HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.< vorige pagina / previous page


Prov. Utrecht


CASEMBROOT
en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name.Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa van personen en families
wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen, vooral welbekend door publicaties,
genealogie en heraldiek over oude adellijke families van Europa.
A surname with various spelling since the middle ages in Europe of persons and families
living in cities and towns with various occupations, especially well-known because of publications,
genealogy and heraldry concerning old noble families of Europe.

============================================

Het Utrechts Archief: website www.hetutrechtsarchief.nl / Informatie over onderstaande beschrijving: Toegangsnummer: 750.
Archieftitel: familie grothe en aanverwante families (1583–1960) /
2. Inventaris. / 2.1. Stukken van genealogische en heraldische aard.
2.1.3. Families waarvan de relatie met de familie Grothe niet duidelijk is. / kenmerken: familie grothe en aanverwante families.
Genealogische aantekeningen betreffende diverse families. / 162. familie De Casembroot. / Datering: [1750]. / Omvang 1 omslag.
===============================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten. > Akte: inv.nr. U177a8, aktenr. 101, d.d. 17-01-1750.
Aktesoort: Huur en verhuur. / Notaris: W. VAN OUDENALLEN, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Carel Barchman Wuytiers. / Naam echtgenote eerste partij: x Charlotta Maria de Casenbroot.
Naam tweede partij: Cornelis Poolen van Es. / Naam echtgenote tweede partij: x Jannighje Thomas Rietveld.
Soort onroerend goed: hofstede en huysinge met 22 mergen wey-, hooy- en: henniplandt.
Ligging onroerend goed: de dyk. / Belendingen onroerend goed: achter: Hollandsche Kay. / Gerecht onroerend goed: Gervercop.
Soort onroerend goed: 6 mergen wey- en hooyland. / Gerecht onroerend goed: Breudyk.
Soort onroerend goed: 7 mergen wey- en hooylandt. / Gerecht onroerend goed: -----, Breudykerveldt. ============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten. > Akte: inv.nr. U174a12, aktenr. 11, d.d. 11-03-1750
Aktesoort: Codicil. / Notaris W. J. VAN OVERMEER, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen. / Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembrood
Beroep eerste partij: in leven raad in de vroedschap van Utrecht
Naam tweede partij: Maria Elisabeth de Casembrood, dochter. / Naam echtgenote tweede partij: gehuwd met Justinus de Byer
Beroep tweede partij: raad en borgermeester van Nymegen
Soort onroerend goed: helfte in huysinge c.a. / Ligging onroerend goed: Agter St. Pieter. Gerecht onroerend goed: Utrecht
Bijzonderheden: wederhelft competeert de dochter.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten. > Akte: inv.nr. U174a12, aktenr. 12, d.d. 11-03-1750
Aktesoort: Scheiding. / Notaris W. J. VAN OVERMEER, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Francois van Bergen: / Naam eerste partij: Maria Elisabeth van Bergen
Naam echtgenote eerste partij: wed. Anthony Godin / Beroep eerste partij: in leven raad in de vroedschap van Utrecht
Naam eerste partij: Hillegonda Geertuyd van Bergen / Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembrood
Beroep eerste partij: in leven raad in de vroedschap van Utrecht
Soort onroerend goed: helfte in huysinge c.a. - naar Hillegonda Geertruyd van Bergen -
Ligging onroerend goed: wz Agter St Pieter / Belendingen onroerend goed: achter: Coor van den Dom. Gerecht onroerend goed: Utrecht
Soort onroerend goed: boomgaard met 5 mergen lands / Belendingen onroerend goed: naast: pastory. Gerecht onroerend goed: Jutphaas
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten. > Akte: inv.nr. U174a12, aktenr. 14, d.d. 14-03-1750
Aktesoort: Overdracht. / Notaris W. J. VAN OVERMEER, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertuyd van Bergen / Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot
Naam tweede partij: Maria Elisabet van Bergen / Naam echtgenote tweede partij: wed. Anthony Godin
Beroep tweede partij: in leven raad in de vroedschap van Utrecht
Samenvatting inhoud akte: van 2/3e deel in obligatie van f 600,- ten laste van gemene middelen van Haarlem.
Bijzonderheden: 1/3e part behoort reeds aan Maria Elisabet van Bergen.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten. > Akte: inv.nr. U174a12, aktenr. 31, d.d. 05-05-1750
Aktesoort: Schenking. / Notaris W. J. VAN OVERMEER, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen / Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembrood
Naam tweede partij: Eleonora Geertruyd de Casembrood, dochter
Samenvatting inhoud akte: van zodanig bedrag, als zy betaald heeft voor een juffrouwenprebende
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten. > Akte: inv.nr. U210a2, aktenr. 92, d.d. 02-11-1750
Aktesoort: Procuratie. / Notaris D. VAN VIANEN, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan van Tuyll van Serooskerken. Beroep eerste partij: generaal major van de cavallerye
Naam eerste partij: Hendrik Jacob van Tuyl van Serooskerken. Beroep eerste partij: collonel commandant van de cavallerye
Naam eerste partij: Fredrik Willem de Falkenhaim. Beroep eerste partij: major van de cavallerye
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot. Beroep eerste partij: major van de cavallerye
Naam eerste partij: Pieter Anthoni Godin. Beroep eerste partij: ritmeester van de cavallerye
Woonplaats eerste partij: Utrecht / Naam tweede partij: Rudolph Hendrik van Lanckeren
Samenvatting inhoud akte: tot verkopen van recepissen ten laste van de provincie Utrecht
==============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten. > Akte: inv.nr. U184a16, aktenr. 230, d.d. 07-11-1750
Aktesoort: Huur en verhuur. / Notaris H. VAN DAM, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen. Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroodt
Beroep eerste partij: in leven raad in de vroedschap van Utregt
Naam tweede partij: Jacoba Guykingh. Naam echtgenote tweede partij: wed. Dirk van Bruynswyk
Soort onroerend goed: 5 mergen bouwlandt met boomgaard
Gerecht onroerend goed: Nedereynd van Jutphaas.
=================================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten. > Akte: inv.nr. U174a12, aktenr. 74, d.d. 08-01-1751
Aktesoort: Procuratie. / Notaris W. J. VAN OVERMEER, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Francois van Bergen:
Naam eerste partij: Maria Elisabet van Bergen. Naam echtgenote eerste partij: wed. Anthony Godin
Beroep eerste partij: in leven raad in de vroedschap en schepen van Utrecht
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen. Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembrood
Beroep eerste partij: in leven raad in de vroedschap en scheepen van Utrecht
Naam eerste partij: erven Aletta van Bergen:
Naam eerste partij: Anthony Francois Godin. Beroep eerste partij: raad in de vroedschap van Utrecht
Naam eerste partij: Leonard de Casembrood. Beroep eerste partij: mayor
Naam eerste partij: Jan Caarl Bergman Wuytiers. Naam echtgenote eerste partij: x Charlotta Maria de Casembrood
Beroep eerste partij: schout by nagt
Naam eerste partij: Eleonora Geertruyd de Casembrood
Naam eerste partij: Justus de Beyer. Naam echtgenote eerste partij: x Maria Elisabeth de Casembroot
Beroep eerste partij: raadt en borgermeester te Nymegen
Naam tweede partij: Thimon Velius. Beroep tweede partij: regeerend burgermeester en raad van Hoorn
Samenvatting inhoud akte: om de VOC te Hoorn te verzoeken
helft van actie over te dragen aan Maria ELisabeth van Bergen
en de wederhelft aan Justus de Beyer
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte inv.nr. U201a4, aktenr. 8, d.d. 06-02-1751 / Aktesoort Scheiding
Notaris J. SMIT, UTRECHT / Uittreksel: Naam eerste partij: Cornelia Jansd van Drogenbroek
Naam echtgenote eerste partij: wed. Cornelis Jansz de Groot (in leven wedr.: Geertruyd Dirksd Craykamp)
Woonplaats eerste partij: Nidereynd van Jutphaes [= Nedereynd van Jutphaes.]
Naam tweede partij: de erven Cornelis Jansz de Groot: /
Naam tweede partij: Jan de Groot / Woonplaats tweede partij: by Ysselsteyn
Naam tweede partij: Gerrid Versteeg Naam echtgenote tweede partij: x Johanna de Groot
Naam tweede partij: Adriaentje de Groot / Woonplaats tweede partij: Nedeeynd van Jutphaes
Naam tweede partij: Jan van Montfoort Naam echtgenote tweede partij: wedr. Annigje de Groot, dochter
Woonplaats tweede partij: Nedereynd van Jutphaes
Naam tweede partij: de onmondige kinderen van Jan van Montfoort en: Annigje de Groot:
Naam tweede partij: Geertruyd van Montfoort, 14 jaar Naam tweede partij: Jan van Montfoort, 12 jaar
Naam tweede partij: Johanna van Montfoort, 11 jaar Naam tweede partij: Evert van Montfoort, 7 jaar
Samenvatting inhoud akte: van de boedel van Cornelis Jansz de Groot
Verwijzingen: boedelbeschryving en uitkoop d.d. 13-1-1712 voor: P. van Ravesway, secretaris van Heemstede
Verwijzingen: huwelykse voorwaarden d.d. 18-1-1713 voor notaris C. de Coole
Verwijzingen: taxatie d.d. 10-12-1750 door het gerecht van Jutphaas
Bijzonderheden: bijlage: taxatie en boedelbeschryving (In akte vermeld op pag.41-42 van 59: (blz.39, 39v.)
Dertiende Capittule van Capitale Schulden tot lasten deses boedels:

• De Rooms Catholijke Arme Camer binnen Utrecht: komt Een Custing brief wegens restant Cooppenningen
der 16 Mergen lands in Nedereynd van Jutphaes ter somma van: 1300:–:–.
• De hoogwelgeb: Vrouwe douarière de Casembrood: komt tot lasten deses Boedels
een Capitale somma van: 1000:–:–.
• Deselve nog: wegens geleend geld: 210:–:–.

(In akte vermeld op pag.43-44 van 59: (blz.40, 40v.)
Veertiende Capittule van lopende Lasten Schulden:

• De Rooms Cath: Arme Camer binnen Utrecht: komt renten van 't Capitael van 1300:–:–
't Sederd primo May 1750, à 3 1/4 plº Jaerlyx, dus voor 8 Maenden: 28:3:–.
• De hoogwelgeb: Vrouwe douarière de Casembrood: renten van 't Capitael van 1000:–:–
't Sederd 30 x.ber 1749 `` 3 plº Jaerlyx, dus voor een Jaer: 30:–:–.
• Deselve komt 't Jaer Landpagt van de Hofstede en Landerijen bij de Boedelhardster
gebruykt wordende over den Jaere 1749 tot: 475:–:–.
• Uts.a. over den Jaere 1750: 475:–:–.

