HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

 

< vorige pagina / previous page


Prov. Utrecht

CASEMBROOT

en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name.


Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa van personen en families
wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen, vooral welbekend door publicaties,
genealogie en heraldiek over oude adellijke families van Europa.
A surname with various spelling since the middle ages in Europe of persons and families
living in cities and towns with various occupations, especially well-known because of publications,
genealogy and heraldry concerning old noble families of Europe.


===========================================================================

STUDENTEN IN AMSTERDAM, DEVENTER, LEIDEN, UTRECHT, etc.


(De) CASEMBROOT, CASENBROODT,
CASENBROOT, CASENBROTIUS

(Opnieuw samengesteld door M.Ch. Deden-Kazenbroot .)

Zie ook Navorscher, 1888 blz.177 betr. de academies te Leiden en Utrecht
incl. aantekeningen over de academies te Amsterdam en Deventer:

LEIDEN: In het Album van de Akademie te Leiden, studentenregister.
In dit album is de spelling bij afwisseling Casenbroot, Casenbroodt,
Casembroot. Op een persoon na
(= de laatste, Leonard Willem de Casembroot)
steeds zonder de.
{N.B. = Studentenregister inschrijvingen periode 1575 - 1875}
UTRECHT: In het Album der Utrechtsche Akademie studentenregister.
{N.B. = Studenten vermeld in de jaren 1676, 1739, 1823.}

1668 Academie te Leiden:
Johannes CASEMBROOT
Nav.1888, blz.176 = Johannes C., van Utrecht, 13 j.; (*)
[(*) = een voetnoot op blz.176: Vgl. "Nav. XXXVII, 77. RED. = Redactie Nav.];
1 Oct. 1668.
{N.B. = Johannes Casembroot, student inschr. blz.550.}

1670 Academie te Leiden:
Leonard CASEMBROOT
Nav.1888, blz.176 = Leonard C., van Utrecht, 12 j.; (*)
[(*) = een voetnoot op blz.176: Vgl. "Nav. XXXVII, 77. RED. = Redactie Nav.];
28 April 1670.
{N.B. = Leonard Casembroot, student inschr. blz.560.}

1676 Academie te Utrecht:
J. de C. {wsch.: De CASEMBROOT}
Nav.1888, blz.177 = J. de C.;
anno 1676.
{N.B. = J. de C.; wsch. J. de Casembroot.}

1739 Academie te Utrecht:
L. de C. {wsch.: De CASEMBROOT}
Nav.1888, blz.177 = L. de C., Utrechtenaar;
anno 1739.
{N.B. = L. de C.; wsch. L. de Casembroot.}

1823 Academie te Utrecht:
Edouard Cornelis De CASEMBROOT
Nav.1888, blz.177 = Edouard Cornelis de C., geb. te Utrecht;
Rechtsgeleerdheid, 9 Juni 1823.
Hij was een leerling van het Athenaeum te Amsterdam,
en kwam te Utrecht als Candidaat in de Letteren.
{N.B. = J. de C.; wsch. J. de Casembroot.}

1824 Academie te Leiden:
Eduard Cornelis CASEMBROOT
Nav.1888, blz.177 = Eduard Cornelis C., van Utrecht, 21 j.;
Rechtsgeleerdheid, 23 Sept. 1824.
Hij verbleef er twee achtereenvolgende jaren.
{N.B. = Eduard Cornelis Casembroot, student inschr. blz.1264.
Uit: 'de Illustere School' te Deventer, periode 1630–1878.
Eduardus Cornelius Casembroot, van Utrecht;
studeerde eveneens te Deventer van 1820–1822, zie blz.265:
d.d. 18 juli 1822 vermeld met de opmerking: "rec. 1823,
Leidam profectus".}

======================================================================

Archiefbron / Archivesource > website http://www.archieven.nl
Informatie over onderstaande beschrijving: Toegangsnummer: 37
Archieftitel: financiële instellingen van de landsheer en van de staten van utrecht
en daarop volgende gewestelijke besturen
2. Inventaris / 2.6. Archief van de kommissie tot de administratie van de financien
van het voormalig gewest Utrecht
2.6.5. Toezicht op het beheer van de goederen en inkomsten van de staten
2.6.5.2. Domeinen / 2.6.5.2.7. Hoofdschout van de stad Wijk bij Duurstede.
kenmerken: financiële instellingen van de landsheer en van de staten van utrecht
en daarop volgende gewestelijke besturen.

• Rekeningen van de hoofdschout Leonard de Casembroot.
Datering:
1802–1806. / Omvang: 1 omslag en 1 katern.
• 2790 =
1802 mei 4-1804. / Oude Orde: 1275.
• 2791 =
1806. / Oude Orde: 1325.
• 2792  =
Borderellen op de rekeningen als voren.
Datering:
1803 juni 28-1805. / Omvang: 1 omslag. / Oude Orde: 1116.
Vindplaats:
Het Utrechts Archief, te Utrecht;
Zie verder website http://www.hetutrechtsarchief.nl/

======================================================================

Archiefwebsite in Provincie Utrecht: www.genealogiezuidoostutrecht.org
Uit het NH begraafboek van Wijk bij Duurstede blijkt dat op 20-05-1805 is begraven:
Naam: Casembroot. / Relatie: een kind van mijnheer. / Naam:–.
Opmerkingen [Kind van mijnheer Casembroot begraven te Wijk-bij-Duurstede]:
In de kerk, in de kelder kruispant.
======================================================================
Archiefwebsite in Provincie Utrecht: www.genealogiezuidoostutrecht.org
BRON: NH doopboek van Wijk bij Duurstede. Op 25-08-1805 is gedoopt: Jacoba Elbertina
De vader is: Leonard de Casembroot. De moeder is: Adriana Johanna van Neukirchen
De getuige is: Weled. Gestr. Hr. H. J.v. H v Hengst, lid van H. H. M.
Opmerkingen [geboortenaam moeder=]: geb.v. Neukirchen gen. Nijvenheim.,
mo.[=moeder] gen. Nijvenheim.
=======================================================================
Archiefwebsite in Provincie Utrecht: www.genealogiezuidoostutrecht.org
BRON: NH doopboek van Wijk bij Duurstede. Op 01-11-1807 is gedoopt: Johanna Catharina
De vader is: Leonard de Casembroot. De moeder is: Adriana Johanna van Neukirchen.
Opmerkingen: mo. [=moeder] gen. Nijvenheim.
======================================================================
Archiefwebsite in Provincie Utrecht: www.genealogiezuidoostutrecht.org
BRON: NH doopboek van Wijk bij Duurstede. Op 28-05-1809 is gedoopt: Leonard
De vader is: Leonard de Casembroot. De moeder is: Adriana Johanna van Neukirchen
Opmerkingen: mo. gen. Nijvenheim.
=====================================================================

(Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/)
Detail resultaat: Bron: Burgerlijke stand - Geboorte (Kind, Vader)
Archieflocatie: Het Utrechts Archief.
Algemeen: Toegangnr: 481. Inventarisnr: 183. Gemeente: Wijk bij Duurstede.
Soort akte: Geboorteakte. Aktenummer: 8. Aangiftedatum: 02-04-1811. [= 2 april 1811.]
Kind: Carel Joost de Casembroot. Geslacht: M.
Geboortedatum: 02-04-1811. [= 2 april 1811.] Geboorteplaats: Wijk bij Duurstede.
Vader: Leonard de Casembroot.
Moeder: Adriana Johanna van Neukirchen Gen. nijventrein.

