HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

 

< vorige pagina / previous page: start
Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague


Prov. Zuid-Holland (South-Holland):
's-Gravenhage / Den Haag (The Hague)

 

CASEMBROOT

en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name.

 

Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa van personen en families
wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen, vooral welbekend door publicaties,
genealogie en heraldiek over oude adellijke families van Europa.
A surname with various spelling since the middle ages in Europe of persons and families
living in cities and towns with various occupations, especially well-known because of publications,
genealogy and heraldry concerning old noble families of Europe.

 

=========================================================================

PROVINCIE Z.-H. / PROVINCE Z.-H.

• CASEMBROOT: Den Haag (gemeente 's-Gravenhage; municipality of The Hague)
in the Netherlands: Casembroot, alle spellingvariaties / all spellingvariations C / K.
=> CASEMBROOT: CAASEMBROOD – KAZENBROOT.

>>> IN BEWERKING / UNDER CONSTRUCTION:

 

INDEX VOORNAMEN / INDEX FIRST NAMES:

? (geen voornaam / no first name):

(kind/child) .... Casenbroot, ~ ged./bapt.27 jan.1636 (vader/father: de heer commis [= Casenbroot; Nr.171,p.34.]
(vader/father)
.... Casenbroot, commis, de heer, x ...?: => kind/child (= ....?..), ged./bapt.27 jan.1636 (Nr.171,p.34.]
(doopget.) ...
Casembroot, de heer commis, en Flora Casembroot: 14 apr.1645:=> (ged.) Walburg Casembroot.
(doopget.) ... de huijsvrouwe v.d. commies Casembroot: 20 dec.1647; => (ged.) Jacobmina Casembroot.
(doopget.) ... joffrouw Caesenbroot, en Cornelis van Hijselendoorn: 15 mei 1658; => (ged.) Pieter Casenbroot.
(not.akte) ... kapitein (Garnizoen Naarden) Casembroot; = ?: Godewaert Casembroot: ?; Naarden, 1 jun.1682.
(weeskinderen/orphans) .... => fam. (de) Casembroot: weeskamerarchieven 17e–18e eeuw / 17th–18th century.

