HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

< vorige pagina / previous page: Dordrecht
(prov. Zuid-Holland; the Netherlands): 1.

 

Prov. Zuid-Holland:
Leiden

 

CASEMBROOT

en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name.

 

Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa van personen en families
wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen, vooral welbekend door publicaties,
genealogie en heraldiek over oude adellijke families van Europa.
A surname with various spelling since the middle ages in Europe of persons and families
living in cities and towns with various occupations, especially well-known because of publications,
genealogy and heraldry concerning old noble families of Europe.

 

==========================================================================

 


8 dec. 1600 Leiden: Jacques Casembroot, Koopman te Brugge; vermeld in een notariële akte bij het Gemeentearchief te Leiden,
zie verder oud-notarieel archief 43 en 44 = Notarisprotocol van Jan van Hout periode 1573 - 1609; deze inventarisnummers zijn:
43.) Jan v. Hout, 1585 Febr. 8 = los stuk vraag punten; 44.) Jan v. Hout, 1585 Febr. 8 = bldz. XXI; 44.) Jan v. Hout, 1600 Dec. 8,
bldz. CXL. (N.B.: "In een onbegrijpelijke akte betreft koopmanszaken: Schuldeischer van Victor du Boys, koopman te Leiden.").
[Deze toelichting: N.B.over de akte is vermeld op de index-kaart met de beschrijving van het Gemeentearchief te Leiden.]

============================================================================

 

CASEMBROOT, De CASEMBROOT, CASEMBROTIUS, CASENBROODT, CASENBROOT, CASENBROTIUS

STUDENTEN IN AMSTERDAM, DEVENTER, LEIDEN, UTRECHT, etc.

(Opnieuw samengesteld door M.Ch. Deden-Kazenbroot.)

Geraadpleegde archieven, bronnen en literatuur, onder andere:
CBG dossiers betr. fam. (de) Casembroot, krantenknipsels, e.d.;
Koninklijke Bibliotheek, publicaties over universiteiten in Nederland;
albums en inschrijvingsregisters studenten periode 16e - 19e eeuw.
Nav. 1888 = Navorscher jaargang 1888, blz. 176 - 177:
Betreft: Leiden en Utrecht.

Hieronder is de volgorde gehanteerd zoals vermeld in Nav. 1888,
met aanvullingen zoals hierboven vermeld uit overige bronnen.

De stamboomgegevens zijn reeds bekend en worden t.z.t. toegevoegd,
ook op deze website waar van toepassing per persoon (student).

Deze lijst is beslist niet volledig, beperkt tot Navorscher jaargang 1888.
[Hoofdstuk in bewerking / Chapter under construction.]
{N.B. = Aanvullingen van de auteur: M.Ch. Deden-Kazenbroot.}

Zie Navorscher, 1888 blz.177 betr. de academies te Leiden en Utrecht
incl. aantekeningen over de academies te Amsterdam en Deventer:

LEIDEN: In het Album van de Akademie te Leiden, studentenregister.
In dit album is de spelling bij afwisseling Casenbroot, Casenbroodt,
Casembroot. Op een persoon na (= de laatste, Leonard Willem de Casembroot)
steeds zonder de.
{N.B. = Studentenregister inschrijvingen periode 1575 - 1875}
UTRECHT: In het Album der Utrechtsche Akademie studentenregister.
{N.B. = Studenten vermeld in de jaren 1676, 1739, 1823.}

1592 Academie te Leiden:
Reinier CASENBROOT

Nav.1888, blz.176 = Reinier C., van Brugge;
als student in de Letteren ingeschreven d.d. 6 Nov. 1592.
{N.B. = Reinier Casenbroot, inschr. blz. 33.}

1596 Academie te Leiden:
Leonard CASEMBROOT / CASEMBROTIUS

Nav.1888, blz.176 = Leonard C., van 's Gravenhage, oud 17 jaren;
stud. in de Wijsbegeerte ingeschr. 11 Juli 1596.

