HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

< vorige pagina / previous page

Prov. Utrecht

CASEMBROOT

en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name.Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa van personen en families
wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen, vooral welbekend door publicaties,
genealogie en heraldiek over oude adellijke families van Europa.
A surname with various spelling since the middle ages in Europe of persons and families
living in cities and towns with various occupations, especially well-known because of publications,
genealogy and heraldry concerning old noble families of Europe.

================================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a8, aktenr. 2, d.d. 04-01-1720
Aktesoort: Procuratie. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen
Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot
Beroep eerste partij: in leven raad in de vroetschap van Utrecht
Naam eerste partij: Jan Louis de Casembroot, minderjarige zoon
Naam tweede partij: Laurents van Ham
Samenvatting inhoud akte: om goederen te beheren in Vlaanderen en het vrye van Brugge.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a8, aktenr. 4, d.d. 04-01-1720
Aktesoort: Procuratie. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Louis de Casembroot
Naam voogd eerste partij: voogd: Hillegonda Geertruyd van Bergen, moeder
Naam echtgenote voogd: wed. Leonard de Casembroot
Beroep voogd: in leven raad in de vroetschap van Utrecht
Naam tweede partij: Pieter Monck. Beroep tweede partij: advocaet hove van Utrecht
Samenvatting inhoud akte: om voor het leenhof van Vianen, Ameyde en Noordeloos
te verzoeken om belening met huis en hofstede in Jutphaas.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a8, aktenr. 33, d.d. 16-03-1720
Aktesoort: Huur en verhuur. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Johanna de Casembroot tot Rynesteyn
Naam tweede partij: Cornelis Pietersz Hogeveen
Soort onroerend goed: huysinge en hofstede, met 24 mergen land
Gerecht onroerend goed: Gerwerscoop
Soort onroerend goed: ses mergen land
Gerecht onroerend goed: Breudyk.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a8, aktenr. 74, d.d. 18-07-1720
Aktesoort: Testament. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Adolph baron van Renesse.
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Adriana de Casembroot

