HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

 

< vorige pagina / previous page: 6.


Prov. Zeeland

CASEMBROOT

en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name.


Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa van personen en families
wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen, vooral welbekend door publicaties,
genealogie en heraldiek over oude adellijke families van Europa.
A surname with various spelling since the middle ages in Europe of persons and families
living in cities and towns with various occupations, especially well-known because of publications,
genealogy and heraldry concerning old noble families of Europe.

============================================

Informatie vermeld op website http://www.zeeuwengezocht.nl/

Details: de Casembroot.

Genealogie / kwartierstaat Belgie.

Familienaam (surname) : Casembroot, de.
Betreft (concerning) : genealogie.

Herkomst (origin) : Belgie.
Periode (period) : 15de-17de eeuw.

Bron: Collectie Zeeuwse Genealogieën.
Archief: Genealogieën en kwartierstaten inventarisnummer 1-1119 [15 juni 2005].
Genealogieën en kwartierstaten van Zeeuwse families en personen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ZEEUWS ARCHIEF: website http://www.zeeuwengezocht.nl/
Details: de Casembroot. / Genealogie/kwartierstaat Belgie. / Casembroot, de
Betreft : Genealogie. / Herkomst : Belgie. / Periode : 15de-17de eeuw

Bron : Collectie Zeeuwse Genealogieën (toegangsnummer 166). / Inventarisnummer : 5.
Bron: Collectie Zeeuwse Genealogieën.
Archief: Genealogieën en kwartierstaten inventarisnummer [toegevoegd: 3 juli 2009]
Zeeuws Archief: Genealogieën en kwartierstaten van Zeeuwse families en personen

=====================================================================


================================

ZEEUWS ARCHIEF: website http://www.zeeuwengezocht.nl/
Details: Holger Guldencroon. Commissie / instructie op vrijdag 27 mei 1701
Holger Guldencroon. Datum : 27-5-1701, 6-6-1701
Functie : Kapitein in een compagnie te voet. Voorganger: Louijs Casembroot

Archief Staten van Zeeland, inv.nr 1671, folio 189v/207r
Bron: Registers van commissiën en instructiën 1578-1809
Archief: Ambten, functies, beroepsgroepen, militairen inventarisnummer [toegevoegd: 27 april 2005]
ZA: Bronnen betr. ambtenaren, functionarissen, beroepsgroepen en militairen
=================================

ZEEUWS ARCHIEF: website http://www.zeeuwengezocht.nl/
Details: Christiaen Gotte. Commissie / instructie op donderdag 12 juli 1703
Christiaen Gotte. Datum : 12-7-1703
Functie : Vaandrig in de compagnie van de prins van Holstein-Beek.
Voorheen vaandrig in de compagnie van kapitein Pieter Casembroot
.
Archief Staten van Zeeland, inv.nr 1672, folio 2v
Bron: Registers van commissiën en instructiën 1578-1809
Archief: Ambten, functies, beroepsgroepen, militairen inventarisnummer [toegevoegd: 27 april 2005]
ZA: Bronnen betr. ambtenaren, functionarissen, beroepsgroepen en militairen
=================================

ZEEUWS ARCHIEF: website http://www.zeeuwengezocht.nl/
Details: Daniel van d Amois. Commissie / instructie op donderdag 12 juli 1703
Daniel van d Amois. Datum : 12-7-1703
Functie : Vaandrig in de compagnie van kapitein Pieter Casembroot
Voorheen kadet.
/ Archief Staten van Zeeland, inv.nr 1672, folio 8r
Bron: Registers van commissiën en instructiën 1578-1809
Archief: Ambten, functies, beroepsgroepen, militairen
inventarisnummer [toegevoegd: 27 april 2005]
ZA: Bronnen betr. ambtenaren, functionarissen, beroepsgroepen en militairen
=================================

ZEEUWS ARCHIEF: website http://www.zeeuwengezocht.nl/
Details: Lucas du Mee. Commissie / instructie op maandag 27 oktober 1704
Lucas du Mee. Datum : 27-10-1704 Functie : Kapitein in een compagnie te voet
Voorganger: kapitein Pieter Casembroot

Archief Staten van Zeeland, inv.nr 1672, folio 22v
Bron: Registers van commissiën en instructiën 1578-1809
Archief: Ambten, functies, beroepsgroepen, militairen
inventarisnummer [toegevoegd: 27 april 2005]
ZA: Bronnen betr. ambtenaren, functionarissen, beroepsgroepen en militairen

===========================================

================================== = = = = = = = =

Hieronder gegevens gevonden via website: http://www.archieven.nl/
Zie: Vindplaats Zeeuws Archief; zie ook website http://www.zeeuwsarchief.nl/
• Rechterlijke Archieven Zeeuws-Vlaanderen (RAZVl):
Informatie over onderstaande rubriek > Toegangsnummer: 11.
Archieftitel: Rechterlijke Archieven Zeeuws-Vlaanderen (RAZVl)
2. Inventaris. / 2.3. Afdeling 3: Archieven van de leenhoven in het Vrije van Sluis

2.3.1. Archief van het leenhof de Burg van Brugge.
 kenmerken: Archief van het leenhof de Burg van Brugge.
Datering 1519-1794.

