HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

< Prov. Zuid-Holland: pagina/page 1.

Prov. Zuid-Holland

CASEMBROOT

en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name.

Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa van personen en families
wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen, vooral welbekend door publicaties,
genealogie en heraldiek over oude adellijke families van Europa.
A surname with various spelling since the middle ages in Europe of persons and families
living in cities and towns with various occupations, especially well-known because of publications,
genealogy and heraldry concerning old noble families of Europe.

===========================================================================

Gemeentearchief Schiedam, website http://archief.schiedam.nl/
2 aug.1623: Bron Gemeentearchief Schiedam Notariële Indices.
Naam: Kasenbroot (Cassenbroot), Johan.
Omschrijving:
Ontvanger van de generale middelen, en out burgemeester tot Sluijs in Vlaenderen,
ende Maria Brassers, zijn huisvrouw, bevestigen hun besloten testament in dato 2 Aug.1623.
Vindplaats:
O.N.A. [= Oud-Notariëel Archief] inv.no.741 blz.102.
Zie Maria Brassers. O.N.A.inv.no.741 blz.116.
Zie ook op Johanna Cazenbroot. O.N.A.inv.no.748 blz.1671.
=============================================================================

Gemeentearchief Schiedam, website http://archief.schiedam.nl/
• 21 okt.1623: Gemeentearchief Schiedam Notariële Indices.
Naam: Brassers, Maria.
Omschrijving:
Zie Johan Casenbroot.
Vindplaats:
O.N.A. [= Oud-Notariëel Archief] inv.no.741 blz.103. Huijsvrou van
Johan Casenbroot,
ontvanger van de generale middelen int quartier van Vlaenderen,
maakt haar testament in dato 21 Oct.1623, genoemt tot haar universele erfgenamen haar susters.
Margaretha Brassers, Adriana Brassers, Agata Brassers, ende Janneken Brassers,
alle dochters van Willem Jacobsz. Brasser. O.N.A. inv.no.741 blz.116.
Zie ook op Johanna Cazembroot, haar dochter. O.N.A. inv.no.748 blz.1671.
==============================================================================

(BRON: DIGITALE STAMBOOM GEMEENTEARCHIEF DELFT DTB 1623 – 1783, BST 1925)
CASENBROOTS, ondertr. / huw. in Delft 28 oktober 1623 / 12 november 1623:
Bruidegrom: jonckheer Thomas Romeins. jongeman.
Bruid: Cornelia Casenbroots
, jongedochter.
Plaats: Delft. Datum ondertrouw: 28–10–1623 (= 28 okt.1623)
Datum trouwen: 12–11–1623 (= 12 nov.1623). / Bron: DTB Delft inv.117, 124.
=============================================================================

Gemeentearchief Schiedam, website http://archief.schiedam.nl/
• 21 aug.1637: Bron Gemeentearchief Schiedam Notariële Indices.
Naam: Kazembroot (Cazembroot), Johanna.
Omschrijving:
Is 17 December 1636 twaalf jaren geworden, en van mening was zich naar school
te begeven, compareerde 21 Augustus 1637 tot het maken van haar testament en benoemd tot haar
universele erfgename haar moeder Maria Brassers, die echter gehouden is van haar natelaten
goederen 1000 gulden aan de armen uittereiken.

Vindplaats:
O.N.A. [= Oud-Notariëel Archief] inv.no.748 blz.1671.
Compareerde 13 Augustus 1640 en approbeerde het testament door haar gemaakt in dato
21 Aug.1637. O.N.A. inv.no.748 blz.1863.
===============================================================================

Gemeentearchief Schiedam, website http://archief.schiedam.nl/
• 13 aug.1640, etc.: Bron Gemeentearchief Schiedam Notariële Indices.
Naam: Dussen, Cornelis, van der.
Omschrijving:
Zie Jannitgen Jacobsdr.
Vindplaats: O.N.A. [= Oud-Notariëel Archief] inv.no.741 blz.45 Als getrout hebbende
Grietgen Jaeobsdr. Brassers, zie O.N.A. inv.no.741 blz.151 zie O.N.A. inv.no.741 blz.172 Oom van
Maria Brassers, lest weduwe van Joncker Cornelis de Boot, zie alaar. O.N.A. inv. no.748 blz.1859.
================================================================================

Gemeentearchief Schiedam, website http://archief.schiedam.nl/
13 aug.1640: Bron Gemeentearchief Schiedam Notariële Indices.
Naam: Brassers, Maria.
Omschrijving:
Joffvrouwe, lest weduwe van Joncker Cornelis de Boot, wonende tot Sluijs
in Vlaanderen, compareerde 13 Augustus 1640 tot het maken van haar testament, en prelegateerde
haar drie dochters Cornelia, Maria en Adriana de Boot de hoffstede met land gelegen in
Oostduijvelant, en enige landerijen gelegen in Oosterlandt int landt van Schouwen, haar aangekomen
uit de boedel van haar grootmoeder za. [= zaliger] Dana Vagers, verklaarde verder, dat zij aan haar
dochter Johanna Casembroot voor 1300 gulden aan juwelen goud en paarlen heeft geschonken,
benoemt tot haar erfgenamen haar vijf kinderen, en tot voogden haar oom Cornelis van der Dusse
enz. / Vindplaats: O.N.A. [= Oud-Notariëel Archief] inv.no.748 blz.1859.
===============================================================================

