HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

< vorige pagina / previous page


Prov. Noord-Holland:
> Amsterdam.

CASEMBROOT
en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name.

Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa van personen en families
wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen, vooral welbekend door publicaties,
genealogie en heraldiek over oude adellijke families van Europa.
A surname with various spelling since the middle ages in Europe of persons and families
living in cities and towns with various occupations, especially well-known because of publications,
genealogy and heraldry concerning old noble families of Europe.

 

=========================================================

Index-pagina familienamen Casembroot, alle spellingvariaties
Caasembrood – Kazenbroot. / Index-page familynames Casembroot,
all spellingvariations Caasembrood – Kazenbroot.

=========================================================

 

Afkortingen gebruikte hieronder in de index / Abbreviations used below in the index:
Asd = Amsterdam; DTB, d.v. = dochter van / daughter of; z.v. = zoon van / son of.
* geboren / born; ~ dopen / baptism; x huwelijk / marriage; + overleden / deceased

INDEX VOORNAMEN / INDEX FIRST NAMES:

A

• Anna Caesenbroot + voor nov.1622 (2e echtgenote van: Pieter Strijcker x3 Asd 4 nov.1622 Marya Pieters).
• Anna Casenbroot (28, d.v. Barbara Pieters) ondertr. Asd 10 mei 1619 Pieter Strijcker (wedr.v.Reimerich Gerrits)

B

Barber (Berber) Pieters (Dernijnekus / Kaesenbroet), 2e echtgenote van Jacob (Jacobus / Jacques / Jakafe / Jakes / Jaques) [de] Casembroot (Broet / Casenbroot / Kaesenbroet / Kasenbrodt), vermeld in DTB-registers van Amsterdam 1585, e.v.

C

D

E

F

G

H

I

J

• Jacob [de] Casembroot, *5 jan.1543, koopman, + overleden te Amsterdam ca.1600–1620.
• Jakemijntje, ~ 8 jan.1602 Amsterdam (d.v. Jakes Kasenbrodt x Berber Dernijnekus).
• Janneken, ~ 17 mrt.1592 Amsterdam (d.v. Jakafe Broet x Barber Pieters).
• Jannetje Kasenbroots x Abraham Sasseraet, ouders van Jacob ~ 10 aug.1625 Amsterdam.
• Jaques, ~ 21 jun.1585 Amsterdam (z.v. Jaques Kaesenbroet x2: Barber Kaesenbroet).

 

K

L

• Lenert, ~ 28 mrt.1595 Amsterdam (z.v. Jacob Kasijbrot x Berber Domenickel).
• Leonard de Casembroot (Heer van Rijnesteyn en Wil.,)

M

Marckus, ~ 2 okt.1588 Amsterdam (z.v. Jakes Kasenbroet x Barber Dominitel).
Maria Caasenbrood, buried in Amsterdam 4 Nov.1711 cemetery: St. Anthonis Kerkhof.

 

N

O

P

Pieter, ~ 22 mrt.1587 Amsterdam (z.v. Jaques Kaesenbroet x Barber Kaesenbroet).

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y, IJ

Z

 

====================================================

=======================================================

Betr.: Fam. Pieter STRIJCKER - Anna CAESENBROOT / CASENBROOT.

 

==================================================

 

17e eeuw / 17th century:
Amsterdam & Zaandam in N.-Holland

CASENBROD / KASENBROODT

In Zaandam, ten noorden van Amsterdam, Noord-Holland, in 1652.
In Zaandam, north of Amsterdam, North-Holland, in 1652:
• 5-1-1652 = 1 Mei 1652 / 1st May 1652 (Zaandam): Unknown man, age not mentioned in archive;
Luth. church in Zaandam: "Johannes Jurriaenss KASENBROODT (probably from Neurenberg,
also mentioned as Nuerenberg > city in Germany), in notary public archive 5757 A 268. /
In Dutch language, index archive: "Johannes Jurriaenss Kasenbroodt van Neurenberg,
[met adres / with address] Vinkepad te Zaandam, oudste en voorstander van de Lutherse
gemeente te Zaandam.

Inhoud tekst / text: Corn[eli]s Jacopsz Kleijn notaris tot Saandam
= Cornelis Dircxz. Kleijn.
{Not.arch. 5757 = Zaandam > Notaris Cornelis Dirxz. Kleijn in Zaandam..
Betr.: Allerhande Akten. Periode 1641 – Jun.1655. > Filmcassette 787. /
Concerns various documents in collection 5757 Cornelis Dirxz. Kleijn,
notary public in Zaandam, prov. North Holland:archivematerial:
film-cassette 787
> Rijksarchief van Noord-Holland in Haarlem, The Netherlands);
getuige / witness: Johannes Jurriaenss Kasen-broodt van Neurenburgh,
inz. / concerning: Martijns gemeente tot Amsterdam.
w.g. / signature:
Jann Jurian Casenbrod
van Nuerenburgh.

