HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

< Prov. Zuid-Holland: pagina/page 6.

Prov. Zuid-Holland

 

CASEMBROOT

en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name.

Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa
van personen en families wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen,
vooral welbekend door publicaties, genealogie en heraldiek
over oude adellijke families van Europa.
A surname with various spelling since the middle ages in Europe
of persons and families living in cities and towns with various occupations,
especially well-known because of the publications, genealogy and heraldry
concerning old noble families of Europe.


=================================================================================

> (de) CASEMBROOT: d.d.8 JUL.1701 in ZWAMMERDAM
= de heer Kasenbroodt.
>
Bron: Zwammerdam, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 25 folio 27v, 08-07-1701.
08-07-1701. Regest: Claas Rijersz van Outshoorn, wonend te Zwammerdam, verkoopt aan
Aart Jacobsz Clopper, wonend te Mijdrecht, een houtzaagmolen met huis, waarin Pieter van Nes woont,
en loodsen met erf te Zwammerdam gelegen, strekkend van de Hoge Rijndijk tot in de Rijn,
belend ten oosten de heer Kasenbroodt en ten westen de halve wijk tussen koper en verkoper
door ieder voor de helft te gebruiken.
Voorwaarde is dat de verkoper de stal levenslang zal behouden.
Koopsom 2000 gulden.
vervolg a: folio 28v. 08-07-1701. Schuldbrief van voorgaande koop, groot 2000 gulden.
=============================================================================================

Bron: CBG, Dossier (de) Casembroot, losse aantekeningen (door J.Ch.J. Kazenbroot, coll.: M.Ch. Deden-Kazenbroot.)
Dordrecht: datum 6 April 1702. / Attestatie gegeven: Godevaert Casembroot, j.m.;
vertrek na Batavia.
[= jongeman: ongehuwd; vertrek naar Batavia.]

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Vnd. Godevaert CASEMBROOT is ook vermeld in andere archiefbronnen,
zoals: Uitgevaren voor de VOC-Kamers 700.000 mensen over zee.
Bij de naam van het schip Jerusalem is hij te vinden op de 2e regel als: Godewaard CASEMBROOD
(gevonden door niet exact zoeken bij namen); ij is vermeld na de 1e regel (naam van de schipper:) Fredrik BICHON.
(De schipper is de belangrijkste .. / Bron: VOC, Nationaal Archief gegevens op website http://voc.mindbus.nl
> Copyright Nationaal Archief.
• Persoonsgegevens van Godewaard Casembrood: / Herkomst: Uijtregt.
Rang: Assistent. [= helper van de (opper)boekhouder; bron NA, website VOC]
Datum einde verbintenis: 00/00/1706. / Gerepatrieerd via schip: donkervliet
met DASnr: 6136. / Gegevens van de vaart:/ Schip: Jerusalem. / Kamer: Rotterdam. / Uitreis: 25/04/1702. /
DAS- en reisnr.1888.3. / Inventarisnr.: 14105. / Folio: 3. / Bestemming: Batavia. / Aankomst: 14/01/1703.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ook verder gezocht bij de naam van het schip : Donkervliet;
verder niets gevonden in vnd. VOC-archief http://voc.mindbus.nl
Copyright bijzonderheden Nationaal Archief zie http://www.nationaalarchief.nl
Ook met gegevens over GenLias en copyright, zie vnd. website en http://www.genlias.nl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Meer over deze bijzondere voornaam, met spellingvariaties; zie website http://www.meertens.nl/
zie Godevaart > grondvormd: Godfried. (kerk.feestdag: 7/14 november).

===============================================================================

> (de) CASEMBROOT; d.d.10 JAN.1706 in GORINCHEM.
= kapitein Kaasenbrood.

Bron: Nationaal Archief (v./h. ARA, Algemeen Rijksarchief) te Den Haag; (kleine) klapper, index:
plaats Gorinchem in de provincie Zuid-Holland, militaire huwelijken periode 1583–1812:
d.d. 10 januari 1706 te Gorinchem; voor bijzonderheden op deze datum:
> kapitein
Kaasenbrood.
(Mijn opmerking: zie genealogie van de adellijke familie (de) Casembroot.)
=========================================================================

> (de) CASEMBROOT: d.d.14 MEI 1707 in ZWAMMERDAM
= de heer Kasenbroot.

> B
ron: Zwammerdam, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 26 folio 9, 14-05-1707.
14-05-1707. Regest: Claas Reijertsz Outshoorn, wonend te Zwammerdam,
verkoopt aan Gijsbert van Heusden en Anna Claasdr van Outshoorn, ondertrouwde lieden,
een houtzaagmolen met huis waar Hendrik Gerrit Wout in woont,
benevens de stal en de loodsen met het erf benoorden de molen, gelegen hout te Zwammerdam,
strekkend van de Hoge Rijndijk tot in de Rijn, belend ten oosten de halve wijk
van de heer Kasenbroot
en ten westen de verkoper.

Koopsom 2500 gulden.
=======================================================================================

> (de) CASEMBROOT: d.d.13 APR.1710 in ZWAMMERDAM
= de heer Casenbroot.

> Bron: Zwammerdam, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 25 folio 44, 13-04-1710.

13-04-1710. Regest: Dirck Rijersz Outshoorn verkoopt aan Claas Rijersz Outshoorn
een romp van een windzaagmolen, huis, loods, tuin en erf
aan de oostzijde van Zwammerdam,
belend ten oosten de heer Casenbroot en ten westen de koper.
Bij vonnis waren deze goederen, betwist door Dirck Rijersz en Aart Jacobsz Clopper,
toegewezen aan eerstgenoemde. Koopsom 2200 gulden.
=========================================================================================

> (de) CASEMBROOT: d.d.10 JAN.1714 in ZWAMMERDAM
= de heer Caas en Brood (Casembroot!).