Beroep eerste partij: comparerende ter staten van Utrecht en ordinaris gedeputeerde.
Naam tweede partij: Cornelis Adolph van Renesse. Naam tweede partij: Willem Jacob van Renesse
Naam tweede partij: Ernst Henrick van Renesse. Naam tweede partij: Johanna Charlotta van Renesse
• Soort onroerend goed: heerlykheyt en ridderhofstad = naar Cornelis Adolph van Renesse
Gerecht onroerend goed: Lockhorst
• Soort onroerend goed: leengoederen = naar Cornelis Adolph van Renesse
Gerecht onroerend goed: Cadsant
• Soort onroerend goed: huysinge, hofstadt en heerlykheyt = naar de zonen
Gerecht onroerend goed: s' Heeren Arentsbergen
• Soort onroerend goed: heerlykheyt = naar de zonen
Gerecht onroerend goed: Bergambacht
• Soort onroerend goed: heerlykheyt = naar de zonen
Gerecht onroerend goed: Ammerisen anders genaemt Ammerstol
Verwijzingen: testament 26-1-1707 voor notaris Th. Vosch van Avesaet
Bijzonderheden: met voogdystelling op Cornelis Adolph van Renesse,
Jan Maximiliaen van Renesse en Johan Bernard van Duderberg.
Zakelijk trefwoord: heerlykheden.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a9, aktenr. 3, d.d. 26-11-1720
Aktesoort: Huur en verhuur. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyt van Bergen
Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot
Naam tweede partij: Steven Sweeren van Rossum
Soort onroerend goed: tien mergen hoy en weyland
Ligging onroerend goed: Breudyckerdyck
Belendingen onroerend goed: achter: Achtereynd van Gerwerscoop
Gerecht onroerend goed: Breudyck
Bijzonderheden: met afstand van de huur 20-1-1721.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U166a1, aktenr. 151, d.d. 31-12-1720
Aktesoort: Procuratie. / Notaris E. VLAER, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen
Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembrood
Naam tweede partij: Antoni de Leuw.
Samenvatting inhoud akte: tot transport van aandelen in
: provintiale compagnie van assurantie en commercie.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a9, aktenr. 4, d.d. 23-01-1721
Aktesoort: Kwitantie. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Francois van Bergen, in leven ordinaris raedsheer hove van Utrecht
Naam eerste partij: Francois van Bergen. Naam eerste partij: Aletta van Bergen
Naam eerste partij: Antony Godin. Naam echtgenote eerste partij: x Maria Elisabeth van Bergen
Beroep eerste partij: raed in de vroetschap Utrecht en extraordinaris gecommitteerde raed hove van Utrecht
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruydt van Bergen. Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot
Beroep eerste partij: in leven raed in de vroetschap Utrecht
Naam tweede partij: Joan Meyn. Woonplaats tweede partij: Amsterdam
Samenvatting inhoud akte: van ontvangst van aandeel in opbrengst verkoop actie in de VOC.
Verwijzingen: procuratie 30-8-1720 voor notaris J.van den Doorslag
Verwijzingen: procuratie 2-9-1720 voor notaris J.van den Doorslag
Verwijzingen: procuratie 30-8-1720 voor notaris H.Pylle te Schoonhoven
Verwijzingen: approbatie en kwitantie 13-1-1720 voor notaris Isaecq Angelkot te Amsterdam
Bijzonderheden: Francois van Bergen heeft de rechten van zyn broer Willem van Bergen verworven.
===================================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a9, aktenr. 61, d.d. 18-07-1721
Aktesoort: Executeursbenoeming. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Francois van Bergen. Beroep eerste partij: heemraed van den Leckendyck Benedendams
Naam tweede partij: Aletta van Bergen.
Naam tweede partij: Maria Elisabet van Bergen. Naam echtgenote tweede partij: geh.met Antoni Godin
Naam tweede partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen. Naam echtgenote tweede partij: wed. Leonard de Casembroot
Samenvatting inhoud akte: over fonds afkomstig uit de nalatenschap van Jacob van Dam
Verwijzingen: superscriptie 16-11-1708 voor notaris H. van Woudenberg
Verwijzingen: opening besloten testament 22-3-1709 voor notaris H. van Woudenbergh.
==================================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a10, aktenr. 9, d.d. 22-01-1722
Aktesoort: Procuratie. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen
Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot
Beroep eerste partij: in leven raed in de vroetschap van Utrecht
Naam eerste partij: Jan Louis de Casembroot
Naam tweede partij: Johannes van Weenigen
Samenvatting inhoud akte: om toe te zien op het beheer van goederen
in Vlaanderen door Laurents van Ham.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a11, aktenr. 34, d.d. 24-03-1723
Aktesoort: Procuratie. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Johan Adolph van Renesse. Naam echtgenote eerste partij: wedr. Adriana de Casembroot
Beroep eerste partij: lid ridderschappe
Naam eerste partij: Johan Bernhard van Duderberg. Naam echtgenote eerste partij: x Cornelia de Casembroot
Beroep eerste partij: luitenant colonel
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen. Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot
Beroep eerste partij: in leven raad in de vroetschappe
Naam eerste partij: Johanna de Casembroot. Naam eerste partij: Charlotta Regina de Casembroot
Naam tweede partij: Cornelis van Canegies. Beroep tweede partij: notaris
Woonplaats tweede partij: s'- Gravenhage
Samenvatting inhoud akte: om huurakte te passeren met Jacob Ham en Cornelia Gerrits van Vliet
van stede onder Tedingerbroek.
=============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a11, aktenr. 54, d.d. 15-05-1723
Aktesoort: Huur en verhuur. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyt van Bergen
Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembrood
Naam tweede partij: Cornelis Jansz Vermeulen
• Soort onroerend goed: hofsteede, huysinge c.a. met thien mergen 400 roeden lands
Ligging onroerend goed: Broekdyk
Belendingen onroerend goed: achter: de reviere de Lecke
: oost: het Vicarye land; west: de erven Lambert Vurens.
• Soort onroerend goed: de helfte van den Slaapwurff
• Soort onroerend goed: hoykamp, een mergen een hond
• Soort onroerend goed: vyf mergen wey, hoy en bouwland
Gerecht onroerend goed: Willige Langeraak.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a11, aktenr. 78, d.d. 22-06-1723
Aktesoort: Testament. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Cornelia de Casembroot
Naam echtgenote eerste partij: wed. Johan Bernhard van Duderberg
Beroep eerste partij: in leven lieutenant colonel
Naam eerste partij: Johanna de Casembroot, zuster
Samenvatting inhoud akte: lyftocht langstlevende
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a11, aktenr. 86, d.d. 12-07-1723
Aktesoort: Procuratie. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Louis de Casembroot
Naam voogd eerste partij: voogd: Hillegonda Geertruyd van Bergen, moeder
Naam echtgenote voogd: wed. Leonard de Casembroot
Naam tweede partij: Laurents van Ham
Samenvatting inhoud akte: om leenverlei te verzoeken van goederen
onder het ambacht Camerlyncx in de parochie Middelkerke.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U167a1, aktenr. 138, d.d. 03-08-1723.
Aktesoort: Huwelijkse voorwaarden. / Notaris: G. C. QUALENBRINCK, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Georg Ludwig von Bar. Beroep eerste partij: domheer tot Minden.
Naam tweede partij: Johanna Taets van Amerongen, dochter.
: Joost Taets van Amerongen en Anna van Casembroodt.
Bijzonderheden: Georg Ludwig von Bar heeft toestemming van
: Anna Agnese van Gelen, wed. Sigismund von Bar, moeder.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a11, aktenr. 105, d.d. 02-09-1723
Aktesoort: Procuratie. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Cornelia de Casembroot. Naam echtgenote eerste partij: wed. Johan Bernhard van Duderberg
Beroep eerste partij: in leven lieutenant colonel. Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Cornelis Verbrugge. Beroep tweede partij: ontfanger onder Sevenbergen.
Samenvatting inhoud akte: om goederen onder Zevenbergen te administreren
=============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U166a2, aktenr. 120, d.d. 11-09-1723
Aktesoort: Overdracht. / Notaris E. VLAER, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Lambertus Brouwer. Woonplaats eerste partij: Utrecht.
Naam tweede partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen
Naam echtgenote tweede partij: wed. Leonard de Casembrood
Samenvatting inhoud akte: van 2 obligatin ten laste van provincie Utrecht,
1 van f 1.000,- en 1 van f 200,-.
Verwijzingen: overdracht d.d. 8-4-1723 voor notaris E. Vlaer.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a11, aktenr. 125, d.d. 23-10-1723
Aktesoort: Huur en verhuur. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Johanna de Casembroot
Naam tweede partij: Jan Gerritsz van de Vecht
Soort onroerend goed: acht mergen wey en hoylandt
Gerecht onroerend goed: Maerssenbroeck.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a11, aktenr. 151, d.d. 29-12-1723
Aktesoort: Procuratie. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Johan de Casembroot en Charlotta van Ledenbergh
Naam eerste partij: Joost Taets van Amerongen. Naam echtgenote eerste partij: wedr. Anna de Casembroot
Beroep eerste partij: comparerende ter staten
Naam eerste partij: Johan Adolph van Renesse. Naam echtgenote eerste partij: wedr. Adriana de Casembroot
Beroep eerste partij: comparerende ter Staten
Naam eerste partij: Cornelia de Casembroot. Naam echtgenote eerste partij: wed. Johan Bernherd van Duderbergh
Beroep eerste partij: in leven lieutenant colonel
Naam eerste partij: Hillegunda Geertruyd van Bergen. Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot
Beroep eerste partij: in leven raed in de vroetschap
Naam eerste partij: Johanna de Casembroot. Naam eerste partij: Charlotta Regina de Casembroot
Naam tweede partij: Cornelis van Canegies. Beroep tweede partij: notaris
Woonplaats tweede partij: 's- Gravenhage
Samenvatting inhoud akte: om hofstede onder Tedingerbroek onder Stompwyk te verkopen.
==============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a11, aktenr. 152, d.d. 29-12-1723
Aktesoort: Garantie. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHTUittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen
Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot
Naam tweede partij: Joost Taets van Amerongen
Naam echtgenote tweede partij: wedr. Anna de Casembroot
Samenvatting inhoud akte: voor eventuele gevolgen van akte.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a12, aktenr. 28, d.d. 20-02-1724.
Aktesoort: Huur en verhuur. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen.
Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot.
Naam tweede partij: Pieter Jansz Poel.
Naam tweede partij: Tryntje Cornelis Calverboer.
Woonplaats tweede partij: Crommeny.
Soort onroerend goed: seecker ven of stuck weylandt.
Gerecht onroerend goed: Crommeny.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a12, aktenr. 98, d.d. 09-10-1724
Aktesoort: Procuratie. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen
Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot
Beroep eerste partij: in leven raad van Utrecht
Naam tweede partij: John Narbonner. Woonplaats tweede partij: Londres
Samenvatting inhoud akte: om in Londen renten te innen.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a12, aktenr. 118, d.d. 25-11-1724
Aktesoort: Huur en verhuur. Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Johanna de Casembroot
Naam tweede partij: Antoni Cornelisz van Rossem
Soort onroerend goed: acht mergen wey en hoyland, helft van sestien mergen,
Gerecht onroerend goed: Maerssenbroek.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a13, aktenr. 30, d.d. 31-03-1725
Aktesoort: Huur en verhuur. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Johanna de Casembroot tot Rynesteyn
Naam tweede partij: Cornelis Pietersz Hogeveen
• Soort onroerend goed: huysinge en hofstede met achtien mergen wey, hoy en hennipland
Gerecht onroerend goed: Gerwerscoop
• Soort onroerend goed: ses mergen. Gerecht onroerend goed: Breudyk
• Soort onroerend goed: vier mergen. Gerecht onroerend goed: Gerwerscoop
• Soort onroerend goed: seven mergen soo wey als hoyland. Gerecht onroerend goed: Breudykervelt
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a13, aktenr. 35, d.d. 09-04-1725
Aktesoort: Procuratie. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Cornelia de Casembroot
Naam echtgenote eerste partij: wed. Johan Bernhard van Duderberg
Beroep eerste partij: in leven lieutenant collonel
Naam tweede partij: Henrick de Merode. Beroep tweede partij: notaris en procureur
Woonplaats tweede partij: Sevenbergen
Samenvatting inhoud akte: in plaats van Cornelis Verbruggen
tot administratie van goederen gelegen onder Zevenbergen.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a13, aktenr. 48, d.d. 19-05-1725
Aktesoort: Kwitantie. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Aletta van Bergen
Naam eerste partij: Francois van Bergen
Naam eerste partij: Antoni Godin. Naam echtgenote eerste partij: x Maria Elisabet van Bergen
Beroep eerste partij: raad in de vroetschap en scheepen
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen. Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot
Beroep eerste partij: in leven raad in de vroetschap
Naam tweede partij: Abraham Terborch. Beroep tweede partij: bewindhebber van de WIC
Samenvatting inhoud akte: f 480,- wegens Maria van Engelen laatst wed. Willem van Bergen.
betaald in mindering op legaat besproken door Willem van Bergen in leven fiscaal van Curacao
Verwijzingen: opening besloten testament 24-11-1722 voor W. Hildemier, secretaris WIC te Curacao.
=============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a13, aktenr. 59, d.d. 06-07-1725
Aktesoort: Codicil. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Cornelia de Casembroot. Naam echtgenote eerste partij: wed. Johan Bernhard van Duderberg
Beroep eerste partij: in leven lieutenant colonel
Naam eerste partij: Johanna de Casembroot. Woonplaats eerste partij: Utrecht
Samenvatting inhoud akte: kleine veranderingen in erfstelling
Verwijzingen: testament 22-6-1723 voor notaris J. van den Doorslag
Verwijzingen: testament 4-11-1710 voor notaris Th.Vosch van Avesaet
Verwijzingen: codicil 9-5-1719 voor notaris J. van den Doorslag
Bijzonderheden: met voogdystelling op Johan Adolph van Renesse
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a13, aktenr. 74, d.d. 06-09-1725
Aktesoort: Kwitantie. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Aletta van Bergen. Naam eerste partij: Francois van Bergen
Naam eerste partij: Antoni Godin. Naam echtgenote eerste partij: x Maria Elisabet van Bergen
Beroep eerste partij: raad en schepen
Naam eerste partij: Hillegunda Geertruyd van Bergen. Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot
Beroep eerste partij: in leven raad in de vroetschap
Naam tweede partij: Abraham Terborch. Beroep tweede partij: bewindhebber WIC
Samenvatting inhoud akte: voor f 720,- wegens Maria van Engelen, wed. Willem van Bergen
betaald in mindering op legaat besproken door Willem van Bergen, in leven fiscaal op Curacao
Verwijzingen: opening besloten testament 24-11-1722 voor W.Heldevier, secretaris WIC
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a14, aktenr. 44, d.d. 30-04-1726
Aktesoort: Huur en verhuur. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen. Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot
Naam tweede partij: Willem Blockland
Naam tweede partij: Jan Pleunen Nome
Naam tweede partij: Beernd Horsman
Woonplaats tweede partij: Langeraeck over Leck
Samenvatting inhoud akte: de witvissery in de Lek, tussen Jaarsveld en Schoonhoven
Zakelijk trefwoord: vissery.
===============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U118a6, aktenr. 61, d.d. 28-10-1726
Aktesoort: Attestatie. / Notaris T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegunda Geertruyd van Bergen. Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot
Naam eerste partij: Henrick Buyn. Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Louisa Johanna Junckers
Naam echtgenote tweede partij: wed. David de Win ( Daniel de Win )
Samenvatting inhoud akte: over geschenken die Jan Pesters gegeven zou hebben aan
: Maria Elisabeth de Win, onmondige dochter van requirante.
==============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a14, aktenr. 154, d.d. 13-12-1726
Aktesoort: Procuratie. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Cornelia de Casembroot. Naam echtgenote eerste partij: wed. Johan Bernhard van Duderbergh
Beroep eerste partij: in leven lt. colonel. Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: P.V.D. de Looy. Beroep tweede partij: schout van den Fynaert
Woonplaats tweede partij: Fynaert
Samenvatting inhoud akte: om in Fynaart geld te innen, afkomstig van de verkoop by
: executie van goederen van Michiel Dane, en om goederen in Fynaart in beheren.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a14, aktenr. 159, d.d. 26-12-1726
Aktesoort: Procuratie. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Cornelia de Casembroot. Naam echtgenote eerste partij: wed. Johan Bernhard van Duderberg
Beroep eerste partij: in leven lt. colonel. Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: P.N.D. Looy. Beroep tweede partij: schout van de Fynaert
Samenvatting inhoud akte: om in Fynaart grond als onderpand te stellen voor
: lichting opbrengst van by executie verkochte goederen van Michiel Pietersz Danen.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U118a6, aktenr. 75, d.d. 17-01-1727
Aktesoort: Attestatie. / Notaris T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Maria Elisabeth van Bergen. Naam echtgenote eerste partij: geh. met Antony Godin.
Beroep eerste partij: raad in de vroetschap van Utrecht.
Naam eerste partij: Hillegunda Geertruyd van Bergen. Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot
Beroep eerste partij: in leven raad in de vroetschap van Utrecht.
Naam eerste partij: Charlotte Maria de Casembroot, 20 jaar.
Naam tweede partij: Louisa Johanna Junckers. Naam echtgenote tweede partij: wed. Daniel de Win
Samenvatting inhoud akte: weergave gesprek met Jan Pesters c.s., over diens relatie
met Maria Elisabeth de Win, onmondige dochter van requirante.
==============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a15, aktenr. 62, d.d. 07-05-1727
Aktesoort: Procuratie. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Louis de Casembroot
Naam voogd eerste partij: voogd: Hillegonda Geertruyd van Bergen, moeder
Naam echtgenote voogd: wed. Leonard de Casembroot
Naam tweede partij: Laurentius van Ham. Woonplaats tweede partij: Brugge
Samenvatting inhoud akte: om leenverlei met goederen onder Gistel en Zevekote,
hem aangekomen van zyn vader, te verzoeken.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a15, aktenr. 87, d.d. 12-07-1727
Aktesoort: Testament. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Francois van Bergen
Naam tweede partij: Aletta van Bergen
Naam tweede partij: kinderen Maria Elisabet van Bergen by Antoni Godyn
Naam tweede partij: kinderen Hillegonda Geertruyd van Bergen, wed. Leonard de Casembroot
Bijzonderheden: op last van lyftocht voor Aletta van Bergen.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a16, aktenr. 15, d.d. 23-01-1728
Aktesoort: Procuratie. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen
Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot
Beroep eerste partij: in leven raed in de vroetschap van Utrecht
Naam eerste partij: Jan Louis de Casembroot, onmondige zoon van
: Leonard de Casembroot en Hillegonda Geertruyd van Bergen
Naam tweede partij: Johasnnes van Weenegem
Samenvatting inhoud akte: om met de erfgenamen van NN van Ham zaken af te wikklen.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a16, aktenr. 16, d.d. 23-01-1728
Aktesoort: Procuratie. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen
Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot
Beroep eerste partij: in leven raed in de vroetschap van Utrecht
Naam eerste partij: Jan Louis de Casembroot, onmondige zoon
van Leonard de Casembroot en Hillegonda Geertruyd van Bergen
Naam tweede partij: Lucas Pulinx. Woonplaats tweede partij: Brugge
Samenvatting inhoud akte: om goederen in Vlaanderen en Het Vrye van Brugge te beheren.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U141a2, aktenr. 260, d.d. 10-02-1728.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris: W. VERWEY, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Cornelia de Cazembrood.
Naam echtgenote eerste partij: wed. Johan Barnard van Duderberg.
Beroep eerste partij: in leven lieutenant collonel. [= van een regiment Infanterie.]
Naam tweede partij: N.N.
Samenvatting inhoud akte: tot aangifte goederen Johanna de Casembrood
voor de: collaterale successie.
/ Bijzonderheden: met specificatie.

