HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

< vorige pagina / previous page


Prov. Utrecht

CASEMBROOT

en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name.Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa van personen en families
wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen, vooral welbekend door publicaties,
genealogie en heraldiek over oude adellijke families van Europa.
A surname with various spelling since the middle ages in Europe of persons and families
living in cities and towns with various occupations, especially well-known because of publications,
genealogy and heraldry concerning old noble families of Europe.

==============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a24, aktenr. 197, d.d. 17-07-1741.
Aktesoort: Akkoord. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Elisabeth Wilhelmina de Mauregnault
Naam echtgenote eerste partij: wed. Iman Cau
Beroep eerste partij: in leven raad en scheepen van Zirxzee
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Jan Louis de Casembroot
Naam echtgenote tweede partij: x Anna Constantia Margreta Cau, dochter.
Beroep tweede partij: lt major.
Samenvatting inhoud akte: akkoord over onderpand voor beloofd huwelyksgoed.

==============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a26, aktenr. 76, d.d. 07-12-1743.
Aktesoort: Huur en verhuur. / Notaris: J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen.
Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casenbroot.
Naam tweede partij: Cornelis Poolen van Es.
Naam echtgenote tweede partij: x Jannichje Tomas Rietvelt.
Soort onroerend goed: huysinge en hofstede, met 18 mergen wey, hooy en hennipland.
Gerecht onroerend goed: Gerverscoop.
Soort onroerend goed: ses mergen. / Gerecht onroerend goed: Breudyck.
Soort onroerend goed: vier mergen. / Gerecht onroerend goed: Gerverscoop.
Soort onroerend goed: seven mergen wey en hooyland. / Gerecht onroerend goed: op het Breudyckerveld.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a26, aktenr. 80, d.d. 31-12-1743.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Johan Adolf baron van Renesse.
Naam echtgenote eerste partij: wed. Adriana de Casembroot.
Beroep eerste partij: president van de ridderschappe van Utrecht.
Naam tweede partij: Francois Sohier.
Woonplaats tweede partij: Sluys, in Vlaenderen.
Samenvatting inhoud akte: om goederen in Cadzand etc. te beheren.
Bijzonderheden: Johan Adolf baron van Renesse
beheert tevens de goederen: nagelaten door
Cornelia de Casembroot
, in leven wed.: Johan Bernard van Duderberg
en door: Johanna de Casembroot.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a26, aktenr. 81, d.d. 31-12-1743.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen.
Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot.
Beroep eerste partij: in leven raad in de vroedschap van Utrecht.
Naam eerste partij: Eleonora Geertruyd de Casembroot.
Naam tweede partij: Francois Sohier.
Woonplaats tweede partij: Zluys, in Vlaanderen.
Samenvatting inhoud akte: om goederen in Cadzand etc. te beheren.
==============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U176a3, aktenr. 150, d.d. 06-08-1744
Aktesoort: Overdracht. / Notaris M. OVERVEST, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruydt van Bergen. Naam echtgenote eerste partij: wed. NN de Casembroot.
Naam tweede partij: Matthys van Beeresteyn. Beroep tweede partij: canonicq capittule St Marrie te Utrecht.
Samenvatting inhoud akte: van 2 obligaties van f 1.000,- respectievelyk f 1.500,-
ten laste van generaliteit der Verenigde Nederlanden.
======================================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a28, aktenr. 18, d.d. 29-04-1745
Aktesoort: Testament. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Johan Adolf baron van Renesse. Naam echtgenote eerste partij: wed. Adriana de Casembroot.
Beroep eerste partij: president van de ridderschappe van Utrecht.
Naam tweede partij: Willem Jacob baron van Renesse, zoon. Beroep tweede partij: geeligeerde raad ter staten van Utrecht.
Naam tweede partij: Gysbert Jan van Hardenbroek, kleinzoon.
Naam tweede partij: Jan Adolf van Hardenbroek, kleinzoon.
• Soort onroerend goed: huysinge, hofstad en heerlykheden c.a. - naar Willem Jacob baron van Renesse.
Gerecht onroerend goed: 's Heerenarentsbergen, Bergambacht en Ammers
• Soort onroerend goed: huys en hof c.a. met huysje en erff. Ligging onroerend goed: Achterweg.
Belendingen onroerend goed: achter: Nieuwe Weetering. Gerecht onroerend goed: 's Heeraertsbergen.
• Soort onroerend goed: leengoederen. Gerecht onroerend goed: Cadsant.
Verwijzingen: testament 26-1-1707 voor notaris Th. Vosch van Avesaet.
Bijzonderheden: Gysbert Jan van Hardenbroek en Jan Adolf van Hardenbroek
zyn zonen van + Johanna Charlotta van Renesse by Jan Louis baron van Hardenbroek.
====================================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U184a12, aktenr. 86, d.d. 04-06-1745.
Aktesoort: Overdracht. / Notaris: H. VAN DAM, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen.
Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroodt.
Beroep eerste partij: in leven raad in de vroedschap van Utrecht.
Naam eerste partij: Charlotta Maria de Cazembroodt.
Naam eerste partij: Leonard de Casembroodt.
[= in akte: Mr. Leonard de Casembroot.]. Woonplaats eerste partij: Utrecht.
Naam tweede partij: Johan Coenraad van Beresteyn.

