HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

< Prov. Zuid-Holland: pagina/page 7.

Prov. Zuid-Holland

 

CASEMBROOT

en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name.

Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa
van personen en families wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen,
vooral welbekend door publicaties, genealogie en heraldiek
over oude adellijke families van Europa.
A surname with various spelling since the middle ages in Europe
of persons and families living in cities and towns with various occupations,
especially well-known because of the publications, genealogy and heraldry
concerning old noble families of Europe.

=================================================================================

> (de) CASEMBROOT; d.d.19 JAN.1802 in ZWAMMERDAM.
= de weduwe Kaas en Brood.
>
Website
> http://www.groenehartarchieven.nl/detail.asp?File=sdk_k1ora&DocID=7036081
© 2006 Streekarchief Rijnlands Midden. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
Bron: Zwammerdam, Rechterlijk archief,
protocollen Zwammerdam 1802-1805;
inventarisnummer 33, bladzijde 1; datum 19-01-1802. inhoud:
Arnoldus Teijssen, wonend te Rotterdam, als mede-erfgenaam van
Maria de Voogt, de overleden weduwe van Gerard Teijssen,
volgens haar testament van 13-10-1774 voor notaris Thomas Burchardus de Bock te Oudshoorn,
voorts als mede-erfgenaam van Willemina Teijssen,
volgens testament van 31-07-1784 voor notaris Jan Boers Jansz te Gouda,
nog als mede-erfgenaam van Jacob Teijssen,
te samen gevende het recht op een aandeel van 4166 gulden 13 stuivers
in een hypotheekbrief d.d. 08-08-1763 te Zwammerdam
ten laste van mr. Gerard Teijssen en Elisabeth van Aalst, echtelieden,
ten behoeve van Maria de Voogt, weduwe van Gerard Reijssen, groot 9000 gulden.
Onderpand hierbij is
• een huis en erf met zaagmolen "de Palmboom" met loodsen,
schuren, schuitenhuis, viskaren, balkhavens, knechtshuis etc. te Zwammerdam,
strekkend van de Hoge Rijndijk tot de Rijn, belend ten oosten de Wijk;
• nog een huis en erf met twee woningen,
gelegen als 't vorige, strekkend van de Rijndijk tot in de Rijn,
belend ten oosten Jan Pelle en ten westen de weduwe Kaas en Brood;
• nog een tweede molen, de in 1740 gebouwde achtkanten houtzaagmolen "de Akerboom"
aan de Hoge Rijndijk dichtbij het dorp,
met huis en knechtswoning, stalling en wagenhuis, met leggende schuur van vier verdiepingen,
• nog een schuur, erven en eiken houtwal, voorts gereedschappen.
Laatste opdrachtsbrief van 01-11-1762.
Mede ondergetekende is Maria Arnoldina Teijssen, erfgename van Albertus van Lutsenburg,
volgens mutueel testament van 09-03-1779 voor notaris Thomas Burchardus de Bock te Rotterdam,
als mede-erfgename van Willemina Teijssen en Jacob Teijssen voor 1611 gulden 8 stuivers.
====================================================================================

> (de) CASEMBROOT; d.d.19 JAN.1802 in ZWAMMERDAM.
= de weduwe Kaas en Brood.

>
website > http://www.groenehartarchieven.nl/
detail.asp?File=sdk_k1ora&DocID=7038017.