> Bron: Zwammerdam, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 26 folio 81v, 10-01-1714.

10-01-1714. Regest: Hugo van Sonnevelt, baljuw van het Sint Huijbertsgerecht, schout van Noord-Waddinxveen
en Leendert de Rotte, als voogd over de minderjarige kinderen van Pleun Willemsz Verniel,
volgens testament voor de schout van Zuid-Waddinxveen, d.d. 19-03-1698 en een akte van 03-12-1713,
verkopen aan Jan Cornelisz van de Voort, wonend te Zwammerdam,
de helft van een huis en erf te Zwammerdam, strekkend van de Rijweg naast de Hoge Rijndijk tot in de Rijn,
belend ten zuiden de weduwe van Pieter de Vries en ten noorden de heer Caas en Brood (Casembroot!).
Oude koopbrief van 28-04-1692. Koopsom 25 gulden.
vervolg a: folio 82. 03-12-1713. Kopie.
Leendert de Rotte en Adriaan van Tilburg als voogden gesteld over de drie minderjarige weeskinderen van
Pleun Willemsz Verniel, genaamd Willem, Jacob en Pleuntje
en het minderjarige kind van Emmetje Verniel, verwekt bij Adriaan van Tilburg, genaamd Maria,
mede-erfgenamen van Maarten Jansz van der Laan, overleden te Noord-Waddinxveen.
Ze zijn tevens gesteld om de erfenisdeling te regelen met de verdere erfgenamen en met Jan Teunisz van der Laan.
vervolg b: folio 82v. 19-03-1698. Kopie.
Mutueel testament van Pleun Willemsz Verniel en Marretje Cornelisdr van der Voorn, echtelieden te Zuid-Waddinxveen,
waarbij de langstlevende verplicht is aan de erfgenamen van de eerstgestorvene uit te betalen het bedrag van
3 gulden 3 stuivers.

=========================================================================================

Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1720: Casembroot, penningmeester. (bron 215. / Arch.N.-H.Kerk, Z.B.Land 1720.)
Casembroot, penningmeester: ontving f.7-16-8 van diaconie van de 200e penning bij forme van een halve verponding;
ontving nog f.15-13-0 en f.35-0-12 wegens de verponding van land in de Eendrachts en de 200e penning over 1720 van
1/3 van de woning van dijkgraaf Arij Hoek. (bron 215. / Arch.N.-H.Kerk, Z.B.Land 1720.)
==============================================================================

> (de) CASEMBROOT: d.d.15 APR.1720 in ZWAMMERDAM
= de heer Caas en Brood.

> Bron: Zwammerdam, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 26 folio 145, 15-04-1720.

15-04-1720. Regest: Marretje Pietersdr Rietvelt, weduwe van Ghijsbert Dirksz van Leeuwen, wonend te Bodegraven,
met Jan Ghijsbertsz Verhoorn als haar voogd, draagt over op Cornelis van Aarssen,
heer van Hoogerheijde, Voshol, Ossendrecht, Meteren, Triangel, etc, etc, etc, ontvanger-generaal van Holland,
5 morgen 2 hond land in de Wijk, strekkend van de Wijkdijk tot de Wetering,
belend ten oosten de erfgenamen van Ghijsbeert van Wieringen en ten westen de heren Van den Boogaart;
nog 7 morgen land in de Wijk onder Voshol, strekkend van het land van Joost Twaalffhoven
tot het land van de heer Caas en Brood
, belend ten oosten Jan Warboutsz van Leeuwen
en ten westen de Vosholheerweg. Oude koopbrieven van 03-05-1685 en juni 1688. Koopsom 260 gulden.
==========================================================================================

> (de) CASEMBROOT: d.d.3 OKT.1721 in ZWAMMERDAM
= de heer Kaas en Broodt.

> B
ron: Zwammerdam, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 27 folio 11, 03-10-1721.
03-10-1721. Regest: Lambert Reijersz Vriesecoop, wonend te Zwammerdam,
met procuratie van mr. Johan Cobmoeijer, oud-burgemeester, raad en vroedschap van Den Briel,
procuratie voor Joris van Hoogwerff, notaris te Den Briel, d.d. 30-09-1721,
draagt over op mr. Matthias Cobmoeijer
een hofstede met huis, stellingen, bergen en schuren met 19 morgen 1 hond land
in de Binnenpolder te Zwammerdam,
strekkend van de Rijn tot de Dammekade,
belend ten oosten Ghijsbert van Heusden c.s. en de heer Kaas en Broodt;
• nog 6 morgen strekkend van de Rijndijk tot in de Wetering,
belend ten oosten de heer van Voshol en ten westen Lambert Reijersz Vriesecoop,
belast met een erfpacht van 4 gulden per morgen aan de heer van Voshol;
• nog 9 morgen land met een uiterdijk onder Alphen, strekkend van de wagenweg tot de Toegang,
belend ten oosten de erfgenamen van juffrouw Dauw.
Koopsom 6000 gulden.
vervolg a: folio 11v. 30-09-1721.
Akte van procuratie betreffende de overdracht van landerijen van voorgaande akte.
==========================================================================================

> (de) CASEMBROOT: d.d.8 OKT.1721 in ALPHEN
> o.a.: ZWAMMERDAM = de heer Kaasenbrood.

> Bron: Alphen, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 30 folio 65v, 08-10-1721.

