HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

< vorige pagina / previous page


Prov. Utrecht

CASEMBROOT

en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name.


Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa van personen en families
wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen, vooral welbekend door publicaties,
genealogie en heraldiek over oude adellijke families van Europa.
A surname with various spelling since the middle ages in Europe of persons and families
living in cities and towns with various occupations, especially well-known because of publications,
genealogy and heraldry concerning old noble families of Europe.

================================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U219a8, aktenr. 3, d.d. 10-01-1760.
Aktesoort: Codicil. / Notaris J. KOL, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Eleonora Geertruyd de Casembroot.
Woonplaats eerste partij: Utrecht. / Samenvatting inhoud akte: toewyzing legaat.
Verwijzingen: testament d.d. 30-7-1754 voor notaris E. Vlaer.
Verwijzingen: codicil d.d. 5-10-1758 voor notaris Jacob Smit.
============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U201a8, aktenr. 56, d.d. 29-01-1760.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris J. SMIT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Charlotta Maria de Casembroot.
Naam echtgenote eerste partij: wed. Jean Carel Barchman Wuytiers.

Woonplaats eerste partij: Utrecht, quartier de l eglise de St Jean.
Naam tweede partij: George Tobie Thellusson. Naam tweede partij: Jacques Necker
Beroep tweede partij: banquier. Woonplaats tweede partij: Paris.
Samenvatting inhoud akte: om geld te innen in Frankryk.
=========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U201a8, aktenr. 57, d.d. 29-01-1760.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris J. SMIT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Eleonora Geertruyd de Casembroot.
Woonplaats eerste partij: Utrecht, Nouveau Canal
.
Naam tweede partij: George Tobie Thelluson. Naam tweede partij: Jacques Necker
Beroep tweede partij: banquier. Woonplaats tweede partij: Paris.
Samenvatting inhoud akte: om geld te innen in Frankryk.
=========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U201a8, aktenr. 59, d.d. 08-02-1760.
Aktesoort: Verklaring. / Notaris J. SMIT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Kol. Naam eerste partij: Ryk van Vliet
Beroep eerste partij: notaire cour d' Utrecht. Woonplaats eerste partij: Utrecht
Samenvatting inhoud akte: Jean Carel Barchman Wuytiers, in leven laatst gehuwd
met Charlotta Maria de Casembroot en eerder weduwnaar Johanna Maria de Wildt,
heeft uit zyn laatste huwelyk geen kind(eren) nagelaten en uit zyn eerste huwelyk een dochter:
Isabella Lucretia Barchman Wuytiers, gehuwd met Pierre Antoine Godin.
================================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U201a8, aktenr. 60, d.d. 08-02-1760.
Aktesoort: Akkoord. / Notaris J. SMIT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Charlotta Maria de Casembroot
Naam echtgenote eerste partij: wed. Jan Carel Barchman Wuytiers, eerder wedr. Johanna Maria de Wildt
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Piter Antony Godin. Naam echtgenote tweede partij: x Isabella Lucretia Barchman Wuytiers,
dochter van Jan Carel Barchman Wuytiers en Johanna Maria de Wildt
Beroep tweede partij: ritmeester. Woonplaats tweede partij: Utrecht
Samenvatting inhoud akte: over voldoening van f 50.000,- aan tweede party
in plaats van legitieme portie in de nalatenschap van haar vader.
Soort onroerend goed: 1/4 part in huyzinge, stal en 5 huyzen - naar Isabella Lucretia Barchman Wuytiers -
Ligging onroerend goed: hoek Heeregragt en Vyselstraat. / Gerecht onroerend goed: Amsterdam.
Verwijzingen: akkoord d.d. 22-8-1759 voor notaris Jacob Smit
Verwijzingen: codicil d.d. 15-8-1758 voor notaris J. Kol.
==============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U201a8, aktenr. 67-1, d.d. 03-03-1760.
Aktesoort: Afstand. / Notaris J. SMIT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Charlotta Maria de Casembroot
Naam echtgenote eerste partij: wed. Jean Carel Barchman Wuytiers
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Pierre Antoine Godin
Naam echtgenote tweede partij: x Isabella Lucretia Barchman Wuytiers,
enige dochter van Jean Carel Barchman Wuytiers
Woonplaats tweede partij: Utrecht
Samenvatting inhoud akte: van 29 loten van de lotterie royale
uit de nalatenschap van Jean Carel Barchman Wuytiers.
------------------------------------------------------------------------------

