W

HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

< Prov. Zuid-Holland: pagina/page 4.

Prov. Zuid-Holland

 

CASEMBROOT

en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name.

 

Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa
van personen en families wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen,
vooral welbekend door publicaties, genealogie en heraldiek
over oude adellijke families van Europa.
A surname with various spelling since the middle ages in Europe
of persons and families living in cities and towns with various occupations,
especially well-known because of the publications, genealogy and heraldry
concerning old noble families of Europe.

==========================================================================


(De) CASEMBROOT: vermeld in de oud-Notariële en oud-Rechterlijk archieven in de provincie Zuid-Holland,
in onder andere de plaatsen Alphen, Woerden, Zwammerdam; zie website http://www.groenehartarchieven.nl/
Drie streekarchieven: Streekarchief Midden-Holland, Streekarchief Rijnstreek, Streekarchief Rijnlands Midden.
Voor mijn genealogisch onderzoek in deze archieven de volgende informatie (bijgewerkt tot april 2006).
Zie alle archiefstukken afzonderlijk; betreft de bronvermeldingen SAMH, SAR, SARM:

SAMH = Streekarchief Midden-Holland, te Gouda.
Betreft de streekarchieven regio Gouda.
Historisch documentatiecentrum voor de gemeenten:
Bergambacht, Gouda, Krimpen a/d IJssel, Moordrecht, Nederlek, Nieuwerkerk a/d IJssel,
Ouderkerk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen, Zevenhuizen-Moerkapelle;
en het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland.

SAR = Streekarchief Rijnstreek, te Woerden.
Betreft: de streekarchieven regio Woerden.
Betreft: het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
Het Streekarchief Rijnstreek is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten:
Woerden, Bodegraven, Montfoort en Reeuwijk
en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
(Voor actuele info Waterschap: Hoogheemraadschap De Stichtingse Rijnlanden
[kantoor te Houten, prov.Utrecht], zie website http://www.hdsr.nl/
kaartje 27 waterschappen Nederland: >
http://www.waterschappen.nl/)

SARM = Streekarchief Rijnlands Midden, te Alphen aan den Rijn.
Betreft de streekarchieven regio Alphen aan den Rijn.
Bij het Streekarchief Rijnlands Midden zijn de volgende gemeenten aangesloten:
Alphen aan den Rijn, Jacobswoude, Liemeer, Nieuwkoop, Rijnwoude, Ter Aar.

========================================================================

=> (bron/source > website: www.groenehartarchieven.nl/voorouders/k1ora/38573195.)
Bouwen Willemsz van Poelenburg. / bron: protocollen Hazerswoude 1565-1573. /
inventarisnummer: 17, bladzijde: 265v, datum: 13-08-1568. (= 13 augustus 1568.) / inhoud:
Bouwen Willemsz van Poelenburg, wonende te Heemskerk, is schuldig aan Hendrick van Zwol,
commandeur van de Godshuizen van Sint Jan te Haarlem, een eeuwige rente van 75 gulden per jaar
met hypotheek op zijn woning genaamd "Stoopenburch" met huis, berg en schuur
en 29 morgen 80 roeden land, strekkende uit de Rijn zuidwaarts tot de dwarswetering,
belend ten oosten Aeltje, weduwe van Jan Adriaensz en Pieter Jansz Wittebol
en ten westen Ysaack Sijmonsz van der Graft, wonende te Leiden. /
plaatsnaam: Hazerswoude. / instelling: Streekarchief Rijnlands Midden. //