© 2006 Streekarchief Rijnlands Midden. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Bron: Protocollen Zwammerdam 1802-1805; inventarisnummer 33, bladzijde 2v;
datum 19-01-1802; inhoud:
Gerart Teijssen, koopman van wijnen te Leiden,
als mede-erfgenaam van Willemina Teijssen, overleden te Oudshoorn,
volgens testament van 31-07-1784 voor notaris Jan Boers Jansz te Gouda,
nog als mede-erfgenaam van Jacob Teijssen,
met recht op een deel van 1600 gulden 8 stuivers in een hypotheek,
gepasseerd te Zwammerdam op 08-08-1763,
ten laste van mr. Gerard Teijssen en Elizabet van Aalst, echtelieden,
ten behoeve van Maria de Voogd, weduwe van Gerard Reijssen,
groot 9000 gulden, met als onderpand
• een huis en erf met zaagmolen "de Palmboom"
met loodsen, schuren, schuitenhuis, viskaren, balkhavens, knechtshuis etc. te Zwammerdam,
strekkend van de Hoge Rijndijk tot de Rijn, belend ten oosten de Wijk;
• nog een huis en erf met twee woningen, gelegen als 't vorige,
strekkend van de Rijndijk tot in de Rijn,
belend ten oosten Jan Pelle en ten westen de weduwe Kaas en Brood;
• nog een tweede molen, de in 1740 gebouwde achtkanten houtzaagmolen "de Akerboom"
aan de Hoge Rijndijk dichtbij het dorp, met huis en knechtswoning, stalling en wagenhuis,
met leggende schuur van vier verdiepingen,
• nog een schuur, erven en eiken houtwal, voorts gereedschappen.
Laatste opdrachtsbrief van 01-11-1762.
Hij verklaart ten behoeve van den nagelaten boedel of wel de erfgenamen van
dominee Godefridus Bartsz, overleden te Zwammerdam,
af te zien van recht van eerste hypotheek.
vervolg a.: folio 4. 19-01-1802. Willem Teijssen, in garnizoen te Hellevoetsluis, als mede-erfgenaam.
====================================================================================

> (de) CASEMBROOT; d.d.19 JAN.1802 in ZWAMMERDAM.
= de weduwe Kaas en Brood.

> website > h
ttp://www.groenehartarchieven.nl/detail.asp?File=sdk_k1ora&DocID=7039777.
© 2006 Streekarchief Rijnlands Midden. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Bron: Zwammerdam, Rechterlijk archief, protocollen Zwammerdam 1802-1805;
inventarisnummer 33, bladzijde 5v; datum 19-01-1802; inhoud:
Mr. Cornelis Spanjaard, voor zich zelf als voor zijn vrouw Elisabeth Maria van Aalst,
wonend te Zwammerdam, zijn schuldig aan Pieter Melvill, wonend in Den Haag
en Jacob van der Voort, wonend te Zwammerdam, als executeurs van het testament
van dominee Reijnier Godfried Bartz
een bedrag van 5500 gulden, wegens obligatie, groot 3225 gulden van 27-10-1773
en een obligatie ten laste van Cornelis Spanjaard, groot 300 gulden van 15-03-1797,
mede een obligatie ten laste van Maria van Aalst, weduwe van Johan Fredrik Wiegel, groot 2000 gulden,
mede ten behoeve van dominee Bartsz van 19-05-1791, waar voor mr. Spanjaard zich destijds borg had gesteld
en als beschadigde borg de schuld op zich neemt, waar van 25 gulden is voldaan en dus 5500 gulden bedraagt.
Gesteld onderpand: is
• een huis en erf met zaagmolen "de Palmboom"
met loodsen, schuren, schuitenhuis, viskaren, balkhavens, knechtshuis etc.
te Zwammerdam strekkend van de Hoge Rijndijk tot de Rijn, belend ten oosten de Wijk;
• nog een huis en erf met twee woningen, gelegen als 't vorige,
strekkend van de Rijndijk tot in de Rijn,
belend ten oosten Jan Pelle en ten westen de weduwe Kaas en Brood;
• nog een tweede molen, de in 1740 gebouwde achtkanten houtzaagmolen "de Akerboom"
aan de Hoge Rijndijk dichtbij het dorp, met huis en knechtswoning, stalling en wagenhuis,
met leggende schuur van vier verdiepingen, nog een schuur,
erven en eiken houtwal, voorts gereedschappen.
Laatste opdrachtsbrief van 01-11-1762.

