HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

<= CASEMBROOT: Caasembrood - Kazenbroot, alle locaties/ all locations

<= CASEMBROOT, NL startpagina/-page 1: Nederland / the Netherlands

Prov. Zuid-Holland (Prov. South-Holland): startpagina/startpage

> Provincie Zuid-Holland: pagina/page Index / Prov. Zuid-Holland: pagina/page 1.

> Provincie Zuid-Holland: pagina/page 2. / Provincie Zuid-Holland: pagina/page 3.

> Provincie Zuid-Holland: pagina/page 4. / Provincie Zuid-Holland: pagina/page 5.

> Provincie Zuid-Holland: pagina/page 6. / Provincie Zuid-Holland: pagina/page 7.

> Provincie Zuid-Holland: pagina/page 8. / Provincie Zuid-Holland: pagina/page 9.

===============================================================

Provincie Zuid-Holland: pagina 6 / page 6.

=====================================================

In het Album van de Akademie te Leiden, studentenregister:
Casembroot 1596, Casembrotius 1596, daarna in de 17e eeuw:
Leonard Casenbroot 1629, Jacobus Casenbroot 1630;
Johannes Casenbroodt 1631; Johannes Casembroot 1640,
Albertus Casenbroot 1641, Leonard Casenbroot / Casenbrotius 1645,
Johannes Casembroot 1668, Leonard Casembroot 1670;
Gijsbert(us) Casenbroot 1
692 (= G.H. Casembroot afgestudeerd 1696);
daarna volgt in de 19e eeuw,
in het jaar 1872: de Casembroot. //

op deze website-pagina de studenten vermeld in de zeventiende eeuw:

Johannes Casenbroodt, van Rotterdam, geboren ca.1610:
• 1631 Academie te Leiden: Johannes CASENBROODT
Nav.1888, blz.176 = Johannes C., van Rotterdam, 20 j.;
Wijsbegeerte, 29 April 1631. //
N.B. = Johannes Casenbroodt, student inschr. blz.234. //

Jacobus Casenbroot, van 's-Gravenhage, geboren ca.1611:
• 1630 Academie te Leiden: Jacobus CASENBROOT
Nav.1888, blz.176 = Jacobus C., van 's Gravenhage, 18 j.;
Rechtsgeleerdheid, 17 Juni 1630. //
N.B. = Jacobus Casenbroot, student inschr. blz.228. //

Leonard Casenbroot, van Rotterdam, geboren ca.1612:
• 1629 Academie te Leiden: Leonard CASENBROOT
Nav.1888, blz.176 = Leonard C., van Rotterdam, 17 j.;
Wijsbegeerte, 25 Sept. 1629. //
N.B. = Leonard Casenbroot, student inschr. blz.221. //

Johannes Casembroot (zoon van Samuel), uit Vlaanderen, geboren ca.1620:
• 1640 Academie te Leiden: Johannes CASEMBROOT
Nav.1888, blz.176 = Johannes C. (zoon van Samuel), uit Vlaanderen, 20 j.;
Wijsbegeerte, 9 Oct.1640. //
N.B. = Johannes Casembroot, student inschr. blz.318. //

Albertus Casenbroot, Hagenaar, geboren ca.1621:
• 1641 Academie te Leiden: Albertus CASENBROOT
Nav.1888, blz.176 = Albertus C., Hagenaar, 20 j.;
Letteren, 27 Sept. 1641. //
N.B. = Albertus Casenbroot, student inschr. blz.326. //

Leonard Casenbroot / Casenbrotius, van 's-Gravenhage, geboren ca.1624:
• 1645 Academie te Leiden: Leonard CASENBROOT / CASENBROTIUS
Nav.1888, blz.176 = Leonard C., van 's Gravenhage, 20 j.;
Wijsbegeerte en Geschiedenis, 10 Juni 1645.
{N.B. = Leonard Casenbroot (Casenbrotius), student inschr. blz.359.
Bijz.: Casenbrotius is de Latijnse naam identiek aan Casenbroot. //

Johannes Casembroot, van Utrecht, geboren ca.1655:
• 1668 Academie te Leiden: Johannes CASEMBROOT
Nav.1888, blz.176 = Johannes C., van Utrecht, 13 j.; (*)
[(*) = een voetnoot op blz.176: Vgl. "Nav. XXXVII, 77. RED. = Redactie Nav.];
1 Oct. 1668.
/ N.B. = Johannes Casembroot, student inschr. blz.550. //

Leonard Casembroot, van Utrecht, geboren ca.1657:
• 1670 Academie te Leiden: Leonard CASEMBROOT
Nav.1888, blz.176 = Leonard C., van Utrecht, 12 j.; (*)
[(*) = een voetnoot op blz.176: Vgl. "Nav. XXXVII, 77. RED. = Redactie Nav.];
28 April 1670. /
N.B. = Leonard Casembroot, student inschr. blz.560. //

Gijsbert(us) Casenbroot / G.H. Casembroot, van 's-Gravenhage, geboren ca.1672:
• 1692 Academie te Leiden: Gijsbert / Gijsbertus CASENBROOT
Nav.1888, blz.177 = Gijsbert(us) C., van 's Gravenhage, 20 j.;
Rechtsgeleerdheid, 15 Sept.1692. //
N.B. = Gijsbert / Gijsbertus Casenbroot, student inschr. blz.723. //
G.H. CASEMBROOT, hij is vermeld in internationale literatuur,
afgestudeerd in 1696 te Leiden met de titel: "doctor of philosophy".
Literatuur: Casembroot, disp. Leiden 1696. / Thesis 12:

'Hunc quidem vorticem ellipticam habere figuram Keplerus supposuit,
sed Newton eleganter demonstrat'.
//


============================================================

(BRON: DIGITALE STAMBOOM GEMEENTEARCHIEF ROTTERDAM
DTB 1604 – 1754)
CASEMBROOT, dopen in Rotterdam 4 april 1621:
Dopeling: Maria Casembroot / Vader: Lenaerdt Casembroot. Moeder: Anna Schade
Getuige: Eemilia Kenschot. // Plaats: Rotterdam. Datum doop: 04-04-1621. (4 apr.1621).
Opmerkingen getuige: schoonsuster van Lenaerdt Casembroot. //
Bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 257.

• 14 aug.1648 Nijmegen: zie complete Latijnse tekst op website www.inghist.nl
=> www.inghist.nl/pdf/huygens//losse_maandbestanden/1648/1648_08.pdf
=>> pdf pagina 2 van 5: betreft tekst op pagina 490491: datum 14 aug.1648.
Betreft Brief Nr.: 4855. Aan ANNA MARIA SCHURMAN. (K. A.)
(tekst Latijn) heeft betrekking op: Mariam Casembrotiam.
Toelichting voetnoot 6.) Maria Casembroot, misschien een buurmeisje van Huygens;
Maria was in 1621 geboren en leefde nog in 1683, zij is ongehuwd gebleven. //
Mijn opm.(MCDK):
Een en ander heeft betrekking op Huygens
die op 30 juli 1648 uit Den Haag was vertrokken;
daarna op 2 aug.1648 te Kleef en op 8 aug.1648 te Zuilichem;
vervolgens op 12 aug.1648 naar Nijmegen gereisd,
daarna met de Prins naar Groningen. //
Huygens was op 27 okt.1648 weer terug in Den Haag. //
Betreft Maria Casembroot, zij is identiek aan: Mariam Casembrotiam
vermeld op deze webpagina zie: Nijmegen 14 aug.1648. //

Op dezelfde website als boven nogmaals Maria Casembroot
gevonden www.dbnl.org/tekst/_nie012198701_01/_nie012198701_01_0008.htm
=> DBNL, Nieuw Letterkundig Magazijn, Jaargang 5.
Titel: Omgang met raadsels. / pagina 14. / Frits Noske.
Betreft Constantijn HUYGENS; zie ook tekst hierboven;
Anna Maria SCHURMAN en Marie CASEMBROOT:
Zie verder, fragment-tekst: "Thuisgekomen musiceert hij even genoegelijk
met de vrome oude vrijster Marie Casembroot."
En de vervolgregels: "(...) de ingetogen en geleerde Anna Maria van Schurman."