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U201a8, aktenr. 67-2, d.d. 03-03-1760.
Aktesoort: Verklaring. / Notaris J. SMIT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Pierre Antoine Godin
Naam echtgenote eerste partij: x Isabella Lucretia Barchman Wuytiers, dochter
: Jean Carel Barchman Wuytiers
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Samenvatting inhoud akte: Charlotta Maria de Casembroot, weduwe van Jean Carel Barchman Wuytiers,
is als vruchtgebruikster en boedelhoudster gerechtigd tot het innen van inkomsten uit effecten in Frankryk.
Verwijzingen: testament d.d. 5-6-1747 voor notaris G.C Qualenbrinck
Bijzonderheden: met concept van bekrachtiging door
Henry Herman van den Heuvel en Adriaen Jaques van den Heuvel, advocaten te Utrecht.
==========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U201a8, aktenr. 71, d.d. 15-04-1760.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris J. SMIT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Charlotta Maria de Casembroot
Naam echtgenote eerste partij: wed. Jean Carel Barchman Wuytiers
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Barthelemy le Couteulx. / Woonplaats tweede partij: Paris.
Samenvatting inhoud akte: om geld te innen in Frankryk.
=========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U195a5, aktenr. 37, d.d. 01-05-1760.
Aktesoort: Kwitantie. / Notaris A. VAN DEN DOORSLAGH, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: kleinkinderen van Francois van Bergen:
Naam eerste partij: Antoni Francois Godin
Beroep eerste partij: geligeerde raad staten van Utrecht, dykgraaf Leckendyk bovendams
Naam eerste partij: Jan Louis de Casembroot, zoon van
: Leonard de Casembroot en Hillegonda Geertruid van Bergen, in leven echtelieden
Beroep eerste partij: collonel
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Jan Kol. Beroep gemachtigde: rentmeester ridderschap van Utrecht
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot, broer. Beroep eerste partij: major
Naam eerste partij: Charlotta Maria de Casembroot, zuster
Naam echtgenote eerste partij: wed. Jan Carel Bachman Wuytiers
Beroep eerste partij: in leven schout by nacht van Holland en Westvriesland
Naam eerste partij: Eleonora Geertruyd de Casembroot, zuster
Naam eerste partij: Justinus de Beyer
Naam echtgenote eerste partij: x Maria Elisabeth de Casembroot, zuster
Beroep eerste partij: borgermeester van Nymegen
Naam tweede partij: Nicolaas Wiltens. Beroep tweede partij: boekhouder der VOC te Amsterdam
Samenvatting inhoud akte: voor ontvangst van portie uit opbrengst van de verkoop
van een aandeel in een contract van overleving na opheffing hiervan.
Verwijzingen: testament d.d. 26-1-1739 voor notaris G.C. Qualenbrink
Verwijzingen: testament d.d. 20-10-1732 voor notaris G.C. Qualenbrink
Verwijzingen: procuratie d.d. 4, 5, 10 en 15-11-1757 voor notaris J. van den Doorslag
Bijzonderheden: Antoni Francois Godin, enige zoon en erfgenaam Maria Elisabeth van Bergen,
in leven weduwe van Antoni Godin, in leven raad in de vroedschap en schepen van Utrecht.
Bijzonderheden: Francois van Bergen, in leven raad ordinaris hove provinciaal van Utrecht.
=========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U201a9, aktenr. 2, d.d. 14-01-1761
Aktesoort: Testament. / Notaris J. SMIT, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Eleonora Geertruyd de Casembroot. Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Leonard de Casembroot, broer. Beroep tweede partij: major