========================================================================

=> (bron/source > website: www.groenehartarchieven.nl/voorouders/k1ora/39377539.)
Pieter Merlijn te Heemskerk. / bron protocollen Hazerswoude 1577-1580. /
inventarisnummer 18, bladzijde 389, datum 24-02-1581 (= 24 febr.1581.) / inhoud:
Daminen van der Graft, wonende te Delft, zoon en mede-erfgenaam van
Ysaack Sijmonsz van der Graft
en Machtelt Claesdr de Waerd, verkoopt Pieter Merlijn te Heemskerk
8 morgen land op de Westvaart, belend ten westen de Westvaart en ten oosten de koper c.s.,
strekkende uit de Rijn zuidwaarts tot de dwarssloot toe, onder overhandiging van 3 oude brieven,
waarvan de laatste is van 04-02-1559 (= 4 febr.1559.) /.
Mede verschijnt Cornelis Adriaensz, brouwer in de Schenckkan te Delft, schoonvader van de verkoper als borg.
Met schuldbrief (invnr. 18 folio 390) van 1650 gulden met hypotheek op het gekochte en op een woning,
als huis met berg en schuur alsmede 29 morgen land genaamd Stoopenburch,
belend ten oosten Leendert Adriaensz, eertijds schout van Koudekerk, en Aernt Willemsz
en ten westen de voorsz. 8 morgen, strekkende uit de Rijn achter in de oude dwarswetering. Afgelost 24-11-1582. /
plaatsnaam: Hazerswoude. / instelling: Streekarchief Rijnlands Midden. //

==========================================================================================

• een selectie uit de archiefbronnen => www.groenehartarchieven.nl/voorouders/k1ora/40663556. /
bron protocollen Hazerswoude 1589-1601/ inventarisnummer 20, bladzijde 366v, datum 27-10-1594 (= 27 okt.1594.) / inhoud:
Martijn Jacobsz Merlijn, poorter van Gouda en zijn vrouw Catharina Bouwensdr van Poelenburch verkopen
Cornelis Sijmonsz een woning als huis met berg en schuur genaamd "Stoopenburch"
alsmede 29 morgen 80 roeden land, in huur bij Meijnsje, weduwe van Claes Cornelisz Stijen,
belend ten oosten Leendert Adriaensz van Outshoorn en Dirck Claesz
en ten westen de weduwe en erfgenamen van Michiel Gerritsz,
strekkende het noordeinde uit de Rijn zuidwaarts over de dwarswetering,
belast met 36 gulden per jaar ten behoeve van het weeskind van Cornelis Verhooch te Haarlem.
Deze brief is gedaan met een andere brief op de laatste februari 1596.
vervolg a folio 367v. 27-10-1594. Volgt schuldbrief van 11220 gulden met hypotheek op het gekochte.
Borg Sijmon Dircksz, zijn vader. Deze brief is gedaan met een andere brief op de laatste februari 1596.
vervolg b folio 368v. 27-10-1594. Volgt schuldbrief van 3400 gulden met zelfde hypotheek.
plaatsnaam: Hazerswoude. / instelling: Streekarchief Rijnlands Midden. //

==============================================================================

• een selectie uit de archiefbronnen => http://www.groenehartarchieven.nl/voorouders/k1ora/43893189 /
bron protocollen Hazerswoude 1651-1653 / inventarisnummer 28, bladzijde 143v, datum 06-05-1652 (= 6 mei 1652.) /
inhoud: Johannes van Campen met procuratie van Jacob van de Moere, heer van Haringcarspel,
wonende te Leiden, gehuwd met Maria de Bije, dochter en erfgename van Nicolaes de Bije,
verkoopt aan Dirck Jacobsz Vas  3 morgen weiland,
belend ten oosten Maerten Dircksz Buijren, ten zuiden de Achterweg,
ten westen Willem Claesz en ten noorden de Schoubare vaart,
alles volgens de oude brieven waarvan de jongste is van 13-01-1608. Koopsom 2.910 gulden.
vervolg a folio 144v. Procuratie op 11-03-1652 voor notaris Adriaen Jansz Raven notaris te Leiden. /
plaatsnaam Hazerswoude / instelling Streekarchief Rijnlands Midden //

==============================================================================

• een selectie uit de archiefbronnen => www.groenehartarchieven.nl/voorouders/k1ora/44395745. /
bron protocollen Hazerswoude 1656-1659 / inventarisnummer 30, bladzijde 116, datum 14-05-1657 (= 14 mei 1657.) /
inhoud:  Sijmon Cornelisz Stoopenburch, wonende aan de Hoge Rijndijk, verkoopt aan
Jacob van der Moer, heer van Haringcarspel,
17 hond 45 roeden hooi- of weiland in de Gemenewegs polder,
belend ten oosten de koper, ten zuiden de weduwe van Pieter Ponsz, ten westen de kinderen van Huijch Florisz
en ten noorden de Dwarswetering. / Koopsom 2.035 gulden 17 stuivers en 1 rozenobel ter verering. //
plaatsnaam Hazerswoude. / instelling Streekarchief Rijnlands Midden. //