Archiefwebsite in Provincie Utrecht: www.genealogiezuidoostutrecht.org
Uit het geboorteregister van de gemeente Wijk bij Duurstede, aktenummer 8, blijkt dat op 02-04-1811 aangifte is gedaan, dat op 02-04-1811 is geboren een zoon, naam: Carel Joost de Casembroot. /
vader is: Leonard de Casembroot. / moeder is: Adriana Johanna van Neukirchen gen.nijventrein. //

(bron/source: familysearch.org, Netherlands, Civil Registration, 1792-1952 > Utrecht > Wijk bij Duurstede > Tienjarige tafels 1813-1842: Geboorten, huwelijksafkondigingen, huwelijken, huwelijksbijlagen en overlijden 1811-1817 > Image 114 of 629: Dubbelen van het Geboorte Register der Stad Wijk bij Duurstede beginnende met 1e Maart & eindigende met 31e December 1811. / Image 115 of 629 (pagina rechts / page right)
Alphabetische Lijste op het Register der Geboorene te Wijk te Doorstede door de Maire der Stad bij Duurstede gehouden van de eerste maart tot den 31 december 1811. Familien Naam - Doop Naam. / onder andere op deze
indexpagina, lijst met namen, o.a.: Nr.8. / Casembrood (De) / Carel Joost //
=> Image 117 of 629: Alphabetische Lijst op het Register der geboorene te Wijk bij Duurstede, door de maire der Stad Wijk bij Duurstede gehouden van den Eerste Maart tot den 31 December 1811. / 3 kolommen: Nummero. / Famiellenamen / Doopnamen // Nr.8. / familienaam Casembroot, de / doopnamen Carel Joost //
=> Image 120 of 629: (geboorteaktenummer 8.; birthcertificate number 8. (beknopte transcr.MCDK) Nr.8. Heden den tweede april achtienhonderd elf (1811) compareerden voor ons maire der stad Wijk bij Duurstede:
de heer Leonard de Casembroot, vrederechter in het kanton Wijk bij Duurstede, wonende in deze gemeente en verklaarde de comparant dat zijn echtgenote vrouwe Adriana Johanna van Neukirchen genaamd Nijvenheim, hedenmorgen was verlost van een zoon, aan wien de naam gegeven zal worden van: Carel Joost. /
En hebben wij maire na ons van de geboorte te hebben verzekerd hiervan opgemaakt deze acte in tegenwoordigheid van: Johannes van Rijswijk, mandemaker, en Albartus Ladrak, timmerman, beide[n] wonende in deze gemeente, die deze benevens de comparant en ons hebben ondertekent. Accordeert met de originele bij mij. // (was getekend alleen door de maire van Wijk bij Duurstede). //

Archiefwebsite in Provincie Utrecht: www.genealogiezuidoostutrecht.org
BRON: NH doopboek van Wijk bij Duurstede. Op 07-04-1811 is gedoopt: Carel Joost
De vader is: Leonard de Casembroot. De moeder is: Adriana Johanna van Neukirchen
Opmerkingen: mo.[= moeder] gen. Nijvenheim. //


========================================================================

Het Utrechts Archief: notariële akten stad Utrecht (1560–1811) website http://www.hetutrechtsarchief.nl
Informatie over onderstaande beschrijving: Toegangsnummer: 79.
Archieftitel: provinciaal bestuur van utrecht 1813-1920. (1944.) / > 3. Bijlagen.
3.2. Bijlage II. Lijst van gouverneurs, griffiers en leden van Gedeputeerde en Provinciale Staten.
3.2.4. Leden van Provinciale Staten. / kenmerken: Casembroot, Louis de. / Datering 1814-1817.
=====================================================================

(Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/)
Detail resultaat: Bron: Burgerlijke stand - Geboorte. Archieflocatie: Het Utrechts Archief.
Algemeen: Toegangnr: 481. Inventarisnr: 183. Gemeente: Wijk bij Duurstede.
Soort akte: Geboorteakte. Aktenummer: 6. Aangiftedatum: 28-01-1814.
Kind: Louisa Cornelia E. den Casembrod. Geslacht: V.
Geboortedatum: 26-01-1814. Geboorteplaats: Wijk bij Duurstede.
Vader: Leonard den Casembrod.
Moeder: Adriana Johanna van Nieuwkeerken, gen. nieuwenheim. //

(bron/source: familysearch.org, Netherlands, Civil Registration, 1792-1952 > Utrecht > Wijk bij Duurstede > Tienjarige tafels 1813-1842: Geboorten, huwelijksafkondigingen, huwelijken, huwelijksbijlagen en overlijden 1811-1817 > Image 8 of 629: Casembroot, de / Louisa Cornelia Elisabeth / akte 28 Januarij 1814. //
=> Image 299 of 629: (betreft een pagina bij de dubbel opgemaakte geboorteaktes jaar 1814) Par Nous President du Tribunal de Première Instance à Amersfoort / ARRONDISSEMENT d'Amersfoort / DEPARTEMENT DU ZUIDERZEE, le présent Régistre destiné à recevoir les declarations de naissance, pendant l'année mil huit cent quatorse a été coté et paraphé par premier et dernier feuillet, et contient vingt deux feuillets. / Fait double à Amersfoort le 25 Novembre mil huit cent treise. // Vanaf Image 301 of 629 begint de eerste geboorteakte van 1814 rechtsboven: premier feuille; de geboorteaktes vanaf nr.1. zijn in de Nederlandse taal. //
=> Image 304 of 629: (Birthcertificate/Geboorteakte: Nr.6.; beknopte transcr.MCDK) In het jaar 1814 den 28ste der maand januari 's morgens ten negen uur zijn voor ons burgemeester der stad Wijk bij Duurstede canton idem Departement van de Zuiderzee gecompareerd: Leonard de Casembrood, oud twee en veertig (42) jaar vrederechter van het canton Wijk bij Duurstede, welke ons een kint van het vrouwelijk geslagt heeft voorgesteld op den 26ste 's avonds ten tien uure, uit hem declarant en Adriana Johanna van Nieuwkerken genaamd Nieuwenheim, deszelfs huisvrouw, gebooren en aan hetwelk hij verklaard heeft de voornaam van:
Louisa Cornelia Elisabetha, te willen geeven. / Deeze verklaaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van: Jacobus de Riviere, oud 46 jaar commis ter Reekeren:, en Gijsbert van Waveren, oud 22 jaar grofschilder, en hebbe[n] de vader en getuigen alle woonach[t]ig alhier deese acten van geboorten, nadat hun de zelven was voorgeleesen, nevens ons ondertekend. (w.g.: L. De Casembroot, J. La Riviere, G. van Waveren.) //