• De Heer David ten Hove: komt een Jaer Landpagt van 12 Mergen Lands onder Jutphaes, over 1750: 125:–:–.
• Jonkvrouwe van Heemskerk, Vrijvrouwe van Incourt: Landpagt van 6 Mergen, op Heijcop, over 1746 = 90:–:–.
1747 = 75:–:– / 1748 = 75:–:– / 1749 = 75:–:– / 1750 = 75:–:– / (....).
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a32, aktenr. 22, d.d. 19-08-1751
Aktesoort: Codicil. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen
Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot
Beroep eerste partij: in leven raad in de vroetschap. Woonplaats eerste partij: Utrecht
Verwijzingen: testament 28-8-1749 voor notaris J. van den Doorslag
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U205a7, aktenr. 56, d.d. 17-04-1752
Aktesoort: Schuldbekentenis. / Notaris L. VAN DER PAUW, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Cornelis van Bochoven / Naam echtgenote eerste partij: x Johanna van Weyer
Naam tweede partij [= Jonkvrouwe]: Leonora de Casembrood
Samenvatting inhoud akte: f 300,- vanwege lening. / Bijzonderheden: met kwitantie d.d. 24-9-1761.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U184a18, aktenr. 164, d.d. 07-09-1752
Aktesoort: Procuratie. / Notaris H. VAN DAM, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot
Beroep eerste partij: major. Woonplaats eerste partij: Utregt
Naam tweede partij: Cornelis Moelaard. Beroep tweede partij: bode van het hoff van Cadzandt
Samenvatting inhoud akte: tot het ontvangen van het hof ter Moer gelegen in de St Janspolder
==============================================================================
Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte inv.nr. U188a14, aktenr. 66, d.d. 14-10-1752
Aktesoort Huur en verhuur / Notaris D. OSKAMP, UTRECHT / Uittreksel:
Naam eerste partij: Geertruyd Cornelia Bartolotti van den Heuvel (= Vrouwe van Rijnenburgh, etc.etc.)
Naam echtgenote eerste partij: wed. Willem van Weede (= in leven: Heer van Lutt t-Weede, etc.)
Naam tweede partij: Jan Cornelisz de Groot / Naam echtgenote tweede partij: x Adriaentje Versteeg
Woonplaats tweede partij: Jutphaes
Soort onroerend goed: hofsteede c.a. met 42 mergen soo bouw als weyland
en het houtgewasch daaromme staende / Ligging onroerend goed: Lindelaan
Belendingen onroerend goed: ene zyde: verhuurster / Belendingen onroerend goed: achter: Ysseldyk
Gerecht onroerend goed: Nedereynd van Jutphaes en baronnye van Ysselsteyn
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U166a30, aktenr. 20, d.d. 09-03-1753 / Aktesoort: Overdracht. / Notaris E. VLAER, UTRECHT. / Uittreksel: / Naam eerste partij: Leonard de Casembrood. Beroep eerste partij: major / Naam tweede partij: Aeltje Leendertsdochter Verhaal, onmondige dochter / : + Leendert Bastiaansz Verhaal en + Annetje Jansdochter Aarland. / Samenvatting inhoud akte: van een obligatie ten laste van de provincie Utrecht / : 1.000 pond tot 40 groten vlaams het pond / Verwijzingen: scheiding d.d. 30-12-1749 voor notaris W.J. van Overmeer / Verwijzingen: overdracht d.d. 26-12-1715 voor notaris J. Vreem / Verwijzingen: testament d.d. 13-05-1700 voor notaris J.A. Tilburch / Bijzonderheden: met afstand van lyftocht door: Hillegonda Geertruyd van Bergen, wed. Leonard de Casembrood.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U166a30, aktenr. 21, d.d. 09-03-1753 / Aktesoort: Overdracht. / Notaris E. VLAER, UTRECHT. / Uittreksel: / Naam eerste partij: Eleonara[=Eleonora] Geertruyd de Casembrood. Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Gerard Bosch. Beroep tweede partij: meester chirurgyn Woonplaats tweede partij: Utrecht
Samenvatting inhoud akte: van 2 obligaties ten laste van de provincie Utrecht ad totaal f 2.800,- / Verwijzingen: scheiding d.d. 30-12-1749 voor notaris W.J. van Overmeer / Verwijzingen: testament d.d. 05-08-1699 voor notaris H. Vyandt / Bijzonderheden: met afstand van lyftocht door: Hillegonda Geertruyd van Bergen, wed. Leonard de Casembrood.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U166a30, aktenr. 26, d.d. 17-03-1753 / Aktesoort: Overdracht. / Notaris E. VLAER, UTRECHT. / Uittreksel: / Naam eerste partij: Leonard de Casembrood. Beroep eerste partij: major / Naam tweede partij: gemeene wesen. Woonplaats tweede partij: Cronenborgh en Loenen / Samenvatting inhoud akte: van obligatie 500 pond tot 40 groten vlaams 't pond ten laste van provincie Utrecht / Verwijzingen: scheiding d.d. 30-12-1749 voor notaris W.J. van Overmeer / Bijzonderheden: met afstand van lyftocht door: Hillegonda Geertruyd van Bergen, weduwe van Leonard de Casembrood.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U166a30, aktenr. 28, d.d. 02-04-1753 / Aktesoort: Overdracht. / Notaris E. VLAER, UTRECHT. / Uittreksel: / Naam eerste partij: Jan Caarl Barchman Wuytiers / Naam echtgenote eerste partij: x Charlotta Maria de Casembroot
Woonplaats eerste partij: Utrecht / Naam tweede partij: Wilhelma Lons. Naam echtgenote tweede partij: wed. NN Outshoorn
Naam voogd tweede partij: curateur: Hendrik Lons. Naam voogd tweede partij: curateur: Willem ter Smitten
Samenvatting inhoud akte: van 1 obligatie 2.000 pond tot 40 groten vlaams 't pond ten laste van provincie Utrecht
Verwijzingen: scheiding d.d. 30-12-1749 voor notaris W.J. van Overmeer / Verwijzingen: overdracht d.d. 16-10-1714 voor notaris A. van Meerwyk / Bijzonderheden: Wilhelma Lons is innocent / Bijzonderheden: met afstand van lyftocht door: Hillegonda Geertruyd van Bergen, wed. Leonard de Casembroot
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U166a30, aktenr. 29, d.d. 07-04-1753 / Aktesoort: Overdracht. / Notaris E. VLAER, UTRECHT. / Uittreksel: / Naam eerste partij: Jan Caarl Barchman Wuytiers / Naam echtgenote eerste partij: x Charlotta Maria de Casembroot
Woonplaats eerste partij: Utrecht / Naam tweede partij: Andries Oortman. Woonplaats tweede partij: Utrecht
Samenvatting inhoud akte: van 2 obligaties ten laste van de provincie Utrecht / ad totaal 3.000 pond tot 40 groten vlaams het pond
Verwijzingen: scheiding d.d. 30-12-1749 voor notaris W.J. van Overmeer / Verwijzingen: scheiding d.d. 01-06-1709 voor notaris H. van Woudenbergh / Bijzonderheden: met afstand van lyftocht door: Hillegonda Geertruyd van Bergen, wed. Leonard de Casembroot
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U166a30, aktenr. 30, d.d. 09-04-1753 / Aktesoort: Overdracht. / Notaris E. VLAER, UTRECHT. / Uittreksel: / Naam eerste partij: Eleonara Geertruyd de Casembroot. Woonplaats eerste partij: Utrecht / Naam tweede partij: gereformeerde diacony armen. Woonplaats tweede partij: Langerak over Leck / Samenvatting inhoud akte: van 1 obligatie van 1.500 ponden tot 40 groten vlaams het pond / Verwijzingen: scheiding d.d. 30-12-1749 voor notaris W.J. van Overmeer / Verwijzingen: overdracht d.d. 09-11-1722 voor notaris B. van Gelsdorp te Dordrecht / Bijzonderheden: met afstand van lyftocht door: Hillegonda Geertruyd van Bergen, wed. Leonard de Casembroot
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U166a30, aktenr. 31, d.d. 09-04-1753 / Aktesoort: Overdracht. / Notaris E. VLAER, UTRECHT. / Uittreksel: / Naam eerste partij: Eleonora Geertruyd de Casembroot / Woonplaats eerste partij: Utrecht / Naam tweede partij: Marritje van Veen. Woonplaats tweede partij: Amsterdam / Samenvatting inhoud akte: van 1 obligatie van 526 ponden 6 schellingen ten laste van provincie Utrecht
Verwijzingen: scheiding d.d. 30-12-1749 voor notaris W.J. van Overmeer / Bijzonderheden: met afstand van lyftocht door: Hillegonda Geertruyd van Bergen, weduwe van Leonard de Casembroot
Bijzonderheden: ponden tot 40 groten vlaams het pond
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U166a30, aktenr. 34, d.d. 11-04-1753 / Aktesoort: Overdracht. / Notaris E. VLAER, UTRECHT. /
Uittreksel: / Naam eerste partij: Leonard de Casembroot / Beroep eerste partij: major. Woonplaats eerste partij: Utrecht /
Naam tweede partij: Andries Oortman. Woonplaats tweede partij: Utrecht
Samenvatting inhoud akte: van 6 obligaties ten laste van de provincie Utrecht / totaal ad 6.000 ponden tot 40 groten vlaams het pond
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U166a30, aktenr. 35, d.d. 19-04-1753 / Aktesoort: Overdracht. / Notaris E. VLAER, UTRECHT. /
Uittreksel: / Naam eerste partij: Eleonora Geertruyd de Casembroot. Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Aletta Vreem. Naam echtgenote tweede partij: wed. Jacob de Jonckheere
Samenvatting inhoud akte: van 1 obligatie van 700 ponden ten laste van de provincie Utrecht / tot 40 groten vlaams het pond
Verwijzingen: scheiding d.d. 30-12-1749 voor notaris W.J. van Overmeer / Verwijzingen: overdracht d.d. 14-12-1715
voor notaris M. Servaas te Amsterdam / Bijzonderheden: met afstand van lyftocht door: Hillegonda Geertruyd van Bergen,
wed. Leonard de Casembroot
===========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U166a30, aktenr. 37, d.d. 23-04-1753 / Aktesoort: Overdracht. / Notaris E. VLAER, UTRECHT. /
Uittreksel: / Naam eerste partij: Jan Carel Barchman Wuytiers / Naam echtgenote eerste partij: x Charlotte Maria de Casembroot
Beroep eerste partij: schout by nacht ter zee. Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Jacquelina Cornelia van Assendelft / Naam echtgenote tweede partij: wed. Jan Jacob de Geer
Samenvatting inhoud akte: van 2 obligaties ten laste van de provincie Utrecht / totaal ad 2.500 pond tot 40 groten vlaams het pond
Verwijzingen: scheiding d.d. 30-12-1749 voor notaris W.J. van Overmeer / Verwijzingen: scheiding d.d. 01-06-1709
voor notaris H. van Woudenbergh / Verwijzingen: overdracht d.d. 07-06-1687 voor notaris W. Silvius te Amsterdam /
Verwijzingen: overdracht d.d. 09-11-1722 voor notaris B. van Gelsdorp te Dordrecht
Verwijzingen: testament d.d. 13-06-1711 voor notaris Th. Vosch van Avesaet / Verwijzingen: overdracht d.d. 30-06-1710
voor notaris Th. Vosch van Avesaet / Bijzonderheden: met afstand van lyftocht door: Hillegonda Geertruyd van Bergen,
wed. Leonard de Casembroot
===========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U201a5, aktenr. 22, d.d. 30-04-1753 / Aktesoort: Procuratie. / Notaris J. SMIT, UTRECHT. /
Uittreksel: / Naam eerste partij: Eleonora Geertruyd de Casembroot / Woonplaats eerste partij: Utrecht, Nouveau Canal
Naam tweede partij: Isaac Vernet. / Beroep tweede partij: banquier a Paris / Woonplaats tweede partij: Paris, Rue beaubourg
[= Paris, Rue Beaubourg] / Samenvatting inhoud akte: om achterstallige renten te innen [= akte in de Franse taal].
===========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U201a5, aktenr. 26, d.d. 14-05-1753 / Aktesoort: Procuratie. / Notaris J. SMIT, UTRECHT. /
Uittreksel: / Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen / Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot
Woonplaats eerste partij: Utrecht, Nouveau Canal
Naam tweede partij: Isaac Vernet. Beroep tweede partij: banquier a Paris / Woonplaats tweede partij: Paris, Rue Baubourg.
===========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U201a5, aktenr. 30, d.d. 21-05-1753 / Aktesoort: Procuratie. / Notaris J. SMIT, UTRECHT. / Uittreksel: / Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen / Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot
Woonplaats eerste partij: Utrecht / Naam tweede partij: Johan van Kempen. Beroep tweede partij: procureur tot Schoonhoven
Samenvatting inhoud akte: om te procederen tegen Adrianus van Overvelt en Magdalena Erkelens, echtelieden, als borgen
voor hun zoon Nicolaes van Overvelt, vanwege voldoening ongelden
===========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U201a5, aktenr. 33, d.d. 25-05-1753 / Aktesoort: Procuratie. / Notaris J. SMIT, UTRECHT. /
Uittreksel: / Naam eerste partij: Justinus de Beyer / Naam echtgenote eerste partij: x Maria Elisabeth de Casembroot
Beroep eerste partij: canonicq capittule ten Dom te Utrecht / Naam tweede partij: Everard Vlaer. Beroep tweede partij: notaris te Utrecht
Samenvatting inhoud akte: om goederen in de provincie Utrecht te beheren, : speciaal huis achter de Pieterskerk te Utrecht.
===========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U166a30, aktenr. 50, d.d. 26-05-1753 / Aktesoort: Overdracht. / Notaris E. VLAER, UTRECHT. /
Uittreksel: / Naam eerste partij: Eleonora Geertruyd de Casembroot / Woonplaats eerste partij: Utrecht / Naam tweede partij: Jan de Heger
Samenvatting inhoud akte: van 3 obligaties ten laste van de provincie Utrecht / 1.000 pond elk tot 40 groten vlaams het pond
Verwijzingen: appointement d.d. 13-04-1753 van de gedeputeerde staten van Utrecht
===========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U201a5, aktenr. 36, d.d. 09-06-1753 / Aktesoort: Procuratie. / Notaris J. SMIT, UTRECHT. /
Uittreksel: / Naam eerste partij: Eleonora Geertruyd de Casembroot / Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Pieter van Oostrom. Beroep tweede partij: geregtsbode van Willige Langerak
Samenvatting inhoud akte: tot transport ten behoeve van Pieter de Groot / van huis te Willige Langerak
===========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U166a30, aktenr. 56, d.d. 25-06-1753 / Aktesoort: Overdracht. / Notaris E. VLAER, UTRECHT. /
Uittreksel: / Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen / Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembrood
Naam eerste partij: Leonard de Casembrood, zoon. Beroep eerste partij: major [Zijn handtekening = L. De Casembroot.]
Naam tweede partij: Maria Clignet [= Vrouwe van Amelisweert.] / Naam echtgenote tweede partij: wed. Jacob Jan baron van Deelen
Samenvatting inhoud akte: van 3 obligaties ten laste van de VOC te Amsterdam, totaal ad f 8.750,-
Verwijzingen: scheiding d.d. 01-06-1709 voor notaris H. van Woudenbergh / Verwijzingen: scheiding d.d. 13-03-1750
voor notaris W.J. van Overmeer / Verwijzingen: scheiding d.d. 30-12-1749 voor notaris W.J. van Overmeer.
===========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U166a30, aktenr. 63, d.d. 07-07-1753 / Aktesoort: Afstand. / Notaris E. VLAER, UTRECHT. /
Uittreksel: / Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen / Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot
Woonplaats eerste partij: Utrecht / Naam tweede partij: Maria Elisabeth de Casembroot, dochter / Naam echtgenote tweede partij:
gehuwd met Justinus de Beyer / Samenvatting inhoud akte: van lyftocht aan halve actie in de VOC te Hoorn
===========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U166a30, aktenr. 78, d.d. 13-09-1753 / Aktesoort: Schenking. / Notaris E. VLAER, UTRECHT. /
Uittreksel: / Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen / Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot
Woonplaats eerste partij: Utrecht / Naam tweede partij: Maria Elisabeth de Casembroot, dochter / Naam echtgenote tweede partij:
gehuwd met Justinus de Beyer / Soort onroerend goed: de helft van haar huysinge c.a. met koetshuis / Ligging onroerend goed:
wz Agter St Pieterskerke / Belendingen onroerend goed: achter: voorheen Alexander van Westerhof: achter: 't Kerkhof
agter het Choor van den Dom: / nw voor: de erven van Aalbert de Greve; nw achter: NN Oostrom
Gerecht onroerend goed: Utrecht
===========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U166a30, aktenr. 79, d.d. 17-09-1753 / Aktesoort: Overdracht. / Notaris E. VLAER, UTRECHT. /
Uittreksel: / Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen / Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot
Woonplaats eerste partij: Utrecht / Naam tweede partij: gereformeerde diaconyarmen. Woonplaats tweede partij: Ankeveen
Samenvatting inhoud akte: van obligatie van f 500,- ten laste van de provincie Utrecht / Verwijzingen: overdracht d.d. 19-4-1718
voor notaris G. de Cretser te Den Haag
===========================================================================
Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U166a30, aktenr. 86, d.d. 26-09-1753
Aktesoort: Overdracht. / Notaris E. VLAER, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot
Naam tweede partij: Maurits Cornelis de Waal Beroep tweede partij: canonicq in den capittule van Oudemunster te Utrecht
Samenvatting inhoud akte: van obligatie van 526 ponden en 6 schellingen ten laste van de provincie Utrecht.
Bijzonderheden: ponden tot 40 groten vlaams het pond
===========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U166a30, aktenr. 88, d.d. 04-10-1753
Aktesoort: Overdracht. / Notaris E. VLAER, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen
Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Abraham Arnout van Toll. Beroep tweede partij: predicant te Lopick
Samenvatting inhoud akte: van 5 obligaties ten laste van de provincie Utrecht
Verwijzingen: scheiding d.d. 1-6-1709 voor notaris H. van Woudenbergh
Bijzonderheden: obligaties in ponden 40 groten vlaams het pond.