Samenvatting inhoud akte: van obligatie van f 1.000,- ten laste van generaliteit in: 's Gravenhage.

[Deze akte is ondertekend door o.a.: H.G. v. Bergen Douariere De Casembroot,
C.M. De Casembroot, L. De Casembroot (1745).]

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a28, aktenr. 77, d.d. 01-12-1745
Aktesoort: Procuratie. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Louis de Casembroot
Naam tweede partij: Piere de Jaeghere
Beroep tweede partij: coopman. Woonplaats tweede partij: Ryssel.
Samenvatting inhoud akte: om in Cocquelmonde met NN de Revaux
rekening te vorderen van beheer van goederen.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a29, aktenr. 4, d.d. 05-02-1746
Aktesoort: Huur en verhuur. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen. Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot
Naam tweede partij: Cornelis Jansz de Groot
Soort onroerend goed: boerenwoninge van huysinge, bergen, schuur en omtrent 22 mergen lands
Belendingen onroerend goed: omtrent de huyse en ridderhofstad Rynesteyn
Soort onroerend goed: negen mergen weyland. Gerecht onroerend goed: Nedereynd van Jutphaes.
================================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U167a9, aktenr. 227, d.d. 16-05-1746
Aktesoort: Procuratie. / Notaris G. C. QUALENBRINCK, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen. Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot
Beroep eerste partij: ambachtsvrouwe van Willige Langeraek
Naam tweede partij: Everard de Jong. Beroep tweede partij: raad ordinaris hove van Utrecht
Samenvatting inhoud akte: om de vergaderingen van de ambachtsheren van de Lopikerwaard
in de byeenkomsten van de dykgraaf en heemraden van de Lekdyk benedendams by te wonen.
===============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a29, aktenr. 71, d.d. 30-01-1747
Aktesoort: Afstand. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot.
Naam tweede partij: Jan Louis de Casembroot, baron.
Samenvatting inhoud akte: van recht van successie inzake de heerlijkheid Cocquelmonde.
===============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte inv.nr. U166a24, aktenr. 28, d.d. 22-04-1747
Aktesoort Huur en verhuur / Notaris E. VLAER, UTRECHT / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hendrina Justina van Heemskerk
Naam tweede partij: Cornelis Jansz de Groot Woonplaats tweede partij: 't Overeynd van Jutphaes
Soort onroerend goed: 6 1/2 morgen so bouw als wyland / Gerecht onroerend goed: Oudenrhyn op Heycop.
(In akte: De hoogwelgeb: Jonkvrouwe Hendrina Justina van Heemskerk, Vrijvrouwe van Incourt,
Vrouwe van Rijsenburg, dewelke verklaarde verhuurd en in hure gegeven te hebben aen ende ten behoeve
Cornelis Jansz: de Groot, woonagtig in 't overeynd van Jutphaes, die mede compareerde, en ook in hure
bekende aan-te-nemen sekere ontrent ses en eenhalf Mergen so bouw als wijland, edog so groot en klijn
hetselve gelegen is onder den Gerechte van de Ouden Rhijn op Heycop, den huurder welbekend [...]. /
handtekeningen onder andere: H: J: van Heemskerck Vrijvrouwe van Incourt.)