[Betr. een akte van drie pagina's met bijbehorende een specificatie van drie pagina's, totaal zes pagina's.
In de akte is vermeld, dat Johanna de Casembrood was overleden in de stad Utrecht in december 1727;
vnd. weduwe Cornelia van Duderberg–de Cazembrood is vermeld als erfgename van haar zuster Johanna.
Zij ondertekende de akte en de specificatie als: C. De C. Douariere Van Duderberg.
Uit de specificatie blijkt, dat Johanna de Cazembrood (verbeterd: m/n? de Cazenbrood)
is overleden 31 dec.1727 binnen Utrecht; tevens vermeld is bijv. haar + grootvader Johan de Cazembrood
(gevestigd op de Baronije van Liesveld); de vier erfgenamen van + Johanna de Cazembrood zijn:
1/4e portie haar zuster vnd. Cornelia de Cazembrood (wed. Lt. Collonel Johan Barnard van Duderbergh)
nu oud omtrent 57 [zevenenvijftig] jaren, de overige 3/4e portiën: de kinderen van haar reeds overleden
broer en haar twee zusters: betr. lijftocht is vermeld vnd. zuster weduwe Cornelia de Cazembrood.]

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a16, aktenr. 53, d.d. 28-05-1728
Aktesoort: Kwitantie. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Aletta van Bergen. Naam eerste partij: Francois van Bergen
Naam eerste partij: Antoni Godin. Naam echtgenote eerste partij: x Maria Elisabet van Bergen
Beroep eerste partij: raed in de vroetschap en schepen van Utrecht
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen. Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembrood
Beroep eerste partij: in leven raed in de vroetschap van Utrecht
Naam tweede partij: onmondige kinderen van Maria van Engelen en NN Bundes
Naam voogd tweede partij: voogd: Laurens Rudolph Horst. Naam voogd tweede partij: Herman Barner
Naam gemachtigde tweede partij: q.q.: Warnar Bretthauer. Naam gemachtigde tweede partij: Willem Kerkrinck
Samenvatting inhoud akte: voor restant legaat van Willem van Bergen, in leven fiscaal van Curaçao.
Verwijzingen: kwitantie 19-5-1725 voor notaris J. van den Doorslag
Verwijzingen: kwitantie 6-9-1725 voor notaris J. van den Doorslag
Verwijzingen: besloten testament 14-2-1722 voor W. Heldevier, secretaris WIC. Willemstad, Curaçao
Verwijzingen: opening besloten testament 24-11-1722 voor W. Heldevier, secretaris WIC. Willemstad, Curaçao
Bijzonderheden: comparanten zyn legatarissen van Willem van Bergen, in leven gehuwd met Maria van Engelen.
=============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a16, aktenr. 73, d.d. 29-07-1728
Aktesoort: Codicil. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Cornelia de Casembroot. Naam echtgenote eerste partij: wed. Johan Bernhard van Duderberg
Beroep eerste partij: in leven luitenant colonel. Woonplaats eerste partij: Utrecht
Verwijzingen: codicil 9-5-1719 voor notaris J. van den Doorslag
Verwijzingen: codicil 5-1-1714 voor notaris J. van den Doorslag
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a17, aktenr. 9, d.d. 19-02-1729
Aktesoort: Procuratie. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Cornelia de Casembrood. Naam echtgenote eerste partij: wed. Johan Bernard van Duderbergh
Beroep eerste partij: in leven luitenant-colonel
Naam tweede partij: George Villegas. Beroep tweede partij: capitain
[= in 't Regiment van den Heer Brigadier Hacquet, tot Breda].
Samenvatting inhoud akte: tot verkoop en transport van vier bunders en 107,5 roeden
: land onder Zevenbergen
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a17, aktenr. 21, d.d. 03-04-1729
Aktesoort: Procuratie. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Cornelia de Casembroot. Naam echtgenote eerste partij: wed. Johan Bernhard van Duderberg.
Beroep eerste partij: in leven luitenant colonel. Woonplaats eerste partij: Utrecht.
Naam tweede partij: Wouter Eckert. Beroep tweede partij: cadet
Samenvatting inhoud akte: tot verkoop en transport van vier bunder 107,5 roeden land
: gelegen onder Zevenbergen.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a17, aktenr. 22, d.d. 05-04-1729
Aktesoort: Codicil. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Cornelia de Casembroot
Naam echtgenote eerste partij: wed. Johan Bernhard van Duderberg
Beroep eerste partij: in leven luitenant colonel.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a17, aktenr. 24, d.d. 18-04-1729
Aktesoort: Verzegeling. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: minderjarige kinderen van
: Hillegonda Geertruyd van Bergen en + Leonard de Casembroot
Naam voogd eerste partij: voogd: Hillegonda Geertruyd van Bergen, moeder
Naam echtgenote voogd: wed. Leonard de Casembroot
Naam eerste partij: minderjarige kinderen van Jeanne Charlotte van Renesse
en Johan Louis baron van Hardenbroeck
Naam voogd eerste partij: voogd: Johan Adolf baron van Renesse
Naam eerste partij: Cornelis Adolph van Renesse
Naam eerste partij: George de Villegas
Naam echtgenote eerste partij: x Anna Charlotte Taets van Amerongen
Naam eerste partij: Leonard Taets van Amerongen
Samenvatting inhoud akte: van de nagelaten boedel van Cornelia de Casembroot,
in leven wed. Johan Barnard van Duderberg.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a17, aktenr. 30, d.d. 30-04-1729.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris: J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Leonard baron Taets van Amerongen.
Beroep eerste partij: drossaard Dalem en 's Hertogenrade.
[= Gecommiteerd ter Admiraliteit van 't Noorderquartier;
een mede-Erfgenaam van Jonkvrouwe Johanna de Cazembrood,
item van Vrouwe Cornelia de Cazembrood in leven Douariere wijlen
de heer Lt.Coll. Johan Barnard van Duderberg.]

Naam tweede partij: Willem Verwey.
Beroep tweede partij: ontvanger generale middelen Utrecht.
Samenvatting inhoud akte: tot waarneming zaken in de boedels van:
Johanna de Casembrood
en van Cornelia de Cazembrood, in leven wed. Johan Barnard van Duderberg.

[Cornelia de Cazembrood is ook vermeld in deze akte als: Cornelia De Cazembroodt douariere Duderberg;
de akte is ondertekend door o.a. vnd. 'mede-erfgenaam': L: Taets van Amerongen (1729).]