==============================================================================

• een selectie uit de archiefbronnen => www.groenehartarchieven.nl/voorouders/k1ora/45096272. /
bron protocollen Hazerswoude 1664-1669. / inventarisnummer 33, bladzijde 179, datum 22-04-1666 (= 22 apr.1666.) /
inhoud: Gerrit Gerritsz van Standingen, wonende aan de Hoge Rijndijk, is 116 gulden 4 stuivers schuldig aan
Jacob Philipsz Stoopenburch, wonende te Koudekerk, wegens geleverd brood, met hypotheek op zijn huis en erf
gelegen aan de Hoge Rijndijk, belend ten oosten de weduwe van Dirck Gerritsz Capiteijn,
ten zuiden Jan Ariesz Witsenburch, ten westen Leendert Leendertsz Vermij, bruiker
en ten noorden Jacob Cornelisz IJperlaen. /
plaatsnaam Hazerswoude / instelling Streekarchief Rijnlands Midden //

==============================================================================

• een selectie uit de archiefbronnen => www.groenehartarchieven.nl/voorouders/k1ora/45936209. /
bron protocollen Hazerswoude 1675-1680 / inventarisnummer 35, bladzijde 122,
datum 04-06-1677 (= 4 jun.1677.) / inhoud:  Job Pietersz Stoopenburgh,
Aeltje Jacobsdr,
weduwe van Jacob Ariensz Clevesteijn, die eerder getrouwd is geweest met
Stefgen Pietersdr Stoopenburgh, elk voor l/3
en Job Pietersz Stoopenburgh en Cornelis Pietersz Stoopenburgh,
Hendrick Jansz van de Woesteijne
, gehuwd met Jannetgen Pietersdr Stoopenburgh
en zich sterk makende voor Pieter Jacobsz Clevesteijn, nagelaten weeskind van
Jacob Ariensz Clevesteijn
bij Stefgen Pietersz Stoopenburgh,
tezamen erfgenamen van Maritje Pietersdr Stoopenburgh en in die kwaliteit voor het resterende derde deel,
verkopen aan Philip Corsz Duijnmeijer, tegenwoordig wonende te Koudekerk, een partij land in de Rijnenburger polder,
belend ten oosten Reijnout Michielsz van Arckel, ten zuiden juffrouw Hoogeveen,
ten westen Jacob Dircksz Keth en ten noorden de Rijndijk,
belast met 4 gulden per jaar ten behoeve van de ambachtsheer van Hazerswoude.
Koopsom 1.145 gulden, waarvan 572 gulden 10 stuivers contant en 572 gulden 10 stuivers met een rentebrief.
vervolg a folio 122. 04-06-1677. Bovengenoemde schuldbrief met hypotheek op het gekochte.
plaatsnaam Hazerswoude / instelling Streekarchief Rijnlands Midden //

==============================================================================

> (de) Casembroot, vermeld in deze provincie: zie volgende pagina's
17e eeuw, etc., in: Alphen, Woerden, Zwammerdam, etc.
> (de) Casembroot, mentioned in this province, see next pages
17th century, etc., in: Alphen, Woerden, Zwammerdam, etc.

=========================================================================

 

==============================================

<= CASEMBROOT: Caasembrood - Kazenbroot, alle locaties/ all locations

<= CASEMBROOT, NL startpagina/-page 1: Nederland / the Netherlands

> Provincie Zuid-Holland: pagina/page Index / Prov. Zuid-Holland: pagina/page 1.

> Provincie Zuid-Holland: pagina/page 2. / Provincie Zuid-Holland: pagina/page 3.

> Provincie Zuid-Holland: pagina/page 4. / Provincie Zuid-Holland: pagina/page 5.

> Provincie Zuid-Holland: pagina/page 6. / Provincie Zuid-Holland: pagina/page 7.

> Provincie Zuid-Holland: pagina/page 8. / Provincie Zuid-Holland: pagina/page 9.

 

Zie verder op deze website, stambomen: Casembroot, prov. Zuid-Holland;
See further on this website, familytrees: Casembroot, prov. South-Holland:

> CASEMBROOT - Zuid-Holland (The Netherlands): 6.

====================================================

home