HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

 

< vorige pagina / previous page: Den Haag
The Hague (Zuid-Holland): pagina/page 4.


Prov. Zuid-Holland (South-Holland):
's-Gravenhage / Den Haag (The Hague)

 

CASEMBROOT

en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name.

 

Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa van personen en families
wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen, vooral welbekend door publicaties,
genealogie en heraldiek over oude adellijke families van Europa.
A surname with various spelling since the middle ages in Europe of persons and families
living in cities and towns with various occupations, especially well-known because of publications,
genealogy and heraldry concerning old noble families of Europe.


======================================================================

De 16e eeuw: Informatie over onderstaande beschrijving gevonden
via website http://www.archieven.nl

Toegangsnummer: 0350-01. / Archieftitel: Gemeentesecretarie, 'Oud archief'.
04. Inventaris van het oud archief der gemeente 's-Gravenhage.
04.11. Titel XI Openbare Werken.
04.11.1. Onderhoud van wegen, etc. en versieringen bij feestelijkheden.
04.11.1.2. In Den Haag en Haagambacht. / 04.11.1.2.01. Ammunitiehaven.
 kenmerken: Gemeentesecretarie, 'Oud archief'.
Datering: 1594 Juli 14.
Nr.5174: Acte, waarbij de Magistraat koopt van Mr. Leonard Casembroot
een kade liggende aan het Noordeinde van de tuin en boomgaard
van genoemde Casembroot tot aan de keer van de "Buyckhorstecade" toe,
tot meerder gerief van de nieuwe vaart.
Omvang: 1 stuk. / Vindplaats: Haags Gemeentearchief.
Website > http://www.gemeentearchief.denhaag.nl

=========================================================

CASEMBROOT / CASEMBROTIUS in de 16e eeuw

STUDENT IN LEIDEN vermeld als Hagenaar en/of: van 's-Gravenhage:

1596 Academie te Leiden:
Leonard CASEMBROOT / CASEMBROTIUS

Nav.1888, blz.176 = Leonard C., van 's Gravenhage, oud 17 jaren;
stud. in de Wijsbegeerte ingeschr. 11 Juli 1596.
{N.B. = Leonard Casembroot (Casembrotius), student inschr. blz.46.}

Geraadpleegde archieven, bronnen en literatuur, onder andere:
CBG dossiers betr. fam. (de) Casembroot, krantenknipsels, e.d.;
Koninklijke Bibliotheek, publicaties over universiteiten in Nederland;
albums en inschrijvingsregisters studenten periode 16e - 19e eeuw.
Nav. 1888 = Navorscher jaargang 1888, blz. 176 - 177:
studenten in Leiden en Utrecht.
(Leiden: Haagse studenten.)

Zie verder op de vervolgpagina's van Den Haag en ook Leiden:

LEIDEN: In het Album van de Akademie te Leiden,
vermeld in het studentenregister met de volgende familienamen
:
Casembroot 1596, Casembrotius 1596,
Casenbroot 1630, 1641, 1645, 1692, Casenbrotius 1645,
de Casembroot 1872.

============================================================================

Hieronder ook op deze webpagina uit de DTB-collectie Trouwen (incl. Ondertrouw) Haags Gemeentearchief
vanaf 16e eeuw kerkregisters met eerste inschrijving van een kerkelijk huwelijk (incl. ondertrouw): 1599;
(overgeschreven en overgetypt van index-kaarten door M.Ch. Deden-Kazenbroot) begint: augustus 1599.
DTB: alfabetische volgorde voornamen, allereerst 1x zonder voornaam, bij familienaam letter C => K.

Opmerkingen van de auteur (M.Ch. Deden-Kazenbroot) zijn vermeld als afkorting: Opm.MCDK
ter aanvulling van deze index-kaarten indien nodig voor de vaststelling van de (vermoedelijke)
identiteit zoals [waarschijnlijk] gebleken uit andere archiefstukken, index-kaarten, alsmede
eventuele (oude) genealogiecollectie (de) Casembroot, Casenbroot, etc., van de auteur.

• 7 aug.1599 & 24 aug.1599: Ondertrouwdatum & Trouwdatum; inventarisnummer is vermoedelijk
op de index-kaart vermeld: 11.ooo [wsch. = nr.11.ooo]; of ook wel anders te lezen als nr.11.verso.?]
• Casembroodt, Godelijve; 7-8-1599 o.tr.: Erick (Dirck) v. Sypestein, commies v.d. Vivres,
wed[uwnaa]r, van –; en Juff: Godelijve Casembroodt, van – [= Godelijve Casembroodt.]
beiden wonende alhier [= te 's-Gravenhage.]; getrouwd in de Groote Kerk op 24-8-1599; st.h. –.

Opm.MCDK: Betr. genealogie (de) Casembroot, (oude nummers) tak C nr.V.e.
Zie ook op deze websitepagina's Den Haag ONA: Oud-Notarieel Archief:
nr.226 en 227 betr. 2-6-1625 en 9-7-1649 [= 2 jun.1625 en 9 jul.1649.]
Mogelijk is de aantekening in de genealogiecollectie: zie 3a. & Ned.Leeuw 1903,
betr. voornoemde Godelijve van Casembroodt. [nagaan in collectie: (de) Casembroot.].

Voor een compleet overzicht vanaf het jaartal 1599 zie verder terug op deze website vanaf Index-pagina./
See also for complete information concerning churchrecords 16th century: first church-marriage records
are mentioned in the year 1599 genealogy fam.: (de) Casembroot, familyname with spellingvariations;
in 1599: (van) Casembroodt. = Miss Godelijve (van) Casembroodt marriage (banns 7th) 24th Aug.1599
church: Groote Kerk in Den Haag (The Hague, the Netherlands), bridegroom/husband:
Erick (Dirck) v. Sypestein, profession: commies v.d. Vivres; widower of –;
both living here ["alh." alhier; = Den Haag, The Hague (as mentioned in August 1599.) the Netherlands].

> CASEMBROOT - Den Haag / The Hague (The Netherlands): Index.

=======================================================================

=======================================================================

CASEMBROOT: Den Haag (gemeente 's-Gravenhage; municipality of The Hague)
in the Netherlands: Casembroot, alle spellingvariaties / all spellingvariations C / K.
= CASEMBROOT: CAASEMBROOD – KAZENBROOT.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: start.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: Index.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 1.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 2.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 3.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 4.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 5.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 6.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 7.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 8.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 9.

Zie verder op deze website, stambomen: Casembroot, Den Haag, volgende pagina 6./
See further on this website, familytrees: Casembroot, Den Haag, next page 6:

> CASEMBROOT - Den Haag / The Hague (The Netherlands)

===============================================

home