Naam tweede partij: Charlotta Maria de Casembroot, zuster
Naam echtgenote tweede partij: wed. Jan Carel Barchman Wuytiers
Naam tweede partij: Maria Elisabeth de Casembroot, zuster
Naam echtgenote tweede partij: gehuwd met Justinus de Beyer
Beroep tweede partij: borgermeester van Nimegen
Naam tweede partij: de 2 zonen van haar broer Jan Louis de Casembroot:
Naam tweede partij: Jan de Casembroot. Naam tweede partij: Lodewyk de Casembroot.
Bijzonderheden: met benoeming van Justinus de Beyer en Leonard de Casembroot tot voogden.
Bijzonderheden: met benoeming van Jan Kol, rentmeester van de edelen en ridderschappe van Utrecht,
tot executeur-testamentair.
=========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U219a9, aktenr. 71, d.d. 25-07-1761
Aktesoort: Koop en verkoop. / Notaris J. KOL, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Gerritsz de Lange, zoon Gerrit de Lange en Willemyntje Frederiks Brouwer,
in leven echtelieden. Woonplaats eerste partij: Willige Langerak.
Naam tweede partij: Eleonora Geertruyd de Casembroot
• Soort onroerend goed: 3 mergen 3 hond lands. Ligging onroerend goed: nz Leck.
Belendingen onroerend goed: achter: Broeik.; ow: Bastiaan Hoykaas; ww: Adrianus Faay.
• Soort onroerend goed: 6 mergen 3 hond land. Ligging onroerend goed: Leck.
Belendingen onroerend goed: achter: Broeik.; ow: Jacobus van der Wey; ww: Judocus van Wyngaerden.
Gerecht onroerend goed: Willige Langerak.
=========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U219a9, aktenr. 95, d.d. 03-10-1761
Aktesoort: Procuratie. / Notaris J. KOL, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Maria Catharina van Tuyll van Serooskercken
Naam echtgenote eerste partij: wed. Diderik van Lochorst
Beroep eerste partij: in leven beschreven in 't lid ridderschappe van Utrecht en hooftofficier van Utrecht.
Naam eerste partij: Charlotta Maria de Casembroot
Naam echtgenote eerste partij: wed. Jan Carel Barchman Wuytiers
Beroep eerste partij: in leven schout by nagt van Holland en Westvriesland
Naam eerste partij: Pieter Anthony Godin. Beroep eerste partij: ritmeester
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Pieter Cornelis 't Lam. Beroep tweede partij: secretaris capittel ten Dom te Utrecht.
Samenvatting inhoud akte: om hun belangen te vertegenwoordigen by de convocatie
door Rutgerus Braamcamp te Amsterdam, als beheerder der koffieplantages
Beyenhoop, Vriessenborg en Clusdaal in Suriname.
=========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U219a10, aktenr. 54, d.d. 15-05-1762
Aktesoort: Huur en verhuur. / Notaris J. KOL, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Eleonora Geertruyd de Casembroot
Naam tweede partij: Jan de Lange. Woonplaats tweede partij: Willige Langerak
Soort onroerend goed: 1 1/2 mergen bouwland, 1 mergen griend en 7 1/2 mergen zoo wey- als hoyland
Gerecht onroerend goed: Willige Langerak.
=========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U219a11, aktenr. 18, d.d. 25-03-1763
Aktesoort: Procuratie. / Notaris J. KOL, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Eleonora Geertruyd de Casembroot. Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Jan van der Horst. Beroep tweede partij: schout van Willige Langerak
Samenvatting inhoud akte: tot transport van een akker Anneke Teunis de Heersweer