=========================================================================

17e - 19e eeuw / 17th - 19th century

CASEMBROOT in de hoofdstad Amsterdam / CASEMBROOT in the capitalcity Amsterdam
zie ook website Gemeentearchief Amsterdam / see also website Municipality archive Amsterdam:
internet = http://www.gemeentearchief.amsterdam.nl

PARTICULIER ARCHIEF inventaris 76. FAMILIE DE GRAEFF.

(Pag.33 op pdf van 63) betreft BANCRIS KAASENBROOD:
2.1.21. GERRIT GERRITSZ, 1741-1811, TR. CHRISTINA VAN HERZEELE, 1748-1798.
424. Transportbrief van land bij Heemskerk, door Bancris Kaasenbrood aldaar. 1768 februari 16.


Zie vanaf Pag.43 (op pdf. p.5 van 63)
ANDERE HEERLIJKHEDEN EN HEERLIJKE RECHTEN.
Pag. 44 (op pdf p.6 van 63)
Tienden onder Langerak, zuidelijk van de Lek, beleend vanwege
LEONARD DE CASEMBROOT, Heer van Rijnesteyn en Wil.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Below several indexes of documents from Amsterdam in province North-Holland,
see more information on the website http://gemeentearchief.amsterdam.nl

CAASENBROOD - KAESENBROOT, etc., verschillende schrijfwijzen
in het Doopregister van de Gemeente Amsterdam, periode 1564 – 1811,
zie internet website van het Gemeentearchief Amsterdam,
http://gemeentearchief.amsterdam.nl
Hieronder een selectie; ook gevonden nog meer familienamen, o.a.:
Kaasenbrood & Kaasenbroot; datumvolgorde, de [vermoedelijke] gezinnen bijelkaar.
Zie ook elders op deze website voor de diverse stambomen (in bewerking).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zie adellijke familie (De) CASEMBROOT / See noble family (De) CASEMBROOT:

Jaartal 1699. Betr. moeder Antonet KAASENBROOT, e.v. Lourens MANROO.
> Fam. Lourens MANROO x Antonet KAASENBROOT.
Gedoopt kind [= zoon]: Lourens.
Vader Lourens Manroo. Moeder Antonet Kaasenbroot.
Doop 31 mei 1699. Religie Hervormd, Noorderkerk. Bron 79 p.71.

=================================================================

Zie adellijke familie (De) CASEMBROOT / See noble family (De) CASEMBROOT:

Jaartal 1699. Betr. moeder Anna CASEMBROOT, e.v. Benjamin van DOORN.
> Fam. Benjamin van DOORN x Anna CASEMBROOT.
Gedoopt zoon: Wilhem.
Vader Benjamin van Doorn. Moeder Anna Casembroot.
Doop 18 oktober 1699. Religie Hervormd, Nieuwe Zijds Kapel. Bron 68 p.264.

Jaartal 1715. Betr. getuige Anna CASEMBROOT.
> Fam. Hendricus van DOORN x Francina HULSTMAN.
Gedoopt dochter: Geertruijd.
Vader Hendricus van Doorn. Moeder Francina Hulstman.
Getuigen Benjamin van Doorn, Anna Casembroot.
Pastor Wilhelmus Vonk. Doop 6 maart 1715.
Religie Hervormd, Nieuwe kerk. Bron 48 p.352 (folio 176) nr.7.

Jaartal 1729. Betr. getuige Anna CASEMBROOT.
> Fam. Willem van DOORN x Aletta BOEL.
Gedoopt dochter: Anna Cornelia.
Vader Willem van Doorn. Moeder Aletta Boel.
Getuigen Balthazer Noltheenius, Anna Casembroot.
Pastor Tiberius Reijtsma. Doop 12 augustus 1729.
Religie Hervormd, Westerkerk. Bron 110 p. 305 (folio 153) nr. 14.

=================================================================

Zie adellijke familie (De) CASEMBROOT / See noble family (De) CASEMBROOT:

Jaartal 1728. Betr. getuige Maria KAASENBROOD. = 'Maria KAAS & BROOD'.
> Fam. Pieter van der STOEL x Johanna van der WINDOUW.
Gedoopt dochter: Maria.
Vader Pieter van der Stoel. Moeder Johanna van der Windouw.
Getuigen Abraham van der Stoel, Maria Kaasenbrood = 'Maria Kaas & Brood'.
Pastor Johannes Bakker. Doop 30 mei 1728.
Religie Hervormd, Oude kerk. Bron 20 p.74 (folio 37v) nr. 2.

Jaartal 1734. Betr. getuige Maria KAASENBROOT.
> Fam. Johannes van der STOEL x Annatie SWEN.
Gedoopt dochter Maria.
Vader Johannes van der Stoel. Moeder Annatie Swen.
Getuigen Abraham van der Stoel, Maria Kaasenbroot.
Pastor Cornelius van den Bogaerde. Doop 5 sept.1734.
Religie Hervormd, Oosterkerk. Bron 90, p. 128 (folio 64v) nr.6.