===========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U166a30, aktenr. 89, d.d. 04-10-1753
Aktesoort: Overdracht. / Notaris E. VLAER, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen
Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: d' gereformeerde diacony armen. Woonplaats tweede partij: Driebergen
Samenvatting inhoud akte: van obligatie 150 pond tot 40 groten vlaams 't pond
ten laste van de provincie Utrecht
===========================================================================
Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U166a30, aktenr. 91, d.d. 09-10-1753
Aktesoort: Overdracht. / Notaris E. VLAER, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyt van Bergen
Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Abraham de Bley
Samenvatting inhoud akte: van obligatie 800 pond tot 40 groten vlaams 't pond
ten laste van de provincie Utrecht
===========================================================================
Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U166a30, aktenr. 97, d.d. 17-10-1753
Aktesoort: Overdracht. / Notaris E. VLAER, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyt van Bergen
Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Hendrik van Wyk. Beroep tweede partij: predicant tot Driebergen
Samenvatting inhoud akte: van een obligatie van 526 vlaamse ponden en 6 schellingen
: ten laste van de provincie Utrecht.
Verwijzingen: scheiding d.d. 13-3-1750 voor notaris W.J. van Overmeer
Bijzonderheden: ponden tot 40 groten vlaams het pond

===========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U166a30, aktenr. 98, d.d. 17-10-1753
Aktesoort: Overdracht. / Notaris E. VLAER, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyt van Bergen
Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: de veenlieden. Woonplaats tweede partij: Demmerik
Samenvatting inhoud akte: van obligatie 600 pond tot 40 groten vlaams 't pond
ten laste van de provincie Utrecht
===========================================================================
Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U166a30, aktenr. 99, d.d. 17-10-1753
Aktesoort: Overdracht. / Notaris E. VLAER, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyt van Bergen
Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: de veenlieden. Woonplaats tweede partij: Vinkeveen
Samenvatting inhoud akte: van obligatie 600 pond tot 40 groten vlaams 't pond
ten laste van de provincie Utrecht
===========================================================================
Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U166a30, aktenr. 102, d.d. 27-10-1753
Aktesoort: Overdracht. / Notaris E. VLAER, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen
Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Everard Jacob van Wachendorff Beroep tweede partij: professor in Utrecht
Samenvatting inhoud akte: van een obligatie van 1.400 ponden tot 40 groten vlaams 't pond
ten laste van provincie Utrecht / Verwijzingen: scheiding d.d. 13-3-1750 voor notaris W.J. van Overmeer
===========================================================================
Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U166a30, aktenr. 103, d.d. 29-10-1753
Aktesoort: Overdracht. / Notaris E. VLAER, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen
Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Jacob van Poolsum. Woonplaats tweede partij: Utrecht
Samenvatting inhoud akte: van 2 obligaties ten laste van de provincie Utrecht
1 500 pond en 1 1.052 pond 12 sch. beide tot 40 groten vlaams het pond
Verwijzingen: scheiding d.d. 13-3-1750 voor notaris W.J. van Overmeer
Verwijzingen: scheiding d.d. 1-6-1709 voor notaris H. van Woudenbergh
===========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U166a30, aktenr. 104, d.d. 30-10-1753
Aktesoort: Overdracht. / Notaris E. VLAER, UTRECHTUittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen
Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Hermannus Sas. Woonplaats tweede partij: Loosdrecht
Samenvatting inhoud akte: van 1 obligatie van 1.300 ponden tot 40 groten vlaams het pond
ten laste van provincie Utrecht
===========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U166a30, aktenr. 115, d.d. 29-11-1753
Aktesoort: Overdracht. / Notaris E. VLAER, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyt van Bergen
Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Johanna Coetsier
Samenvatting inhoud akte: van een obligatie van 600 ponden ten laste van de provincie Utrecht
Bijzonderheden: ponden tot 40 groten vlaams het pond
===========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U166a30, aktenr. 117, d.d. 01-12-1753
Aktesoort: Overdracht. / Notaris E. VLAER, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyt van Bergen
Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Adriana Maria van der Burgh Naam echtgenote tweede partij: gehuwd met Albertus Voget
Beroep tweede partij: professor
Samenvatting inhoud akte: van een obligatie van 2.800 ponden ten laste van de provincie Utrecht
Verwijzingen: scheiding d.d. 1-6-1709 voor notaris H. v. Woudenbergh
Bijzonderheden: ponden tot 40 groten vlaams het pond
===========================================================================
Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U166a30, aktenr. 129, d.d. 31-12-1753
Aktesoort: Overdracht. Notaris E. VLAER, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyt van Bergen.
Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: legatarissen van + John Arnold:
Naam tweede partij: kinderen van Abraham Aarnoud van Toll en Maria Kuys:
Naam tweede partij: Margarita van Toll, 18 jaar. Naam tweede partij: Johanna Maria van Toll, 17 jaar
Naam tweede partij: Jan Arnoud van Toll, 15 jaar. Naam tweede partij: Sara van Toll, 13 jaar
Naam tweede partij: Rutger van Toll, 11 jaar. Naam tweede partij: Hadriaan van Toll, 9 jaar
Naam tweede partij: Arnoldus Jacob van Toll, 6 jaar
Naam voogd tweede partij: ex. test.: Arnoldus Kuys. Beroep voogd: predicant te Vreeswyk
Samenvatting inhoud akte: van 7 obligaties ten laste van de provincie Utrecht
Verwijzingen: appointement d.d. 19-12-1753 van de staten van Utrecht
Verwijzingen: overdracht d.d. 1-12-1719 voor notaris J. v. Runnenburgh
Verwijzingen: overdracht d.d. 30-9-1718 voor notaris J. du Clou te Rotterdam
Bijzonderheden: Abraham Aarnoud van Toll is predikant te Lopik
Bijzonderheden: obligaties 1.000 pond elk tot 40 groten vlaams het pond
Bijzonderheden: hiervoor werd gebruikt 't legaat van 600 pond sterling met aanvulling
===========================================================================
Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U166a31, aktenr. 1, d.d. 07-01-1754
Aktesoort: Overdracht. / Notaris E. VLAER, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen, dochter + Francois van Bergen
Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Arnoldus Kuys Beroep tweede partij: predicant. Woonplaats tweede partij: Vreeswyk
Samenvatting inhoud akte: van obligatie van f 526.6 schellingen ten laste van de provincie Utrecht.
Verwijzingen: scheiding d.d. 01-06-1709 voor notaris H. van Woudenbergh

===========================================================================
Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U201a5, aktenr. 64, d.d. 09-01-1754
Aktesoort: Koop en verkoop. / Notaris J. SMIT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Justinus de Beyer. Naam echtgenote eerste partij: x Maria Elisabeth de Casembroot
Woonplaats eerste partij: Nimegen
Naam tweede partij: Justus van Cuylenborch
Soort onroerend goed: huysinge c.a. / Ligging onroerend goed: wz strate agter St Pieterskerke
Belendingen onroerend goed: achter: voorheen Alexander van Westerhof; : nw: voor: erven of nasaten Aalbert de Greve;
nw: achter: NN Oostrom. / Gerecht onroerend goed: Utrecht.
===========================================================================
Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U166a31, aktenr. 6, d.d. 15-01-1754
Aktesoort: Overdracht. / Notaris E. VLAER, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen.. Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: onmondige kinderen + Johan van Haeften:
Naam tweede partij: Nicolaas van Haeften. Naam tweede partij: Adriaan Cornelis van Haeften
Naam tweede partij: Johan van Haeften. Naam tweede partij: Jacob Jan van Haeften
Naam tweede partij: Laurentia Clara Elisabeth van Haeften
Naam voogd tweede partij: voogd: Adriana Aletta Storm van s Gravesande, moeder
Naam echtgenote voogd: wed. Johan van Haeften. Beroep voogd: in leven raad in de vroedschap van Utrecht
Naam voogd tweede partij: voogd: Nicolaas van Haeften. Beroep voogd: raad ordinaris in den hove van Utrecht
Naam voogd tweede partij: voogd: Jacob Pedel. Beroep voogd: canonicq in den capittule St Marien
Naam voogd tweede partij: voogd: Laurens Grothe. Beroep voogd: oud resident van Tagal
Samenvatting inhoud akte: van aanzienlyk aantal obligaties
ten laste van de provincie Utrecht, tesamen f 18.675,-
Verwijzingen: overdracht d.d. 26-2-1717 voor notaris A. van Meerwyk
Verwijzingen: scheiding d.d. 13-3-1750 voor notaris W.J. van Overmeer
Verwijzingen: scheiding d.d. 1-6-1709 voor notaris H. van Woudenbergh
Verwijzingen: overdracht d.d. 9-3-1706 voor notaris N. van Meerland
Bijzonderheden: comparante, mederfgename van ouders Francois van Bergen en Maria Elisabeth van Dam.