{N.B. = Leonard Casembroot (Casembrotius), student inschr. blz.46.}

1629 Academie te Leiden:
Leonard CASENBROOT
Nav.1888, blz.176 = Leonard C., van Rotterdam, 17 j.;
Wijsbegeerte, 25 Sept. 1629.
{N.B. = Leonard Casenbroot, student inschr. blz.221.}

1630 Academie te Leiden:
Jacobus CASENBROOT
Nav.1888, blz.176 = Jacobus C., van 's Gravenhage, 18 j.;
Rechtsgeleerdheid, 17 Juni 1630.
{N.B. = Jacobus Casenbroot, student inschr. blz.228.}

1631 Academie te Leiden:
Johannes CASENBROODT
Nav.1888, blz.176 = Johannes C., van Rotterdam, 20 j.;
Wijsbegeerte, 29 April 1631.
{N.B. = Johannes Casenbroodt, student inschr. blz.234.}

1640 Academie te Leiden:
Johannes CASEMBROOT
Nav.1888, blz.176 = Johannes C., zoon van Samuel, uit Vlaanderen, 20 j.;
Wijsbegeerte, 9 Oct. 1640.
{N.B. = Johannes Casembroot, student inschr. blz.318.}

1641 Academie te Leiden:
Albertus CASENBROOT
Nav.1888, blz.176 = Albertus C., Hagenaar, 20 j.;
Letteren, 27 Sept. 1641.
{N.B. = Albertus Casenbroot, student inschr. blz.326.}

1645 Academie te Leiden:
Leonard CASENBROOT / CASENBROTIUS
Nav.1888, blz.176 = Leonard C., van 's Gravenhage, 20 j.;
Wijsbegeerte en Geschiedenis, 10 Juni 1645.
{N.B. = Leonard Casenbroot (Casenbrotius), student inschr. blz.359.
Bijz.: Casenbrotius is de Latijnse naam identiek aan Casenbroot.}

1668 Academie te Leiden:
Johannes CASEMBROOT
Nav.1888, blz.176 = Johannes C., van Utrecht, 13 j.; (*)
[(*) = een voetnoot op blz.176: Vgl. "Nav. XXXVII, 77. RED. = Redactie Nav.];
1 Oct. 1668.
{N.B. = Johannes Casembroot, student inschr. blz.550.}

1670 Academie te Leiden:
Leonard CASEMBROOT
Nav.1888, blz.176 = Leonard C., van Utrecht, 12 j.; (*)
[(*) = een voetnoot op blz.176: Vgl. "Nav. XXXVII, 77. RED. = Redactie Nav.];
28 April 1670.
{N.B. = Leonard Casembroot, student inschr. blz.560.}

1676 Academie te Utrecht:
J. de C. {wsch.: De CASEMBROOT}
Nav.1888, blz.177 = J. de C.;
anno 1676.
{N.B. = J. de C.; wsch. J. de Casembroot.}

1692 Academie te Leiden:
Gijsbert / Gijsbertus CASENBROOT
Nav.1888, blz.177 = Gijsbert(us) C., van 's Gravenhage, 20 j.;
Rechtsgeleerdheid, 15 Sept.1692.
{N.B. = Gijsbert / Gijsbertus Casenbroot, student inschr. blz.723.}

• 1696 Leiden: De univ. student G.H. CASEMBROOT is vermeld in internationale literatuur
afgestudeerd in 1696 te Leiden met de titel (vertaald Engels): "doctor of philosophy".
Literatuur: Casembroot, disp. Leiden 1696. / Thesis 12:
'Hunc quidem vorticem ellipticam habere figuram Keplerus supposuit,
sed Newton eleganter demonstrat'.

 

1739 Academie te Utrecht:
L. de C. {wsch.: De CASEMBROOT}
Nav.1888, blz.177 = L. de C., Utrechtenaar;
anno 1739.
{N.B. = L. de C.; wsch. L. de Casembroot.}

1823 Academie te Utrecht:
Edouard Cornelis De CASEMBROOT
Nav.1888, blz.177 = Edouard Cornelis de C., geb. te Utrecht;
Rechtsgeleerdheid, 9 Juni 1823.
Hij was een leerling van het Athenaeum te Amsterdam,
en kwam te Utrecht als Candidaat in de Letteren.
1824 Academie te Leiden:
Eduard Cornelis CASEMBROOT
Nav.1888, blz.177 = Eduard Cornelis C., van Utrecht, 21 j.;
Rechtsgeleerdheid, 23 Sept. 1824.
Hij verbleef er twee achtereenvolgende jaren.
{N.B. = Eduard Cornelis Casembroot, student inschr. blz.1264.
Uit: 'de Illustere School' te Deventer, periode 1630–1878.
Eduardus Cornelius Casembroot, van Utrecht;
studeerde eveneens te Deventer van 1820–1822, zie blz.265:
d.d. 18 juli 1822 vermeld met de opmerking: "rec. 1823,
Leidam profectus".}

[= wsch.: Jhr. Eduard Cornelis de Casembroot, geb. Utrecht 26 aug.1803,
zoon uit het huwelijk van: Jhr. Leonard de Casembroot,
en Adriana Johanna van Neukirchen genaamd Nijvenheim.]