Gemeentearchief Schiedam, website http://archief.schiedam.nl/
• 6 jun.1645: Bron Gemeentearchief Schiedam Notariële Indices.
Naam: Brassers, Joffje Maria.
Omschrijving:
Weduwe van Joncker Cornelis de Boot, compareerde 6 Juni 1645,
en verleende acte van procuratie aan Heijndrick de la Hije Solliciteur in 's-Gravenhage,
specialijk om uit haar comparantes naam zeker proces te voeren tegen Jaecques Ploquet
Commys in Gazant.
Vindplaats:
O.N.A. [= Oud-Notariëel Archief] O.N.A. inv. no. : 756 blz. : 1229 Weduwe van
Joncker Cornelis de Boot, in zijn leven s'lands Schepen van de Vrije in Vlaanderen, en dochter
van Oud Burgemeester Willem Brasser, wonende binnen Schiedam, compareerde 17 Juli 1647,
en verleende acte van procuratie aan Jan Jooste Koekuijt, Dijkgaaf van ter Grauwe.
O.N.A. inv.no.757 blz.313.
==============================================================================

(BRON: DIGITALE STAMBOOM GEMEENTEARCHIEF DELFT DTB 1623 – 1783, BST 1925)
CASEMBROOT & CASENBROOT,
dopen in Delft 15 november 1652: Dopeling: Jan.
Vader: Jan van den Bosch. Moeder: Hoventie Casembroot.
Getuigen: Leonard Casenbroot, Sara van den Bosch, Margriete van Gel, Anna van der Burgh.
Plaats: Delft. Datum doop: 15-11-1652 (~ 15 nov.1652)  Bron: DTB Delft inv.57, folio 39.

================================================================================

Bron: Nationaal Archief / Rijksarchief van Zuid-Holland, Rijswijk, DTB (Nederd.Geref.=Ned.Herv.) kerk:
DTB-boek: R.1.; p.49.: datum 31 okt.1655. = Den 31 Oktober zijn alhier getrout
Jonkheer Leonaard van Casenbroot met Juffrou Petronella van Hijselendoorns,
gadi utto Natio in 's-Gravenhage.
===============================================================================

Gemeentearchief Schiedam, website http://archief.schiedam.nl/
12 febr.1656: Bron Gemeentearchief Schiedam Notariële Indices.
Naam: Brassers, Agata.
Omschrijving:
weduwe, vervangende en optredende voor haar zusters, tesamen arfgenamen
van wijlen Willem brasser, Cornelia Williamson, weduwe van wijlen Willem Brasser,
als gei(ï)stitueerde erfgename, Cornelis van der Dusse, president-weesmeester, procuratie
hebbende van Jan Willemsz. van Haerlem, die voogd is over Trijntgen Brassers,
Jacob van Gesel, Jacob Vosmaer
zovel voor zichzelf als procuratie hebbende van
Willemina van Gesel, Jan Rom, Cornelis Evertsz. van IJsel, gehuwd met Adriana van Gesel,
Jan van Gesel en Govard Corsz van Santen
za.,
ter ene zijde.
Arien Jaspersz. Allenburch en Cornelis Meesz. van Adrichem,
als gebruikers
van de woning en de landerijen genaamd Hoochstadt, gelegen in Vlaardinger-Ambacht,
ter andere zijde,
minnelijke schikking in een geschil over landpacht er reparatiekosten, zie ald.12 februari 1656.
Vindplaats: O.N.A. inv.no.771 blz.8.
===============================================================================

(BRON: DIGITALE STAMBOOM GEMEENTEARCHIEF DELFT DTB 1623 – 1783, BST 1925)
CASENBROOT, dopen in Delft 26 maart 1670: Dopeling: Cornelia.
Vader: Anthonij Cortebrant. Moeder: Aeltge Heijndricks.
Getuigen: Cornelis Valck, Juffrouw Casenbroot.

Plaats Delft. Datum doop 26-03-1670 (~ 26 maart 1670).
Bron: DTB Delft inv.11, folio 56v.
==============================================================================

Bron: Nationaal Archief / Rijksarchief van Zuid-Holland, Rijswijk, DTB (Nederd.Geref.=Ned.Herv.kerk):
DTB-boek: R.1.; p.209.: datum 1 jan.1674. = Den 1 Januari getrout
Godewaart Casenbroot, cappiteyn van dienste dezer Landen
tegenwoordigh in Garnizoen tot Naarden, met Machteline Sas, j.d.,
beiden van 's-Gravenhage.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bron: Nationaal Archief / Rijksarchief van Zuid-Holland, Rijswijk, DTB (Nederd.Geref.=Ned.Herv.kerk):
DTB-boek: R.1.; p.246.: datum 28 nov.1677 = Den 28 November 1677 getrouwt
de Heer Godewart Kasembrood, weduwnaar, capiteyn van dienste dezer Landen,
met juffrou Dorothea Snoek, woonende tot Schoonhoven
en gaven attestatien van 's-Gravenhage en Schoonhoven.
==============================================================================

 

============================================

<= CASEMBROOT: Caasembrood - Kazenbroot, alle locaties/ all locations

<= CASEMBROOT, NL startpagina/-page 1: Nederland / the Netherlands

Prov. Zuid-Holland (Prov. South-Holland): startpagina/startpage

> Provincie Zuid-Holland: pagina/page Index / Prov. Zuid-Holland: pagina/page 1.

> Provincie Zuid-Holland: pagina/page 2. / Provincie Zuid-Holland: pagina/page 3.

> Provincie Zuid-Holland: pagina/page 4. / Provincie Zuid-Holland: pagina/page 5.

> Provincie Zuid-Holland: pagina/page 6. / Provincie Zuid-Holland: pagina/page 7.

> Provincie Zuid-Holland: pagina/page 8. / Provincie Zuid-Holland: pagina/page 9.

Zie verder op deze website, stambomen: Casembroot, prov. Zuid-Holland;
See further on this website, familytrees: Casembroot, prov. South-Holland:

> CASEMBROOT - Zuid-Holland (The Netherlands): 3.

=========================================

home

 

ww