HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

< vorige pagina / previous page: Den Haag
The Hague (Zuid-Holland): pagina/page 9.

 

Prov. Zuid-Holland:
Dordrecht

 

CASEMBROOT

en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name.

 

Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa van personen en families
wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen, vooral welbekend door publicaties,
genealogie en heraldiek over oude adellijke families van Europa.
A surname with various spelling since the middle ages in Europe of persons and families
living in cities and towns with various occupations, especially well-known because of publications,
genealogy and heraldry concerning old noble families of Europe.


=============================================================================

Op deze pagina's is informatie te vinden relevant met betrekking tot Dordrecht en genealogie fam. (de) Casembroot,
uit de index-collecties van Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord, prov. Zuid-Holland: museum in ambachts-
herenhuis 'Hof van Assendelft' in Heinenoord, website http://www.streekmuseumhw.nl/genealogie/index.html
Genealogisch onderzoek in museum te Heinenoord, oude aantekeningen, transcripties door M.Ch. Deden-Kazenbroot.
> Zie ook de website STADSARCHIEF DORDRECHT http://www.dordrecht.nl/stadsarchief
On this page information from the index-collections of the museum Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord,
province Zuid-Holland (South-Holland, The Netherlands); see website http://www.streekmuseumhw.nl
relevant for Dordrecht and genealogy fam. (de) Casembroot > http://www.streekmuseumhw.nl/genealogie/
Genealogical research in the museum in Heinenoord, old archives-notes, transcriptions by M.Ch. Deden-Kazenbroot.

> See also the website STADSARCHIEF DORDRECHT http://www.dordrecht.nl/stadsarchief
Zie ook de andere pagina's op deze website genealogie in Nederland en elders, heraldiek van de familie: (de) Casembroot.
Er zijn meer personen in de stamboom met dezelfde voor- en achternaam (incl. spellingvariaties van namen in archieven).

===========================================================================

De relevante archiefstukken m.b.t. genealogie fam. (de) Casembroot zijn ook bij vindplaats Stadsarchief Dordrecht.
> Archiefbron/Archivesource
Stadsarchief Dordrecht: website http://www.archieven.nl
Toegangsnummer: 656. Archieftitel: Gemeente Zuid-Beijerland (1676–1935: betr. 957 beschreven archiefstukken);
2. Inventaris; 2.4. Bijlagen; 2.4.3. Schouten en Burgemeester; kenmerken
Schouten en Burgemeesters:
N.B.: 4
achter de naam betekent dat die persoon tevens baljuw was.
De jaartallen bij de personen duiden het jaar aan, waarin de betrokken personen voor het eerst in de archiefstukken voorkomen.

Deze lijst maakt geen aanspraak op volledigheid. / Vindplaats: Stadsarchief Dordrecht, http://www.dordrecht.nl/stadsarchief.
(Er zijn twee depots in gebruik: het Stadsdepot en depot Stek. Voor meer info over de aanvraagprocedure van archiefstukken, zie website archief.) Er zijn 19 namen van Schouten en burgemeesters (met getal 4 achter de naam indien tevens baljuw) zoals gevonden op de website http://www.archieven.nl/):
Willem Boender, datering 1676. / Jhr. Louis Hessel de Dinther, (4 = tevens baljuw), datering 1695.
Gillis Jansz. Hopsomer, datering 1698. / Willem Visser, datering 1704. / Willem 't Greyn, datering 1719.
Cornelis Ascanius van Sijpesteijn tot Sijpesteij, [=? ook o.a.: Sijpesteijn.] (4 = tevens baljuw), datering 1721.
Goduard Casembroot, Heer van Grayesteijn, [=? ook o.a.: Crayestein / Krayestein], datering 1723.
Anthony van der Laan, datering 1731. / Steven S. Buelen, datering 1734.
Mr. Cornelis Vrolikhert, datering 1748.
/ Jacob Maartensz. Verrij, datering 1773.
Johannes Zoutmaat Jacobusz, datering 1780. / Pieter Verhagen Dirksz, datering 1802.
P. Blaak, datering 1813. / Johannes Zoutmaat Jacobusz, datering 1817.
Jan Verhoeven, datering 182?. / A. Vlielander, datering 1850. / J. Schaddelee, datering 1872.
D. Schaddelee, datering 1878. / A. Zonneveld, datering 1903. / A. Becking, datering 1932.