onder Langerak over Lek
Verwijzingen: transport d.d. 11-4-1760 voor het gerecht van Langerak over Lek.
=========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U224a3, aktenr. 83, d.d. 07-06-1763
Aktesoort: Protest. / Notaris J. J. KRUYDER, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Bartholomeus de Gruyter ( Bartholomeus de Gruyter van Groenewoude ).
[= Mr. Bartholomeus de Gruyter, Heere van Groenewoude;
handtekening: B: D: Gruyter van Groenewoude.]
Beroep eerste partij: raad in de vroedschap van Utrecht.
Naam eerste partij: Elizabeth de Gruyter van Groenewoude, zuster.
[= Vrouwe van Lambalge.]
Naam eerste partij: Petronella de Casembroot. Naam echtgenote eerste partij: wed. NN Emants.
Naam eerste partij: haar minderen. [= haar kinderen.]
Samenvatting inhoud akte: het begraven van Margareta Elisabeth de Gruyter,
weduwe van Gysbert Hendrik van Ewyck, houdt geen aanvaarding van de nalatenschap in.
=========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U219a11, aktenr. 52, d.d. 11-06-1763
Aktesoort: Schuldbekentenis. / Notaris J. KOL, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Arie de Bruyn. Woonplaats eerste partij: Lopik
Naam tweede partij: Eleonora Geertruyd d' Casembroot
Samenvatting inhoud akte: f 200,- vanwege lening.
=========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U219a12, aktenr. 35, d.d. 10-07-1764
Aktesoort: Koop en verkoop. / Notaris J. KOL, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Elenora Geertruyd de Casembroot. Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Hendrik van Malsem
Soort onroerend goed: 3 cameren annex den anderen
Ligging onroerend goed: oz Hamsteegje by de Varkemarkt
Belendingen onroerend goed: ene zyde: heer van Zuylen; andere zyde: Andries van Renswou
Gerecht onroerend goed: Utrecht
Bijzonderheden: Lysje van Seventer mag haar leven lang blyven wonen
in n van de kamers [= in de eene kamer naest die van den Heere van Zuylen]
zonder huur verschuldigd te zyn.
=========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U219a12, aktenr. 60, d.d. 29-09-1764
Aktesoort: Procuratie. / Notaris J. KOL, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Jacobus Hardenbol. Naam echtgenote eerste partij: wedr. Aaltje de Boode.
[Handtekening=merk gesteld door: Jacobus Hardebol.] Woonplaats eerste partij: Willige Langerak.
Naam tweede partij: Jan van der Horst. Beroep tweede partij: schout van Willige Langerak.
Samenvatting inhoud akte: tot publieke verkoop van de roerende goederen en vee op de hofstede,
toebehorende aan de erven N.N., weduwe NN de Casembroot,
[= in leven Vrouwe van Rynestyn en Willige Langerak] om uit de opbrengst schulden te voldoen.
=========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U219a12, aktenr. 62, d.d. 06-10-1764
Aktesoort: Huur en verhuur. / Notaris J. KOL, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot. [= Heere van Ter Moer.]
Beroep eerste partij: major [= van d' Cavallery ten dienste deser Landen.]
Naam tweede partij: Gysbert Craapoel. Woonplaats tweede partij: Camerik, Grooten Houdyk.
• Soort onroerend goed: hofstede, huys c.a. met 18 mergen wey-, hoy- en henniplanden.
Ligging onroerend goed: oz Camerikse Wetering.
Belendingen onroerend goed: achter: Houdykerwetering; ow: Gysbert de Wit; nw: de 6 volgende mergens
• Soort onroerend goed: 6 mergen lands. Ligging onroerend goed: oz Camerikse Wetering