1872 Academie te Leiden:
Leonard Willem de CASEMBROOT
Nav.1888, blz.177 = Leonard Willem de C., van 's Gravenhage, 18 j.;
Rechtsgeleerdheid, 24 Oct. 1872.
{N.B. = Leonard Willem de Casembroot, student inschr. blz.1424.}
[= wsch.: Jhr. Leonard Willem de Casembroot, geb. 's-Gravenhage 29 aug.1853,
op 29 aug.1871 leeftijd 18 jaar: zoon uit het huwelijk van: Jhr. François de Casembroot
en Jkvr. Agneta Theodora Johanna van de Poll.]

=========================================================================

Bron: Gemeentearchief Leiden; Bevolkingsregister van Leiden 1854 t/m 1880
personen met familienaam de Casembroot (de Casembrood, de Casembroot):

Bev.reg. 1854 - 1861, Leiden; wijk IV, buurt 11, folio 59: de Casembroot.
de Casembroot, Eduard August Otto,
geb. 's Hage 20-6-1812 [= fout: 's Hage],
ned.herv., ongehuwd, luit.-kolonel.
[= Jhr. Eduard August Otto de Casembroot
(Oud-Vossemeer 20 jun.1812 - 's-Gravenhage 28 sept.1883)
zoon uit het huwelijk van Jhr. Samuel Otto de Casembroot en Wilhelmina de Haan.

Opm.: In biografische aantekeningen betr.: geboortejaar 1813 = fout, is juister: 1812.
Zijn geboorteplaats is: Oud-Vossemeer, provincie Zeeland, geboortedatum = 20 juni 1812.
> Zie ook op deze website-pagina: > fam. Casembroot in de provincie Zeeland. ]

Bev.reg. 1860 - 1861, Leiden; buurt 2, folio 96: de Casembrood.
de Casembrood, Leonard,
geb. 's Hage 6-9-1853 [= 's-Gravenhage 6 sept.1853.],
ned.herv., ongehuwd, student.

Bev.reg. 1870 - 1880, Leiden; buurt 1, folio 323: de Casembrood.
de Casembrood, Constance Justine,
geb. St.Maartensdijk 17-6-1815 [= 17 juni 1815.],
ned.herv., weduwe.
[= Jkvr. Constance Justine Charlotte de Casembroot (Sint Maartensdijk 1815 - Leiden 1893):
dochter uit het huwelijk van Jhr. Samuel Otto de Casembroot en Wilhelmina de Haan.]
Zie ook op deze website-pagina: > fam. Casembroot in de provincie Zeeland. ]

Bev.reg. 1870 - 1880, Leiden; buurt 10, folio 184: de Casembroot.
de Casembroot, Eduard August Otto,
geb. Tholen 15-7-1860 [= 15 juli 1860.],
ned.herv., ongehuwd, student.
Bev.reg. 1870 - 1880, Leiden; buurt 13, folio 108: de Casembroot.
de Casembroot, Jhr. Eduard August Otto,
geb. Tholen 15-7-1860 [= 15 juli 1860.],
ned.herv., ongehuwd.
[= Jhr. Mr. Eduard August Otto de Casembroot (Tholen 1860 - Middelburg 1922):
zoon uit het huwelijk van Jhr. François Charles de Casembroot en Gillina Maria Plevier Catshoek.
Zie ook op deze website-pagina: > fam. Casembroot in de provincie Zeeland. ]

========================================================================

CASEMBROOT: alle spellingvariaties; all spellingvariations C / K; in:
gemeente Leiden / municipality of Leiden (prov. Zuid-Holland)

• CASEMBROOT - Leiden (The Netherlands): start.

• CASEMBROOT - Leiden (The Netherlands): Index.

• CASEMBROOT - Leiden (The Netherlands): 1.

============================================

home