• Betr. periode 1676–1810: Archiefbron (vermeld op website http://www.archieven.nl/ ): Toegangsnummer: 656.
Archieftitel: Gemeente Zuid-Beijerland. / 2. Inventaris. / 2.1. Archief van schut en gerechte, van municipaliteit
en Gemeentebestuur. /
kenmerken: Archief van schut en gerechte, van municipaliteit en Gemeentebestuur.
Datering:
1676–1810.

• Betr. periode 1676–1804: Archiefbron (vermeld op website http://www.archieven.nl/ ): Toegangsnummer: 656.
Archieftitel: Gemeente Zuid-Beijerland. / 2. Inventaris. / 2.1. Archief van schut en gerechte, van municipaliteit
en Gemeentebestuur. / 2.1.1. Stukken van algemene aard. /
kenmerken: Gemeente Zuid-Beijerland.
Ingekomen stukken. 6. 1676–1804. Datering:
1676–1804.

• Betr. periode 18e eeuw: Archiefbron (vermeld op website http://www.archieven.nl/ ): Toegangsnummer: 656.
Archieftitel: Gemeente Zuid-Beijerland. / 2. Inventaris. / 2.1. Archief van schut en gerechte, van municipaliteit
en Gemeentebestuur. / 2.1.1. Stukken van algemene aard. /
kenmerken: Gemeente Zuid-Beijerland.
16. Lijst van de 24 eigenaars van Groot-Zuid-Beijerland. Ongedateerd. 18e eeuw. Omvang:
1 stuk.
Vindplaats: Stadsarchief Dordrecht.

• Betr. periode 1716–1797:
Archiefbron (vermeld op website http://www.archieven.nl/ ): Toegangsnummer: 656.
Archieftitel: Gemeente Zuid-Beijerland. / 2. Inventaris. / 2.1. Archief van schut en gerechte, van municipaliteit
en Gemeentebestuur. / 2.1.6. Kerkelijke zaken. /
kenmerken: Gemeente Zuid-Beijerland.
35.
Retro-acta van de beroepingen van predikanten. Datering: 1716–1797, 1 pak.
N.B.: De benoeming geschiedde door de ambachts-heren op nominatie van schout en schepenen, benevens de kerkeraad.
Vindplaats:
Stadsarchief Dordrecht.

• Betr. jaartal 1723 (en 1733): Archiefbron (vermeld op website http://www.archieven.nl/ ): Toegangsnummer: 656.
Archieftitel: Gemeente Zuid-Beijerland. / 2. Inventaris. / 2.1. Archief van schut en gerechte, van municipaliteit
en Gemeentebestuur. / 2.1.3. Dorpsfinanciën. / 2.1.3.3. Landsbelastingen. /
kenmerken: Gemeente Zuid-Beijerland.
25. Ordonnantie van de 20e penning op de collaterale successie, 1723. Het aanhangsel van 1733. / Omvang 1 deeltje.

