HOME

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

vorige pagina / previous page:
• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 5.

Prov. Zuid-Holland (South-Holland)
's-Gravenhage / Den Haag (The Hague) 1600 - 1700

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 6.

==================================================================

Hieronder ook op deze webpagina uit de DTB-collectie Haags Gemeentearchief
(overgeschreven en overgetypt van index-kaarten door M.Ch. Deden-Kazenbroot)

• 16 dec.1600: Ondertrouwdatum; inventarisnummer is vermoedelijk
op de index-kaart vermeld: 22.ooo [wsch. = nr.22.ooo]; of ook wel anders te lezen als nr.22.verso.?]
• Casembroot, Philippote; 16-12-1600, o.tr. [= ondertrouwdatum te Den Haag op 16 dec.1600.]:
de Heer Huigo Muys, van Holy, schoutet der stad Dordrecht; met:
Joncfr. Philippote Casembroot, van –.
Getrouwd in den kerk: –. / St.h.: –.
Opm.MCDK: Betr. genealogie (de) Casembroot, (oude nummers) tak A nr.II.a.nr.3.
Mogelijk relevant is de aantekening in de genealogiecollectie:
zie 3a. & Nav.[= Navorscher.] 1900, I.,p.491.
betr. voornoemde Philippote Casembroot [nagaan in collectie: (de) Casembroot.].

Zij is verder niet aangetroffen in deze collectie aantekeningen kerkarchieven, etc., Den Haag.

==================================================================

Hieronder ook op deze webpagina uit de DTB-collectie Haags Gemeentearchief
(overgeschreven en overgetypt van index-kaarten door M.Ch. Deden-Kazenbroot)

• 7 sept.1608 & 23 sept.1608: Ondertrouwdatum & Trouwdatum; inventarisnummer is vermoedelijk
op de index-kaart vermeld: 34. / (Betreft het bruidspaar/echtpaar:)
• Casembroots, Jongfr. Anna;
datum ondertr. 7-9-1608, ondertr. [= ondertrouwdatum 7 sept.1608.] met:
Pompes-de Roore (Koore ?), wedr. met (?) in wette, v. Dordrecht
[=> Pompeus, de Roevre / de Roovere, weduwnaar, van Dordrecht.]
Jongfr. Anna Casembroots, j.d. [= jonge dochter] van, won. alhier. ('s-Gravenhage.)
Getr. in de Groote Kerk 23-9-1608 [= 23 sept.1608.]; St.h.: –. (Haags Gemeentearchief.)

Opm.MCDK: Betr. genealogie (de) Casembroot, (oude nummers) tak A nr.II.a.nr.5.
Zie 3a. & Nav. [= Navorscher.] 1900, II., p.491. (zie ook zoals elders vermeld: 1900, I., p.491.)
De naam van de echtgenoot is o.a. gevonden in de collecties van het Gemeentearchief Rotterdam
websitepagina: oud-notarieel archief, notariële akte datum 20 jan.1611 betreft volgende informatie.
De achternaam van Pompeus komt voor in oude documenten, de Roevere, -> de Roovere.

- (20-1-1611 = 20 jan.1611.) NN Casembroot,
verklaart dat hij onderhands land heeft verkocht aan Leunis Corneliss Loyss,
die nu weigert de overeengekomen prijs te betalen. Het land is verkocht in opdracht
van zijn moeder joffrouwe Cornelia Poppe, weduwe van raetsheer Casembroot,
in aanwezigheid van zijn zwager Pompeus de Roevre, raedt van Dordrecht.
De verkoop vond plaats ten huize van Domas Jansz in de Swarte Galeye,
gelegen naast de Groote Soutkeet te Middelburch.
Het verkochte land was gelegen in Huge Laureynse Block op Walcheren.
Een van de andere kopers was Jan Adriaens Blauwaert.

=================================================================

CASEMBROOT, de CASEMBROOT, CASEMBROTIUS, CASENBROOT, CASENBROTIUS
STUDENTEN IN LEIDEN: "Hagenaar", en/of "van 's-Gravenhage".
Geraadpleegde archieven, bronnen en literatuur, onder andere:
CBG dossiers betreft fam. (de) Casembroot, krantenknipsels, e.d.;
Koninklijke Bibliotheek, publicaties over universiteiten in Nederland;
albums en inschrijvingsregisters studenten periode 16e - 19e eeuw. /
Nav. 1888 = Navorscher jaargang 1888, blz. 176 - 177: Betreft: Leiden en Utrecht.

LEIDEN:
In het Album van de Akademie te Leiden, vermeld in het studentenregister met de volgende achternamen
Casembroot 1596, Casembrotius 1596, Casenbroot 1630, 1641, 1645, 1692, Casenbrotius 1645,
de Casembroot 1872; op deze website-pagina de studenten vermeld in de zeventiende eeuw:

• 1630 Academie te Leiden: Jacobus CASENBROOT
Nav.1888, blz.176 = Jacobus C., van 's Gravenhage, 18 j.; Rechtsgeleerdheid, 17 Juni 1630.
{N.B. = Jacobus Casenbroot, student inschr. blz.228.}

• 1641 Academie te Leiden: Albertus CASENBROOT
Nav.1888, blz.176 = Albertus C., Hagenaar, 20 j.; Letteren, 27 Sept. 1641.
{N.B. = Albertus Casenbroot, student inschr. blz.326.}

• 1645 Academie te Leiden: Leonard CASENBROOT / CASENBROTIUS
Nav.1888, blz.176 = Leonard C., van 's Gravenhage, 20 j.; Wijsbegeerte en Geschiedenis, 10 Juni 1645.
{N.B. = Leonard Casenbroot (Casenbrotius), student inschr. blz.359.
Bijz.: Casenbrotius is de Latijnse naam identiek aan Casenbroot.}

• 1692 Academie te Leiden: Gijsbert / Gijsbertus CASENBROOT
Nav.1888, blz.177 = Gijsbert(us) C., van 's Gravenhage, 20 j.; Rechtsgeleerdheid, 15 Sept.1692.
{N.B. = Gijsbert / Gijsbertus Casenbroot, student inschr. blz.723.}

---------------------------------------------------------------------------------------

Zie ook / see also: website-pagina Leiden, prov. Zuid-Holland.

en de vorige pagina in Den Haag / and the previous page in The Hague

==============================================================

17e eeuw (1600-1700) : Maria de Casembroot => Mlle 'Marie de Casembroot':
=> RKD webpagina: RKD portraits: Details, voorgestelde persoon,
genaamd: Maria de Casembroot, geboren in 1621, overleden na 1683.
Betr.: 'Mlle de Casembroot'. Marie de Casembroot was een vriendin
van Constantijn Huygens en frequenteerde Hofwijck te Voorburg,
volgens correspondentie Huygens was zij een beroemde schoonheid
in de kringen van Brederode en zij is bezongen in zijn gedichten.
Afgebeelde: Chignonkapsel, zwarte satijnen japon
met juwelen, decollete wit afgebiesd, witte parels.
Zie ook verdere bijzonderheden vermeld op website RKD.
• Afgebeeld (als zijnde Marie de Casembroot [sic!]) in:
De Prate-Banck, Informatie Bulletin van Vereniging Hofwijck
[Voorburg], 5(2002)2, p.9. (Bron: www.rkd.nl/)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GEMEENTEARCHIEF ROTTERDAM DTB 1604 – 1754)
CASEMBROOT, dopen in Rotterdam 4 april 1621:
~ Dopeling: Maria Casembroot
Vader: Lenaerdt Casembroot. / Moeder: Anna Schade /
Getuige: Eemilia Kenschot . (= achternaam varianten, -> Kinschot / Kintschot.)
Plaats: Rotterdam. Datum doop: 04-04-1621. (= 4 april, 1621.)
Opmerkingen getuige: schoonsuster van Lenaerdt Casembroot.
Bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 257.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14 aug.1648 Nijmegen: zie complete Latijnse tekst op website www.inghist.nl
=> www.inghist.nl/pdf/huygens//losse_maandbestanden/1648/1648_08.pdf
=>> pdf pagina 2 van 5: betreft tekst op pagina 490491: datum 14 aug.1648.
Betreft Brief Nr.: 4855. Aan ANNA MARIA SCHURMAN. (K. A.)
(tekst Latijn) heeft betrekking op:
Mariam Casembrotiam.
Toelichting voetnoot 6.) Maria Casembroot, misschien een buurmeisje van Huygens,
was in 1621 geboren en leefde nog in 1683. Zij is ongehuwd gebleven.