Opm.MCDK: Uit de akte blijkt geboorteplaats gemeente Wijk bij Duurstede, geboortedatum 26 jan.1814; dochter met drie voornamen, familienaam van de vader is in de akte: Casembrood, de / voornaam: Leonard. // Hij ondertekent de akte zoals hierboven vermeld; de naam van zijn echtgenote zoals gelezen in de akte. // De namen en overige details betreft de getuigen ook vergeleken met andere aktes met spellingsvarianten. //
=> Image 316 of 629: Betreft index van het jaar 1814 geboorteaktes, o.a.: lijstvolgordenr.7. betreft geb.aktenr.6. / geslachtsnaam: Casembroot, De / voornaam: Louisa Cornelia Elisabeth / geboortedatum 26 januari 1814. //

==================================================================

(Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/)
Detail resultaat: Bron: Burgerlijke stand - Geboorte / Archieflocatie: Het Utrechts Archief.
Algemeen: Toegangnr: 481. Inventarisnr: 183. Gemeente: Wijk bij Duurstede.
Soort akte: Geboorteakte. Aktenummer: 31. Aangiftedatum: 25-06-1815.
Kind: Willem Coenraad A.J. de Casembroot. Geslacht: M. / Geboortedatum: 25-06-1815. Geboorteplaats: Wijk bij Duurstede. / Vader: Leonard de Casembroot. / Moeder: Adriana Johanna van Neukirchen Gen. nijvenheim. //

Archiefwebsite in Provincie Utrecht: www.genealogiezuidoostutrecht.org
Uit het geboorteregister van de gemeente Wijk bij Duurstede, aktenummer 31, blijkt dat op 25-06-1815 aangifte is gedaan, dat op 25-06-1815 is geboren een zoon; naam: Willem Coenraad A. J. de Casembroot /
vader is: Leonard de Casembroot / moeder is: Adriana Johanna van Neukirchen gen.nijvenheim. //

(bron/source: familysearch.org, Netherlands, Civil Registration, 1792-1952 > Utrecht > Wijk bij Duurstede > Tienjarige tafels 1813-1842: Geboorten, huwelijksafkondigingen, huwelijken, huwelijksbijlagen en overlijden 1811-1817 > Image 8 of 629: Casembroot, de / Willem Coenraad Antoine Johan / akte 25 Junii 1815. //
=> Image 393 of 629: (Birthcert./Geb.aktenr.31.; bekn.transcr.MCDK; voor zover leesbaar) In het jaar 1815 den 25sten juni is voor ons burgemeester ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Wijk-bij-Duurstede, kwartier Amersfoort, prov. Utrecht, gecompareerd: Frans Carel Jan Roelans, oud 42 jaar, suppleant vrederegter in 't kanton van Wijk-bij-Duurstede, welke ons verklaard heeft, dat op den 25ste juni des avonds den agt uur een kind van het mannelijk geslagt: ten huize van den heer Leonard De Casembroot, in de Muntstraat, welk kind hij ons voorstelde. Verklaarende aan hetzelve den voornaam: Willem Coenraed Antoine Johan, te geven; en welk kind is gebooren, uit Adriana Johanna, Van Neukirchen, genaamd Nijvenheim, wonende alhier, huisvrouw van: Leonard De Casembroot, vrederechter bij 't canton van Wijk-bij-Duurstede, woonende alhier en thans bij de Armée in Brabandt. / De gemelde verklaaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Guillam Verheugen, oud 51 jaar, veldwagter, en Gijsbertus Van Waveren, oud 25 jaar, deurwaarder bij 't Gemeentebestuur; en hebben de declarant en getuigen deze acte van geboorte, na dat hun dezelve was voorgelesen, nevens ons ondertekend. / (w.g.: F.J.C. Roelans, G: Verheugen, G. van Waveren.) // (.., Burgemeester. //


=================================================================

(Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > genlias.nl/)
Casembrood, 23(akte25) juli 1820, overl. in gemeente Renswoude, prov. Utrecht
Detail resultaat: Bron: Burgerlijke stand - Overlijden. / Archieflocatie: Het Utrechts Archief.
Algemeen: Toegangnr: 481. Inventarisnr: 417. Gemeente: Renswoude.
Soort akte: Overlijdensakte. Aktenummer: 15. Aangiftedatum: 25-07-1820.
Overledene: Doortje Casembrood. / Geslacht: V. / Overlijdensdatum: 23-07-1820.
Leeftijd: 17. Overlijdensplaats: Renswoude. / Vader: N.N.; Moeder: N.N. //

(N.B.: Mijn privé opmerking, Haar geboortedatum is dus omstreeks 1802;
ouders onbekend in akte, zie ook verder hierna bij Memorie van Successie.)
Aanvullende informatie gevonden via website Digitale Stamboom Eemland:
http://amersfoort.digitalestamboom.nl/ > Overledene: Doortje Casembrood , 17.
 Plaats: Renswoude. Datum overlijden 23-07-1820. Geboorteplaats Amsterdam.
Bron: Amersfoort Akte Jaar 1820 Nummer 15.
(Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > enlias.nl/)
Detail resultaat: Bron / Source: Memories van successie (Overledene) /
Death duties files (Deceased). Archieflocatie / Archive location: Het Utrechts Archief.
Algemeen / General: Toegangnr / Number of finding aid: 337-1
Inventarisnr / Item number: 41 . Kantoorplaats / Registration office: Amerongen
Memorienr / Death duties file number: 47 / Registratie datum / Registration date: 23-02-1821
Overledene / Deceased: Doortje Casembrood
Overlijdensplaats / Place of death: Renswoude / Overlijdensdatum / Date of death: 23-07-1820
Nadere informatie: nummer op film: 685.

