W

HOME

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

< vorige pagina / previous page: Den Haag
The Hague (Zuid-Holland): pagina/page 2.


Prov. Zuid-Holland (South-Holland):
's-Gravenhage / Den Haag (The Hague)

 

CASEMBROOT

en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name.

Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa van personen en families
wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen, vooral welbekend door publicaties,
genealogie en heraldiek over oude adellijke families van Europa.
A surname with various spelling since the middle ages in Europe of persons and families
living in cities and towns with various occupations, especially well-known because of publications,
genealogy and heraldry concerning old noble families of Europe.

 

=================================================================

Hieronder op deze webpagina uit de DTB-collectie Begraven Haags Gemeentearchief te Den Haag,
vanaf 17e eeuw kerkregisters met eerste inschrijving op 11 juni 1630 familienaam: Casembroot;
(overgeschreven en overgetypt van index-kaarten DTB-collectie, door M.Ch. Deden-Kazenbroot)
DTB: datumvolgorde; met of zonder voornamen, vanaf datum: 11 juni 1630; ook spellingvariaties.

Opmerkingen van de auteur (M.Ch. Deden-Kazenbroot) zijn vermeld als afkorting: Opm.MCDK
ter aanvulling van deze index-kaarten indien nodig voor de vaststelling van de (vermoedelijke)
identiteit zoals [waarschijnlijk] gebleken uit andere archiefstukken, index-kaarten, alsmede
eventuele (oude) genealogiecollectie (de) Casembroot, Casenbroot, etc., van de auteur.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
======================================================================


• 11 jun.1630:
DTB-begraven; nr.63, blz.5:
Casembroot, ; 11-06-1630: de zuster v.d. Commis – [= Casembroot, ...]
met 5 poozen beluid; betaald: 16 gld. 5 st.

Opm.MCDK: Betr. genealogie (de) Casembroot, (oude nummers) fam.tak III:
III-D. = Casembroot, beroep: Commis, ook Commies; meerdere zusters.
Vermoedelijk niet meer dan een persoon die in 1630 in Den Haag werkte
van beroep Commies; genealogie (de) Casembroot in bewerking.
=====================================================================

• 16 jan.1631: DTB-begraven; de Groote Kerk; nr.64, blz.1oo, 22:
de zoon v. mijnheer Casembroot, den Raadsheer; 16-01-1631:
5 p. bel. [= met 5 poozen beluid.]; betaald: 16 £5 sh.
Denzelfden dag een graf voor hem geopend in den Groote Kerk,
betaald: 3 £.–

Opm.MCDK: Betr. genealogie (de) Casembroot, (oude nummers) fam.tak III:
III-A. = (Jan) Leonard Casembroot, zijn zoon is nr.III-A.nr... (nagaan genealogie)
III-A. is vermeld als Leonard, ook Jan Leonard, mogelijk ook Lenaert;
genealogie (de) Casembroot is in bewerking elders op deze website.
=====================================================================

• 17 nov.1635: DTB-begraven; Groote Kerk; Grafboek nr.64, blz.119.oo.:
Ned. Herv. Gem. / Graf geopend voor:
de weduwe van den Raadsheer Casenbroot, ; 17-11-1635:
10e graf 5e regel in het eerste kruiswerk

Opm.MCDK: Betr. genealogie (de) Casembroot, (oude nummers) fam.tak III:
De weduwe van III-A. Leonard Casembroot / Casenbroot, Raadsheer.
============================================================

• 10 nov.1637: DTB-begraven; de Groote Kerk / nr.69, blz.11.36.v..
6 poozen; bet. [= met zes poozen beluid; betaald:] 19 gld. 10 st.
Casenbroot, de Raadsheer; 10-11-1637:
Een graf geopend dezelfde dag in de Groote Kerk;
betaald: 6 gld.

Opm.MCDK: Betr. genealogie (de) Casembroot, (oude nummers) fam.tak III:
Betreft: III-A. Leonard Casembroot / Casenbroot, Raadsheer.
============================================================

• 28 dec.1637: DTB-begraven; de Groote Kerk / zie: nr.69, fol. 38.oo. / blz.13., 38.v.
7 poozen [= met zeven poozen beluid.]; bet. 22 gld. 15 st.
juffrouw Casembroot: de huisvrouwe van Leonard Casembroot;
3e graf 5e regel in het 2e kruiswerk. Grafboek blz.166 Ned.Herv.Gem.: 28-12-1637:
Graf zelfde dag, Groote Kerk; bet. 6 gld.

Opm.MCDK: Betr. genealogie (de) Casembroot, (oude nummers) fam.tak III:
Betreft: de echtgenote van III-F. Leonard Casembroot.
Een en ander is vermeld op 2 archief-index kaarten; bijelkaar op deze website.
============================================================

• 14 sept.1639: DTB-begraven; / nr.70, blz.8.oo.
2 poozen [= met twee poozen beluid.]; bet. 6 £ 10 sh.
het zoontje v.d. commies Casembroot;
datum 14-9-1639.