Belendingen onroerend goed: achter: Houdykerwetering; nw: N.N., wed. NN Oudenrogge, in leven schout.
Gerecht onroerend goed: Camerik, Grooten Houdyk.
Bijzonderheden: renversaal akte.
=========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U219a12, aktenr. 100, d.d. 31-03-1765
Aktesoort: Procuratie. / Notaris J. KOL, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Diderik Hoeufft:
Naam eerste partij: kleinkinderen van + Maria Catharina Hoeufft, dochter:
Naam eerste partij: Johanna M. van Lochorst van Ter Meer (Maria),
dochter van + Diderik van Lochorst.[= in leven Heere van Ter Meer Maarsen.]
Naam eerste partij: Agneta Geertruyda van Lochorst,
dochter van + Diderik van Lochorst.[= in leven Heere van Ter Meer Maarsen.]
Naam eerste partij: (klein)kinderen van + Isabella Agneta Hoeufft, dochter:
Naam eerste partij: Diderik Jacob van Tuyll van Serooskerken [=Heere van Zuylen, Westbroek.]
Beroep eerste partij: wegens edelen en ridderschappe comparerende in de staten van Utrecht
en ordinaris gedeputeerden, dykgraaff van den Leckendyk benedendams.
Naam eerste partij: Hendrik Jacob van Tuyll van Serooskerken
Beroep eerste partij: generaal-major en generaal-adjudant van de erfstadhouder
Naam eerste partij: kinderen van + Jan van Tuyll van Serooskerken
Naam eerste partij: Maria Catharina van Tuyll van Serooskerken.
Naam echtgenote eerste partij: wed. Diderik van Lochorst
Beroep eerste partij: in leven wegens edelen en ridderschappe comparerende in de staten van Utrecht
en ordinaris gedeputeerden, hoofdofficier van Utrecht.
Naam eerste partij: Anna Elisabeth van Tuyll van Serooskerken
Naam eerste partij: Isabella Agneta van Tuyll van Serooskerken
Naam eerste partij: kinderen + Anna Jacoba Hoeufft, dochter:
Naam eerste partij: Isabella Agneta d' Averhoult
Naam eerste partij: Anna Magdalena d' Averhoult
Naam eerste partij: Jan d' Averhoult. Beroep eerste partij: major
Naam eerste partij: Josina Benjamina d' Averhoult
Naam eerste partij: Joost Taets van Amerongen [= Heere van Natewisch.]
Naam echtgenote eerste partij: x Maria Catharina d' Averhoult
Beroep eerste partij: lid ridderschappe en comparerende ter vergaderinge van de staten Utrecht
en ordinaris gedeputeerden, hoofdofficier van Amersfoort
Naam eerste partij: Charlotta Susanna d' Averhoult
Naam eerste partij: kinderen + Agnes Hoeufft, dochter:
Naam eerste partij: Hendrik Jacob van Tuyll van Serooskerken
Naam echtgenote eerste partij: x Maria Anna Singendonk
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot
[= Heere van Ter Moer; handtekening: L. De Casembroot.]
Naam echtgenote eerste partij: x Isabella Adelheid Singendonk
[= handtekening: I:A: de Casembroot geboore Singendonck.]
Beroep eerste partij: major [= van de Cavallerie.]
Naam eerste partij: Coenraad Diderik Neomagus Singendonk [=VrijHeere van Diden.]
Beroep eerste partij: postmeester van Nymegen
Naam eerste partij: Matthias Johan Singendonk
Naam tweede partij: Joachim Ferdinand de Beaufort van Duyvendyk
Samenvatting inhoud akte: tot publieke verkoop van land en grondrenten in Kieldrecht
in Staats Vlaanderen en Oostenryks Vlaanderen en tot invordering van achterstallige pachten aldaar.
Bijzonderheden: Maria Catharina van Tuyll van Serooskerken
(rubrieknummer 1.2.4) voor zichzelf en ook als boedelhoudster van
Diderik van Lochorst, die een zoon was van Maria Carharina Hoeufft.
===========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U219a12, aktenr. 107, d.d. 23-04-1765