NB: In de uitgave der costumen van dit hof van 1668 komt op blz.71
een lijst van de hoofdleenen voor. / Vindplaats Zeeuws Archief.

Hieronder gegevens gevonden via website: http://www.archieven.nl/
Informatie over onderstaande beschrijving. Toegangsnummer: 11.
Archieftitel: Rechterlijke Archieven Zeeuws-Vlaanderen (RAZVl). 2. Inventaris
2.3. Afdeling 3: Archieven van de leenhoven in het Vrije van Sluis.
2.3.1. Archief van het leenhof de Burg van Brugge.
 kenmerken: Rechterlijke Archieven Zeeuws-Vlaanderen (RAZVl)
Inventaris 2278.  Register van de achterleenen, afhangend van een leenhof
van Johan Adolph van Renesse, heer van Lockhorst,
afhangend van het leenhof Burggravesteijn. (c. 1719.)

Met aanteekening van de verheffen 1691-1741. (2 exemplaren.)
Omvang 1 omslag. Vindplaats Zeeuws Archief.
-------------------------------------------------------------------

Hieronder gegevens gevonden via website: http://www.archieven.nl/
kenmerken: Rechterlijke Archieven Zeeuws-Vlaanderen (RAZVl)
2277. 
Register van de achterleenen, afhangend van het leenhof in Kadzand
van J.B. van d'Ouderberg, als in huwelijk hebbend Cornelia de Casembroodt,
afhangend van het leenhof Croisilles. 1721.
Met aanteekening van de verheffen 1541-1757. (Gelijktijdig afschrift.)
Omvang 1 stuk. / Vindplaats Zeeuws Archief.
-------------------------------------------------------------------

Hieronder gegevens gevonden via website: http://www.archieven.nl/
Informatie over onderstaande beschrijving. Toegangsnummer: 11.
Archieftitel: Rechterlijke Archieven Zeeuws-Vlaanderen (RAZVl). / 2. Inventaris.
2.3. Afdeling 3: Archieven van de leenhoven in het Vrije van Sluis.
2.3.1. Archief van het leenhof de Burg van Brugge.
 kenmerken: Rechterlijke Archieven Zeeuws-Vlaanderen (RAZVl)
2276
. Lijst van de achterleenen, afhangend van het leenhof Ter Moere,
met aanteekening van de retributies. / Datering (c. 1750.). Omvang 1 stuk.
Vindplaats Zeeuws Archief.

================================================

=========================================================

website www.zeeuwsarchief.nl/
Toegang: 164-962 W.M.C. Regt, Naamlijst der Predikanten van Zeeland, 1565-1938
Titel: Godewardus Vrolijkhert / rol: Predikant. / plaats: Oostkapelle, jaar 1739. /
Geboren te Zutphen, begin september 1716 / Overleden 16 oktober 1785
Ouders: Ds. Cornelis en diens tweede echtgenote Walburg Casembroot
Huwelijk: Huwt te West-Souburg 11 augustus 1749
Maria Jacoba Lammens, geboren te Axel,
dochter van Matthijs, burgemeester, en Sara Rochefort /
Opmerking: Als kandidaat bevestigd op 18 januari 1739. Vlissingen 6 november 1740.
Emeritus ±1 augustus 1785
Bron: W.M.C. Regt, Naamlijst der Predikanten van Zeeland
Deel: II. / Pagina: 64
Herkomst: Origineel handschrift berust bij Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag
zie ook: Vrolijkhert, Vlissingsche Kerkhemel / Frederiks en Van den Branden /
De familie: Ned. Leeuw XX, 102 / N.N.B.W. X, 1142 //


=======================================================

Vindplaats Zeeuws Archief. > zie verder website www.zeeuwsarchief.nl
Toegangsnummer: 33.1.
2. Inventaris / 2.1. Zeeland; 2.1.3. Zeeuwsch-Vlaanderen.
> 2.1.3.5. Plaatselijke geschiedenis; 2.1.3.5.9. Kadzand.
Inv.nrs.1450, 1451, 1452: de Casembroot.
Hieronder volledigheidshalve vanaf Inventaris-nr.1448.
kenmerken: Verzameling Handschriften Rijksarchief in Zeeland.
Inv.1448 'Het juygent Cadsant,
spreekent ingevoert onder de naam van Cadsandria 1748'.