===============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a29, aktenr. 83, d.d. 19-04-1747
Aktesoort: Procuratie. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Francois van Bergen:. Naam eerste partij: Francois van Bergen
Naam eerste partij: Maria Elisabet van Bergen. Naam echtgenote eerste partij: wed. Antoni Godin.
Beroep eerste partij: in leven raad in de vroetschap en scheepen van Utrecht
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen. Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot
Beroep eerste partij: in leven raad in de vroetschap van Utrecht
Naam eerste partij: erven Aletta van Bergen
Naam eerste partij: de kinderen van Maria Elisabet van Bergen
Naam eerste partij: de kinderen van Hillegonda Geertruyd van Bergen
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Wybrandt Tenpoortingen
Beroep tweede partij: opperboekhouder VOC. Woonplaats tweede partij: Amsterdam
Samenvatting inhoud akte: om by de VOC contract van overleving te dissolveren
Bijzonderheden: Willem van Bergen, mederfgenaam van Francois van Bergen
heeft zyn aandeel gecedeerd aan zyn broer Francois van Bergen.
===============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U167a9, aktenr. 286, d.d. 25-04-1747.
Aktesoort: Toestemming. / Notaris G. C. QUALENBRINCK, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen.
Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot.
Woonplaats eerste partij: Utrecht.
Naam tweede partij: Charlotta Maria de Casembroot, dochter.
Samenvatting inhoud akte: tot huwelyk met Jan Carel Barchman Wuytiers, kapitein ter zee.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U167a9, aktenr. 287, d.d. 27-04-1747.
Aktesoort: Huwelijkse voorwaarden. / Notaris G. C. QUALENBRINCK, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Carel Barchman Wuytiers.
Beroep eerste partij: capitain ter zee. Woonplaats eerste partij: Utrecht.
Naam assistent eerste partij: ass.: Adriaan Jacob van Dielen.
Beroep assistent: decan van den capittule St Jan tot Wyck by Duurstede.
Woonplaats assistent: Utrecht
Naam tweede partij: Charlotta Maria de Casembroot.
Woonplaats tweede partij: Utrecht
Naam assistent tweede partij: ass.: Hillegonda Geertruyd van Bergen, moeder
Naam echtgenote assistent: wed. Leonard de Casembroot
Naam assistent tweede partij: ass.: Johan Adolph baron van Renesse
Beroep assistent: comparerende ter staten van Utrecht
Naam assistent tweede partij: ass.: Francois van Bergen
Woonplaats assistent: Utrecht.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U167a9, aktenr. 290, d.d. 05-06-1747.
Aktesoort: Testament. / Notaris G. C. QUALENBRINCK, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Carel Barchman Wuytiers
Naam echtgenote eerste partij: gehuwd met Charlotta Maria de Casembroot
.
Beroep eerste partij: capitain ter zee. Woonplaats eerste partij: Utrecht.
Naam tweede partij: zyn kinderen:
Naam tweede partij: Isabella Lucretia Barchman Wuytiers, dochter uit eerste huwelyk.
Bijzonderheden: op last van lyftocht ten behoeve van zyn vrouw.
Bijzonderheden: met benoeming van zyn vrouw tot voogdesse over de onmondige kinderen uit dit huwelyk.
Bijzonderheden: met benoeming van Job de Wildt, ontvanger generaal ter admiraliteit te Amsterdam,
en Adriaan Jacob van Dielen, dekaan van het kapittel van St Jan te Wyk by Duurstede,
tot voogden over zyn voordochter.
Bijzonderheden: legatering aan zyn vrouw en voordochter, indien dit huwelyk kinderloos blyft.
==================================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a29, aktenr. 102, d.d. 03-07-1747
Aktesoort: Procuratie. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Francois van Bergen:
Naam eerste partij: Francois van Bergen
Naam eerste partij: Maria Elisabet van Bergen. Naam echtgenote eerste partij: wed. Antoni Godin.
Beroep eerste partij: in leven raad in de vroetschap en scheepen van Utrecht
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen. Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot
Beroep eerste partij: in leven raad in de vroetschap van Utrecht
Naam eerste partij: de kinderen van Maria Elisabet van Bergen
Naam eerste partij: de kinderen van Hillegonda Geertruyd van Bergen
Naam tweede partij: Wybrand Tenpoortingen
Beroep tweede partij: opperboekhouder VOC. Woonplaats tweede partij: Amsterdam.
Samenvatting inhoud akte: om een contract van overleving op een actie in de VOC te dissolveren.
Bijzonderheden: Willem van Bergen, mederfgenaam van Francois van Bergen,
heeft zyn aandeel gecedeerd aan zyn broer Francois van Bergen;