Jaartal 1735. Betr. getuige Marria KAASENBROOT.
> Fam. Thomas VINKENBURG x Marria van der STOEL.
Gedoopt dochter Marria.
Vader Thomas Vinkenburg. Moeder Marria van der Stoel.
Getuigen Abraham van der Stoel, Marria Kaasenbroot.
Pastor Cornelius Houthoff. Doop 3 juli 1735.
Religie Hervormd, Oosterkerk. Bron 90, p. 136 (folio 68v) nr.1.

Jaartal 1736. Betr. getuige Maria KAESENBROOT.
> Fam. Tomas VINKENBURG x Maria van der STOEL.
Gedoopt dochter Maria.
Vader Tomas Vinkenburg. Moeder Maria van der Stoel.
Getuigen Abraham van der Stoel, Maria Kaesenbroot.
Pastor Johannes Plantinus. Doop 1736 10 07 = 7 oktober 1736.
Religie Hervormd, Oosterkerk. Bron 90, p. 145 (folio 73) nr. 15.

Jaartal 1739. Betr. getuige Maria KAESENBROOT.
> Fam. Johannis van der STOEL x Anna SWEN.
Gedoopt zoon: Abraham.
Vader Johannis van der Stoel. Moeder Anna Swen.
Getuigen Abraham van der Stoel, Maria Kaesenbroot.
Pastor Casparus Goris. Doop 1739 12 13 = 13 december 1739.
Religie Hervormd, Oosterkerk. Bron 90, p. 170 (folio 85v) nr. 9.

Jaartal 1742. Betr. getuige Maria KAASENBROOT. = 'Maria KAAS EN BROOD'.
> Fam. Jan van der STOEL x Johanna SWEM.
Gedoopt zoon: Hendrik.
Vader Jan van der Stoel. Moeder Johanna Swem.
Getuigen Abram van der Stoel, Maria Kaasenbroot. = 'Maria Kaas en Broot'.
Pastor Samuel Koenraad de Bruine. Doop 8 aug.1742.
Religie Hervormd, Zuiderkerk. Bron 101, p.461 (folio 231) nr.10.

================================================================


CASEMBROOT; diverse schrijfwijzen zoals KAASENBROOD:
vermeld in 1751 het Aalmoezeniersweeshuis van de stad Amsterdam.
CASEMBROOT; various spellings of this name such as KAASENBROOD:
mentioned in 1751 in the orphanage 'Aalmoezeniershuis' of the city Amsterdam.

• 1751: Vondeling, meisje genaamd: "Klaasina KAASENBROOD",
gedoopt op 5 December 1751 te Amsterdam.
Doopboek van de Nieuwe Kerk, akte-nummer 54, folio 118.;
met de aanmerking: "Aalm. Weeskind" [= Aalmoezeniershuis-weeskind];
opmerking: "zijnde een vondeling in het Aalmoesniershuys
volgens acte van de regent Gillis van der Voort van dato dezes".

=============================================================

 

CASEMBROOT (div. schrijfwijzen) in Amsterdam,
zie ook Wieringen in de provincie Noord-Holland;
CASEMBROOT (various spellings of this name)
see also Wieringen in the province North-Holland.

Jaartal 1746. Betr. moeder Geertje CORNELIS KASENBROOT,
e.v. Cornelis LOOTS.
> Fam. Cornelis LOOTS x Geertje CORNELIS KASENBROOT.
Gedoopt dochter: Diewertje.
Vader Cornelis Loots. Moeder Geertje Cornelis Kasenbroot.
Getuigen Cornelis Smit, Trijntje Cornelis.
Pastor Johannes Boskoop. Doop 20 maart 1746.
Religie Hervormd, Noorderkerk. Bron 111, p.83 (folio 42) nr.28.

Jaartal 1747. Betr. moeder Geertje CORNELISZ CASENBROODT,
e.v. Cornelis SIJMONSZ LOOTS.
> Fam. Cornelis SIJMONSZ LOOTS x Geertje CORNELISZ CASENBROODT.
Gedoopt dochter: Aaltje.
Vader Cornelis Sijmonsz Loots. Moeder Geertje Cornelisz Casenbroodt.
Getuigen Sijmen Alberts Loots, Ariaantje Jans Broors.
Pastor Gerardus Kulenkamp. Doop 25 oktober 1747.
Religie Hervormd, Noorderkerk. Bron 82, p. 100 (folio 49v) nr.3.

Jaartal 1751. Betr. moeder Geertje CORNELIS KAASENBROOD,
e.v. Cornelis SIJMONSZ LOOTS.
> Fam. Cornelis SIJMONSZ LOOTS x Geertje CORNELIS KAASENBROOD.
Gedoopt zoon: Cornelis.
Vader Cornelis Sijmonsz Loots. Moeder Geertje Cornelis Kaasenbrood.
Getuigen Jan Kornelisz. Kaasenbrood, Grietje Sijmons Loots.
Pastor Jacob de Jonge. Doop 12 september 1751.
Religie Hervormd, Noorderkerk. Bron 82, p. 190 (folio 94v) nr.7.

