbroot
[=in leven: Heer van Rynestyn, etc.]
en Charlotte van Ledenburgh.
[=in leven echtelieden].

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a7, aktenr. 104, d.d. 08-04-1719.
Aktesoort: Voogdbenoeming. / Notaris: J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen.
Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot.
Beroep eerste partij: in leven raad in de vroetschap en schepen Utrecht.
Naam tweede partij: Joost Taets van Amerongen.
Naam tweede partij: Johan Adolph van Renesse.
Naam tweede partij: Johan Bernard van Duderberg. Beroep tweede partij: lt. colonel.
Naam tweede partij: Francois van Bergen.
Naam tweede partij: Antoni Godin. Beroep tweede partij: raad in de vroetschap van Utrecht.
Samenvatting inhoud akte: over haar onmondige kinderen.
Verwijzingen: akte 18-12-1708 voor notaris J. van den Doorslag.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U159a2, aktenr. 7, d.d. 09-04-1719
Aktesoort: Voogdbenoeming. / Notaris J. VREEM, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Carel Gustaaff de Buddenbroek
Naam echtgenote eerste partij: gehuwd met Maria Elisabeth Ruysch
Beroep eerste partij: capityn
Naam tweede partij: Johan Bernard van Doedelbergh. [= echtgenoot van Cornelia de Casembroot,
zij is niet vermeld in deze akte.] Beroep tweede partij: luytenant collonel
[= in 't Regiment van den Heer Collonel Malparade, ten dienste deser Landen.]
Samenvatting inhoud akte: over de onmondige kinderen,
indien zyn vrouw mocht komen te overlyden tydens zyn verblyf in Engeland.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a7, aktenr. 107, d.d. 23-04-1719.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen
Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot.
Beroep eerste partij: in leven raad in de vroetschap van Utrecht
Naam tweede partij: N.N.
Samenvatting inhoud akte: om voor leenhof van Cadzand te verzoeken, dat zoon:
Jan Louis de Casembroot met de goederen van zyn vader beleend wordt .

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a7, aktenr. 109, d.d. 23-04-1719.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Johan Adolph van Renesse
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Adriana de Casembroot.
Beroep eerste partij: comparerende ter staten
Naam tweede partij: N.N.
Samenvatting inhoud akte: om het leenhof van Cadzand te verzoeken zoon
: Cornelis Adolph van Renesse te belenen met het huis van Cadzand.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a7, aktenr. 114, d.d. 09-05-1719.
Aktesoort: Codicil. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Cornelia de Casembroot.
Naam echtgenote eerste partij: geh. met Johan Bernhard van Duderberg.
Beroep eerste partij: lt. colonel
Naam tweede partij: Leonard Taets van Amerongen
Soort onroerend goed: hoeve lands met huysinge c.a. groot 75 gemet [= gemeten...
Ligging onroerend goed: Boerendyck
Gerecht onroerend goed: Ouden Finaart
Verwijzingen: testament 4-11-1710 voor notaris Th. Vosch van Avesaet
Verwijzingen: codicil 5-1-1714 voor notaris J. van den Doorslag

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a7, aktenr. 115, d.d. 09-05-1719.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Johan Bernhard van Duderberg
Naam echtgenote eerste partij: geh. met Cornelia de Casembroot.
Beroep eerste partij: lt. colonel
Naam tweede partij: Joost Basen
Beroep tweede partij: notaris en procureur
Woonplaats tweede partij: Sevenbergen
Samenvatting inhoud akte: tot administratie goederen te Zevenbergen

============================================================================

IN BEWERKING / UNDER CONSTRUCTION

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a7, aktenr. 116, d.d. 10-05-1719
Aktesoort: Testament. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Francois van Bergen
Naam tweede partij: Aletta van Bergen
Naam tweede partij: kind(eren) van Maria Elisabet van Bergen geh. met Antoni Godin
Naam tweede partij: kinderen van Hillegonda Geertruyd van Bergen wed. Leonard de Casembroot
Verwijzingen: testament 2-12-1716 voor notaris Th. Vosch van Avesaet