de kinderen van Maria Elisabet van Bergen en de kinderen van Hillegonda Geertruyd van Bergen
zyn erfgenamen van Aletta van Bergen en als zodanig mederfgenamen van Francois van Bergen.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a29, aktenr. 113, d.d. 16-10-1747
Aktesoort: Goedkeuring. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Francois van Bergen. Naam eerste partij: Antoni Francois Godin
Naam eerste partij: Johan Carel Berchman Wuytiers.
Naam echtgenote eerste partij: x Charlotta Elisabet de Casembroot
Naam eerste partij: Eleonora de Casembroot
Woonplaats eerste partij: Utrecht.
Samenvatting inhoud akte: van procuratie tot dissolutie van contract van overleving.
Verwijzingen: procuratie, 19-4-1747, voor notaris J. van den Doorslag
Bijzonderheden: Francois van Bergen heeft het vruchtgebruik van de nalatenschap van Aletta van Bergen;
de overige comparanten zyn mederfgenamen van Aletta van Bergen.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a29, aktenr. 114, d.d. 16-10-1747
Aktesoort: Goedkeuring. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Francois van Bergen. Naam eerste partij: Antoni Francois Godin
Naam eerste partij: Johan Carel Berchman Wuytiers
Naam echtgenote eerste partij: x Charlotta Elisabeth de Casembroot
Naam eerste partij: Eleonora de Casembroot
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Samenvatting inhoud akte: van procuratie tot dissolutie van contract van overleving
Verwijzingen: procuratie, 3-7-1747, voor notaris J. van den Doorslag
Bijzonderheden: Francois van Bergen heeft het vruchtgebruik van de nalatenschap van Aletta van Bergen,
de overige comparante zyn mederfgenamen van Aletta van Bergen
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U167a9, aktenr. 320, d.d. 15-01-1748
Aktesoort: Codicil. / Notaris G. C. QUALENBRINCK, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Carel Barchman Wuytiers, eerder wed. Johanna Maria de Wildt
Naam echtgenote eerste partij: gehuwd met Charlotta Maria de Casembroot
Beroep eerste partij: capitain ter zee. Woonplaats eerste partij: Utrecht
Samenvatting inhoud akte: voor herroeping legaat van inboedel en dergelyke aan zyn vrouw gemaakt,
welke legaat hy aan zyn voordochter Isabella Lucretia Barchman Wuytiers, kleindochter
van + Isabella Lucretia Voet, bespreekt
Verwijzingen: testament d.d. 5-6-1747 voor notaris G.C. Qualenbrinck.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U195a2, aktenr. 22, d.d. 23-01-1748
Aktesoort: Procuratie. / Notaris A. VAN DEN DOORSLAGH, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Johan Adolf baron van Renesse
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Adriana de Casembroot
Beroep eerste partij: president van de ridderschappe van Utrecht en ordinaris gedeputeerde.
Naam tweede partij: Jacob van den Doorslag. Beroep tweede partij: notaris
Samenvatting inhoud akte: tot aanbreng van goederen voor de liberale gifte.
===============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a30, aktenr. 46, d.d. 12-04-1748
Aktesoort: Kwitantie. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Francois van Bergen: Naam eerste partij: Francois van Bergen
Naam eerste partij: Maria Elisabeth van Bergen. Naam echtgenote eerste partij: wed. Antoni Godin
Beroep eerste partij: in leven raad en scheepen
Naam eerste partij: Hillegonda Geertuyd van Bergen. Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot
Beroep eerste partij: in leven raad in de vroetschap
Naam tweede partij: Wybrand Ten poortingen. Beroep tweede partij: opperboeckhouder van de VOC
Samenvatting inhoud akte: voor verkoop van actie in de VOC volgens procuratie.
Verwijzingen: procuratie 3-7-1747 voor notaris J. van den Doorslag
Verwijzingen: procuratie 16-10-1747 voor notaris J. van den Doorslag
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U177a8, aktenr. 59, d.d. 11-12-1748
Aktesoort: Kwitantie. / Notaris W. VAN OUDENALLEN, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot
Beroep eerste partij: ritmeester [= van een Compagnie paarden ten diensten van dese Staat]
Naam tweede partij: Jan Carel Barchman Wuytiers
Naam echtgenote tweede partij: x Charlotta Maria de Casembroot
Samenvatting inhoud akte: voor ontvangst f 1.056,-, als augmentatie op zyn erfportie
: uit nalatenschap van broer Cornelis Leonard de Casembroot.
Bijzonderheden: Cornelis Leonard de Casembroot is mederfgenaam van
: Cornelia de Casembroot, wed. Johan Bernard van Duderbergh,
en van Johanna de Casembroot.