• 11 jun.1737: Notariële akten stad Utrecht, Oud-Notarieel Archief, zie website http://www.hetutrechtsarchief.nl/
Zoekresultaat notariële akten: Akte: inv.nr. U110a7, aktenr. 179, d.d. 14-01-1705. / Aktesoort: Procuratie.
Akte: inv.nr. U139a22, aktenr. 40, d.d. 11-06-1737. / Aktesoort Huwelijkse voorwaarden. /
Notaris J.VAN DEN DOORSLAG, UTRECHT. / Uittreksel: Naam eerste partij:
Cornelis Ascanius van Sypesteyn.
Naam assistent eerste partij: ass.:
Cornelis Ascanius van Sypesteyn, vader. / Naam tweede partij: Charlotta Amelia Kelderman.
Naam assistent tweede partij: ass.: Joan Reynier Kelderman, vader. Naam echtgenote assistent: x Anna van Beyma, moeder.
N.B. (mijn toelichting): Deze akte is te vinden op de website van het archief, vijf pagina's. Op de eerste pagina:
Bruidegom: Den Heer
Cornelis Ascanius van Sypesteyn meerderjarige Jonckheer,
geassisteert van de WelEd.Geb. Heer en Mr.
Cornelis Ascianius van Sypesteyn tot Sypesteyn, sijnen vader, ter eenre.
Ende Mejuffrou Charlotta Amelia Kelderman, minderjarige Jonge Juffrouw Bruyd tot assistentie hebbende
de Heer Joan Reynier Kelderman en Vrouwe Anna van Beyma, desselfs vader en moeder, ter andere sijde.
In deze akte div. personen, etc., zoals bijv. grootvader de Heer Joan Reynier Kelderman.
Handtekeningen van o.a. de bruidegom C: A: van Sypesteyn, de bruid C: A: Kelderman,
vader van de bruidegom C: A: van Sypesteyn tot Sypesteyn, de vader van de bruid J: R: Kelderman,
de moeder van de bruid A: Kelderman geb: van Beyma.

• Betr. periode 1750–1794: Archiefbron (vermeld op website http://www.archieven.nl/ ): Toegangsnummer: 656.
Archieftitel: Gemeente Zuid-Beijerland. / 2. Inventaris. / 2.1. Archief van schut en gerechte, van municipaliteit
en Gemeentebestuur. / 2.1.1. Stukken van algemene aard. /
kenmerken: Resolutieboek van schout en schepenen
van Zuid-Beijerland, genaamd den Hitsert. / Datering: 1750–1794.
N.B.:
Het oudste notulenboek, tevens resolutieboek van de weeskamer, 1670 Maart 22 – 1749 Nov.15,
bevindt zich in het weeskamer-archief, hetwelk zich in het Algemeen Rijks-archief bevindt. Zie bijlage I b.

Omvang:
2 delen. / Vindplaats: Stadsarchief Dordrecht.

=======================================================================
==========================================================================

"Crayensteyn" is te vinden op diverse locaties over geschiedenis van Nederlandse kastelen:
• Kasteel Crayenstein (ook o.a. Huize Kraaienstein) in het dorp Tricht, provincie Gelderland.
• Kasteel Crayenstein (ook o.a. Kraaijenstein bij Burgh op Schouwen) te Burgh Haamstede,
Schouwen-Duiveland, provincie Zeeland.
• Kasteel Crayesteyn (bekend als waarschijnlijk eind 16e eeuw verdwenen Slot Kraaijestein,
ook bekend als Kasteel Crayesteyn op het Vroonland, een hooggelegen middeleeuws kasteel
bij het in 1421 verdwenen vroegere dorp Sliedrecht: Over-Sliedrecht) tegenover de huidige
gemeente Sliedrecht aan de Merwede, provincie Zuid-Holland (zie http://www.sliedrecht.nl/
Over het kasteel Crayesteyn bij Sliedrecht, zie ook website http://www.historie-sliedrecht.nl/
Zie voorts VVV Zuid-Holland Zuid (met kaart, plaatsnamen) website http://www.vvvzhz.nl/
N.B.: Kasteel Crayesteyn wordt ook wel vermeld als het kasteel bij Sliedrecht (Dordrecht).
Godewaert Casembroot, Heer van Crayesteyn, eigenaar van de heerlijkheid Crayesteyn
(diverse spellingvariaties zoals: Kraaijestein) wordt met deze titel vermeld in Nederlandse
archieven (archiefbronnen deze website).
Zie ook website http://www.kastelenzuidholland.nl
Hieronder volgen nog meer gegevens in dezelfde archiefstukken bij Stadsarchief Dordrecht;
Vrouwe van Craijestein vermeld in het jaar 1710, is ruim tien jaar eerder met deze titel
dan Godewaert Godewaertsz. Casembroot in deze archiefstukken van Polder 'Den Hitsert';
verder onderzoek volgt indien en voor zover mogelijk over deze Vrouwe van Craijestein.