=========================================================

CASEMBROOT (div. schrijfwijzen) in Amsterdam,
zie Wieringen in de provincie Noord-Holland;
CASEMBROOT (various spellings of this name)
see Wieringen in the province North-Holland.

Jaartal 1761. Betr. getuige Jacob CASENBROODT.
> Fam. Cornelis LOOTS x Grietje de HAAN.
Gedoopt zoon: Sijmon.
Vader Cornelis Loots. Moeder Grietje de Haan.
Getuigen Jacob Casenbroodt, Dieuwertje de Haan.
Pastor Jacobus Tijken. Doop 28 januari 1761.
Religie Hervormd, Noorderkerk. Bron 82 p. 410 (folio 204v) nr. 14.

==========================================================

CASEMBROOT (div. schrijfwijzen) in Amsterdam,
zie Wieringen in de provincie Noord-Holland;
CASEMBROOT (various spellings of this name)
see Wieringen in the province North-Holland.

Jaartal 1793. Betr. getuige Corneeles KAASENBROOD.
> Fam. Roelof BEENE x Marretje LOOS.
Gedoopt zoon Roelof.
(geboren te Amsterdam d.d.4 mrt.1793.)
Vader Roelof Beene. Moeder Marretje Loos.
Getuigen Corneeles Kaasenbrood, Grietje de Haan.
Pastor Henricus Jacobus Coerman. Doop 6 mrt.1793.
Religie Hervormd, Noorderkerk. Bron 85, p.146 (folio 72v) nr.16.

=========================================================

CASEMBROOT (div. schrijfwijzen) in Amsterdam,
zie Wieringen in de provincie Noord-Holland;
CASEMBROOT (various spellings of this name)
see Wieringen in the province North-Holland.

Jaartal 1749. Betr. gedoopt kind Cornelis,
zoon van Jan KORNELISZ KASENBROODT.
> Fam. Jan KORNELISZ KASENBROODT x Grietje LOOTS.
Gedoopt zoon: Cornelis.
Vader Jan Kornelisz Kasenbroodt. Moeder Grietje Loots.
Getuigen Simon Loots, Ariaantje Jans.
Pastor Jacobus Tijken. Doop 1749 03 05 = 5 maart 1749.
Religie Hervormd, Noorderkerk. Bron 82, p. 133 (folio 66) nr. 3.

Jaartal 1752. Betr. gedoopt kind Cornelis,
zoon van Jan CORNELISZ KAASENBROOD.
> Fam. Jan CORNELISZ KAASENBROOD x Grietje SIJMONS LOOTS.
Gedoopt zoon: Cornelis.
Vader Jan Cornelisz Kaasenbrood. Moeder Grietje Sijmons Loots.
Getuigen Sijmon Alberts Loots, Ariaantje Jansz.
Pastor Ernestus Philippus G. van Essen. Doop 19 januari 1752.
Religie Hervormd, Noorderkerk. Bron 82, p.199 (folio 99) nr. 2.

Jaartal 1754. Betr. gedoopt kind Geertje,
dochter van Jan CORNELISZ KAASENBROOD.
> Fam. Jan CORNELISZ KAASENBROOD
x Grietje SIJMONS LOOTS.
Gedoopt dochter: Geertje.
Vader Jan Cornelisz Kaasenbrood. Moeder Grietje Sijmons Loots.
Getuigen Sijmon Albertsz Loots, Aerjaentje Jans.
Pastor Broërius Brouwer. Doop 31 maart 1754.
Religie Hervormd, Westerkerk. Bron 111, p. 304 (folio 150v) nr. 18.

========================================================================

CASEMBROOT (div. schrijfwijzen) in Amsterdam,
zie Wieringen in de provincie Noord-Holland;
CASEMBROOT (various spellings of this name)
see Wieringen in the province North-Holland.

Jaartal 1793. Betr. getuige Corneeles KAASENBROOD.
> Fam. Roelof BEENE x Marretje LOOS.
Gedoopt zoon Roelof.
(geboren te Amsterdam d.d.4 mrt.1793.)
Vader Roelof Beene. Moeder Marretje Loos.
Getuigen Corneeles Kaasenbrood, Grietje de Haan.
Pastor Henricus Jacobus Coerman. Doop 6 mrt.1793.
Religie Hervormd, Noorderkerk. Bron 85, p.146 (folio 72v) nr.16.

===========================================================================

 

CASEMBROOT (div. schrijfwijzen) in Amsterdam,
zie Wieringen in de provincie Noord-Holland;
CASEMBROOT (various spellings of this name)
see Wieringen in the province North-Holland.