=========================================================================================

Website http://www.archieven.nl gevonden, zie website Stadsarchief Dordrecht:
Bron: Bevolkingsregister Dordrecht 1860–1890 D; persoon in bevolkingsregister: Albert Otto Jacobus Marie De Casembroot.
Plaatsnaam Dordrecht. Voornamen Albert Otto Jacobus Marie. / Achternaam De Casembroot. /
Archiefnr.256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht. / Inventarisnr.384-431. / Bladzijde 34. / Geboortejaar 1855. / Deel 3.

Website http://www.archieven.nl gevonden, zie website Stadsarchief Dordrecht: /
Bron: Bevolkingsregister Dordrecht 1860–1890 D; persoon in bevolkingsregister: Albert Otto Jacobus Maria De Casembroot.
Plaatsnaam Dordrecht. Voornamen Albert Otto Jacobus Maria. / Achternaam De Casembroot. /
Archiefnr.256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht. / Inventarisnr.384-431. / Bladzijde 42. / Geboortejaar 1855. / Deel 3.

=========================================================================================

Betr.: Anna KAASENBROOD-GRANNEMAN + 15 sept. 1915 te Oegstgeest, Prov. Zuid-Holland
(d.v. Hermanus GRANNEMAN en Cornelia VERHEEM), e.v. Leonardus KAASENBROOD.
(Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/)
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom) / Archieflocatie Het Utrechts Archief.  
Algemeen: Toegangnr: 481. Inventarisnr: 923. Gemeente: Ruwiel. / Soort akte: Huwelijksakte. Aktenummer: 1.
Datum: 05-03-1832.
/ Bruidegom Steven Verheem. / Leeftijd: 24. Geboorteplaats: Haarzuilens.
Bruid Cornelia van Dijk. / Leeftijd: 26. Geboorteplaats: Ruwiel.
Vader bruidegom Jan Verheem. Moeder bruidegom Kee van der Weert.
Vader bruid Dirk van Dijk. Moeder bruid Tijsje Broere.
==============================================================================

Betr.: Anna KAASENBROOD-GRANNEMAN + 15 sept. 1915 te Oegstgeest, Prov. Zuid-Holland
(d.v. Hermanus GRANNEMAN en Cornelia VERHEEM), e.v. Leonardus KAASENBROOD.
(Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/)
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Vader) / Archieflocatie Het Utrechts Archief.  
Algemeen: Toegangnr: 481. Inventarisnr: 581. Gemeente: Haarzuilens. Soort akte: Geboorteakte. Aktenummer: 3.
Aangiftedatum: 30-09-1836. / Kind Cornelia Verheem. / Geslacht: V. Geboortedatum: 30-09-1836.
Geboorteplaats: Haarzuilens. / Vader Steven Verheem. Moeder Cornelia van Dijk.
=================================================================================

> (de) CASEMBROOT; d.d.8 SEPT.1852 in DEN HAAG (akte/document 's-Gravenhage)
[huw.bijlagen, index:] = Francois de Casembroot; x Agneta Theodora Johanna v.d. Poll.

8 sept. 1852: Prov. ZUID-HOLLAND / Burgerlijke Stand: huwelijksbijlagen bij het Nationaal Archief te Den Haag,
volgens index-boeken huwelijken te Den Haag: Huw.-datum 8 sept.1852 (akte 's-Gravenhage); huw.bijl.-nr.459:
Francois de Casembroot x Agneta Theodora Johanna v.d. Poll.
=================================================================================

Betr.: Anna KAASENBROOD-GRANNEMAN + 15 sept. 1915 te Oegstgeest, Prov. Zuid-Holland
(d.v. Hermanus GRANNEMAN en Cornelia VERHEEM), e.v. Leonardus KAASENBROOD.
(Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/)
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom) / Archieflocatie Noord-Hollands Archief.
Algemeen: Toegangnr: 358. Inventarisnr: 48. Gemeente: Haarlemmermeer. / Soort akte: Huwelijksakte. Aktenummer: 25.
Datum: 22-07-1858
. / Bruidegom Hermanus Granneman. Leeftijd: 33. Geboorteplaats: Berkel.
Bruid Cornelia Verheem. Leeftijd: 21. Geboorteplaats: Haarzuilens.
ader bruidegom Johan Coenraad Granneman. Moeder bruidegom Anna Hartman.
Vader bruid Steven Verheem. Moeder bruid Cornelia van Dijk.
Nadere informatie: beroep bruidegom: landbouwer; weduwnaar Elizabeth Vos.
beroep vader bruid: landbouwer.