Mijn opm.: Een en ander heeft betrekking op Huygens die op 30 juli 1648 Den Haag
was vertrokken; daarna op 2 aug.1648 te Kleef en op 8 aug.1648 te Zuilichem;
vervolgens op 12 aug.1648 naar Nijmegen gereisd, daarna met de Prins naar Groningen.
Huygens was op 27 okt.1648 weer terug in Den Haag. Om die reden is Maria Casembroot
(identiek aan: Mariam Casembrotiam) vermeld op deze webpagina Nijmegen 14 aug.1648.
Op dezelfde website als boven nogmaals Maria Casembroot gevonden, vermeld als volgt:


=> www.dbnl.org/tekst/_nie012198701_01/_nie012198701_01_0008.htm
=> DBNL, Nieuw Letterkundig Magazijn, Jaargang 5.
Titel: Omgang met raadsels. / pagina 14. / Frits Noske.
Betreft Constantijn HUYGENS; zie ook tekst hierboven;
Anna Maria SCHURMAN en Marie CASEMBROOT:
Zie verder, fragment-tekst: "Thuisgekomen musiceert hij even genoegelijk
met de vrome oude vrijster Marie Casembroot."
En de vervolgregels: "(...) de ingetogen en geleerde Anna Maria van Schurman."

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Verdere gegevens van indexen archieven in Den Haag, notarisakten, overlijden/begraven,
volgen hierna - zij is kennelijk op hoge leeftijd ongehuwd overleden aldaar of omgeving?

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Nationaal Archief te Den Haag, website www.gahetna.nl,
plaats: Voorburg (dat betreft Voorburg in de Haagse regio).

Nationaal Archief, Den Haag, Hof van Holland, 1428-1811, nummer toegang 3.03.01.01,
inventarisnummer 2997. / Naam archiefblok: Hof van Holland. 2. Stukken betreffende de rechtspraak.
2.1. Reeksen. 2.1.2. Rekesten. 2.1.2.1. Rekesten om mandement (1623-1811).
2997-3258. Rekesten om mandament, met bijlagen. / 2997-3136. Van griffiers en secretarissen.
2997.: [betreft de jaren] 1623, 1630, 1634 en 1635. // Hieronder is uit het jaar 1635,
collectie Indexen; Hof van Holland: Rekesten om mandement,
datum rekest: 1635-12-10 (= 10 dec.1635). Mandament penaal.
Suppliant: Jan Maertensz, wonende te Voorburg.
Tegenpartij: Jonker Samuel Casenbroot.
Betreft: Geschil over recht van overpad.
Beschikking van het hof: Fiat mandament bij simpel bevel.
Bijzonderheden: Geen.
Bronverwijzing: Nummer toegang: 3.03.01.01, inventaris-nr.2997, folionr: 222.
Vaste URL: http://proxy.handle.net/10648/bf1bbab0-6b71-102d-8180-005056a23d00.

=====================================================

Hieronder ook op deze webpagina uit de DTB-collectie Haags Gemeentearchief
(overgeschreven en overgetypt van index-kaarten door M.Ch. Deden-Kazenbroot)

• 30-11-1636 (= 30 nov.1636.) Den Haag: Ondertrouwdatum;
inventarisnummer op de index-kaart vermeld (vermoedelijk) nr.: 132.
• Jacob Casembroot, / van -; met Jouffr. Hillegonde van Wijck,
b. w. [= beiden wonende] te Utrecht. // Getrouwd in den kerk: –. / St.h.: –. //
Opm.MCDK: Betr. genealogie (de) Casembroot, (oude nummers) tak C nr.IV.b. //

============================================================

Hieronder ook op deze webpagina uit de DTB-collectie Haags Gemeentearchief
(overgeschreven en overgetypt van index-kaarten door M.Ch. Deden-Kazenbroot)

• 10–5–1637 (= 10 mei 1637): Ondertrouwdatum te Den Haag op index-kaart, nr.820.
(jouffr.) Anthonia Casembroot; van –; met: Andries de Dinther; van –. /
Getr.: –; st.h. [=stadhuis]: –.

Opm.MCDK: Betr. genealogie (de) Casembroot, (oude nummers) tak A III.a.nr.3.
Zie ook 4.a. & Nav.1900 IX p.493. / Zie tevens twee kinderen data 10 dec.1640 en 1 mei 1644.

Hieronder ook op deze webpagina uit de DTB-collectie Dopen Haags Gemeentearchief vanaf 17e eeuw
(overgeschreven en overgetypt van index-kaarten door M.Ch. Deden-Kazenbroot) begint met 1636:

DTB: alfabetische volgorde voornamen, allereerst 1x zonder voornaam, bij familienaam letter C => K.
vermeld bij spelling: Kasembrood, Kasenbrood. Dat is hierna in datumvolgorde op deze webpagina.

10–12–1640 {= 10 dec. 1640} DTB-dopen: nr.1, blz.97, ged. Groote Kerk.
Betr.[kind, dochter]: Hesselt de Danter, Anna Eleonora.
vader: And. [= And. Hesselt de Danter , moeder: Anthonia Casembroot.
get.: Mr. Lonijs van Kintschot en(de) Anna Casembroot, Cornelia Musch.
Opm.MCDK: Zie mijn genealogie nr.III.a.nr.4. Anthonia Casembroot,
gehuwd met dhr. Andries Hesselt de Dinter (- namen spellingvarianten).


1–5–1644 {= 1 mei 1644} DTB-dopen: nr.2, blz.41, ged. Groote Kerk.
Betr.[kind, zoon]: Hesselt de Dinter, Leonard.
vader: d(e) Heer Andries – [= Andries Hesselt de Dinter.]; moeder: Jouff[.]e Anthonia Casembroot.
get.: Peters de Heer Schade en(de) Jouffr. Philippotte de Megant.

================================================================

Hieronder ook op deze webpagina uit de DTB-collectie Haags Gemeentearchief
(overgeschreven en overgetypt van index-kaarten door M.Ch. Deden-Kazenbroot)

• 30-11-1642 [= 30 nov.1642]: Ondertrouwdatum; op index-kaart betr.inventarisnummer: 123.
• Jacobmina Casembroot; jouff., o.tr. [= ondertrouwdatum te Den Haag 30 november 1642] met:
Adriaen Paauw, agent, j.m. [= jonge man], van -; b.won.alh. [ = beiden wonende alhier te Den Haag.].
Getrouwd in den kerk: –. / St.h.: –.
Opm.MCDK: Betr. genealogie (de) Casembroot, (oude nummers) tak C, nr.III.e.nr.2.
Mogelijk relevant is de aantekening in de genealogiecollectie:
zie 3a. & Nav.[= Navorscher.] 1900, I.,p.491.
betr. voornoemde Philippote Casembroot [nagaan in collectie: (de) Casembroot.].

