HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

< vorige pagina / previous page: Den Haag
The Hague (Zuid-Holland): pagina/page 1.Prov. Zuid-Holland (South-Holland):
's-Gravenhage / Den Haag (The Hague)

 

CASEMBROOT

en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name.

 

Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa van personen en families
wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen, vooral welbekend door publicaties,
genealogie en heraldiek over oude adellijke families van Europa.
A surname with various spelling since the middle ages in Europe of persons and families
living in cities and towns with various occupations, especially well-known because of publications,
genealogy and heraldry concerning old noble families of Europe.


================================================================================


Hieronder op deze webpagina uit de DTB-collectie Trouwen (incl. Ondertrouw) Haags Gemeentearchief
vanaf 16e eeuw kerkregisters met eerste inschrijving van een kerkelijk huwelijk (incl. ondertrouw): 1599;
(overgeschreven en overgetypt van index-kaarten door M.Ch. Deden-Kazenbroot) begint: augustus 1599.
DTB: alfabetische volgorde voornamen, allereerst 1x zonder voornaam, bij familienaam letter C => K.
vermeld bij spelling: Kasembrood, Kasenbrood. Dat is hierna in datumvolgorde op deze webpagina.

Opmerkingen van de auteur (M.Ch. Deden-Kazenbroot) zijn vermeld als afkorting: Opm.MCDK
ter aanvulling van deze index-kaarten indien nodig voor de vaststelling van de (vermoedelijke)
identiteit zoals [waarschijnlijk] gebleken uit andere archiefstukken, index-kaarten, alsmede
eventuele (oude) genealogiecollectie (de) Casembroot, Casenbroot, etc., van de auteur.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
======================================================================
• 7 aug.1599 & 24 aug.1599: Ondertrouwdatum & Trouwdatum; inventarisnummer is vermoedelijk
op de index-kaart vermeld: 11.ooo [wsch. = nr.11.ooo]; of ook wel anders te lezen als nr.11.verso.?]
• Casembroodt, Godelijve; 7-8-1599 o.tr.:
Erick (Dirck) v. Sypestein, commies
v.d. Vivres, wed[uwnaa]r, van –;
en Juff: Godelijve Casembroodt, van – [= Godelijve Casembroodt.]
beiden wonende alhier [= te 's-Gravenhage.];
getrouwd in de Groote Kerk op 24-8-1599; st.h. –.
Opm.MCDK: Betr. genealogie (de) Casembroot, (oude nummers) tak C nr.V.e.
Mogelijk is de aantekening in de genealogiecollectie: zie 3a. & Ned.Leeuw 1903,
betr. voornoemde Godelijve van Casembroodt. [nagaan in collectie: (de) Casembroot.].
Zie ook op deze websitepagina's Den Haag ONA: Oud-Notarieel Archief:
nr.226 en 227 betr. 2-6-1625 en 9-7-1649 [= 2 jun.1625 en 9 jul.1649.]
=====================================================================
• 16 dec.1600: Ondertrouwdatum; inventarisnummer is vermoedelijk
op de index-kaart vermeld: 22.ooo [wsch. = nr.22.ooo]; of ook wel anders te lezen als nr.22.verso.?]
• Casembroot, Philippote; 16-12-1600 o.tr. [= ondertrouwdatum op 16 dec.1600.]:
de Heer Huigo Muys, van Holy, schoutet der stad Dordrecht; met:
Joncfr. Philippote Casembroot, van –.
Getrouwd in den kerk: –. / St.h.: –.
Opm.MCDK: Betr. genealogie (de) Casembroot, (oude nummers) tak A nr.II.a.nr.3.
Mogelijk relevant is de aantekening in de genealogiecollectie:
zie 3a. & Nav.[= Navorscher.] 1900, I.,p.491.
betr. voornoemde Philippote Casembroot [nagaan in collectie: (de) Casembroot.].

Zij is verder niet aangetroffen in deze collectie aantekeningen kerkarchieven, etc., Den Haag.

=====================================================================

• 7 sept.1608 & 23 sept.1608: Ondertrouwdatum & Trouwdatum; inventarisnummer is vermoedelijk
op de index-kaart vermeld: 34. / (Betreft het bruidspaar/echtpaar:)
• Casembroots, Jongfr. Anna; datum 7-9-1608, ond.tr. [= ondertrouwdatum 7 sept.1608.] met:
Pompes-de Roore (Koore ?), wedr. met (?) in wette, v. Dordrecht
[= wsch.: Pompeus de Roevre, weduwnaar, van Dordrecht.]
Jongfr. Anna Casembroots, j.d. van, won. alhier.
Getr. in de Groote Kerk 23-9-1608 [= 23 sept.1608.]; St.h.: –.

