HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

 

< vorige pagina / previous page: Index
Gemeente / Municipality of: Westland

 

Prov. Zuid-Holland:
Westland

 

CASEMBROOT

en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name.

 

Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa van personen en families
wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen, vooral welbekend door publicaties,
genealogie en heraldiek over oude adellijke families van Europa.
A surname with various spelling since the middle ages in Europe of persons and families
living in cities and towns with various occupations, especially well-known because of publications,
genealogy and heraldry concerning old noble families of Europe.

===========================================================================

Hieronder informatie gevonden via internet, enige aantekeningen voor mijn genealogisch onderzoek in de provincie Zuid-Holland:
Informatie 2006: De Gemeente WESTLAND (te Naaldwijk) heeft 11 kernen (zie ook website http://www.gemeentewestland.nl/):
De Lier, Heenweg, Honselersdijk, Kwintsheul, Maasdijk, Monster, Naaldwijk, Poeldijk, 's-Gravenzande, Ter Heijde, Wateringen.

Het Westland bestond voor 2004 uit de volgende gemeenten (website www.genealogiewestland.nl/):
De Lier (met Zouteveen); 's-Gravenzande (met Zandambacht en Heenweg); Maasland;
Monster (met Poeldijk, Monsterambacht, Ter Heijde, Polanen);
Naaldwijk (met Honselersdijk, Maasdijk, Honderdland, Oranjepolder);
Schipluiden (met Hodenpijl, Dorp, Groeneveld, Hoog- en Woudharnas, Sint Maartensrecht, Zouteveen);
Wateringen (met Kwintsheul).

Het Historisch Archief Westland beheert de archieven (vanaf de dertiende eeuw tot ca 1980) van de gemeente Westland:
die bestaat uit de voormalige gemeenten 's-Gravenzande, de Lier, Monster, Naaldwijk, Wateringen.
De genealogische bronnen (zoals kopieën van DTB, B.St., BR) zijn ook raadpleegbaar van de voormalige Westlandse gemeenten
Maasland en Schipluiden en van de buurgemeente Loosduinen. De Burgerlijke Stand is vermeld met archief-afkortingen:
afk. Bu = Burgersdijk (bij Maasland) ; afk. G = 's-Gravenzande (incl. Hoek van Holland); afk. H = Hodenpijl;
afk. L = De Lier; afk. LS = Loosduinen; afk. M = Monster (incl. Poeldijk en Ter Heijde); afk. ML = Maasland;
afk. N = Naaldwijk (incl. Honselersdijk en Maasdijk); afk. S = Schipluiden (incl. 't Woudt en Den Hoorn);
afk. StM = St. Maartensregt; afk. W = Wateringen (incl. Kwintsheul).

========================================================

Informatie over onderstaande beschrijving gevonden via website www.archieven.nl
Betreft familie (de) CASEMBROOT: 16e-17e eeuw te Monster, ten zuiden van Den Haag;
familienaam met diverse spellingvariaties in vroeger eeuwen, onder andere: Casembroodt.

 Bron: Toegangsnummer: 0306-01. Archieftitel: Sint Nicolaasgasthuis. / 2. Stukken van financiele aard.
2.3. Inkomsten uit onroerende goederen. / 2.3.2. Landerijen en huizen. / 2.3.2.09. In
Monster.
kenmerken: Sint Nicolaasgasthuis. / Inventarisnr.168. Koopcontract betreffende een stuk land,
door de regenten van het Sint-Nicolaasgasthuis verkocht aan
Anna Schade, weduwe van
Leonard Casembroodt,
Raad in den Hoogen Raad in Holland,
1664. /
Met bijbehoorende stukken d.d. 1598-1663. Omvang 8 stukken.
Vindplaats: Haags Gemeentearchief. / Website > www.gemeentearchief.denhaag.nl
====================================================================

website www.archieven.nl, KRT Kaarten van het Hoogheemraadschap van Delfland. / oad 1436/152 [Schetstekening van de te maken brug over het Nieuwe Water bij Poeldijk door Arent Bon en Hans Kemp te Monster. / Datering: [1693?] / Annotatie: Datering aan de hand van bijbehorend consent. / Transcriptie:
Dese sij aende lande vande heere van Haerlem, deese sijde met oope vleugels, deese paele twe voet wijder als de bruch van joffvrou Kasembroot naestgelegen ende op de hoochte vande bruge uit het waeter, dese sijde met oope vleugels, deese sij aende nieuwe wech, een teijckeningh van een brugge over het Nieuwe Waeter aende nieuwe wecht geleegen bij noorde buite de Poeldick. / Materiaal: pentekening / Afmeting: 32,5 x 20 cm / Trefwoorden: • bruggen, • Poeldijk, •17de eeuw. //

website www.archieven.nl, Keurvergunningen (Hoogheemraadschap van Delfland) / 160.
vervangen van de brug gelegen in de Varkenslaan te Poeldijk nabij de v.m. woning 'Kaas en Brood' / plaats: Poeldijk / vergunninghouder: H.N. van Kester / jaar 1913 / annotatie: D10 Ag:4767; geweigerd / vindplaats: Hoogheemraadschap van Delfland / trefwoorden: • bruggen //

website www.archieven.nl, Keurvergunningen (Hoogheemraadschap van Delfland) / 109.
vervangen van de houten brug gelegen in de Varkenslaan nabij de woning 'Kaas en Brood' / plaats: Poeldijk / vergunninghouder: H.K. van Kester te Poeldijk e.a. onderhoudsplichtigen / jaar 1914 / annotatie: D10 Ag:4889 / vindplaats: Hoogheemraadschap van Delfland / trefwoorden: • bruggen //

website www.archieven.nl, Keurvergunningen (Hoogheemraadschap van Delfland) / 67.
leggen van telefoonkabels in kade en langs brug over het Heemraadswater aan de Madeweg en de Casembrootlaan, te Monster (Poeldijk), in polder Westmade. / plaats: Monster. / vergunninghouder: Staat der Nederlanden (PTT) / jaar: 1971 / vindplaats: Hoogheemraadschap van Delfland / trefwoorden: • kabels //

====================================================================

Zie verder op deze website, stambomen: Casembroot, families in andere landen, etc./
See further on this website, familytrees: Casembroot, families in other countries, etc.:

> CASEMBROOT - in Nederland & elders / in The Netherlands & elsewhere

===========================================================

home