HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

< vorige pagina / previous page


Prov. Utrecht

CASEMBROOT

en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name.


Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa van personen en families
wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen, vooral welbekend door publicaties,
genealogie en heraldiek over oude adellijke families van Europa.
A surname with various spelling since the middle ages in Europe of persons and families
living in cities and towns with various occupations, especially well-known because of publications,
genealogy and heraldry concerning old noble families of Europe.

================================================================================

http://eemland.pictura-dp.nl/extern/ogb/
website: Archief EEMLAND te Amersfoort.

Notariële archieven.

Naam: Schutter, Diederik
(Capitain in het eerste Bataillon van de Gen.Majoor de Casembroot.)
Overleden: (datum is niet vermeld)
Echtgenoot: Vleugels, Cornelia Anna (wonend te Utrecht)
Akten
Testament: 08-11-1764 H.A. Welmers, auditeur militair te Zutphen.
Voogdbenoeming: 19-06-1777 J. Both Hendriksen.
AT 046a002 rep 266.
Opmerkingen: (zoekterm: militair)

===============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U236a5, aktenr. 61, d.d. 27-01-1770.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris: J. KLEMME, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Leonard de Cazembrood. / Beroep eerste partij: collonel.
Naam eerste partij: Matthias Johannes van Singendonk. / [= Heer van Sandenburg.]
Beroep eerste partij: ritmeester.

Naam tweede partij: Zuzanna Adriana Monk. Naam tweede partij: Johanna Regina Monk.
Samenvatting inhoud akte: om ordonnantiën van soldy te lichten by het comptoir militair
der: provincie Utrecht
en de administratie van hun compagnieën te voeren.

Bijzonderheden: ook op 29-1-1770 gedateerd.

[Betr.: 't Regiment Cavallery v.d. Generaal van Izendoorn a Blois, Heer van Cannenburg.
De akte is ondertekend door o.a.:
L. D' Casembroot; M: J: Singendonck.]

===================================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U240a1, aktenr. 81, d.d. 18-09-1775.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris P. C. 'T LAM, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Eleonora van Casembrood (E.G. de Casembroot)
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: J.A. de Mist. Beroep tweede partij: sekretaris van Kampen
Samenvatting inhoud akte: om in plaats van Cornelis Smit
belangen in de Overysselsche prebendesociteit te Kampen waar te nemen.

===========================================================================

http://eemland.pictura-dp.nl/extern/ogb/
website: Archief EEMLAND te Amersfoort.

Burgerrechtverleningen:
Naam: Johannes Gerlach. / Categorie: geadmitteert. / Datum: 1 sept.1777.
Beroep: sergeant onder 't regiment van den Heer Luitenant-Generaal De Casembrood /
soldaat. / Afkomstig van: alhier in Guarnisoen / Amersfoort.
Bijzonderheden: benevens desselfs huisvrouw Gijsberta Spaan
en twee kinderen met namen Johannes, oud 1 1/2 jaar, en Willem, oud 1/2 jaar.
Boek: Stadsarchief inv.nrs.69 en 1848.

===============================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U224a7, aktenr. 158, d.d. 16-09-1779.
Aktesoort: Borgtocht. / Notaris J. J. KRUYDER, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Theodora Petronella van Romondt
Naam echtgenote eerste partij: wed. Nicolaas Kien
Beroep eerste partij: in leven raad in de vroedschap
en oud- burgermeester van Utrecht
Naam eerste partij: Eleonora Geertruyda de Casembroot
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Beroep tweede partij: burgermeester en vroedschap of gecommitteerden ter finantie
Woonplaats tweede partij: Utrecht
Samenvatting inhoud akte: voor Gerrit Cock als uitmaander
van de stadsthinssen of klyne schulden.