Opm.MCDK: Betr. genealogie (de) Casembroot, (oude nummers) tak A nr.II.a.nr.5.
Zie 3a. & Nav. [= Navorscher.] 1900, II., p.491. (zie ook zoals elders vermeld: 1900, I., p.491.)
De naam van de echtgenoot is o.a. gevonden in de collecties van het Gemeentearchief Rotterdam
websitepagina: oud-notarieel archief, notariële akte datum 20 jan.1611 betreft volgende informatie:

- (20-1-1611) NN Casembroot, verklaart dat hij onderhands land heeft verkocht
aan Leunis Corneliss Loyss, die nu weigert de overeengekomen prijs te betalen.
Het land is verkocht in opdracht van zijn moeder joffrouwe Cornelia Poppe,
weduwe van raetsheer Casembroot, in aanwezigheid van zijn zwager
Pompeus de Roevre, raedt van Dordrecht.
De verkoop vond plaats ten huize van Domas Jansz in de Swarte Galeye,
gelegen naast de Groote Soutkeet te Middelburch.
Het verkochte land was gelegen in Huge Laureynse Block op Walcheren.
Een van de andere kopers was Jan Adriaens Blauwaert.

========================================================================

• 10–5–1637 (= 10 mei 1637): Ondertrouwdatum te Den Haag op index-kaart, nr.820.
Casembroot, Anthonia; van –; met:
Andries de Dinther; van –.
Getr.: –; st.h. [=stadhuis]: –.

Opm.MCDK: Betr. genealogie (de) Casembroot, (oude nummers) tak A III.a.nr.3.
Zie ook
4.a. & Nav.1900 IX p.493.
Zie tevens twee kinderen data 10 dec.1640 en 1 mei 1644.

========================================================================

• 26–9–1649 (= 26 sept.1649): Ondertrouwdatum te Den Haag op index-kaart, nr.19.oo.
Casenbroot, Anthonia
= Juff. A.C. Casenbroot, van –,
met:
Mr. Wouter v. Seghwaert, van –.
Beide won. alhier [= beiden wonende te Den Haag]; st.h.– [= stadhuis: –];
getrouwd in de Groote Kerk op 13-10-1649 = 13 okt.1649.

Opm.MCDK: Betr. genealogie (de) Casembroot, (oude nummers) tak C.III.d.nr.3.
Zie ook
4.B. & Nav.1900 XIV pag.494.
Zie tevens negen kinderen, jaartallen: 1650, 1652, 1656, 1658, 1661, 1662, 1664, 1665, 1669.

========================================================================

• 7–12–1692 (= 7 dec.1692): Ondertrouwdatum te Den Haag op de index-kaart vermeld nr.: 139.
(Betreft het bruidspaar/echtpaar: beiden wonende alhier = beiden wonende te Den Haag)
• Casembroot, Aelbert, capt. van [= capiteyn van (= afkomstig van Den Haag)];
datum 7-12-1692 ond.tr. idem [= ondertrouwdatum 7 dec.1692 te Den Haag],
en:
Anthonia Maria v. Seghwaert,
van b. won. alhier [= afkomstig van Den Haag, beiden wonende te Den Haag]
getr. in de Loosd. Ger. kerk 21–12–1692 (= getrouwd in de Loosduinse Geref. kerk 21 dec.1692).
stadhuis – [= niet gehuwd op het stadhuis te Den Haag.

Opm.MCDK: Betr. genealogie (de) Casembroot, nagaan welke Albert (de) Casembroot;
hij heeft een naamgenoot van een oudere generatie die geboren is begin 1621, vermeld
als student ingeschreven te Leiden op 27 sept.1641: Albertus Casenbroot, 20 jaar,
studie: Letteren.
Zie ook ter vergelijking 3a. & Nav.1900-II, pag.491.
Betreft voornoemd bruidspaar te Den Haag, zie tak C nr.IV.d. = 4.B.
en Nav.199 XXi pag.496–497.
Een en ander weer controleren met andere bronnen zoals hieronder:
kinderen van voornoemd echtpaar Casembroot x van Seghwaert,
de namen met spellingvariaties, drie dochters vermeld te Den Haag:

• 10 sept.1694 doopdatum Kloosterkerk te Den Haag: doopnaam dochter Anthonia.
vader Aalbert Casembroot, moeder Anthonia van Zegwaart;
twee doopgetuigen: Wouter v. Zegwaart, beroep Commies; Anthonia Casembroot.
Betr.: index-kaart dopen nr.175, blz.23.

• 23 okt.1695 doopdatum Groote kerk te Den Haag: doopnaam dochter Anthonia Anna.
vader Aalbert Kasembroot, moeder Maria van Segwaart.
Betr.: index-kaart dopen nr.8, blz.17.