================================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U177a8, aktenr. 60, d.d. 11-12-1748
Aktesoort: Schuldbekentenis. / Notaris W. VAN OUDENALLEN, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen. Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot
Naam tweede partij: Leonarda Geertruydt de Casembroot, dochter
Samenvatting inhoud akte: f 1.558,- vanwege erfporties uit nalatenschap van
: Cornelia de Casembroot, wed. Johan Bernhard van Duderbergh, in leven luitenant kolonel,
en van Johanna de Casembroot. Verwijzingen: scheiding d.d. 24-4-1734 voor notaris J. van den Doorslag
===============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a31, aktenr. 1, d.d. 07-01-1749
Aktesoort: Kwitantie. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Francois van Bergen: Naam eerste partij: Francois van Bergen
Naam eerste partij: Maria Elisabet van Bergen. Naam echtgenote eerste partij: wed. Antoni Godin
Beroep eerste partij: in leven raad in de vroetschap en scheepen van Utrecht
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen. Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot
Beroep eerste partij: in leven raad in de vroetschap van Utrecht
Naam tweede partij: erven Wybrand Tenpoortingen
Samenvatting inhoud akte: voor ontvangst f 3260. 10 st. vanwege verkoop derdedeel van actie in de VOC.
Verwijzingen: procuratie, 3-7-1747, voor notaris J.van den Doorslag
Verwijzingen: procuratie, 16-10-1747, voor notaris J.van den Doorslag
Bijzonderheden: Willem van Bergen heeft zyn aandeel in de nalatenschap van Francois van Bergen
gecedeerd aan zyn broer Francois van Bergen;
Francois van Bergen is lyftochtenaar van de nalatenschap van Aletta van Bergen.
==============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a31, aktenr. 8, d.d. 25-01-1749
Aktesoort: Huur en verhuur. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen. Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot
Naam tweede partij: Willem van Schuylenburgh. Woonplaats tweede partij: Vleuten, op 't Spyck
Soort onroerend goed: tien mergen wey en hooyland
Belendingen onroerend goed: achter: Achtereynd van Gerverscop ofte de Indyckerweeteringe.
Gerecht onroerend goed: Breudyck.
===============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U184a15, aktenr. 31, d.d. 15-02-1749
Aktesoort: Koop en verkoop. / Notaris H. VAN DAM, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen. Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot
Beroep eerste partij: in leven raad in de vroedschap van Utregt
Naam eerste partij: Jean Louis de Casembroot. Beroep eerste partij: collonel, commandant
Naam tweede partij: de gecommitteerde raden van Holland en West Friesland
Naam gemachtigde tweede partij: q.q.: Hendrik Cornelis Croese
Beroep gemachtigde: raad in de vroedschap van Amersfoort
Soort onroerend goed: stuk lands gelegen buytendyks met gorssen
Belendingen onroerend goed: boven: Gasthuysweert. Gerecht onroerend goed: Willige Langeraak.
Bijzonderheden: leenroerig aan de staten van Utrecht.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U184a15, aktenr. 35, d.d. 22-02-1749
Aktesoort: Procuratie. / Notaris H. VAN DAM, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Jean Louis de Casembrood. Beroep eerste partij: collonel commandant
Naam tweede partij: Hillegonda Geertruydt van Bergen, moeder.
Naam echtgenote tweede partij: wed. Leonard de Casembrood
Beroep tweede partij: in leven raad in de vroedschap van Utregt
Samenvatting inhoud akte: tot de overdracht van onroerend goed aan de
: gecommitteerde raden van Holland en West Friesland
Verwijzingen: koop en verkoop d.d. 15-2-1749 voor notaris H. van Dam.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U166a26, aktenr. 15, d.d. 31-05-1749
Aktesoort: Procuratie. / Notaris E. VLAER, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hendrik van Utenhove [= Heere van Amelisweerd, Heeswijk, Achthoven].
Naam tweede partij: Leonard de Casembroot. Beroep tweede partij: major [= van de Cavallerie].
Samenvatting inhoud akte: om te compareren by het opmaken van de rekening van de Lopikerwaard.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a31, aktenr. 41, d.d. 17-08-1749
Aktesoort: Executeursbenoeming. Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen.
Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot.
Beroep eerste partij: in leven raad in de vroetschap van Utrecht.
Woonplaats eerste partij: Utrecht.
Naam tweede partij: Justinus de Beyer, schoonzoon.
[= Mr. Justinus de Beyer, Heer van Hulsen].