Gedrukt door C. Serlé. / Omvang 1 stuk. / Vindplaats Zeeuws Archief.
--------------------------------------------------------------------------------------------

kenmerken: Verzameling Handschriften Rijksarchief in Zeeland.
1449: Stukken betreffende de eigendom van land in het oudeland van Cadzand.
Datering 1660-1842. / NB: Verscheidene stukken hebben door vocht geleden.
Omvang: 11 charters en 37 stukken. / Vindplaats Zeeuws Archief.
-------------------------------------------------------------------------------------------

kenmerken: Verzameling Handschriften Rijksarchief in Zeeland
1450: Taxaties wegens de collaterale successie en andere opgaven
betreffende de omvang der goederen in Cadzand,
achtereenvolgens behoord hebbende aan de families De Casembroot,
Van Renesse
en Van Hardenbroek. 
Datering [c. 1704]-1795.
NB: De nrs 1394-1398 zijn afkomstig van de familie d'Aumale van Hardenbroek.
Omvang 1 omslag. / Vindplaats Zeeuws Archief.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

kenmerken Verzameling Handschriften Rijksarchief in Zeeland
1451: Rekeningen van de administratie van het leenhof en landerijen in Cadzand,
toekomende aan J.A. van Renesse
als gehuwd geweest met Adriana de Casembroot.
Datering 1745/46, 1746/49, 1749/50, 1751/52, 1755/57.
Omvang 5 stuks in 1 omslag. / Vindplaats Zeeuws Archief.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

kenmerken: Verzameling Handschriften Rijksarchief in Zeeland
1452:  Rekeningen van de administratie van landerijen in Cadzand, toebehorende aan
de kinderen van J.A. van Renesse

als erfgenamen van Cornelia de Casembroot.
Datering 1745/46, 1749/50, 1750/51, 1751/52, 1755/57.
Omvang 5 stuks in 1 omslag. Vindplaats Zeeuws Archief.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

kenmerken: Verzameling Handschriften Rijksarchief in Zeeland
1453 : Rekeningen van de administratie van het leenhof Renesse
en van landerijen in Cadzand,
achtereenvolgens toebehoord hebbende aan 
W.J. van Renesse
, G.J. van Hardenbroek, 
J.A. van Hardenbroek
  en vrouwe S.C. d'Aumale van Hardenbroek.
Datering 1760/61, 1778/79, 1779/80, 1782/83, 1783/84, 1784/85, 1788/89, 1791/92.
NB: Betreffende de administratie van inv.nrs 1451-1452.
Omvang 8 stuks in 1 pak. Vindplaats Zeeuws Archief.

kenmerken: Verzameling Handschriften Rijksarchief in Zeeland
1454 : Rekeningen van de administratie der landerijen in Cadzand,
achtereenvolgens toebehoord
hebbende aan vrouwe S.C. d'Aumale van Hardenbroek
en mr G.C.D. baron van Hardenbroek.
Datering 1820, 1824-1846. / Omvang 1 pak. / Vindplaats Zeeuws Archief.

==========================================================


Deze archiefinformatie gevonden via website www.archieven.nl
Informatie over onderstaande beschrijving: Toegangsnummer: 74.
kenmerken 74
Smidt, Familie De. / Datering 1721-1866.
Titel inventaris 74 - Stukken afkomstig uit de nalatenschap van
W.C. de Smidt / D.A. Felix.

Archieftitel: Smidt, Familie De. / 2. Inventaris: Familiepapieren.
 kenmerken: Smidt, Familie De. / Inv.nr.13. Recepisse van het denombrement
van een leen, groot 2 gemeten 200 roeden, gelegen in de parochie van Kadzand
in het 15de begin van de 400 gemeten bezuiden de kerk aldaar, gegeven door
den baljuw van het leenhof van jonkvrouw
Eleonora Geertruyd de Casembroot
ten behoeve van Abraham Labijt, hoofdman van het 1ste gedeelte van
den Prins-Willemspolder als 'bedienelijk man van leene'
van zijne dochter Janneke. /
Datering 1778. (Twee exemplaren).
NB. De charters zijn genummerd 6 en 7. / Omvang 2 charters.
Vindplaats Zeeuws Archief te Middelburg, website www.zeeuwsarchief.nl/