Zij is verder niet aangetroffen in deze collectie aantekeningen kerkarchieven, etc., Den Haag.

================================================================

Hieronder ook op deze webpagina uit de DTB-collectie Dopen Haags Gemeentearchief vanaf 17e eeuw
(overgeschreven en overgetypt van index-kaarten door M.Ch. Deden-Kazenbroot) begint met 1636:

DTB: alfabetische volgorde voornamen, allereerst 1x zonder voornaam, bij familienaam letter C => K.
vermeld bij spelling: Kasembrood, Kasenbrood. Dat is hierna in datumvolgorde op deze webpagina.

14–4–1645 {= 14 apr.1645} DTB-dopen: nr.171, blz.197, Kloosterkerk.
Betr.[kind, dochter]: Walburch Casembroot.
vader: Leonard – [= Leonard Casembroot.]; moeder: Gerardine de Sille.
get.: de heer Commis Casembroot ende Jo[.]e Flora Casembroot.

20-12-1647 {= 20 dec.1647} DTB-dopen: nr.171, blz.263.
Betr.[kind, dochter]: Jacobmina Casembroot, Jacobmina.
Casembroot, Leonaert
; [= vader] zie verder datum in 1647.
vader: Leonaert – [= Leonaert Casembroot.]; moeder: Gerardine de Sille.
get.: de huijsvrouwe van (den) Commies Casembroot, ende (den) Agent Paau.

Opm.MCDK: Zie genealogie (de) Casembroot; coll.: nr. III.-F. (nagaan: Jacobmina? of zie verder
genealogienummer III.-F. of dat haar vader betreft)

================================================================

Hieronder ook op deze webpagina uit de DTB-collectie Haags Gemeentearchief
(overgeschreven en overgetypt van index-kaarten door M.Ch. Deden-Kazenbroot)

• 27-6-1649 (= 27 jun.1649.): Ondertrouwdatum te Den Haag op index-kaart, nr.13.oo.
Casembroot, Florentina / Juff. Florentina Casembroot,
van –, met: Johan van den Bosch, capiteijn, van –. /
b. won. alh. [= beiden wonende alhier = te Den Haag]; st.h.– [= stadhuis: –];
getrouwd te Den Haag in de Kloosterkerk op 20-7-1649 (= 20 jul.1649.) //

Opm.MCDK: Betr. genealogie (de) Casembroot, (oude nummers) tak C.III.e.nr.3.

=============================================================

De volgende archiefvondst via www.archieven.nl,
=> Betreft: www.gemeentearchief.denhaag.nl
Informatie over onderstaande beschrijving:
Toegangsnummer: 0842-01. Archieftitel: Personalia.
2. Inventaris van de afzonderlijke stukken afkomstig van personen of families "personalia"
> kenmerken Personalia: 1632 aug.: Kwitanties door de ritmeester Du Haultmetz
in juni en aug.1632 afgegeven aan de commiezen
Corn. de Jonge,
Leonart Casembroot en Joris Splinter.
Omvang 3 stukken. / Vindplaats Haags Gemeentearchief.
3. Index: kenmerken: Casembroot, Leonart; Datering 1632 aug.

Hieronder ook op deze webpagina uit de DTB-collectie Dopen
Haags Gemeentearchief vanaf 17e eeuw (overgetypt van index-kaarten
door M.Ch. Deden-Kazenbroot) begint met 1636:

DTB: alfabetische volgorde voornamen, allereerst 1x zonder voornaam,
bij familienaam letter C => K, vermeld bij spelling: Kasembrood, Kasenbrood.
Dat is hierna in datumvolgorde op deze webpagina.

27–01–1636 {= 27 jan. 1636} DTB-dopen: nr.171, blz.34.
Betr.[kind]: Casenbroot, ......................;
vader: d(e) Heer Commis – [= Casenbroot.], moeder: –.............;
get. [= getuige(n)]–.

MCDK - mijn opmerking, in deze periode zijn tenminste twee personen met beroep Commis,
zie verder ter vergelijking voornamen begint met letters L en R. (div. naamgenoten)

Leonart Casembroot, commies, etc.,/ archief commiezen, betreft, kwitanties (juni, aug.): Den Haag, aug.1632.

Reynier Casembroot, commis v.d. thesaurie, koper v.e. ged. v. erf achter zijn huis; akte Den Haag 13 mrt.1624.
Reijnier Casenbroot, commis: vermeld 16 febr.1636 Kloosterkerk-arch.grafnr.14.

Zie ook oud-Notarieel Archief Haags Gemeentearchief,
nakomelingen van voornoemde Reijnier (de) Casembroot,
hieronder betr.: zijn twee dochters: Sophia (de) Casembroot
en Anthonia (de) Casembroot (ook genaamd Anna (de) Casembroot).

• Reijnier (de) Casembroot woonde in Voorburg
en was eigenaar van de aanzienlijke hofstede Vlijenburch
(door hem gekocht na 1637, verkocht in 1650);
ook zijn zonen zijn vermeld in de Haagse archiefbronnen:
Albert (de) Casembroot, Jacob (de) Casembroot, Jan (de) Casembroot.

Anthonia (Anna) de Casembroot
(dochter van Reynier de Casembroot, Commijs van de Finantien der Vereenigde Nederlanden,
en zijn tweede echtgenote Johanna [Anna] de Veer [van Callandsoog]);
gehuwd met Mr. Wouter van Segwaert, Heeren Bartholomeuszoon
[= Bartholomeus van Segwaert, Heeren Meynertszoon], Commijs
van de Finantien der Vereenigde Nederlanden.
Uit het huwelijk Van Segwaert - De Casembroot
nakomelingen met familienaam Van Segwaert,
de voornamen zijn bekend van de kinderen
(allen vermeld als: Wouter's zonen en dochters):
Reynier, Adriaan, Anna, Adriana, Meynert, Anthonia. //

Sophia Reiniersdr. de Casembroot
(dochter van Reynier de Casembroot, Commijs van de Finantien der Vereenigde Nederlanden,
en zijn tweede echtgenote Johanna [Anna] de Veer [van Callandsoog]);
gehuwd met Mr. Jacob de Sille, Advocaat Fiscaal
van de Generaliteit, Fiscaal van de Krijgsraad;
zie o.a. Haagse oud-Notarieel archiefstukken van 1652 t/m 1691.