17e eeuw: Maria de Casembroot => Mlle 'Marie de Casembroot':
(RKD webpagina.) RKD portraits: Details, voorgestelde persoon,
genaamd: Maria de Casembroot, geboren in 1621, overleden na 1683.
Betr.: 'Mlle de Casembroot'. Marie de Casembroot was een vriendin
van Constantijn Huygens en frequenteerde Hofwijck te Voorburg,
volgens correspondentie Huygens was zij een beroemde schoonheid
in de kringen van Brederode en zij is bezongen in zijn gedichten.
Afgebeelde: Chignonkapsel, zwarte satijnen japon
met juwelen, decollete wit afgebiesd, witte parels.
Zie ook verdere bijzonderheden vermeld op website RKD.
• Afgebeeld (als zijnde Marie de Casembroot [sic!]) in:
De Prate-Banck, Informatie Bulletin van Vereniging Hofwijck
[Voorburg], 5(2002)2, p.9. (Bron: www.rkd.nl/)

=============================================================

> (de) CASEMBROOT; d.d.10 NOV.1622 in WOERDEN
= Samuel Casembroodt,
beroep comp.commandant.
[Deze documentbeschrijving is COPYRIGHT © 2004 SAMH (Gouda),
SARM (Alphen a/d Rijn) of SAR (Woerden).
Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.]
=> www.groenehartarchieven.nl
Bron: Toegang notariële archieven Woerden 1580-1825 (W054)
Oud-Notariële archieven van Woerden op 10 november 1622.

Woerden: inventarisnummer 8499, bladzijde 204. datum 10-11-1622.
naam: Samuel Casembroodt, beroep: comp.commandant.
Woerden: bron W054; rol: overledene. //
------------------------------------------------------------------------------------

> (de) CASEMBROOT; d.d.10 NOV.1622 in WOERDEN
= Samuel Casembroot.

[Deze documentbeschrijving is COPYRIGHT © 2004 SAMH (Gouda),
SARM (Alphen a/d Rijn) of SAR (Woerden).
Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.]
http://www.groenehartarchieven.nl
Bron: Toegang notariële archieven Woerden 1580-1825 (W054)
Oud-Notariële archieven van Woerden op 10 november 1622.
Naam: Johan Stapel. Woonplaats: Woerden.
Beroep: luitenant onder Samuel Casembroot.
Datum: 10-11-1622. Inventarisnummer: 8499. Bladzijde: 204.
Hoedanigheid: attestant.
========================================================

> (de) CASEMBROOT: d.d. 2 AUG.1623 in SCHIEDAM
= Johan Kasenbroot (Cassenbroot),
Ontvanger van de generale middelen,
en out burgemeester tot Sluijs in Vlaenderen; met echtgenote: Maria Brassers.
> Bron: Gemeentearchief Schiedam, website http://archief.schiedam.nl/
• 2 aug.1623: Bron Gemeentearchief Schiedam Notariële Indices.
Naam: Kasenbroot (Cassenbroot), Johan. /
Omschrijving:
Ontvanger van de generale middelen,
en out burgemeester tot Sluijs in Vlaenderen,
ende Maria Brassers, zijn huisvrouw, bevestigen
hun besloten testament in dato 2 Aug.1623.
Vindplaats:
O.N.A. [= Oud-Notariëel Archief] inv.no.741 blz.102.
Zie Maria Brassers. O.N.A.inv.no.741 blz.116.
Zie ook op Johanna Cazenbroot. O.N.A.inv.no.748 blz.1671.
==========================================================

> (de) CASEMBROOT: d.d. 2 aug.1623 in Schiedam
= Maria Brassers:
Huijsvrou [= echtgenote] van Johan Casenbroot
Ontvanger van de generale middelen in quartier van Vlaenderen. //
> Bron: Gemeentearchief Schiedam, website http://archief.schiedam.nl/
• 21 okt.1623:
Gemeentearchief Schiedam Notariële Indices.
Naam: Brassers, Maria. / Omschrijving: Zie Johan Casenbroot.
Vindplaats: O.N.A. [= Oud-Notariëel Archief] inv.no.741 blz.103.
Huijsvrou van Johan Casenbroot,
ontvanger van de generale middelen int quartier van Vlaenderen,
maakt haar testament in dato 21 Oct.1623,
genoemt tot haar universele erfgenamen haar susters:
Margaretha Brassers, Adriana Brassers, Agata Brassers, ende Janneken Brassers,
allen dochters van Willem Jacobsz. Brasser. O.N.A. inv.no.741 blz.116.
Zie ook op Johanna Cazembroot, haar dochter. O.N.A. inv.no.748 blz.1671.
==================================================================

Gemeentearchief Schiedam, website http://archief.schiedam.nl/
• 21 okt.1623:
Gemeentearchief Schiedam Notariële Indices.
Naam: Brassers, Maria. / Omschrijving: Zie Johan Casenbroot.
Vindplaats: O.N.A. [= Oud-Notariëel Archief] inv.no.741 blz.103.
Huijsvrou van Johan Casenbroot, ontvanger van de generale middelen
int quartier van Vlaenderen; zij maakt haar testament in dato 21 Oct.1623,
genoemt tot haar universele erfgenamen haar susters:
Margaretha Brassers
, Adriana Brassers, Agata Brassers, ende Janneken Brassers,
allen dochters van Willem Jacobsz. Brasser. // O.N.A. inv.no.741 blz.116. //
Zie ook op Johanna Cazembroot, haar dochter. // O.N.A. inv.no.748 blz.1671. //
===============================================================

(BRON: DIGITALE STAMBOOM GEMEENTEARCHIEF DELFT
DTB 1623 – 1783, BST 1925) CASENBROOTS,
ondertr. / huw. in Delft 28 oktober 1623 / 12 november 1623:
Bruidegrom: jonckheer Thomas Romeins. jongeman.
Bruid: Cornelia Casenbroots, jongedochter.
Plaats: Delft. Datum ondertrouw: 28–10–1623 (= 28 okt.1623)
Datum trouwen: 12–11–1623 (= 12 nov.1623). / Bron: DTB Delft inv.117, 124.
=================================================================

Nationaal Archief, Den Haag, www.gahetna.nl, Hof van Holland: Decreten. /
Vaste URL > http://proxy.handle.net/10648/f54799e2-57df-102d-8b87-005056a23d00 /
Decreet: Onwillig. / Datum decreet 1625-09-26. ( 26 sep.1625). Decreet Onwillig
Namen impetranten Mattheus van Thye, zijdelakenkoper te Den Haag,
met actie en transport van Steven Groelaert
en Jan Stapel, luitenant van kapitein Casembroot. //
Namen eigenaren Hugo Spierinck, te Rotterdam. //
Namen opposanten Adriaen Cornelisz Visch en Louris Roeloffsz
te Aarlanderveen. //
Namen kopers Mr. Nicolaes Cromholt, president van het Hof van Holland. //
Onroerend- en roerend goed Vrijhoef (heerlijkheid bij Sluipwijk)
of Vrije Hoef (gehucht bij Aarlanderveen) ???, de hoge heerlijkheid van de Vrijehouve,
met baljuwschap, korentienden, turfmaat en erfpacht,
in leen van de graven van Holland, met een onversterfelijk leen
van 27 morgen wei- en hoiiland met huis, schuur en barg.
Verwijzing akte 3329/1625/071 /
Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inv.nr.3329. //