===========================================================================
Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U166a31, aktenr. 7, d.d. 15-01-1754
Aktesoort: Overdracht. / Notaris E. VLAER, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Beregn [= van Bergen]
Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Cornelis van Haeften
Naam voogd tweede partij: administrateur: Nicolaes van Haeften Beroep voogd: raad ordinaris hove van Utrecht
Naam voogd tweede partij: adminstrateur: Laurens Grothe
Samenvatting inhoud akte: van 12 obligaties ten laste van de provincie Utrecht
Verwijzingen: overdracht d.d. 11-9-1723 voor notaris E. Vlaer
Verwijzingen: overdracht d.d. 8-4-1723 voor notaris E. Vlaer
Verwijzingen: overdracht d.d. 8-1-1720 voor notaris C. van Loon te Amsterdam
Verwijzingen: overdracht d.d. 25-4-1693 voor notaris H. Vyandt
Verwijzingen: overdracht d.d. 26-4-1719 voor notaris J. van den Doornslag
===========================================================================
Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U166a31, aktenr. 11, d.d. 25-01-1754
Aktesoort: Overdracht. / Notaris E. VLAER, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen
Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Andries Oortman junior Beroep tweede partij: doctor medicinae.
Woonplaats tweede partij: Utrecht
Samenvatting inhoud akte: van obligatie van f 1.100,- ten laste van provincie Utrecht
===========================================================================
Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U166a31, aktenr. 12, d.d. 28-01-1754
Aktesoort: Overdracht. / Notaris E. VLAER, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen
Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Eerste Borger Weduwen Sociteit. Woonplaats tweede partij: Utrecht
Samenvatting inhoud akte: van obligatie f 500,- ten laste van provincie Utrecht
===========================================================================
Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U166a31, aktenr. 13, d.d. 28-01-1754
Aktesoort: Overdracht. / Notaris E. VLAER, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen
Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Thomas Adriaan Boddens
Samenvatting inhoud akte: van obligatie f 600,- ten laste van provincie Utrecht

===========================================================================
Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U166a31, aktenr. 14, d.d. 31-01-1754
Aktesoort: Overdracht. Notaris E. VLAER, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen
Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Henricus van Harlingen Beroep tweede partij: emeritus praedicant van Abcoude
Samenvatting inhoud akte: van obligatie f 1.000,- ten laste van de provincie Utrecht
===========================================================================
Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U166a31, aktenr. 15, d.d. 31-01-1754
Aktesoort: Overdracht. / Notaris E. VLAER, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyt van Bergen, dochter: + Francois van Bergen
Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Arnoldus Kuys Beroep tweede partij: predicant. Woonplaats tweede partij: Vreeswyk
Samenvatting inhoud akte: van obligatie f 1.000,- ten laste van provincie Utrecht
Verwijzingen: scheiding d.d. 1-6-1709 voor notaris H. van Woudenbergh
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U184a20, aktenr. 42, d.d. 20-03-1754.
Aktesoort: Huwelijkse voorwaarden. / Notaris: H. VAN DAM, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Leonard de Casembrood. [= toekomende bruidegom].
Beroep eerste partij: major. [= in het Regiment v.d. heer Generaal Van Cannenberg.]
Naam assistent eerste partij: ass.: Hillegonda Geertruyd van Bergen, moeder.
[= Vrouwe van Willige Langeraeck.]
Naam echtgenote assistent: wed. Leonard de Cazembrood.
[= in leven Heer van Rynesteyn]. Beroep assistent: in leven raad in vroedschap Utregt.
Naam tweede partij: Isabella Adelheyd Singendonk.
Naam echtgenote tweede partij: wed. Hendrik Rynoud van Tuyl van Serooskerken.
[= toekomende bruid].
Naam assistent tweede partij: ass.: Agnes Hoeuft, moeder.
Naam echtgenote assistent: wed. Matthias Lambert Singendonk.
[= in leven Vrijheer van Dieden.] Beroep assistent: in leven borgemeester van Nymegen.
Naam assistent tweede partij: ass.: Diderik Jacob van Tuyl van Serooskerken, zwager.
[= Heer van Zuylen en Westbroek.] Beroep assistent: lid ridderschap staten van Utrecht en ordinaris: gedeputeerde.
Naam assistent tweede partij: ass.: Diderik van Lokhorst, zwager. [= Heer van Ter Moer.]
Beroep assistent: lid ridderschap staten van Utrecht en: hooftofficier van Utrecht.
Bijzonderheden: lyftocht langstlevende. / Bijzonderheden: met benoeming van langstlevende tot voogd.