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a17, aktenr. 31, d.d. 01-05-1729
Aktesoort: Procuratie. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: George de Villegas. Naam echtgenote eerste partij: x Anna Charlotta Taets van Amerongen
Naam tweede partij: Willem Verwey. Beroep tweede partij: ontvanger generale middelen Utrecht
Samenvatting inhoud akte: om zyn zaken waar te nemen in de boedels van Johanna de Casembroot
en van Cornelia de Casembroot, in leven wed. Johan Berhard van Duderberg.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a17, aktenr. 33, d.d. 12-05-1729
Aktesoort: Ontzegeling. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: onmondige kinderen van Hillegonda Geertruyd van Bergen en + Leonard de Casembroot
Naam voogd eerste partij: voogd: Hillegonda Geertruyd van Bergen, moeder
Naam echtgenote voogd: wed. Leonard de Casembroot
Naam eerste partij: Ernst Henrick baron van Renesse. Beroep eerste partij: capitain
Naam voogd eerste partij: voogd: Johan Adolph baron van Renesse, vader
Naam eerste partij: minderjarige kinderen van Jeane Charlotte van Renesse en Johan Louis baron van Hardenbroek
Naam eerste partij: Cornelis Adolff baron van Renesse
Naam eerste partij: Willem Jacob baron van Renesse
Naam eerste partij: George Loduwyck baron van Bar. Naam echtgenote eerste partij: x Jeane Taets van Amerongen
Naam eerste partij: George de Villegas. Naam echtgenote eerste partij: x Anna Charlotte Taets van Amerongen
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Willem Verwey. Beroep gemachtigde: ontvanger generale middelen s lands van Utrecht
Naam eerste partij: Leonard Taets van Amerongen. Beroep eerste partij: drossaart
Samenvatting inhoud akte: van de nalatenschap van Cornelia de Casembroot, in leven wed. Johan Bernard van Duderberg
Verwijzingen: procuratie 30-4-1729 voor notaris J. van den Doorslag
Verwijzingen: procuratie 1-5-1729 voor notaris J. van den Doorslag
Verwijzingen: verzegeling 18-4-1729 voor notaris J. van den Doorslag
====================================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a17, aktenr. 34, d.d. 14-05-1729
Aktesoort: Voogdbenoeming. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Johan Adolph baron van Renesse. Beroep eerste partij: gedeputeerde staten Utrecht
Naam tweede partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen
Naam echtgenote tweede partij: wed. Leonard de Casembroot
Samenvatting inhoud akte: over haar onmondige kinderen.
Verwijzingen: codicil Cornelia de Casembroot, in leven wed. NN Dudenberg,
en Johanna de Casembroot 6-7-1725 voor notaris J. van den Doorslag
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a17, aktenr. 38, d.d. 09-06-1729
Aktesoort: Procuratie. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Cornelia de Casembroot, in leven wed. Johan Bernhard van Duderberg
Naam eerste partij: NN van Renesse
Naam voogd eerste partij: voogd: Johan Adolph baron van Renesse, vader
Naam eerste partij: onmondige kinderen van Jeanne Charlotte van Renesse en Jan Louis baron van Hardenbroeck
Naam eerste partij: onmondige kinderen van Hillegonda Geertruyd van Bergen en + Leonard de Casembroot
Naam voogd eerste partij: voogd: Hillegonda Geertruyd van Bergen, moeder
Naam echtgenote voogd: wed. Leonard de Casembroot
Naam eerste partij: de overige erfgenamen.
Naam tweede partij: Adriaen van Gilst. Beroep tweede partij: secretaris van Bergambacht
Samenvatting inhoud akte: tot het aanbrengen van obligaties etc. ter secretarie baronie van Liesvelt
: uit de nalatenschap van Cornelia de Casembroot, in leven wed. Johan Berhard van Duderberg
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a17, aktenr. 41, d.d. 06-07-1729
Aktesoort: Procuratie. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Cornelia de Casembroot, in leven wed. NN Duderberg
Naam eerste partij: Ernst Henrick van Renesse. Beroep eerste partij: capitain
Naam voogd eerste partij: voogd: Jonan Adolff van Renesse
Naam eerste partij: onmondige kinderen + Johanna Charlotte van Renesse en Jan Louis baron van Hardenbroek
Naam eerste partij: Cornelis Adolff vam Renesse
Naam eerste partij: Willem Jacob van Renesse
Naam eerste partij: onmondige kinderen Hillegonda Geertruyd van Bergen en + Leonard de Casembroot
Naam voogd eerste partij: voogd: Hillegonda Geertruyd van Bergen, moeder.
Naam echtgenote voogd: wed. Leonard de Casembroot
Naam eerste partij: George de Villegas. Naam echtgenote eerste partij: x Anna Charlotta Taets van Amerongen
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Willem Verwey. Beroep gemachtigde: raad en vroetschap Utrecht
Naam eerste partij: Leonard Taets van Amerongen
Naam tweede partij: NN de Looy. Beroep tweede partij: schout van de Fynaerdt.
Samenvatting inhoud akte: om overdracht van goederen door Michiel van Oosterhout te accepteren,
de overgedragen goederen te verkopen en de hofstede opnieuw te verhuren
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a17, aktenr. 45, d.d. 11-07-1729
Aktesoort: Procuratie. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: George Loduwyck baron van Baar
Naam echtgenote eerste partij: x Johanna Taets van Amerongen
Beroep eerste partij: canunnick en domheer cathedrale kercke te Minden
Naam tweede partij: Willem Verwey
Beroep tweede partij: raad in vroetschap Utrecht en ontvanger generale middelen
Woonplaats tweede partij: Utrecht
Samenvatting inhoud akte: tot het waarnemen van zaken in de nalatenschappen van
Cornelia de Casembroot, in leven wed. Johan Bernhard van Duderberg
en van Johanna de Casembroot
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a17, aktenr. 46, d.d. 11-07-1729
Aktesoort: Procuratie. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Leonard baron Taets van Amerongen
Beroep eerste partij: drossaert Dalem en Hertogenrade, gecommitteert ter admiraliteit Noorderquartier
Naam eerste partij: George Loduwyck van Baar. Beroep eerste partij: domheer cathedrale kercke tot Minden
Naam eerste partij: Johanna Taets van Amerongen
Samenvatting inhoud akte: onderlinge afstand van rechten die uit codicillaire clausule zouden kunnen voortvloeien.
Verwijzingen: codicil Cornelia de Casembroot en Johanna de Casembroot 6-7-1725 voor notaris J. van den Doorslag
=================================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139b1, aktenr. 41, d.d. 13-08-1729
Aktesoort: Openbare verkoping. / Notaris J. VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Cornelia de Casembroot, in leven wed. Johan Bernard van Duderbergh:
Naam eerste partij: Ernst Henrick van Renesse. Beroep eerste partij: capitain
Naam voogd eerste partij: voogd: Johan Adolph baron van Renesse, vader. Beroep voogd: compareerende ter staten
Naam eerste partij: onmondige kinderen van Johanna Charlotta van Renesse by Jan Louis baron van Hardenbroek
Naam eerste partij: Cornelis Adolph van Renesse
Naam eerste partij: Willem Jacob van Renesse
Beroep eerste partij: major
Naam eerste partij: onmondige kinderen Leonard de Casembroot by Hillegonda Geertruyd van Bergen
Naam voogd eerste partij: voogd: Hillegonda Geertruyd van Bergen. Naam echtgenote voogd: wed. Leonard de Casembroot
Naam eerste partij: Leonard Taets van Amerongen. Beroep eerste partij: drossaert van Dalem
Naam eerste partij: George de Villegas. Naam echtgenote eerste partij: x Anna Charlotta Taets van Amerongen
Naam eerste partij: George Loduwyck baron van Bar. Naam echtgenote eerste partij: x Johanna Taets van Amerongen
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Willem Verwey. Beroep gemachtigde: raed in de vroetschap van Utrecht
Naam tweede partij: Alexander Francois grave van Groesbeeck.
Naam echtgenote tweede partij: x Elisabet Catharina van Schuiren Haechoort.
Naam gemachtigde tweede partij: q.q.: Johan van der Schroeff. Beroep gemachtigde: makelaer.
• Soort onroerend goed: huysinge, hoff, stallinge, koetshuys.
Ligging onroerend goed: wz Nieuwe Grafte omtrent Wittevrouwebrugge
Belendingen onroerend goed: achter: Daniel baron de Milan Visconti;
: nw: [ Johan Adolph baron van Renesse]; zw: juffrouwen N.N. de Goyer.
Gerecht onroerend goed: Utrecht.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a17, aktenr. 91, d.d. 18-09-1729
Aktesoort: Scheiding. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Cornelia de Casembroot, in leven wed. Johan Bernhard van Duderberg
en Johanna de Casembroot:
Naam eerste partij: staak Adriana de Casembroot
Naam eerste partij: Ernst Henrick baron van Renesse. Beroep eerste partij: capitain
Naam voogd eerste partij: voogd: Johan Adolph baron van Renesse, vader
Beroep voogd: comparerende ter vergaderinge staten
Naam eerste partij: minderjarige kinderen Jeane Charlotte van Renesse by Jan Louis baron van Hardenbroeck
Naam eerste partij: Cornelia Adolph baron van Renesse
Naam eerste partij: Willem Jacob baron van Renesse
Beroep eerste partij: major
Naam eerste partij: minderjarige kinderen + Leonard de Casembroot
Naam voogd eerste partij: voogd: Hillegonda Geertruyd van Bergen, moeder.
Naam echtgenote voogd: wed. Leonard de Casembroot. Beroep voogd: in leven raad in de vroedschap Utrecht
Naam eerste partij: staak Anna de Casembroot:
Naam eerste partij: Leonard baron Taets van Amerongen. Beroep eerste partij: drossaert Dalem en 's Hertogenrade
Naam eerste partij: George de Villegas. Naam echtgenote eerste partij: x Anna Charlotta Taets van Amerongen
Naam eerste partij: George Loduwyck baron van Bar. Naam echtgenote eerste partij: x Jeane Taets van Amerongen
Beroep eerste partij: domheer cathedrale kerck Minden
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Willem Verwey. Beroep gemachtigde: raad vroedschap Utrecht
• Soort onroerend goed: cavel 62 gemet 35 roeden = naar Hillegonda Geertruyd van Bergen
Gerecht onroerend goed: Cadsant
• Soort onroerend goed: cavel 60 gemet 95,5 roeden = naar staak Anna de Casembroot
Gerecht onroerend goed: Cadsant
• Soort onroerend goed: cavel 66 gemet 155 roeden = naar Adriana de Casembroot
Gerecht onroerend goed: Cadsant
• Soort onroerend goed: woninge en landeryen, groot 80 gemet 195 roeden = naar staak Anna de Casembroot
Ligging onroerend goed: Boerendyck. Gerecht onroerend goed: Fynaert
• Soort onroerend goed: hofstede met huysinge c.a. = naar Hillegonda Geertruyd van Bergen
Gerecht onroerend goed: Gerwerscoop
• Soort onroerend goed: ses en seven mergen = naar Hillegonda Geertruyd van Bergen
Gerecht onroerend goed: Breudyck
• Soort onroerend goed: acht en acht mergen wey en hoyland = naar staak Adriana de Casembroot
Gerecht onroerend goed: Maerssenbroek.
Verwijzingen: testament 10-11-1710 voor notaris Th. Vosch van Avesalt
Verwijzingen: testament 22-2-1713 voor notaris J. van den Doorslag
Verwijzingen: codicillen 26-6-1723, 6-7-1725 en 5-4-1729 voor notaris J. van den Doorslag
=================================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
(In akte: Vrouwe H.G. van Bergen: Douarière De Casembroot, Vrouwe van Rijnesteijn, Willige Langerack, etc.;
zij is verhuurster.) / Zoekresultaat notariële akten > Akte inv.nr. U139a17, aktenr. 75, d.d. 04-10-1729.
Aktesoort Huur en verhuur Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT
Uittreksel: Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen
Naam tweede partij: Gerrit Hendricksz Broer
Soort onroerend goed: tien mergen wey als hoyland
Ligging onroerend goed: Breudyckerdyk Belendingen onroerend goed: achter: Gerwerscoop
Gerecht onroerend goed: Breudyck
"In akte: gelegen in den Breudijck / Streckende van den Breudijker Dijk tot aan het achtereijnd van Gerwerscoop toe")