A

Adriana Casembroot, ged.26 jul.1681 Ginneken/Breda (d.v.Goduart Casembroot, kap., x2e Dorothea Snouck).
Albertus Casenbroot, 20 jr., Hagenaar (stud. Letteren inschr.27 sept.1641 Acad. Leiden).
Reijnier (de) Casembroot, eig. hofstede Vlijenburch (gekocht na 1637, verkocht 1650): 2x geh.; vader v. zonen:
Albert (de) Casembroot, Jacob (de) Casembroot, Jan (de) Casembroot: zonen van Reijnier (de) Casembroot
(eig.hofstede Vlijenburch: gekocht na 1637, verkocht 1650; 2x gehuwd; 2e huw.: dochters (de) Casembroot.
Aelbert Casembroot, capitein, x (otr.7 dec.1692) 21 dec.1692 (Loosd.geref.kerk): Anthonia Maria v. Seghwaert.
Aalbert Casembroot, en Anthonia van Zegwaart, ouders v. Anthonia Case[m/n]broot, ged.10 sep.1694.
Aalbert Kasembroot, en Maria v. Segwaart, ouders v. Ant(h)onia Anna Kasembroot, ged.23 okt.1695.
Albert Casembroot, capt, en vr. Anthonia v. Zegwaart, ouders v. Jacoba Sofia Casembroot, ged.6 okt.1696.
(Jongfr.) Anna Casembroots, j.d., won. Den Haag; ondertr.7 sep.1608 Den Haag, getr.ald.(Gr.K.)23 sep.1608 met: Pompes-de Roore(Koore?) [= wsch.: Pompeus de Roevre, wedr., van Dordrecht].
Anna Casembroot, doopgetuige: 10 dec.1640; (moeder Anthonia Casembroot).
(jouffr.) Anthonia Casembroot, x (otr.10 mei 1637): Andries de Dinther [=> zie ook familienaam: Hesselt de Dinther; see also surname: Hesselt de Dinther, spelling-varianten/variations incl.: Hesselt de Dinter.]
Anthonia Casembroot, x And.[= Andries]; > dochter Anna Eleonora Hesselt de Danter, ged.10 dec.1640.
Anthonia Casembroot, x Andries [= Hesselt de Dinter]; => zoon Leonard Hesselt de Dinter, ged.1 mei 1644.
Anthonia (Anna) [de] Casembroot, x Mr. Wouter van Segwaert, commijs Finantien der Ver. Nederlanden,
(d.v. Reijnier (de) Casembroot, hofst.Vlijenburch verk.1650; x2e: Johanna [Anna] de Veer (van Callandsoog).
Anthonia Casenbroot, otr.26 sept.1649 Den Haag, x tr.ald.(Gr.K.)13 okt.1649: Mr. Wouter v. Seghwaert.
Anthonia Casembroot; => dopen in 1650: Reynier van Segwaert.
Anthonia Casembroot; => dopen in 1652: ...?.. van Segwaert.
Anthonia Casembroot; => dopen in 1656: Anna van Segwaert.
Anthonia Casembroot; => dopen in 1658: Adriana van Segwaert.
Antonia Casembroot; => dopen in 1661: Meijnard Segwaert.
Antonia Casembroot; => dopen in 1662: Aelbert Segwaert.
Antonia Casembroot; => dopen in 1665: Lidia Segwaert.
Antonia Casembroot; => dopen in 1669: Antonia Maria Segwaert.
Antonia Casembroot, gehuwd met Wouter van Seghwaert, zie ook Reynier Casembroot, 22jun1657.
Antonia Casenbroot (getr.Segwaert, commies) & Sophia Casenbroot: vermeld 23 sept.1676 Kloosterkerk-arch.
• (ieder voor de helft): grafnr.14. & 2/3 van grafnr.13.
Anthonia Casembroot [en Wouter v. Zegwaart, commies, doopgetuigen]: 10 sept.1694: => kind Anthonia Casembroot, dochter van Aalbert Casembroot, en Amthonia van Zegwaart. //
Anthonia Casembroot, ged.10 sept.1694 (dochter v. Aalbert Casembroot, x Anthonia van Zegwaart).
Anthonia Casembroot [en Wouter v. Zegwaart, commies, doopgetuigen]: 10 sept.1694: => kind Anthonia Casembroot, dochter van Aalbert Casembroot, en Amthonia van Zegwaart. //
Anthonia Anna Kasembroot, ged.23 okt.1695 (dochter v. Aalbert Kasembroot, x Maria van Segwaart).

B

C

Cornelia => K.

D

E

Edouard Auguste Otto de Casembroot, x huw.23 nov.1865 te 's-Gravenhage: Magdalena Rueck.

F

Flora Casembroot (1645) / Florentina Casembroot (1649) / Florentia Kasenbroot (22.jun.1698?):
Flora Casembroot ende de heer Casembroot, Commis, doopget.: 14 apr.1645:=> (ged.) Walburch Casembroot.
Florentina Casembroot, otr.Den Haag 27 jun.1649; tr.ald.(Kloosterkerk) 20 jul.1649: Johan van den Bosch, capt.
Florentia Kasenbroot, wed.v. capiteyn Van (den) Bosch, doopget.: 22 jun.(1698:?):=> Pieternelle Kasenbroot.
Francois de Casembroot, x huw. 8 sept.1852 te 's-Gravenhage: Agneta Theodora Johanna v.d. Poll.