============================================================================
Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U166a31, aktenr. 55, d.d. 15-06-1754
Aktesoort: Overdracht. / Notaris E. VLAER, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Elenora de Casembroot. Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Jan Baelde
Samenvatting inhoud akte: van obligatie f 3.000,- ten laste van de provincie Friesland
Verwijzingen: scheiding d.d. 30-12-1749 voor notaris W.J. van Overmeer
Verwijzingen: scheiding d.d. 01-06-1709 voor notaris H. van Woudenbergh.
============================================================================
Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U166a31, aktenr. 63, d.d. 30-07-1754
Aktesoort: Testament. / Notaris E. VLAER, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Eleonora Geertruyd de Casembroot
Woonplaats eerste partij: Utrecht, oz Nieuwegraft by de Plompetoorn
Naam tweede partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen, moeder
Naam echtgenote tweede partij: wed. Leonard de Casembroot
Bijzonderheden: met seclusie van de momberkamer
============================================================================
Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U201a5, aktenr. 115, d.d. 19-09-1754
Aktesoort: Executeursbenoeming. / Notaris J. SMIT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Justinus de Beyer [= Lord of Hulse.]
Naam echtgenote eerste partij: gehuwd met [= Lady] Maria Elisabeth de Casembrood
Beroep eerste partij: canon of the Domchurch of Utrecht
Naam tweede partij: echtgenote
Samenvatting inhoud akte: over goederen in Engeland.
============================================================================
Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U201a5, aktenr. 131, d.d. 28-12-1754
Aktesoort: Procuratie. / Notaris J. SMIT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Cypriaen Berger Beroep eerste partij: conseiller d' Utrecht.
Woonplaats eerste partij: Utrecht, Vieux Canal
Naam tweede partij: Isaac Vernet Beroep tweede partij: banquier a Paris.
Woonplaats tweede partij: Paris, Rue Beaubourg
Samenvatting inhoud akte: om lyfrente van 750 ponden over te dragen aan: Elionora Geertruyd de Casembroot.
============================================================================
Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a33, aktenr. 78, d.d. 28-03-1755
Aktesoort: Kwitantie. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Maria Elisabeth van Bergen Naam echtgenote eerste partij: wed. Antoni Godin.
Beroep eerste partij: in leven raad en schepen
Naam eerste partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen Naam echtgenote eerste partij: wed. Leonard de Casembroot.
Beroep eerste partij: in leven raad in de vroedschap
Naam voogd eerste partij: curator: Eleonora Geertruyd de Casembroot
Naam eerste partij: Antoni Francois Godin. Beroep eerste partij: raad en oud borgemeester
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot. Beroep eerste partij: major
Naam eerste partij: Jan Carel Barchman Wuytiers Naam echtgenote eerste partij: x Charlotta Maria de Casembroot
Beroep eerste partij: schout by nagt
Naam eerste partij: Eleonora Geertruyd de Casembroot
Naam eerste partij: Justinus de Beyer Naam echtgenote eerste partij: x Maria Elisabeth de Casembroot
Beroep eerste partij: borgemeester van Nimegen
Naam tweede partij: Nicolaes Wiltens Beroep tweede partij: boekhouder van de VOC.
Woonplaats tweede partij: Amsterdam
Samenvatting inhoud akte: voor ontvanst opbrengst verkochte actie in de VOC
Verwijzingen: authorisatie 26-3-1755 gerecht Utrecht
Verwijzingen: testament 26-1-1739 voor notaris G.Ch. Qualenbrinck
Verwijzingen: testament 30-10-1732 voor notaris G.Ch. Qualenbrinck
Verwijzingen: procuratie 21-12-1752 voor notaris J. van de Doorslag
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U166a32, aktenr. 34, d.d. 31-05-1755
Aktesoort: Huur en verhuur. / Notaris E. VLAER, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Elenora Geertruyd de Casembroot / Naam tweede partij: Albert de Boode
Soort onroerend goed: hofstede huysinge c.a. met 13 mergen 400 roeden wey hoy en bouwland
Ligging onroerend goed: de Lecq Belendingen onroerend goed: achter: de halve Broekdyk
Soort onroerend goed: 5 mergen bouw en hoyland Belendingen onroerend goed: ww: Jacobus van der Wey
Soort onroerend goed: helft van de slaapwerf / Soort onroerend goed: 3 mergen wey en hoyland
Belendingen onroerend goed: ow: de heer van Lauwenrecht, ww: Pieter Hogendoorn
Gerecht onroerend goed: Willigje Languerak
Bijzonderheden: met schuldbekentenis van f 1.700,- aan de vrouwe van Rynesteyn,
wegens achterstallige huurpenningen
============================================================================
Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U166a32, aktenr. 35, d.d. 03-06-1755
Aktesoort: Schuldbekentenis. / Notaris E. VLAER, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Jacobus Hartebol Naam echtgenote eerste partij: x Aaltje de Boode
Beroep eerste partij: meester metselaar. Woonplaats eerste partij: Lopick
Naam tweede partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen Naam echtgenote tweede partij: wed. Leonard de Casembroot
Samenvatting inhoud akte: f 240,- vanwege lening
============================================================================
Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U166a32, aktenr. 40, d.d. 14-06-1755
Aktesoort: Schuldbekentenis. / Notaris E. VLAER, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Lambertus Eyken. Woonplaats eerste partij: Jaersveld
Naam tweede partij: Hillegonda Geertruyd van Bergen
Naam echtgenote tweede partij: wed. Leonard de Casembroot
Samenvatting inhoud akte: f 800,- vanwege lening
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U166a32, aktenr. 76, d.d. 11-10-1755
Aktesoort: Overdracht. / Notaris E. VLAER, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: kinderen Hillegonda van Bergen, wed. Leonard de Casembroot:
Naam eerste partij: Eleonora Geertruyd de Casembroot. Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam eerste partij: Jan Louis de Casembroot, broer. Beroep eerste partij: collonel
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot, broer. Beroep eerste partij: major
Naam eerste partij: Jan Carel Barchman Wuytiers Naam echtgenote eerste partij: x Charlotta Maria de Casembroot, zuster
Beroep eerste partij: schout by nagt
Naam eerste partij: Justinus de Beyer Naam echtgenote eerste partij: x Maria Elisabeth de Casembroot, zuster
Beroep eerste partij: borgermeester van Nymegen
Naam tweede partij: Eva Maria Boogaart Naam echtgenote tweede partij: wed. Hendrik Pyselman
Woonplaats tweede partij: Utrecht
Samenvatting inhoud akte: van een obligatie, groot 1.100 ponden Vlaams, ten laste van de provincie Utrecht.
Verwijzingen: appointement d.d. 26-3-1755 van het gerecht van Utrecht
============================================================================
Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U166a32, aktenr. 81, d.d. 30-10-1755
Aktesoort: Overdracht. / Notaris E. VLAER, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: kinderen Hillegonda van Bergen, wed. Leonard de Casembroot:
Naam eerste partij: Eleonora Geertruyd de Casembroot. Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam eerste partij: Jan Louis de Casembroot, broer. Beroep eerste partij: collonel
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot, broer. Beroep eerste partij: major
Naam eerste partij: Jan Carel Berchman Wuytiers Naam echtgenote eerste partij: x Charlotta Maria de Casembroot, zuster
Beroep eerste partij: schout by nagt
Naam eerste partij: Justinus de Beyer Naam echtgenote eerste partij: x Maria Elisabeth de Casembroot, zuster
Beroep eerste partij: borgermeester van Nymegen
Naam tweede partij: Godefridus Cromhout
Samenvatting inhoud akte: van een obligatie, groot 2.000 ponden Vlaams,   ten laste van de provincie Utrecht
Verwijzingen: appointement d.d. 26-03-1755 van het gerecht van Utrecht
Verwijzingen: overdracht d.d. 8-7-1716 voor notaris B.J. van Zweerd
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U166a32, aktenr. 84, d.d. 05-11-1755
Aktesoort: Overdracht. / Notaris E. VLAER, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: kinderen Hillegonda van Bergen, wed. Leonard de Casembroot:
Naam eerste partij: Elonara Geertruyd de Casembroot. Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam eerste partij: Jan Louis de Casembroot, broer. Beroep eerste partij: collonel
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot, broer. Beroep eerste partij: major
Naam eerste partij: Jan Carel Barchman Wuytiers Naam echtgenote eerste partij: x Charlotta Maria de Casembroot, zuster
Beroep eerste partij: schout by nagt
Naam eerste partij: Justinus de Beyer Naam echtgenote eerste partij: x Maria Elisabeth de Casembroot
Beroep eerste partij: borgermeester van Nymegen
Naam tweede partij: Gereformeerde diacony armen. Woonplaats tweede partij: Vleuten
Samenvatting inhoud akte: van een obligatie, groot 200 ponden Vlaams, ten laste van de provincie Utrecht
Verwijzingen: appointement d.d. 26-3-1755 van het gerecht van Utrecht
============================================================================
Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U166a32, aktenr. 90, d.d. 22-11-1755
Aktesoort: Overdracht. / Notaris E. VLAER, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: kinderen Hillegonda van Bergen, wed. Leonard de Casembroot:
Naam eerste partij: Eleonora Geertruyd de Casembroot. Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam eerste partij: Jan Louis de Casembroot, broer. Beroep eerste partij: collonel
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot, broer. Beroep eerste partij: major
Naam eerste partij: Jan Carel Barchman Wuytiers Naam echtgenote eerste partij: x Charlotta Maria de Casembroot, zuster
Beroep eerste partij: schout by nagt
Naam eerste partij: Justinus de Beyer Naam echtgenote eerste partij: x Maria Elisabeth de Casembroot, zuster
Beroep eerste partij: borgermeester van Nymegen
Naam tweede partij: Jan van Dam. Beroep tweede partij: secretaris van Zeyst
Samenvatting inhoud akte: van 2 obligaties, elk groot 500 ponden Vlaams, ten laste van de provincie Utrecht.
Verwijzingen: appointement d.d. 26-3-1755 van het gerecht van Utrecht
============================================================================
Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U166a32, aktenr. 98, d.d. 20-12-1755
Aktesoort: Koop en verkoop. / Notaris E. VLAER, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: kinderen Hillegonda van Bergen, wed. Leonard de Casembroot:
Naam eerste partij: Elenora Geertruyd de Casembroot. Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam eerste partij: Jan Louis de Casembroot, broer. Beroep eerste partij: collonel
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot, broer. Beroep eerste partij: major
Naam eerste partij: Jan Carel Barchman Wuytiers Naam echtgenote eerste partij: x Charlotta Maria de Casembroot, zuster
Beroep eerste partij: schout by nagt
Naam eerste partij: Justinus de Beyer Naam echtgenote eerste partij: x Maria Elisabeth de Casembroot
Naam tweede partij: Jan Corneliss Wilschut Woonplaats tweede partij: in den Breudyk
Soort onroerend goed: 10 mergen bouw, wey en hoyland / Ligging onroerend goed: den Breudyksendyk
Belendingen onroerend goed: achter: de middelwetering: zw: N.N., wed. NN van Wieringen, nw: capittel ten Dom te Utrecht
Gerecht onroerend goed: den Breudyk
Verwijzingen: appointement d.d. 26-3-1755 voor gerecht van Utrecht
Verwijzingen: huur en verhuur d.d. 30-12-1752 voor notaris J. van den Doorslag
============================================================================
Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U166a32, aktenr. 105, d.d. 26-01-1756
Aktesoort: Overdracht. Notaris E. VLAER, UTRECHTUittreksel:
Naam eerste partij: kinderen Hillegonda van Bergen, wed. Leonard de Casembroot:
Naam eerste partij: Eleonora Geertruyd de Casembroot. Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam eerste partij: Jan Louis de Casembroot, broer. Beroep eerste partij: collonel
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot, broer. Beroep eerste partij: major
Naam eerste partij: Jan Carel Barchman Wuytiers Naam echtgenote eerste partij: x Charlotta Maria de Casembroot, zuster
Beroep eerste partij: schout by nagt
Naam eerste partij: Justinus de Beyer Naam echtgenote eerste partij: x Maria Elisabeth de Casembroot, zuster
Beroep eerste partij: borgermeester van Nymegen
Naam tweede partij: schout en gerecht. Woonplaats tweede partij: Ankeveen
Samenvatting inhoud akte: van een obligatie, groot 1.000 ponden Vlaams,
ten laste van van provincie Utrecht, als garantie voor de landen behoord hebbende tot een plaats,
verkocht door de erven van de vrouw van Ankeveen
Verwijzingen: appointement d.d. 26-3-1755 voor gerecht van Utrecht.
============================================================================
Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U166a32, aktenr. 117, d.d. 04-03-1756
Aktesoort: Huur en verhuur. Notaris E. VLAER, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot. Beroep eerste partij: major
Naam tweede partij: Gysbert Craapoel Woonplaats tweede partij: Camerik, op den grooten houdyk
Soort onroerend goed: hofstede, huys c.a. met 18 mergen soo wey, hooy als hennipland
Ligging onroerend goed: Camerikse wetering Belendingen onroerend goed: achter: de houdyker wetering
: zw: Gysbert de With, nw: 6 mergen land /
Soort onroerend goed: 6 mergen land. Ligging onroerend goed: Camerikse wetering
Belendingen onroerend goed: achter: de houdyker wetering: nw: N.N., wed. NN Oudenrogge, in leven schout
Gerecht onroerend goed: Camerik, op den grooten houdyk
Bijzonderheden: renversaal akte
============================================================================
Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U166a32, aktenr. 125, d.d. 31-03-1756
Aktesoort: Overdracht. / Notaris E. VLAER, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: kinderen Hillegonda Geertruyd van Bergen, wed. Leonard de Casembroot:
Naam eerste partij: Eleonora Geertruyd de Casembroot. Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam eerste partij: Jan Louis de Casembroot, broer. Beroep eerste partij: collonel
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot, broer. Beroep eerste partij: major
Naam eerste partij: Jan Carel Barchman Wuytiers Naam echtgenote eerste partij: x Charlotta Maria de Casembroot, zuster
Beroep eerste partij: schout by nagt over Holland en Westfriesland
Naam eerste partij: Justinus de Beyer Naam echtgenote eerste partij: x Maria Elisabeth de Casembroot, zuster
Beroep eerste partij: borgermeester van Nymegen
Naam tweede partij: kerkmeesteren. Woonplaats tweede partij: Breukelen en Tienhoven
Samenvatting inhoud akte: van een obligatie, groot 1.000 ponden Vlaams, ten laste van de provincie Utrecht
Verwijzingen: appointement d.d. 26-3-1755 voor gerecht van Utrecht
Verwijzingen: scheiding d.d. 13-3-1750 voor notaris W.J. van Overmeer
============================================================================
Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U201a6, aktenr. 109, d.d. 19-08-1756
Aktesoort: Procuratie. / Notaris J. SMIT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot. Beroep eerste partij: major
Naam eerste partij: Jan Carel Berghman Wuytiers Naam echtgenote eerste partij: x Charlotta Maria de Casembroot
Beroep eerste partij: schout by nagt van Holland en West-Friesland
Naam eerste partij: Justinus de Beyer Naam echtgenote eerste partij: x Maria Elisabeth de Casembroot
Beroep eerste partij: borgermeester van Nimwegen
Naam tweede partij: Jan Kol. Beroep tweede partij: notaris
Samenvatting inhoud akte: tot waarneming van hun belangen by de afwikkeling van de boedel van hun
(schoon)moeder Hillegonda Geertruyd van Bergen, in leven weduwe van Leonard de Casembroot
============================================================================
Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U219a4, aktenr. 87, d.d. 27-08-1756
Aktesoort: Procuratie. / Notaris J. KOL, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Louis de Casembroot. Beroep eerste partij: collonel
Naam tweede partij: Eleonora Geertruyd de Casembroot, zuster
Samenvatting inhoud akte: tot waarneming van zaken van de boedel
: Hillegond Geertruyd van Bergen, in leven weduwe Leonard de Casembroot, hun moeder
============================================================================
Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U201a6, aktenr. 111, d.d. 27-08-1756
Aktesoort: Procuratie. / Notaris J. SMIT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Louis de Casembroot. Beroep eerste partij: collonel
Naam tweede partij: Jan Kol. Beroep tweede partij: rentmeester
Samenvatting inhoud akte: om zyn bezittingen in de provincie Utrecht
te beheren en om hem in alle zaken te vertegenwoordigen
============================================================================
Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U201a6, aktenr. 123-1, d.d. 30-10-1756
Aktesoort: Openbare verkoping. / Notaris J. SMIT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: kinderen en erfgenamen ab intestato
Leonard de Casembroot en Hillegonda Geertruyd van Bergen:
Naam eerste partij: Jan Louis de Casembroot. Beroep eerste partij: collonel
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot. Beroep eerste partij: major
Naam eerste partij: Jan Carel Barchman Wuytiers Naam echtgenote eerste partij: x Charlotta Maria de Casembroot
Beroep eerste partij: schout by nagt van Holland en West-Friesland
Naam eerste partij: Justinus de Beyer Naam echtgenote eerste partij: x Maria Elisabeth de Casembroot
Beroep eerste partij: borgermeester van Nymegen
Naam eerste partij: Eleonora Geertruyd de Casembroot
Naam tweede partij: Diderik van Doden
Naam gemachtigde tweede partij: q.q.: Jan de Fremery
Soort onroerend goed: huyzinge Ligging onroerend goed: zz Steenweg
Belendingen onroerend goed: ow: NN Philet, ww: NN van Gorcum / Gerecht onroerend goed: Utrecht
Bijzonderheden: + Leonard de Casembroot, in leven eerder weduwnaar van: Alpheda Henrina van Luchtenburgh.
============================================================================
Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U201a6, aktenr. 123-2, d.d. 30-10-1756
Aktesoort: Openbare verkoping. / Notaris J. SMIT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: kinderen en erfgenamen ab intestato
Leonard de Casembroot en Hillegonda Geertruyd van Bergen:
Naam eerste partij: Jan Louis de Casembroot. Beroep eerste partij: collonel
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot. Beroep eerste partij: major
Naam eerste partij: Jan Carel Barchman Wuytiers Naam echtgenote eerste partij: x Charlotta Maria de Casembroot
Beroep eerste partij: schout by nagt van Holland en West-Friesland
Naam eerste partij: Justinus de Beyer Naam echtgenote eerste partij: x Maria Elisabeth de Casembroot
Beroep eerste partij: borgermeester van Nymegen
Naam eerste partij: Eleonora Geertruyd de Casembroot
Naam tweede partij: Philip Jacob grave van den Boetzelaer
Naam gemachtigde tweede partij: q.q.: Petrus Jacobus van de Weert Beroep gemachtigde: makelaer
Soort onroerend goed: camer met erve
Ligging onroerend goed: Bagynhof, hoek Bagynesteegje / Belendingen onroerend goed: ene zyde: bovengenoemde steege /
: andere zyde: koper / Gerecht onroerend goed: Utrecht
Bijzonderheden: + Leonard de Casembroot, in leven eerder weduwnaar van: Alpheda Henrina van Luchtenburgh
============================================================================
Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U201a6, aktenr. 123-3, d.d. 30-10-1756
Aktesoort: Openbare verkoping. / Notaris J. SMIT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: kinderen en erfgenamen ab intestato
Leonard de Casembroot en Hillegonda Geertruyd van Bergen:
Naam eerste partij: Jan Louis de Casembroot. Beroep eerste partij: collonel
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot. Beroep eerste partij: major
Naam eerste partij: Jan Carel Barchman Wuytiers Naam echtgenote eerste partij: x Charlotta Maria de Casembroot
Beroep eerste partij: schout by nagt van Holland en West-Friesland
Naam eerste partij: Justinus de Beyer Naam echtgenote eerste partij: x Maria Elisabeth de Casembroot
Beroep eerste partij: borgermeester van Nymegen
Naam eerste partij: Eleonora Geertruyd de Casembroot
Naam tweede partij: Jan de Kock
Soort onroerend goed: boomgaard met een stuk bouwland tesamen groot 6 mergen
Ligging onroerend goed: nz Jutphaserwetering
Belendingen onroerend goed: achter: het blok aan de landen van den Duytsen huyse
: boven: enige vicarie landen: / beneden: de pastorylanden van Jutphaas
Gerecht onroerend goed: Nedereynd van Jutphaas
Bijzonderheden: + Leonard de Casembroot, in leven eerder weduwnaar van: Alpheda Henrina van Luchtenburg