08-10-1721. Regest: Lambert Reijerse Vriesekoop, wonende te Zwammerdam,
met procuratie, om over te dragen op Matthias Cobmoijer,
19 morgen 1 hond land en huizen, bergen en schuren
in de Binnenpolder van Zwammerdam, strekkend van de Rijn tot aan de Dammekade,

belend ten oosten Gijsbert van Heusden c.s. en de heer Kaasenbrood,
ten westen ...niet vermeld...
• Nog 6 morgen land in de Wijk, strekkend van de Wijkdijk tot in de Wetering,
belend ten oosten de heer van Voshol, ten westen Lambert Reijerse Vriesekoop,
deze belast met erfpacht.
• Nog 9 morgen land met een uiterdijk onder Alphen, strekkend van de Wagenweg tot de Toegang,
belend ten oosten en westen de erfgenamen van juffrouw Dauw.
Koopsom 6000 gulden.
=======================================================================================

> (de) CASEMBROOT: d.d.12 NOV.1721 in ZWAMMERDAM
> o.a.: Zwammerdam (onder Voshol) = de heer Kaasenbroot.

> website > http://www.groenehartarchieven.nl/detail.asp?File=sdk_k1ora&DocID=5628580.
© 2005 Streekarchief Rijnlands Midden. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
Bron: Zwammerdam, Rechterlijk archief, protocollen Zwammerdam 1721-1738;
inventarisnummer 27; bladzijde 12v; datum 12-11-1721; inhoud:

Dirk Jansz Balkman en Teuntje Jansdr Brouwer, echtelieden en wonend te Zwammerdam,
zijn schuldig aan de grote huisarmen van Zwammerdam een bedrag van 100 gulden.
Gesteld onderpand:
• een huis en erf te Zwammerdam,
strekkend van de straat tot Trijntje Korsdr van der Horst,
belend ten oosten de gemene Wijk en ten westen Trijntje voorn.;
• nog 5 morgen 5 1/2 hond land onder Voshol, strekkend van de Tempeldijk
tot de Dwarswetering, belend ten zuiden Klaas Aerenden
en ten noorden de heer Kaasenbroot.
================================================================================

Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1722: Caasenbroot, penningmeester. (bron 1722. / K.A. Numansdorp. VI.)
Caasenbroot, penningmeester van Groot-Zuid-Beijerland: ontving 100e penning
woning Arij Hobbel. (bron 1722. / K.A. - Numansdorp. VI.)
================================================================================

Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1723: Kasembroot, rentmeester. (bron Arch. N.-H. Kerk, Z.B. Land, 216. / 1723.)
Kasembroot, rentmeester van de Z.-Beijerlande: betaalde 23-4-1723 f.270-0-0 aan diaconie 't geen [= hetgeen]
de E. Heeren grondeigenaren van de Z.-Beijerlande gunstig en mildadig hebbe vereert aan deze Armen.
(bron Arch. N.-H. Kerk, Z.B. Land, 216. / 1723.)
================================================================================

Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1723: Kasembrood, penningmeester. (bron Arch. N.-H. Kerk, Z.B. Land, 216. / 1723.)
Kasembroot, penningmeester: ontving f.35-0-0; [zijnde] van diaconie f.15-13-0, f.7-16-8, f.9-7-8 en f.12-5-0,
wegens de 200e penning, de ord. verponding de ord. omslag en schaftgeld van land en huizen in de Hitsert gelegen.
(bron Arch. N.-H. Kerk, Z.B. Land, 216. / 1723.)
=================================================================================

Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1724: Kasembroot, penningmeester. (bron Arch. N.-H. Kerk, Z.B. Land, 217. / 1724.)
Kasembroot, penningmeester: betaalde f.9-9-0 en f.2-16-0 aan diaconie, het presentiegeld en over 't staan van kramen.
(bron Arch. N.-H. Kerk, Z.B. Land, 217. / 1724.)
-------------------------------------------------------------

Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1724: idem in het jaar 1724: nr. 218, nr.219.

=================================================================================

> (de) CASEMBROOT: d.d.22 AUG.1725 in WOERDEN
= Anna Kaasembrood.

De oud-Notariële en oud-Rechterlijk archieven van: Alphen, Woerden, Zwammerdam.

[Deze documentbeschrijving is COPYRIGHT © 2004 SAMH (Gouda), SARM (Alphen a/d Rijn) of SAR (Woerden).

© 2005 Streekarchief Rijnstreek. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
> Oud-Notariële archieven van Woerden op 10 november 1622. website http://www.groenehartarchieven.nl
Bron: Toegang notariële archieven Woerden 1580-1825 (W054)
not. Woerden; inventarisnummer 8598; bladzijde 51; bron W054;
rol: huwelijkspartner machtiger.
datum 22-08-1725; naam: Anna Kaasembrood.
============================================================================================

Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1728: Casembrood, den Hr., officier en schout. (bron DTB, O'Bld, 9. / 1728.)
Casembrood, den Hr., als officier, schout bij de huwelijksgeboden op 10-1-1728 / 29-2-1728 van:
Ary Jansz. Groen & Margrieta Kornelisdr. van der Steeg; op 10 jan.1728 / 29 febr.1728.

===============================================================================

Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1729: Kasembroot, rentmeester. (bron Arch. N.-H. Kerk, Z.B. Land, nrs.220 in het jaar 1729.)
Kasembroot, rentmeester: betreft nr.220 in 1729; Kasembroot, rentmeester: nr.220 in 1729.
===============================================================================

Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1730: Kasembroot, rentmeester. (bron Arch. N.-H. Kerk, Z.B. Land, nrs.221 in het jaar 1730.)
Kasembroot, rentmeester: betreft nr.221 in 1730.
===============================================================================

> (de) CASEMBROOT: d.d.1731 in STRIJEN
> locatie Oud Strijen (Hoekse Waard) = De Heer Goduwart Casembroot.
>
Bron: Nationaal Archief (v./h. ARA, Algemeen Rijksarchief) te Den Haag: Financie van Holland 1575–1806;
Inventarisnr.487, toegangsnr.3.01.29. (vanaf fo.71 Verponding van Oud Strijen jaartal 1731. zie (transcriptie
dhr.J.W.Lagestee: lijst van 24 blz. met voorgedrukte kolommen: No., Oude Verpod., [Naam], Huure,
[Nieuwe Verpond.]; 353 huizen in Strijen (boerderijen in het algemeen getax. f 42,-.) / Transcriptie. /
Website met deze archiefinfo = http://www.dans.knaw.nl
fo 89v (onder andere): 296. 2.10.0 De Heer Goduwart Casembroot
een bouwhuijs volgens huurcedulle onder de landen verhuurt 36.0.0 3. -.-