===============================================================


Nationaal Archief, Den Haag, website www.gahetna.nl, Hof van Holland, 1428-1811,
=> vaste URL > http://proxy.handle.net/10648/bf1bbab0-6b71-102d-8180-005056a23d00
• Datum rekest: 1635-12-10 (10 dec.1635) collectie Archieven. /
Naam archiefblok: Hof van Holland: Reksten om mandement. / 2. Stukken betr. de rechtspraak.
2.1. Reeksen / 2.1.2. Rekesten. / 2.1.2.1. Rekesten om mandement (1623-1811) /
2997-3258, Rekesten om mandament, met bijlagen. 1623-1811, 252 pakken.
2997-3136, Van griffiers en secretarissen. / 2997, 1623, 1630, 1634 en 1635.

Mandement: Mandement penaal. / Suppliant: Jan Maertensz, wonende te Voorburg.
Tegenpartij: Jonker Samuel Casenbroot. / Betreft: Geschil over recht van overpad.
Beschikking van het hof: Fiat mandament bij simpel bevel. / Bijzonderheden: Geen.
Bronverwijzing: Nummer toegang: 3.03.01.01., inventarisnr.2997, folionr: 222. //
============================================================

Gemeentearchief Schiedam, website http://archief.schiedam.nl/
• 21 aug.1637:
Bron Gemeentearchief Schiedam Notariële Indices.
Naam: Kazembroot (Cazembroot), Johanna.
Omschrijving: Is 17 December 1636 twaalf jaren geworden,
en van mening was zich naar school te begeven,
compareerde 21 Augustus 1637 tot het maken van haar testament
en benoemd tot haar universele erfgename haar moeder Maria Brassers,
die echter gehouden is van haar natelaten goederen 1000 gulden
aan de armen uit te reiken.
Vindplaats: O.N.A. [= Oud-Notariëel Archief] inv.no.748 blz.1671.
Compareerde 13 Augustus 1640 en approbeerde het testament
door haar gemaakt in dato 21 Aug.1637. O.N.A. inv.no.748 blz.1863.
=============================================================

Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord www.streekmuseumhw.nl/
1639: Kasembrood: >=> Casembrood. /
Archief Polder Oud-Beijerland 1: kluis Waterschap in Klaaswaal.

Casembroots, juffr.; haer moeder is doopgetuige bij Mattheus,
zoon van Andries Hessels de Dinter, => Mattheus:
~ gedoopt datum 7-8-1639 (7 Aug.1639) / ~ bapt.-date 7-8-1639 (7th Aug.1639).
------------------------------------------------------------------------------------------------

Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord www.streekmuseumhw.nl/
1639, 1645: Casembroots, Antonetta (of: Antonia),
echtgenote van Jonkheer Andries Hessels de Dinter, baillieu;
betreft dopen van kinderen in Oud-Beijerland /
(Bron: DTB - Oud-Bld.1.
; 1639-1645.)
Casembroots, Antonetta (of: Antonia),
echtgenote van Jonkheer Andries Hessels de Dinter, baillieu;
betreft dopen van kinderen in Oud-Beijerland;
> Mattheus: ~ gedoopt datum 7-8-1639 (7 Aug.1639) /
~ bapt.-date 7-8-1639 (7th Aug.1639).
> Loyse Philippe: ~ gedoopt datum 29-11-1645 (29 nov.1645) /
~ bapt.-date 29-11-1645 (29 nov.1645).
===========================================================

Gemeentearchief Schiedam, website http://archief.schiedam.nl/
• 13 aug.1640, etc.:
Bron Gemeentearchief Schiedam Notariële Indices.
Naam: Dussen, Cornelis, van der. / Omschrijving: Zie Jannitgen Jacobsdr.
Vindplaats: O.N.A. [= Oud-Notariëel Archief] inv.no.741 blz.45
Als getrout hebbende Grietgen Jaeobsdr. Brassers,
zie O.N.A. inv.no.741 blz.151 zie O.N.A. inv.no.741 blz.172 Oom van
Maria Brassers, lest weduwe van Joncker Cornelis de Boot,
zie alaar. O.N.A. inv. no.748 blz.1859. //

Gemeentearchief Schiedam, website http://archief.schiedam.nl/
13 aug.1640:
Bron Gemeentearchief Schiedam Notariële Indices. /
Naam: Brassers, Maria. /
Omschrijving: Joffvrouwe,
lest weduwe van Joncker Cornelis de Boot,
wonende tot Sluijs in Vlaanderen, compareerde 13 Augustus 1640
t
ot het maken van haar testament, en prelegateerde haar drie dochters
Cornelia, Maria en Adriana de Boot

de hoffstede met land gelegen in Oostduijvelant,
en enige landerijen gelegen in Oosterlandt int landt van Schouwen,
haar aangekomen uit de boedel van haar grootmoeder za. [= zaliger] Dana Vagers,
verklaarde verder, dat zij aan haar dochter Johanna Casembroot
voor 1300 gulden aan juwelen goud en paarlen heeft geschonken,
benoemt tot haar erfgenamen haar vijf kinderen,
en tot voogden haar oom Cornelis van der Dusse , enz. /
Vindplaats:
O.N.A. [= Oud-Notariëel Archief] inv.no.748 blz.1859.
============================================================


Gemeentearchief Schiedam, website http://archief.schiedam.nl/
• 6 jun.1645:
Bron Gemeentearchief Schiedam Notariële Indices.
Naam: Brassers, Joffje Maria. /
Omschrijving: Weduwe van Joncker Cornelis de Boot,
compareerde 6 Juni 1645, en verleende acte van procuratie aan
Heijndrick de la Hije,
Solliciteur in 's-Gravenhage,
specialijk om uit haar comparantes naam zeker proces te voeren tegen
Jaecques Ploquet,
Commys in Gazant. /
Vindplaats: O.N.A. [= Oud-Notariëel Archief] O.N.A., inv. no. : 756 blz. : 1229
Weduwe van Joncker Cornelis de Boot,
in zijn leven s'lands Schepen van de Vrije in Vlaanderen,
en dochter van Oud Burgemeester Willem Brasser, wonende binnen Schiedam,
compareerde 17 Juli 1647, en verleende acte van procuratie aan
Jan Jooste Koekuijt
, Dijkgaaf van ter Grauwe. / O.N.A. inv.no.757 blz.313.
============================================================

Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord www.streekmuseumhw.nl/
1639: Kasembrood: zie/see: Casembrood. /
Archief Polder Oud-Beijerland 1: kluis Waterschap in Klaaswaal.

