HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

 

< vorige pagina / previous page:
startpagina/startpage: Zeeland.

Prov. Zeeland

CASEMBROOT

en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name.

Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa van personen en families
wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen, vooral welbekend door publicaties,
genealogie en heraldiek over oude adellijke families van Europa.
A surname with various spelling since the middle ages in Europe of persons and families
living in cities and towns with various occupations, especially well-known because of publications,
genealogy and heraldry concerning old noble families of Europe.

================================================================================

PROVINCIE ZEELAND / PROVINCE ZEELAND

CASEMBROOT: alle spellingvariaties C./K.; all spellingvariations C./K.

afkorting/abbreviation: ONA = Oud-Notarieel Archief / Old-Notary Archive.

INDEX VOORNAMEN / INDEX FIRST NAMES:

A

Adriana de Casembroot gehuwd geweest met J.A. van Renesse; toekomende aan J.A. van Renesse;
zie leenhof en landerijen in Cadzand; datering: 1745/46, 1746/49, 1749/50, 1751/52, 1755/57.
(J.A. van Renesse = Johan Ad. van Renesse heer van Lockhorst, vermeld ca.1719.)

Jhr. mr. Auguste François Charles de Casembroot (1906–1965) [genealogie/genealogy:] van der Feltz.
(x Sophie Constance baronesse van der Feltz, 1908–2001) [genealogie/genealogy:] van der Feltz.
Jhr. mr. A.F.C. de Casembroot (Middelburg 17 dec.1906 – Utrecht 10 febr.1965): zie/see: 1960.

B

C

Cornelia de Casembroodt [echtgenote van: J.B. van d'Ouderberg] betr.: register achterlenen,
betr.: leenhof in Kadzand [van J.B. van d'Ouderberg]; zie ook leenhof Croisilles; vermeld: 1721.

Cornelia de Casembroot; betreft haar erfgenamen: de kinderen van J.A. Renesse;
zie landerijen in Cadzand; datering: 1745/46, 1749/50, 1750/51, 1751/52, 1755/57.
(J.A. van Renesse = Johan Ad. van Renesse heer van Lockhorst, vermeld ca.1719.)

D

 

E

jhr. mr. Eduard August Otto de Casembroot (1860–1922) [genealogie/genealogy:] van der Feltz
(e.v. Margaretha Adriana Wagtho 1860–1918) [genealogie/genealogy:] van der Feltz.

jonkvrouw Eleonora Geertruyd de Casembroot; zie leenhof in Cadzand, vermeld 1778.

F

G

H

Hillegonda Geertruijd van Berge / Leonard de Casembroodt, overleden, ONA 23 okt.1744.

Hillegonda Geertruid van Bergen / Leonard de Casembroot, overleden, ONA 18 febr.1745.

I

J

Jean Henrij de Casembroot, Kapitein; comparant, notariële akte 28 aug.1782.

 

K

L

Leonard de Casembroodt, overleden / Hillegonda Geertruijd van Berge / ONA 23 okt.1744.

Leonard de Casembroot, overleden / Hillegonda Geertruid van Bergen / ONA 18 febr.1745.

Leonard de Casembroot van Ter Moer, Generaal, overleden, ONA 28 aug.1782.

Louisa Cornelia Eleonora de Casembroot geb. Clundert, ONA 28 aug.1782.

M

Margaretha Adriana Wagtho (1860–1918) [genealogie/genealogy:] van der Feltz
(x Jhr.Mr. E.A.O. de Casembroot, 1860–1922.) [genealogie/genealogy:] van der Feltz.

N

O

P

Q

R

S

Sophie Constance baronesse van der Feltz (1908–2001) [genealogie/genealogy:] van der Feltz
(x jhr.mr. Auguste François Charles de Casembroot, 1906–1965.) [genealogie/genealogy:] van der Feltz.

 

T

U

V

W

X

Y, IJ

Z

 

==================================================================================
==================================================================================

<= CASEMBROOT: Caasembrood - Kazenbroot, alle locaties/ all locations

<= CASEMBROOT, NL startpagina/-page 1: Nederland / the Netherlands

= Zeeland: startpagina/-page

- Zeeland: index.   /   Zeeland 1. 

Zeeland 2.  /   Zeeland 3.   /   Zeeland 4.   /   Zeeland 5. 

Zeeland 6.  /   Zeeland 7.   /   Zeeland 8.   /   Zeeland 9.

=> CASEMBROOT, NL startpagina/-page prov.: Zuid-Holland

Zie verder op deze website, stambomen: Casembroot, (vervolg Zeeland: blz.1.)
See further on this website, familytrees: Casembroot, (continued Zeeland: page 1.):

> CASEMBROOT - Zeeland (The Netherlands)

====================================================

home