============================================================================

In het oud-Notarieel Archief , -> Haags Gemeentearchief,
Reinier, ook Reijnier, Reynier, [de] Casembroot,
Commies van Finantiën van de Staten-Generaal);
Commies van de Raad van State; Commies van de Quartiere van Nederland;
Raad van Graaf Wilhelm van Nassauw; Raad van den Gouverneur van Vriesland;
voogd van Philips van Ernst en Pieter van Tongeren.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De zeventiende eeuw: 13 Maart 1624. De volgende archiefvondst via www.archieven.nl
Zie inleidingen, etc. over het volgende oud-archief bij vindplaats Haags Gemeentearchief:
Informatie over onderstaande archiefvormer: Confrerie van den ridder Sint Joris. /  
kenmerken: archieven. / vindplaats Confrerie van den ridder Sint Joris. /
Beheersnummer: beheersnummer 40, inv.nr. 1-395.
Historie archiefvormer: Het betreft een voetboogschuttersgilde.
Soort archiefvormer: Particulier. / Openbaarheid volledig openbaar.
Verantwoording: Nog geen uitgebreide informatie voorhanden. / Omvang archief 3,3.
Inventarissen: inventaris (1453-1850). / Periode archief 1453-1850. /
Vindplaats Haags Gemeentearchief. / www.gemeentearchief.denhaag.nl/

Informatie over onderstaande beschrijving: Toegangsnummer: 0040-01.
Archieftitel: Confrerie van den ridder Sint Joris. /
2. Inventaris van het Archief der St. Jorisconfrerie / 2.2. Tweede Afdeeling na 1575.
2.2.04. Stukken betreffende onroerende goederen. / 2.2.04.2. Overige bezittingen.
kenmerken: Confrerie van den ridder Sint Joris. /
309: Resolutie van deken en hoofdmannen
om den 18 Mei 1624
een generale vergadering te beleggen ter beraadslaging over de verdere uitgifte van erven.
• Vooraf gaat een concept-contract waarbij deken en hoofdmannen der St. Jorisconfrerie
verkoopen aan Reynier Casembroot commis van de thesaurie,
een gedeelte van een erf achter zijn huis.
Datering 1624 Maart 13. / Omvang 1 stuk. / Vindplaats Haags Gemeentearchief.
Website > www.gemeentearchief.denhaag.nl


Informatie over onderstaande beschrijving: Toegangsnummer: 0040-01.
Archieftitel: Confrerie van den ridder Sint Joris. /
2. Inventaris van het Archief der St. Jorisconfrerie. / 2.2. Tweede Afdeeling na 1575.
2.2.04. Stukken betreffende onroerende goederen. / 2.2.04.2. Overige bezittingen. 
kenmerken: Confrerie van den ridder Sint Joris. /

310. Contract als bedoeld in het vorig nummer, geteekend door verkoopers en kooper.
Datering 1624 Maart 14. / Omvang 1 stuk. / Vindplaats Haags Gemeentearchief.

Informatie over onderstaande beschrijving: Toegangsnummer: 0040-01.
Archieftitel: Confrerie van den ridder Sint Joris.
2. Inventaris van het Archief der St. Jorisconfrerie. / 2.2. Tweede Afdeeling na 1575.
2.2.04. Stukken betreffende onroerende goederen. / 2.2.04.2. Overige bezittingen.
 kenmerken: Confrerie van den ridder Sint Joris.
315.
Request aan de St. Jorisconfrerie van Pieter Casembroot,
met verzoek zijn noordelijken achtermuur 5 voeten te mogen uitzetten.
Met toestemmende apostille. Datering: d.d. 1630 Februari 6.
Omvang 1 stuk. / Vindplaats Haags Gemeentearchief.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Datum: 16 december 1631. / Nationaal Archief te Den Haag, website www.gahetna.nl,
Hof van Holland: Decreten, Datum decreet: 1631-12-16 (= 16 dec.1631)
Decreet: Willig.
Namen impetranten: Cornelis Cornelisz Vaer, meester-timmerman te Den Haag
Namen eigenaren: Cornelis Cornelisz Vaer, meester-timmerman te Den Haag
Namen opposanten: Gillis Jansz, koopman te Dordrecht
Namen kopers: Reynier Casembroot, commies van financiën van de Generaliteit te Den Haag.
Onroerend- en roerend goed: Den Haag, zuideinde van de Nieuwe of Fluwelen Burgwal
aan 't einde van de Poten, huis en erf (N. Fluwelen Burgwal).
Bijzonderheden: Mutatie van onwillig in willig decreet
Verwijzing akte: 3341/1631/067.
Bronverwijzing: Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3341.
Vaste URL http://proxy.handle.net/10648/f54ce438-57df-102d-8b87-005056a23d00
=> http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00353/f54ce438-57df-102d-8b87-005056a23d00/view/NT00353_decreten/sort_column/ove_tekst_namen_eigenaren/
sort_type/asc/q/zoekterm/case%3Fbroo%3F%20AND%20den%20haag/q/comments/1
=> bron: Nationaal Archief, Den Haag, Hof van Holland, 1428-1811,
nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer 3341.
Naam archiefblok: Hof van Holland. 3. Extra-judiciële stukken.
3.2. Decreten (willige en onwillige). 3.2.1. Registers van decreten (1523-1810).
3259-3500. Registers van willige en onwillige decreten. 1523 febr.27 - 1810 dec.1.
3341: periode 12 dec.1631 - 18 okt.1632.

================================================================

Datum huwelijk te Den Haag ('s-Gravenhage): 26 mei 1638.
Mr. Johan CASEMBROOT, advocaat, van Delft (= woonplaats Delft.),
gehuwd te 's-Gravenhage op 26 mei 1638 met Cornelia MUSCH, dochter van:
Jan Jacobsz. MUSCH, koopman in haring, enz., en van Maritge Cornelisdochter,
echtelieden wonende te Huize 'de Moerinne', Haringvliet ZZ te Rotterdam.


Schepenzegel 1651-1652 van: Jan CASEMBROOT,
hij was advocaat en Schepen te Rotterdam 1651–1652,
Lid van het Schepencollege van de stad Rotterdam;
op de afbeelding IAN CASEMBROOT, met wapenafbeelding,
betreft voornoemde Mr. Johan CASEMBROOT, advocaat,
wonende te Delft, bruidegom te 's-Gravenhage 26 mei 1638.

================================================================

Datum: 21 nov.1653. / Nationaal Archief te Den Haag, website www.gahetna.nl,
Hof van Holland: Rekesten om mandement, Datum rekest 1653-11-21 (= 21 nov.1653)
Mandement Mandement om uitstel van betaling (?). //
Suppliant Octaviaen Martiny, oud procureur generaal van de raad van Brabant,
als oom en voogd van de kinderen van zijn overleden broer commies Jacques Martiny,
alsmede de heren Reynier Casembroot, Quintijn de Veer en wijlen commies Hartman.
Tegenpartij Jan van Ceulen namens de onbekende houder van de obligatie. //
Betreft Verzoek om uitstel van betaling op obligatie met een maand. //
wegens het uitblijven van enkele opgevraagde effecten. //
Beschikking van het hof Partijen moeten over acht dagen verschijnen. //
voor de commissaris van het hof en krijgen intussen opschorting van het vonnis. //
Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3005, folionummer: 148. //
Vaste URL http://proxy.handle.net/10648/bf5794fe-6b71-102d-8180-005056a23d00
bron: Nationaal Archief, Den Haag, Hof van Holland, 1428-1811,
nummer toegang 3.03.01.01, inventarisnummer 3005. //
Naam archiefblok: Hof van Holland. 2. Stukken betreffende de rechtspraak.
2.1. Reeksen. 2.1.2. Rekesten. 2.1.2.1. Rekesten om mandement (1623-1811).
2997-3258: Rekesten om mandament, met bijlagen. periode 1623-1811.
2997-3136. Van griffiers en secretarissen. / 3005. jaar 1653. //