Casembroots, juffr.; haer moeder is doopgetuige bij Mattheus,
zoon van Andries Hessels de Dinter,
Mattheus: ~ gedoopt datum 7-8-1639 (7 Aug.1639) /
~ bapt.-date 7-8-1639 (7th Aug.1639).
---------------------------------------------------------------

Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord www.streekmuseumhw.nl/
1639, 1645: Casembroots, Antonetta (of: Antonia),
echtgenote van Jonkheer Andries Hessels de Dinter, baillieu;

betreft dopen van kinderen in Oud-Beijerland / (Bron: DTB - Oud-Bld.1.; 1639-1645.)
Casembroots, Antonetta (of: Antonia),
echtgenote van Jonkheer Andries Hessels de Dinter,
baillieu;
betreft dopen van kinderen in Oud-Beijerland;
> Mattheus: ~ gedoopt datum 7-8-1639 (7 Aug.1639) /
~ bapt.-date 7-8-1639 (7th Aug.1639).
> Loyse Philippe: ~ gedoopt datum 29-11-1645 (29 nov.1645) /
~ bapt.-date 29-11-1645 (29 nov.1645).
==============================================================

De volgende informatie is gevonden via website www.archieven.nl
CASEMBROOD, CASEMBROODT, CASEMBROOT,
betreft de stad Dordrecht:
Bron:
Informatie over onderstaande beschrijving: Toegangsnummer: 21A.
Archieftitel: Gast- of ziekenhuis, voorheen het Heilig Sacramentsgasthuis
II.  STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN. /
F:
 Eigendommen. / 6:  Testamenten. /
kenmerken: Gast- of ziekenhuis, voorheen het Heilig Sacramentsgasthuis. /
Inventarisnr.528. 
/ Uittreksel uit het testament van Anna Casembroodt,
waarbij geld wordt vermaakt. / Datering 1650. Omvang 1 stuk.
Vindplaats Stadsarchief Dordrecht >www.dordrecht.nl/stadsarchief
(zie ook mededelingen op website van het Stadsarchief te Dordrecht).

===============================================================

(BRON: DIGITALE STAMBOOM GEMEENTEARCHIEF DELFT
DTB 1623 – 1783, BST 1925) CASEMBROOT & CASENBROOT,
dopen in Delft 15 november 1652: Dopeling: Jan.
Vader: Jan van den Bosch. Moeder: Hoventie Casembroot.
Getuigen: Leonard Casenbroot,
Sara van den Bosch, Margriete van Gel, Anna van der Burgh.

Plaats: Delft. Datum doop: 15-11-1652 (~ 15 nov.1652) 
Bron: DTB Delft inv.57, folio 39.

===============================================================

Nationaal Archief, Den Haag, website www.gahetna.nl, Hof van Holland:
Decreten, Datum decreet: 1653-07-31 (31 juli 1653) => Vaste URL:
=> http://proxy.handle.net/10648/f57a0ab2-57df-102d-8b87-005056a23d00
• Datum decreet:: 1653-07-31 (31 jul.1653) collectie > Indexen > Hof van Holland:
Decreten > Hof van Holland: Decreten, Datum decreet: 1653-07-31. (= 31 jul.1653.) //
Decreet: Willig. / Namen impetranten: De kinderen en erfgenamen van
Aeltje Pouwelsdr, de weduwe van Leendert Leendertsz Coster, te Voorburg. /
Namen eigenaren: De kinderen en erfgenamen van
Aeltje Pouwelsdr, de weduwe van Leendert Leendertsz Coster,
te Voorburg.
/
Namen kopers: Samuel Casembroot, heer van ter Moer,
ten behoeve van zijn zoon Johan Casembroot. /
Onroerend- en roerend goed: Tedingerbroek,
een perceeltje hooiland met akkers en dobben zuidwaarts daarvan,
strekkend van de Goowatering zuidwaarts tot de veendijk. /
Verwijzing akte: 3367/1653/061. /
Bronverwijzing: Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3367. //

=> http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/index/eadid/3.03.01.01/inventarisnr/3367
citeerinstructie volledig = Nationaal Archief, Den Haag, Hof van Holland,
nummer toegang 3.03.01.01, inventarisnummer 3367.
verkort citeerinstructie = NL-HaNA, Hof van Holland, 3.03.01.01, inv.nr.3367. //

• extra info => Achtergrond: Decreten van het Hof van Holland
=> http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00353/achtergrond

============================================================
====


http://www.gahetna.nl, vaste URL:
=> http://proxy.handle.net/10648/f563a4ca-57df-102d-8b87-005056a23d00
Collectie; Indexen; Hof van Holland: Decreten > Hof van Holland: Decreten,
Datum decreet 1655-02-05 (d.d.5 febr.1655.) / Decreet Willig. / Namen impetranten:
Reynier Casembroot, commies van Financien van de Verenigde Nederlanden;
juffrouw Anna de Veer. / Namen eigenaren: Reynier Casembroot. /
Namen opposanten: Gerrit Vinck; Maerten Deijm; Willem van Ravesteijn;
Abrahm van Hoochbruch; Maerten van Groeningh; Gerrit van der Velde,
allen procureurs van Meester in den Verbale; Quintijn de Veer, baljuw van Den Haag;
Heer en Meester Diederick Sicxtijn, mede Raad Ordinaris van de Hove van Holland,
als voogden van het onmondig kind van juffrouw Anna de Veer;
Jacob Casembroot; Aelbrecht Casembroot;
Mr. Jacob de Silla, fiscaal advokaat van de Generaliteit; Mr. Wouter Segwaert, advokaat;
Arent van der Hooge, rentmeester van de Broederschap van St. Joris Doelen te Den Haag;
Pieter Balde, zijdelakenkoper; Michiel van der Dussen te Delft;
de Weesmeesters van Den Haag, oppervoogden van de minderjarige kinderen
en erfgenamen van
Leonardt Casembroot;
Gerdina de Silla; Wouter Hulshout; Mr. Johan Comans, advokaat;
Leonardt Casembroot, meerderjarige zoon van wijlen Pieter Casembroot;
Cornelis Maertensoon van der Dussen. /
Namen kopers: Hendrick van der Graeff, klerk ordinaris van de Generaliteit. /
Onroerend- en roerend goed: Den Haag, Voorhout, zuidzijde, uitkomende in de Houtstraat.
Aan de westzijde St. Joris Doelen. Een huis en erf. /
Bijzonderheden: De impetrant heeft het huis voorheen gekocht van wijlen Hendrick van der Mast;
Deken en Hoofdmannen en Raden van de Broederschap van St. Joris Doelen. /
Dit decreet bevat 30 bladzijden. Verwijzing akte 3369/1655/008
Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3369. //

====================================================================

Bron: Nationaal Archief / Rijksarchief van Zuid-Holland, Rijswijk,
DTB (Nederd.Geref.=Ned.Herv.) kerk: DTB-boek: R.1.; p.49.: datum 31 okt.1655.
= Den 31 Oktober zijn alhier getrout: Jonkheer Leonaard van Casenbroot
met Juffrou Petronella van Hijselendoorns,
gadi utto Natio in 's-Gravenhage.
==================================================================

> (de) CASEMBROOT; d.d.20 SEPT.1662 in ZWAMMERDAM
= Jonker Casenbroot.
Bron: Zwammerdam, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 21 folio 106, 20-09-1662.
Regest: 20-09-1662. Gijsbrecht Hendrickxsz van der Sluijs, wonend te Zwammerdam,
is schuldig aan de kinderen van Dirck Jacobsz Verburch
een bedrag van 150/160 gulden over leverantie van winkelwaren.
Gesteld onderpand: zijn huis en erf in de Vierschouwerij van Zwammerdam,
strekkend uit de Rijn tot de "glintinge" (=schutting)
van Jan Jacobsz Lelievelt en Dirck Harmanssen van der Heijden toe,
belend ten oosten Jonker Casenbroot
en ten westen Annetjen Sijmonsdr, weduwe van Jacob Cornelisz Schippers. //
===============================================================