Opm.MCDK: Betr. genealogie (de) Casembroot, (oude nummers) fam.tak III:
Betreft het zoontje van: III-D. = Casembroot, beroep: Commies.
============================================================

• 23 apr..1652: DTB-begraven; / nr.74., blz.4.
6 poozen [= met zes poozen beluid.]; bet. 19 gld. 10 st.
de huisvrouw van den Heer Casembroot;
datum begr.: 23-4-1652.

Opm.MCDK: Betr. genealogie (de) Casembroot, (oude nummers) fam.tak Casembroot:
nagaan bij de familietakken te Den Haag 17e eeuw, bijv. familietak III. (de) Casembroot.
============================================================

• 1 jan.1660: DTB-begraven; / nr.79., blz.1.
2 poozen [= met twee poozen beluid.]; bet. 6 gld. 10 st.
juffrouw Casenbroot, / [= adres, wonende te Den Haag,] op de Laan
datum begr.: 1-1-1660.

Opm.MCDK: Betr. genealogie (de) Casembroot, (oude nummers) fam.tak Casembroot:
nagaan bij de familietakken te Den Haag 17e eeuw, bijv. familietak III. (de) Casembroot.
Familienaam met spellingvariaties, zoals hierboven: Casenbroot.
============================================================

• 8 jan.1675: DTB-begraven; / nr.213 blz.115. / regel 4, graf 22; Kloosterkerk:
juffrouw Casenbroodt; datum begr.: 8–1–1675.

• 9 jan.1675: DTB-begraven; / nr.88, blz.1. / datum begr.: 9–1–1675.
5 poozen [= met vijf poozen beluid.]; bet. 16 gld. 5 st.
de huisvrouw v.d. kapitein Casenbroot, /
[= adres te Den Haag,]
op de Nieuwe Veerkade
//


============================================================

• 29 sept.1699: DTB-begraven; / bladz.nr.30. / Betaald: ƒ 30,=, impost voor het begraven.
Casembrood, Leendert. / datum 29–9–1699.

Opm.MCDK: Betr. genealogie (de) Casembroot, spellingvariaties o.a.: Casembrood;
(oude nummers) fam.tak Casembroot: nagaan welke Leendert, III.-F. of IV.-E.

29sep1699 (via zoekakten.nl, familysearch.org (image 12/628.) DTB begraven 1699-1771,
alle gezindten, 's-Gravenhage, / film ID: M99Q-2V5 / boek G001/005. / tekst blz.9. /
d' hr Leonardt Casembroodt : f.31.:-.:-. //

(bron/source) "Netherlands, Zuid-Holland Province, Church Records, 1076-1916," images, FamilySearch (https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-31119-40827-58?cc=2037907&wc=SMM2-C6F:
345830501,345830402,347433101 : accessed 30 April 2015), Alle Gezindten > s-Gravenhage
> Begraven 1699-1771 > image 12 of 628; Rijksarchiefdienst Nederlands, Zuid-Holland
(Netherlands National Archives, Zuid-Holland). //

============================================================

• 18 mei 1703: DTB-begraven; / Nr.437, blz.57.v. /
Betaald: ƒ 60,=, impost voor het begraven. / ongehuwd.
Casembrood, Maria. / datum 18–5–1703.

Opm.MCDK: Betr. genealogie (de) Casembroot, spellingvariaties o.a.: Casembrood;
(oude nummers) fam.tak Casembroot; volgens publicaties woonde zij in Den Haag.

18mei1703 Den Haag, pag.54-verso, DTB begraven, via zoekakten.nl, familysearch.org ,
image 58/628, "Netherlands, Zuid-Holland Province, Church Records, 1076-1916," images,
FamilySearch (https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-31119-41032-91?cc=
2037907&wc=SMM2-C6F:345830501,345830402,347433101 : accessed 1 May 2015),
Alle Gezindten > 's-Gravenhage > Begraven 1699-1771 > image 58 of 628;
Rijksarchiefdienst Nederlands, Zuid-Holland (Netherlands National Archives, Zuid-Holland). /

Joncvr. Maria Casembrood, ongehuwt overleden - f.61.:7.:-. //

============================================================

• 5 apr.1706: DTB-begraven; / nr.437., blz.130.v. / Betaald: ƒ 30,=, impost voor het begraven.
de Heer Casenbrood, Heer van ter Moer, gedeputeerde ter Generaliteitsrekenkamer:
vervoerd naar Utrecht & onder de erfgenamen protestatie van ingehouden te zijn
in restitutie te pretendeeren –.
/ datum 5–4–1706. /

