HOME

CONTACT: EMAIL

All rights reserved. Copyright © M.C. Deden-Kazenbroot, auteur. / author.
Deze website wordt regelmatig vernieuwd. Voordat u verder gaat zie eerst: copyright, disclaimer, privacy.
This website is updated regularly. Before you continue see first: copyright, disclaimer, privacy.

 

< vorige pagina / previous page: Den Haag
The Hague (Zuid-Holland): pagina/page 7.


Prov. Zuid-Holland (South-Holland):
's-Gravenhage / Den Haag (The Hague)


=================================================================

26/28 december 1816, overlijdensaktenr.1226, registratiedatum 28 december 1816, RAZH/NA, wiewaswie.nl,
overleden vrouw: Cornelia Philippina Emants, leeftijd 92, overleden te Den Haag, donderdag 26 december 1816,
vader Cornelis Emants, moeder Petronella de Casembrood, relatie: Gerardus Nicolaas Ruijmveld. //

akte zie ook: Haags Gemeentearchief,denhaag.digitalestamboom.nl, BSO = overlijden zoeken in het jaar 1816,
's-Gravenhage, oroginele akte gevonden scan 207, overlijdensaktedatum 28dec1816, overgetypt, complete akte;
transcr.MCDK) In het jaar achttienhonderdzestien, den agtentwintigste december des voormiddags ten tien uuren:
Acte van het overlijden van vrouwe Cornelia Philippina Emants, overleden den zesentwintigsten december
des morgens te negen uuren, wonende alhier wijk D, 40, oud twee en negentig jaren, geboren alhier,
weduwe van: Gerard Nicolaas Ruijmveld; dogter van: Cornelis Emants, en van: Petronella de Casembrood;
ingevolge de verklaring van: Johan Jacob Hoff, oud negenenvijftig jaren, bidder, en van: Mattijs Pontier,
oud zevenenveertig jaren, schoenmaker, beiden wonende alhier, dewelke na gedane voorlezing hebben
ondertekend. (w.g.: J.J.Hoff, M.Pontier.) // (scan akte via doorbladeren, zie plaats 's-Gravenhage, in jaar 1816.) //

Betreft doopakte van Cornelia Philippina Emants, ->
Casembroot, Petronella; zie verder datum in 1724.
DTB-dopen: nr.12; blz.73vs.: Emants, Cornelia Philippina [= Cornelia Philippina Emants.]
zie vorige pagina op deze site, pagina, > http://www.kazenbroot.nl/Casembroot.NL.ZH.DenHaag7.html

===============================================================

Burgerlijke Stand: huwelijksbijlagen bij het Nationaal Archief te 's-Gravenhage / Den Haag,
volgens index-boeken huwelijken te 's-Gravenhage / Den Haag, familienaam: De CASEMBROOT.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Huwelijk te 's-Gravenhage op 8 september 1852,
huwelijksbijlagen-nummer 459:


Francois
de Casembroot
en
Agneta Theodora Johanna
v.d. Poll.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Huwelijk te 's-Gravenhage op 23 november 1865,
huwelijksbijlagen-nummer 706:

Edouard Auguste Otto
de Casembroot
en
Magdalena
Rueck.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

=========================================================

De CASEMBROOT

STUDENT, IN LEIDEN: "van 's-Gravenhage".

LEIDEN:
In het Album van de Akademie te Leiden, vermeld in het studentenregister:

1872 Academie te Leiden:
Leonard Willem de CASEMBROOT
Nav.1888, blz.177 = Leonard Willem de C., van 's Gravenhage, 18 j.;
Rechtsgeleerdheid, 24 Oct. 1872.
{N.B. = Leonard Willem de Casembroot, student inschr. blz.1424.}

Zie ook website-pagina / See also website-page: Leiden, prov. Z.-H.

 

===========================================================

CASEMBROOT: Den Haag (gemeente 's-Gravenhage; municipality of The Hague)
in the Netherlands: Casembroot, alle spellingvariaties / all spellingvariations C / K.
= CASEMBROOT: CAASEMBROOD – KAZENBROOT.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: start.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: Index.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 1.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 2.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 3.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 4.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 5.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 6.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 7.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 8.

• CASEMBROOT - Den Haag ('s-Gravenhage) / The Hague: 9.

Zie verder op deze website, stambomen: Casembroot, Den Haag, volgende pagina 9./
See further on this website, familytrees: Casembroot, Den Haag, next page 9:

> CASEMBROOT - Den Haag (The Hague, The Netherlands)

===============================================

home