HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

< vorige pagina / previous page

Prov. Zuid-Holland

 

 

CASEMBROOT

en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name.

Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa van personen en families
wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen, vooral welbekend door publicaties,
genealogie en heraldiek over oude adellijke families van Europa.
A surname with various spelling since the middle ages in Europe of persons and families
living in cities and towns with various occupations, especially well-known because of publications,
genealogy and heraldry concerning old noble families of Europe.

============================================================================

PROVINCIE ZUID-HOLLAND; de volgende gemeenten zijn op afzonderlijke pagina's:
Delft, Den Haag/'s-Gravenhage (The Hague), Dordrecht, Leiden, Rotterdam, Westland.

PROVINCE SOUTH-HOLLAND; the following municipalities are on separate pages:
Delft, Den Haag/'s-Gravenhage (The Hague), Dordrecht, Leiden, Rotterdam, Westland.

Prov. Zuid-Holland (Prov. South-Holland): startpagina/startpage

> Provincie Zuid-Holland: pagina/page Index / Prov. Zuid-Holland: pagina/page 1.

> Provincie Zuid-Holland: pagina/page 2. / Provincie Zuid-Holland: pagina/page 3.

> Provincie Zuid-Holland: pagina/page 4. / Provincie Zuid-Holland: pagina/page 5.

> Provincie Zuid-Holland: pagina/page 6. / Provincie Zuid-Holland: pagina/page 7.

> Provincie Zuid-Holland: pagina/page 8. / Provincie Zuid-Holland: pagina/page 9.

> Prov. Zuid-Holland: Delft: startpagina / startpage

> pagina/page: Delft: index     /      Delft: 1.

Prov. Zuid-Holland: 's-Gravenhage / Den Haag (The Hague): startpagina / startpage

's-Gravenhage / Den Haag (The Hague): Index.     /      Den Haag: pagina/page 1.   

> pagina/page: Den Haag.2. / Den Haag.3. / Den Haag.4. / Den Haag.5. /

> pagina/page: Den Haag.6. / Den Haag.7. / Den Haag.8. / Den Haag.9.


Prov. Zuid-Holland: Dordrecht: startpagina/-page

> pagina/page: Dordrecht: index     /        Dordrecht: 1.

 

Prov. Zuid-Holland: Gemeente (municipality of): Leiden: startpagina / startpage

> pagina/page: Leiden: index    /      Leiden: 1.

 

> Prov. Zuid-Holland: Rotterdam: startpagina / startpage

> pagina/page: Rotterdam: index    /        Rotterdam: 1.   

 

Prov. Zuid-Holland: Gemeente (municipality of): Westland: startpagina / startpage

> pagina/page: Westland: index      /      Westland: 1.

Zie verder op deze website, stambomen: Casembroot, provincie Zuid-Holland: pagina Index.
See further on this website, familytrees: Casembroot, province South-Holland: page Index.

> CASEMBROOT - Zuid-Holland (The Netherlands): Index.

================================================

<= CASEMBROOT: Caasembrood - Kazenbroot, alle locaties/ all locations

<= CASEMBROOT, NL startpagina/-page 1: Nederland / the Netherlands

home