Aktesoort: Kwitantie. / Notaris J. KOL, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: kinderen en erven Agnes Hoeufft, [= in leven: Vrouwe van Diden.]
dochter en mederfgenaam Diderik Hoeufft: [= in leven Heere van Fontaine, etc.]
Naam eerste partij: Hendrik Jacob van Tuyll van Serooskerken.
Naam echtgenote eerste partij: x Maria Anna Singendonk.[= Singendonck]
Beroep eerste partij: generaal-major [= van de Cavallerie]
en generaal-adjudant van de erfstadhouder der Vereenigde Nederlanden.
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot [= Heere van Ter Moer.]
Naam echtgenote eerste partij: x Isabella Adelheid Singendonck
Beroep eerste partij: major [= van de Cavallerie.]
Naam eerste partij: Coenraad Diderik Neomagus Singendonck [= VrijHeere van Diden.]
Beroep eerste partij: postmeester van Nymegen
Naam eerste partij: Matthias Johan Singendonk [= Singendonck]
Naam tweede partij: Diderik Jacob van Tuyll van Serooskerken [= Heere van Zuylen, Westbroek, etc.]
Beroep tweede partij: comparerende wegens de ridderschappe ter vergaderinge van de staten van Utrecht
en de ordinaris gedeputeerden.
Samenvatting inhoud akte: voor de ontvangst van hun aandeel
in de opbrengsten van goederen in Frankryk in Poitou
en de verkoper aan NN Le Large
Bijzonderheden: + Diderik Hoeufft, [= in leven Heere van Fontaine, etc.]
zoon en mederfgenaam van Diderik Hoeufft den ouden.
=====================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U219a12, aktenr. 108, d.d. 23-04-1765
Aktesoort: Kwitantie. / Notaris J. KOL, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: (klein)kinderen + Isabella Agneta Hoeufft, [= in leven Vrouwe van Zuijlen.]
dochter + Diderik Hoeufft [= in leven Heere van Fontaine, etc.]:
Naam eerste partij: Diderik Jacob van Tuyll van Serooskerken [= Heere van Zuijlen, Westbroek, etc.]
Naam eerste partij: Hendrik Jacob van Tuyll van Serooskerken
Beroep eerste partij: generaal-major [= van de Cavallerie]
en generaal-adjudant van de erfstadhouder der Vereenigde Nederlanden.
Naam eerste partij: kinderen + Jan van Tuyll van Serooskerken
Naam eerste partij: Maria Catharina van Tuyll van Serooskerken.
Naam echtgenote eerste partij: wed. Diderik van Lochorst. [= in leven Heere van Ter Meer.]
Beroep eerste partij: in leven lid ridderschappe en wegens deselve comparerende
ter vergaderinge van de staten van Utrecht en hoofdofficier van Utrecht.
Naam eerste partij: Anna Elisabeth van Tuyll van Serooskerken
Naam eerste partij: Isabella Agneta van Tuyll van Serooskerken
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot [= Heere van Ter Moer.]
Naam echtgenote eerste partij: x Isabella Adelheid Singendonk,
te voren weduwe Hendrik Rynoud van Tuyll van Serooskerken
Beroep eerste partij: major. [= van de Cavallerie.]
Naam tweede partij: Diderik Jacob van Tuyll van Serooskerken
Beroep tweede partij: comparerende wegens de ridderschappe
ter vergaderinge van de staten van Utrecht en ordinaris gedeputeerden.
Samenvatting inhoud akte: voor de ontvangst van hun aandeel
in de opbrengsten van goederen in Frankryk in Poitou
en de verkopen aan NN Le Large.
Bijzonderheden: + Diderik Hoeufft, [= in leven Heere van Fontaine, etc.]
zoon en mederfgenaam van Diderik Hoeufft de oude.
==========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U219a12, aktenr. 117, d.d. 07-11-1765