==================================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a17, aktenr. 83, d.d. 31-10-1729
Aktesoort: Procuratie. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Cornelia de Casembroot, in leven wed. Johan Bernard van Duderberg
Naam eerste partij: Ernst Henrick van Renesse. Beroep eerste partij: capitain
Naam voogd eerste partij: voogd: Johan Adolph baron van Renesse
Naam eerste partij: onmondige kinderen van + Johanna Charlotta van Renesse en Jan Louis baron van Hardenbroeck
Naam eerste partij: Cornelis Adolph van Renesse
Naam eerste partij: Willem Jacob van Renesse
Beroep eerste partij: major
Naam eerste partij: kinderen van Hillegonda Geertruyd van Bergen en Leonard de Casembroot
Naam voogd eerste partij: voogd: Hillegonda Geertruyd van Bergen, moeder.
Naam echtgenote voogd: wed. Leonard de Casembroot
Naam eerste partij: Leonard Taets van Amerongen. Beroep eerste partij: drossaert van Dalem en 's Hertogenraden
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Willem Verwey. Beroep gemachtigde: raad vroedschap Utrecht
Naam eerste partij: George de Villegas. Naam echtgenote eerste partij: x Anna Charlotta Taets van Amerongen
Naam eerste partij: George Loduwyck baron van Bar. Naam echtgenote eerste partij: x Johanna Taets van Amerongen
Naam tweede partij: Godert van den Doorslag. Beroep tweede partij: procureur hove van Utrecht
Samenvatting inhoud akte: om voor het gerecht van Utrecht een huis aan de Nieuwe Gracht te transporteren.
Verwijzingen: procuratie 30-4-1729 voor notaris J. van den Doorslag
Verwijzingen: procuratie 1-5-1729 voor notaris J. van den Doorslag
Verwijzingen: procuratie 11-7-1729 voor notaris J. van den Doorslag
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a17, aktenr. 97, d.d. 02-12-1729
Aktesoort: Procuratie. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: minderjarige kinderen van Hillegonda Geertruyd van Bergen en + Leonard de Casembroot
Naam voogd eerste partij: voogd: Hillegonda Geertruyd van Bergen, moeder
Naam echtgenote voogd: wed. Leonard de Casembroot. Beroep voogd: in leven raad vroetschap Utrecht
Naam tweede partij: Johan van Wenegem
Samenvatting inhoud akte: tot verzoek aan het leenhof van Cadzand
: om Cornelis de Casembroot te belenen met land gelegen in diverse percelen
Verwijzingen: scheiding 18-9-1729.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U160a9, aktenr. 120, d.d. 08-12-1729.
Aktesoort: Codicil. / Notaris: H. DONS, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Joost Taets van Amerongen. [= Heer van Natewisch]
Naam echtgenote eerste partij: laatst wedr. Anna de Cazembrood.
Beroep eerste partij: comparerende ter staten van Utrecht etc.

Samenvatting inhoud akte: voor legitieme portie voor de 3 kinderen uit zyn laatste: huwelyk
of, by afstand van het testament van: Cornelia de Cazembrood,
[= in leven wed. van de Lt. Collonel Johan Bernhard van Duderberg]
hetgeen is bepaald in zijn testament van 8-10-1725.
Verwijzingen: testament d.d. 12-1-1728 voor notaris W. Verwey.
Verwijzingen: testament d.d. 8-10-1725 voor notaris W. Verwey.
Verwijzingen: codicil d.d. 22-7-1726 voor notaris W. Verwey.
Verwijzingen: testament d.d. 6-7-1725 voor notaris J. van den Doorslag.
Bijzonderheden: met benoeming van oudste zoon uit eerste huwelyk
Gerard Goderd Taets van Amerongen,
houtvester etc.
en Willem Verwey, raad in de vroedschap van: Utrecht,
tot executeurs.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a17, aktenr. 113, d.d. 14-01-1730
Aktesoort: Huur en verhuur. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruydt van Bergen
Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot
Naam tweede partij: Cornelis Jansz de Groot
• Soort onroerend goed: boerenwoning van huysinge c.a. groot 22 mergen lands
Belendingen onroerend goed: omtrent Rynesteyn
• Soort onroerend goed: tuynmanshuysje
Belendingen onroerend goed: omtrent Rynesteyn
• Soort onroerend goed: negen mergen weyland
Gerecht onroerend goed: Nedereynd van Jutphaes.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a17, aktenr. 123, d.d. 25-01-1730
Aktesoort: Koop en verkoop. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Leonard baron Taets van Amerongen
Beroep eerste partij: drossaert Dalem en 's Hertogenrade
Naam eerste partij: George baron de Villegas
Naam echtgenote eerste partij: x Anna Charlotte Taets van Amerongen
Naam eerste partij: George Loduwyck baron van Bar
Naam echtgenote eerste partij: x Jeane Taets van Amerongen
Beroep eerste partij: domheer cathedrale kercke Minden
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Willem Verwey
Beroep gemachtigde: raad vroedschap Utrecht en ontfanger generale middelen
Naam tweede partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen
Naam echtgenote tweede partij: wed. Leonard de Casembroot
Soort onroerend goed: sestig gemeten 95,5 roeden lands
Gerecht onroerend goed: eylande van Cadsant
Verwijzingen: scheiding 18-9-1729 voor notaris J. van den Doorslag
Bijzonderheden: met procuraties voor transport en verzoek belening.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a17, aktenr. 155, d.d. 25-03-1730
Aktesoort: Procuratie. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Francois van Bergen. Naam eerste partij: Aletta van Bergen
Naam eerste partij: Maria Elisabeth van Bergen. Naam echtgenote eerste partij: wed. Antoni Godin
Beroep eerste partij: in leven raed in de vroetschap en schepen van Utrecht
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen. Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot
Beroep eerste partij: in leven raad en vroetschap van Utrecht
Naam tweede partij: Wybrand ten Poortingen. Beroep tweede partij: opperboekhouder VOC ter camere van Amsterdam
Samenvatting inhoud akte: om met de andere geinteresseerden een contract van overleving te dissolveren
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a17, aktenr. 157, d.d. 31-03-1730
Aktesoort: Koop en verkoop. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHTUittreksel:
Naam eerste partij: Leonard baron Taets van Amerongen. Beroep eerste partij: drossaert van Dalem en 's Hertogenrade
Naam eerste partij: George baron de Villegas. Naam echtgenote eerste partij: x Anna Charlotta Taets van Amerongen
Naam eerste partij: George Loduwyck baron van Bar. Naam echtgenote eerste partij: x Jeane Taets van Amerongen.
Beroep eerste partij: domheer cathedrale kercke Minden.
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Willem Verwey. Beroep gemachtigde: raad in de vroetschap en ontfanger
Naam tweede partij: Hillegonda Geertruydt van Bergen. Naam echtgenote tweede partij: wed. Leonard de Casembroot
Soort onroerend goed: sestig gemeeten 95,5 roeden lands. Gerecht onroerend goed: eylande van Cadsant
Verwijzingen: scheiding 8-9-1729 voor notaris J. van den Doorslag
Bijzonderheden: tevens verkoop van een chyns uit huis te Aardenburg
===================================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U160a10, aktenr. 40, d.d. 15-06-1730
Aktesoort: Testament. / Notaris H. DONS, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Joost Taets van Amerongen. Naam echtgenote eerste partij: laatst wedr. Anna de Casembrood
Beroep eerste partij: comparerende ter staten van Utregt etc.. Woonplaats eerste partij: Utregt, nz Wittevrouwenstraet
Naam tweede partij: Frederick Batavodurus Taats van Amerongen, zoon
Beroep tweede partij: brigadier collonel en commandant van Mastricht
Naam tweede partij: Leonard Taets van Amerongen, zoon
Beroep tweede partij: drossaerd van Dalem en 's Hertogenrade
Naam tweede partij: Anna Charlotte Taets van Amerongen, dochter
Naam echtgenote tweede partij: gehuwd met George di Villeguas. Beroep tweede partij: capiteyn.
Naam tweede partij: Jeane Taets van Amerongen, dochter
Naam echtgenote tweede partij: gehuwd met George Loduwyk van Bar
Beroep tweede partij: canonicq en domheer in de Cathedrale kerk te Minden.
• Soort onroerend goed: huyse en heerlykheid c.a. met 4 mergen boomgaerd annex
- aan Frederick Batavodurus Taats van Amerongen -
Naam onroerend goed: Natewisch. Gerecht onroerend goed: Amerongen
• Soort onroerend goed: een waerd. Naam onroerend goed: Duynensenwaerd. Gerecht onroerend goed: Maurik
• Soort onroerend goed: een waerd. Naam onroerend goed: Cockewaerd. Gerecht onroerend goed: Maurik
• Soort onroerend goed: halve hond lands. Gerecht onroerend goed: in de Corenweerd
• Soort onroerend goed: het goed met 2 mergen lands en boomgaerd
Naam onroerend goed: den Duynen. Gerecht onroerend goed: -----.
• Soort onroerend goed: 1/3 part in land. Naam onroerend goed: 't Veer. Gerecht onroerend goed: -----.
• Soort onroerend goed: 23 mergen lands - aan Frederick Batavodurus Taats van Amerongen -
Gerecht onroerend goed: in de Coornwaerd.
• Soort onroerend goed: hofstede met 12 1/2 mergen lands. Belendingen onroerend goed: boven en agter: Natewisch
Gerecht onroerend goed: Amerongen
• Soort onroerend goed: hofstede groot 12 1/2 mergen
Naam onroerend goed: Schoordyk. Gerecht onroerend goed: Maurik
• Soort onroerend goed: 4 1/2 mergen lands
• Soort onroerend goed: 3 mergen. Gerecht onroerend goed: Ravesway, op de Geweeren
• Soort onroerend goed: 1 1/2 mergen. Gerecht onroerend goed: Ravesway, op de Zyl
• Soort onroerend goed: hofsteede met het bosch, tesamen 40 mergen - aan Frederick Batavodurus Taats van Amerongen -
Ligging onroerend goed: Amerongsendyck. Gerecht onroerend goed: -----. Soort onroerend goed: huysing met 2 mergen lands
Gerecht onroerend goed: Schalkwyk
• Soort onroerend goed: het goed - aan Leonard Taets van Amerongen -
Gerecht onroerend goed: Vlaenderen
• Soort onroerend goed: hofstede - aan Leonard, Anna Charlotte en Jeane Taets van Amerongen -
Naam onroerend goed: Leyenwerg. Gerecht onroerend goed: Schonauwen
• Soort onroerend goed: 12 mergen lands. Gerecht onroerend goed: Harmelerweerd
• Soort onroerend goed: 13 mergen lands. Gerecht onroerend goed: Gerverskop
• Soort onroerend goed: 14 mergen lands. Gerecht onroerend goed: [ Schonauwen ], Klyn Vuylcoop.
Verwijzingen: testament d.d. 06-07-1725 voor notaris J. van den Doorslag.
Bijzonderheden: Frederick Batavodurus Taats van Amerongen en
: + Gerard Goderd Taets van Amerongen zyn kinderen uit het eerste, de overige kinderen uit het tweede huwelyk
Bijzonderheden: de laatste 3 erfgenamen dienen verklaring af te leggen, waarin zy afzien van het bepaalde in het testament
d.d. 06-07-1725 van Cornelia de Casembrood, in leven weduwe van luitenant kolonel Johan Bernhard van Duderberg,
en van Johanna de Casembrood; zo niet, dan institutie in de legitieme portie. / Bijzonderheden: met uitsluiting van de momberkamer.
Bijzonderheden: met benoeming van Frederick Batavodurus Taets van Amerongen
en Willem Verwey, raad in de vroedschap van Utrecht, tot executeurs.
Bijzonderheden: met aantekening van de notaris d.d. 20-05-1735 van kennisgeving van dit testament aan de erfgenamen.
Zakelijk trefwoord: heerlykheden.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a17, aktenr. 182, d.d. 01-07-1730
Aktesoort: Kwitantie. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Francois van Bergen. / Naam eerste partij: Aletta van Bergen.
Naam eerste partij: Maria Elisabet van bergen. Naam echtgenote eerste partij: wed. Antoni Godin
Beroep eerste partij: in leven raad vroetschap en schepen Utrecht
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen. Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot
Beroep eerste partij: in leven raad vroetschap Utrecht. Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Wybrand ten Poortinge. Beroep tweede partij: opperboekhouder VOC camere van Amsterdam
Samenvatting inhoud akte: voor afdracht aandeel in de opbrengst van actie op de VOC
Verwijzingen: procuratie 25-3-1730 voor notaris J. van den Doorslag
================================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
(In akte: Vrouwe H.G. van Bergen: Douarière De Casembroot, Vrouwe van Rijnesteijn, Willige Langerack, etc.;
zij is verhuurster.) / Zoekresultaat notariële akten Akte inv.nr. U139a19, aktenr. 15, d.d. 31-01-1733
Aktesoort Huur en verhuur Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT
Uittreksel: Naam eerste partij: Hillegonda Geertruydt van Bergen
Naam echtgenote eerste partij: douariere van Rynesteyn, Willige Langeraek
Naam tweede partij: Willem Schuylenburg. Woonplaats tweede partij: Vleuten opt Spyck
(In akte = "Willem Schuijlenburg, wonende opt Spyck onder Vleuten, die alhier mede comparerende...)
Soort onroerend goed: tien mergen wey en hoylandt. Ligging onroerend goed: Breudyck
Belendingen onroerend goed: achter: Achtereynd van Gerwerscoop of d' Indykersweeteringe
Gerecht onroerend goed: Breudyck
("In akte: gelegen [?: beijd.] in den Breudijck / Streckende van den Breudijck tot aan het achtereijnd van Gerwerscoop of d' Indijker-weeteringe toe, den huurder bekend, en laetst in huere gebruijckt bij de weduwe van Jan Harmenszn Verhoeff..")
======================================================================