• 6 okt.1696 doopdatum Kloosterkerk te Den Haag: doopnaam dochter Jacoba Sofia.
vader de Hr. Albert Casembroot, beroep capitein, onder 't reg[imen]t van den Prins van Holstein,
moeder vrouwe Anthonia van Zegwaart;
doopget.: mw. Sofia Casembroot, wed. wijlen Jakob de Sijlle, Adv[ocaa]t Fiscaal.
Betr.: index-kaart dopen nr.175 blz.48.

Bijzonderheden gecontroleerd in archiefbronnen via internet, website ISIS,
Regionaal Historisch Centrum Bergen op Zoom => http://isis.archboz.nl/
Zie ook andere familietakken (de) Casembroot: vermoedelijk een ongehuwde Antonia KASENBROOD.
Doopboek NH [= Ned.Herv.kerk] Bergen op Zoom tijdvak 1695–1712; DTB-BoZ, inv.22:
Details: Antonia KASENBROOD, getuige op vrijdag 11 dec.1705 te Bergen op Zoom
Betreft dopeling: Antonia Jacoba; achternaam dopeling: OIJNDERS.
De dopeling is een wettige dochter van: Samuel Oijnders en Johanna Uijlenbroek.
Vier doopgetuigen: Jan van Wou, Cornelis Uijlenbroek, Antonia Kasenbrood, Elsken Uijlenbroek.

Bijzonderheden gecontroleerd in archiefbronnen via internet, website http://isis.archboz.nl
Trouwboek NH [= Ned.Herv.kerk] Bergen op Zoom tijdvak 1713–1733; DTB-BoZ, inv.34:
Ondertrouwdatum zaterdag 18 aug.1714 Bergen op Zoom; trouwdatum 02-09-1714.
bruidegom Jacob Willem van der Brugghen, geboren te Nijmegen, beroep vaandeldrager onder Rensen,
wonende in het garnizoen Bergen op Zoom; ondertrouw en huwelijk met:
bruid: Anthonia Anna de Kasenbrood, geboren te 's-Gravenhage, wonende te Bergen op Zoom.
De volgende kinderen zijn gevonden op voornoemde website
Doopboek NH [= Ned.Herv.kerk] Bergen op Zoom tijdvak 1713–1728; DTB-BoZ, inv.23.:
Doopdatum woensdag 15 jan.1716: dochter Albertina Anthonia van der Bruggen,
wettige dochter van Jacob Willem van der Bruggen en Anthonia Anna de Casembroot.
Doopgetuige: Anthonia Maria Segwaert, weduwe van: de Casembroot.
• Doopdatum woensdag 24 febr.1717: zoon Dirck Willem van der Bruggen,
wettige zoon van Jacob Willem van der Bruggen en Anthonia Anna de Casembroot.
Doopgetuige: Jacoba Sophia de Casembroot.

Zie bij deze familietak verder in andere bronnen zoals KNGGW, titel: Kwartierstatenboek uitg.1958:
het volgende betreft genealogie (de) Casembroot, zie tak IV.d., dochter nr.1.? of 2.?, zie doopdata:
Dit lijkt namelijk meer betrekking te hebben op dochter Anthonia Anna de Casembroot, doopdatum 23 okt.1695.
KNGGW: Jacob Willem van der Bruggen (zoon van Dirk Willem en Adriana Margaretha van Wasserfoort)
geb.12-3-1690 Nijmegen, kapitein der O.I.C., Schepen van Batavia, + overleden voor 1743;
tr. Bergen op Zoom 2-9-1714 met: Anthonia Anna de Casembroot (dochter van Albert
en Anthonia Maria van Segwaert) geb.10 sept.1694 's-Gravenhage, + overleden 6-2-1783 Delft.
Uit dit huwelijk is een zoon vermeld in vnd. kwartierstatenboek => van der Brugghen:
• zoon: Dirk Willem van der Brugghen, geb.24-2-1717 Bergen op Zoom,
opperkoopman en resident te Soerabaya, + overleden Utrecht 7-10-1770;
tr. 2e 19-7-1752 te Batavia met: Arnoldina Deliana Cornelia Loten, geb.13-11-1734 Semarang,
+ overleden 15-5-1757 te Batavia.
Uit dit huwelijk is een dochter vermeld in vnd. kwartierstatenboek => van der Brugghen:
dochter: Anna Henriëtte van der Brugghen, geb.14-4-1755 te Colombo, + Utrecht 20-3-1835,
zij is getrouwd te Utrecht op 15-11-1772 met: Willem Anne Proebentow von Wilmsdorff,
gedoopt te Voorburg 13-4-1749, + overleden voor 1835.