> (de) CASEMBROOT, d.d.2 FEBR.1663 in ZWAMMERDAM
= Leonart Casembroot, wonende te 's-Gravenhage.
Bron: Zwammerdam, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 21 folio 117v, 02-02-1663.
02-02-1663. Regest: Cornelis Pietersz Verlaen,
wonend te Zwammerdam,
verkoopt aan Leonart Casembroot, wonend te 's-Gravenhage,
7 morgen 5 hond land op de Lage Burch,
strekkend van de Hoge Rijndijk tot aan de Dammekade,
belend ten oosten Willem Claessen Onderwater en ten westen de koper,
mede daarop staande een huis, erf en boomgaard;
mede nog een erf toekomend Aeltgen Keijser
en het erfje waarop een huisje van de Armen van Zwammerdam staat. //
Koopsom 4050 gulden. //
vervolg a: folio 118. 02-02-1663.
Schuldbrief van voorgaande koop, groot 3000 gulden.
===================================================================

> (de) CASEMBROOT; d.d.30 MEI 1663 in Zwammerdam
= Jonker Leonart Casembroot.
Bron: Zwammerdam, Rechterlijk archief, protocollen,
inv.nr. 21 folio 133, 30-05-1663.
[= 30 mei 1663.]
30-05-1663. Regest: Jan Jacobsen Lelievelt verkoopt aan
Cornelis Harmensen van der Heijden en Dirck Harmensen van der Heijden,
de helft van een huis en erf gelegen in de Vierschouwerij van Zwammerdam,
waarvan de andere helft behoort aan de kopers,
strekkend van de Hoge Rijndijk tot het erf van Gijsbert Hendricxen van der Sluijs,
belend ten oosten Jonker Leonart Casembroot,
ten westen de weduwe van Jacob Cornelissen. //
Koopsom 400 gulden.
======================================================================

In 1664: Casembroodt: vermeld in de plaats Monster. /  Toegangsnummer: 0306-01. /
Archieftitel: Sint Nicolaasgasthuis. / 2. Stukken van financiele aard. / 2.3. Inkomsten
uit onroerende goederen. / 2.3.2. Landerijen en huizen. / 2.3.2.09. In Monster. /
> kenmerken: Sint Nicolaasgasthuis. / Inventarisnr.168. Koopcontract betreffende een stuk land,
door de regenten van het Sint- Nicolaasgasthuis verkocht aan
Anna Schade,
weduwe van Leonard Casembroodt, Raad in den Hoogen Raad in Holland,
Datum, jaartal: 1664. Met bijbehoorende stukken d.d. 1598-1663. Omvang 8 stukken.
Vindplaats Haags Gemeentearchief. > www.gemeentearchief.denhaag.nl
=====================================================================

Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1667: Kazenbrood, Weledelgeb.Vrouwe, Antonia; doopgetuige /
(Bron: DTB - Oud-Bld.2.
; 1667.) Kazenbrood, Weledelgeb.Vrouwe, Antonia;
doopgetuige bij het dopen van een kind: Jan, ~ gedoopt datum 31-7-1667 (31 Jul.1667),
zoon van Glaudij v. Divoort. //
=====================================================================

> Betr.: (de) CASEMBROOT; d.d. 6 AUG.1668 in ZWAMMERDAM
= Jonker Leonardt de Casembroot, wonende te 's-Gravenhage:
Bron: Zwammerdam, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 21 folio 231, 06-08-1668.

06-08-1668. Regest: Incompleet. / Cornelis Pietersz Orlaen (?) [= m.i.: Verlaen]
verkoopt aan Jonker Leonardt de Casembroot, wonend te 's-Gravenhage,
8 morgen land in de Binnenpolder, strekkend van de Hoge Rijndijk tot over de Dammekade,
belend ten oosten Willem Claesen Onderwater en ten westen de koper ........ //
=====================================================================


> (de) CASEMBROOT; d.d.19 OKT.1668 in ZWAMMERDAM
= Jonker Leonard Casembroot.
Bron: Zwammerdam, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 21 folio 233v, 19-10-1668.

19-10-1668. Regest: Willem Claessen Onderwater, wonend te Zwammerdam,
is schuldig aan Phillips Cornelissen Stopenburch een bedrag van 1000 gulden. //
Gesteld onderpand: een hofstede met huis, berg en schuur in de Binnenpolder,
groot 15 morgen, strekkend van de Rijndijk tot de Dammekade,
belend ten oosten Jonker Idsus (Idsard) van Albada
en ten westen Jonker Leonard Casembroot.
======================================================================

> (de) CASEMBROOT; d.d.13 JUN.1669 in ZWAMMERDAM
= de heer Casembrooth.
Bron: Zwammerdam, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 22 folio 10v, 13-06-1669.

13-06-1669. Regest: Adrijaen Schoonhoven heeft voor het gerecht van Alphen
gepasseerd 3 rentebrieven ten behoeve van
Adrijaen Marinisse
en Johan en Jacob de Beijer,
met als onderpand door de comparant gesteld twee steenplaatsen onder Alphen.
Mede verbindt hij hierbij een hofstede met 19 morgen land onder Zwammerdam,
• waarvan 13 morgen in de Binnenpolder, strekkend van de Rijndijk tot de Dammekade,
belend ten oosten heer Casembrooth en ten westen Schoonhoven zelf. //
• en 6 morgen strekkend van de Wijkdijk tot in de Wetering,
belend ten zuiden Claes Adriaensz Coorn
en ten westen de erfgenamen van Van Wieringen. //
==================================================================

De volgende archiefvondst via www.archieven.nl betreft familie Musch,
naaste familie van familie (de) Casembroot [familienaam div. spellingvariaties]:
Informatie over onderstaande beschrijving: Toegangsnummer: 0306-01.
Archieftitel: Sint Nicolaasgasthuis. 2. Stukken van financiele aard.
2.3. Inkomsten uit onroerende goederen. 2.3.2. Landerijen en huizen.
2.3.2.02. In Haagambacht. / kenmerken: Sint Nicolaasgasthuis. /
Inventaris 161. Stukken betreffende den eigendom var. 4 morgen 238 roeden lands,
afkomstig van Mathijs Pompe, heer van Slingelandt,
en diens echtgenoote Maria Elisabeth Musch.
Datering 1669 en 1670. / Omvang 6 stukken, 1 charter en 1 kaart.
Vindplaats Haags Gemeentearchief.


Schepenzegel (1651) van Jan CASEMBROOT,
hij was onder andere Schepen te Rotterdam 1651–1652,
ook bekend als Mr. Johan CASEMBROOT, advocaat, ['van Delft'],
gehuwd te 's-Gravenhage op 26 mei 1638 met Cornelia MUSCH,
dochter van Jan Jacobsz. MUSCH, koopman in haring, enz.,
en van Maritge Cornelisdochter,
echtelieden wonende te Huize 'de Moerinne',
Haringvliet ZZ te Rotterdam. //
==============================================================

(BRON: DIGITALE STAMBOOM GEMEENTEARCHIEF DELFT
DTB 1623 – 1783, BST 1925) CASENBROOT,
dopen in Delft 26 maart 1670:
Dopeling: Cornelia.
Vader: Anthonij Cortebrant. Moeder: Aeltge Heijndricks.
Getuigen: Cornelis Valck, Juffrouw Casenbroot.

Plaats Delft. Datum doop 26-03-1670 (~ 26 maart 1670).
Bron: DTB Delft inv.11, folio 56v.
====================================================================

> (de) CASEMBROOT; d.d.9 NOV.1673 in ZWAMMERDAM
= de heer Kasembroot.
Bron: Zwammerdam, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 23 folio 51, 09-11-1673.