Datum: 5 feb.1655. / Nationaal Archief te Den Haag, website www.gahetna.nl,
Hof van Holland: Decreten, Datum decreet: 1655-02-05. [= 5 feb.1655.] /
Decreet Willig. // Namen impetranten:
Reynier Casembroot, commies van Financien van de Verenigde Nederlanden;
juffrouw Anna de Veer. //
Namen eigenaren: Reynier Casembroot. //
Namen opposanten:
Gerrit Vinck; Maerten Deijm; Willem van Ravesteijn;
Abrahm van Hoochbruch; Maerten van Groeningh; Gerrit van der Velde,

allen procureurs van Meester in den Verbale;
Quintijn de Veer,
baljuw van Den Haag;
Heer en Meester Diederick Sicxtijn, mede Raad Ordinaris van de Hove van Holland,
als voogden van het onmondig kind van juffrouw Anna de Veer;
Jacob Casembroot; Aelbrecht Casembroot;
Mr. Jacob de Silla, fiscaal advokaat van de Generaliteit;
Mr. Wouter Segwaert, advokaat;
Arent van der Hooge, rentmeester van de Broederschap van St. Joris Doelen te Den Haag;
Pieter Balde, zijdelakenkoper; Michiel van der Dussen te Delft;
de Weesmeesters van Den Haag, oppervoogden van de minderjarige kinderen
en erfgenamen van Leonardt Casembroot;
Gerdina de Silla; Wouter Hulshout; Mr. Johan Comans, advokaat;
Leonardt Casembroot, meerderjarige zoon van wijlen Pieter Casembroot;
Cornelis Maertensoon van der Dussen. //
Namen kopers: Hendrick van der Graeff, klerk ordinaris van de Generaliteit. //
Onroerend- en roerend goed: Den Haag, Voorhout, zuidzijde, uitkomende in de Houtstraat.
Aan de westzijde St. Joris Doelen. Een huis en erf. //
Bijzonderheden: De impetrant heeft het huis voorheen gekocht
van wijlen Hendrick van der Mast;
Deken en Hoofdmannen en Raden van de Broederschap van St. Joris Doelen. //
Dit decreet bevat 30 bladzijden. / Verwijzing akte 3369/1655/008. //
Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3369. //
Vaste URL http://proxy.handle.net/10648/f563a4ca-57df-102d-8b87-005056a23d00 //
=> www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/index/eadid/3.03.01.01/inventarisnr/3369
Naam archiefblok: Hof van Holland. 3. Extra-judiciële stukken. /
3.2. Decreten (willige en onwillige). / 3.2.1. Registers van decreten (1523-1810). //
3259-3500. Registers van willige en onwillige decreten. 1523 febr.27 - 1810 dec.1.
3369. [periode] 1654 juli 31 - 1655 maart 15. //

Datum, jaar : 1656 : Nationaal Archief te Den Haag, website www.gahetna.nl,
Hof van Holland: Rekesten om mandement, Datum rekest: 1656-03-15 [= 15 mrt.1656.]
Mandement Mandement penaal en van arrest op goederen
Suppliant Jacob Casembroot, zoon van Reinier Casembroot
als gewezen commies van de generaliteits financïen en erfgenaam van de goederen
van zijn moeder Magdalena de Chantraines gezegd Broncfault
alsook van Maria de Chantraines. //
Tegenpartij: Reinier Casembroot, hertrouwd met Anna de Veer in 1629. //
Betreft: Verzoek om veniam agendi om zijn erfportie te eisen van zijn vader,
met overlegging van rekening, bewijs en reliqua aan de commissie van het hof;
een eerder acte van survivance voor het commiesambt was door Reinier C.
ingetrokken ten gunste van Wouter van Segwaert die trouwde
met een dochter uit zijn tweede huwelijk. //
Beschikking van het hof Fiat; de zaak komt voor op maandag over 14 dagen
Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3008, folionummer: 053. //
Naam archiefblok: Hof van Holland. 2. Stukken betreffende de rechtspraak. 2.1. Reeksen.
2.1.2. Rekesten. 2.1.2.1. Rekesten om mandement (1623-1811). //
2997-3258. Rekesten om mandament, met bijlagen. periode 1623-1811.
2997-3136. Van griffiers en secretarissen. 3008. jaar 1656. //
Vaste URL http://proxy.handle.net/10648/cef7989e-c451-102d-a078-0050569c51dd
=> www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/index/eadid/3.03.01.01/inventarisnr/3369

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22jun.1656 : Nationaal Archief te Den Haag - website gahetna.nl, archief : Collectie - Indexen - Hof van Holland,
Rekesten om mandement, datum rekest: 1657-06-22, (= 22 juni, 1657.) / Mandement: Mandement penaal.
Suppliant : Jacob Houttuyn, notaris te Den Haag, als curator van de boedel van Reynier Casembroot,
geweest zijnde commies van de financiën van de Generaliteit. /
Tegenpartij : Wouter van Segwaert, gehuwd met juffrouw Antonia Casembroot. /
Betreft : Afstand van goederen getransporteerd aan tegenpartij door Reynier Casembroot
ten nadele van zijn crediteuren en verbod op de verkoop van goederen
en gerechten te verbieden enige verkoop toe te staan. / Beschikking van het hof : Fiat. /
Bronverwijzing: Nummer toegang: 3.03.01.01., inventarisnummer: 3009, folionummer: 090. /
Vaste URL -> http://proxy.handle.net/10648/4d976dfe-2b00-11e1-9674-00505693001d

==========================================================

Hieronder ook op deze webpagina uit de DTB-collectie Haags Gemeentearchief
(overgeschreven en overgetypt van index-kaarten door M.Ch. Deden-Kazenbroot)

• 26–9–1649 (= 26 sept.1649.): Ondertrouwdatum te Den Haag op index-kaart, nr.19.oo.
Casenbroot, Anthonia / Juff. A. Casenbroot, van –, met: Mr. Wouter v. Seghwaert, van –.
Beide won. alhier [= beiden wonende te Den Haag]; st.h.– [= stadhuis: –];
getrouwd in de Groote Kerk op 13-10-1649 (= 13 okt.1649.) //

Opm.MCDK: Betr. genealogie (de) Casembroot, (oude nummers) tak C.III.d.nr.3.
Zie ook 4.B. & Nav.1900 XIV pag.494.
Zie tevens negen kinderen, jaartallen: 1650, 1652, 1656, 1658, 1661, 1662, 1664, 1665, 1669.

Hieronder ook op deze webpagina uit de DTB-collectie Dopen Haags Gemeentearchief vanaf 17e eeuw
(overgeschreven en overgetypt van index-kaarten door M.Ch. Deden-Kazenbroot) begint met 1636:

DTB: alfabetische volgorde voornamen, allereerst 1x zonder voornaam, bij familienaam letter C => K.
vermeld bij spelling: Kasembrood, Kasenbrood. Dat is hierna in datumvolgorde op deze webpagina.

1650: DTB-dopen: nr.172, blz.46.
Betr.: Segwaert Reynier van [= Reynier van Segwaert.]
=> Casembroot, Anthonia;
zie verder datum in 1650.

1652. Casembroot, Anthonia; zie verder datum in 1652.
DTB-dopen: nr.172, blz.74/75: Segwaert, ....., van
Betr.: Segwaert, ....., van [= ....... van Segwaert.]

Casembroot, Anthonia; zie verder datum in 1656.
DTB-dopen: nr.172, blz.150: Segwaert, Anna van
Betr.: Segwaert, Anna van [= Anna van Segwaert.]

Casembroot, Anthonia; zie verder datum in 1658.
DTB-dopen: nr.4, blz.49: Segwaert, Adriana van
Betr.: Segwaert, Adriana van [= Adriana van Segwaert.]

Casembroot, Antonia; zie verder datum in 1661.
DTB-dopen: nr.238, blz.57v.: Segwaert, Meijnard
Betr.: Segwaert, Meijnard [= Meijnard Segwaert.]
Opm.MCDK: Het uitroepteken nagaan originele index-kaart
kaart en overige gegevens bij Haags Gemeentearchief.

Casembroot, Antonia; zie verder datum in 1662.
DTB-dopen: nr.172, blz.219: Segwaert, Aelbert
Betr.: Segwaert, Aelbert [= Aelbert Segwaert.]