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a7, aktenr. 117, d.d. 10-05-1719
Aktesoort: Testament. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Aletta van Bergen
Naam tweede partij: Francois van Bergen
Naam tweede partij: kind(eren) van Maria Elisabet van Bergen, geh. met Antoni Godin
Naam tweede partij: kinderen van Hillegonda Geertruyd van Bergen, wed. Leonard de Casembroot
Verwijzingen: testament 2-12-1716 voor notaris Th. Vosch van Avesaet

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a7, aktenr. 118, d.d. 11-05-1719
Aktesoort: Procuratie. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Louis de Casembroot
Naam voogd eerste partij: voogd.: Hillegonda Geertruyd van Bergen, moeder
Naam echtgenote voogd: wed. Leonard de Casembroot
Naam tweede partij: N.N.
Samenvatting inhoud akte: om belening met de goederen van zyn vader te verzoeken

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a7, aktenr. 129, d.d. 19-06-1719
Aktesoort: Voogdbenoeming. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyt van Bergen
Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot
Beroep eerste partij: in leven schepen van Utrecht
Naam tweede partij: Francois van Bergen
Samenvatting inhoud akte: over onmondige kinderen
Verwijzingen: acte 18-2-1708 voor notaris J. van den Doorslag

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten. > Akte: inv.nr. U139a7, aktenr. 130, d.d. 26-06-1719.
Aktesoort: Attestatie. / Notaris: J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Cornelia de Casembroot.
Naam echtgenote eerste partij: geh. met Johan Bernhard van Duderberg.
Beroep eerste partij: lt. colonel.
Naam eerste partij: Johanna de Casembroot.
Woonplaats eerste partij: Utrecht.
Samenvatting inhoud akte: Charlotta Regina de Casembroot
is enig nagelaten dochter en erfgenaam van
Johan de Casembroot en Susanna Ploos van Amstel.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten. > Akte: inv.nr. U139a7, aktenr. 132, d.d. 19-07-1719
Aktesoort: Procuratie. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen
Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot
Beroep eerste partij: in leven raad en schepen Utrecht
Naam eerste partij: Jan Louis de Casembroot
Naam tweede partij: Ignatius de l' Espee
Beroep tweede partij: chanoine de Bruges
Samenvatting inhoud akte: om de rekeningen van de heerlykheid Cocquelmonde af te horen

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten. > Akte: inv.nr. U139a7, aktenr. 134, d.d. 22-07-1719
Aktesoort: Procuratie. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Johan Adolph van Renesse
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Adriana de Casembroot
Beroep eerste partij: ordinaris gedeputeerde ter staten
Naam tweede partij: Jeremias Stael
Beroep tweede partij: procureur voor de hoven van Hollandt
Samenvatting inhoud akte: tot transport obligatie ten laste van Holland aan Adriana van Foreest

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten. > Akte: inv.nr. U158a1, aktenr. 221, d.d. 01-12-1719
Aktesoort: Overdracht. / Notaris I. VAN RUNNENBURGH, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Johan Matheus van Hamel
Naam echtgenote eerste partij: x Christina Elisabet Scheffers
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen
Naam echtgenote tweede partij: wed. Leonard de Casembroot
Samenvatting inhoud akte: van 2 obligaties ten laste van provincie Utrecht
Verwijzingen: overdracht d.d. 30-9-1718 voor notaris J. du Clou te Rotterdam

==========================================================================

in bewerking zie vanaf 1720 volgende pagina /
under construction see from 1720 next page

============================================================================

Zie verder op deze website, stambomen: Casembroot (vervolg Utrecht: blz.3.) /
See further on this website, familytrees: Casembroot (continued Utrecht: page 3.):

> CASEMBROOT - Utrecht (The Netherlands)

============================================

home