09-11-1673. Regest: Gerrit van Tol, wonend te Leiderdorp
en Dirck Harmansz van der Heijden, wonend te Zwammerdam,
als voogden over de twee kinderen van Willem Claesz Onderwater,
die in leven te Zwammerdam woonde,
zijn schuldig aan Batholomeus Verrijs, koopman te Gouda, een bedrag van 600 gulden.
Gesteld onderpand: 15 morgen land in de Binnenpolder,
strekkend van de dijk tot de Dammekade,

belend ten oosten de weduwe van de heer Soutelande en ten westen de heer Kasembroot.
vervolg a: folio 52. 09-11-1673. Kopie. Willem Claesz Onderwater woonde in een hofstede
van 15 morgen land onder Zwammerdam, waar zijn vrouw is overleden.

Zelf werd hij
vermoord tijdens de Franse overval, eind december 1672.
Zijn huis brandde totaal af. / Zijn twee kinderen bezitten buiten de 15 morgen land niets meer.
Dit was vrij, allodiaal land in bezit van hun vader, geheel onbelast.

Gestelde voogden over de kinderen zijn
Gerrit van Tol en Dirck Harmansz van der Heijden,
beiden (!?) wonend te Zwammerdam,

[= m.i.: zie boven, Regest: Gerrit van Tol, wonend te Leiderdorp, dus niet te Zwammerdam],
althans na verzoek aan en toestemming van het Hof van Holland.

=============================================================================

Bron: Nationaal Archief / Rijksarchief van Zuid-Holland, Rijswijk, DTB (Nederd.Geref.=Ned.Herv.kerk):
DTB-boek: R.1.; p.209.: datum 1 jan.1674. = Den 1 Januari getrout
Godewaart Casenbroot, cappiteyn van dienste dezer Landen tegenwoordigh in Garnizoen tot Naarden,
met Machteline Sas, j.d.; beiden van 's-Gravenhage.
===========================================================================

Gemeentearchief Schiedam, website http://archief.schiedam.nl/
• 11 okt.1676: Bron Gemeentearchief Schiedam Notariële Indices.
Naam: Brasser, Wilhelm. / Omschrijving:
In leven de vader van
Johanna Brasser(s), zie Rochus van Pomeren, Coopman binnen Schiedam,
in dato 23 juni 1676. / Vindplaats: O.N.A. inv.no.764 blz.1517.
Zie Wilhem Wachtmans, coopman tot Rotterdam, in dato 11 oct. 1676.
O.N.A. inv.no.764 blz.1557.

Gemeentearchief Schiedam, website http://archief.schiedam.nl/
• 11 okt.1676: Bron Gemeentearchief Schiedam Notariële Indices.
Naam: Brasser(s), Juffr. Adriana. / Omschrijving:
zie Wilhem Wachtmans,
coopman tot Rotterdam, in dato 11 oct. 1676. /
Vindplaats:
O.N.A. inv.no.764 blz.1557.

Gemeentearchief Schiedam, website http://archief.schiedam.nl/
• 11 okt.1676: Bron Gemeentearchief Schiedam Notariële Indices.
Naam: Brasser(s), Juffr. Agatha. / Omschrijving:
In leven de moeder van
Mr. Joris Brest, Schepen en Raad van Middelburg in Zeeland,
zie Wilhem Wachtmans, coopman tot Rotterdam, in dato 11 oct. 1676. /
Vindplaats: O.N.A. inv.no.764 blz.1557.

Gemeentearchief Schiedam, website http://archief.schiedam.nl/
• 11 okt.1676: Bron Gemeentearchief Schiedam Notariële Indices.
Naam: Brasser(s), Juffr. Margarieta. / Omschrijving:
Gewoond en overleden binnen
Schiedam, zie Wilhem Wachtmans, coopman tot Rotterdam, in dato 11 oct. 1676. /
Vindplaats: O.N.A. inv.no.764 blz.1557.

Gemeentearchief Schiedam, website http://archief.schiedam.nl/
• 11 okt.1676: Bron Gemeentearchief Schiedam Notariële Indices.
Naam: Brasser(s), Jonckvr. Maria. / Omschrijving:
In leven de moeder van
Jonkr. Cornelis de Boot, Heer van Cadsant en Oud Burgemeester Slants van Vrije,
zie Wilhem Wachtmans, Coopman tot Rotterdam, in dato 11 oct. 1676. /
O.N.A. inv.no.764 blz.1557.

Gemeentearchief Schiedam, website http://archief.schiedam.nl/
• 11 okt.1676: Bron Gemeentearchief Schiedam Notariële Indices.
Naam: Pomeren, Rochus van. / Omschrijving:
Coopman binnen Schiedam,
zie Wilhem Wachtmans, dato Coopman tot Rotterdam, in dato 11 oct.1676. /
Vindplaats:
O.N.A. inv.no.764 blz.1557.=======================================================================

(de) CASEMBROOT; d.d.12 APR.1677 in ZWAMMERDAM
= de heer Kasenbroot.

Bron: Zwammerdam, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 23 folio 173, 12-04-1677.

12-04-1677. Regest: Dirck van Stoopenburch, als curator over het geabandonneerde erf
van de weduwe van Gijsbert Heijndricksz Schipper, verkoopt aan
Claes Reijersz Outshoorn, houtkoper, en Maerten Cornelisse Outshoorn,
een afgebrand huis en erf te Zwammerdam, gelegen achter het erf van
Dirck Harmensz van der Heijde tot aan de Rijn, belend ten noorden de koper
en ten zuiden de gemene sloot van de heer Kasenbroot.
Verkoop bij willig decreet. Koopsom 26 gulden.
======================================================================

Bron: Nationaal Archief / Rijksarchief van Zuid-Holland, Rijswijk,
DTB (Nederd.Geref.=Ned.Herv.kerk):
DTB-boek: R.1.; p.246.: datum 28 nov.1677
=> Den 28 November 1677 getrouwt
de Heer Godewart Kasembrood, weduwnaar, capiteyn van dienste dezer Landen,
met juffrou Dorothea Snoek, woonende tot Schoonhoven
en gaven attestatien van 's-Gravenhage en Schoonhoven.
==============================================================================

> (de) CASEMBROOT; d.d.2 MEI 1678 in ZWAMMERDAM
= de heer Caessenbroot.

> Website > http://www.groenehartarchieven.nl/detail.asp?File=sdk_k1ora&DocID=5027298.
© 2006 Streekarchief Rijnlands Midden. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
Bron: Zwammerdam, Rechterlijk archief, protocollen Zwammerdam 1677-1699.
inventarisnummer 24, bladzijde 54, datum 02-05-1678; inhoud:
Dirck van Stoopenburgh, schout van Zwammerdam,
als curator over het erf van Reijer Huibertsz van Outshoorn,
verkoopt aan Jacob Hendrickse Duijvevelt de helft van het erf,
waarop een huis heeft gestaan dat bij de Franse inval is afgebrand,
strekkend van de Rijndijk tot in de Rijn, belend ten zuiden Pieter Evertse de Vries,
ten noorden de heer Caessenbroot.

Verkoop bij willig decreet. / Koopsom 37 gulden 10 stuivers.
==========================================================================

> (de) CASEMBROOT; d.d.8 MEI 1679 in ZWAMMERDAM
= Jonker Kossenbroet.