G

(Juff.) Godelijve Casembroodt, x (otr.7) 24 aug.1599: (wedr) Erick (Dirck) Sypestein, commies v.d. Vivres.
Godewaert Casembroot, Kapitein v.e. Comp. voetknechten; getuige, oud-not.arch. Den Haag: 4 mrt.1673.
Godewaert Casembroot, Kapitein v.e. Comp. voetknechten; bruidegom, oud-not.arch. Den Haag 15 dec.1673.
Godewaert Casembroot, capn te Naarden, ondertr.Den Haag 17 dec.1673: Machteline Sas, won.Den Haag.
Godewaart Casenbroot, cappiteyn van dienste dezer Landen tegenwoordigh in Garnizoen tot Naarden
(x 1 jan.1674: kerk Nederd.geref.=Ned.herv., Rijswijk [Z.H.]: Machteline Sas, j.d., beiden v. 's-Gravenhage.)
Godewaart Casembroot, Kapitein v. een Comp. voetknechten (man v. Mechtelen Zas): testament 17 nov.1674.
Goduart Casembroot, capitein, x Machtelina Zas (ouders): => ged.in 1674: (zoon) Gijsbert Hen[d]rik Casembroot.
Godewaart Casembroot, Kapitein v. een Comp. voetknechten; attestatie, requirant; ONA Den Haag 25 jan.1675.
Godewaart Casembroot, Kapitein v. een Comp. voetknechten; kwaliteit:..., zie: ONA Den Haag 19 mei 1677.
Goduart Casembroot, Heer capt., wedr., ondertr. Den Haag 14 nov.1677: juffr. Dorothea Snoeck, van Dordrecht, wonende te Schoonhoven. (niet getrouwd te Den Haag in de kerk en ook niet stadhuis aldaar).
Godewart Kasembrood, capiteyn van dienste dezer Landen; x 28 nov.1677 (Ned.herv.) Rijswijk [Z.H.]:
weduwnaar (x2e: Dorothea Snoek, won. Schoonhoven; gaven attestatien v. 's-Gravenhage en Schoonhoven).
Godewaert Casembroot, Kapitein v. Comp. voetknechten, (man v. Dorethea Snouck): testament 24 nov.1678.
Godart [= Goduart] Casembroot, x Dorethea Snoek (ouders): => ged.30 dec.1678 Walburg Casembroot.
Goduart Casembroot, kap., x Dorothea Snouck (ouders v. Adriana: ged.26 jul.1681 Ginneken/Breda, N.Br.)
(not.akte) ... kapitein (Garnizoen Naarden) Casembroot; = ?: Godewaert Casembroot: ?; Naarden, 1 jun.1682.
Godewaert Casembroot, beroep Kapitein v. een Comp. voetknechten; in not.akte: ONA Den Haag 7 okt.1684.
Goduard, ook o.a.: Godevaart => zie grondvorm: Godfried. (kerk.feestdag: 07 / 14 nov.): www.meertens.nl
Gijsbert Hen[d]rik Casembroot, ged.in 1674 (z.v. Goduart Casembroot, capitein, x Machtelina Zas).
Gijsbert[us] Casenbroot, 20 jr., v. 's Gravenhage (stud. Rechtsgeleerdheid inschr.15 sept.1692 Acad. Leiden).
(Mr.) Gijsbert Henrich Caesembroot, ondertr.18 mei 1698: Elisabeth Erckenraeth Snouck (won. Dordregt).

H

I

J

Jacobus Casenbroot, 18 jr., van 's Gravenhage (stud. Rechtsgeleerdheid inschr.17 jun.1630 Acad. Leiden).
Jacob Casembroot, ondertr.Den Haag: 30 nov.1636 Jouffr. Hillegonde van Wijck; beiden wonende te Utrecht.
Jacob (de) Casembroot, Albert (de) Casembroot, Jan (de) Casembroot: zonen van Reijnier (de) Casembroot
(eig. hofstede Vlijenburch: gekocht na 1637, verkocht 1650; 2x gehuwd; 2e huw.: dochters (de) Casembroot).
Jacoba Casembroot, ondertr. Den Haag 4 dec.1712: Daniel v. Gheel, ritmeester; beiden wonende te Den Haag.
Jacoba Sofia Casembroot, ged.6 okt.1696, ouders: Albert Casembroot, en vrouwe Anthonia van Zegwaart).
Jacobmina Casembroot, ondertr.Den Haag 30 nov.1642: Adriaen Paauw, agent; beiden won. te Den Haag.
Jacobmina Casembroot, ged.20 dec.1647, ouders: Leonaert Casembroot, en Gerardine de Sille).
Jan (de) Casembroot, Albert (de) Casembroot, Jacob (de) Casembroot: zonen van Reijnier (de) Casembroot
(eig. hofstede Vlijenburch: gekocht na 1637, verkocht 1650; 2x gehuwd; 2e huw.: dochters (de) Casembroot).
Jan Casembroot / Mr. Johan Casembroot, advocaat [van Delft], o.a. Schepen te Rotterdam (1651-'52):
=> x 's Gravenhage 26 mei 1638: Cornelia Musch (van Rotterdam; d.v. Jan Jacobsz. Musch, koopman).
Jan de Casembroot, x huw.11 sept.1900 te 's-Gravenhage: Carolina Wilhelmina Frederique Louiza Clarion.