====================================================================================

Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1731: Kasembroot, rentmeester. (bron Arch. N.-H. Kerk, Z.B. Land, nrs.222 in 1731.)
Kasembroot, rentmeester: betreft nr.222 in 1731.
===============================================================================

Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1732: de Heer Kasembroot, penningmeester. (bron Arch. N.-H. Kerk, Z.B. Land, nrs.223 in 1732.)
Kasembroot, penningmeester: betreft nr.223 in 1732; Kasembroot, de Heer: ontving van diaconie, nr.223 in 1732.
================================================================================

> (de) CASEMBROOT: d.d.15 MEI 1732 in ZWAMMERDAM
> locatie Zwammerdam (onder Voshol) = de heer Casenbroot.
>
Bron: Zwammerdam, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 27 folio 192v, 15-05-1732.
15-05-1732. Regest: Dirk Jansz Balkman verkoopt aan
Gerardus Aemilius, predikant te Zwammerdam en Dominicus Post, gesubstitueerd baljuw van Voshol,
5 morgen 5 1/2 hond land te Zwammerdam onder Voshol, strekkend uit de Tempelwetering
tot de dwarswetering van de Kortewijk, belend ten oosten de kopers en ten westen de heer Casenbroot.
Koopsom 1106 gulden 6 stuivers.
=========================================================================================

> (de) CASEMBROOT: d.d.14 JUN.1732 in WOERDEN
= heer NN Kasembroot.

De oud-Notariële en oud-Rechterlijk archieven van: Alphen, Woerden, Zwammerdam.
[Deze documentbeschrijving is COPYRIGHT © 2004 SAMH (Gouda), SARM (Alphen a/d Rijn) of SAR (Woerden).
Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.]
Oud-notarieel archief van Woerden. / website http://www.groenehartarchieven.nl
Bron: Toegang notariële archieven Woerden 1580-1825 (W054).
Naam: heer NN Kasembroot (heer -)
heer Datum: 14-06-1732. Inventarisnummer: 8605.  Bladzijde: 24.
Hoedanigheid: belending.
===============================================================================

Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1733: de Heer Kasembroot, penningmeester. (bron Arch. N.-H. Kerk, Z.B. Land, nr.224, in 1733.)
Kasembroot, penningmeester: betreft nr.224 in 1733; Kasembroot, de Heer: ontving [...], betreft nr.224 in 1733;
Kasembroot, penningmeester:
betreft nr.224 in 1733;
==================================================================================

> (de) CASEMBROOT: d.d.8 MEI 1733 in ZWAMMERDAM
= de heer Caesenbrood.
>
Bron: Zwammerdam, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 27 folio 206v, 08-05-1733.
08-05-1733.  Regest: Jacob van Leeuwen en Mattheus Heusfek
als voogden van Jacob van Leeuwen de Jonge,
minderjarige zoon van Jan Jacobsz van Leeuwen en Neeltje Claasdr Outshoorn, echtelieden,
volgens testament voor Jacob van Blijdesteijn, notaris te Zwammerdam, d.d. 08-12-1720
en volgens contract tussen Gijsbert van Heusden en Jan Jacobsz van Leeuwen,
voor Dirk Swartendijk, notaris te Woerden, d.d. 14-06-1732,
verkopen aan Gijsbert van Heusden de helft van 4 1/2 morgen weiland in de Binnenpolder,
strekkend van de Dijk tot het land van de heer Cobmoijer,
die ook aan de ene zijde belend is, belend ter andere zijde de heer Caesenbrood,
waarvan de wederhelft behoort aan de koper.
Koopsom 650 gulden.
============================================================================================

Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1734: penningmeester Casembrood / Casembroot. (bron Arch. N.-H. Kerk, Z.B. Land, nr.225 in 1734.)
Casembroot, penningmeester: betreft nr.225 in 1734; Casembrood, penningmeester: betreft nr.225 in 1734.
===============================================================================

> (de) CASEMBROOT: d.d.20 FEBR.1734 in ZWAMMERDAM
= de heer Caesenbroodt.

> Bron: Zwammerdam, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 27 folio 213, 20-02-1734.

20-02-1734. Regest: Jan van der Voorn, schoenmaker,
verkoopt aan Gijsbert van Heusden een huis en erf te Zwammerdam,
strekkend van de Rijndijk tot in de Rijn,
belend ten oosten Jan van Velsen en ten westen de heer Caesenbroodt.
> Koopsom 416 gulden.
=====================================================================================

Archiefbron/Archivesource Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord > www.streekmuseumhw.nl/
1735: Casembroot, penningmeester. (bron Arch. N.-H. Kerk, Z.B. Land, nr.226.; in 1735.
Casembroot, penningmeester: betreft nr.226 in 1735.
=========================================================================

> (de) CASEMBROOT: d.d.2 MEI 1739 in ZWAMMERDAM
= de heer Caesenbroot.

> Bron: Zwammerdam, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 28 folio 21v, 02-05-1739.

02-05-1739. Regest: Mr. Herman Vingerhoed, raad en vroedschap van Rotterdam,
verkocht op 28-01-1739 aan Barend Vergunst
16 morgen wei- als hooiland met schuur en berg in de Binnenpolder,
strekkend van de Hoge Rijndijk tot de Dammekade,
belend ten oosten de heer Caesenbroot en ten westen de koper.
Koopsom 3002 gulden.
==============================================================================

> (de) CASEMBROOT: d.d.16 JAN.1740 in ZWAMMERDAM
= de heer Caesenbroot.

