HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

 

< vorige pagina / previous page: Den Haag
The Hague (Zuid-Holland): pagina/page 6.Prov. Zuid-Holland (South-Holland):
's-Gravenhage / Den Haag (The Hague)

 

CASEMBROOT

en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name.


==========================================================

Cornelia de CASEMBROOT, genealogie/genealogy (de) CASEMBROOT,
zoals vermeld in Haags Gemeentearchief => www.gemeentearchief.denhaag.nl
Zie tevens deze website, dit was gevonden via http://www.archieven.nl
Informatie over onderstaande beschrijving: Toegangsnummer: 0842-01.
Archieftitel: Personalia.
2. Inventaris van de afzonderlijke stukken afkomstig van personen of families "personalia";
> kenmerken: Personalia. / Datum: 1701 mrt. 24.
Akte van transport verleden voor schepenen van 's Gravenhage
van een obligatie ten laste van Holland groot f. 144 door Cornelia de Casembroot
aan Magdalena Martini, weduwe van Mr Cornelis van Rijsoort.
Omvang 1 charter. Vindplaats Haags Gemeentearchief.
>3. Index: Casembroot, Cornelia de; datering 1701 mrt.; Oude Orde 24.

=============================================================

Hieronder ook op deze webpagina uit de DTB-collectie Dopen Haags Gemeentearchief vanaf 17e eeuw
(overgeschreven en overgetypt van index-kaarten door M.Ch. Deden-Kazenbroot) begint met 1636:

DTB: alfabetische volgorde voornamen, allereerst 1x zonder voornaam, bij familienaam letter C => K.
vermeld bij spelling: Kasembrood, Kasenbrood. Dat is hierna in datumvolgorde op deze webpagina.
Opm.MCDK: Zie genealogie (de) Casembroot coll.MCDK: op deze website www.kazenbroot.nl

Kasembroot, Pieter; [= vader] zie verder datum in 1705.
DTB-dopen: nr.9, blz.59v.: Kasembroot, Leonard Benjamin.
DTB-dopen: nr.9, blz.59v.: Kasembroot, Leonard Benjamin
[= Leonard Benjamin Kasembroot.]

datum 25-3-1705 [= 25 mrt.1705.], ged. Groote Kerk
vader: de Hr. Pieter – [= Kasembroot.]; moeder: mw. Anna Jakoba Boxel;
get.: mw. Bosgert, wed. wijlen de Hr. & Mr. Benjamin Kromstrijen.
Opm.MCDK: Zie genealogie (de) Casembroot (zie verder, nagaan: familietak V-D;
betr. nagaan nageslacht familietak V.-D.: Leonard Benjamin Casembroot.)

===========================================================

PIETER CASEMBROOT (vermeld in Den Haag; zie ook vorige webpagina)
=>
Haags Gemeentearchief, index oud-notarieel archiefperiode 1670 - 1842
Opm.MCDK: Zie genealogie (de) Casembroot; mogelijk genealogie-nr.V.-D.

9 sept.1705: Casembroot, Pieter: akte.
Blz. 49v., e.v. = d.d. 9-9-1705, Nr.998.
260 = d.d. 30-6-1677, Nr.394.

===========================================================

Maria (Marija) CASEMBROOT, genealogie/genealogy (de) CASEMBROOT,
=> Maria (de) Casembroot x Van der Stoel; kinderen/children 1700 – 1709;
kerk: dooparchieven Den Haag / church: baptismarchives The Hague;
kinderen met familienaam / children with surname: Van der STOEL.

Maria (1706, 1711, 1713, 1716, 1717, 1719) / Marija (1709)
CASENBROOT (1701) / KAASENBROOD (1716) /
KAASENBROOT (1719) / KASENBROOD (1713) /
KASENBROODT (1704) / KASENBROOT (1700, 1706, 1709, 1711)

Kasenbroot, Maria; zie verder datum in 1700.
DTB-dopen: nr.8; blz.123: Stoel, Pieter van der [= Pieter van der Stoel.]

Casenbroot, Maria; zie verder datum in 1701.
DTB-dopen: nr.175; blz.134: Stoel, Hendrik van der [= Hendrik van der Stoel.]

Kasenbroodt, Maria; zie verder datum in 1704.
DTB-dopen: nr.9; blz.37: Stoel, Jacobus van der [= Jacobus van der Stoel.]

Kasenbroot, Maria; zie verder datum in 1706.
DTB-dopen: nr.9; blz.84: Stoel, Pauline van der [= Pauline van der Stoel.]

Kasenbroot, Marija; zie verder datum in 1709.
DTB-dopen: nr.9; blz.179: Stoel, Marija van der [= Marija van der Stoel.]

Kasenbroot, Maria; zie verder datum in 1711.
DTB-dopen: nr.242; blz.121: Stoel, Johannes van der [= Johannes van der Stoel.]

Kasenbrood, Maria; zie verder datum in 1713.
DTB-dopen: nr.243; blz.13: Stoel, Jakobus van der [= Jakobus van der Stoel.]

Kaasenbrood, Maria; zie verder datum in 1716.
DTB-dopen: nr.243; blz.49v.: Stoel, Johanna van der [= Johanna van der Stoel.]

Kasenbrood, Maria; zie verder datum in 1717.
DTB-dopen: nr.243; blz.65v.: Stoel, Arij van der [= Arij van der Stoel.]

Kaasenbroot, Maria; zie verder datum in 1719.
DTB-dopen: nr.243; blz.100: Stoel, Arent van der [= Arent van der Stoel.]