Jaartal 1760. Betr. moeder Diewertje CAASENBROOT,
e.v. Dirk SCHUTTE.
> Fam. Dirk SCHUTTE x Diewertje CAASENBROOT.
Gedoopt dochter: Marretje.
Vader Dirk Schutte. Moeder Diewertje Caasenbroot.
Getuigen Albert Rijnders, Aaltje Pietersz.
Pastor Daniel Serrurier. Doop 2 mrt 1760.
Religie Hervormd, Noorderkerk. Bron 82 p.388 (folio 193v) nr.3.

Jaartal 1764. Betr. moeder Dieuwertje KAESENBROEDT,
e.v. Dirk SCHUTTER.
> Fam. Dirk SCHUTTER x Dieuwertje KAESENBROEDT.
Gedoopt dochter Trijntje.
Vader Dirk Schutter. Moeder Dieuwertje Kaesenbroedt.
Getuigen: Jan Taekes, Treijntje Pieters.
Pastor Daniel Serrurier. Doop 1764 –12–21 = 21 dec.1764.
Religie Hervormd, Oude Kerk. Bron 28, p.27 (folio 14) nr.2.

Jaartal 1768. Betr. moeder Diewertje JANS KASENBROOT,
e.v. Dirk PIETERSE SCHUTTER.
> Fam. Dirk PIETERSE SCHUTTER x Diewertje JANS KASENBROOT.
Gedoopt zoon Pieter.
Vader Dirk Pieterse Schutter. Moeder Diewertje Jans Kasenbroot.
Getuigen Jan Volkers Takus, Trijntje Pieters Schutters.
Pastor Filips Serrurier. Doop 1768 01 24 = 24 januari 1768.
Religie Hervormd, Noorderkerk. Bron 83, p. 137 (folio 69) nr.3.

===========================================================================

Zie adellijke familie (De) CASEMBROOT /
See noble family (De) CASEMBROOT:

Jaartal 1761. Betr. moeder Anne Constance Elizabeth KAASENBROOD,
e.v. Jacobus van SANTEN.
> Fam. Jacobus van SANTEN x Anne Constance Elizabeth KAASENBROOD.
Gedoopt dochter: Anna Louisa Eleonora.
Vader Jacobus van Santen. Moeder Anne Constance Elizabeth Kaasenbrood.
Getuigen: niet vermeld. Pastor John Charles. Doop 3 mei 1761.
Religie Engels Episcopaals, Engels Episcopaalse kerk. Bron 137B p.15 nr.4.

===========================================================

CASEMBROOT (diverse schrijfwijzen) in Amsterdam,
zie ook Wieringen in de provincie Noord-Holland;
CASEMBROOT (various spellings of this name)
see also Wieringen in the province North-Holland.

Jaartal 1771. Betr. moeder Martje KAASENBROOD,
e.v. Cars de VRIES.
> Fam. Cars de VRIES x Martje KAASENBROOD.
Gedoopt dochter: Grietje.
Vader Cars de Vries. Moeder Martje Kaasenbrood.
Getuigen Jan Kaasenbrood, Diewerte Kaasenbrood.
Pastor Adrianus Becol. Doop 10 mrt.1771.
Religie Hervormd, Noorderkerk. Bron 83 p.233 (folio 117) nr.2.

Jaartal 1774. Betr. moeder Martje KAASENBROOD,
e.v. Kars d' VRIES.
> Fam. Kars d' VRIES x Martje KAASENBROOD.
Gedoopt dochter: Alida.
Vader Kars d' Vries. Moeder Martje Kaasenbrood.
Getuigen Jan Kaasenbrood, Diuwertje Kaasenbrood.
Pastor Henricus van Herwerden. Doop 20 febr.1774.
Religie Hervormd, Nieuwe kerk. Bron 57 p.296 (folio 148v) nr.6.

Jaartal 1777. Betr. moeder Marretje KAASENBROOD,
e.v. Cars de VRIES.
> Fam. Cars de VRIES x Marretje KAASENBROOD.
Gedoopt dochter: Johanna.
Vader Cars de Vries. Moeder Marretje Kaasenbrood.
Getuigen Cornelis Kaasenbrood, Diewertje Kaasenbrood.
Pastor Henricus Jacobus Coerman. Doop 7 febr.1777.
Religie Hervormd, Westerkerk. Bron 112 p.301 (folio 149) nr.1.

---------------------------------------------------------------------------------------

Jaartal 1807. Betr. getuige Cornelis KAASENBROOD.
> Fam. Willem Fredrik Augustus SCHAEFFER
x Grietje de VRIES.

Gedoopt dochter Marritje Cornelia. (geboorte d.d.30 okt.1807.)
Vader Willem Fredrik Augustus Schaeffer. Moeder Grietje de Vries.
Getuigen Cornelis Kaasenbrood.
Pastor . Doop Hendrik Husly Viervant.
Religie Hervormd, Oude kerk. Bron 36, p.162 (folio 80v) nr.4.

==============================================================

CASEMBROOT (diverse schrijfwijzen) in Amsterdam,
zie ook Wieringen in de provincie Noord-Holland;
CASEMBROOT (various spellings of this name)
see also Wieringen in the province North-Holland.