> Bron: Zwammerdam, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 28 folio 27, 16-01-1740.

16-01-1740. Regest: Jan van der Voorn, schoenmaker, verkoopt aan Cornelis Goudkade
• een huis en erf, strekkend van de rijweg tot Anthonij Punt,
belend ten oosten het land van Barend Vergunst en ten westen de heer Caesenbroot.
Koopsom 305 gulden 5 stuivers.
=====================================================================================

> (de) CASEMBROOT: d.d.26 JAN.1740 in ZWAMMERDAM
= de heer Caesenbrood.

> Bron: Zwammerdam, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 28 folio 29, 26-01-1740.

26-01-1740. Regest: Cornelis Jansz Goudkade verkoopt aan Gerrit Corsse Cromwijk
een huis en erf, strekkend van de rijweg tot Anthonij Punt,
belend ten oosten het land van Barend Vergunst en ten westen de heer Caesenbrood.
De verkoper mag levenslang het achterhuis blijven bewonen en de helft van de boomvruchten genieten.
Koopsom 455 gulden 5 stuivers.
=====================================================================================

> (de) CASEMBROOT: d.d.26 JAN.1740 in ZWAMMERDAM
= de heer Caesenbrood.

> Bron: Zwammerdam, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 28 folio 29v, 26-01-1740.

26-01-1740. Regest: Gerrit Corsse Cromwijk en IJda van der Laan, echtelieden,
zijn schuldig aan Nicolaes Plemper van Bree een bedrag van 300 gulden.
Gesteld onderpand: een huis en erf, strekkend van de rijweg tot Anthonij Punt,
belend ten oosten het land van Barend Vergunst en ten westen de heer Caesenbrood.
> Geroijeerd 11-08-1749.
=====================================================================================

> (de) CASEMBROOT: d.d.20 MEI 1749 in ZWAMMERDAM
= de heer Caasenbroot.
>
Bron: Zwammerdam, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 28 folio 109v, 20-05-1749.
20-05-1749. Regest: Grietje Claasdr Craan, weduwe van Dominicus Post, draagt over aan
Gerardus Aemilius, predikant te Zwammerdam, de helft van 2 morgen 5 hond land
strekkend van de Wonnewetering tot de Zijde, belend ten weerszijden de koper;
• nog de helft in een woning met 25 morgen 416 roeden, strekkend als het vorige,
belend ten zuiden Frans Pietersz Koot, ten noorden Goseson en timmer(?),
ten zuiden Jan Boon en ten noorden Koot voorn;
• nog in 2 1/2 morgen land, strekkend als het vorige,
belend ten zuiden de heer Ravensberg, ten noorden Arij Cooijman;
• nog 2 morgen 2 hond land, stekkend als het vorige,
belend ten noorden de weduwe van Jan Meijne Vlasman en de comparante en mede belend ten zuiden;
• nog 2 1/2 morgen land strekkend uit de Wonnewetering tot het land van Cornelis van Claveren,
belend ten zuiden de Groeneweg en ten noorden de verkoper;
• nog 3 morgen, strekkend als het vorige tot aan de Zijde,
belend ten noorden "zelfs" en ten zuiden de vorige partij en Bastiaan Ravensberg;
• nog 3 morgen 450 roeden land, strekkend en gelegen als het vorige;
• nog 1 morgen 4 hond, strekkend van de Tempeldijk tot het land van Jan Meijne Vlasman,
belend ten oosten de Wonnelanden en ten westen de heer van Alphen;
• nog 2 morgen 5 hond land, gelegen als het vorige, strekkend uit de Groenewegswetering tot de Ziende,
belend ten noorden de koper en ten zuiden het volgende perceel;
• nog 1 morgen 445 roeden land strekkend van de koper tot "als voren";
• nog 2 morgen 150 roeden land, strekkend en belend als het vorige;
• nog in 3 morgen land, strekkend van de Wonnewetering tot de Zijde,
belend ten zuiden de weduwe Goseson en ten westen de koper;
• nog twee stukken land in het Broekveld, samen 6 morgen 1 hond,
strekkend van de akkertjes van Cornelis van Claveren tot het land van Jan Capteijn en Jan Cornelisz Verhoeff,
belend ten zuiden en noorden Abram de Pape;
• nog 2 morgen 2 hond land, strekkend van het houtakkertje van Jan Capteijn tot de verkoper,
belend ten zuiden Jan Capteijn en ten noorden de weduwe van Jan Meijne Vlasman;
• nog drie akkertjes, gelegen als het vorige, groot in het geheel 1 morgen, strekkend van het land
van de weduwe Wessel Craan tot de verkoper, belend ten noorden Jan Capteijn en ten zuiden Dominicus Post;
• nog 3 morgen van een perceel van 8 morgen, strekkend uit de Wonnewetering tot de verkoper,
belend ten oosten de weduwe van Wessel Craan en ten westen Dominicus Post;
• nog 2 morgen land van een perceel groot 6 morgen 4 hond, gelegen als het vorige,
strekkend uit de Wonnewetering tot de verkoper, belend ten oosten Dominicus Post en ten westen Gerrit van Vliet;
• nog 4 1/2 morgen land van een perceel van 10 morgen,
belend ten zuiden de heer Rogge en ten noorden Trijn Aartsdr,
strekkend van de tweede dwarssloot van de Wonnewetering tot in de wetering;
• nog een perceel van 7 morgen 4 hond,
strekkend het ene deel van 2 morgen 250 roeden van de Schinkelwetering tot Jan Capteijn en het land
van de heer van Oukoop, belend ten westen Jan Leendertsz Claverveld en ten oosten het volgende perceel
en het andere deel, groot 5 morgen 150 roeden, strekkend van het land van Bastiaan Ravensberg
tot het vorige perceel, belend ten oosten Stoffel Gerritsz Camerik en ten westen de koper;
• nog 1 1/2 morgen 26 roeden in een perceel van 5 morgen, strekkend uit de Wonnewetering tot de verkoper,
belend ten oosten de koper en ten westen Daam de Roos;
• nog 7 morgen 185 roeden land, strekkend uit de Tempelwetering tot het land van de koper,
die mede ten zuiden belend is en ten noorden de Groeneweg;
• nog 6 morgen 170 roeden in Voshol, strekkend van de Tempelwetering tot de Wijk,
belend ten oosten Pieter Willemsz Heij en ten westen Dirk Jansz Balkman;
nog 5 morgen 5 hond 50 roeden land, strekkend uit de Tempelwetering tot aan de Cortewijk,
belend ten oosten de koper en ten westen de heer Caasenbroot;
• nog 8 1/2 morgen land, strekkend als het vorige tot Jacobus de Keijser,
belend ten oosten de heer van Alphen en ten westen de erven van juffrouw Van der Meule;
• nog in 't geheel een perceel van 3 morgen in het Broekveld bij het Essemolentje,
strekkend van het houtbos van de verkoper tot aan het einde toe,
belend naar de zijde van Bodegraven de weduwe Craan, anderzijds de verkoper;
• nog 4 morgen 5 hond 75 roeden land, uit de plaats van Jan Capteijn, nu eigendom van Jan Ham
in het Broekveld onder Oudbodegraven.
De 4e penning bedraagt 186 gulden 17 stuivers 8 pennigen.
======================================================================================