K

Cornelia de Casembroot; betr. obligatie, aan: Magdalena Martini (wed. v.Mr.C.van Rijsoort): 24 mrt.1701.

L

Leonora Casenbroot, jd, otr.Den Haag 27 mrt.1650: Willem van Beer, jm, van Ootmaersens [?: Ootmarsum].
Mr. Leonard Casembroot: verkoper; kade a.h. Noordeinde (bij tuin, boomgaard) – Buyckhorstecade: 14 Jul.1594.
Leonard Casembroot/Casembrotius, 17 jr., van 's Gravenhage (stud. Wijsbegeerte inschr.11 jul.1596 Leiden).
Leonart Casembroot, commies, etc., commiezen, betr. kwitanties (juni, aug.): Den Haag, aug.1632.
Leonardt Casembroot, ondertr. Den Haag 19 sep.1632: Geertruyt Schouten (wed.v. griffier: Pauwels de Jong).
Leonardt Casembroot, betr. zijn huisvrouw begr. Groote Kerk (Ned.Herv.) 28 dec.1637 Den Haag.
Leonardt Casembroot, wedr., hertr.Den Haag, otr.29 nov.1643, Kloosterkerk tr.15 dec.1643 met: jouffr. (Gerardine de Sillem j.d., beiden wonende te Den Haag.
Leonard Casembroot, x Gerardine de Sille (ouders v. dochter) ged.14 apr.1645: Walburch Casembroot.
Leonaert Casembroot x Gerardine de Sille (ouders v. dochter) ged.20 dec.1647: Jacobmina Casembroot.
Leonard Casenbroot, + Juni 1649, betreft zijn kinderen; rechten op nalatenschappen, genealogieën; 1652/1656.
Leonar[d/dt/t] Case[m/n]broot, kinderen: weeskamerarch. 1649–1751. (=> ook/also: Reinier Casembroot).
Leonart Casembroot, de kinderen van in weeskamerarchief 1649–1751. (voor Mr. Abr.Nicasius de Sille: 1750).
Leonard Casenbroot/Casenbrotius, 20 jr., v. 's Gravenhage (Wijsbegeerte & Gesch. inschr.10 jun.1645 Leiden).
(Jhr.) Leonard Casembroot, otr.Den Haag 17 okt.1655: juff. Petronella v. Hijselendoorn, beiden won. aldaar.
jhr. Leonaard van Casenbroot, x Petronella van Hijselendoorns, x 31 okt.1655 Rijswijk (Z-H): zie opmerking:
• (bron: DTB-Nederd.geref.=Ned.herv.: boeknr.R.1., p.49.): gadi utto Natio in in 's-Gravenhage.
Leendert Casenbroot, x Pieternella v. Hijselendoorn (ouders v. zoon) ged.15 mei 1658: Pieter Casenbroot.
Leonard Casembroodt (overleden, hij was raad in den Hoogen Raad in Holland): zijn weduwe Anna Schade
• koopt land in Monster [= ten z. v. Den Haag], verkocht door regenten Sint-Nicolaasgasthuis: 1664.
Leonard Benjamin Kasembroot, ged.25 mrt.1705 (zoon van: Pieter Kasembroot x Anna Jakoba Boxel.).
Leonard Benjamin Casembroot Emants (= fam.naam/surname: Emants), ged.1729 => volgt dubbele naam /
• follows double surname: de Casembroot Emants (z.v. Mr. Cornelis Emants, x Petronella [de] Casembroot).
Leonard Benjamin de Casembroot Emants (= Emants => dubbele naam / double name: de Casembroot Emants)
(x Maria Catharina Kaecks (ouders van: Petronella Cornelia de Casembroot Emants, ged./bapt.10 mrt.1762.)
Leonard Willem de Casembroot, 18 jr., v. 's Gravenhage (stud. Rechtsgeleerdheid inschr.24 okt.1872.)