Aktesoort: Goedkeuring. / Notaris J. KOL, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Diderik Hoeufft:
Naam eerste partij: kleinkinderen + Maria Catharina Hoeufft:
Naam eerste partij: Johanna Maria van Lochorst van Ter Meer, dochter van + Diderik van Lochorst.
Naam eerste partij: Agneta Geertruyda van Lochorst, dochter van + Diderik van Lochorst
Naam eerste partij: (klein)kinderen + Isabella Agneta Hoeufft:
Naam eerste partij: Diderik Jacob van Tuyll van Serooskerken
Beroep eerste partij: lid ridderschappe van Utrecht en wegens deselve comparerende ter
: vergaderinge van de staten van Utrecht en de ordinaris gedeputeerden,
: dykgraaff van den Leckendyk benedendams
Naam eerste partij: Hendrik Jacob van Tuyll van Serooskerken
Beroep eerste partij: generaal-major en generaal-adjudant van de erfstadhouder der Vereenigde Nederlanden.
Naam eerste partij: kinderen + Jan van Tuyll van Serooskerken
Naam eerste partij: Maria Catharina van Tuyll van Serooskerken
Naam echtgenote eerste partij: wed. Diderik van Lochorst, enige zoon + Maria Catharina Hoeufft
Beroep eerste partij: in leven comparerende wegens de ridderschappe ter vergaderinge van
: de staten van Utrecht en hooftofficier van Utrecht
Naam eerste partij: Anna Elisabeth van Tuyll van Serooskerken
Naam eerste partij: Isabella Agneta van Tuyll van Serooskerken
Naam eerste partij: kinderen + Anna Jacoba Hoeufft:
Naam eerste partij: Isabella Agneta d' Averhoult. Naam eerste partij: Josina Benjamina d' Averhoult
Naam eerste partij: Charlotta Susanna d' Averhoult. Naam eerste partij: Anna Magdalena d' Averhoult
Naam eerste partij: Jan d' Averhoult. Beroep eerste partij: major
Naam eerste partij: Joost Taets van Amerongen
Naam echtgenote eerste partij: x Maria Catharina d' Averhoult
Beroep eerste partij: lid ridderschappe en deswege comparerende ter vergaderinge van
: de staten van Utrecht en de ordinaris gedeputeerden, hooftofficier van Amersfoort.
Naam eerste partij: kinderen + Agnes Hoeufft:
Naam eerste partij: Hendrik Jacob van Tuyll van Serooskerken
Naam echtgenote eerste partij: x Maria Anna Singendonck
Naam eerste partij: Matthias Johan Singendonck
Naam eerste partij: Leonard de Casembroot [= Heere van Ter Moer.]
Naam echtgenote eerste partij: x Isabella Adelheid Singendonck
Beroep eerste partij: major [= van de Cavallerie.]
Naam eerste partij: Coenraad Diderik Neomagus Singendonck
Beroep eerste partij: postmeester van Nymegen
Samenvatting inhoud akte: van de publieke verkoping door Joachim Ferdinand de Beaufort
van enige landen en grondrenten te Kieldrecht in Oostenryks Vlaanderen.
Verwijzingen: procuratie d.d. 31-3-1765 voor notaris J. Kol
Bijzonderheden: + Maria Catharina Hoeufft, + Isabella Agneta Hoeufft,
+ Anna Jacoba Hoeufft en + Agnes Hoeufft
zyn enige kinderen en erfgenamen Diderik Hoeufft.
Bijzonderheden: Maria Catharina van Tuyll van Serooskerken
ook als weduwe en boedelhoudster van Diderik van Lochorst.
[= in leven Heere van Ter Meer, Maarsen, etc.].
=========================================================================

vervolg vanaf 1770 op de volgende pagina; continued from 1770 on the next page.

========================================================================

Zie verder op deze website, stambomen: Casembroot (vervolg Utrecht: blz.7.) /
See further on this website, familytrees: Casembroot (continued Utrecht: page 7.):

> CASEMBROOT - Utrecht (The Netherlands)

============================================

home