[Mijn opm.: Elizabeth Vos is ook vermeld met andere schrijfwijzen
voornaam elders Elisabeth, familienaam elders Voss. zie akte in 1887.]
===================================================================================

Website http://www.archieven.nl gevonden, zie website Stadsarchief Dordrecht: Bron: Bevolkingsregister
Dordrecht 1860–1890
D; persoon in bevolkingsregister: Albert Otto Jacobus Marie De Casembroot.
Plaatsnaam Dordrecht. Voornamen Albert Otto Jacobus Marie. / Achternaam De Casembroot. / Archiefnr.256
Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht. / Inventarisnr.384-431. / Bladzijde 34. / Geboortejaar 1855. / Deel 3.

Website http://www.archieven.nl gevonden, zie website Stadsarchief Dordrecht: / Bron: Bevolkingsregister
Dordrecht 1860–1890 D; persoon in bevolkingsregister: Albert Otto Jacobus Maria De Casembroot.
Plaatsnaam Dordrecht. Voornamen Albert Otto Jacobus Maria. / Achternaam De Casembroot. / Archiefnr.256
Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht. / Inventarisnr.384-431. / Bladzijde 42. / Geboortejaar 1855. / Deel 3.

===================================================================================

23 nov.1865: Burgerlijke Stand: huwelijksbijlagen bij het Nationaal Archief te Den Haag,
volgens index-boeken huwelijken te Den Haag: Huw.-datum 23 nov.1865; huw.bijl.-nr.706:
Edouard Auguste Otto de Casembroot x Magdalena Rueck.
==================================================================================

Betr.: Anna KAASENBROOD-GRANNEMAN + 15 sept. 1915 te Oegstgeest, Prov. Zuid-Holland
(d.v. Hermanus GRANNEMAN en Cornelia VERHEEM), e.v. Leonardus KAASENBROOD.
(Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/)
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom) / Archieflocatie Noord-Hollands Archief  
Algemeen: Toegangnr: 358. Inventarisnr: 48 / Gemeente: Haarlemmermeer. Soort akte: Huwelijksakte. Aktenummer: 81.
Datum: 24-08-1887
. Bruidegom Johannes Granneman. Leeftijd: 33 Geboorteplaats: Hillegersberg.
Bruid Lena Kleijn. Leeftijd: 42. Geboorteplaats: Ter Aar.
Vader bruidegom Hermanus Granneman. Moeder bruidegom Elisabeth Voss.
Vader bruid Willem Kleijn. Moeder bruid Lena Markman.
Nadere informatie beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom: landbouwer;
weduwe van
Arie Vermist.
==================================================================================

 

=======================================================

<= CASEMBROOT: Caasembrood - Kazenbroot, alle locaties/ all locations

<= CASEMBROOT, NL startpagina/-page 1: Nederland / the Netherlands

Prov. Zuid-Holland (Prov. South-Holland): startpagina/startpage

> Provincie Zuid-Holland: pagina/page Index / Prov. Zuid-Holland: pagina/page 1.

> Provincie Zuid-Holland: pagina/page 2. / Provincie Zuid-Holland: pagina/page 3.

> Provincie Zuid-Holland: pagina/page 4. / Provincie Zuid-Holland: pagina/page 5.

> Provincie Zuid-Holland: pagina/page 6. / Provincie Zuid-Holland: pagina/page 7.

> Provincie Zuid-Holland: pagina/page 8. / Provincie Zuid-Holland: pagina/page 9.

 

Zie verder op deze website, stambomen: Casembroot, prov. Zuid-Holland;
See further on this website, familytrees: Casembroot, prov. South-Holland:

> CASEMBROOT - Zuid-Holland (The Netherlands): 9.

=======================================================

home