=====================================================================================

Betreft familienaam Casembrood, informatie via website http://www.archieven.nl
Informatie over onderstaande beschrijving: Toegangsnummer: 016
Archieftitel: Gerechten Laag Nieuwkoop, Portengen-Zuideinde, Loefsgerecht van Ruwiel of de lage Haar,
Gerverskop-Utenhams, Gerverskop-Staten, Gieltjesdorp en Vijfhoeven in Kortrijk
2. Inventaris
2.1. Archief van de gezamenlijke gerechten Laag Nieuwkoop, Portengen- Zuideinde, Loefsgerecht van Ruwiel of de Lage Haar,
Gerverskop-Utenhams, Gerverskop-Staten, Gieltjesdorp en Vijfhoeven in Kortrijk
2.1.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.1.2.5. Stukken van gerechtelijke aard
kenmerken
Gerechten Laag Nieuwkoop, Portengen-Zuideinde, Loefsgerecht van Ruwiel of de lage Haar, Gerverskop-Utenhams,
Gerverskop-Staten, Gieltjesdorp en Vijfhoeven in Kortrijk
606 
: Akte van schuldbekentenis van Cornelis Schuijlenburg en zijn vrouw Bartje van Cleef
t.b.v. Charlotta Maria de Casembrood, weduwe van Jan Carel Barchman Wuijtiers,
groot 4000 gld., op onderpand van hun hofstede met 22 morgen land onder het gerecht Gerverskop-de Marez.
Datering 1780. / Omvang 1 stuk. / Vindplaats: Streekarchivariaat Vecht en Venen.
Zie website www.archieven.nl voor meer gegevens, adres van het archief, etc.;
zie ook website => http://www.erfgoed-utrecht.nl/instelling.aspx?ID=142


=====================================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Zoekresultaat notariële akten > Akte: inv.nr. U242a23, aktenr. 176, d.d. 20-06-1796.
Aktesoort: Procuratie. / Notaris H. N. SCHALKWIJK A VELDEN, UTRECHT. / Uittreksel:
Naam eerste partij: Arnoud Jan van Westrenen, zoon van + Jan Andr van Westrenen
Beroep eerste partij: canonik capittel van Oudmunster te Utrecht
Naam tweede partij: Theodorus Koppen. Beroep tweede partij: notaris te Utrecht
Samenvatting inhoud akte: om prebende in het kapittel van St Marie,
vrygekomen door overlyden van Jan van Vianen,
op naam te stellen van Leonard van Casembroot.

=======================================================================================

 

(De) CASEMBROOT, CASENBROODT, CASENBROOT, CASENBROTIUS

 

STUDENTEN IN VROEGER EEUWEN TE UTRECHT EN ELDERS

(Opnieuw samengesteld door M.Ch. Deden-Kazenbroot .)

Zie ook Navorscher, 1888 blz.177 betr. de academies te Leiden en Utrecht
incl. aantekeningen over de academies te Amsterdam en Deventer:

LEIDEN: In het Album van de Akademie te Leiden, studentenregister.
In dit album is de spelling bij afwisseling Casenbroot, Casenbroodt,
Casembroot. Op een persoon na (= de laatste, Leonard Willem de Casembroot)
steeds zonder de.
{N.B. = Studentenregister inschrijvingen periode 1575 - 1875}
UTRECHT: In het Album der Utrechtsche Akademie studentenregister.
{N.B. = Studenten vermeld in de jaren 1676, 1739, 1823.}

1668 Academie te Leiden:
Johannes CASEMBROOT
Nav.1888, blz.176 = Johannes C., van Utrecht, 13 j.; (*)
[(*) = een voetnoot op blz.176: Vgl. "Nav. XXXVII, 77. RED. = Redactie Nav.];
1 Oct. 1668.
{N.B. = Johannes Casembroot, student inschr. blz.550.}

1670 Academie te Leiden:
Leonard CASEMBROOT
Nav.1888, blz.176 = Leonard C., van Utrecht, 12 j.; (*)
[(*) = een voetnoot op blz.176: Vgl. "Nav. XXXVII, 77. RED. = Redactie Nav.];
28 April 1670.
{N.B. = Leonard Casembroot, student inschr. blz.560.}

1676 Academie te Utrecht:
J. de C. {wsch.: De CASEMBROOT}
Nav.1888, blz.177 = J. de C.;
anno 1676.
{N.B. = J. de C.; wsch. J. de Casembroot.}

1739 Academie te Utrecht:
L. de C. {wsch.: De CASEMBROOT}
Nav.1888, blz.177 = L. de C., Utrechtenaar;
anno 1739.
{N.B. = L. de C.; wsch. L. de Casembroot.}==================================================================================

Zie verder op deze website, stambomen: Casembroot (vervolg Utrecht: blz.8.)/
See further on this website, familytrees: Casembroot (continued Utrecht: page 8.):

> CASEMBROOT - Utrecht (The Netherlands)

============================================

home