> Website > http://www.groenehartarchieven.nl/voorouders/k1ora/21429633.
Bron: protocollen Zwammerdam 1677-1699.
inventarisnummer 24, bladzijde 76, datum 08-05-1679; inhoud:
Dirck van Stoopenburgh als curator van de boedel van Willem Claesse Onderwater,
verkoopt aan Nicolaes van der Hoeven, een hofstede met 15 morgen land in de Binnenpolder,
strekkend van de Hoge Rijndijk tot over de Dammekade, belend ten noorden Jonker Kossenbroet
en ten zuiden Jonker Soutlandt. / Koopsom 3550 gulden. /
plaatsnaam: Zwammerdam. / instelling: Streekarchief Rijnlands Midden. //

===========================================================================

> (de) CASEMBROOT; d.d.15 JAN.1680 in ZWAMMERDAM
= de heer CaesenBroot.
Bron: Zwammerdam, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 24 folio 95v, 15-01-1680.
15-01-1680. Regest: Marritjen Thonisdr Randenburgh, weduwe van Jan Cornelisz Craen,
met Jan Jansz Craen, haar zoon, als voogd, Cornelis Maertensz Randenburgh,
Willem Willemsz Vermij, getrouwd met Emmitjen Maertensdr Randenburgh voor hunzelf
en opkomend voor hun verdere broer en zusters, kinderen van Maerten Thonis Randenburgh,
Cornelis Poulusz voor zichzelf, Louris Willemsse, als voogd over de onmondige weeskinderen van
Poulus Jansse en Aeghjen .. Thonis Randenburgh,
allen als erfgenamen van Jan Thonisz Randenburgh, verkopen aan Johannes Marthensz Paludanis:
7 morgen hooi- en hennepland onder Voshol, strekkend van het land van Joost Ariensz Twaelffhoven
tot aan het land van de heer CaesenBroot, belend ten oosten de weduwe van Werbout Dircksz
en ten westen de Vosholse heerweg.
Belast met 28 gulden erfpacht per jaar aan de heer Van Brederode.
Koopsom 300 gulden.

===========================================================================

> (de) CASEMBROOT; d.d.25 APR.1680 in ZWAMMERDAM
= de heer Caessenbroot.
> website http://www.groenehartarchieven.nl/detail.asp?File=sdk_k1ora&DocID=5078743.
© 2006 Streekarchief Rijnlands Midden. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
Bron: Zwammerdam, Rechterlijk archief, protocollen Zwammerdam 1677-1699;
inventarisnummer 24, bladzijde 104v, datum 25-04-1680; inhoud:
Dirck Harmensz van der Heijde en Heijme Cornelisz van der Heijde,
voor zichzelf en opkomend voor zijn zwagers en zuster, verkopen aan
Maerten Cornelisz Outshoorn, houtkoper en meester-timmerman,
een erf te Zwammerdam, strekkend van de Hoge Rijndijk
tot aan de koper en Claes Reijersz Outshoorn,
belend ten noorden de koper en Claes Reijersz Outshoornen
ten zuiden de heer Caessenbroot.

Koopsom 100 gulden.

==========================================================================

> (de) CASEMBROOT; d.d.20 JUL.1680 akte in Alphen,
zie de locatie in ZWAMMERDAM = de heer Casembroot.

Bron: Alphen, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 23 folio 50v, 20-07-1680.

20-07-1680. Regest: Willem van Brantwijck, heer van Blockland, burgemeester van Dordrecht,
gecommiteerde van de Staten van Holland, mr. Adriaen Cobmoijer, raadsheer van de Hoge Raad,
mr. Joaghim Ravens, advocaat van het Hof van Holland, gestelde curatoren over de boedel van
Adriaen Schoonhoven, volgens verbaal d.d. 08-07-1676 voor 't voorn. Hof, dragen over aan
mr. Adriaen Cobmeijer:
17 1/2 morgen land, waarvan de hofstede is verbrand door de Fransen,
waarvan 11 1/2 morgen wei- en teelland in de Binnenpolder van Zwammerdam,
strekkend uit de Rijn tot voorbij de Dammekade, belend ten oosten de heer Casembroot,
ten westen de nagenoemde landen van Schoonhoven voorn.
en de resterende 6 morgen gelegen in de wijk, strekkend van de Wijkdijk tot in de Wetering,
belend ten oosten ..., ten westen...(niet vermeld).
• Nog 3 morgen weiland in Zwammerdam achter de Kerk, strekkend tot de 11 1/2 morgen,
ten zuiden het voorn. land, ten noorden de nagenoemde woning en 17 morgen land.
• Nog een woning en 17 morgen land, achter en naast elkaar liggende,
waarvan 8 morgen met huis, schuur en boomgaard in Zwammerdam en 9 morgen in Alphen
strekkend van de Dijk en Wagenweg tot aan de Toegang, belend ten oosten Aert Pietersz van Staveren
en de andere verkochte landen en de Dammekade, ten westen Cornelis Bam.
Koopsom 12.300 gulden. Schuldbrief geroijeerd 14-03-1713.
=======================================================================

> (de) CASEMBROOT; d.d.20 JUL.1680 in ZWAMMERDAM
= de heer Casenbroot.
Bron: Zwammerdam, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 24 folio 101, 20-07-1680.
20-07-1680. Regest: Willem van Brantwijck, heer van Blocklant, burgemeester van Dordrecht,
raad van de staten van Holland, mr. Joachim Barens, advocaat van het Hof van Holland,
mr. Adriaen Cobmoijer, eveneens advocaat van het Hollandse Hof,
met consent van de crediteuren van Adriaan Schoonhoven, als gestelde curators over de boedel van
voornoemde Schoonhoven volgens verbaal van 08-07-1676, verkopen aan mr. Adriaen Cobmoijer:
17 1/2 morgen land met hofstede, die door de Fransen is verbrand,
hiervan liggen 11 1/2 morgen wei- en teelland in de Binnenpolder,
waarvan 8 1/2 morgen samen zijn gelegen met 4 morgen 2 hond toekomend .niet vermeld. te Leiden,
strekkend uit de Rijn tot over de Dammekade, belend ten oosten de heer Casenbroot
en ten westen het volgende land van de heer Schoonhoven
en de resterende 6 morgen in de Wijk, strekkend van de Wijkdijk tot in de wetering,
belend ten oosten .niet vermeld. en ten westen .niet vermeld.
Belast met een erfpacht van 4 gulden per morgen jaarlijks aan de heer van Brederode.
• Nog 3 morgen weiland achter de kerk te Zwammerdam,
strekkend tot het land van de voornoemde 11 1/2 morgen,
belend ten zuiden voornoemd land en ten noorden de voornoemde woning en 17 morgen;
• nog een hofstede en 17 morgen wei- en teelland naast elkaar gelegen,
waarvan 8 morgen met huis en schuur en boomgaard te Zwammerdam en de 9 morgen onder Alphen,
strekkend van de dijk en de wagenweg tot de Toegang, belend ten oosten Aert Pietersz van Staveren
en ten westen Cornelis Bam.
Koopsom 12.300 gulden.
vervolg a: folio 102v. 18-07-1680. / Schuldbrief van voorgaande koop, groot 12.300 gulden.
Geroijeerd 13-03-1713.
========================================================================

> (de) CASEMBROOT, d.d.27 MRT.1681 in ZWAMMERDAM
= de heer Cassenbroot.