Casembroot, Antonia; zie verder datum in 1664.
DTB-dopen: nr.172, blz.237: Segwaert, Aelbert
Betr.: Segwaert, Aelbert [= Aelbert Segwaert.]

Casembroot, Antonia; zie verder datum in 1665.
DTB-dopen: nr.238, blz.110v.: Segwaert, Lidia
Betr.: Segwaert, Lidia [= Lidia Segwaert.]

Casembroot, Antonia; zie verder datum in 1669.
DTB-dopen: nr.173, blz.17: Segwaert, Antoia Maria
Betr.: Segwaert, Antoia Maria [= Antonia Maria Segwaert.]
{=?: nagaan in originele doopakte, wch.: Antonia Maria Segwaert.}

=================================================================

Bron: Nationaal Archief (v/h ARA: Algemeen Rijksarchief): Rijksarchief van Zuid-Holland,
DTB & B.St.-indexen, etc. (datumvolgorde 1655–1900) plaats Rijswijk, DTB-Nederd.Geref.
=Ned.Hervormde kerk in Rijswijk, provincie Zuid-Holland:

DTB-boek: R.1.; p.49.: datum 31 okt.1655: Den 31 Oktober zijn alhier getrout
Jonkheer Leonaard van Casenbroot met Juffrou Petronella van Hijselendoorns,
gadi utto Natio in 's-Gravenhage.

Hieronder ook op deze webpagina uit de DTB-collectie Dopen Haags Gemeentearchief vanaf 17e eeuw
(overgeschreven en overgetypt van index-kaarten door M.Ch. Deden-Kazenbroot) begint met 1636:

DTB: alfabetische volgorde voornamen, allereerst 1x zonder voornaam, bij familienaam letter C => K.
vermeld bij spelling: Kasembrood, Kasenbrood. Dat is hierna in datumvolgorde op deze webpagina.

Casenbroot, Leendert; [= vader] zie verder datum in 1658.
DTB-dopen: nr.323, blz.17vs.: Casenbroot, Pieter

Betr.: Casenbroot, Pieter [= Pieter Casenbroot.]
DTB-dopen: nr.323, blz.17vs.: Casenbroot, Pieter
datum 15-5-1658 [= 15 mei 1658.], ged. Remonstrantsche Kerk
vader: Jo[.]r. Leendert – [= Jo[.]r. Leendert Casenbroot.];
moeder: Pieternella v. Hijselendoorn.
get.: joffrou Caesenbroot, Cornelis van Hijselendoorn.

Opm.MCDK: Zie genealogie (de) Casembroot;
nagaan in coll.: nr. V.-d. (nagaan: Pieter Casenbroot.)
Voor het woord Leendert is een titel vermeld op de index-kaart;
het is niet duidelijk of dat betekent: Jonker of Jonkheer,

zie verder ter vergelijking publicaties bij CBG over de adellijke
titels van deze familie; zie ook originele doopinschrijving bij het
Haags Gemeentearchief; op deze index-kaart als verbetering
mogelijk later alsnog toegevoegd door dezelfde schrijver?(nagaan).

=============================================================

In 1664 te Monster, ten zuiden van Den Haag; familienaam met diverse spellingvariaties
in vroeger eeuwen, onder andere: Casembroodt.
/  Toegangsnummer: 0306-01.
Archieftitel: Sint Nicolaasgasthuis. / 2. Stukken van financiele aard.
2.3. Inkomsten uit onroerende goederen. / 2.3.2. Landerijen en huizen. 2.3.2.09. In Monster.

> kenmerken: Sint Nicolaasgasthuis. / Inventarisnr.168. Koopcontract betreffende een stuk land,
door de regenten van het Sint- Nicolaasgasthuis verkocht aan Anna Schade,
weduwe van Leonard Casembroodt, Raad in den Hoogen Raad in Holland,
Datum, jaartal: 1664. Met bijbehoorende stukken d.d. 1598-1663. Omvang 8 stukken.
Vindplaats Haags Gemeentearchief. > http://www.gemeentearchief.denhaag.nl

===============================================================

De volgende archiefvondst via http://www.archieven.nl betreft familie Musch,
naaste familie van familie (de) Casembroot [familienaam div. spellingvariaties]:

Informatie over onderstaande beschrijving: Toegangsnummer: 0306-01.
Archieftitel: Sint Nicolaasgasthuis. 2. Stukken van financiele aard.
2.3. Inkomsten uit onroerende goederen. 2.3.2. Landerijen en huizen.
2.3.2.02. In Haagambacht.
/ kenmerken: Sint Nicolaasgasthuis. /
Inventaris 161. Stukken betreffende den eigendom var. 4 morgen 238 roeden lands,
afkomstig van Mathijs Pompe, heer van Slingelandt,
en diens echtgenoote Maria Elisabeth Musch.

Datering 1669 en 1670.
/ Omvang 6 stukken, 1 charter en 1 kaart.
Vindplaats Haags Gemeentearchief.

==============================================================

Hierna volgt genealogie (de) Casembroot, gen.-nr.V.-E. Goduart CASEMBROOT,
bijzonderheden over voornaam Goduard, ook Godevaart, etc.: (spellingvariaties);
zie verder databanken, voornamen => website http://www.meertens.nl/
Godevaart > zie grondvormd: Godfried. (kerk.feestdag: 7 / 14 november).

• 4-3-1673: Casembroot, Godewaert, beroep Kapitein van een Comp. voetknechten.
Hij is vermeld in Oud-Notarieel Archief van 's-Gravenhage, p.261. Getuige. Nr.628.
(Bron: Haags Gemeentearchief te Den Haag; ONA, Oud-Notarieel Archief. )

• 15-12-1673: Casembroot, Godewaert, beroep Kapitein van een Comp. voetknechten.
Vermeld in Oud-Notarieel Archief van 's-Gravenhage, F.–2. (Kwaliteit: Bruidegom) Nr.604.
Betreft Huwelijksvoorwaarden.(Bron: Haags Gemeentearchief; ONA, Oud-Notarieel Archief.)

17-12-1673 (= 17 dec.1673.): Ondertrouwdatum te Den Haag; index-kaart vermeld nr.: 7.00.:
• Casembroot, Godewaert, capt. in garniz. te Naerden [= capiteyn in garnizoen te Naarden]; en:
Machteline Sas,
won. alh. [= wonende alhier]. // kerk: -; st.h.: – [= niet gehuwd stadhuis Den Haag.] //
(Bron Haags Gemeentearchief: DTB index-kaarten door M.Ch. Deden-Kazenbroot)

1-1-1674: Den 1 Januari [1674] getrout:
Godewaart Casenbroot, cappiteyn van dienste dezer Landen
tegenwoordigh in Garnizoen tot Naarden, met: Machteline Sas, j.d.;
beiden van 's-Gravenhage.
Bron: Nationaal Archief, Rijksarchief van Zuid-Holland, DTB & B.St.-indexen, etc.
(1655–1900) plaats Rijswijk, DTB-Nederd.Geref. = Ned.Hervormde kerk in Rijswijk,
provincie Zuid-Holland, DTB-boek: R.1.; p.209.: datum 1 jan.1674.) //

• 17-11-1674: Casembroot, Godewaert, beroep Kapitein van een Comp. voetknechten;
Oud-Notarieel Archief, F.–20. (Kwaliteit: zie ook 15-12-1673) Nr.604. man van Mechtelen Zas.
Betreft Testament. (Bron: Haags Gemeentearchief te Den Haag; ONA, Oud-Notarieel Archief.)