Jaartal 1779. Betr. gedoopt kind Jan, zoon van Cornelis KAASENBROOD.
> Fam. Cornelis KAASENBROOD x Anna Elisabet BURGERS.
Gedoopt zoon Jan.
Vader Cornelis Kaasenbrood. Moeder Anna Elisabet Burgers.
Getuigen Jan Kaasenbrood, Diewertje Kaasenbrood.
Pastor Herman Hubert. Doop 4 apr.1779.
Religie Hervormd, Westerkerk. Bron 112, p.392 (folio 194v) nr.8.

Jaartal 1780. Betr. gedoopt kind Elsje, dochter van Cornelis CAASENBROOT.
> Fam. Cornelis CAASENBROOT x Anna Elisabeth BURGERS.
Gedoopt dochter Elsje.
Vader Cornelis Caasenbroot. Moeder Anna Elisabeth Burgers.
Getuigen Frans Burgers, Sara van Goor.
Pastor Theodoor Isaäcus van Essen. Doop 19 nov.1780.
Religie Hervormd, Eilandskerk. Bron 116, p.396 (folio 198v) nr.3.

=================================================

CASEMBROOT (diverse schrijfwijzen) in Amsterdam,
zie ook Wieringen in de provincie Noord-Holland;
CASEMBROOT (various spellings of this name)
see also Wieringen in the province North-Holland.

Jaartal 1793.
Betr. getuige Corneeles KAASENBROOD.
> Fam. Roelof BEENE x Marretje LOOS.
Gedoopt zoon Roelof. (geboren te Amsterdam d.d.4 mrt.1793.)
Vader Roelof Beene. Moeder Marretje Loos.
Getuigen Corneeles Kaasenbrood, Grietje de Haan.
Pastor Henricus Jacobus Coerman. Doop 6 mrt.1793.
Religie Hervormd, Noorderkerk. Bron 85, p.146 (folio 72v) nr.16.

==============================================

CASEMBROOT (diverse schrijfwijzen) in Amsterdam,
zie ook Wieringen in de provincie Noord-Holland;
CASEMBROOT (various spellings of this name)
see also Wieringen in the province North-Holland.

Jaartal 1807. Betr. getuige Cornelis KAASENBROOD.
> Fam. Willem Fredrik Augustus SCHAEFFER x Grietje de VRIES.
Gedoopt dochter Marritje Cornelia. (geboorte d.d.30 okt.1807.)
Vader Willem Fredrik Augustus Schaeffer. Moeder Grietje de Vries.
Getuigen Cornelis Kaasenbrood.
Pastor . Doop Hendrik Husly Viervant.
Religie Hervormd, Oude kerk. Bron 36, p.162 (folio 80v) nr.4.

=======================================================

Bron: zie website gemeentearchief.amsterdam.nl/archieven/oi/printversie/147.pdf
Bron: toegangsnr.147: Archief van Jan Dominicus CROESE (periode 1771–1809).

L. de Casembroot
is vermeld 2x in deze Inventaris > pdf, versie 19.1, april 2006:
Betreft wsch. Jhr. Leonard de Casembroot (1772–1832) en zijn tweede echtgenote:
Hij huwde 1e 1796 met: Johanna Catherina de Mamouchet van Westrenen (1769–1800);
hertr. 1801: Adriana Johanna van Neukirchen genaamd Nijvenheim (1783–1835);
zie ook publicaties zoals Nederland's Adelsboek, o.a. familienaam DE CASEMBROOT
(copyright CBG, Centraal Bureau voor Genealogie > website http://www.cbg.nl/).

Bron: toegangsnr.147: Archief van Jan Dominicus CROESE,
commissionair in effecten en directeur der Assurantie Sociëteit.
Periode 1771–1809.

J.D. Croese werd gedoopt in de Amstelkerk te Amsterdam op 24 juni 1764
als tweede zoon uit het huwelijk van:
Eduard Croeze (1727–1777), commissionair, makelaar, en Ana Clementia Genieta (1732–1801)
[kantoor, na zijn overlijden voortgezet onder de naam van weduwe E. Croese & Compagnie;
gevestigd aan de Herengracht over de Nieuwe Spiegelstraat, in de Nieuwe Doelenstraat, Amsterdam;
de oudste zoon Hendrik (1762) was deelgenoot in deze zaak]; het gezin woonde op de Herengracht
tussen Berg- en Oude Leliestraat, later op de Prinsengracht bij de Vijzelstraat in Amsterdam.

Inventarisnr.56 = Notariële machtiging van Croese
door A.J. van Nijkerken, echtgenote van L. de Casembroot,
tot verkoop van 41 [=eenenveertig] obligaties, bedragend de som van fl.42.000,-.
1 omslag 180101-01-1801.

Inventarisnr.30 = Brieven aan Croese van L. de Casembroot.
1 omslag 1803–1805.