=========================================================

Gemeente SCHOUWEN-DUIVELAND, te Zierikzee; website www.schouwen-duiveland.nl/
> Gemeentearchief: Notariële akten (mogelijk relevant met betrekking tot genealogie
familie: de Casembroot):
d.d. 30 jul.1743: Beschrijving: Invoernummer: 4104-182 / Microfiche: 4104/11 /
Datum akte: 30/07/1743
Soort akte: procuratie (Vermogensrecht). / Personen:
Elisabet Mulock, Comparant, Zierikzee / Dirck van den Houten, Overleden /
Adriaan Mulock, Zierikzee / Cornelis Mulock, Burgemeester /
Francois Johan Nebbens, Getuige, Zierikzee
Barent van der Jaght, Getuige, Zierikzee / Isaac Hilleman, Getuige, Zierikzee
Onroerend goed: / Bijzonderheden: Adriaan Mulock tekent in plaats van Elisabet Mulock.
Zij is blind en kan niet tekenen.
{Notaris Charel Charels Plevier (1709-1747): RAZE-nrs.4097-4105; aantal akten 2053.}

Gemeente SCHOUWEN-DUIVELAND, te Zierikzee; website http://www.schouwen-duiveland.nl/
> Gemeentearchief: Notariële akten (via voornoemde website gevonden familienaam: de Casembroodt):
d.d. 23 okt.1744: Beschrijving: Invoernummer: 4104-259. Microfiche: 4104/16. Datum akte: 23/10/1744
Soort akte: procuratie (Vermogensrecht). / Personen:
Levijna Boom, Comparant, Zierikzee / Jacob de Jonge, Sluis /
Hillegonda Geertruijd van Berge / Leonard de Casembroodt, overleden /
Adriaan Barend Maartense Boom, overleden /
Adriaan Janse Blok, Getuige, Zierikzee / Jacob de Pape, Getuige, Zierikzee
Onroerend goed: / Bijzonderheden:
{Notaris
Charel Charels Plevier (1709-1747): RAZE-nrs.4097-4105; aantal akten 2053.}

Gemeente SCHOUWEN-DUIVELAND, te Zierikzee; website http://www.schouwen-duiveland.nl/
> Gemeentearchief: Notariële akten (mogelijk relevant met betrekking tot genealogie familie: de Casembroot):
d.d. 20 nov.1744: Beschrijving: Invoernummer: 4104-264. Microfiche: 4104/16. Datum akte: 20/11/1744
Soort akte: testament (Familie- en erfrecht). / Personen:
Levijna Boom, Comparant, Zierikzee / Francois Johan Nebbens /
Cornelis Mulock, Burgemeester / Amplonia Mulock /
Jacob Boom / Helena Boom / Anthonetta Boom / Nicolaas van der Schatten /
Barend van der Jaght, Getuige, Zierikzee / Isaac Hilleman, Getuige, Zierikzee.
Onroerend goed: / Bijzonderheden:
{Notaris Charel Charels Plevier (1709-1747): RAZE-nrs.4097-4105; aantal akten 2053.}

Gemeente SCHOUWEN-DUIVELAND, te Zierikzee; website http://www.schouwen-duiveland.nl/
> Gemeentearchief: Notariële akten (via voornoemde website gevonden familienaam: de Casembroot):
d.d. 18 febr.1745: Beschrijving: Invoernummer: 4105-10. Microfiche: 4105/1. Datum akte: 18/02/1745
Soort akte: procuratie (Vermogensrecht). / Personen:
Cornelis Mulock, Comparant, Burgemeester, Schepen, Raad, Voogt, Zierikzee /
Jacob Boom, Comparant, Heemraad, Voogt, Zierikzee / Francois Johan Nebbens, Onmondig kind /
Levijna Boom, Overleden / Jacob de Jonge, Sluis /
Hillegonda Geertruid van Bergen
/ Leonard de Casembroot, overleden /
Barend van der Jagt, Getuige, Zierikzee / Frans Ruijpingh, Getuige, Zierikzee.
Onroerend goed: / Bijzonderheden:
{Notaris
Charel Charels Plevier (1709-1747): RAZE-nrs.4097-4105; aantal akten 2053.}

Gemeente SCHOUWEN-DUIVELAND, te Zierikzee; website http://www.schouwen-duiveland.nl/
> Gemeentearchief: Notariële akten (via voornoemde website gevonden familienaam: de Casembroot):
d.d. 28 aug.1782: Beschrijving: Invoernummer: 4274-56. Microfiche: 4274/5. Datum akte: 28/08/1782
Soort akte: procuratie (Vermogensrecht). / Personen:
Jean Henrij de Casembroot, Comparant, Kapitein. /
Louisa Cornelia Eleonora de Casembroot geb. Clundert, Breda /
Leonard de Casembroot van Ter Moer, overleden, Generaal /
Franciscus Henricus Wagenaer, Getuige / Tobias van der Ploeg, Getuige.
Onroerend goed: / Bijzonderheden:
{Notaris
Nicolaas van der Zwaan (1767-1795): RAZE-nrs.4272-4276; aantal akten 1228.}