============================================================================
Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U201a6, aktenr. 123-4, d.d. 30-10-1756
Aktesoort: Openbare verkoping. / Notaris J. SMIT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: kinderen en erfgenamen ab intestato
Leonard de Casembroot [= in leven Heere van Rijnesteyn] en Hillegonda Geertruyd van Bergen:
Naam eerste partij: Jan Louis de Casembroot. [= Heere van Willige Langerak.]
Beroep eerste partij: collonel [= van een Regiment Infanterie ten dienste deser Landen.]
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot. [= Heere van Ter Moer.] Beroep eerste partij: major
[= van 't Regiment van den Heere Lt. Generaal van Cannenburg.]
Naam eerste partij: Jan Carel Barchman Wuytiers [= Heere van Drakestijn de Vuursche.]
Naam echtgenote eerste partij: x Charlotta Maria de Casembroot Beroep eerste partij: schout by nagt van Holland en West-Friesland
Naam eerste partij: Justinus de Beyer [= Heere van Hulse.] Naam echtgenote eerste partij: x Maria Elisabeth de Casembroot
Beroep eerste partij: borgermeester van Nymegen
Naam eerste partij: Eleonora Geertruyd de Casembroot.
Samenvatting inhoud akte: van diverse obligaties / Verwijzingen: scheiding d.d. 13-3-1750 voor notaris Wyer Jan van Overmeer
Verwijzingen: overdracht d.d. 27-9-1713 voor notaris Th. Brooks te Amsterdam / Verwijzingen: overdracht d.d. 9-4-1603 voor notaris J. van Herwaerden / Verwijzingen: overdracht d.d. 30-9-1756 voor notaris O. van Dam te Amsterdam
Bijzonderheden: + Leonard de Casembroot, in leven eerder weduwnaar: Alpheda Henrina van Luchtenburg

============================================================================

Bron: Universiteits-Bibliotheek Amsterdam, Handschriftencollectie, betr. o.a.: (de) Casembroot; Archief van Utrecht, index

(op twee pagina's beperkt tot fam. (de) Casembroot & mogelijke andere relaties); coll./transcr.: M.Ch. Deden-Kazenbroot):

1756-74: Stukken betreffende het beheer door de Momboirkamer van de erffportie, nagelaten door
Dirk Willem van der Brugghen
en Arnoudina Deliana Cornelia van Loten aan hunne kinderen
Jan Karel Gideon van der Brugghen en Anna Henrietta van der Brugghen: 1756-74.
(Arch.v.Utr.1890 blz.145.)

====================================================================================
Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U201a7, aktenr. 2, d.d. 02-01-1757
Aktesoort: Executeursbenoeming. / Notaris J. SMIT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: [= the honorable] Eleonora Geertruyd de Casembroot
[Haar handtekening = E:G: De Casembroot.] Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Jan Kol. Beroep tweede partij: notary. Woonplaats tweede partij: Utrecht.
Samenvatting inhoud akte: om voor het gerecht van Canterbury boedelzaken in Engeland te regelen
============================================================================
Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U201a7, aktenr. 20, d.d. 05-04-1757
Aktesoort: Executeursbenoeming. / Notaris J. SMIT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Louis de Casembroot Naam echtgenote eerste partij: gehuwd met Anna Constantia Margareta Cau
Naam tweede partij: zyn echtgenote / Samenvatting inhoud akte: om voor het gerecht van Canterbury boedelzaken in Engeland te regelen
============================================================================
Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U219a5, aktenr. 14, d.d. 06-04-1757
Aktesoort: Koop en verkoop. / Notaris J. KOL, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Louis de Casembroot Beroep eerste partij: collonel. Woonplaats eerste partij: Breda
Naam tweede partij: Eleonora Geertruyd de Casembroot
Soort onroerend goed: 1/5 part in hofstede, 1 huysinge met 21 mergen 200 roeden lands
Soort onroerend goed: 1/5 part in 5 mergen wey-, hoy-, en grienlanden
Soort onroerend goed: 1/5 part in 3 mergen griendland
Soort onroerend goed: 1/5 part in 2 mergen 1 hond griendland
Gerecht onroerend goed: Willige Langerak
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U201a7, aktenr. 16, d.d. 18-04-1757
Aktesoort: Executeursbenoeming. / Notaris J. SMIT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: John Carel Barchman Wuytiers Naam echtgenote eerste partij: x Charlotta Maria de Casembroot
Woonplaats eerste partij: Utrecht / Naam tweede partij: langstlevende
Samenvatting inhoud akte: om voor het gerecht van Canterbury boedelzaken in Engeland te regelen
============================================================================
Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U201a7, aktenr. 40, d.d. 19-04-1757
Aktesoort: Executeursbenoeming. / Notaris J. SMIT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: John Carel Barchman Wuytiers Naam echtgenote eerste partij: gehuwd met Charlotta Maria de Casembroot
Naam tweede partij: zyn echtgenote / Bijzonderheden: akte niet afgemaakt, datum gefingeerd
============================================================================
Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U201a7, aktenr. 23, d.d. 26-05-1757
Aktesoort: Huur en verhuur. / Notaris J. SMIT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot [= Heere van Ter Moer, etc.etc.]
Naam tweede partij: Maria van Miroy. Woonplaats tweede partij: Abcoude
Soort onroerend goed: huysinge c.a.. Gerecht onroerend goed: Abcoude
Bijzonderheden: renversaal akte.
============================================================================
Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U201a7, aktenr. 24, d.d. 28-05-1757
Aktesoort: Executeursbenoeming. / Notaris J. SMIT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot
Naam echtgenote eerste partij: x Isabella Adelheid Singendonck
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: langstlevende
Samenvatting inhoud akte: om voor het gerecht van Canterbury boedelzaken in Engeland te regelen
============================================================================
Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U219a5, aktenr. 65, d.d. 15-07-1757
Aktesoort: Schuldbekentenis. / Notaris J. KOL, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Gysbert Isaac Ankersmid Naam echtgenote eerste partij: x Catharina Smits
Beroep eerste partij: schietschuytschipper van Utrecht op Amsterdam
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Leonard de Casembroot [= Heere van Ter Moer] Beroep tweede partij: major
[=Regiment Lt.Generaal Van Cannenburg].
Samenvatting inhoud akte: f 500,- wegens lening om schietschuit te betalen Bijzonderheden: met royering d.d. 7-8-1766
============================================================================
Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U139a34, aktenr. 27, d.d. 04-11-1757
Aktesoort: Procuratie. / Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Maria Elizabeth van Bergen Naam echtgenote eerste partij: wed. Antoni Godin
Beroep eerste partij: in leven raad in de vroedschap en scheepen van Utrecht.
Naam eerste partij: Antoni Francois Godin Beroep eerste partij: geeligeerde raad ter staten van Utrecht
en dykgraaf van den Leckendyk bovendams
Naam eerste partij: erven Hillegonda Geertruid van Bergen, in leven wed. Leonard de Casembroot
Naam eerste partij: Jan Louis de Casembroot. Beroep eerste partij: collonel.
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Jan Kol. Beroep gemachtigde: rentmeester
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot. Beroep eerste partij: major
Naam eerste partij: Jan Carel Barchman Wuytiers Naam echtgenote eerste partij: x Charlotta Maria de Casembroot
Beroep eerste partij: schout by nacht
Naam eerste partij: Eleonora Geertruid de Casembroot Naam eerste partij: Justinus de Beyer
Naam echtgenote eerste partij: x Maria Elizabeth de Casembroot Beroep eerste partij: borgemeester van Nymegen
Naam tweede partij: Nicolaas Wiltens
Samenvatting inhoud akte: om contract van overleving te dissolveren / Verwijzingen: testament 26-1-1739 voor notaris G.C. Qualenbrinck
Verwijzingen: testament 20-10-1732 voor notaris G.C. Qualenbrinck / Verwijzingen: contract 8-7-(e.v.)-1682 voor notaris N. Hemmingh te Amsterdam / Bijzonderheden: comparanten zyn nakomelingen van Francois van Bergen, in leven ordinaris raad hove van Utrecht
================================================================================
Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U201a7, aktenr. 41, d.d. 13-11-1757
Aktesoort: Verklaring. / Notaris J. SMIT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Jean Kol. Naam eerste partij: Ryk van Vliet Beroep eerste partij: notaris de la cour de justice d' Utrecht.
Samenvatting inhoud akte: dat + Hillegonda Geertruyda de Bergen, wed. Leonard de Casembroot,
tot haar enige erfgenamen heeft achtergelaten haar 5 kinderen: Jean Louis de Casembroot, kolonel; Leonard de Casembroot, majoor;
: Charlotta Maria de Casembroot, gehuwd met Jean Carel Barchman Wuytiers;: Marie Elisabeth de Casembroot, gehuwd met Justinus de Beyer, burgemeester van Nymegen, en Eleonora Geertruyd de Casembroot
============================================================================
Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U219a5, aktenr. 104, d.d. 23-12-1757 / Aktesoort: Procuratie. / Notaris J. KOL, UTRECHT. / Uittreksel: / Naam eerste partij: Agnes Hoeuft Naam echtgenote eerste partij: wed. Matthias Lambertus van Singendonk [=in leven Heere van Dieden, etc.etc.] Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam eerste partij: kinderen en erven Matthias Lambertus van Singendonk: Naam eerste partij: Leonard de Casembroot [= Heere van Ter Moer]
Naam echtgenote eerste partij: x Isabella Adelheid van Singendonk Beroep eerste partij: major [=van 't Regiment Cavallerie van den Heere Lt.Generaal Van Cannenburg].
Naam eerste partij: Coenraad Diderik Neomagus van Singendonk Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam eerste partij: Matthias Jan van Singendonk Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam eerste partij: Maria Anna van Singendonk Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Moses Henriques Medina junior Beroep tweede partij: makelaar te Amsterdam
Samenvatting inhoud akte: tot verkoop en overdracht van 18 obligaties ten laste van: Karel de zesde
Verwijzingen: procuratie d.d. 17-12-1757 voor het gerecht van Arnhem
============================================================================
Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U219a6, aktenr. 20, d.d. 11-03-1758 / Aktesoort: Huur en verhuur. / Notaris J. KOL, UTRECHT. / Uittreksel: / Naam eerste partij: Eleonora Geertruyd d' Casembroot / Naam tweede partij: Pieter van Oostrom
Soort onroerend goed: 5 mergen zoo wey, bouw als griendland Gerecht onroerend goed: Willige Langerak
Bijzonderheden: renversaal akte
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U201a7, aktenr. 62, d.d. 10-06-1758 / Aktesoort: Huur en verhuur. / Notaris J. SMIT, UTRECHT. / Uittreksel: / Naam eerste partij: Leonard de Casembroot / Naam tweede partij: Dirk Damen Woonplaats tweede partij: Abcoude
Soort onroerend goed: huyzinge met 15 mergen zoo wey als hooland / Naam onroerend goed: het Munnicke land
Ligging onroerend goed: oz Geyn Gerecht onroerend goed: Abcoude
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U219a6, aktenr. 38, d.d. 12-06-1758 / Aktesoort: Procuratie. / Notaris J. KOL, UTRECHT. / Uittreksel: / Naam eerste partij: erven Leonard de Casembroot en Hillegonda Geertruyd van Bergen,: in leven echtelieden:
Naam eerste partij: Eleonora Geertruyd de Casembroot, dochter Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam eerste partij: Jan Louis de Casembroot, zoon Beroep eerste partij: collonel
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot, zoon Beroep eerste partij: major
Naam eerste partij: Jan Carel Barchman Wuytiers Naam echtgenote eerste partij: x Charlotta Maria de Casembroot, dochter
Beroep eerste partij: schout by nagt van Holland en Westvriesland
Naam eerste partij: Justinus de Beyer Naam echtgenote eerste partij: x Maria Elisabeth d' Casembroot
Beroep eerste partij: borgermeester van Nymegen
Naam tweede partij: Pieter van Oostrom / Samenvatting inhoud akte: tot transport ten behoeve van Frans van Ellik
van 3 morgen: griendland en 2 morgen 2 hond griendland beide onder: Willige Langerak /
Verwijzingen: openbare verkoping d.d. 25-7-1757 voor gerecht van Willige Langerak