Enkele aanvullende gegevens, voor verdere studie periode met name: ca.1801–ca.1805/1806.

Inventarisnr.35 = Brieven aan Croese en aan zijn zwager mr. F.J.C. Roelans
van de familie D.A. van Romondt te Utrecht en Zeist.
1 omslag 1803–1805.

Inventarisnr.85 = Renversaal betreffende twaalf obligaties ten laste van de Bataafse Republiek,
door C.G. Barchman Wuijtiers als onderpand aan de wed. J.J. de Haas geb. Mijnssen gegeven.
1 omslag
1804–01-01-1804.

Inventarisnr.54 = Notarieel afschrift van een arrest van het Hof van Holland d.d. 30 maart 1792,
waarbij E. 't Hoen, J. van Bruggen en A. van Ketwich aangesteld worden tot gekwalificeerden
van alle geïnteresseerden en houders van obligaties in de negotiatieten
behoeve van diverse planters in Suriname, opgericht door W.C. Deutz.
Tevens een afschrift van 1805 inzake het beheer van het kasgeld van genoemde negotiatie.
(J.D. Croese was commissaris van deze maatschappij.)
1 omslag.

Inventarisnr.77 = Appointement van schepenen
waarbij zij mr. C. Hagen en mr. W.H. van der Meulen
committeren ten einde de persoon van J.D. Croese te representeren,
diens boedel onder zich te slaan en te custadiëren, etc.
1 omslag 180501-01-1805.

Inventarisnr.64 = Aantekeningen en afschriften betreffende de desolate boedel van Croese
[= J.D. Croese] gemaakt door mr. P. van der Poll.
1 omslag 1806–1810.

=========================================================

 

STUDENTEN IN AMSTERDAM, DEVENTER, LEIDEN, UTRECHT, etc.

Geraadpleegde archieven, bronnen en literatuur, o.a.:
CBG dossiers betr. fam. (de) Casembroot,
krantenknipsels, e.d.; Koninklijke Bibliotheek, publicaties
over universiteiten in Nederland;
albums en inschrijvingsregisters studenten periode 16e - 19e eeuw.
Zie ook Nav. 1888 = Navorscher jaargang 1888, blz. 176 - 177.
Betreft: Leiden en Utrecht.

Navorscher, 1888 blz.177 betr. de academies te Leiden en Utrecht
incl. aantekeningen over de academies te Amsterdam en Deventer:

1823 Academie te Utrecht: Edouard Cornelis De CASEMBROOT
Nav.1888, blz.177 = Edouard Cornelis de C., geb. te Utrecht;
Rechtsgeleerdheid, 9 Juni 1823.
Hij was een leerling van het Athenaeum te Amsterdam,
en kwam te Utrecht als Candidaat in de Letteren.
(N.B. = J. de C.; wsch. J. de Casembroot.)

1824 Academie te Leiden: Eduard Cornelis CASEMBROOT
Nav.1888, blz.177 = Eduard Cornelis C., van Utrecht, 21 j.;
Rechtsgeleerdheid, 23 Sept. 1824. Hij verbleef er twee achtereenvolgende jaren.
(N.B. = Eduard Cornelis Casembroot, student inschr. blz.1264.
Uit: 'de Illustere School' te Deventer, periode 1630–1878.
Eduardus Cornelius Casembroot, van Utrecht;
studeerde eveneens te Deventer van 1820–1822, zie blz.265:
d.d. 18 juli 1822 vermeld met de opmerking: "rec. 1823, Leidam profectus".)

=====================================================
====================================================


(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
(Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/)
Kaasenbrood, 27 april 1870 huw. in Nieuwer-Amstel, prov. Noord-Holland

Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk. Archieflocatie Noord-Hollands Archief  
Algemeen: Toegangnr: 358. Inventarisnr: 87. Gemeente: Nieuwer-Amstel
Soort akte: Huwelijksakte. Aktenummer: 25. Datum: 27-04-1870
Bruidegom Petrus Franciscus Regter. Leeftijd: 38 Geboorteplaats: Amsterdam.
Bruid Cornelia Maria Kaasenbrood. Leeftijd: 24. Geboorteplaats: Velsen.
Vader bruidegom Joannes Bernardus Regter. Moeder bruidegom Aaltje Beijer.
Vader bruid Simon Kaasenbrood. Moeder bruid Margaretha Carolina Spiegeler.
Nadere informatie: beroep bg.[=bruidegom]: smid;
weduwnaar van
Susanna Christina Meij;
beroep bruid: dienstbode;
beroep vader bd.[=bruid]: werkman.
================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kaasenbrood, 19 juni 1901 huw. in Hilversum, prov. Noord-Holland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Moeder bruid)
Archieflocatie Rijksarchief in Noord-Holland. > Noord-Hollands Archief.
Algemeen Toegangnr: 385. Inventarisnr: 55. Gemeente: Hilversum.
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 63 Datum: 19-06-1901.
Bruidegom Lubertus Nieuwenhuizen. Leeftijd: 30 Geboorteplaats: Hilversum.
Bruid Agatha Sophia Hendrika Regter. Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Amsterdam.
Vader bruidegom Lubertus Nieuwenhuizen. Moeder bruidegom Marretje Glazemaker.
Vader bruid Peter Franciscus Regter. Moeder bruid Cornelia Maria Kaasenbrood.
Nagaan = Nadere informatie {bron=?}:
beroep bg. {bruidegom}: timmerman; beroep vader bd. {bruid}: smid.)