=======================================================

ZEEUWS ARCHIEF: website http://www.zeeuwengezocht.nl/
Details: [?] de Casembroot. / Persoonsnaam in toegang: [?] de Casembroot.
Opmerking (note) : archief van de familie.
Archief/verzameling (collection) : Familie De Casembroot (1773-1880).
Toegangsnummer : 448. / Inventarisnummer : 1-7.
Meer over deze vermelding kunt u vinden via de website www.archieven.nl.
Vul deze naam in als zoekterm.
More information about this record can be obtained by www.archieven.nl
Bron: Persoonsnamen in Toegangen
Archief: Persoonsnamen Toegangen inventarisnummer [toegevoegd: 22 februari 2007]
Zeeuws Archief: Persoonsnamen opgenomen in de toegangen van het Zeeuws Archief

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gegevens zoals gevonden via website www.archieven.nl
Informatie over onderstaand archief: Toegangsnummer:448.
Archieftitel: Casembroot, Familie De.

kenmerken: 448 Casembroot, Familie De.
Datering 1773-1880.

Titel inventaris 448 - Plaatsingslijst Archief
Familie De Casembroot, 1773-1880. /
A.F. Franken.
Vindplaats Zeeuws Archief. > website www.zeeuwsarchief.nl
Dit archief is gekenmerkt door de volgende rubrieken
18 Huizen, Families, Personen. / 18.02 Families.
Dit archief is gevormd door de volgende archiefvormers
Familie De Casembroot.

==============================================

Vindplaats Zeeuws Archief. > www.zeeuwsarchief.nl/
Familie De Casembroot, eiland Tholen, Middelburg, 1773-2001.
Bevat voornamelijk stukken afkomstig van:
Auguste François Charles de Casembroot (1906-1965),
Commissaris der Koningin in Zeeland (1948-1965),
en zijn vrouw
Sophie Constance baronesse van der Feltz (1908-2001),
zijn vader
Eduard August Otto de Casembroot (1860-1922),
lid Gedeputeerde Staten van Zeeland 1895-1921 en kamerheer
in buitengewone dienst van Koningin Wilhelmina;
genealogische aantekeningen betreffende de familie
De Casembroot
en stukken betreffende het beheer van de familiebezittingen op het eiland Tholen
en de ambachtsheerlijkheden Sint Annaland en Poortvliet.
® toegang 448 [in voorbereiding].

========================================================

ZEEUWS ARCHIEF: website http://www.zeeuwengezocht.nl/
Details: Casembroot. / Genealogische informatie Lillo en Liefkenshoek.
Casembroot.
/ Familienaam met een of meer militairen die bij de forten Lillo en/of Liefkenshoek
(en hun steunforten Blauwgaren, Frederik Hendrik en Kruisschans) betrokken waren,
inclusief de militaire bemanningsleden van de wachtschepen in de vloot voor Lillo.
Gepubliceerd in : Repertorium van personen in en nabij de Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek,
1585-1786
deel 2a. / Opgenomen in : Genealogische Afschriften 932.
Zie de pagina Bronnen voor het overzicht van andere locaties waar deze bron kan worden geraadpleegd
Bron: Repertorium Lillo en Liefkenshoek 1585-1786.
Archief: Genealogieën en kwartierstaten inventarisnummer [toegevoegd 16 november 2006].
Zeeuws Archief: Genealogieën en kwartierstaten van Zeeuwse families en personen.

==========================================================

======================================================

 

<= CASEMBROOT: Caasembrood - Kazenbroot, alle locaties/ all locations

<= CASEMBROOT, NL startpagina/-page 1: Nederland / the Netherlands

= Zeeland: startpagina/-page

- Zeeland: index.   /   Zeeland 1. 

Zeeland 2.  /   Zeeland 3.   /   Zeeland 4.   /   Zeeland 5. 

Zeeland 6.  /   Zeeland 7.   /   Zeeland 8.   /   Zeeland 9.

=> CASEMBROOT, NL startpagina/-page prov.: Zuid-Holland


Zie verder op deze website, stambomen: Casembroot, (vervolg Zeeland: blz.8.) /
See further on this website, familytrees: Casembroot, (continued Zeeland: page 8.):

> CASEMBROOT - Zeeland (The Netherlands)

====================================================

home