============================================================================
Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U219a6, aktenr. 52, d.d. 11-08-1758 / Aktesoort: Testament. / Notaris J. KOL, UTRECHT. / Uittreksel: / Naam eerste partij: Jan Carel Barchman Wuytiers Naam echtgenote eerste partij: gehuwd met Charlotta Maria de Casembroot
Beroep eerste partij: schout by nagt van Holland en Westvriesland Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: echtgenote Naam tweede partij: Isabella Lucretia Barchman Wuytiers, dochter
Naam echtgenote tweede partij: gehuwd met Pieter Anthony Godin Beroep tweede partij: ritmeester
Verwijzingen: testament d.d. 5-6-1747 voor notaris G.C Qualenbrinck / Verwijzingen: codicil d.d. 15-1-1748 voor notaris G.C. Qualenbrinck
Bijzonderheden: voor geval dochter bezwaar maakt tegen eerder testament en codicil
============================================================================
Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U219a6, aktenr. 53, d.d. 15-08-1758 / Aktesoort: Codicil. / Notaris J. KOL, UTRECHT. / Uittreksel: / Naam eerste partij: Jan Carel Barchman Wuytiers Naam echtgenote eerste partij: gehuwd met Charlotta Maria de Casembroot
Beroep eerste partij: schout by nagt van Holland en Westvriesland Woonplaats eerste partij: Utrecht
Samenvatting inhoud akte: herroeping legaat en bepalingen over uitkering aan dochter: Isabella Lucretia Barchman Wuytiers,
gehuwd met ritmeester: Pieter Anthony Godin / Verwijzingen: testament d.d. 5-6-1747 voor notaris G.C. Qualenbrinck /
Verwijzingen: codicil d.d. 15-1-1748 voor notaris G.C. Qualenbrinck / Verwijzingen: testament d.d. 11-8-1758 voor notaris J. Kol
============================================================================
Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U219a6, aktenr. 54-1, d.d. 16-08-1758 / Aktesoort: Testament. / Notaris J. KOL, UTRECHT. / Uittreksel: / Naam eerste partij: Charlotta Maria de Casembroot Naam echtgenote eerste partij: gehuwd met Jan Carel Barchman Wuytiers
Beroep eerste partij: schout by nagt van Holland en Westvriesland Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: echtgenoot
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U219a6, aktenr. 54-2, d.d. 16-08-1758 / Aktesoort: Codicil. / Notaris J. KOL, UTRECHT. / Uittreksel: / Naam eerste partij: Charlotta Maria de Casembroot Naam echtgenote eerste partij: gehuwd met Jan Carel Barchman Wuytiers
Beroep eerste partij: schout by nagt van Holland en Westvriesland Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Jan Louis d' Casembroot, broer Beroep tweede partij: collonel
Naam tweede partij: Leonard d' Casembroot, broer Beroep tweede partij: major
Naam tweede partij: Maria Elisabeth d' Casembroot, zuster Naam echtgenote tweede partij: gehuwd met Justinus de Beyer
Beroep tweede partij: borgermeester van Nymegen / Naam tweede partij: Eleonaora Geertruyd d' Casembroot, zuster
Soort onroerend goed: 1/5 part in hofsteede, met huyzinge en landeryen Gerecht onroerend goed: Willige Langerak
Soort onroerend goed: 1/5 part in 3 goodscameren Ligging onroerend goed: Hamsteegje Gerecht onroerend goed: Utrecht
Soort onroerend goed: hofsteede, bestaande in huyzinge met 22 mergen lands Gerecht onroerend goed: Gerwerscop
Soort onroerend goed: 6 mergen Gerecht onroerend goed: Breudyk
Soort onroerend goed: 7 mergen Gerecht onroerend goed: Breudykerveld
Bijzonderheden: onderdeel testament

============================================================================
Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U201a7, aktenr. 91, d.d. 05-10-1758 / Aktesoort: Executeursbenoeming. / Notaris J. SMIT, UTRECHT. / Uittreksel: Naam eerste partij: Eleonora Geertruyd de Casembroot / Woonplaats eerste partij: Utrecht /
Samenvatting inhoud akte: toewyzing legaten / Verwijzingen: testament d.d. 30-7-1754 voor notaris E. Vlaer
Bijzonderheden: met benoeming van Jan Kol, rentmeester van edelen en: ridderschappen van Utrecht, tot executeur
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U219a7, aktenr. 29, d.d. 15-03-1759 / Aktesoort: Aanneming. / Notaris J. KOL, UTRECHT. / Uittreksel: / Naam eerste partij: Johan Adolph baron van Renesse Naam echtgenote eerste partij: wedr. Adriana de Casembroot
Beroep eerste partij: president van de edelen en ridderschappe van de provintie Utrecht Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam eerste partij: zyn kinderen / Naam tweede partij: Pieter Andries de Jonge. Woonplaats tweede partij: Sluys in Vlaanderen
Samenvatting inhoud akte: tot baljuw en griffier van het leenhof van Burggravestyn / Bijzonderheden: tevens procuratie
om al zyn zaken in Staats-Vlaanderen waar te nemen en om tot afrekening te komen met N.N., de weduwe van Francois Sohier,
de vorige administrateur / Bijzonderheden: zyn kinderen zyn erfgenamen van Johan Bernard van Duyderberg

============================================================================
Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U219a7, aktenr. 30, d.d. 15-03-1759 / Aktesoort: Aanneming. / Notaris J. KOL, UTRECHT. / Uittreksel: / Naam eerste partij: Eleonora Geertruyd de Casembroot. Woonplaats eerste partij: Utrecht. / Naam tweede partij:
Pieter Andries de Jonge. Woonplaats tweede partij: Sluys in Vlaanderen. / Samenvatting inhoud akte: tot baljuw en griffier
van het leenhof van Cadsand / Bijzonderheden: tevens procuratie om al haar zaken in Staats-Vlaanderen waar te nemen
en om tot afrekening te komen met N.N., de weduwe van: Francois Sohier, de vorige administrateur. /
Bijzonderheden: comparante als vrouwe van het leenhof van Cadzand.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U219a7, aktenr. 32, d.d. 15-03-1759 / Aktesoort: Aanneming. / Notaris J. KOL, UTRECHT. / Uittreksel: / Naam eerste partij: Leonard de Casembroot. Beroep eerste partij: major / Naam tweede partij: Pieter Andries de Jonge.
Woonplaats tweede partij: Sluys in Vlaanderen / Samenvatting inhoud akte: tot baljuw en griffier van het leenhof van Ter Moer /
Bijzonderheden: tevens procuratie om al zyn zaken in Staats-Vlaanderen waar te nemen en om tot afrekening te komen met N.N.,
de weduwe van de vorige administrateur Francois Sohier
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U219a7, aktenr. 56, d.d. 13-06-1759 / Aktesoort: Testament. / Notaris J. KOL, UTRECHT. / Uittreksel: / Naam eerste partij: Charlotta Maria de Casembroot. Naam echtgenote eerste partij: wed. Jan Carel Barchman Wuytiers.
Beroep eerste partij: in leven schout by nagt van Holland en Westfriesland. Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Leonard de Casembroot, broer. Beroep tweede partij: major. Naam tweede partij: Maria Elisabeth de Casembroot,
zuster. Naam echtgenote tweede partij: gehuwd met Justinus de Beyer. Beroep tweede partij: borgermeester van Nymegen
Naam tweede partij: Eleonora Geertruyd de Casembroot, zuster / Naam tweede partij: de 2 zoons van Jan Louis de Casembroot, broer:
Naam tweede partij: Jan de Casembroot. Naam tweede partij: Lodewyk de Casembroot. / Bijzonderheden: Jan Louis de Casembroot is kolonel. Bijzonderheden: met benoeming van broer Leonard de Casembroot en zwager Justinus de Beyer tot voogden