 

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a18, aktenr. 74, d.d. 26-09-1731
Aktesoort: Procuratie. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHTUittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen
Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot
Beroep eerste partij: in leven raad in de vroetschap
Naam eerste partij: Jan Louis de Casembroot, zoon
Naam tweede partij: Johannes van Wenegem. Beroep tweede partij: scheepen van den Vrye.
Samenvatting inhoud akte: om rekeningen van de rentmeester in Vlaanderen te examineren.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a18, aktenr. 108, d.d. 24-03-1732
Aktesoort: Testament. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Johan Adolf baron van Renesse
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Adriana de Casembroot
Beroep eerste partij: comparerende ter staten en ordinaris gedeputeerden
Naam tweede partij: Willem Jacob baron van Renesse. Beroep tweede partij: geligeerde raad
Naam tweede partij: kinderen Johanna Charlotta van Renesse, x Jan Louis baron van Hardenbroek
Verwijzingen: testament 18-7-1720 voor notaris J. van den Doorslag
Verwijzingen: testament 26-1-1707 voor notaris Th. Vosch van Avesaet
Bijzonderheden: bevat toewyzing onroerende goederen
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U186a1, aktenr. 67, d.d. 02-04-1732
Aktesoort: Procuratie. / Notaris G. VAN DEN DOORSLAGH, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen
Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot
Beroep eerste partij: in leven raad in de vroetschap van Utrecht
Naam eerste partij: Jan Louis de Casembroot, onmondige zoon
Naam tweede partij: Lucas Barnardus Pulinx
Samenvatting inhoud akte: om tot afrekening te komen met het leenhof Kockelmonde
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a18, aktenr. 122, d.d. 28-04-1732.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris J. VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: David Pouchoud. Woonplaats eerste partij: Utrecht.
[= t.b.v.: Hillegonda Geertruijd van Bergen, wed. Leonard de Casembroot
in leven Heer van Rijnesteijn, etc., en Raad in de Vroedschap deser stede.]
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a18, aktenr. 132, d.d. 30-05-1732
Aktesoort: Procuratie. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen
Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot
Naam tweede partij: Jan van Vloten. Beroep tweede partij: veerschipper op Amsterdam
Samenvatting inhoud akte: om land te Krommenie te transporteren ten behoeve van Pieter Jansz Poel.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte:inv.nr. U167a4, aktenr. 129, d.d. 05-09-1732
Aktesoort: Testament. / Notaris G. C. QUALENBRINCK, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Franois van Bergen. Beroep eerste partij: hoogheemraad Leckendyck benedendams
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Antoni Francois Godin, neef
Naam tweede partij: kinderen Hillegonda Geertruyd van Bergen, wed. Leonard de Casembrood:
Naam tweede partij: Charlotta Maria de Casembrood. Naam tweede partij: Jan Louis de Casembrood
Naam tweede partij: Cornelis Leonard de Casembrood. Naam tweede partij: Maria Elisabeth de Casembrood
Naam tweede partij: Eleonora Geertruyd de Casembrood. Naam tweede partij: Leendert de Casembrood
Bijzonderheden: op last van lyftocht Hillegonda Geertruyd van Bergen over het deel van haar kinderen
Bijzonderheden: met benoeming van Hillegonda Geertruyd van Bergen tot voogden.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a18, aktenr. 160, d.d. 16-10-1732.
Aktesoort: Huwelijkse voorwaarden. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Louis de Casembroot.
Naam assistent eerste partij: ass.: Hillegonda Geertruyd van Bergen. moeder
Naam echtgenote assistent: wed. Leonard de Casembroot
Naam assistent eerste partij: Francois van Bergen, oom
Naam tweede partij: Anna Constantia Margreta Cau.
Naam assistent tweede partij: ass.: Elisabet Wilhelmina de Mauregnault, moeder
Naam echtgenote assistent: wed. Iman Cau
Beroep assistent: in leven raad en schepen van Zirckzee
Naam assistent tweede partij: Adolf Cau, oom
Beroep assistent: secretaris van het hof van Holland, Zeeland en Westvriesland.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U167a4, aktenr. 132, d.d. 20-10-1732
Aktesoort: Testament. / Notaris G. C. QUALENBRINCK, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Aletta van Bergen. Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Antoni Francois Godin
Naam tweede partij: kinderen Hillegonda Geertruyd van Bergen, wed. Leonard de Casembroot
Verwijzingen: testament d.d. 10-5-1719 voor notaris J. van den Doorslag
Bijzonderheden: met uitsluiting van Jan Louis de Casembroot, oudste zoon Hillegonda Geertruyd van Bergen.
Bijzonderheden: op last van lyftocht Hillegonda Geertruyd van Bergen over het deel van haar kinderen.
Bijzonderheden: met benoeming van Hillegonda Geertruyd van Bergen tot voogdes.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U167a4, aktenr. 133, d.d. 20-10-1732
Aktesoort: Testament. / Notaris G. C. QUALENBRINCK, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Francois van Bergen. Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Antoni Francois Godin, neef
Naam tweede partij: kinderen Hillegonda Geertruyd van Bergen, wed. Leonard de Casembroot
Verwijzingen: testament d.d. 5-9-1732 voor notaris G.C. Qualenbrinck
Bijzonderheden: met uitsluiting van Jan Louis de Casembroot, oudste zoon Hillengonda Geertruyd van Bergen
Bijzonderheden: op last van lyftocht Hillegonda Geertruyd van Bergen over het deel van haar kinderen
Bijzonderheden: met benoeming van Hillgonda Geertruyd van Bergen tot voogd
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a19, aktenr. 1, d.d. 07-01-1733
Aktesoort: Scheiding. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: onmondige kinderen van Jeanne van Renesse en Jan Louis baron van Hardenbroeck
Naam voogd eerste partij: voogd: Johan Adolff baron van Renesse
Beroep voogd: wegens de ridderschappen comparerende ter staten van Utrecht
Naam eerste partij: Willem Jacob baron van Renesse. Beroep eerste partij: geeligeerde raad, ter staten van Utrecht
Naam eerste partij: onmondige kinderen van Hillegonda Geertruyd van Bergen en Leonard de Casembroot
Naam voogd eerste partij: voogd: Hillegonda Geertruyd van Bergen, moeder
Naam eerste partij: meerderjarige kinderen van Hillegonda Geertruyd van Bergen en Leonard de Casembroot
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Hillegonda Geertruyd van Bergen, moeder
Naam eerste partij: de kinderen van Anna de Casembroot en Joost Taets van Amerongen
Naam eerste partij: Leonard baron Taets van Amerongen.
Beroep eerste partij: drossaerd van Dalem en 's- Hertogenrade c.a.
Naam eerste partij: George de Villegas. Naam echtgenote eerste partij: x Anna Charlotta Taets van Amerongen
Naam eerste partij: George Loduwyck baron van Bar. Naam echtgenote eerste partij: x Jeane Taets van Amerongen
Beroep eerste partij: domheer tot Minden
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Willem Verwey. Beroep gemachtigde: raad in de vroetschap van Utrecht
Samenvatting inhoud akte: de boedels van Cornelia de Casembroot in leven wed. Johan Bernhard van Duderberg
en van Johanna de Casembroot.
Verwijzingen: scheiding 18-9-1729 voor notaris J. van den Doorslag
Bijzonderheden: met liquidatie.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a19, aktenr. 72, d.d. 28-08-1733
Aktesoort: Procuratie. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Elisabet Wilhelmina de Mauregnault
Naam echtgenote eerste partij: wed. Iman Cau
Beroep eerste partij: in leven raad en scheepen van Zirckzee
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Jan Louis de Casembroot
Samenvatting inhoud akte: om financile zaken te regelen in Holland, Zeeland en Vlaanderen.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a19, aktenr. 82, d.d. 02-10-1733
Aktesoort: Kwitantie. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: kinderen en kindskinderen van Adriana de Casembroot:
Naam eerste partij: Johan Adolf baron van Renesse
Beroep eerste partij: comparerende ter Staten van Utrecht
Naam eerste partij: onmondige kinderen van Charlotta van Renesse en
: Jan Louis baron van Hardenbroek
Naam eerste partij: Willem Jacob baron van Renesse
Beroep eerste partij: geligeerde raad, ter staten van Utrecht
Naam eerste partij: erven Leonard de Casembroot:
Naam eerste partij: onmondige kinderen van Leonard de Casembroot en
: Hillegonda Geertruyd van Bergen
Naam voogd eerste partij: voogd.: Hillegonda Geertruyd van Bergen, moeder
Naam eerste partij: Jan Louis de Casembroot
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Hillegonda Geertruyd van Bergen, moeder
Naam eerste partij: Charlotta Maria de Casembroot
Naam tweede partij: Prince van Orange en Nassau
Naam voogd tweede partij: rentmeester: Johan Cornelis Radermacher
Beroep voogd: thesaurier en rentmeester generael
Samenvatting inhoud akte: f 20.800,- ter aflossing obligatie ten gunste van Johan de Casembroot
Verwijzingen: scheiding 18-9-1729 voor notaris J. van de Doorslag
Verwijzingen: procuratie 25-9-1733 voor notaris A. de Swart, te Middelburg
Verwijzingen: scheiding 5-6-1700 voor ........ [= niet vermeld in deze akte].
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a19, aktenr. 113, d.d. 01-03-1734
Aktesoort: Testament. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Johan Adolf baron van Renesse
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Adriana de Casembroot
Beroep eerste partij: comparerende en ordinaris gedeputeerde ter staten van Utrecht
Naam tweede partij: Willem Jacob baron van Renesse
Beroep tweede partij: geeligeerde raad ter staten van Utrecht
Naam tweede partij: twee zonen van + Charlotte van Renesse en
: Jan Louis baron van Hardenbroeck
Naam tweede partij: Gysbert Johan van Hardenbroek
Naam tweede partij: Johan Adolf van Hardenbroeck
Soort onroerend goed: huysinge, hofstad en heerlyckheden, naar Willem Jacob
: baron van Renesse met de allodiale landeryen en goederen
Gerecht onroerend goed: 's- Heeren Arentsbergen, Berchambacht en Ammers,
: anders genaemt Ammerstol
Soort onroerend goed: leengoederen naar Willem Jacob baron van Renesse
Gerecht onroerend goed: Cadsant en Vlaenderen
Soort onroerend goed: ridderhofstad c.a. naar Gysbert Johan van Hardenbroek
Naam onroerend goed: Lockhorst
Verwijzingen: testament 26-1-1707 voor notaris T. Vosch van Avesaet