(bron/source) familysearch.org, => Netherlands, Civil Registration, 1792-1952:
> Utrecht > Renswoude => Geboorten, huwelijksafkondigingen, huwelijken, huwelijksbijlagen en overlijden: 1816-1820; Image 409 of 411: Alfabetische volgorde index jaar 1820. / o.a.:
Casembrood, Doortje / folio der akte: 4verso / Datum overlijdensakte 25 jul.1820. //

=> Image 406 of 411: Deathcertificate page 4v. date 25th July 1820 (beknopte transcr.MCDK; voor zover leesbaar) In het jaar 1820 den 25sten der maand juli des voormiddags ten elf uren, zijn voor ons schout officier van den Burgerlijken staat der gemeente van Renswoude, kanton Rheenen, prov. Utrecht, gecompareerd:
Jacobus Jansen Bruis, oud vijfenvijftig (55) jaren, en Dirk Berkhof, oud zevenentwintig (27) jaren, beide[n] landbouwers en geburen van de na-te-meldene overledene en wonende in deze gemeente; welken ons verklaard hebben, dat Doortje Casembrood, oud zeventien (17) jaren, zonder beroep, geboren te Amsterdam doch wonende in deze gemeente, zijnde ongehuwd en hare ouders onbekend, is overleden op den drie-en-twintigsten (23sten) dezer maand July des avonds ten acht uren, in het Huis staande in deze Gemeente N.131. / En is deze Acte van overlijden na dat dezelve de declaranten was voorgelezen door ons getekend; hebbende dezelven verklaard niet te kunnen schrijven. //

=======================================================

CASEMBROOT, De CASEMBROOT: In het Album der Utrechtsche Akademie studentenregister.
{Zie: Studenten in 1676, 1739, 1823.}; vernieuwd overzicht, door M.Ch. Deden-Kazenbroot.

1823 Academie te Utrecht: Edouard Cornelis De CASEMBROOT
Bron: Navorscher 1888, blz.177 = Edouard Cornelis de C., geboren te Utrecht;
Rechtsgeleerdheid, 9 Juni 1823. Hij was een leerling van het Athenaeum te Amsterdam,
en kwam te Utrecht als Candidaat in de Letteren.

1824 Academie te Leiden: Eduard Cornelis CASEMBROOT
Bron: Navorscher 1888, blz.177 = Eduard Cornelis C., van Utrecht, 21 jaar;
Rechtsgeleerdheid, 23 Sept. 1824. Hij verbleef er twee achtereenvolgende jaren.
{N.B. = Eduard Cornelis Casembroot, student inschr. blz.1264.
Uit: 'de Illustere School' te Deventer, periode 1630–1878.
Eduardus Cornelius Casembroot, van Utrecht; studeerde eveneens te Deventer
van 1820–1822, zie blz.265: d.d. 18 juli 1822 vermeld met de opmerking:
"rec. 1823, Leidam profectus".

====================================================================

Nakomelingen van de adellijke familie De CASEMBROOT woonden ook in Amersfoort,
provincie Utrecht. /
Descendants of the noble family De CASEMBROOT also lived in Amersfoort,
province Utrecht, The Netherlands.
(Photo D. Deden, 2005; coll.: M.Ch. Deden-Kazenbroot.)

=============================================================

(Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/)
de Casembroot, 3(akte:5) mei 1831, geb. in gemeente Amersfoort, prov. Utrecht
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Vader, Kind)
Archieflocatie Het Utrechts Archief.
Algemeen Toegangnr: 481 Inventarisnr: 533 Gemeente: Amersfoort.
Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 151. Aangiftedatum: 05-05-1831
Kind: Melanie Louise Pauline de Casembroot; Geslacht: V
Geboortedatum: 03-05-1831. Geboorteplaats: Amersfoort.
Vader Jean Louis de Casembroot.
Moeder Laure Melanie Juliette Pradier.

===============================================================

(Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/)
de Casembroot, 10(akte:11) sept.1835, overl. in gemeente Zeist, prov. Utrecht
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Partner)
Archieflocatie: Het Utrechts Archief.
Algemeen Toegangnr: 481. Inventarisnr: 1244. Gemeente: Zeist.
Soort akte: overlijdensakte. Aktenummer: 34. Aangiftedatum: 11-09-1835.
Overledene: Adriana Johanna van Neukirchen. Geslacht: V
Overlijdensdatum: 10-09-1835. Leeftijd: 53. Overlijdensplaats: Zeist.
Vader: Carel Joost van Neukirchen. Moeder: Catharina Johanna Bosch.
Partner: Leonard de Casembroot. Relatie: weduwe.

(Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/)
Detail resultaat: (Overledene) Bron Memories van successie Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 337-2 / Inventarisnr: 205 Kantoorplaats: Amersfoort
Memorienr: 41 Registratie datum: 16-12-1835 Overledene Adriana Johanna van Neukirchen
Overlijdensplaats: Zeist Overlijdensdatum: 10-09-1835
Nadere informatie nummer op film : 1597. barones.

=================================================================

http://eemland.pictura-dp.nl/extern/ogb/
website: Archief EEMLAND te Amersfoort.
Lidmatenregisters Hervormde Gemeente Amersfoort.
Naam: Casembrot Voornamen: Albert Jean Louis de
Datum: ..-4-1840. (= Apr.1840.) Bijzonderheden: pag.270.

(MCDK: Mijn opmerking, lees: Casembrot, de. / Voornamen: Albert Jean Louis.)

===============================================================

(Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/)
de Casembroot, 8 mei 1840, huw. in gemeente Utrecht, prov. Utrecht

Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruid, Vader bruid)
Archieflocatie Het Utrechts Archief.
Algemeen Toegangnr: 481. / Inventarisnr: 952 Gemeente: Utrecht
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 114 Datum: 08-05-1840
Bruidegom Johan Hora Siccama. Leeftijd: 37 Geboorteplaats: Groningen
Bruid Henriette Otteline de Casembroot. Leeftijd: 21 Geboorteplaats: Luik
Vader bruidegom Harco Hilarius Siccama. Moeder bruidegom Amelia Carolina Falck
Vader bruid Leonard de Casembroot. Moeder bruid Adrienne Jeanne van Neukirchen.

=================================================================

(Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/)
Kasembroot, 31(akte:31) dec. 1840, overl. in gemeente Maarsseveen, prov. Utrecht
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481  Inventarisnr: 1126  Gemeente: Maarsseveen
Soort akte: Overlijdensakte Aktenummer: 26  Aangiftedatum: 31-12-1840
Overledene Marretje Schutters. Geslacht: V Overlijdensdatum: 31-12-1840 
Leeftijd: 79  Overlijdensplaats: Maarsseveen
Vader Dirk Schutters.  Moeder Diewertje Kasembroot.
Partner: [- blanco]. //