> (de) CASEMBROOT: d.d.11 AUG.1749 in ZWAMMERDAM
= de heer Caasenbrood.
>
Bron: Zwammerdam, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 28 folio 114, 11-08-1749.
11-08-1749. Regest: Mr. Pieter Lietaert, schout en Gerrit van Vliet en Justus Muijsevoet,
weesmannen van Zwammerdam, verkochten bij veiling op 03-07-1749 aan Nicolaas Plemper van Bree
een huis en erf even buiten het dorp Zwammerdam, strekkend van de rijweg tot Anthonij Punt,
belend ten oosten het land van Barend Vergunst en ten westen de heer Caasenbrood.

Conditie is dat Cornelis Jansz Goudkade levenslang in het achterhuis mag blijven wonen
en de helft van de vruchten uit de boomgaard zal blijven ontvangen.
Laatste eigendomsbrief van 26-01-1740. Koopsom 103 gulden.
=======================================================================================

> (de) CASEMBROOT: d.d.14 DEC.1752 in ZWAMMERDAM
= de weduwe van Caasenbroot.

>
Bron: Zwammerdam, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 28 folio 167, 14-12-1752.
14-12-1752. Regest: Barend Vergunst, wonend te Alphen,
verkoopt aan Ludolph Simon de With, wonend te Zwammerdam,
15 morgen land, strekkend van de Rijndijk tot de Dammekade,
belend ten zuiden de weduwe van Jan Phulpz Lugtenburgh
en ten westen de weduwe van Caasenbroot.
Koopsom 2515 gulden 15 stuivers.
========================================================================================

> (de) CASEMBROOT: d.d.16 APR.1762 in ZWAMMERDAM
= de heer Caasenbrood.

> Bron: Zwammerdam, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 29 folio 26v, 16-04-1762.

16-04-1762. Regest: Simon van Son en Johan Bogaart, getrouwd met Maria Cornelia van Son,
voor henzelf, nog voornoemde Simon als curator over zijn broer Johan van Son,
als enige kinderen van Hugo Son, verkopen aan Cornelis van Affelen van Saamsvoort, wonend te Alphen,
een hofstede, genaamd "Buijtendorp", met herenhuis, bouwmanshuis, stalling, bergen,
schuur en tuinmanshuis met 19 morgen 1 hond land in de Binnenpolder,
strekkend van de Rijn tot aan de Dammekade,
belend ten oosten Gijsbert van Heusden c.s. en de heer Caasenbrood
;
• nog 6 morgen land in de Wijk, strekkend van de Wijk tot in de Wetering
belend ten oosten de heer van Voshol en ten westen Lambert Reijersz Vriesekoop;
• nog 2 1/2 morgen land in de Wijk, strekkend van de Wijkdijk tot in de Wijkwetering,
belend ten zuiden Jan Meijndertsz Vlasman en ten noorden mr. Cobmoijer,
welke 8 1/2 morgen belast zijn met een erfpacht van 4 gulden per morgen aan de heer van Voshol;
• nog een tuintje van 50 roeden, volgens akte van 30-06-1753, belend ten oosten en westen
de Diaconiearmen van Zwammerdam, ten zuiden Hugo van Son en ten noorden de Kerklaan;
• nog een huisje en erf, naast "Buijtendorp" voornoemd,
belend ten oosten en zuiden de Buurwijk, ten westen Hugo van Son en ten noorden de straatweg.
Koopsom 9100 gulden.
========================================================================================