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a19, aktenr. 125, d.d. 27-04-1734
Aktesoort: Scheiding. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: de kinderen van Leonard de Casembroot en Hillegonda Geertruyd van Bergen:
Naam eerste partij: Cornelis Leonard de Casembroot, onmondig
Naam eerste partij: Maria Elisabet de Casembroot, onmondig
Naam eerste partij: Eleonara Geertruyd de Casembroot,onmondig
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot, onmondig
Naam voogd eerste partij: voogd: Hillegonda Geertruyd van Bergen, moeder
Naam echtgenote voogd: wed. Leonard de Casembroot
Naam voogd eerste partij: Franois van Bergen, oom.
Naam eerste partij: Charlotta Maria de Casembroot
Naam eerste partij: Jan Louis de Casembroot
Samenvatting inhoud akte: aandeel in de nalatenschappen van Cornelia de Casembroot
: in leven wed. Johan Bernhard van Duderberg, en van
: Johanna de Casembroot
Soort onroerend goed: diverse percelen land naar Eleonora Geertruyd de Casembroot
Gerecht onroerend goed: Cadsant
Soort onroerend goed: hofstede, huysinge c.a. groot 22 mergen
: naar Cornelis Leonard de Casembroot
Gerecht onroerend goed: Gerverscoop
Soort onroerend goed: twee parceelen landeryen, totaal 13 mergen
Gerecht onroerend goed: Breudyck
Verwijzingen: scheiding 18-9-1729 voor notaris J. van den Doorslag
Verwijzingen: scheiding 7-1-1733 voor notaris J. van den Doorslag
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a19, aktenr. 131, d.d. 14-05-1734
Aktesoort: Huwelijkse voorwaarden. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Justinus de Beyer
Beroep eerste partij: canonick ten Dom t' Utrecht
Naam assistent eerste partij: ass.: Geertruyd Cuper, moeder
Naam echtgenote assistent: wed. Jacob de Beyer
Beroep assistent: in leven borgemeester en gedeputeerde van Nymegen
Naam assistent eerste partij: Arnold Lucas Frederick
: baron van Niekercken genoemt Nyvenhein, oom
Naam tweede partij: Maria Elisabet de Casembroot
Naam assistent tweede partij: ass.: Hillegonda Geertruyd van Bergen, moeder
Naam echtgenote assistent: wed. Leonard de Casembroot
Beroep assistent: in leven raad in de vroetschap van Utrecht
Naam assistent tweede partij: Jan Louis de Casembroot, broer
Naam assistent tweede partij: Joost baron Taets van Amerongen, oom
Beroep assistent: comparerende en ordinaris gedeputeerde ter staten van Utrecht
Naam assistent tweede partij: Johan Adolf baron van Renesse, oom
Beroep assistent: comparerende en ordinaris gedeputeerde ter Staten van Utrecht
Naam assistent tweede partij: Francois van Bergen, oom.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a19, aktenr. 141, d.d. 12-07-1734
Aktesoort: Akkoord. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen
Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot
Beroep eerste partij: in leven raad in de vroetschap van Utrecht
Naam tweede partij: Jan Louis de Casembroot. Beroep tweede partij: capitain
Samenvatting inhoud akte: over lyftocht aan leengoederen uit nalatenschap Leonard de Casembroot
Verwijzingen: huw. voorwaarden 6-3-1705 voor notaris T. Vosch van Avesaet
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a20, aktenr. 13, d.d. 05-02-1735
Aktesoort: Procuratie . / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruydt van Bergen
Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot
Naam tweede partij: Jan Louis de Casembroot. Beroep tweede partij: capitain
Samenvatting inhoud akte: om by NN de Riveau te Ryssel geld te innen en zaken
: te regelen betreffende beheer van goederen, gelegen in Cockelmonde c.a.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U167a6, aktenr. 11, d.d. 05-02-1735
Aktesoort: Procuratie. / Notaris G. C. QUALENBRINCK, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Georg Ludwig baron van Bar.
Naam echtgenote eerste partij: x Jeanne Taats van Amerongen.
Naam tweede partij: Georg de Villegas, zwager. Beroep tweede partij: major.
Samenvatting inhoud akte: tot verkoop onroerend goed in Fynaart
[= sekere Hofstede en Landerijen, gelegen in de Fynaert in 't Marquisaat van Bergen.]
uit nalatenschap NN douariere van Doudelberg

Bijzonderheden: na aanbrengen verandering opnieuw uitgegeven op 24-3-1735.

. [Mijn opmerking = Betreft de nalatenschap van: Cornelia de Casembroot,
in deze akte is zij alleen maar vermeld als: de Vrouwe Douariere van Doudelberg,
vervolgens zijn daarna doorgehaald in de marge drie woorden: genaemt de Fijnaert.]