(bron/source: familysearch.org, Netherlands, Civil Registration, 1792-1952 > Utrecht > Maarsseveen > Geboorten, huwelijksafkondigingen, huwelijken, huwelijksbijlagen en overlijden 1834-1842, > Image 545 of 725: (transcr.beknopt, MCDK) No.26. In het jaar 1840, den 31sten December kompareerde voor ons Fredrik Hendrik van den Helm, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Maarsseveen: Teunis Overeem, timmerman oud 36 jaren, en Jacob van der Velden, zadelmaker oud 28 jaren, beide[n] alhier woonachtig, welke ons verklaard hebben dat op den 31sten dezer maand december des morgens ten zes uren in het huis staande onder deze gemeente, is overleden Marretje Schutters, zonder beroep oud negenenzeventig (79) jaren, geboren te Amsterdam en gewoond hebbende alhier, dochter van Dirk Schutters en Diewertje Kasembroot beide overleden. / En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt en dezelve na gedane voorlezing met de beide komparanten onderteekend. / (w.g.: T. Overeem, J: van der Velden.) //

(Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/)
Detail resultaat: (Overledene)
Bron Memories van successie Archieflocatie Het Utrechts Archief /
Algemeen Toegangnr: 337-4 / Inventarisnr: 34
Kantoorplaats: Maarssen Memorienr: 164

Registratie datum: 31-01-1841/ Overledene Marretje Schutters
Overlijdensplaats: Maarsseveen Overlijdensdatum: 31-12-1840.
Nadere informatie nummer op film : 612.

(•Mijn privé opmerking: Zie familienaam Casembroot met spellingvariaties C/K
en elders in onder andere provincie Noord-Holland, zie met name op Wieringen;
CASEMBROOT - Wieringen (Prov. N.-Holland, The Netherlands)

==================================================================

(Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/)
de Casembroot, 23(akte24) mei 1842 overl. in gemeente Utrecht, prov. Utrecht
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Moeder)
Archieflocatie: Het Utrechts Archief.
Algemeen Toegangnr: 481. Inventarisnr: 1187. Gemeente: Utrecht.
Soort akte: Overlijdensakte. Aktenummer: 596.
Aangiftedatum: 24-05-1842.
[= 24 mei 1842.]
Overledene: Amelia Hora Siccama. Geslacht: V.
Overlijdensdatum: 23-05-1842. [= 23 mei 1842.]
Leeftijd: 1.; Overlijdensplaats: Utrecht.
Vader: Johan Hora Siccama.
Moeder: Henrietta Otteline de Casembroot.

=========================================================

(Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/)
de Casembroot, 21 september 1843 huw. in gemeente Utrecht, prov. Utrecht
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruid, Vader bruid)
Archieflocatie Het Utrechts Archief.
Algemeen Toegangnr: 481 Inventarisnr: 954 Gemeente: Utrecht
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 265 Datum: 21-09-1843
Bruidegom Carel Willem E.C. de Geer. Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Haarlem
Bruid Eleonora Adriana de Casembroot. Leeftijd: 23 Geboorteplaats: Twello
Vader bruidegom Jean Florent A. de Geer. Moeder bruidegom Regina Catharina Huijghens
Vader bruid Leonard de Casembroot. Moeder bruid Adriana Johanna Neukirhen (Nijvenheim).

===================================================================

http://eemland.pictura-dp.nl/extern/ogb/
website: Archief EEMLAND te Amersfoort.
Notariële archieven./ Recordnr.7390.
Naam: Kribs, Everdina, wed. van Petré,
Louis Francois en Pitré (Petré ?),
Rosalie Anna Petronella Marie Josephine, gehuwd met Beyer, Aart,
allen wonend te Amersfoort, hebben volmagt op:
Casembroot, Jean Louis
(in de West Indien)
Akten: Volmagt: 05-08-1844 Js. de Louter AT 055j003 rep 390
(akte ontbreekt; gegevens zijn uit de index overgenomen)
Opmerkingen: (zoekterm: West-indië)

=========================================================================

(Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/)
de Casembroot, 6(akte:6) febr.1847, geb./overl. gemeente Bunnik, prov. Utrecht
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Moeder)
Archieflocatie Het Utrechts Archief.
Algemeen Toegangnr: 481 Inventarisnr: 1055 Gemeente: Bunnik
Soort akte: Overlijdensakte. Aktenummer: 5. Aangiftedatum: 06-02-1847.
Overledene N.N. de Geer. Geslacht: M. Overlijdensdatum: 06-02-1847.
Leeftijd: 0. Nadere informatie: levenloos kind. Overlijdensplaats: Bunnik.
Vader: Carel Willem Emile C. de Geer.
Moeder: Eleonora Adriana de Casembroot.

Archiefwebsite in Provincie Utrecht: www.genealogiezuidoostutrecht.org
Uit het overlijdensregister van de gemeente Bunnik, aktenummer 5 datum akte: 06-02-1847
blijkt dat op 06-02-1847 is overleden: Naam: N.N. de Geer.; Ouders overledene zijn:
Vader: Carel Willem E.C. de Geer. Moeder: Eleonora Adriana de Casembroot.
Leeftijd: 0. / Opmerkingen: levenloos kind. Geboorteplaats: Bunnik.; Plaats overlijden: Bunnik.

=> bron/source: familysearch.org, Netherlands, Civil Registration, 1792-1952
> Utrecht > Bunnik > Overlijden 1843-1882 > Image 29 of 268: (transcr.MCDK):
No.5.: Op heden den zesden dag der maand van February 1847, zijn voor ons ondergeteekende Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente van Bunnik Arrondissement Amersfoort, Provincie Utrecht, verschenen: in het huis der Gemeente de Hoog Wel Geboren Heer Mr Carel Willem Emile Catharinus Baron de Geer, vader van de overledene, oud zesentwintig jaren, van beroep Burgemeester wonende in deze gemeente en Willem Kirchner, bekende oud tachtig jaren, van beroep Gemeentebode wonende mede in deze gemeente, welke ons verklaard hebben, dat op den zesden der maand February dezes jaars, des morgens ten zeven ure, in deze gemeente in het huis gemerkt numero 12 is bevallen van een levenloos kind, zijnde van het mannelijk geslacht, vrouwe Eleonore Adriane de Casembroot oud zesentwintig (26) jaren, buiten beroep, wonende mede alhier, Echtgenoot van den Heer eersten comparant. / En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing door ons met de Comparanten is geteekend. // (was getekend door de comparanten en de burgemeester: J.G.Geelkerken.) //

Opmerking MCDK m.b.t. deze transcriptie: De voornamen van de moeder volgens mij eindigende op de letter e. / Uit het vorenstaande blijkt dat de geboortedatum hetzelfde is als van de overlijdensdatum en tijdstip, in dezelfde plaats en hetzelfde adres op 6 februari 1847; betreft een zoon zonder voornaam, familienaam hetzelfde als van de vader: de Geer. / Betreft een zgn. 2-in-1 burgerlijke standakte; geboorteakte in het overlijdensregister. //

=================================================================

(Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/)
de Casembroot, 30(akte 31) aug.1847, overl. gemeente Utrecht, prov. Utrecht
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Moeder)
Archieflocatie: Het Utrechts Archief.
Algemeen Toegangnr: 481. Inventarisnr: 1191. Gemeente: Utrecht.
Soort akte: Overlijdensakte. Aktenummer: 1393.
Aangiftedatum: 31-08-1847.
[= 31 augustus 1847.]
Overledene: Adelgonda Louise Christine Hora Siccama. Geslacht: V.
Overlijdensdatum: 30-08-1847. [= 30 augustus 1847.]
Leeftijd: 0.[jaar oud.] Overlijdensplaats: Utrecht.
Vader: Jan Hora Siccama.
Moeder: Henriette Otteline de Casembroot.