========================================================================

Kasenbroot, Pieter; x (ondertr.11-10-1699 [= 11 okt.1699 te:?;
bron: Haags Gemeentearchief]
met: Anna Jacoba Boxel.
(Ondertrouwdatum vermeld op de achterzijde van de DTB-index kaart van hun dochter:)

Pieternelle Kasenbroot, gedoopt 22-6-1689 in de Ned. Geref. Kerk te Loosduinen.

DTB-dopen: Loosduinen, nr.1, blz.99: Kasenbroot, Pieternelle;
vader: de Heer Pieter – [= Pieter Kasenbroot.]; moeder: Anna Jacob Boxel.
get.: Florentia Kasenbroot, wed. v. cap[..]n: van (den) Bosch
[= weduwe van capiteyn van (den) Bosch.

(Bron: Haags Gemeentearchief; DTB index-kaartsysteem dopen.)

=====================================================================

Petronella Casenbroot, x 11 aug. (otr.26 jul.) 1716 Den Haag: Mr. Cornelis Emants.
Petronella Casembroot, x Mr. Johan Emants, ouders v.:
kind-nr.1. (eerste zoon): Johan Emants, ~ 14 nov.1717.

kind-nr.2. (eerste dochter): Anna Jacoba Emants, ~ 25 jun.1720.
kind-nr.3. (2e zoon): Petrus Jacobus Emants, ~ 10 mrt.1722.
kind-nr.4. (2e dochter): Cornelia Philippina Emants, ~ 26 nov.1724.
kind-nr.5. (3e zoon): Marcellus Emants, ~ 4 sept.1726.
kind-nr.6. (4e zoon): Marcellus Emants, ~ 15 okt.1727.
kind-nr.7. (5e zoon): Leonard Benjamin Casembroot Emants [= Emants.] ~ 2 okt.1729;
familienaam/surname Emants => in 1762: familienaam/surname: de Casembroot Emants.

kind-nr.8. (3e dochter): Philippina Johanna Emants, ~ 25 febr.1731.
kind-nr.9. (4e dochter): Anna Jakoba Emants: ~ 1734 (dtb:13, blz.133.v?).

Verdere bijzonderheden betr.: Petronella (de / De) Casembroot / Casembrood / Kasembrood;
echtgenote, later weduwe, van: Mr. Cornelis Emants:

• 10 okt.1735: Petronella Casembrood, weduwe van Mr. Cornelis Emants;
nominatie buitenmoeder burgerweeshuis 10 okt.1735.
• 30 jan.1760: Petronella Kasembrood, weduwe van Mr. Cornelis Emants;
nominatie buitenmoeder burgerweeshuis 30 jan.1760.
• 10 mrt.1762: Petronella Cornelia de Casembroot, weduwe van Mr. Cornelis Emants,
doopgetuige: 10 mrt.1762.
• 23 apr.1765: Petronella De Casembroot, weduwe van Mr. Cornelis Emants;
Resoluties (oud archief Den Haag) 23 apr.1765.

==========================================================================

Fam. EMANTS: Dubbele familienaam / Double familyname: (De / de) CASEMBROOT EMANTS:
=> een nakomelinge van / a descendant of: Mr. Cornelis Emants x Petronella (de) Casembroot, in 1762.

Petronella Cornelia de Casembroot Emants, ged.10 mrt.1762 Den Haag (DTB-dopen 1762, nr.16, blz.128;
= fam. Emants, dubbele naam / double name: de Casembroot Emants), dochter van: Leonard Benjamin
de Casembroot Emants, x Maria Catharina Kaecks. Doopgetuigen: Petronella de Casembroot weduwe van
Mr. Cornelis Emants; en Mr. Gerard Nicolaas Ruynevelt. / Bijz.: Gedoopt door Ds. Munnekemolen.
N.B.: Dit is familietak Emants, niet via mannelijke lijn nakomeling familienaam (de) Casembroot.
Dit betreft het dopen van een kleindochter van Mr. Cornelis Emants x Petronella (de) Casembroot.
Note: This is familybranch Emants, not via male line descendant familyname (de) Casembroot.

This concerns the baptism of a granddaughter of Mr. Cornelis Emants x Petronella (de) Casembroot.

==========================================================================

CASEMBROOT: Den Haag (gemeente 's-Gravenhage; municipality of The Hague)
in the Netherlands: Casembroot, alle spellingvariaties / all spellingvariations C / K.
= CASEMBROOT: CAASEMBROOD – KAZENBROOT.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: start.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: Index.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 1.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 2.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 3.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 4.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 5.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 6.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 7.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 8.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 9.

Zie verder op deze website, stambomen: Casembroot, Den Haag, volgende pagina 3./
See further on this website, familytrees: Casembroot, Den Haag, next page 3:

> CASEMBROOT - Den Haag / The Hague (The Netherlands)

 

===============================================

home