• Jaartal 1674: Casembroot, Gijsbert Hendrik: ~ gedoopt kind, zoon van:
(vader)
Goduart Casembroot, beroep capitein, en (moeder) Machtelina Zas.
(op de index-verwijskaart van het doopregister voornamen: Gijsbert Henrik);
Doopgetuigen: 1) Henrick de Vaell, advocaat; 2) Catharina van den Broek.
(Bron: Haags Gemeentearchief; DTB-index Dopen jaartal 1674; nr.239, blz.79:
familienamen beginnende met letter C, zie verder K. Kasembrood, Kasenbrood)

• 25-1-1675: Casembroot, Godewaert, beroep Kapitein van een Comp. voetknechten.
Vermeld in Oud-Notarieel Archief van 's-Gravenhage, p.42. Attestatie; Requirant. Nr.613.
(Bron: Haags Gemeentearchief te Den Haag; ONA, Oud-Notarieel Archief.)

• 19-5-1677: Casembroot, Godewaert, beroep Kapitein van een Comp. voetknechten.
Hij is vermeld in het Oud-Notarieel Archief van 's-Gravenhage, p.107v. Kwaliteit. Nr.604.
(Bron: Haags Gemeentearchief te Den Haag; ONA, Oud-Notarieel Archief.)

14-11-1677 [= 14 nov.1677.]: Ondertrouwdatum te Den Haag; index-kaart; nr.: 126.00.:
• Casembroot, Goduart, Heer capt., wedr; en juffr. Dorothea Snoeck, van Dordrecht,
wonende te Schoonhoven. // kerk: -; st.h.: – [= niet gehuwd stadhuis Den Haag.] //
(Bron Haags Gemeentearchief: DTB index-kaarten door M.Ch. Deden-Kazenbroot)

• 28-11-1677 Rijswijk (Z-H): Den 28 November 1677 getrouwt
de Heer Godewart Kasembrood, weduwnaar,
capiteyn van dienste dezer Landen, met:
juffrou Dorothea Snoek, woonende tot Schoonhoven;
en gaven attestatien van 's-Gravenhage en Schoonhoven. //
(Bron:
Nationaal Archief te Den Haag: Rijksarchief van Zuid-Holland, DTB & B.St.-indexen
(datumvolgorde 1655–1900) plaats Rijswijk, DTB-Nederd.Geref. =Ned.Herv. kerk in Rijswijk,
provincie Zuid-Holland: DTB-boek: R.1.; p.246, 28 nov.1677.) //

• 24-11-1678: Casembroot, Godewaert: Kapitein van een Comp. voetknechten;
man van Dorethea Snouck. / F.143. Akte Testament. d.d.24 nov.1678. Nr.604.
(Bron: Haags Gemeentearchief te Den Haag; ONA, Oud-Notarieel Archief.)

• 30-12-1678: Casembroot, Walburg: ~ gedoopt kind, dochter van:
(vader) Godart Casembroot, en (moeder) Dorethea Snoek.
Doopgetuigen: Mr. Hendrik Costerus de Vaal, Erkenraad Berg, Vrouwe van Krajestein,
Walburch Casembroot. (Bron: HGA, Haags Gemeentearchief; DTB-index dopen, Ned.Herv.,
Kloosterkerk: jaar 1678, nr.173, blz.110: d.d.30 dec.1678. / familienamen (de) Casembroot:
betr. familienamen beginnende met letter C, zie verder bij de K: Kasembrood, Kasenbrood.)

• 26-7-1681: Casembroot, Adriana: ~ gedoopt kind, dochter van:
(vader) Goduart Casembroot, van beroep kapitein, en (moeder) Dorothea Snouck.
Doopgetuigen: (peter) Johan Middelhoven. (meter) Theodora van Os.
(Bron: Brabants Historisch Informatie Centrum website http://www.bhic.nl
alsmede Bron: Stadsarchief Breda > Isis Stadsarchief Breda http://www.isis.breda.nl
Ginneken-Bavel NH dopen, 1660-1810. / Archief: DTB Ginneken-Bavel inventarisnummer 116-117.
Retroacta van de Burgerlijke Stand. Bron: Dopen nh Ginneken 1660-1710.
Archief: IV-9 inv.nr.116a. Collectie DTB Breda.)

• 1 juni 1682: Casembroot, [... = geen voornaam], kapitein Garnizoen Naarden.
Vermeld in een notariële akte bij het Rijksarchief te Haarlem, zie oud-notarieel archief
te Haarlem, (band-nr.) 3710, (aktenr.) A; 26. / ONA-3710 = Akte gepasseerd te Naarden,
Notaris Joan Bosch, periode: jaartal 1682 (RAH originele akte aanwezig aldaar te Haarlem).
(Bron: Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem; ONA, index-kaartsysteem, Naarden.)
N.B.: De voornaam is niet vermeld van de heer Casembroot van beroep kapitein te Naarden,
wellicht ook mogelijk dat hij overeenkomt met Godevaart Casembroot.(?)

• 7-10-1684: Casembroot, Godewaert, beroep Kapitein van een Comp. voetknechten.
Hij is vermeld in het Oud-Notarieel Archief van 's-Gravenhage, p.406, e.v.; Nr.604.
(Bron: Haags Gemeentearchief te Den Haag; ONA, Oud-Notarieel Archief)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
=========================================================


PIETER CASEMBROOT / CASENBROOT / KASENBROOT
(vermeld in Den Haag / mentioned in The Hague: in 1672-1674-1676),
voor zijn vertrek naar Duitsland (leeftijd 18, in 1676) /
before his departure to Germany (age 18, in 1676).

Haags Gemeentearchief, index oud-notarieel archiefperiode 1670 - 1842
(Casembroot, div. schrijfwijzen): Vermoedelijk betreft D.-2. [= mijn gen.nr.V.d.]:
16 mei 1672: Casenbroot, Pieter: akte.
Testament / van Pieter Casenbroot, oud 14 jaar. (mijn opm. = geb. ca. 1657/'58).
> F = Folio 293, d.d. 16-5-1672, Nr. 392.
7 jan.1674: Casembroot, Pieter (oud 15 jaar, 7 mnd., 26 dagen); akte.
Codicilla tot een testament. / Kwal(iteit) = Testateur Comparant.
> F = Folio 187, d.d. 7-1-1674, Nr.393.
1 aug.1676: Casenbroot, Pieter: ("op punt van vertrek naar Deutschland"); akte.
Testament. / Kwal(iteit) = Testateur. (Mijn opm.: Hij is op die datum 18 jaar oud.)
F = Folio 175, d.d. 1-8-1676, Nr.394.