=============================================================

http://eemland.pictura-dp.nl/extern/ogb/
website: Archief EEMLAND te Amersfoort. Notariële archieven./ Recordnr.11861.
Naam: Jkhr. de Casembroot, Jean Louis
(luitenant kolonel det. veldartillerie
en [waarn.] garnizoenscommandant, wonend Amersfoort);
of: Snellen, Jan Adriaan (majoor en tijdelijk commandant);
of: Sodenkamp, Willem Arie (kapitein en tijdelijk commandant)
vanaf 1857: Jkhr. Van Pestel, Willem Frederik (luit.kol. der veldartillerie)
Omschrijving: verkoop van paardenmest.
Onderstaande gegevens zijn uit de index overgenomen aangezien de akten ontbreken.
Akten: Verkoop: 07-01-1853 Js. de Louter AT 055j018 rep 2188;
21-01-1853 rep 2196; idem 018 en volgend
04-02-1853 rep 2209; 18-02-1853 rep 2218; 04-03-1853 rep 2226; 18-03-1853 rep 2236;
14-10-1853 rep 2365; 28-10-1853 rep 2372; 11-11-1853 rep 2379; 25-11-1853 rep 2385;
09-12-1853 rep 2404; 23-12-1853 rep 2412;
07-07-1854 rep 2551; 21-07-1854 rep 2560, 2564, 2575, 2580; 08-09-1854 rep 2587;
15-09-1854 rep 2591; 22-09-1854 rep 2595; 29-09-1854 rep 2600;
06-04-1855 rep 2716; 27-04-1855 rep 2721; 04-05-1855 rep 2729; 18-05-1855 rep 2735;
01-06-1855 rep 2743; 15-06-1855 rep 2749; 29-06-1855 rep 2757;
11-01-1856 rep 2902; 25-01-1856 rep 2910; 08-02-1856 rep 2921; 22-02-1856 rep 2925;
07-03-1856 rep 2931; 21-03-1856 rep 2946; 03-10-1856 rep 3075; 17-10-1856 rep 3092;
31-10-1856 rep 3104; 14-11-1856 rep 3120; 28-11-1856 rep 3130; 12-12-1856 rep 3145;
24-12-1856 rep 3153;
11-06-1857 rep 3523; 25-06-1857 rep 3534; 11-07-1857 rep 3277; 24-07-1857 rep 3284;
07-08-1857 rep 3298; 21-08-1857 rep 3309; 04-09-1857 rep 3312; 18-09-1857 rep 3318;
02-04-1858 rep 3462; 16-04-1858 rep 3479; 30-04-1858 rep 3489; 14-05-1858 rep 3504;
28-05-1858 rep 3512; //

==================================================================

http://eemland.pictura-dp.nl/extern/ogb/
website: Archief EEMLAND te Amersfoort.
Lidmatenregisters Hervormde Gemeente Amersfoort.

Naam: Casembroot, de; Voornamen: J.L.
Datum: ..-4-1853. Bijzonderheden: met attestatie van Den Bosch, pag. 332.

Naam: Casembroot, de; Voornamen: Louis Charles Auguste
Datum: ..-4-1853. Bijzonderheden: met attestatie van Den Bosch, pag. 332.

Naam: Casembroot, de; Voornamen: Melanie Pauline Louise
Datum: ..-4-1853. Bijzonderheden: met attestatie van Den Bosch, pag. 332.

===========================================================

http://eemland.pictura-dp.nl/extern/ogb/
website: Archief EEMLAND te Amersfoort. Notariële archieven./ Recordnr.12148.
Naam: Het ministerie van Oorlog. / Omschrijving: Verkoop van paarden.
Akten: Verkoop: 11-11-1853 Js. de Louter AT 055j019 rep 2380/
Opmerkingen: Authorisatie op 31-10-1853 aan:
- Jkhr. Jean Louis de Casembroot (luitenant-kolonel, kommandant van het detachement);
- Louis Ruys van Leeuwen (kapitein, commissaris tot de administratie);
- Willem Arie Sodenkamp (kapitein, commissaris tot de administratie);
- Jacobus Josephus de Graaf (eerste luitenant, kwartiermeester)
Allen in garnizoen en wonend te Amersfoort.

==============================================================

(Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/)
de Casembroot, 10(akte11) apr.1854 overl. in gemeente Utrecht, prov. Utrecht
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Moeder)
Archieflocatie Het Utrechts Archief.
Algemeen Toegangnr: 481. Inventarisnr: 1196. Gemeente: Utrecht.
Soort akte: Overlijdensakte. Aktenummer: 419.
Aangiftedatum: 11-04-1854. [= 11 april 1854.]

Overledene: Reinhart Hora Siccama. Geslacht: M.
Overlijdensdatum: 10-04-1854.
Leeftijd: 1.; Overlijdensplaats: Utrecht.
Vader: Johan Hora Siccama.
Moeder: Henriette Otteline de Casembroot.

=============================================================

Archiefbron / Archivesource > website http://www.archieven.nl
Informatie over onderstaande beschrijving: Toegangsnummer: 120
Archieftitel: Huis Beek en Royen.
9. Inventaris van het archief van het Huis Heibergen.
kenmerken: Huis Beek en Royen.
12. De erfgenamen van Anthony Ebeling verkopen aan
Jhr. Jean Louis de Casembroot, voor een som van f 27.000, -,
de boerehofstede genaamd Heibergen en met huis, stalling enz.,
met 2 percelen erfpachtgrond, alles tezamen groot 73 bunder 93 roeden 20 ellen,
gelegen onder Zeist bij Huis ter Heide.
Datering 17 juni 1854. Omvang 1 stuk. Vindplaats Gemeentearchief Zeist.
Zie verder website http://www.zeist.nl/gemeentearchief