M

Maria Casembroot (Latijnse tekst: Constantijn Huygens): Mariam Casembrotiam, *1621 (+ na 1683, ongehuwd).
Maria Casembroot: ged. DTB-D.4 apr.1621 in Rotterdam (d.v. Lenaerdt -, x Anna Schade). (Fam[.de]C:takA.)
Maria Casembroot (1621– na 1683) / Latijnse tekst: Mariam Casembrotiam (bron DBNL). (Fam[.de]C:takA.)
Mariam Casembrotiam (1621– na 1683) Latijnse tekst / Maria Casembroot (bron DBNL). (Fam[.de]C:takA.)
Maria de Casembroot (1621– na 1683) Marie / Mlle de Casembroot (bron RKD). (Fam[.de]C:takA.)
Marie de Casembroot (1621– na 1683) Maria / Mlle de Casembroot (bron RKD). (Fam[.de]C:takA.)
Mlle de Casembroot (1621– na 1683) Maria / Marie de Casembroot (bron RKD). (Fam[.de]C:takA.)
Maria Casembroodt, j.d., van Den Haag, ondertr. ald.18 okt.1699: Abraham van der Stoel, j.m. van Leyden,
(beiden wonende te Den Haag; tr.1 nov.1699 aldaar in de Hoogduitsche Kerk; geen stadhuis huw.ald.)
Maria Kasenbroot:=> dtb dopen in 1700: Pieter van der Stoel.
Maria Casenbroot:=> dtb dopen in 1701: Hendrik van der Stoel.
Maria Kasenbroodt:=>dtb dopen in 1704: Jacobus van der Stoel.
Maria Kasenbroot:=> dtb dopen in 1706: Pauline van der Stoel.
Marija Kasenbroot:=> dtb dopen in 1709: Marija van der Stoel.
Maria Kasenbroot:=> dtb dopen in 1711: Johannes van der Stoel.
Maria Kasenbrood:=> dtb dopen in 1713: Jakobus van der Stoel.
Maria Kaasenbrood:=> dtb dopen in 1716: Johanna van der Stoel.
Maria Kasenbrood:=> dtb dopen in 1717: Arij van der Stoel.
Maria Kaasenbroot:=> dtb dopen in 1719: Arent van der Stoel.

N

Nicolaes Casembroot, opperkoopman, x Francoyse d'Angelis; weeskamerarch.inv.2695-2696; (v.1636–1663.)

O

P

Petronella C/Kase(m/n)broo(d/t) => Pieternelle C/K.

Pieter Casenbroot, j.m. van Amsterdam, ondertr. Den Haag, trouwt ald. in de Groote Kerk 11 nov.1618 (met: Soetgen Rattermont, j.d., beiden wonende te Den Haag.
Pieter Casembroot, zijn verzoek: om zijn noordelijke achtermuur te mogen uitzetten; akte Den Haag 6 febr.1630.
Pieter Casembroot, solliciteur, vermeld o.a. 26 jan.1636 (Registers van graven in de Kloosterkerk) te Den Haag.
Pieter Casembroot, x Soet[g/ij]en [van] Rottermont (weduwe); weeskamerarch.: inv.1970; (1634 tot 1649).
Pieter Casenbroot, ged.15 mei 1658 (z.v. Jo[.]r [=?: Jhr.] Leendert Casenbroot, x Pieternella v. Hijselendoorn).
Pieter Casembroot / Casenbroot, *ca.11 mei 1658, not.aktes voor vertrek naar Duitsland in 1672, 1674, 1676.
(=> 16 mei 1672 Pieter Casenbroot, 14 jr., testament; 07 jan.1674 Pieter Casembroot, 15 jr., 7 m., 26 dgn,
codicilla tot een testament, kwaliteit: testateur comparant; 01 aug.1676 Pieter Casenbroot, 18 jr., testament,
kwaliteit testateur; in akte: op punt van vertrek naar Deutschland.)
//

Pieter Casembroot (vermeld te Den Haag in Januari 1689, Nationaal Archief, gahetna.nl, bronverwijzing: Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3575, folionummer: 267 / => http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/index/eadid/3.03.01.01/inventarisnr/3575 / Vaste URL: http://proxy.handle.net/10648/42e86e04-5661-102d-ada7-005056a23d00 / -> Collectie > Indexen > Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Datum remissie: ??-01-1689. / Soort gratie: remissie en pardon / Gratie: Den Haag / Soort delict: doodslag / Gratieverlener: Stadhouder Willem Hendrik, prins van Oranje-Nassau / Dader(s) : Pieter Casembroot / Slachtoffer(s) : Margriete van Credijck / Dader gevangen bij gratieverzoek: Nee, gevlucht / Verzoening: Ja, wel tot stand gekomen / Advies gevraagd aan: Hof van Holland / Vaste URL: -> http://proxy.handle.net/10648/42e86e04-5661-102d-ada7-005056a23d00 //