> (de) CASEMBROOT: d.d.1 NOV.1762 in ZWAMMERDAM
= de weduwe Kaasenbrood; de weduwe Caasenbrood.
>
Bron: Zwammerdam, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 29 folio 31, 01-11-1762.
01-11-1762. Regest: Adrianus Vermeule, getrouwd met Marijtje van Heusden,
mede met procuratie van Neeltje van Heusden, volgens akte voor notaris Daniël van Beeke d.d. 07-01-1756,
en voor Cornelis van der Meulen, getrouwd met Catharina van Heusden, wonend te 's-Gravenhage,
allen als kinderen van Gijsbert van Heusden, verkopen aan Gerrit Teijssen, wonend te Oudshoorn,
• een huis en erf met houtzaagmolen, genaamd "den Palmboom",
met loodsen, schuren, schuitenhuis, viskaren, balkhavens, knechtsbehuizing etc.,
strekkend van de Hoge Rijndijk tot in de Rijn,
belend ten oosten de wijk van de weduwe Kaasenbrood
en ten westen de Remonstrantse kerk;
• nog een huis en erf met twee woningen, gelegen als het vorige,
belend ten oosten Jan Pellen en ten westen de weduwe Caasenbrood,
jongste eigendomsbrief van 20-02-1734, waar nu in wonen Gerard Taat en Lijsbeth Vuijk;
• nog een tweede molen, zijnde een achtkanten houtzaagmolen, gebouwd in 1740, genaamd "den Akkerboom",
aan de Hoge Rijndijk dicht bij het dorp Zwammerdam, met huis, knechtswoning, stalling en wagenhuis,
mede een schuur van twee verdiepingen, een extra ordinaire schuur, een ruime houttuin met erven en
eiken houten wallen, belast met 6 gulden jaarlijkse erfpacht aan Barend Vergunst en Gijsbert en Jacob Romeijn
volgens brief van 28-10-1738 gepasseerd door Gijsbert Vergunst en Maarten Meurs, beiden wonend onder Alphen,
als voogden over de minderjarige erfgenamen van Barend Vergunst, die woonde te Aarlanderveen,
volgens testament van 24-09-1756 te Aarlanderveen.
De molen belast met 5 gulden per jaar windgeld.
Koopsom 6000 gulden.
===================================================================================

> (de) CASEMBROOT: d.d.14 DEC.1762 in ZWAMMERDAM
= Caasenbrood.

> Bron: Zwammerdam, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 29 folio 33, 14-12-1762.

14-12-1762. Regest: Cornelis van der Meule, getrouwd met Catharina van Heusden,
wonend te 's-Gravenhage, met procuratie van Adrianus Vermeulen en Maria van Heusden, echtelieden
en Neeltje van Heusden, wonend te Bodegraven, volgens akte voor Nicolaas de Vooght van der Hum,
notaris te Bodegraven, verkopen aan Pieter Moerkerke, wonend te Zwammerdam, 4 1/2 morgen weiland
in de Binnenpolder, strekkend van de Rijndijk tot het land van de heer van Affelen,
belend ten oosten de Rijndijk, ten zuiden Caasenbrood en ten westen en noorden
de heer van Affelen,

met jongste eigendomsbrief van 08-05-1733.
De verkoper had het land samen met Jan van Leeuwen in bezit sinds akte van 22-06-1719.

Koopsom 2000 gulden.
=======================================================================================

> (de) CASEMBROOT: d.d.8 AUG.1763 in ZWAMMERDAM
= de weduwe Kaasenbrood.

> Bron: Zwammerdam, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 29 folio 41, 08-08-1763.

08-08-1763. Regest: Gerardus Teijssen en Elisabeth van Aalst, echtelieden, te Zwammerdam.
Elisabeth is schuldig aan Maria de Voogd, weduwe van Gerard Teijssen, wonend te Oudshoorn,
een bedrag van 9000 gulden.
Gesteld onderpand:
• een huis en erf met een houtzaagmolen, genaamd "de Palmboom",
met loodsen, schuren,schuitenhuis, viskaren en balkhavens, knechtshuis e.a.,
strekkend van de Hoge Rijndijk tot in de Rijn,
belend ten oosten Jan Pellen en ten westen de weduwe Kaasenbrood;
• nog een achtkanten houtzaagmolen, gebouwd in 1740, genaamd "de Akkerboom",
aan de Hoge Rijndijk, dicht bij het dorp, met een "logeabele "(geriefelijke) behuizing,
knechtswoning, stalling en wagenhuis en een liggende schuur met twee verdiepingen,
een extra ordinaire schuur, erf en eiken houtwallen.
Laatste koopbrief van 01-11-1762. Mede nog alle gereedschappen.
===========================================================================================

> (de) CASEMBROOT: d.d.23 OKT.1771 in ZWAMMERDAM
= de weduwe Casembrood.

> Bron: Zwammerdam, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 29 folio 131, 23-10-1771.

23-10-1771. Regest: Clement Isaacq van Affelen, heer van Saamsfoort
(=Saampoort in Zeeuw Vlaanderen?), als enige erfgenaam van zijn vader
Cornelis van Affelen, in leven heer van Zaamfoort, raad in de vroedschap en oud-schepen van Vlissingen,
verkoopt aan mr. Thijmon van Schoonhoven, oud-schepen van Rotterdam,
de hofstede "Buijtendorp" met herenhuis, bouwmanshuis, stalling, bergen, schuren en tuinmanshuis
met 14 morgen 1 hond land, in de Binnenpolder, strekkend uit de Rijn tot de Dammekade,
belend ten oosten Pieter Moerkerke en de weduwe Casembrood;
• nog 6 morgen land in de Wijk, strekkend van de Wijkdijk tot in de wetering,
belend ten oosten de heer van Voshol en ten westen Lammert Reijer Vriesecoop;
• nog 2 1/2 morgen land in de Wijk, strekkend als het vorige,
belend ten zuiden Jan Meijndertsz Vlasman en ten noorden de koper.
Deze 8 1/2 morgen belast met een jaarlijkse erfpacht van 4 gulden per morgen,
toekomend de heer van Voshol.
• Nog een tuintje van 50 roeden, belend ten oosten en westen de diaconiearmen van Zwammerdam,
ten zuiden de koper en ten noorden de Kerklaan;
• nog een huis en erf, gelegen naast de buitenplaats,
belend ten oosten en zuiden de Buurwijk, ten westen de koper en ten noorden de straatwijk.
De laatste eigendomsbrief d.d. 16-04-1762. Koopsom 10.000 gulden.
===========================================================================================

> (de) CASEMBROOT: d.d.26 MRT.1773 in ZWAMMERDAM
= Petronella de Caas en Brood, weduwe van mr. Emans.