-----------------------------------------------------------------------------

Archiefbron / Archivesource > website http://www.archieven.nl
Informatie over onderstaande beschrijving: Toegangsnummer: 120
Archieftitel: Huis Beek en Royen.
9. Inventaris van het archief van het Huis Heibergen.
kenmerken: Huis Beek en Royen.
13. Jhr. Jean Louis de Casembroot, verkoopt aan
Jhr. Johan Willem Steengracht van Oostcapelle,
wonende op Beerschoten onder De Bilt, voor een som van ƒ 25.000,-
• het landgoed Heibergen groot 68 bunder 47 roeden 5 ellen,
gelegen tussen de Amersfoortse straatweg en de Woudenbergse Zandweg,
• en verder 56 roeden 20 ellen erfpachtgrond eveneens daar gelegen,
door de verkoper in eigendom verkregen van
de erfgenamen van Anthony Ebeling d.d. 17 juni 1854
.
• met aangehechte acte van ruiling d.d. 16 mei 1856 waarbij
Jhr. Jean Louis de Casembroot aan Jhr. Willem Eliza Ram
afstaat de oostelijke helft van de laan gelegen onder Zeist sectie C, no.46,
groot 2 bunder 30 roeden 70 ellen, lopende van de Amersfoortse straatweg
tussen de eigendommen van beide heren, en daarvoor in ruil krijgt
11 roeden 50 ellen laan met beplanting, gelegen onder Zeist, sectie C no.169,
lopende tot de Oude Woudenbergse weg.
Datering 2 augustus 1856. Omvang 1 stuk. Vindplaats Gemeentearchief Zeist.
Zie verder website http://www.zeist.nl/gemeentearchief

==============================================================

http://eemland.pictura-dp.nl/extern/ogb/
website: Archief EEMLAND te Amersfoort.
Notariële archieven. / Recordnr.12473.
Naam: Comparanten zijn administrateurs
van de te Amersfoort gedetacheerde compagnie veldartillerie:
- Jkhr. De Casembroot, Jean Louis (luit. kol., commandant
van het garnizoen en van het detachement rijdende artillerie te Amersfoort)
- Sodenkamp, Willem Arie
en
- Jkhr. Tindal, Leonard Jean (kapiteins kommissarissen tot de administratie);
- Thomas, Christiaan (eerste luitenant kwartiermeester)
Omschrijving Verkoop van paarden met authorisatie van de minister van oorlog.
Akten Verkoop: 20-04-1855 Js. de Louter AT 055j022 rep 2721.
Opmerkingen (zoekterm: militair).

===============================================================

(Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/)
de Casembroot, 11 september 1856 huw. in gemeente Utrecht, prov. Utrecht
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Vader bruid, Bruid)
Archieflocatie Het Utrechts Archief.
Algemeen Toegangnr: 481 Inventarisnr: 964 Gemeente: Utrecht
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 299 Datum: 11-09-1856
Bruidegom Charles Auguste Benjamin Hypolite Houzeau de Lehaie.
Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Mons in België
Bruid Melanie Louise Pauline de Casembroot
Leeftijd: 25; Geboorteplaats: Amersfoort.
Vader bruidegom Charles François Joseph Augustin Houzeau de Lehaie.
Moeder bruidegom Philippine Albertine Adèle Pradier
Vader bruid Jean Louis de Casembroot. Moeder bruid Laure Melanie Juliette Pradier

(Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/)
Bron Burgerlijke stand - Geboorte Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481 / Inventarisnr: 533 Gemeente: Amersfoort
Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 151 Aangiftedatum: 05-05-1831
Kind Melanie Louise Pauline de Casembroot
Geslacht: V / Geboortedatum: 03-05-1831 Geboorteplaats: Amersfoort
Vader Jean Louis de Casembroot Moeder Laure Melanie Juliette Pradier

(Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/)
Bron Memories van successie / Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 036.03.13 / Inventarisnr: 17 Kantoorplaats: Oudenbosch
Memorienr: 204 Registratie datum: 18-05-1859 Overledene: Laure Melanie J. Pradier
Overlijdensplaats: Brussel BEL / Overlijdensdatum: 18-05-1859.

=================================================================

(Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/)
de Casembroot, 10 dec.1856 overl. in gemeente Utrecht, prov. Utrecht
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Overledene)
Archieflocatie Het Utrechts Archief. Algemeen Toegangnr: 481. Inventarisnr: 1198.
Gemeente: Utrecht. Soort akte: Overlijdensakte. Aktenummer: 1360.
Aangiftedatum: 11-12-1856. [= 11 december 1856.]

Overledene: Eleonora Adriana de Casembroot.
Geslacht: V. Overlijdensdatum: 10-12-1856. [= 10 december 1856.]
Leeftijd: 36. Overlijdensplaats: Utrecht.
Vader: Leonard de Casembroot.
Moeder: Adriana Johanna van Neukirchen genaamd Nijenhein.
Partner: Carel Willem Emile Catharinus de Geer. Relatie: gehuwd met.

=========================================================

(Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/)
de Casembroot, 15 juni 1857 huw. in Zeist, prov. Utrecht
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Het Utrechts Archief.
Algemeen Toegangnr: 481 Inventarisnr: 1010 Gemeente: Zeist
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 12 Datum: 15-06-1857
Bruidegom Hendrik Wipf. Leeftijd: 53 Geboorteplaats: Loenen
Bruid Henriette Otteline de Casembroot. Leeftijd: 38 Geboorteplaats: Luik
Vader bruidegom Benedictus Wipf. Moeder bruidegom Jeane Plumettaz
Vader bruid Leonard de Casembroot.
Moeder bruid Adrienne Jeanne de Neukirchen du Nijvenheim

==============================================================

(Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/)
de Casembroot, 22(akte24) nov.1859 overl. in gemeente Utrecht, prov. Utrecht
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Partner)
Archieflocatie: Het Utrechts Archief.
Algemeen Toegangnr: 481. Inventarisnr: 1200. Gemeente: Utrecht.
Soort akte: Overlijdensakte. Aktenummer: 1874.
Aangiftedatum: 24-11-1859.
[= 24 november 1859.]
Overledene: Willem Pieter Hubert. Geslacht: M.
Overlijdensdatum: 22-11-1859. Leeftijd: 59. Overlijdensplaats: Utrecht.
Vader: Willem Pieter Hubert. Moeder: Johanna Brigitta van der Sande.
Partner: Helena Wilhelmina de Casembroot. Relatie: gehuwd.

=========================================================

(Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/)
de Casembroot, 6(akte7) maart 1866 overl. in gemeente Zeist, prov. Utrecht
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Partner)
Archieflocatie Het Utrechts Archief.
Algemeen Toegangnr: 481 Inventarisnr: 1246. Gemeente: Zeist.
Soort akte: Overlijdensakte. Aktenummer: 23. Aangiftedatum: 07-03-1866.
Overledene Hendrik Wipff. Geslacht: M.
Overlijdensdatum: 06-03-1866. Leeftijd: 62. Overlijdensplaats: Zeist.
Vader: Benedictus Wipff. Moeder: Jeane Plumettaz.
Partner: Henriette Otteline de Casembroot. Relatie: gehuwd met.