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website /www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U219a7, aktenr. 71, d.d. 25-06-1759 / Aktesoort: Procuratie. / Notaris J. KOL, UTRECHT. / Uittreksel: / Naam eerste partij: Eleonora Geertruyd de Casembroot. Woonplaats eerste partij: Utrecht / Naam tweede partij: Pieter van Oostrom / Samenvatting inhoud akte: om de 10-jaarlykse dykmeting van de Lekdyk benedendams by te wonen.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U219a7, aktenr. 73, d.d. 02-07-1759 / Aktesoort: Verklaring. / Notaris J. KOL, UTRECHT. / Uittreksel: / Naam eerste partij: Pieter Anthony Godin Naam echtgenote eerste partij: x Isabella Lucretia Barchman Wuytiers
Beroep eerste partij: ritmeester. Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Charlotta Maria de Casembroot, behuwdmoeder Naam echtgenote tweede partij: wed. Jan Carel Barchman Wuytiers,
vader Beroep tweede partij: in leven schout by nagt van Holland en Westvriesland
Samenvatting inhoud akte: te kiezen voor hetgeen in onderstaande akten staat vermeld met uitzondering van het testament van 11-8-1758
Verwijzingen: huwelykse voorwaarden d.d. 27-4-1747 voor notaris G.C. Qualenbrinck / Verwijzingen: testament d.d. 5-6-1747
voor notaris G.C. Qualenbrinck / Verwijzingen: codicil d.d. 15-1-1748 voor notaris G.C. Qualenbrinck
Verwijzingen: testament d.d. 11-8-1758 voor notaris J. Kol / Verwijzingen: codicil d.d. 15-8-1758 voor notaris J. Kol.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U201a8, aktenr. 37, d.d. 22-08-1759 / Aktesoort: Akkoord. / Notaris J. SMIT, UTRECHT. / Uittreksel:  Naam eerste partij: Charlotta Maria de Casembroot Naam echtgenote eerste partij: wed. Jan Carel Barchman Wuytiers,
eerder wedr. Johanna Maria de Wilt Beroep eerste partij: in leven schout by nagt van Holland en West Friesland
Woonplaats eerste partij: Utrecht / Naam tweede partij: Pieter Anthony Godin. Naam echtgenote tweede partij:
x Isabella Lucretia Barchman Wuytiers, dochter Jan Carel Barchman Wuytiers en Johanna Maria de Wilt
Beroep tweede partij: ritmeester. Woonplaats tweede partij: Utrecht.
Samenvatting inhoud akte: over de nalatenschap van Jan Carel Barchman Wuytiers.
• Soort onroerend goed: heerlykheyd en ridderhofstede - naar Isabella Lucretia Barchman Wuytiers - Naam onroerend goed: De Vuursche.
Gerecht onroerend goed: De Vuursche.
• Soort onroerend goed: hooge heerlykheyd en ridderhofstede c.a. en mergen lands Naam onroerend goed: Drakestyn.
Gerecht onroerend goed: De Vuursche, Nonnenland
• Soort onroerend goed: huysinge, 11 mergen land en tolboom. Gerecht onroerend goed: De Vuursche
• Soort onroerend goed: huysinge, 9 mergen land. Gerecht onroerend goed: De Vuursche
• Soort onroerend goed: windkoornmolen met annexe huysinge. Gerecht onroerend goed: De Vuursche
• Soort onroerend goed: 2 huysjes, gesepareerd in 4 woningen, en 2 daghuurders-wooningjes Gerecht onroerend goed: De Vuursche
• Soort onroerend goed: stuk hey en bouwland, groot 98 mergen. Belendingen onroerend goed: ow: weg van Kiliaan van Rentselaer;
ww: de nonnengroep of de erfgenamen van de heer van De Haer; zw: Maartendyksevaart ofte de edelen en ridderschappe;
nw: eigenaer der voorgemelte parceelen. / Gerecht onroerend goed: De Vuursche
• Soort onroerend goed: 4 mergen bouwlandt. Gerecht onroerend goed: De Vuursche
• Soort onroerend goed: stuk land, groot 9 mergen. Naam onroerend goed: Clavercamp / Belendingen onroerend goed: naast: D Vuursche.
Gerecht onroerend goed: De Bild
• Soort onroerend goed: 10 dammaten wey- en hooylanden. Gerecht onroerend goed: Ter Eem
• Soort onroerend goed: 8 blokken thienden. Belendingen onroerend goed: deels voor: Symen Jan Blankenerf; deels achter: Loogkoppenerf.
Gerecht onroerend goed: Eemnes binnendyks en Eemnes Buitendyks.
• Soort onroerend goed: 6 mergen wey- en bouwland / Gerecht onroerend goed: Seyst en Driebergen, Den Dolder.
• Soort onroerend goed: huysinge met 3 mergen landt en 6 mergen weyland / Gerecht onroerend goed: Seyst en Driebergen, Den Dolder.
• Soort onroerend goed: huysinge met eenig weyland / Ligging onroerend goed: Pynenburgergrift. Gerecht onroerend goed: Zoest
Verwijzingen: huwelykse voorwaarden d.d. 27-4-1747 voor notaris G.C. Qualenbrinck / Verwijzingen: testament d.d. 5-6-1747
voor notaris G.C. Qualenbrinck / Verwijzingen: codicil d.d. 15-1-1748 voor notaris G.C. Qualenbrinck
Verwijzingen: testament d.d. 11-8-1758 voor notaris J. Kol / Verwijzingen: codicil d.d. 15-8-1758 voor notaris J. Kol
Verwijzingen: akte d.d. 2-7-1759 voor notaris J. Kol / Verwijzingen: scheiding d.d. 23-12-1746 voor notaris O. van Dam te Amsterdam
Verwijzingen: scheiding d.d. 9-5-1750 voor notaris N. de Graaff
Bijzonderheden: als datum van testament, genoemd in rubriek 39.2, wordt in deze akte een maal 7-6-1747 gegeven.

Zakelijk trefwoord: heerlijkheden, windmolens, korenmolens.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U219a7, aktenr. 100, d.d. 22-08-1759 / Aktesoort: Testament. / Notaris J. KOL, UTRECHT. / Uittreksel: / Naam eerste partij: Charlotta Maria de Casembroot Naam echtgenote eerste partij: wed. Jan Carel Barchman Wuytiers
Beroep eerste partij: in leven schout by nagt van Holland en Westfriesland Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Leonard de Casembroot, broer. Beroep tweede partij: major Naam tweede partij: Maria Elisabeth de Casembroot, zuster
Naam echtgenote tweede partij: gehuwd met Justinus de Beyer Beroep tweede partij: borgermeester van Nymegen
Naam tweede partij: Eleonora Geertruyd de Casembroot, zuster Naam tweede partij: de 2 zonen van Jan Louis de Casembroot, broer:
Naam tweede partij: Jan de Casembroot. Naam tweede partij: Lodewyk de Casembroot.
Bijzonderheden: op last lyftocht ten behoeve van zuster Eleonora Geertruyd de Casembroot
Bijzonderheden: Jan Louis de Casembroot is kolonel
Bijzonderheden: met benoeming van broer Leonard de Casembroot en zwager Justinus de Beyer tot voogden.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U201a8, aktenr. 45, d.d. 21-09-1759 / Aktesoort: Verklaring. / Notaris J. SMIT, UTRECHT. / Uittreksel: / Naam eerste partij: Pieter Antony Godin. Naam echtgenote eerste partij: x Isabella Lucretia Barchman Wuytiers,
dochter + Jan Carel Barchman Wuytiers [= in leven Heere van Drakestijn] en Johanna Maria de Wildt
Beroep eerste partij: ritmeester [= in 't Regiment van Lt.Generaal Van Cannenburg]. Woonplaats eerste partij: Utrecht
Samenvatting inhoud akte: Charlotta Maria de Casembroot, weduwe van Jan Carel Barchman Wuytiers, eerder weduwnaar van
Johanna Maria de Wildt, is als vruchtgebruikster gerechtigd: tot het beschikken over saldo van rekening by de wisselbank in Amsterdam
Verwijzingen: testament d.d. 5-6-1747 voor notaris G.C. Qualenbrinck
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U219a7, aktenr. 144, d.d. 10-12-1759 / Aktesoort: Scheiding. / Notaris J. KOL, UTRECHT. / Uittreksel: / Naam eerste partij: erven Johan Adolph baron van Renesse, in leven wedr. Adriana de Casembroot:
Naam eerste partij: Willem Jacob baron van Renesse, zoon. Beroep eerste partij: domdecan te Utrecht.
Naam eerste partij: kinderen + Johanna Charlotta baronne van Renesse, dochter, en + Johan Louis baron van Hardenbroek:
Naam eerste partij: Gysbert Jan baron van Hardenbroek. Beroep eerste partij: beschreven in 't lid der edelen en ridderschappe 's lands van Utrecht
Naam eerste partij: Johan Adolph baron van Hardenbroek Beroep eerste partij: collonel. Woonplaats eerste partij: Utrecht
• Soort onroerend goed: huysinge, hofstad en heerlykheid c.a., tienden, plantagien en landeryen - naar Willem Jacob baron van Renesse -;
Gerecht onroerend goed: s' Heeren Arentsbergen. /
• Soort onroerend goed: heerlykheid c.a.; Gerecht onroerend goed: Berchambagt
• Soort onroerend goed: heerlykheid c.a. - naar Willem Jacob van Renesse - Gerecht onroerend goed: Ammers anders Amerstol
• Soort onroerend goed: huys en slot met boomgaarden, tuyn en henniplanden, wey- en hoylanden en grienden Gerecht onroerend goed: s' Heer Aartsbergen tusschen de Agterweg en de Nieuwe Wetering
• Soort onroerend goed: huysje en erff. Ligging onroerend goed: Agterweg Gerecht onroerend goed: s' Heer Aartsbergen
• Soort onroerend goed: leengoederen. Gerecht onroerend goed: Cadsant en Vlaanderen
• Soort onroerend goed: huysinge, erve, tuyn, stallinge en koetshuys Ligging onroerend goed: wz Nieuwegragt uytkomende op het Bagynhoff Belendingen onroerend goed: achter: heer van Hinderstyn : nw: nabeschreve huysinge; zw: generaal major NN van Tuyll van Serooskerken Gerecht onroerend goed: Utrecht, tusschen de Wittevrouwebrug en de Plompentoorn
• Soort onroerend goed: huysinge en erve - naar Willem Jacob baron van Renesse - Ligging onroerend goed: wz Nieuwegragt. Belendingen onroerend goed: ene zyde: voorschreve huysinge; andere zyde: juffrouw NN Stellingwerff Gerecht onroerend goed: Utrecht
• Soort onroerend goed: ridderhofstad en huysinge met boerewoninge en 40 mergen lands Naam onroerend goed: Lochorst. Gerecht onroerend goed: Leusden
• Soort onroerend goed: 1 gemet 110 roeden land. Gerecht onroerend goed: Cadsand, Oudeland
• Soort onroerend goed: 2 gemeten lands. Gerecht onroerend goed: Cadsand, Oudeland
• Soort onroerend goed: 1 gemet 41 roeden land - naar Willem Jacob baron van Renesse - Gerecht onroerend goed: Cadsand, Oudeland
• Soort onroerend goed: 2 gemeten 100 roeden. Gerecht onroerend goed: Cadsand, Oudeland
• Soort onroerend goed: 3 gemeten lands. Gerecht onroerend goed: Staats Vlaanderen, in 't Casteelpolderke
• Soort onroerend goed: 25 gemeten lands. Gerecht onroerend goed: Staats Vlaanderen, Polder de Tienhondert
• Soort onroerend goed: 9 1/2 buynderen zaag- en weylanden. Gerecht onroerend goed: Zevenbergen, Polder den Pellegrum
• Soort onroerend goed: 3 buynderen 105 roeden. Gerecht onroerend goed: Zevenbergen, Ouden Noortpolder
• Soort onroerend goed: 4 gemeten avelingen. Gerecht onroerend goed: Sevenbergen, Bredaschenpolder
• Soort onroerend goed: 4 gemeten dyk - naar Willem Jacob baron van Renesse - Gerecht onroerend goed: Sevenbergen, tusschen de Arenbergerpolder en Nassauwenpolder
• Soort onroerend goed: 8 mergen lands - naar Gysbert Jan baron van Hardenbroek - Gerecht onroerend goed: Maarssenbroek
• Soort onroerend goed: 8 mergen lands. Gerecht onroerend goed: Maarssenbroek
Verwijzingen: testament d.d. 29-4-1745 voor notaris J. van den Doorslag / Verwijzingen: codicil d.d. 14-11-1749 voor notaris J. van den Doorslag / Verwijzingen: koop en verkoop d.d. 25-6-1702 voor notaris H. Vyandt / Verwijzingen: plecht d.d. 3-6-1741 voor het gerecht van Bergambacht / Verwijzingen: plecht d.d. 27-4-1751 voor het gerecht van Utrecht / Verwijzingen: plecht d.d. 22-11-1746 voor het gerecht van Bergambacht / Bijzonderheden: Johan Adolph baron van Renesse, in leven president van de edelen en ridderschap en gecommitteerd ter gedeputeerde staten van Utrecht. / Zakelijk trefwoord: heerlykheden.

============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U237a1, aktenr. 161, d.d. 24-12-1759 / Aktesoort: Goedkeuring. /
Notaris J. DE CLEFAY, UTRECHT. / Uittreksel [= in de Franse taal.]:
Naam eerste partij: Henry Jacob de Tuyll de Serooskerken / Naam echtgenote eerste partij: x Maria Anna Singendonck
Beroep eerste partij: general major et ayde de camp du Prince d' Orange
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot [Seigneur de Ter Moer = Heer van Ter Moer]
Naam echtgenote eerste partij: x Isabella Adelheid Singendonck
Beroep eerste partij: major [= au Regiment du Lieutenant General de Cannenburg].
Woonplaats eerste partij: Utrecht, paroisse le Buurkerk.

Samenvatting inhoud akte: van de scheidingsakte van de boedel van hun overleden ouders
Matthias Lambertus Singendonck, [Libre Seigneur de Dieden = Vrijheer van Dieden], in leven burgemeester en raad van Nymegen, afgevaardigde in de Staten Generaal en president van de raad van de rekenkamer van de prins van Oranje,
en Agnes Hoeuft, tussen hen en Coenraad Diederik Neomagus Singendonck, [Libre Seigneur de Dieden], postmeester van Nymegen,
en Mathias Johan Singendonck, gepasseerd.
Verwijzingen: overeenkomst d.d. 14-1-1721 voor notaris N.N. le Prevost te Parys.

=======================================================================

Zie verder op deze website, stambomen: Casembroot (vervolg Utrecht: blz.6.) /
See further on this website, familytrees: Casembroot (continued Utrecht: page 6.):

> CASEMBROOT - Utrecht (The Netherlands)

============================================

home