5apr1706 / familysearch.org / alle gezindten, 's-Gravenhage, begraven 1699-1771, image 98/628,
-> https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-31119-36213-71?cc=2037907&wc=SMM2-C6F:
345830501,345830402,347433101 / Netherlands, Zuid-Holland Province, Rijksarchiefdienst
Netherlands, Zuid-Holland (Netherlands National Archives, Zuid-Holland) / tekst folionr.94.v. /

De heer Casembroot / heer van Ter Moer / (...) verschuldight : f 30.:-.:-. //

Opm.MCDK: Betr. genealogie (de) Casembroot, met spellingvariaties zoals: Casenbrood,
(oude nummers) fam.tak Casembroot: IV.-A.
============================================================

• 27 dec.1708: DTB-begraven; / bladz.nr.1.v. / Betaald: ƒ 15,=, impost voor het begraven.
Casembroot, Florentina. / datum 27–12–1708. /

27dec1708, website familysearch.org / image 138/628, alle gezindten, begraven 's-Gravenhage,
tekst pag.133. bron -> https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-31119-40341-13?cc=
2037907&wc=SMM2-C6F:345830501,345830402,347433101 / ->

Florentina Casembroot / f. 15.:14.-. //

Opm.MCDK: Betr. genealogie (de) Casembroot, spellingvariaties o.a.: Casembrood;
(oude nummers) fam.tak Casembroot: III.-E.nr.3.
============================================================

• 22 mei 1710: DTB-begraven; / bladz.nr.6. / Betaald: ƒ 30,=, impost voor het begraven.
Casembrood, Benjamin Leonard. / datum 22–5–1710.

Opm.MCDK: Betr. genealogie (de) Casembroot, spellingvariaties o.a.: Casembrood;
(oude nummers) fam.tak Casembroot: V.-D.nr.2.
============================================================

• 19 jun .1717: DTB-begraven; / bladz.nr.9,-. / Betaald: ƒ 30,=, impost voor het begraven.
Casenbroot, Pieter. / datum 19–6–1717.

Opm.MCDK: Betr. genealogie (de) Casembroot, spellingvariaties o.a.: Casenbroot;
(oude nummers) fam.tak Casembroot: V.-D.: Pieter (de) Casembroot / Casenbroot.
============================================================

• 5 apr.1728: DTB-begraven; / Nr.439, blz.71. / Betaald: ƒ 30,=, impost voor het begraven.
Casembroot, Walburg [= familienaam: Casembroot.] / datum 5–4–1728.

Opm.MCDK: Betr. genealogie (de) Casembroot, spellingvariaties o.a.: Casembroot.
(oude nummers) fam.tak Casembroot: nr.III.; zie III.-F.nr.2.
==============================================================

• 25 aug.1775: DTB-begraven; / Nr.28. / Betaald: ƒ 30,=, impost voor het begraven.
Casenbrood, Petronella, de [= familienaam: de Casenbrood.] / datum 25–8–1775.
Begraven: 1e klasse; oud 77 jr.: overleden aan verval v. krachten.

Opm.MCDK: Betr. genealogie (de) Casembroot, spellingvariaties o.a.: de Casenbrood;
(oude nummers) fam.tak Casembroot: V.-D.nr.1. Petronella de Casembroot, dochter van
V.-D. Pieter (de) Casembroot, hierboven vermeld begraven op 19 jun.1717.
================================================================

Zie ook begraven te Den Haag, archief Weeskamer (archief-bak/ladenr.5.) hieronder geen data.
In alfabetische volgorde van familienaam CASEMBROOT, met Weeskamer-archiefnummer.

Betreft drie Weeskamerarchiefdossiers: Nr.1411/1413, Nr.1970, Nr.2695/2696.
Nr.1411/1413 = Jacob; Nr.1411/1413 = Jacoba; Nr.1411/1413 = Johanna;
Nr.1411/1413 = Leonart; Nr.2695/2696 = Nicolaes;
Nr.1411/1413 = Pieter; Nr.1970 = Pieter;
Nr.1411/1413 = Reynier; Nr.1411/1413 = Sophia; Nr.1411/1413 = Walburch.

=====================================================================

CASEMBROOT: Den Haag (gemeente 's-Gravenhage; municipality of The Hague)
in the Netherlands: Casembroot, alle spellingvariaties / all spellingvariations C / K.
= CASEMBROOT: CAASEMBROOD – KAZENBROOT.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: start.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: Index.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 1.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 2.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 3.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 4.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 5.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 6.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 7.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 8.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 9.

Zie verder op deze website, stambomen: Casembroot, Den Haag, volgende pagina 4./
See further on this website, familytrees: Casembroot, Den Haag, next page 4:

> CASEMBROOT - Den Haag / The Hague (The Netherlands)

===============================================

home