Samenvatting inhoud akte: over haar goederen in Groot-Brittanni.
================================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a31, aktenr. 40, d.d. 28-08-1749
Aktesoort: Testament. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen. Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot
Beroep eerste partij: in leven raad in de vroetschap van Utrecht. Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Jan Louis de Casembroot. Beroep tweede partij: collonel
Naam tweede partij: Leonard de Casembroot. Beroep tweede partij: major
Naam tweede partij: Charlotta Maria de Casembroot
Naam echtgenote tweede partij: geh. met Jan Carel Berchman Wuitiers. Beroep tweede partij: capiteyn ter zee
Naam tweede partij: Maria Elisabet de Casembroot. Naam echtgenote tweede partij: geh. met Justinus de Beyer
Naam tweede partij: Eleonora Geertruyd de Casembroot
=================================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a31, aktenr. 46, d.d. 12-10-1749
Aktesoort: Procuratie. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Justinus de Beyer. Naam echtgenote eerste partij: x Maria Elisabet de Casembroot
Beroep eerste partij: borgemeester en raad van Nymegen. Woonplaats eerste partij: Nymegen
Naam tweede partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen, moeder
Naam echtgenote tweede partij: wed. Leonard de Casembroot
Beroep tweede partij: in leven raad in de vroetschap van Utrecht
Samenvatting inhoud akte: om, met de overige erfgenamen,
de nalatenschap van Aletta van Bergen te regelen.
=================================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U174a11, aktenr. 195, d.d. 30-12-1749
Aktesoort: Scheiding. / Notaris W. J. VAN OVERMEER, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Aletta van Bergen:
Naam eerste partij: Anthony Francois Godin. Beroep eerste partij: raad in de vroedschappe van Utrecht
Naam eerste partij: Leonard de Casembrood. Beroep eerste partij: major
Naam eerste partij: Jan Caarl Bergman Wuytiers. Naam echtgenote eerste partij: x Charlotta Maria de Casembrood
Beroep eerste partij: capiteyn ter zee
Naam eerste partij: Justus de Beyer. Naam echtgenote eerste partij: x Maria Elisabeth de Casembrood
Beroep eerste partij: raad en borgermeester van Nymegen
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Hillegonda Geertruyd van Bergen.
Naam echtgenote gemachtigde: wed. Leonard de Casembrood
Naam eerste partij: Eleonora Geertruyd de Casembrood
Samenvatting inhoud akte: van de boedel van Aletta van Bergen
Soort onroerend goed: de helffte in huysinge en erve stallinge en koetshuys - naar Justus de Beyer -
Ligging onroerend goed: wz Agter St Pieter
Belendingen onroerend goed: achter: het kerkhof agter t Coor van den Dom
Gerecht onroerend goed: Utrecht
Verwijzingen: procuratie d.d. 12-10-1749 voor notaris J. van den Doorslag
Verwijzingen: testament d.d. 20-10-1732 voor notaris G.C. van Qualenbrinck
Bijzonderheden: met goedkeuring van Hillegonda Geertruyd van Bergen voor de lyftocht van 4/5e deel
Bijzonderheden: 1e comparant als executeur van de nalatenschap van
: Francois van Bergen, die voorheen de lyftocht had.
===============================================================================

=========================================================================

Zie verder op deze website, stambomen: Casembroot (vervolg Utrecht: blz.5.) /
See further on this website, familytrees: Casembroot (continued Utrecht: page 5.):

> CASEMBROOT - Utrecht (The Netherlands)

============================================

home