> B
ron: Zwammerdam, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 29 folio 146v, 26-03-1773.
26-03-1773. Regest: Rudolf Simon de With, wonend te Zwammerdam,
verkoopt aan Jan Cornelisz van Dobben, wonend te Zwammerdam,
7 morgen wei- en hooiland in de Binnenpolder,
strekkend van de wetering tot over de Dammekade, belend ten zuiden de koper,
ten noorden Petronella de Caas en Brood, weduwe van mr. Emans.
Koopsom 500 gulden.
=========================================================================================

> (de) CASEMBROOT: akte d.d.15 FEBR.1774 in ZWAMMERDAM
> Verkoop van veenland onder Voshol (Zwammerdam)
= Petronella de Casembroot, weduwe van Cornelis Emants.

> B
ron: Zwammerdam, Rechterlijk archief, protocollen,
> inv.nr. 29 folio 151v, 15-02-1774.

15-02-1774. Regest: Gijsbert Willemsz van Leeuwen, wonend te Zwammerdam,
met procuratie van Petronella de Casembroot, weduwe van Cornelis Emants,
procuratie voor Lambertus Sijthoff, notaris te 's-Gravenhage, d.d. 06-01-1774,
verkoopt aan Pieter Vollebregt, wonend onder Nieuwkoop,
Leendert van Leeuwen, wonend te Aarlanderveen,
Hendrik Cramer, wonend te Woubrugge
en Dirk Cornelis Rijnsburger, wonend in de Tempel onder Reeuwijk,
• 4 morgen 45 roeden veenland onder Voshol,
strekkend van de Tempeldijk tot nr. 2,

belend ten oosten Pieter Vollebregt, ten westen de Ringsloot,
ten zuiden de Tempeldijk en ten noorden de heer van Voshol.
• Nog 2 morgen 5 hond 95 roeden veenland onder Voshol,
belend ten oosten Pieter Vollebregt, ten westen de Ringdijk,
ten zuiden nr. 1 en ten noorden de heer van Voshol.
Koopsom 1800 gulden.

========================================================================================

> (de) CASEMBROOT: akte d.d.19 DEC.1774 in ZWAMMERDAM
= de weduwe Caasenbrood.
>
Bron: Zwammerdam, Rechterlijk archief, protocollen, inv.nr. 29 folio 156, 19-12-1774.
19-12-1774. Regest: Elisabeth Maria van Aalst, huisvrouw van Gerard Teijssen,
wonend Zwammerdam, met akte van scheiding d.d. 18-04-1772
en toestemming van de Hoge Vierschaar van Voshol en akte van consent
is schuldig aan mr. Thijmon van Schoonhoven, oud-schepen van Rotterdam,
• een [..............?n = houtzaagmolen] "den Palmboom" met loodsen, schuren,
houtvoorraad, schuitenhuis, viskaren, balkhavens en knechtshuizingen,
strekkend van de Hoge Rijndijk tot in de Rijn, belend ten oosten de halve wijk;
• nog een huis en erf met twee woningen, staande als het vorige,
belend ten oosten Jan Pellen en ten westen de weduwe Caasenbrood;
• nog de tweede molen, achtkanten houtzaagmolen "den Akerboom", gebouwd in 1740
aan de Hoge Rijndijk, dichtbij het dorp, met woning en knechtswoningen, stalling
en wagenhuis, een schuur met twee verdiepingen, houtvoorraad e.a.
N.B.: mijn opmerking = [....?n] = mogelijk: achtkanten houtzaagmolen > "den Palmboom".
======================================================================================

> de CASEMBROOD, begraven d.d. 21 MRT.1781 in DELFT:

(BRON: DIGITALE STAMBOOM GEMEENTEARCHIEF DELFT DTB 1623 – 1783, BST 1925)
Overledene: Jacoba Sophia de Casembrood.
Plaats Delft. Datum begraven 21-03-1781.
( = 21 maart 1781: Oude kerk) / Bron: DTB Delft inv.51.
===================================================

> CASEMBROOD, begraven d.d. 13 FEBR.1783 in DELFT:

(BRON: DIGITALE STAMBOOM GEMEENTEARCHIEF DELFT DTB 1623 – 1783, BST 1925)
Overledene: Anthonia Anna Casembrood,
weduwe van Jacob Willem van der Bruggen
.
Plaats: Delft. Datum begraven: 13-02-1783.
( = 13 februari 1783: Oude kerk) / Bron: DTB Delft inv.51.
===================================================

=============================================

<= CASEMBROOT: Caasembrood - Kazenbroot, alle locaties/ all locations

<= CASEMBROOT, NL startpagina/-page 1: Nederland / the Netherlands

Prov. Zuid-Holland (Prov. South-Holland): startpagina/startpage

> Provincie Zuid-Holland: pagina/page Index / Prov. Zuid-Holland: pagina/page 1.

> Provincie Zuid-Holland: pagina/page 2. / Provincie Zuid-Holland: pagina/page 3.

> Provincie Zuid-Holland: pagina/page 4. / Provincie Zuid-Holland: pagina/page 5.

> Provincie Zuid-Holland: pagina/page 6. / Provincie Zuid-Holland: pagina/page 7.

> Provincie Zuid-Holland: pagina/page 8. / Provincie Zuid-Holland: pagina/page 9.

Zie verder op deze website, stambomen: Casembroot, prov. Zuid-Holland;
See further on this website, familytrees: Casembroot, prov. South-Holland:

> CASEMBROOT - Zuid-Holland (The Netherlands): 8.

============================================

home