================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
(Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/)
Kaasenbrood, 26 oktober 1904, huw. in Hilversum, prov. Noord-Holland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Moeder bruid)
Archieflocatie Rijksarchief in Noord-Holland. > Noord-Hollands Archief.
Algemeen Toegangnr: 385 Inventarisnr: 55 Gemeente: Hilversum
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 128 Datum: 26-10-1904.
Bruidegom Elbertus Johannes Nieuwenhuizen. Leeftijd: 27 Geboorteplaats: Hilversum.
Bruid Johanna Maria Theodora Regter. Leeftijd: 21 Geboorteplaats: Nieuwer-Amstel.
Vader bruidegom Lubertus Nieuwenhuizen. Moeder bruidegom Marretje Glazemaker
Vader bruid Petrus Franciscus Regter. Moeder bruid Cornelia Maria Kaasenbrood.
[ Nagaan = bron: Nadere informatie: beroep bg. (bruidegom): bouwondernemer;
beroep vader bd. (bruid): machinist.]

====================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
(Uit Archiefbron / From Archivesource:
http://www.haarlem.digitalestamboom.nl
Kaasenbrood, 24 augustus 1911 huw. in Haarlem, prov. Noord-Holland

Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Moeder bruidegom)
Kennemerland, Haarlem; akte jaar 1911, nummer 318.
Bruidegom Hermanus Franciscus Mattheus Regter.
Leeftijd: 22. Geboorteplaats: Nieuwer Amstel. Beroep zincograaf.
Bruid Johanna Hoogboom. Leeftijd: 24. Geboorteplaats: Nijmegen.
Vader bruidegom Petrus Franciscus Regter.
Moeder bruidegom Cornelia Maria Kaasenbrood.
Vader bruid Cornelis Willem Antonius Hoogboom.
Moeder bruid Willemina Verbraeck.

======================================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
(Uit Archiefbron / From Archivesource:
http://www.haarlem.digitalestamboom.nl
Kaasenbrood, 16 maart 1916 huw. in Haarlem, prov. Noord-Holland

Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Bruid; Moeder bruid)
Kennemerland, Haarlem; akte jaar 1916, nummer 106.
Bruidegom Johannes Bernardus Horning,
Leeftijd: 69. Geboorteplaats: Amsterdam. Beroep koopman.
Bruid Carolina Maria Regter.
Leeftijd: 44. Geboorteplaats: Nieuwer Amstel.
Vader bruidegom Anthonie Hendricus Horning.
Moeder bruidegom Jansje van den Berg.
Vader bruid Petrus Franciscus Regter.
Moeder bruid Cornelia Maria Kaasenbrood.
Opm.: Bruidegom is weduwnaar van Maria Susanna Hollemans.

=========================================================

(Casembroot, Duynmeyer) familietak IV.b. = B / familybranch IV.b. = B.
Uit Archiefbronnen / From Archivesources: GENLIAS > http://www.genlias.nl/
Kaasenbrood, 5 januari 1922 huw. in Schoten, prov. Noord-Holland

Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Bruid, Vader bruid)
Archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen: Toegangnr: 358. Inventarisnr: 358.112.
Gemeente: Schoten. / Soort akte: Huwelijksakte. Aktenummer: 2. Datum: 05-01-1922.
Bruidegom Simon Jacobus Zuidwijk.
Leeftijd: 31. Geboorteplaats: Amsterdam. Beroep suikerbewerker.
Bruid Johanna Christina Kaasenbrood.
Leeftijd: 25. Geboorteplaats: Velsen. Beroep verpleegster.
Vader bruidegom Willem Zuidwijk. Moeder bruidegom Anna de Wit.
Vader bruid Pancras Johannes Kaasenbrood; beroep los arbeider.
Moeder bruid Tjitske Jelles Bottema.

================================================================

 

<= CASEMBROOT: Caasembrood - Kazenbroot, alle locaties/ all locations

<= CASEMBROOT, NL startpagina/-page 1: Nederland / the Netherlands

<= CASEMBROOT, NL startpagina/-page: Amsterdam (prov.N.-H.)

=> CASEMBROOT, NL Amsterdam (prov.N-H.): index-pagina / index-page

=> CASEMBROOT, NL Amsterdam (prov.N.-H.): pagina 1 / page 1

=> CASEMBROOT, NL startpagina/-page: Enkhuizen (prov.N.-H.)

==========================================================

home