Informatie over onderstaande beschrijving gevonden via website http://www.archieven.nl
Toegangsnummer: 760. Archieftitel: Polder 'Den Hitsert' en haar rechtsvoorgangers.
2. Inventaris / 2.3. Archief van het bestuur van de eendragtspolder
2.3.2. Stukken betreffende de bijzondere onderwerpen / 2.3.2.7. Uitvoering van de taak
2.3.2.7.3. Zorg voor water en watergangen
2.3.2.7.3.4. Beheer en onderhoud van haven- en spuiwerken, heulen en duikers
2.3.2.7.3.4.1. In eigen beheer / 2.3.2.7.3.4.1.5. Overige kunstwerken

kenmerken: Polder 'Den Hitsert' en haar rechtsvoorgangers

-- : Besluit van de ingelanden tot het leggen van een nieuwe wachtheul
op de grond van Goudswaard ten behoeve van een verbeterde in- en uitlaat
van water en het vervoer van graan naar de sluis, en toe overleg met
Vrouwe van Craijestein over het leggen van een brug.
Datering 1710. / NB Zie in inventarisno. 224 folio 128.
Vindplaats: Stadsarchief Dordrecht.
=> www.dordrecht.nl/stadsarchief.

Toegangsnummer: 760. Archieftitel: Polder 'Den Hitsert' en haar rechtsvoorgangers
2. Inventaris / 2.3. Archief van het bestuur van de eendragtspolder
2.3.1. Stukken van algemene aard / 2.3.1.1. Resoluties en notulen / 2.3.1.1.1. Stemgerechtigde ingelanden
kenmerken: Polder 'Den Hitsert' en haar rechtsvoorgangers
Inventarisnr.224 . Resoluties van vergaderingen van ingelanden van de Eendragtspolder, 1702-1723,
van ingelanden van de polder Klein-Zuid-Beijerland, 1703-1704, 1713-1714, 1716-1717,
en van ingelanden van de polder Groot-Zuid-Beijerland, 1704, 1706-1711, 1713-1718,
met o.a. voor- en achterin lijsten van archiefbescheiden.
Datering: z.j. (ca. 1700) ov(1)= 1 deel /
N.B.: De indeling van dit in de 20e eeuw heringebonden resolutieboek
(gefolieerd 117-142, 198-210, 240-241 en 282-284) is wat de Eendragtspolder betreft als volgt:
Resoluties van ingelanden:  1703-1713: folio 120 - 131;  1714-1715: folio 132v - 133v ;
1716-1717: folio 135 - 136 ;  1718 folio 137v ;  1719-1723; folio 138v - 141 .
Lijst van archiefbescheiden over 1650-1699: folio 117-118v; 
Lijst van diverse aanwezige rekeningen: folio 282-284
Vindplaats: Stadsarchief Dordrecht. => www.dordrecht.nl/stadsarchief


==================================================================


CASEMBROOT: alle spellingvariaties; all spellingvariations C / K; in:
gemeente Dordrecht / municipality of Dordrecht (prov. Zuid-Holland)

• CASEMBROOT - Dordrecht (The Netherlands): start.

• CASEMBROOT - Dordrecht (The Netherlands): Index.

• CASEMBROOT - Dordrecht (The Netherlands): 1.

============================================

home