Pieter Casembroot (vermeld te Den Haag in Januari 1689, Nationaal Archief, gahetna.nl,
bronverwijzing: Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3575, folionummer: 267 /
=> http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/index/eadid/3.03.01.01/inventarisnr/3575
Vaste URL: http://proxy.handle.net/10648/42e86e04-5661-102d-ada7-005056a23d00
-> Collectie > Indexen > Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Datum remissie: ??-01-1689.
Soort gratie: remissie en pardon / Gratie: Den Haag / Soort delict: doodslag / Gratieverlener:
Stadhouder Willem Hendrik, prins van Oranje-Nassau / Dader(s) : Pieter Casembroot /
Slachtoffer(s) : Margriete van Credijck / Dader gevangen bij gratieverzoek: Nee, gevlucht /
Verzoening: Ja, wel tot stand gekomen / Advies gevraagd aan: Hof van Holland / Vaste URL:
-> http://proxy.handle.net/10648/42e86e04-5661-102d-ada7-005056a23d00 //

Hieronder ook op deze webpagina uit de DTB-collectie Dopen Haags Gemeentearchief vanaf 17e eeuw
(overgeschreven en overgetypt van index-kaarten door M.Ch. Deden-Kazenbroot) begint met 1636:

DTB: alfabetische volgorde voornamen, allereerst 1x zonder voornaam, bij familienaam letter C => K.
vermeld bij spelling: Kasembrood, Kasenbrood. Dat is hierna in datumvolgorde op deze webpagina.
Opm.MCDK: Zie genealogie (de) Casembroot coll.MCDK: op deze website www.kazenbroot.nl

Kasenbroot, Pieter; [= vader] zie doopdatum van zijn dochter = 22-6-1689.
DTB-dopen: Loosduinen, nr.1, blz.99: Kasenbroot, Pieternelle /
Betr.: Kasenbroot, Pieternelle / DTB-dopen: nr.1, blz.99: Kasenbroot, Pieternelle;
datum 22-6-1689: gedoopt in de Ned.Geref.Kerk te Loosduinen.
vader: de Heer Pieter – [= Pieter Kasenbroot.]; moeder: Anna Jacob Boxel.
get.: Florentia Kasenbroot, wed. v. cap[..]n: van (den) Bosch
[= weduwe van capiteyn
van (den) Bosch.

(VERVOLG = Zie ook hetgeen vermeld is op de achterzijde index-kaart
dopen van
Pieternelle Kasenbroot.:
haar ouders: Pieter Casembroot, en Anna Jacoba Boxel,
zij ondertrouwden 11-10-1699 [= 11 okt.1699.])

Op de volgende pagina vermeld op 9 sept.1705 in oud-notarieel archief te Den Haag:
• PIETER CASEMBROOT
(vermeld in 's-Gravenhage / Den Haag;
mentioned in The Hague: in 1705).
Haags Gemeentearchief, index oud-notarieel archiefperiode 1670 - 1842
Vermoedelijk betreft D.-2. [= mijn genealogie-nr.V.d.]:
9 sept.1705: Casembroot, Pieter: akte.
Blz. 49v., e.v. = d.d. 9-9-1705, Nr.998.
260 = d.d. 30-6-1677, Nr.394. //

========================================================================

Hieronder ook op deze webpagina uit de DTB-collectie Haags Gemeentearchief
(overgeschreven en overgetypt van index-kaarten door M.Ch. Deden-Kazenbroot)

DTB: alfabetische volgorde voornamen, allereerst 1x zonder voornaam, bij familienaam letter C => K.
vermeld bij spelling: Kasembrood, Kasenbrood. Dat is hierna in datumvolgorde op deze webpagina.
Opm.MCDK: Zie genealogie (de) Casembroot coll.MCDK: nr.IV.-D.

• 7–12–1692 (= 7 dec.1692): Ondertrouwdatum te Den Haag op de index-kaart vermeld nr.: 139.
(Betreft het bruidspaar/echtpaar: beiden wonende alhier = beiden wonende te Den Haag)
• Casembroot, Aelbert, capt. van [= capiteyn van (= afkomstig van Den Haag)];
datum 7-12-1692 ond.tr. idem [= ondertrouwdatum 7 dec.1692 te Den Haag],
en: Anthonia Maria v. Seghwaert,
van b. won. alhier [= afkomstig van Den Haag, beiden wonende te Den Haag]
getr. in de Loosd. Ger. kerk 21–12–1692 (= getrouwd in de Loosduinse Geref. kerk 21 dec.1692).
stadhuis – [= niet gehuwd op het stadhuis te Den Haag.

Hieronder ook op deze webpagina uit de DTB-collectie Dopen Haags Gemeentearchief vanaf 17e eeuw
(overgeschreven en overgetypt van index-kaarten door M.Ch. Deden-Kazenbroot) begint met 1636:

DTB: alfabetische volgorde voornamen, allereerst 1x zonder voornaam, bij familienaam letter C => K.
vermeld bij spelling: Kasembrood, Kasenbrood. Dat is hierna in datumvolgorde op deze webpagina.
Opm.MCDK: Zie genealogie (de) Casembroot coll.MCDK: nr.IV.-D.

Casembroot, Aalbert; [= vader] zie verder datum in 1694.
Betr.: Casembroot, Anthonia [= Anthonia Casembroot.]
DTB-dopen: nr.175, blz.23: Casenbroot, Anthonia; datum 10-9-1694 [= 10 sept.1694.]
vader: Aalbert – [= Aalbert Casembroot.]; moeder: Anthonia van Zegwaart.
get.: Wouter v. Zegwaart, Commies, en Anthonia Casembroot.

Kasembroot, Aalbert; [= vader] zie verder datum in 1695.
DTB-dopen: nr.8, blz.17: Kasembroot, Anthonia Anna
Betr.: Kasembroot, Anthonia Anna [= Anthonia Anna Kasembroot.]
DTB-dopen: nr.8, blz.17: Kasembroot, Antonia Anna; datum 23-10-1695 [= 23 okt.1695.]
vader: Aalbert – [= Aalbert Kasembroot.]; moeder: Maria v. Segwaart.
get.: Wouter v. Zegwaart, Commies, en Anthonia Casembroot.

Casembroot, Albert; [= vader] zie verder datum in 1696.
DTB-dopen: nr.175, blz.48: Casembroot, Jacoba Sofia
Betr.: Casembroot, Jacoba Sofia [= Jacoba Sofia Casembroot.]
DTB-dopen: nr.175, blz.48: Casembroot, Jacoba Sofia; datum 6-10-1696 [= 6 okt.1696.]
vader: de Hr. Albert – [= Albert Casembroot.], Capn onder 't Regt [= Capiteyn onder het Regiment]
van den Prins v. Holstein; moeder: vrouwe Anthonia v. Zegwaart.
get.: mw. Sofia Casembroot, wed: wijlen de [....] Jakob de Sijlle, Advt. Fiscaal [= Advocaat Fiscaal.]

=========================================================================

Hieronder ook op deze webpagina uit de DTB-collectie Haags Gemeentearchief
(overgeschreven en overgetypt van index-kaarten door M.Ch. Deden-Kazenbroot)

• 18-5-1698 (= 18 mei 1698.): Ondertrouwdatum;
inventarisnummer op de index-kaart vermeld (vermoedelijk) nr.: 110.o.
• Mr. Gijsbert Henrich Caesembroot, won. alhier, Advt voor den H.v.H.
[= wonende te Den Haag, Advocaat voor den Hove van Holland];

o.tr. [= ondertrouwdatum te Den Haag] op 18 mei 1698, met:
Elisabeth Erckenraeth Snouck, en won. [= wonende] te Dordregt. //
Getrouwd in den kerk: –. / St.h.: –. //
Opm.MCDK: Betr. genealogie (de) Casembroot, (oude nummers) tak C nr.VI.c.

===========================================================

 

CASEMBROOT: Den Haag (gemeente 's-Gravenhage; municipality of The Hague)
in the Netherlands: Casembroot, alle spellingvariaties / all spellingvariations C / K.
= CASEMBROOT: CAASEMBROOD – KAZENBROOT.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: start.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: Index.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 1.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 2.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 3.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 4.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 5.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 6.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 7.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 8.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 9.

Zie verder op deze website, stambomen: Casembroot, Den Haag, volgende pagina 7./
See further on this website, familytrees: Casembroot, Den Haag, next page 7:

> CASEMBROOT - Den Haag / The Hague (The Netherlands)

===============================================

home