HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

< vorige pagina / previous page:
Prov.: Z.-Holland (pagina/page:09.)

------------------------------------------------------------------------

Prov. Zuid-Holland (South-Holland):
gemeente / municipality of Delft

 

CASEMBROOT

en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name.

 

Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa van personen en families
wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen, vooral welbekend door publicaties,
genealogie en heraldiek over oude adellijke families van Europa.
A surname with various spelling since the middle ages in Europe of persons and families
living in cities and towns with various occupations, especially well-known because of publications,
genealogy and heraldry concerning old noble families of Europe.

============================================================================

 

CASEMBROOT startpagina Delft in Zuid-Holland: spellingvariaties C./K.
(zie elders op deze site voor meer details verschillende families en stambomen).

CASEMBROOT startpage Delft in Zuid-Holland: spellingvariations C./K.
(see elsewhere on this site for more details several families and family trees).

Familienamen vermeld in Delft / Family names mentioned in Delft:

Casenbroots / Romeins–Casenbroots: 28 Oct./12 Nov.1623 (Delft).

Casembroot: 15 Nov.1652 (Delft).
Casenbroot: 15 Nov.1652 (Delft).

Casenbroot: 26 Maart/March 1670 (Delft).

Kaasenbrood: 20 jan1707 (Nootdorp).

Kasenbroot: 14 Mei/May 1741 (Delft).

de Casembrood: 21 Maart/March 1781 (Delft).

Casembrood / van der Bruggen–Casembrood: 13 Febr.1783 (Delft).

Kaasenbrood (2 personen/persons): 4 Febr.1925. (Delft, 's-Gravenhage, Haarlem).
Kaasenbrood / Kaasenbrood–Meijer: 4 Febr.1925. (Delft, 's-Gravenhage, Haarlem).
Kaasenbrood / Kaasenbrood–Zomerdijk: 4 Febr.1925. (Delft, 's-Gravenhage, Haarlem).

======================================================================

<= CASEMBROOT: Caasembrood - Kazenbroot, alle locaties/ all locations

<= CASEMBROOT, NL startpagina/-page 1: Nederland / the Netherlands

<= CASEMBROOT, NL startpagina/startpage prov.: Zuid-Holland

== CASEMBROOT, NL startpagina/-page Delft (prov. Zuid-Holland)

=> CASEMBROOT, NL indexpagina/-page Delft (prov. Zuid-Holland)

=> CASEMBROOT, NL. pagina 1 / page 1 Delft

=> CASEMBROOT, NL Den Haag (The Hague; prov. Zuid-Holland)

=========================================================================

home