Pieter Kasenbroot, x Anna Jacoba Boxel (ouders v. Pieternelle Kasenbroot: ged.22 jun.1689 in Loosduinen.)
Pieter Casembroot, ondertr. Den Haag 11 okt.1699, hij trouwt aldaar in de Kloosterkerk 27 okt.1699 met:
-> Anna Jacoba Boxel; beiden wonende te Den Haag.
Pieter Kasembroot x Anna Jakoba Boxel, ouders v. Leonard Benjamin Kasembroot, ged.25 mrt.1705.
Pieter Casembroot, vermeld in akte te Den Haag in 1705 => not.-akte 9 sept.1705; zie ook: 30 jun.1677.
Pieter Casenbroot, (overleden voor 2 okt.1729, betr. e.v. A.J.Boxel.), begr. te Den Haag 19 jun.1717.

Pieternelle Kasenbroot, ged.22 jun.1689 in Loosduinen (dochter v. Pieter Kasenbroot x Anna Jacoba Boxel.):
Pieternelle Kasenbroot => Petronella Casenbroot / Casembrood / Kasembrood / (De / de) Casembroot.
Petronella (de) Case[m/n)broo(d/t) => Pieternelle Kasenbroot, ged.22 jun.1689 te Loosduinen, Ned.Geref.kerk, (moeder Anna Jacoba Boxel; get.: Florentia Kasenbroot, wed.v. capn. van den Bosch; opm.: 11-10-1699
(= 11 okt.1699: ondertrouwden : Pieter Casembroot, en Anna Jacoba Boxel, x huw.,kerk 27 oktober 1699
in de Kloosterkerk te Den Haag betreft haar ouders: Pieter Casembroot, Anna Jacoba Boxel.) //

Petronella Casenbroot, x Den Haag 11 aug. (otr.26 jul.) 1716 : Mr. Cornelis Emants.
Petronella Casembroot, x Mr. Johan Emants, ouders v.: Johan Emants, ~ 14 nov.1717.
Petronella Casembroot, x Mr. Johan Emants, ouders v.: Anna Jacoba Emants, ~ 25 jun.1720.
Petronella Casembroot, x Mr. Johan Emants, ouders v.: Petrus Jacobus Emants, ~ 10 mrt.1722.
Petronella Casembroot, x Mr. Johan Emants, ouders v.: Cornelia Philippina Emants, ~ 26 nov.1724.
Petronella Casembroot, x Mr. Johan Emants, ouders v.: Marcellus Emants, ~ 4 sept.1726.
Petronella Casembroot, x Mr. Johan Emants, ouders v.: Marcellus Emants, ~ 15 okt.1727.
Petronella Casembroot, x Mr. Johan Emants, ouders v.: Leonard Benjamin Casembroot Emants [= Emants.]
(~ 2 okt.1729: familienaam/surname Emants => in 1762: familienaam/surname: de Casembroot Emants.)
Petronella Casembroot, x Mr. Johan Emants, ouders v.: Philippina Johanna Emants, ~ 25 febr.1731.
Petronella Casembroot, x Mr. Johan Emants, ouders v.: Anna Jakoba Emants: ~ 1734 (dtb:13, blz.133.v?).
Petronella Casembrood, wed.v. Mr. Cornelis Emants; nominatie buitenmoeder burgerweeshuis 10 okt.1735.
Petronella Kasembrood, wed.v. Mr. Cornelis Emants; nominatie buitenmoeder burgerweeshuis 30 jan.1760.
Petronella de Casembroot weduwe v. Mr. Cornelis Emants, doopgetuige: 10 mrt.1762.
Petronella Cornelia de Casembroot Emants, ged.10 mrt.1762 (= fam. Emants, dubbele naam / double name:
de Casembroot Emants, dochter van: Leonard Benjamin de Casembroot Emants, x Maria Catharina Kaecks).

Petronella De Casembroot, wed.v. Mr. Cornelis Emants; Resoluties (oud archief Den Haag) 23 apr.1765.
(Joncfr.) Philippote Casembroot, x (otr.16 dec.1600): Huigo Muys, van Holy, schout stad Dordrecht.