= © 2006 Streekarchief Rijnlands Midden.
Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
Bron: Zwammerdam, Rechterlijk archief,
protocollen Zwammerdam 1677-1699
inventarisnummer 24, bladzijde 125v, datum 27-03-1681; inhoud:
Maert Cornelisz Outshoorn, wonend te Bodegraven,
verkoopt aan Claes Reijersz Outshoorn
• een halve zaagmolen, gronden, erven, schouw en gereedschap,
waarvan de comparant en de koper ieder de helft bezit;
• nog een erf daar naast gelegen, de comparant [= verkoper] geheel toekomend,
strekkend van de Rijndijk tot in de Rijn, belend ten zuiden de heer Cassenbroot
en ten noorden de koper [= Claes Reijersz Outshoorn].
Koopsom 806 gulden.
vervolg a. folio 126. 27-03-1681. / Schuldbrief van voorgaande koop, groot 550 gulden.
Geroijeerd 28-12-1685.
==========================================================================

Hieronder uit de collectie oud-notarieel archief van de plaats Naarden in de provincie Noord-Holland;
heeft vermoedelijk betrekking op een van de leden uit het adellijke geslacht:
(de) Casembroot in de zeventiende eeuw:
1 juni 1682: [... = geen voornaam] Casembroot, kapitein Garnizoen Naarden.
Hij is vermeld in een notariële akte bij het Rijksarchief te Haarlem,
zie verder oud-notarieel archief te Haarlem, (band-nr.) 3710, (aktenr.) A; 26. / ONA-3710
= Akte gepasseerd te Naarden, Notaris Joan Bosch, periode: jaartal 1682
(RAH originele akte aanwezig aldaar te Haarlem).
Bron: Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem; ONA, index (kaartsysteem).
==========================================================================

> (de) CASEMBROOT; d.d.22 MRT.1686 in ZWAMMERDAM
= jonker Casembroot.

Bron: Zwammerdam, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 24 folio 225, 22-03-1686.

22-03-1686. Regest: Jacob Hendricksz Duijvevelt, wonend in de Steekt onder Alphen,
is schuldig aan Claas Joppe Vis, wonend te Leiden, een bedrag van 175 gulden.
Gesteld onderpand: zijn huis en erf te Zwammerdam,
strekkend van de Hoge Rijndijk tot in de Rijn,

belend ten zuiden Pieter de Vries en ten noorden Jonker Casembroot.
Geroijeerd 14-08-1694.
==========================================================================

> (de) CASEMBROOT; d.d.24 MEI 1688 in ZWAMMERDAM
= jonker Casenbroot.

Bron: Zwammerdam, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 24 folio 253v, 24-05-1688.

24-05-1688. Regest: Jacob Hendricksz de Langhe, wonend te Zwammerdam,
is schuldig aan Jacob Janssen Backer, mede wonend te Zwammerdam, een bedrag van 117 gulden.
Gesteld onderpand: zijn huis en erf in de Binnenpolder,
belend ten oosten de wagenweg of Lage Rijndijk

en ten zuiden, westen en noorden de landen van jonker Casenbroot.
==========================================================================

> (de) CASEMBROOT; d.d.28 JUN.1688 in ZWAMMERDAM
= de heer Casenbroot.
Bron: Zwammerdam, Rechterlijk archief, protocollen Zwammerdam 1677-1699.
© 2005 Streekarchief Rijnlands Midden. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
Inventarisnummer 24, bladzijde 258v, datum 28-06-1688.
inhoud:
Johannes Marthensz Paludanus, rentmeester van Voshol, secretaris van Zwammerdam,
verkoopt aan Ghijsbert Dircksen van Leeuwen: 7 morgen hooi- en hennepland onder Voshol,
strekkend van het land van Joost Arrijsz Twaalffhooven tot het land van de heer Casenbroot,
belend ten oosten Jan Werboutsz van Leeuwen en ten westen de Vosholse herenweg.
Belast met een erfpacht van 49 gulden per morgen. / Koopsom 25 gulden.
=========================================================================

> (de) CASEMBROOT; d.d.25 MEI 1690 in ZWAMMERDAM
= Jonker Cassenbroot.
Bron: Zwammerdam, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 24 folio 280v, 25-05-1690.

25-05-1690. Regest: Jan Wertboutsz van Leeuwen, wonend in de Tempel onder Reeuwijk,
is schuldig aan Adriaan Wittert, koopman te Rotterdam, een bedrag van 600 gulden.
Gesteld onderpand: 6 morgen land onder Voshol,
strekkend van de Tempeldijk tot in de Vosholse wetering,

belend ten oosten Aert Pietersz Verheij en ten westen Jonker Cassenbroot.
========================================================================

> (de) CASEMBROOT; d.d.26 FEBR.1692 in ZWAMMERDAM
= Jonker Cassenbroot.
> WEBSITE http://www.groenehartarchieven.nl/detail.asp?File=sdk_k1ora&DocID=5310261.
© 2006. Streekarchief Rijnlands Midden. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
Bron: Zwammerdam, Rechterlijk archief, protocollen Zwammerdam 1677-1699;
inventarisnummer 24, bladzijde 304v, datum 26-02-1692; inhoud:

Jacob Jansen van Leeuwen als curator over de boedel van
Marretje Hendricksdr, weduwe van Jacob Hendricksz de Langhe,
verkoopt aan Cornelis Thomasz Lelijenvelt een huis en erf in de Binnenpolder,
strekkend van de wagenweg tot achter -niet vermeld-,
belend ten zuiden en noorden het land van Jonker Cassenbroot.
Koopsom 168 gulden.
=======================================================================

> (de) CASEMBROOT; d.d.28 APR.1692 in ZWAMMERDAM
= Jonker Cassenbroot.
> WEBSITE = http://www.groenehartarchieven.nl/detail.asp?File=sdk_k1ora&DocID=5307223.
© 2006 Streekarchief Rijnlands Midden. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
Bron: Zwammerdam, Rechterlijk archief,
protocollen Zwammerdam 1677-1699.
inventarisnummer 24, bladzijde 302v, datum 28-04-1692; inhoud:
Jacob Hendricksz Duijvevelt verkoopt aan Jan en Marretje Cornelisse van der Voorde
een huis en erf te Zwammerdam, strekkend van de Hoge Rijndijk tot in de Rijn,
belend ten zuiden Pieter de Vries en ten noorden de uiterdijk van Jonker Cassenbroot.
Koopsom 328 gulden 3 stuivers.
=======================================================================

> (de) CASEMBROOT; d.d.29 NOV.1695 in ZWAMMERDAM
= de heer Cassenbroot.
> Website = http://www.groenehartarchieven.nl/detail.asp?File=sdk_k1ora&DocID=5341313.
© 2006 Streekarchief Rijnlands Midden.
Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
Bron: Zwammerdam, Rechterlijk archief, protocollen Zwammerdam 1677-1699;
inventarisnummer 24, bladzijde 328, datum 29-11-1695; inhoud:
Cornelis Thomasz Lelijenvelt verkoopt aan Jan van der Voort
een huis en erf te Zwammerdam, strekkend van de Rijndijk
en wagenweg tot het land van de heer Cassenbroot.
Koopsom 60 gulden.
=====================================================================

 

=====================================================

<= CASEMBROOT: Caasembrood - Kazenbroot, alle locaties/ all locations

<= CASEMBROOT, NL startpagina/-page 1: Nederland / the Netherlands

Prov. Zuid-Holland (Prov. South-Holland): startpagina/startpage

> Provincie Zuid-Holland: pagina/page Index / Prov. Zuid-Holland: pagina/page 1.

> Provincie Zuid-Holland: pagina/page 2. / Provincie Zuid-Holland: pagina/page 3.

> Provincie Zuid-Holland: pagina/page 4. / Provincie Zuid-Holland: pagina/page 5.

> Provincie Zuid-Holland: pagina/page 6. / Provincie Zuid-Holland: pagina/page 7.

> Provincie Zuid-Holland: pagina/page 8. / Provincie Zuid-Holland: pagina/page 9.

Zie verder op deze website, stambomen: Casembroot, prov. Zuid-Holland;
See further on this website, familytrees: Casembroot, prov. South-Holland:

> CASEMBROOT - Zuid-Holland (The Netherlands): 7.

============================================

home