=============================================================

(Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/)
de Casembroot, 7 februari 1867 huw. in Zeist, prov. Utrecht
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Het Utrechts Archief.
Algemeen Toegangnr: 481 Inventarisnr: 1011 Gemeente: Zeist
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 5 Datum: 07-02-1867
Bruidegom Jacob Pompejus Hovij. Leeftijd: 25 Geboorteplaats: Beverwijk
Bruid Johanna Amelia Hora Siccama. Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Utrecht
Vader bruidegom Hendrik Hovij. Moeder bruidegom Elisabeth van Vollenhoven
Vader bruid Johan Hora Siccama. Moeder bruid Henriette Otteline de Casembroot.

==================================================================

(Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/)
de Casembroot, 16(akte18) mei 1868 overl. in gemeente Utrecht, prov. Utrecht
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Het Utrechts Archief.
Algemeen Toegangnr: 481 Inventarisnr: 446. Gemeente: Utrecht.
Soort akte: Overlijdensakte. Aktenummer: 640. /
Aangiftedatum: 18-05-1868. [= 18 mei 1868.]
Overledene: Otto van Rees.
Geslacht: M. / Overlijdensdatum: 16-05-1868. Leeftijd: 42.
Overlijdensplaats: Utrecht.

Vader: Rijk van Rees. Moeder: Jacoba Elbertina de Casembroot.
Partner: Jeanette Maria Constance Vreede. Relatie: gehuwd met. //

================================================================

(Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/)
de Casembroot, 13 april 1876 huw. in Zeist, prov. Utrecht
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Het Utrechts Archief.
Algemeen Toegangnr: 481 Inventarisnr: 1011 Gemeente: Zeist
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 11 Datum: 13-04-1876
Bruidegom Carl Gottlieb Philipp Schwartz. Leeftijd: 27 Geboorteplaats: Berlijn
Bruid Johanna Amelia Hora Siccama. Leeftijd: 31 Geboorteplaats: Utrecht
Vader bruidegom August Ferdinand C. Schwartz. Moeder bruidegom Marie Saphir
Vader bruid Johan Hora Siccama. Moeder bruid: Henriëtte Otteline de Casembroot

===================================================================

(Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/)
Casembroot, 10(akte11) febr.1882 overl. in gemeente Utrecht, prov. Utrecht
CASEMBROOT - Wieringen (Prov. N.-Holland, The Netherlands)
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Moeder)
Archieflocatie: Het Utrechts Archief. Algemeen Toegangnr: 481. Inventarisnr: 459.
Gemeente: Utrecht. Soort akte: Overlijdensakte. Aktenummer: 237.
Aangiftedatum: 11-02-1882.
[= 11 februari 1882.] Overledene: Diewertje Bont.
Geslacht: V. / Overlijdensdatum: 10-02-1882. [= 10 februari 1882.]
Leeftijd: 85. Overlijdensplaats: Utrecht.
Vader: Cornelis Bont. Moeder: Maartje Casembroot.
Partner: Jan Cornelis Koster. Relatie: weduwe van. //

(bron/source) familysearch.org, Netherlands, Civil Registration, 1792-1952; (prov.) Utrecht,
> (gemeente) Utrecht > Overlijden 1882, => Image 44 of 362; (beknpte transcr.MCDK)
No.237.: Op heden den Elfden Februarij 1882, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Utrecht, in het Huis der Gemeente, verschenen:
Johannes Gerardus Nahuijsen, bediende, oud negenenveertig (49) jaren, en Johannes Veldhuizen, bode, oud zesenveertig (46) jaren, wonende beiden alhier, die ons verklaard hebben, dat op den tienden dezer maand, des middags ten drie ure, in den ouderdom van vijfentachtig (85) jaren binnen deze stad is overleden:
Dieuwertje Bont, zonder beroep, geboren te Wieringen, wonende alhier in de Goedesteeg I.78; weduwe van Jan Cornelis Koster, dochter van Cornelis Bont, en van Maartje Casembroot, beide[n] overleden. /
En hebben wij daarvan deze akte opgemaakt, die na voorlezing door ons is onderteekend met de comparanten. //

De weduwe Diewertje Koster-Bont, is volgens deze berekening geboren in 1796. Zie ook op deze website fam. Casembroot, div. spellingsvarianten C/K => Wieringen, prov. Noord-Holland.
Vermeld bij: III.-C.1. Maartje Jacobse; vermoedelijk dezelfde persoon als: Maartje KAZENBROOD (weduwe van Cornelis A. BONT) zij overleed op 73-jarige leeftijd op adres Hypolitushoef, te Wieringen, overlijdensakte 16 maart 1832 (Wieringen: burg.standaktenr.90); zie verder Casembroot > Wieringen.) //

CASEMBROOT - Wieringen (Prov. N.-Holland, The Netherlands)
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kasenbrood, 21 jan. 1821 huw. Gemeente: Wieringen, prov. Noord-Holland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Moeder bruid)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen Toegangnr: 358 Inventarisnr: 358.137.
Gemeente: Wieringen. / Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 1. Datum: 21-01-1821.
Bruidegom Jan Koster. Geboorteplaats: –.
Bruid Dieuwertje Bont. Geboorteplaats: –.
Vader bruidegom Cornelis Koster. Moeder bruidegom Aafje Timmer.
Vader bruid Cornelis Bont. Moeder bruid Maartje Kasenbrood.
Nadere informatie beroep Bg.[=bruidegom]: zeeman;
beroep Bd.[= Bruid]: naaister; beroep moeder Bd.[= Bruid]: naaister.

==================================================================

(Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/)
de Casembroot, 7 mei (akte19 nov.) 1892, overl. in Stuttgart,
overlijdensakte in de gemeente Utrecht, prov. Utrecht

Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Moeder)
Archieflocatie: Het Utrechts Archief.
Algemeen Toegangnr: 481. Inventarisnr: 468. Gemeente: Utrecht.
Soort akte: Overlijdensakte. Aktenummer: 2107.
Aangiftedatum: 19-11-1892.
[= 19 november 1892.]
Overledene: Carel Joost de Casembroot. Geslacht: M.
Overlijdensdatum: 07-05-1892. [= 7 mei 1892.]
Leeftijd: 81. Overlijdensplaats: Stuttgart.
Vader: Leonhard de Casembroot.
Moeder: Johanna van Neukirchen Neywenheim.
(Mijn opmerking: Zijn geboortedatum is hierboven vermeld, in 1811.
Zie ook op deze website pagina: onder andere
Casembroot, alle spellingvariaties [ook: de Casembroot]
> in Nederland & elders.)

=========================================================

===============================================================

Zie verder op deze website, stambomen: Casembroot (vervolg Utrecht: blz.9.) /
See further on this website, familytrees: Casembroot (continued Utrecht: page 9.):

> CASEMBROOT - Utrecht (The Netherlands)

============================================

home