Q

R

Reinier (ook: Reijnier, Reynier) [de] Casembroot; zie aktes, data; hierna een persoon of meerdere personen: ?:
met deze voornaam en achternaam; zie verder o.a. archiefstukken zoals: Oud-Notarieel Archief Den Haag:
• beroep/functies, etc.: Commies van Finantien (v.d. Staten-Generaal), Commies v.d. Raad van State;
• Commies v.d. Quartiere van Nederland; Raad van Graaf Willem van Nassau [Wilhelm van Nassauw];
• Raad v.d. Gouverneur van Friesland [Vriesland]; voogd van Philips van Ernst en Pieter van Tongeren.)

Reynier Casembroot, commis v.d. thesaurie, koper v.e. ged. v. erf achter zijn huis; akte Den Haag 13 mrt.1624.
Reijnier Casenbroot, commis: vermeld 16 febr.1636 Kloosterkerk-arch.grafnr.14.
Reijnier (de) Casembroot, eig. hofstede Vlijenburch (gekocht na 1637, verkocht 1650): 2x geh.; vader v. zonen:
• (alfabetische volgorde voornamen): Albert (de) Casembroot, Jacob (de) Casembroot, Jan (de) Casembroot.
Reijnier (de) Casembroot, eig. hofst. Vlijenburch; x2e: Johanna [Anna] de Veer (van Callandsoog): dochters:
• Anthonia (Anna) [de] Casembroot, x Mr. Wouter van Segwaert, commijs Finantien der Ver. Nederlanden;
• Sophia [de] Casembroot, x Mr. Jacob de Sille, advocaat fiscaal v.d. Generaliteit, fiscaal v.d. Krijgsraad.
Reinier Casembroot, => weeskamerarch. 1649–1751. (=> zie ook / see also: Leonar[d/dt/t] Case[m/n]broot).
Reijnier Casembroot, d.d.? => oud archief index Den Haag: Resoluties 1578–1795 (de voorloper van B & W).
Reynier Casembroot (ex-commies van de financiën van de Generaliteit.) betr. zijn boedel, 22jun1657.

S

Simon Kaasenbrood, 43 jr., + Delft 4 febr.1925, e.v. Wilhelmina Zomerdijk, echtelieden te 's-Gravenhage,
(geboren te Haarlem, zoon van Hendrikus Kaasenbrood, en Helena Meijer, echtelieden te Haarlem).
Sophia (de) Casembroot x Mr. Jacob de Sille, advocaat fiscaal v.d. Generaliteit, fiscaal v.d. Krijgsraad,
(d.v. Reijnier (de) Casembroot, eig. hofst.Vlijenburch verk.1650; x2e: Johanna [Anna] de Veer (van Callandsoog)
Sophia Casenbroot & Antonia Casenbroot (getr.Segwaert, commies): vermeld 23 sept.1676 Kloosterkerk-arch.
• (ieder voor de helft): grafnr.14. & 2/3 van grafnr.13.
Sofia Casembroot, wed. v. Jakob de Sijlle (advocaat fiscaal), doopget.6 okt.1696 Den Haag:=> dopen van Jacoba Sofia Casembroot, dochter van Albert Casembroot, capiteyn, en vrouwe Anthonia v. Zegwaart.

T

U

V

W

Walburch Casembroot, ged.14 apr.1645: (dochter van Leonard Casembroot, x Gerardine de Sille).
Walburch Casembroot, en Mr. Hendrik Costerus de Vaal, Erkenraad Berg Vrouwe van Krajestein, doopgetuigen:
• datum 30 dec.1678:=> Walburg Casembroot (dochter van Godart [= Goduart] Casembroot, x Dorethea Snoek).
Walburg Casembroot, ged.30 dec.1678: (dochter v. Godart [= Goduart] Casembroot, x Dorethea Snoek).

X

Y, IJ

Z


=================================================================

• CASEMBROOT: Den Haag (gemeente 's-Gravenhage; municipality of The Hague)
in the Netherlands: Casembroot, alle spellingvariaties / all spellingvariations C / K.
= CASEMBROOT: CAASEMBROOD – KAZENBROOT.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: start.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: Index.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 1.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 2.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 3.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 4.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 5.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 6.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 7.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 8.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 9.

===================================================================

Zie verder op deze website, stambomen: Casembroot, Den Haag, volgende pagina 1./
See further on this website, familytrees: Casembroot, Den Haag, next page 1:

> CASEMBROOT - Den Haag / The Hague (The Netherlands)

===================================================

home