================================================================

Petronella CASEMBROOT, genealogie/genealogy (de) CASEMBROOT,
Haags Gemeentearchief, coll. DTB-dopen, index-kaarten (1717 – 1734)
Petronella Casembroot x Emants: fam. EMANTS & De CASEMBROOT EMANTS
(1729: zoon EMANTS, later dubbele achternaam De CASEMBROOT EMANTS.)
(1729: son EMANTS, later double surname De CASEMBROOT EMANTS.)

Casembroot, Petronella; zie verder datum in 1717.
DTB-dopen: nr.11; blz.29: Emants, Johan [= Johan Emants.]

Casembroot, Petronella; zie verder datum in 1720.
DTB-dopen: nr.243; blz.108: Emants, Anna Jacoba [= Anna Jacoba Emants.]

Casembroot, Petronella; zie verder datum in 1722.
DTB-dopen: nr.243; blz.129: Emants, Petrus Jacobus [= Petrus Jacobus Emants.]

Casembroot, Petronella; zie verder datum in 1724.
DTB-dopen: nr.12; blz.73vs.: Emants, Cornelia Philippina [= Cornelia Philippina Emants.]

Casembroot, Petronella; zie verder datum in 1726.
DTB-dopen: nr.12; blz.131: Emants, Marcellus [= Marcellus Emants.]

Casembroot, Petronella; zie verder datum in 1727.
DTB-dopen: nr.12; blz.165vs.: Emants, Marcellus [= Marcellus Emants.]

Casembroot, Petronella; zie verder datum in 1729.
DTB-dopen: nr.12; blz.235: Emants, Leonard Benjamin Casembroot.
[= Leonard Benjamin Casembroot Emants.]


Casembroot, Petronella; zie datum in 1731.
DTB-dopen: nr.13; blz.8.: Emants, Philippina Johanna [= Philippina Johanna Emants.]

Casembroot, Petronella; zie datum in 1734.
DTB-dopen: nr.13; blz.133v.: Emants, Anna Jakoba [= Anna Jakoba Emants.]

=====================================================================

Hieronder enkele aantekeningen van M.Ch. Deden-Kazenbroot,
uit oude archiefstukken periode 1578–1795 te 's-Gravenhage / Den Haag:

Haags Gemeentearchief, oud-archief index (betreft de voorloper B + W)
Resoluties 1578–1795, enkele persoonsnamen (O.A. = Oud Archief / Old Archive; d.d. = date)
( > blz., p. = bladzijde, pagina / page):

• O.A.:11 = Casembrood, Petronella,
wed. v. Mr. Corn[..]s Emants:
[= Cornelis Emants]
> Nominatie voor buitenmoeder in het burgerweeshuis;
d.d.10–10–1735 > p.50.

• O.A.:14 = Kasembrood, Petronella,
wed. Emants:

> Nominatie [etc.: als voren = voor buitenmoeder in het burgerweeshuis];
d.d.30-1-1760 > p.110.

• O.A.:15 = De Casembroot, Petronella,
wed. Emants:

d.d.23-4-1765 > p.16vo.

• O.A.:49 (> 78: nummer, etc., doorgehaald) = Casembroot, Reijnier:
[.. = geen datum vermeld/genoteerd (... = no date mentioned)] > blz.19vo, 26.
(mijn conclusie: zijn benoeming voor een functie bij het burgerweeshuis is kennelijk later vervallen;
zie verder stamboomgegevens met bijzonderheden: Reijnier (de) CASEMBROOT in Den Haag, etc.)

============================================================================


familie/family EMANTS (=> dubbele achternaam / double surname)
De CASEMBROOT EMANTS, genealogie/genealogy (de) CASEMBROOT
Haags Gemeentearchief, coll. DTB-dopen, index-kaarten (1762):

Casembroot Emants, Leonard Benjamin de; = vader] zie datum in 1762.
DTB-dopen: nr.16; blz.128: Casembroot Emants, Petronella Cornelia de
[= Petronella Cornelia de Casembroot Emants.]
Betr. (met dubbele achternaam): Petronella Cornelia de Casembroot Emants.

DTB-dopen: nr.16, blz.128.: Casembroot Emants, Petronella Cornelia de;
datum 10-3-1762 [= 10 mrt.1762.], gedoopt in de Groote Kerk (Den Haag)
vader: Leonard Benjamin – [= Leonard Benjamin de Casembroot Emants.];
moeder: Maria Catharina Kaecks.
get.: Petronella de Casembroot, weduwe van Mr. Cornelis Emants,
en Mr. Gerard Nicolaas Ruynevelt.
Bijz.: Gedoopt door: Ds. Munnekemolen.

Opm.MCDK: Hij is een zoon van de echtelieden Emants–Casembroot;
Volgens archiefstukken dossiers (de) Casembroot is deze fam. Emants
later uitgestorven (in mannelijke lijn); betreft de dubbele achternaam:

Casembroot Emants ook vermeld als: de Casembroot Emants,
met diverse spellingvariaties van deze beide achternamen.
====================================================

==================================================================

CASEMBROOT: Den Haag (gemeente 's-Gravenhage; municipality of The Hague)
in the Netherlands: Casembroot, alle spellingvariaties / all spellingvariations C / K.
= CASEMBROOT: CAASEMBROOD – KAZENBROOT.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: start.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: Index.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 1.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 2.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 3.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 4.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 5.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 6.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 7.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 8.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 9.

===================================================================

Zie verder op deze website, stambomen: Casembroot, Den Haag, volgende pagina 8./
See further on this website, familytrees: Casembroot, Den Haag, next page 8:

> CASEMBROOT - Den Haag / The Hague (The Netherlands)

===============================================

home