============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a20, aktenr. 28, d.d. 22-03-1735
Aktesoort: Testament. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Louis de Casembroot
Naam echtgenote eerste partij: x Anna Constantia Margreta Cau
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Samenvatting inhoud akte: lyftocht langstlevende
================================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U160a12, aktenr. 84, d.d. 16-06-1735
Aktesoort: Afstand. / Notaris H. DONS, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Leonard Taats van Amerongen. Beroep eerste partij: drossaard van Dalem en s Hertogenrade
Naam eerste partij: George de Bar. Naam echtgenote eerste partij: x Jeane Taats van Amerongen
Beroep eerste partij: domheer in de cathedrale kerk te Minden
Samenvatting inhoud akte: van de testamentaire dispositie van
Cornelia de Casembrood, in leven weduwe van luitenant kolonel Johan Bernhard van Duderbergh
en van Johanna de Casembrood
Verwijzingen: testament d.d. 15-6-1730 voor notaris H. Dons
Verwijzingen: testament d.d. 6-7-1725 voor notaris J. van den Doorslag
Bijzonderheden: Leonard Taats van Amerongen en Jeane Taats van Amerongen
zyn kinderen van Joost Taats van Amerongen.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U189a1, aktenr. 70, d.d. 08-12-1735
Aktesoort: Overdracht. / Notaris A. VAN WOERDEN, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen
Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Agneta Baack
Samenvatting inhoud akte: van obligatie groot f 1.000,- ten laste van provincie Utrecht.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U189a1, aktenr. 74, d.d. 30-12-1735
Aktesoort: Overdracht. / Notaris A. VAN WOERDEN, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen
Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Isaac van Runnenburgh
Beroep tweede partij: coopman. Woonplaats tweede partij: Amsterdam
Samenvatting inhoud akte: van obligatie groot f 1.750,-
ten laste van gemene landsmiddelen over Amsterdam.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U162a17, aktenr. 96, d.d. 03-05-1736
Aktesoort: Overdracht . / Notaris C. F. PRONCKERT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen
Naam echtgenote eerste partij: wed. NN de Casembroot
Naam tweede partij: Leeuwenburgsgasthuys
Woonplaats tweede partij: Utrecht
Naam voogd tweede partij: rentmeester: Joan Caarl Loten
Samenvatting inhoud akte: van 3 obligaties van respectievelyk f 1.300,- en f 1.000,-
: en f 1.000,- ten laste van de provincie Utrecht
Bijzonderheden: Hillegonda Geertruyd van Bergen is mederfgename van ouders
: Francois van Bergen, in leven raad ordinaris hof van Utrecht, en Maria Elisabeth van Dam.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a23, aktenr. 57, d.d. 04-07-1738
Aktesoort: Procuratie. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Francois van Bergen:
Naam eerste partij: Francois van Bergen
Naam eerste partij: Aletta van Bergen
Naam eerste partij: Maria Elisabeth van Bergen
Naam echtgenote eerste partij: wed. Anthony Godin
Beroep eerste partij: in leven raad in de vroedschap en schepen van Utrecht
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen
Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot
Beroep eerste partij: in leven raad en vroedschap van Utrecht
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Wybrand ten Poortingen
Beroep tweede partij: opperboekhouder van de VOC te Amsterdam
Samenvatting inhoud akte: om contract van overleving op een actie in de VOC te dissolveren
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U189a2, aktenr. 22, d.d. 17-07-1738
Aktesoort: Procuratie. / Notaris A. VAN WOERDEN, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hendrica van Backenes. Naam echtgenote eerste partij: wed. Pieter Smit
Naam eerste partij: Dirk de Ridder
Beroep eerste partij: canonicq in den capittule van St Mariae te Utrecht
Naam eerste partij: Jacobus van Pappenburgh
Naam eerste partij: Pieter van de Polder
Naam eerste partij: Sophia van Veen. Naam echtgenote eerste partij: wed. Jan Deurgoed
Naam eerste partij: Hendrik Schoormond
Naam eerste partij: Margareta de Ruever. Naam echtgenote eerste partij: wed. Jan de Crauwelaar
Beroep eerste partij: in leven capitain ter zee
Naam eerste partij: Jan Willem Smit
Naam eerste partij: Ratio Mushard. Naam echtgenote eerste partij: x Johanna Elisabeth Smit
Naam eerste partij: Maria van Royesteyn. Naam echtgenote eerste partij: wed. Jacobus Jubaert
Beroep eerste partij: brouwster
Woonplaats eerste partij: Ysselsteyn
Naam eerste partij: Goris van der Weyde. Beroep eerste partij: bode van Ysselsteyn
Naam eerste partij: Aletta Johanna van Noordwyk
Naam eerste partij: Beatrix Maria van Buuren. Naam echtgenote eerste partij: wed. Willem baron van Lintelo
Beroep eerste partij: in leven land commandeur van den balye des ridderlyken Duytschen Ordens te Utrecht
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen. Naam echtgenote eerste partij: wed. Jan Louis de Casembroot
Naam tweede partij: Everard Vlaer. Beroep tweede partij: notaris. Woonplaats tweede partij: Utrecht
Samenvatting inhoud akte: om ter vergadering van de ingelanden van Byleveld te stemmen
: op Cypriaan Berger, raad in de vroedschap van Utrecht, by
: verkiezing van een heemraad in plaats van + Jan de Crauwelaer
Bijzonderheden: akte tevens gedateerd 20-7-1738 en 21-7-1738
==============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a23, aktenr. 81, d.d. 19-09-1738
Aktesoort: Kwitantie. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Francois van Bergen
Naam eerste partij: Aletta van Bergen
Naam eerste partij: Maria Elisabet van Bergen
Naam echtgenote eerste partij: wed. Antoni Godin
Beroep eerste partij: in leven raad in de vroetschap en scheepen van Utrecht
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen
Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot
Beroep eerste partij: in leven raad in de vroetschap van Utrecht
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Wybrand ten Poortingen
Beroep tweede partij: opper boekhouder VOC te Amsterdam
Samenvatting inhoud akte: voor ontvangst f 5166,- 11 st. vanwege aandeel in opbrengst
: verkoop obligatie
Verwijzingen: procuratie 4-7-1738 voor notaris J. van den Doorslag
============================================================================

1739 Academie te Utrecht: L. de C. {wsch.: De CASEMBROOT}
Nav.1888, blz.177 = L. de C., Utrechtenaar;
anno 1739. {N.B. = L. de C.; wsch. L. de Casembroot.}
===========================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a24, aktenr. 2, d.d. 03-01-1739
Aktesoort: Huur en verhuur. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen
Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot
Naam tweede partij: Willem Schuylenburg
Woonplaats tweede partij: Vleuten, 't Spyck
Soort onroerend goed: tien mergen soo wey als hooyland
Ligging onroerend goed: Breudyck
Belendingen onroerend goed: achter: Indyckerweetering
Gerecht onroerend goed: Breudyck

================================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U167a7, aktenr. 72, d.d. 26-01-1739
Aktesoort: Testament. / Notaris G. C. QUALENBRINCK, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Franois van Bergen. [= Mr. François van Bergen.] Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Maria Elisabeth van Bergen, zuster.
Naam echtgenote tweede partij: wed. Antoni Godin [= in leven Heere van Cockengen]
Naam tweede partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen.
Naam echtgenote tweede partij: wed. Leonard de Casembrood [= in leven Heere van Rynesteijn, Willige Langerack, etc.]
Verwijzingen: testament d.d. 20-10-1732 voor notaris G.C. Qualenbrinck
Bijzonderheden: voor respectievelyk 2/5e en 3/5e parten
Bijzonderheden: met benoeming van neef Antoni Franois Godin
[= Mr. Antoni François Godin = Heere van Cockengen] tot executeur.
==============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a24, aktenr. 11, d.d. 19-02-1739
Aktesoort: Scheiding. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot
Naam eerste partij: Eleonora Geertruyd de Casembroot
Naam voogd eerste partij: voogd: Hillegonda Geertruyd van Bergen, moeder
Naam echtgenote voogd: wed. Leonard de Casembroot. Beroep voogd: in leven raad in de vroetschap
Naam voogd eerste partij: Francois van Bergen, oom
Naam eerste partij: Justus de Beyer. Naam echtgenote eerste partij: x Maria Elisabet de Casembroot
Naam eerste partij: Jan Louis de Casembroot. Beroep eerste partij: major infanterye
Naam eerste partij: Charlotta Maria de Casembroot
• Soort onroerend goed: hofstede, huysinge groot 22 mergen
naar Leonard de Casembroot en Charlotta Maria de Casembroot
Gerecht onroerend goed: Gerverscoop
• Soort onroerend goed: ses en seven mergen landeryen
naar Leonard de Casembroot en Charlotta Maria de Casembroot
Gerecht onroerend goed: Breudyck
Bijzonderheden: goederen komen uit de nalatenschap van Cornelis Leonard de Casembroot,
die ze gerfd had van Cornelia de Casembroot en Johanna de Casembroot.
Bijzonderheden: Cornelis Leonard de Casembroot is nov. 1737 op de ree van Curacao overleden
[= Capitain ter Zee, ten dienste deser Landen].

====================================================================

(De) CASEMBROOT: STUDENTEN IN UTRECHT
(Opnieuw samengesteld door M.Ch. Deden-Kazenbroot.)
Zie ook Navorscher, 1888 blz.177 betr. de academies te Leiden en Utrecht
incl. aantekeningen over de academies te Amsterdam en Deventer:

UTRECHT: In het Album der Utrechtsche Akademie studentenregister.
{N.B. = Studenten vermeld in de jaren 1676, 1739, 1823.}
1739 Academie te Utrecht: L. de C. (wsch.: De CASEMBROOT)
Nav.[= Navorscher] 1888, blz.177 = L. de C., Utrechtenaar; anno 1739.

=================================================================

Vervolg vanaf 1740 op de volgende pagina / continued on the next page from 1740.

==============================================================

Zie verder op deze website, stambomen: Casembroot (vervolg Utrecht: blz.4.) /
See further on this website, familytrees: Casembroot (continued Utrecht: page 4.):

> CASEMBROOT - Utrecht (The Netherlands)

============================================

home